• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ventspils pilsētas domes 2010. gada 16. marta lēmums Nr. 55 "Par Ventspils pilsētas pašvaldības saistošo noteikumu "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība trūcīgām un maznodrošinātām personām Ventspils pilsētā" apstiprināšanu". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 28.04.2010., Nr. 67 https://www.vestnesis.lv/ta/id/208864

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Satversmes tiesas dienesta informācija Nr.1-04/35-paz

Par lietas Nr.2010-34-01 ierosināšanu

Vēl šajā numurā

28.04.2010., Nr. 67

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ventspils pilsētas dome

Veids: lēmums

Numurs: 55

Pieņemts: 16.03.2010.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ventspils pilsētas domes lēmums Nr.55

Ventspilī 2010.gada 16.martā (prot. Nr.7; 11.§)

Par Ventspils pilsētas pašvaldības saistošo noteikumu "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība trūcīgām un maznodrošinātām personām Ventspils pilsētā" apstiprināšanu

Ņemot vērā būtiskas izmaiņas nekustamā īpašuma nodokļa tiesiskajā regulējumā un administrēšanā, kā arī pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 14.panta trešo daļu, likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5.panta pirmo, pirmo prim, trešo un ceturto daļu, saskaņā ar Ventspils pilsētas domes Likumības komisijas (18.02.2010., 10.03.2010.) ieteikumu, Ekonomikas un budžeta komisijas (09.03.2010.) un Finanšu komitejas (09.03.2010) lēmumu, Ventspils pilsētas dome

n o l e m j :

1. Apstiprināt Ventspils pilsētas pašvaldības saistošos noteikumus Nr.4 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība trūcīgām un maznodrošinātām personām Ventspils pilsētā", saskaņā ar pielikumu.

2. Ar šā lēmuma 1.punktā nosaukto saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušiem Ventspils pilsētas pašvaldības saistošo noteikumu Nr.1 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu nodokļa maksātājiem Ventspils pilsētā" (kas apstiprināti ar Ventspils pilsētas domes 2005.gada 31.janvāra lēmumu Nr.41) 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. un 4.2.punktu.

Sēdes vadītājs:
Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja
1.vietnieks infrastruktūras jautājumos J.Vītoliņš

 Pielikums
Ventspils pilsētas domes 16.03.2010.
lēmumam Nr.55 (prot. Nr.7; 11.§)

Saistošie noteikumi Nr.4 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība trūcīgām un maznodrošinātām personām Ventspils pilsētā"

Izdoti, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 14.panta trešo daļu un likuma
"Par nekustamā īpašuma nodokli" 5.panta pirmo, pirmo prim, trešo un ceturto daļu

1. Šie saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā pašvaldība piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus trūcīgām vai maznodrošinātām personām par tām piederošu nekustamo īpašumu – zemi un dzīvojamām mājām, kas atrodas Ventspils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā un kas netiek izmantots saimnieciskās darbības veikšanai.

2. Termins "dzīvojamā māja" šo noteikumu izpratnē lietojams tādā pašā nozīmē, kā noteikts likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli".

3. Trūcīgas vai maznodrošinātas personas šo noteikumu izpratnē ir personas, kurām saskaņā ar Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes "Ventspils pilsētas domes Sociālais dienests" lēmumu piešķirts attiecīgi trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss.

4. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi par zemi un dzīvojamo māju no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas piešķirami šādos apmēros:

4.1. trūcīgām personām – 90% apmērā;

4.2. maznodrošinātām personām – pensionāriem un invalīdiem, kuri ir vientuļi, atsevišķi dzīvojoši un kuriem nav apgādnieku un nav laulātā, – 90% apmērā;

4.3. personām no maznodrošinātām daudzbērnu ģimenēm, kurās ir 3 un vairāk nepilngadīgi bērni, – 70% apmērā;

4.4. personām no maznodrošinātām ģimenēm, kurās viens vecāks audzina nepilngadīgu(-us) bērnu(-us), – 50% apmērā.

5. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums par dzīvojamo māju – 25% apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas, tiek piešķirts personām, kurām saskaņā ar Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes "Ventspils pilsētas domes Sociālais dienests" lēmumu ir piešķirts maznodrošinātas personas statuss un kuras neietilpst šo noteikumu 4.punktā nosauktajās kategorijās.

6. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu šo noteikumu 4.un 5.punktā nosauktajām personām piešķir par to periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusam. Atvieglojums tiek piemērots, sākot ar nākamo kalendāro mēnesi, kad persona tiek atzīta par trūcīgu vai maznodrošinātu personu, un tiesības uz atvieglojuma saņemšanu izbeidzas ar nākamo kalendāro mēnesi, kad persona zaudē trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusu.

7. Šo noteikumu 4.un 5.punktā uzskaitīto personu atbilstību šo noteikumu nosacījumiem izvērtē un lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu pieņem Ventspils pilsētas domes Finanšu nodaļas vadītājs, balstoties uz Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes "Ventspils pilsētas domes Sociālais dienests" pieņemtajiem lēmumiem par trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa piešķiršanu.

8. Attiecībā uz Ventspils pilsētas domes Finanšu nodaļas nosūtīto nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu nodokļa maksātājs var:

8.1. apstrīdēt nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumā norādītās summas pareizību viena mēneša laikā no maksāšanas paziņojuma spēkā stāšanās dienas, rakstiski vēršoties pie Ventspils pilsētas domes izpilddirektora;

8.2. apstrīdēt maksājamās nekustamā īpašuma nodokļa summas pārskatīšanas rezultātu, vēršoties pie Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja;

8.3. ja nodokļa maksātājs nepiekrīt maksājamā nodokļa summas pārskatīšanas rezultātam, viņš to var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā.

9. Fizisko personu iesniegumi nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšanai par 2010.gadu, kuri saņemti Ventspils pilsētas domē līdz šo noteikumu spēkā stāšanās brīdim, tiek izskatīti kārtībā, atbilstoši saistošo noteikumu redakcijai, kas bija spēkā līdz šo noteikumu spēkā stāšanās brīdim.

10. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja
1.vietnieks infrastruktūras jautājumos J.Vītoliņš

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!