• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
LATVIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS UN GRUZIJAS VALDĪBAS LĪGUMS PAR SAVSTARPĒJU KLASIFICĒTĀS INFORMĀCIJAS AIZSARDZĪBU. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 25.01.2006., Nr. 15 https://www.vestnesis.lv/ta/id/207118

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Finanšu ministrijas lēmums Nr.2

Par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu biedrībai "Tenisa klubs "VIZEDS""

Vēl šajā numurā

25.01.2006., Nr. 15

PAR DOKUMENTU

Veids: starptautisks dokuments

Pieņemts: 06.07.2005.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

LATVIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS UN GRUZIJAS VALDĪBAS LĪGUMS PAR SAVSTARPĒJU KLASIFICĒTĀS INFORMĀCIJAS AIZSARDZĪBU

Latvijas Republikas valdība un Gruzijas valdība, turpmāk sauktas par Pusēm, lai aizsargātu klasificēto informāciju, ar kuru Puses apmainījušās tieši vai caur citām administratīvām institūcijām vai privātām juridiskām personām, kuru darbs saistīts ar klasificēto informāciju attiecīgās Puses jurisdikcijā, ir vienojušās par sekojošo:

1. pants. Piemērošana

(1) Šī Līguma mērķis ir definēt abu Pušu sadarbības juridisko pamatojumu klasificētās informācijas aizsardzības jomā.

(2) Šis Līgums ir neatņemama sastāvdaļa jebkuram turpmāk starp Pusēm sastādītam vai parakstītam līgumam, kas paredz klasificētās informācijas apmaiņu sekojošu jautājumu ietvaros:

a) Abu Pušu valdību institūciju sadarbība,

b) Pušu valdību institūciju un/vai privāto juridisko personu sadarbība, informācijas apmaiņa, kopējas komercsabiedrības, līgumi vai citas attiecības,

c) Vienas Puses iekārtu un nepatentēto praktisko zināšanu pārdošana otrai Pusei.

(3) Neviena Puse nevar atsaukties uz šo Līgumu, lai iegūtu klasificēto informāciju, kuru otra Puse ir saņēmusi no trešās puses.

(4) Šī Līguma Pielikumi A un B ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

2. pants. Definīcijas

Galvenie šai Līgumā lietotie termini ir definēti Pielikumā A.

3. pants. Savstarpēja drošības aizsardzība

(1) Saskaņā ar nacionālajiem normatīvajiem aktiem un praksi abas Puses veic atbilstošus pasākumus, lai aizsargātu klasificēto informāciju, kas tiek nodota, saņemta, radīta vai izstrādāta jebkāda starp Pusēm noslēgta līguma vai pastāvošo attiecību rezultātā. Puses nodrošina visai nodotai, saņemtai, radītai vai izstrādātai klasificētai informācijai tādu pašu aizsardzības pakāpi, kādu tā nodrošina savai informācijai ar līdzvērtīgu klasifikācijas pakāpi, kā noteikts 6. pantā.

(2) Pieeja klasificētai informācijai un vietām un objektiem, kur tiek veiktas darbības ar klasificēto informāciju vai kur tā tiek glabāta, tiek dota tikai tām personām, kuras ir atbildīgas par informācijas dienesta vajadzībām neizpaušanu vai kurām ir izsniegta speciālā atļauja darbam ar konfidenciālu un augstākas klasifikācijas pakāpes informāciju un kurām saistībā ar darba pienākumiem ir “nepieciešamība zināt”.

(3) Katra Puse pārrauga ar drošību saistīto nacionālo normatīvo aktu un prakses ievērošanu tās jurisdikcijā esošās institūcijās, birojos un objektos, kuru rīcībā ir, vai kas izstrādā, rada un/vai izmanto otras Puses klasificēto informāciju, veicot, cita starpā, pārbaudes apmeklējumus.

(4) Klasificētā informācija tiek iznīcināta tā, lai novērstu tās pilnīgu vai daļēju atjaunošanu.

4. pants. Informācijas atklāšana

(1) Puses neatklāj saskaņā ar šo Līgumu saņemto klasificēto informāciju trešajām pusēm bez iepriekšējas rakstiskas nosūtītājas Puses piekrišanas. Klasificētā informācija, ko viena Puse saņēmusi no otras Puses, tiek izmantota tikai norādītajam mērķim.

(2) Ja kāda no Pusēm un/vai tās institūcijas vai organizācijas, kas ir saistītas ar 1. punktā minētajiem jautājumiem, slēdz līgumu par darbu izpildi otras Puses teritorijā, un šāds līgums ir saistīts ar klasificēto informāciju, kas pieder tās Puses līgumslēdzējam, kas veic darbu, tad tās valsts Puse, kurā tiek veikta darbu izpilde, uzņemas atbildību par šīs klasificētās informācijas pārraudzību saskaņā ar savas valsts standartiem un prasībām.

(3) Pirms jebkuras no vienas Puses saņemtas klasificētās informācijas nodošanas otras Puses līgumslēdzējiem vai iespējamiem līgumslēdzējiem, saņēmēja Puse:

a) Nodrošina, lai līgumslēdzēji vai iespējamie līgumslēdzēji un to objekti spēj atbilstoši aizsargāt klasificēto informāciju,

b) Izsniedz atbilstošu industriālās drošības sertifikātu attiecīgajiem līgumslēdzējiem,

c) Sniedz pieeju vai speciālo atļauju personām, kuru pienākumu izpildei nepieciešama pieeja klasificētai informācijai,

d) Nodrošina, lai visas personas, kurām ir pieeja klasificētai informācijai, ir informētas par saviem pienākumiem aizsargāt klasificēto informāciju saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem,

e) Veic periodiskas drošības noteikumu ievērošanas pārbaudes attiecīgajos sertificētajos objektos.

5. pants. Atbildīgās drošības iestādes

(1) Saņēmēja Puse nozīmē un informē otru Pusi par pilnvarotu drošības iestādi, turpmāk sauktu par Atbildīgo drošības iestādi, kas pārrauga jebkura šī Līguma 1. pantā minētā līguma izpildi visu drošības aspektu ietvaros.

(2) Katra Puse apņemas nodrošināt, lai tās Atbildīgā drošības iestāde ievēro šī Līguma noteikumus.

(3) Atbildīgās drošības iestādes par visu šī Līguma aspektu izpildi un pārraudzību ir:

Latvijā:

Satversmes aizsardzības birojs

Miera iela 85a, Rīga, LV–1013,

LATVIJA

Gruzijā:

Iekšlietu ministrija

Didi Kheivani iela 10

0114

Tbilisi, Gruzija

(4) Vienas Puses Atbildīgā drošības iestāde pēc pieprasījuma iesniedz otras Puses Atbildīgajai drošības iestādei informāciju par drošības pasākumu organizāciju un procedūrām, un praksi, lai salīdzinātu un ievērotu tādus pašus drošības noteikumus, un veicina pilnvarotu amatpersonu kopīgas vizītes abās valstīs. Abām Pusēm ir jāsaskaņo šādas vizītes.

6. pants. Klasifikācijas pakāpes

(1) Pušu klasifikācijas pakāpes un to ekvivalenti ir sekojoši:

Latvijas Republika

Angļu valodas ekvivalents

Gruzija

SEVIŠĶI SLEPENI

TOP SECRET

GANSAKUTREBULI

MNISHVNELOBIS

SLEPENI

SECRET

SRULIAD SAIDUMLO

KONFIDENCIĀLI

CONFIDENTIAL

SAIDUMLO

DIENESTA VAJADZĪBĀM

RESTRICTED

SAIDUMLO

(2) Saņēmēja Puse un/vai tās institūcijas nedrīkst pazemināt saņemtās klasificētās informācijas klasifikācijas pakāpi vai deklasificēt šo informāciju bez iepriekšējas rakstiskas nosūtītājas Puses piekrišanas. Nosūtītāja Puse informē saņēmēju Pusi par jebkurām izmaiņām nodotās informācijas klasifikācijas pakāpē.

7. pants. Klasificētās informācijas apzīmējumi

(1) Saņēmēja Puse papildus piešķir saņemtajai klasificētai informācijai savu atbilstošo klasifikācijas pakāpi.

(2) saņemtās klasificētās informācijas kopijām un tulkojumiem tiek piešķirta tāda pati klasifikācijas un aizsardzības pakāpe kā oriģinālam.

(3) Uz tulkojumiem saņēmējas Puses nacionālajā valodā tiek norādīts, ka tie satur nosūtītājas Puses klasificēto informāciju.

8. pants. Klasificētās informācijas pārsūtīšana

(1) Klasificētā informācija starp Pusēm tiek nosūtīta caur to attiecīgajiem diplomātiskajiem kanāliem.

(2) Klasificētās informācijas apmaiņa var notikt, izmantojot pārstāvjus, kurus oficiāli pilnvarojušas abu valstu kompetentas institūcijas. Šāda atļauja, ja nepieciešams, var tikt piešķirta attiecīgajos projektos iesaistītajiem uzņēmumu pārstāvjiem.

(3) Klasificētās informācijas lielu objektu vai lielu daudzumu nosūtīšana tiek saskaņota katrā gadījumā atsevišķi.

(4) Citi apstiprināti informācijas nosūtīšanas vai apmaiņas līdzekļi var tikt izmantoti, ja par to vienojas Pušu Atbildīgās drošības iestādes.

9. pants. Vizītes

(1) Vizītes, kuru mērķis ir klasificētās informācijas apmaiņa telpās, kurās klasificētā informācija tiek izstrādāta, apstrādāta vai glabāta, vai kurās tiek īstenoti projekti, kas saistīti ar klasificēto informāciju, viena Puse atļauj veikt apmeklētājiem no otras Puses valsts tikai tad, ja iepriekš ir saņemta rakstiska atļauja no uzņēmējas Puses Atbildīgās drošības iestādes. Šāda atļauja tiek piešķirta tikai personām, kuras ir saņēmušas speciālo atļauju un kurām ir “nepieciešamība zināt”.

(2) Nosūtītājas Puses Atbildīgā drošības iestāde paziņo saņēmējas Puses Atbildīgajai drošības iestādei par gaidāmajiem apmeklētājiem vismaz trīs nedēļas pirms plānotās vizītes, ievērojot šī Līguma Pielikumā B noteikto kārtību.

(3) Katra Puse nodrošina apmeklētāju personas datu aizsardzību saskaņā ar nacionāliem normatīviem aktiem.

10. pants. Industriālā drošība

(1) Vienas Puses Atbildīgā drošības iestāde, kas vēlas slēgt klasificētu līgumu ar otras Puses līgumslēdzēju vai kas vēlas atļaut kādam no savas valsts līgumslēdzējiem pildīt klasificētu līgumu otras Puses valstī klasificēta projekta ietvaros, saņem no otras Puses Atbildīgās drošības iestādes iepriek­šēju rakstisku apstiprinājumu, ka attiecīgais līgumslēdzējs ir saņēmis atbilstošas kategorijas industriālās drošības sertifikātu un spēj nodrošināt tādas pašas pakāpes klasificētās informācijas apstrādi un glabāšanu.

(2) Katram klasificētam līgumam, kas noslēgts starp Pušu institūcijām un/vai privātām organizācijām (tādām kā rūpniecības uzņēmumi, pētījumu centri, palīdzības un/vai servisa centri u.c.) ir jāsatur atbilstoša drošības sadaļa un klasifikācijas pakāpju saraksts, kas pamatojas uz šī Līguma noteikumiem.

(3) Atbildīgā drošības iestāde, kuras valstī ir paredzēts veikt darbu, uzņemas atbildību par drošības pasākumu noteikšanu un pārraudzīšanu attiecīgā līguma ietvaros saskaņā ar standartiem un prasībām, kas attiecas uz šīs valsts klasificēto līgumu aizsardzību.

(4) Informāciju par līgumslēdzēju, kas ir ieinteresēts pildīt klasificēto apakšlīgumu, līgumslēdzējs iepriekš iesniedz apstiprināšanai Atbildīgajai drošības iestādei. Ja līgumslēdzējs, kas pildīs apakšlīgumu, tiek apstiprināts, tam jāievēro tādi paši drošības noteikumi, kā līgumslēdzējam, ar kuru tiek slēgts klasificētais līgums.

(5) Paziņojums par jebkuru klasificētu projektu, vienošanos, līgumu vai apakšlīgumu ir iepriekš iesniedzams tās valsts Atbildīgajai drošības iestādei, kurā ir paredzēts izpildīt projektu.

(6) Jebkura klasificētā līguma drošības sadaļas divas kopijas tiek iesniegtas tās valsts Atbildīgajai drošības iestādei, kurā paredzēts veikt darbu.

11. pants. Drošības prasību pārkāpums

Drošības prasību pārkāpuma gadījumā saistībā ar klasificēto informāciju, kas radīta vai saņemta no otras Puses, vai arī gadījumā, ja ir iesaistītas kopējās intereses, tās Puses Atbildīgā drošības iestāde, kurā nesankcionētā izpaušana notikusi, nekavējoties informē otras Puses Atbildīgo drošības iestādi un veic nepieciešamo izmeklēšanu. Ja nepieciešams, šī otra Puse piedalās izmeklēšanā. Otra Puse tiek informēta par izmeklēšanas rezultātiem, un tai tiek nosūtīts nobeiguma ziņojums par drošības prasību pārkāpuma rezultātiem, iemesliem un apmēru, kā arī veiktajiem pasākumiem to novēršanā.

12. pants. Izdevumi

Katra Puse sedz savus izdevumus, kas radušies saistībā ar šī Līguma piemērošanu.

13. pants. Strīdu izšķiršana

Jebkurš strīds par šī Līguma interpretāciju vai piemērošanu tiek atrisināts konsultāciju ceļā starp Pusēm un netiek nodots risināšanai nevienai ārējai jurisdikcijai.

14. pants. Nobeiguma noteikumi

(1) Šis Līgums stājas spēkā datumā, kad tiek saņemts pēdējais rakstiskais abu Pušu paziņojums par visu procedūru ieviešanu, lai Līgums stātos spēkā. Jebkura Puse to var izbeigt jebkurā laikā, par to paziņojot rakstiski. Tādā gadījumā Līgums zaudē spēku pēc sešiem mēnešiem, skaitot no datuma, kurā otra Puse ir saņēmusi paziņojumu par izbeigšanu.

(2) Katra Puse nekavējoties informē otru Pusi par jebkurām izmaiņām tās nacionālajos normatīvajos aktos, kas ietekmē klasificētās informācijas aizsardzību šī Līguma ietvaros.

(3) Šī Līguma pārskatīšana, izmaiņas un grozījumi var tikt veikti jebkurā laikā, ja tam rakstiski piekrīt abas Puses.

(4) Līguma izbeigšanas gadījumā klasificētie objekti un/vai informācija, kas nodoti saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, pēc iespējas ātrāk tiek nodoti atpakaļ otrai Pusei. Klasificētā informācija un/vai objekti, kas netiek nodoti atpakaļ, tiek aizsargāti saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.

Līgums noslēgts Rīgā 2005.gada 6.jūlijā divos oriģinālos eksemplāros latviešu, gruzīnu un angļu valodā, un visi teksti ir vienlīdz autentiski. Dažādu Līguma noteikumu interpretāciju gadījumā noteicošais ir teksts angļu valodā.

Latvijas Republikas valdības vārdā

Gruzijas valdības vārdā

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

Aizsardzības ministra vietnieks

Edgars Rinkēvičs

Vasil Sikharulidze

 

Pielikums A

Latvijas Republikas valdības un Gruzijas valdības līgumam par savstarpēju klasificētās informācijas aizsardzību

Definīcijas

Šī Līguma ietvaros lieto sekojošus terminus:

1. Klasificētā informācija”

a. Jebkurš klasificēts objekts, kas var būt gan mutisks paziņojums ar klasificētu saturu, gan arī elektriski vai elektroniski nosūtīts klasificēts ziņojums, vai arī “materiāls”, kā definēts punktā (b),

b. Termins “materiāls” nozīmē “dokumentu”, kā definēts punktā (c), kā arī jebkuru mašīnu, iekārtu, ieroču vai ieroču sistēmu vienību, kas vai ir izgatavota vai ir izgatavošanas procesā,

c. Termins “dokuments” nozīmē jebkuru pierakstītas informācijas formu, neatkarīgi no pieraksta veida,

kam katras Puses nacionālās drošības interesēs un saskaņā ar tās valstī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, ir nepieciešama aizsardzība pret nesankcionētu piekļūšanu un kas ir klasificēta saskaņā ar nacionālajiem normatīvajiem aktiem.

2. “Klasificēts līgums”

Līgums starp diviem vai vairākiem līgumslēdzējiem, kas nodibina un definē izpildāmas pušu tiesības un pienākumus, un kas satur vai iekļauj klasificētu informāciju.

3. “Līgumslēdzējs”

Individuāla vai juridiska persona, kas ir tiesīga uzņemties klasificēto līgumu izpildi.

4. “Nepieciešamība zināt”

Princips, saskaņā ar kuru tiek konstatēts, ka pieeju klasificētai informācijai var piešķirt, ja personai, kas to pieprasa, ir obligāta nepieciešamība to zināt sakarā ar viņa/viņas darba pienākumiem.

5. “Speciālā atļauja”

Pozitīvs lēmums pēc pārbaudes procedūras, kas veikta, lai pārliecinātos, vai personai vai uzņēmumam var tikt dota pieeja, un vai tā/tas drīkst strādāt ar klasificēto informāciju noteiktā pakāpē saskaņā ar nacionāliem normatīviem aktiem.

6. “Drošības prasību pārkāpums”

Darbība vai bezdarbība, kas ir pretrunā ar nacionāliem normatīviem aktiem, kā rezultātā var tikt apdraudēta vai nesankcionēti iz­pausta klasificētā informācija.

 

Pielikums B

Latvijas Republikas valdības un Gruzijas valdības līgumam par savstarpēju klasificētās informācijas aizsardzību

Vienas Puses pilnvaroto personu vizītes otras Puses institūcijās, objektos u.c.

Pieeju klasificētai informācijai un institūcijām un objektiem, kur tiek veiktas darbības ar klasificēto informāciju vai kur tā tiek glabāta vai apstrādāta, viena Puse atļauj otras Puses apmeklētājiem vienīgi tad, ja viņus:

a. ir pārbaudījusi nosūtītājas Puses Atbildīgā drošības iestāde vai cita kompetenta iestāde un ja viņiem ir atļauts saņemt klasificēto informāciju saskaņā ar uzņēmējas valsts nacionāliem normatīviem aktiem un/vai

b. ir pilnvarojusi attiecīgās valsts Atbildīgā drošības iestāde vai cita kompetenta iestāde veikt nepieciešamo vizīti.

Vizītes pieprasījumā jāietver:

a. Apmeklētāja vārds un uzvārds, dzimšanas datums un vieta, tautība un informācija par apmeklētāja pases datiem vai citiem personību apliecinošiem dokumentiem,

b. Apmeklētāja nodarbinātības statuss, tai skaitā, institūcijas, uzņēmuma vai organizācijas nosaukums, kuru apmeklētājs pārstāv,

c. Apmeklētāja speciālās atļaujas apstiprinājums,

d. Vizītes objekts (institūcijas/objekta nosaukums un adrese) un mērķis,

e. Kontaktpersona institūcijā/objektā, ko paredzēts apmeklēt, iepriekšēja sadarbība un cita informācija par vizītes pamatošanu.

f. Vizītes plānotais datums un ilgums.

Pieprasījums tiek iesniegts, izmantojot:

a. Atbildīgo drošības iestādi, lai pieteiktu Gruzijas pilsoņu vizītes Latvijas Republikā,

b. Atbildīgo drošības iestādi, lai pieteiktu Latvijas Republikas pilsoņu vizītes Gruzijā,

c. Var tikt izmantots cits pieprasījuma iesniegšanas veids, ja par to vienojas abu Pušu Atbildīgās drošības iestādes.

Vizītes apstiprinājuma derīguma termiņš nepārsniedz 12 mēnešus.

Visiem apmeklētājiem jāievēro uzņēmējas Puses nacionālie normatīvie akti klasificētās informācijas aizsardzības jomā.

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!