• Atvērt paplašināto meklēšanu
 • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumi Nr. 316 "Kārtība, kādā veicama valsts pētījumu programmu īstenošanai piešķirto finanšu līdzekļu izlietojuma kontrole". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 1.04.2010., Nr. 53 https://www.vestnesis.lv/ta/id/207513

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.317

Nacionālā bibliotēku krājuma noteikumi

Vēl šajā numurā

01.04.2010., Nr. 53

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 316

Pieņemts: 30.03.2010.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.316

Rīgā 2010.gada 30.martā (prot. Nr.16 10.§)

Kārtība, kādā veicama valsts pētījumu programmu īstenošanai piešķirto finanšu līdzekļu izlietojuma kontrole

Izdoti saskaņā ar Zinātniskās darbības likuma
13.panta otrās daļas 3.punktu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā veicama valsts pētījumu programmu īstenošanai piešķirto finanšu līdzekļu izlietojuma kontrole.

2. Noteikumi attiecas uz zinātnisko institūtu, valsts augstskolu, komercsabiedrību, kā arī citu zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēto zinātnisko institūciju valsts pētījumu programmu (turpmāk – programma) īstenošanas kontroli.

3. Programmas īstenošanai piešķirto finanšu līdzekļu izlietojumu un tā lietderības kontroli nodrošina Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Studiju un zinātnes administrāciju.

4. Lai kontrolētu programmas īstenošanai piešķirto finanšu līdzekļu izlietojumu un tā lietderību, Izglītības un zinātnes ministrija izveido programmu uzraudzības padomi (turpmāk – padome). Padome darbojas atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktajai kārtībai. Padomē iekļauj Izglītības un zinātnes ministrijas, attiecīgās nozares ministrijas un tās ieteiktus ražotāju un zinātnes pārstāvjus.

5. Padome uzrauga, lai pētījumu virzieni atbilstu programmā noteiktajiem mērķiem un plānotajai programmas izpildes gaitai.

6. Programmas vadītājs šo noteikumu 7. un 8.punktā minētajās institūcijās iesniedz:

6.1. zinātnisko pārskatu par programmas posma izpildi un rezultātiem (turpmāk – zinātniskais pārskats) (1.pielikums), pārskatu par programmas zinātnisko grupu (2.pielikums) un pieņemšanas un nodošanas aktu (3.pielikums) – reizi gadā;

6.2. finanšu pārskatu (4.pielikums), kurā norāda finansējuma izlietojumu katrā līgumcenas aprēķina pozīcijā atbilstoši noslēgtajam līgumam par programmas posma īstenošanu, to pamatojot ar precīzām atsaucēm uz attaisnojuma dokumentiem, – divas reizes gadā.

7. Zinātnisko pārskatu (papīra formā vienā eksemplārā un tā elektronisko versiju elektronisko datu nesējā) (1.pielikums) programmas vadītājs iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijā (turpmāk – ministrija) līdz kārtējā gada decembra trešajai pirmdienai. Zinātnisko pārskatu apstiprina programmas vadītājs, programmas ietvaros īstenojamā projekta vadītājs un līgumā par programmas posma īstenošanu norādītās zinātniskās institūcijas vadītājs.

8. Programmas vadītājs Studiju un zinātnes administrācijā (turpmāk – administrācija) iesniedz:

8.1. pusgada finanšu pārskatu (4.pielikums) – līdz kārtējā gada jūlija trešajai pirmdienai;

8.2. gada finanšu pārskatu (4.pielikums), pārskatu par programmas zinātnisko grupu (2.pielikums) un pieņemšanas un nodošanas aktu (3.pielikums) – līdz kārtējā gada 1.decembrim.

9. Ja programmas vadītājs uzskata, ka atsevišķi zinātniskā pārskata satura elementi uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju, programmas vadītājs par to sniedz nepārprotamu norādi.

10. Programmas vadītājs kopīgi ar izpildītājiem reizi gadā pirms zinātniskā pārskata iesniegšanas organizē programmas rezultātu publisku izskatīšanu un apspriešanu, pieaicinot programmas vērtēšanas komisijas un padomes locekļus, kā arī citus interesentus, un sagatavo par to ziņojumu presei. Programmas rezultātu apspriešanas gaitu protokolē no padomes locekļiem izvirzīts pārstāvis.

11. Ministrija sadarbībā ar administrāciju saskaņā ar padomes ierosinājumu var veikt pārbaudi programmas īstenošanas vietā un pieprasīt programmas vadītājam un izpildītājiem uzrādīt attaisnojošos finanšu dokumentus, kā arī dokumentus, kuri apliecina iepirkuma procedūras veikšanu atbilstoši publisko iepirkumu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

12. Padome mēneša laikā pēc programmas zinātniskā pārskata saņemšanas iesniedz izglītības un zinātnes ministram attiecīgu ziņojumu par programmas posma izpildes gaitu, problēmām un rezultātiem (turpmāk – ziņojums). Ziņojumā, ņemot vērā pētījumu virzienu atbilstību programmā noteiktajiem mērķiem un plānotajai programmas izpildes gaitai, var iekļaut arī priekšlikumu par programmas un tās projektu turpināšanu vai finansējuma pārtraukšanu. Ziņojumu publicē ministrijas, administrācijas un Latvijas Zinātnes padomes mājaslapā internetā.

13. Pēc programmas izpildes ziņojumā papildus šo noteikumu 12.punktā minētajai informācijai padome iekļauj informāciju par kopējo programmas izpildi un rezultātiem, kā arī, ņemot vērā pētījumu virzienu atbilstību programmā noteiktajiem mērķiem un plānotajai programmas izpildes gaitai, var iekļaut priekšlikumu par programmas un tās projektu pabeigšanu vai finansējuma pārtraukšanu.

14. Ja ziņojumā iekļauts priekšlikums par programmas un tās projektu turpināšanu vai pabeigšanu, padome to nosūta izglītības un zinātnes ministram izvērtēšanai un lēmuma pieņemšanai.

15. Ja ziņojumā izteikts priekšlikums par programmas un tās projektu finansējuma pārtraukšanu, ministrijā ir iesniegtas sūdzības saistībā ar programmas izpildi vai ir citas problēmas programmas izpildes nodrošināšanā, ministrija ziņojumu nosūta izvērtēšanai administrācijai.

16. Administrācija divu nedēļu laikā pēc ziņojuma saņemšanas izvērtē to un sniedz attiecīgu atzinumu. Ja administrācijas atzinumā ir norādīti trūkumi programmas izpildē, izglītības un zinātnes ministrs ierosina tos novērst vai pieņem lēmumu pārtraukt programmas finansēšanu. Ja administrācijas atzinumā ir norādīts, ka programmas izpilde atbilst noteiktajiem mērķiem un plānotajai programmas izpildes gaitai, izglītības un zinātnes ministrs pieņem lēmumu par programmas un tās projektu turpināšanu vai pabeigšanu.

17. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumus Nr.498 "Kārtība, kādā veicama valsts pētījumu programmu īstenošanai piešķirto finanšu līdzekļu izlietojuma kontrole" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 103.nr.; 2009, 98.nr.).

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Izglītības un zinātnes ministra vietā – aizsardzības ministrs I.V.Lieģis

 1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 30. marta
noteikumiem Nr.316

Zinātniskais pārskats par valsts pētījumu programmas
___.posma izpildes gaitu

Izglītības un zinātnes ministra vietā – aizsardzības ministrs I.V.Lieģis

 2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 30.marta
noteikumiem Nr.316

Pārskats par valsts pētījumu programmas zinātnisko grupu
programmas
____.posmā

Programmas nosaukums  
   
Programmas vadītājs  
   
Projekts  
 

(projekta nosaukums un numurs)

   
Projekta vadītājs  

Posma sākums _____.gada ______________. Posma beigas ____.gada __________________

Izpildes laiks ___ mēneši.

Izpildītājs (zinātniskā institūcija) ___________________________________________________

Nr.p.k.

Vārds, uzvārds

Nodarbinātības ilgums (mēn.) attiecīgajā projektā

Kopējā darba alga (Ls/mēn.) attiecīgajā projektā

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (Ls), kas veiktas projekta ietvaros

Kopējā samaksa attiecīgā projekta posmā (Ls)

Projektā veiktie uzdevumi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

KOPĀ

     

Piezīme. Ja projekta posma izpildē iesaistīti pensionāri, pie personas vārda un uzvārda pievienot burtu "(P)".

Galvenais grāmatvedis          
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

 

(datums*)

 

Izpildītājs (zinātniskās institūcijas vadītājs)          
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

 

(datums*)

           
Projekta vadītājs          
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

 

(datums*)

 

Programmas vadītājs          
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

 

(datums*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Izglītības un zinātnes ministra vietā – aizsardzības ministrs I.V.Lieģis

 3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 30.marta
noteikumiem Nr.316

Valsts pētījumu programmas ____.posma
pieņemšanas un nodošanas akts

Līgums noslēgts starp Studiju un zinātnes administrāciju, turpmāk – PASŪTĪTĀJS, tās vadītāja ________________ [vārds, uzvārds] personā, no vienas puses, un ____________________ [zinātniskās institūcijas nosaukums], turpmāk – IZPILDĪTĀJS, ________________________ [amats, vārds, uzvārds] personā, no otras puses, par valsts pētījumu programmas __________________________________ [nosaukums] __.posma īstenošanu.

 1. IZPILDĪTĀJS nodod un PASŪTĪTĀJS pieņem un apstiprina, ka IZPILDĪTĀJS ir veicis darba uzdevumā (līguma pielikums) paredzētos darbus valsts pētījumu programmas ___.posmā par līguma summu Ls ________________ [summa cipariem un vārdiem] apmērā, tai skaitā:

  1) ________________________________________________________;

  2) ________________________________________________________.

   

 2. Darbu izpildes laiks no ___________________________

  līdz ___________________________

   

 3. IZPILDĪTĀJS apliecina, ka šā akta 1.punktā minētie darbi ir izpildīti kvalitatīvi un atbilstoši līgumā noteiktajam.
 4. Valsts pētījumu programmas ___.posma pieņemšanas un nodošanas akts pēc tā parakstīšanas kļūst par neatņemamu līguma sastāvdaļu.

IZPILDĪTĀJA norēķinu konts _______________________________________

IZPILDĪTĀJS

 

Pasūtītājs

             

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

         

(datums*)

Z.v.*

 

(datums*)

Z.v.*

 

PROJEKTA VADĪTĀJS

 

PASŪTĪTĀJA pārstāvis

             

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

         

(datums*)

   

(datums*)

 

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts", "datums" un "zīmoga vieta" (z.v.) neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Izglītības un zinātnes ministra vietā – aizsardzības ministrs I.V.Lieģis

  

4.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 30.marta
noteikumiem Nr.316

FINANŠU PĀRSKATS
par valsts pētījumu programmas
___.posmu

Programmas nosaukums _______________________________________________________________________________

Programmas vadītājs __________________________________________________________________________________

Programmas izpildītāji (zinātniskās institūcijas) _________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Pusgada/gada (norādīt nepieciešamo) finanšu pārskats

1. Programmas __.posma īstenošanas izmaksas laikposmā no _______________ līdz ________________

Pozīcija

Izlietotais finansējums programmas posma pirmajā pusgadā (norāda pusgada finanšu pārskatā)

Izlietotais finansējums programmas posmā (norāda gada finanšu pārskatā)

1. Darba samaksa    
2. Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, tai skaitā:    
2.1. valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas    
2.2. valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par pensionāriem    
3. Materiāltehniskais nodrošinājums    
4. Komandējumi    
5. Citi izdevumi    
6. Atskaitījumi infrastruktūras uzturēšanai ___% no projekta izmaksām (1.+2.+3.+4.+5.)    

Kopā (1.+2.+3.+4.+5.+6.)

 

2. Programmas ietvaros īstenojamo projektu īstenošanas izmaksas

Projekts

 
 

(projekta nosaukums un numurs)

Projekta vadītājs

 
 

(vārds, uzvārds, zinātniskā institūcija)

 

Projekta __.posma līguma summa

Izlietotais finansējums projekta posma pirmajā pusgadā (norāda pusgada finanšu pārskatā)

Izlietotais finansējums projekta posmā (norāda gada finanšu pārskatā)

     

 

Izpildītājs 

 
 

(zinātniskā institūcija)

 

Projekta __.posma īstenošanas izmaksas laikposmā no ____________________ līdz ____________________

Pozīcija

Projekta zinātniskās grupas loceklis, pakalpojuma sniedzējs, preču piegādātājs

Projekta izdevumi

Projekta izdevumu samaksa

Kopā par pozīciju (Ls)

projekta izdevumu apraksts

izdevumus pamatojoša dokumenta (piemēram, algu aprēķina, algu maksājumu saraksta, pavadzīmes, rēķina, avansa norēķina, pieņemšanas un nodošanas akta) datums un numurs

samaksas dokumenta (piemēram, maksājuma uzdevuma, kvīts, čeka) datums un numurs

izdevumu summa (Ls)

1. Darba samaksa, tai skaitā:            
1.1.

[projekta zinātniskās grupas locekļa vārds, uzvārds]

darba alga par [mēnesis(mēneši)]

     
2. Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, tai skaitā:          
2.1. valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas  

valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas par [mēnesis(mēneši)]

     
2.2. valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par pensionāriem  

valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas par [mēnesis(mēneši)]]

     
3. Materiāltehniskais nodrošinājums, tai skaitā:          
3.1.  

[nosaukums, daudzums, vienības cena]

     
4. Komandējumi (projekta izpildes dokumentācijai pievienot ielūgumu, norises darba kārtību vai citus ar to saistītus dokumentus, kas apliecina īstenojamā projekta saistību ar komandējuma mērķi/tēmu, pierādot komandējuma pamatotību projekta ietvaros), tai skaitā:          
4.1.

[komandējumā devušos projekta zinātniskās grupas locekļu vārds, uzvārds]

[komandējuma vieta]

       
5. Citi izdevumi, tai skaitā:            
5.1.            
6. Atskaitījumi infrastruktūras uzturēšanai ___% no projekta izmaksām (1.+2.+3.+4.+5.), tai skaitā:            
6.1. [apakšpozīcija, par kuru tika maksāts]    

[rēķina, iekšējā akta, izziņas vai citu dokumentu datums un numurs]

     

Kopā (1.+2.+3.+4.+5.+6.)

 

Piezīme. Pusgada finanšu pārskatā norāda faktisko līguma summas izlietojumu līdz kārtējā gada 31.jūlijam, gada finanšu pārskatā – visa attiecīgā projekta posma ietvaros izlietoto līguma summu.

Galvenais grāmatvedis          
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

 

(datums*)

Izpildītājs (zinātniskās institūcijas vadītājs)          
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

 

(datums*)

Projekta vadītājs          
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

 

(datums*)

Programmas vadītājs          
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

 

(datums*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Izglītības un zinātnes ministra vietā – aizsardzības ministrs I.V.Lieģis

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!