• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2010. gada 2. marta noteikumi Nr. 195 "Liftu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 5.03.2010., Nr. 37 https://www.vestnesis.lv/ta/id/206107-liftu-drosibas-un-tehniskas-uzraudzibas-noteikumi

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.197

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumos Nr.882 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.1.2.1.2.apakšaktivitāti "Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai""

Vēl šajā numurā

05.03.2010., Nr. 37

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 195

Pieņemts: 02.03.2010.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.195

Rīgā 2010.gada 2.martā (prot. Nr.11 4.§)

Liftu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi

Izdoti saskaņā ar likuma "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību"
3.panta otro daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka drošības prasības, kas jāievēro, lietojot (organizējot un veicot darbus ar liftiem) liftus, kuru celtspēja ir 50 kg un lielāka, kā arī šo liftu tehniskās uzraudzības kārtību, lai neradītu draudus cilvēku dzīvībai, veselībai, īpašumam (būvēm) un videi.

2. Noteikumi neattiecas uz:

2.1. trošu ceļiem (arī uz sabiedriskajiem un privātajiem trošu dzelzceļiem cilvēku pārvietošanai);

2.2. militārām vajadzībām īpaši projektētiem un konstruētiem liftiem;

2.3. liftiem raktuvēs;

2.4. teātra skatuvju pacēlājiem;

2.5. liftiem (pacēlājiem), kas apkalpo divus līmeņus un ir paredzēti invalīdu pārvietošanai, ja pacelšanas augstums nepārsniedz četrus metrus un nominālais kustības ātrums 0,2 m/s vai ja kabīne tiek darbināta, nepārtraukti spiežot ar roku vadības ierīci;

2.6. zobstieņa tipa pacēlājiem;

2.7. pacēlājiem būvlaukumos;

2.8. liftiem (pacēlājiem), kas iebūvēti darbmašīnās (iekārtās) un paredzēti tikai nokļūšanai darba vietā;

2.9. liftiem ar ārēju vadību (liftiem, kuriem kabīnes vadības līdzekļi ir novietoti ārpus kabīnes un nav aizsniedzami no kabīnes).

3. Atkarībā no piedziņas veida liftus klasificē šādi:

3.1. elektriskie lifti;

3.2. hidrauliskie lifti.

4. Ekonomikas ministrija sadarbībā ar attiecīgo standartu tehnisko komiteju iesaka sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" saistībā ar šiem noteikumiem izstrādājamo, adaptējamo un piemērojamo standartu sarakstu.

5. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" publicē Standartizācijas biroja mājaslapā internetā (www.lvs.lv) to Latvijas nacionālo standartu sarakstu, kurus var piemērot šo noteikumu prasību izpildei (turpmāk – piemērojamie standarti).

6. Liftu tehniskās pārbaudes ir tiesīga veikt akreditēta institūcija, par kuru Ekonomikas ministrija ir publicējusi paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" (turpmāk – inspicēšanas institūcija), ja institūcija:

6.1. ir akreditēta sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā vai citā Eiropas Savienības dalībvalsts akreditācijas institūcijā atbilstoši standartā LVS EN ISO/IEC 17020:2005 "Galvenie kritēriji dažāda veida institūcijām, kas veic inspekciju" noteiktajiem kritērijiem un šiem noteikumiem;

6.2. ir apdrošinājusi savu civiltiesisko atbildību tādā apjomā, lai segtu iespējamos zaudējumus, kas var rasties kļūdaina vai nepatiesa atzinuma dēļ un aprēķināti institūcijas darbības jomas risku novērtējumā sadarbībā ar institūcijas izvēlēto apdrošinātāju.

7. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs novērtē un regulāri pārbauda inspicēšanas institūcijas atbilstību šo noteikumu 6.punktā minētajām prasībām.

II. Liftu lietošanas organizēšana

8. Par lifta apskati, tehnisko apkopi, kā arī atbilstošu un drošu lietošanu saskaņā ar šajos noteikumos un lietošanas dokumentācijā noteiktajām prasībām ir atbildīgs lifta valdītājs.

9. Katram liftam nepieciešama lifta pase. Lifta pasi konkrēta lifta valdītājam atbilstoši šo noteikumu pielikumā noteiktajam pases paraugam izsniedz inspicēšanas institūcija, veicot lifta reģistrāciju bīstamo iekārtu reģistrā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par bīstamo iekārtu reģistrāciju.

10. Atsavinot vai citādi nododot liftu citas personas īpašumā, tai nodod arī pasi un šo noteikumu 11.punktā minēto lietošanas dokumentāciju.

11. Lifta valdītājs nodrošina, ka katram liftam ir šāda lifta uzstādītāja sastādīta lietošanas dokumentācija:

11.1. lifta lietošanas instrukcija, kurā norādīta vismaz šāda informācija:

11.1.1. lifta principiālā shēma, kurā norādīts vadības un kontroles ierīču izvietojums;

11.1.2. lifta lietošanas kārtība paredzētajos lietošanas apstākļos un ārkārtas situācijās;

11.1.3. lifta tehniskās apkopes un uzraudzības kārtība, arī lietotāja veicamās pārbaudes;

11.1.4. lifta rasējumi, specifikācijas, diagrammas un aprēķini, ja tie palīdz izprast instrukcijā sniegtās norādes;

11.2. lifta periodiskās apskates un tehniskās apkopes žurnāls, kurā norāda visus datus par veiktajām lifta tehniskajām apkopēm, tai skaitā remontiem vai rekonstrukciju, kā arī veiktajām tehniskajām pārbaudēm, tai skaitā šo noteikumu V nodaļā noteiktajām pārbaudēm.

12. Ja lifta uzstādītājs ir nodrošinājis lietošanas dokumentāciju elektroniskā formā, lifta valdītājam ir tiesības šo noteikumu 11.punktā noteiktos dokumentus lietot un aktualizēt arī elektroniski.

13. Ja lifta valdītājam nav pieejami šo noteikumu 11.punktā minētie dokumenti, valdītājs ir atbildīgs par attiecīgu dokumentu sagatavošanu.

14. Lifta valdītājs nodrošina lifta pases un lietošanas dokumentācijas uzturēšanu un uzrādīšanu Patērētāju tiesības aizsardzības centra amatpersonām un inspicēšanas institūciju pārstāvjiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

15. Lifta lietošana ir aizliegta šādos gadījumos:

15.1. lifts nav reģistrēts bīstamo iekārtu reģistrā atbilstoši šo noteikumu 9.punktam;

15.2. liftam nav šo noteikumu 9.punktā minētās pases;

15.3. liftam šajos noteikumos minētajos termiņos un kārtībā nav veiktas tehniskās pārbaudes vai pārbaudē ir konstatēts, ka tas apdraud cilvēku dzīvību, veselību, īpašumu vai vidi;

15.4. lifta un tā aprīkojuma bojājumu dēļ ir apdraudēta cilvēku dzīvība, veselība, īpašums vai vide.

16. Lifta valdītājam ir šādi pienākumi:

16.1. nodrošināt šo noteikumu un lietošanas dokumentācijas prasībām atbilstošu lifta tehnisko stāvokli;

16.2. ar rakstisku rīkojumu norīkot atbilstošas kvalifikācijas speciālistu, kas ir atbildīgs par lifta tehnisko stāvokli, tā drošu lietošanu un apkopi (turpmāk – atbildīgais speciālists);

16.3. ja konstatēti defekti un instrukciju pārkāpumi darbā ar liftu, apturēt lifta darbību un nodrošināt atklāto trūkumu novēršanu;

16.4. nodrošināt savlaicīgas šo noteikumu V nodaļā minētās lifta tehniskās pārbaudes;

16.5. ziņot Patērētāju tiesību aizsardzības centram par avārijām un nelaimes gadījumiem, kas notikuši, lietojot liftu.

17. Lifta valdītājs šajos noteikumos atbildīgajam speciālistam noteiktos pienākumus, atbildību par lifta tehnisko stāvokli un tā drošu lietošanu un apkopi uz rakstiska līguma pamata var nodot komersantam, kas specializējies liftu tehniskajā apkopē un uzturēšanā.

18. Atbildīgajam speciālistam ir šādi pienākumi:

18.1. nodrošināt lifta un tā sastāvdaļu atbilstošu tehnisko stāvokli;

18.2. nodrošināt šo noteikumu 11.punktā minētās dokumentācijas atbilstošu uzturēšanu un pieejamību personālam, kurš nodrošina lifta tehnisko apkopi un remontu (turpmāk – apkalpojošais personāls);

18.3. nodrošināt apkalpojošā personāla apmācību un zināšanu pārbaudes, kā arī instruktāžu darba vietā par lifta lietošanas dokumentāciju un lietošanas apstākļiem;

18.4. izvietot lifta kabīnē lifta pasažieriem paredzētos lietošanas noteikumus un lifta reģistrācijas rekvizītus;

18.5. sagatavot liftu šo noteikumu V nodaļā minētajām tehniskajām pārbaudēm un būt klāt šo pārbaužu veikšanā;

18.6. nodrošināt lifta darbības pārtraukšanu līdz atklāto trūkumu novēršanai, ja tiek konstatēts, ka:

18.6.1. lifta kabīnes vadības aparāts nav darba kārtībā;

18.6.2. lifta kabīne uzsāk kustību ar atvērtām šahtas vai kabīnes durvīm;

18.6.3. lifta kabīnes durvis (ar automātisko durvju piedziņas mehānismu) atveras, kabīnei atrodoties kustībā (izņemot kabīnes atrašanos atbloķēšanas zonā);

18.6.4. cita lietotāja aizņemta (noslogota) kabīne uzsāk attiecīgu kustību, ja tiek nospiesta lifta izsaukuma poga;

18.6.5. pārslogota kabīne uzsāk kustību;

18.6.6. kabīne uzsāk kustību bez komandas (izņemot liftus, kam paredzēta kabīnes automātiska nosūtīšana uz konkrētu stāvu);

18.6.7. kabīne uzsāk kustību pretēji norādītajam virzienam;

18.6.8. pēc kabīnes apstāšanās starpība starp tās grīdas līmeni un stāva laukuma grīdu pasažieru liftiem pārsniedz 50 mm, bet liftiem slimnieku pārvietošanai un liftiem, kuros iebrauc ar riteņu transportlīdzekļiem vai kravas transportēšanas ratiņiem, – 15 mm;

18.6.9. tukša kabīne pēc izsaukuma neapstājas attiecīgajā stāvā;

18.6.10. kabīne neapstājas, nospiežot pogu "Stop";

18.6.11. kabīne ar sviras vadību automātiski neapstājas lifta darbības gala stāvos;

18.6.12. lifta durvis ar automātisko durvju piedziņas mehānismu pēc pasažiera iekāpšanas kabīnē neaizveras vai, ja tiek nospiesta lifta izsaukuma poga, neatveras;

18.6.13. šahtas durvis var atvērt bez palīgierīcēm stāvā, kurā neatrodas lifta kabīne;

18.6.14. liftam darbojoties, dzirdams palielināts troksnis, jūtami asi triecieni un deguma smaka vai konstatētas liesmas;

18.6.15. pasažieriem ir iespējams pieskarties tām kabīnes daļām, kuras vada strāvu;

18.6.16. inspicēšanas institūcija nav noplombējusi regulējamo drošības ierīci vai plombējums (atzīme par drošības ierīces pēdējo iestatījumu) ir bojāts.

III. Lifta apskate

19. Ievērojot lifta lietošanas dokumentācijā noteikto, apkalpojošais personāls veic lifta apskati, novērtē iespējamos bojājumus un pārbauda drošības ierīces. Atbildīgais speciālists apskatei paredz laiku, kad lifts netiek lietots. Apkalpojošais personāls lifta periodiskās apskates un tehniskās apkopes žurnālā izdara ierakstu par apskates rezultātiem.

20. Ja lifta lietošanas dokumentācija nenosaka citu lifta apskates kārtību, lifta apskate veicama saskaņā ar šīs nodaļas prasībām.

21. Veicot lifta apskati, apkalpojošā personāla pienākums ir:

21.1. pārbaudīt, vai lifta kabīne, šahta, mašīntelpa un pieeja tai, kā arī iekāpšanas (kravas iekraušanas) laukumi visos stāvos, ko apkalpo lifts, ir lietošanas kārtībā;

21.2. apskatīt lifta šahtas un kabīnes nožogojumu, lai pārliecinātos, vai tas nav bojāts;

21.3. pārbaudīt elektrisko apgaismojumu, lai pārliecinātos, ka:

21.3.1. ir apgaismoti stāvu laukumi lifta šahtas durvju priekšā, kā arī šahta un kabīne;

21.3.2. lifta avārijas gadījumiem paredzētais apgaismojums ir lietošanas kārtībā;

21.4. pārbaudīt lifta šahtas un kabīnes durvju slēgmehānismu darbību, lai pārliecinātos, ka:

21.4.1. slēgmehānismi darbojas visos stāvos, ko apkalpo lifts;

21.4.2. šahtas durvis ir noslēgtas arī tad, ja kabīne atrodas augstāk vai zemāk par stāva laukuma grīdas līmeni;

21.5. pārbaudīt kabīnes kustīgās grīdas, lifta šahtas un kabīnes durvju kontaktu darbību;

21.6. pārbaudīt kabīnes precīzas apstāšanās un lifta izsaukuma pogas darbību;

21.7. pārbaudīt automātisko durvju piedziņas mehānismu;

21.8. pārbaudīt pogas "Stop", signālspuldzes "Aizņemts" un skaņas un gaismas signalizācijas sistēmu.

22. Lifta šahtas durvju slēgmehānisma darbību pārbauda, kabīni novietojot tā, lai tās grīdas līmenis būtu zemāk vai augstāk par šahtas durvju slēgmehānisma atvienošanas zonu. Ja šādā situācijā durvis atvērt nav iespējams, slēgmehānisms darbojas pareizi.

23. Kabīnes durvju slēgmehānisma darbību pārbauda saskaņā ar lifta lietošanas dokumentācijā noteikto kārtību.

24. Kabīnes kustīgās grīdas laukumu pārbauda, mēģinot izsaukt noslogotu kabīni. Ja kabīni nevar izsaukt, kabīnes kustīgā grīda darbojas pareizi.

25. Kabīnes precīzu apstāšanos stāvu laukumos pārbauda, pārvietojot kabīni uz visiem stāviem abos kustības virzienos pēc kārtas.

26. Šahtas un kabīnes durvju kontaktus pārbauda, lai pārliecinātos, ka lifts neuzsāk kustību, ja kabīnes durvis ir atvērtas un tiek dota attiecīga komanda ar pogas vai sviras palīdzību. Pārbaudot kontaktus, liftu iedarbina, atverot pārmaiņus katru durvju vērtni.

27. Automātisko durvju kontaktu darbību pārbauda, ievietojot speciālu
10–15 mm biezu šablonu starp šahtas durvju vērtnēm viena metra augstumā no grīdas un nospiežot kabīnes vadības aparāta pogu. Ja pēc durvju aizvēršanas kabīne kustību neuzsāk, šahtas durvju kontakti darbojas pareizi.

28. Liftam ar automātisku vadību izsaukuma pogas darbību pārbauda, nospiežot to. Ja lifta kabīne pārvietojas uz to stāvu, kurā nospiesta lifta izsaukuma poga, kabīne darbojas pareizi.

29. Automātisko durvju piedziņas mehānisma darbību pārbauda, izmantojot lifta izsaukuma un kabīnes vadības pogas:

29.1. pēc lifta izsaukuma pogas nospiešanas un kabīnes apstāšanās attiecīgajā stāvā durvīm automātiski jāatveras;

29.2. pēc kabīnes vadības pogas nospiešanas durvīm automātiski jāaizveras.

30. Ja 5–15 sekunžu laikā pēc durvju atvēršanās kabīnē neviens neiekāpj, durvīm automātiski jāaizveras. Ja lifta izsaukuma vai kabīnes vadības pogu nospiež atkārtoti, kabīnes un šahtas durvīm jāatveras.

31. Pogas "Stop" darbību pārbauda, nospiežot pogu kabīnes kustības laikā. Ja kabīne apstājas, poga "Stop" darbojas pareizi.

32. Signālspuldzi "Aizņemts" pārbauda, attiecīgajā stāvā atverot šahtas durvis. Ja signālspuldze "Aizņemts" iedegas, tā darbojas pareizi.

33. Kabīnei atrodoties kustībā, signālspuldzei "Aizņemts" jādeg.

34. Lifta signalizācijas sistēmu pārbauda, nospiežot attiecīgu kabīnes vadības pogu. Šādā gadījumā jābūt dzirdamam skaņas signālam.

IV. Lifta tehniskās apkopes

35. Apkalpojošais personāls veic lifta tehnisko apkopi. Par veiktajiem darbiem apkalpojošais personāls izdara ierakstu lifta periodiskās apskates un tehniskās apkopes žurnālā.

36. Lifta tehniskā apkope ir veicama saskaņā ar lietošanas dokumentāciju, ievērojot šīs nodaļas prasības.

37. Lietošanas instrukcijas sadaļa attiecībā uz tehnisko apkopi atrodas mašīntelpā vai lifta vadības skapī.

38. Lifta tehniskās apkopes laikā aizliegts:

38.1. darbināt liftu no stāva laukuma caur atvērtām šahtas un kabīnes durvīm;

38.2. darbināt liftu ar ierīcēm, kas tieši novada spriegumu uz lifta elektrodzinēju;

38.3. atvienot drošības un bloķēšanas ierīces;

38.4. izmantot pārnēsājamos gaismas avotus, kuru spriegums ir lielāks par 42 V;

38.5. ieslēgt vadības ķēdē elektroinstrumentus (izņemot mērinstrumentus);

38.6. pārvietoties pa lifta kabīnes jumtu, ja nav ierīkota lifta vadība no kabīnes jumta un kabīnes ātrums pārsniedz 0,63 m/s;

38.7. pārvietoties šahtā bez sastatnēm un trepēm vai izmantojot lifta troses;

38.8. vienlaikus veikt darbus:

38.8.1. mašīntelpā (bloku telpā) un uz kabīnes jumta;

38.8.2. mašīntelpā (bloku telpā) un šahtas bedrē;

38.8.3. uz kabīnes jumta un šahtas bedrē;

38.9. remontēt elektroaparatūru, kas pakļauta elektriskajam spriegumam;

38.10. veikt remontu uz kustībā esošas kabīnes jumta;

38.11. tīrīt šahtu, izmantojot atklātu liesmu.

V. Lifta tehniskās pārbaudes

39. Inspicēšanas institūcija pēc lifta valdītāja vai tā pilnvarotā pārstāvja pieprasījuma uz līguma pamata veic pirmreizējo tehnisko pārbaudi, kārtējās tehniskās pārbaudes, kā arī ārpuskārtas tehniskās pārbaudes šo noteikumu 44.punktā minētajos gadījumos saskaņā ar piemērojamiem standartiem un šajā nodaļā noteiktajām prasībām.

40. Inspicēšanas institūcija pirms lifta reģistrācijas bīstamo iekārtu reģistrā veic lifta pirmreizējo tehnisko pārbaudi šādā apjomā:

40.1. lifta lietošanas dokumentācijas pārbaudi – tajā ietverto datu atbilstību konkrētajam liftam un šo noteikumu 11.punktā minētajām prasībām;

40.2. lifta tehnisko pārbaudi saskaņā ar šo noteikumu 41.punktu.

41.  Kārtējā tehniskā pārbaude ietver lifta ierīču un konstrukciju novērtējumu, pārbaudot:

41.1. lifta metālkonstrukcijas un to savienojumu stāvokli (piemēram, plaisas, deformācija, sieniņu biezuma, skrūvju un kniežu diametra pārmaiņas korozijas un nodiluma dēļ un citi iespējamie defekti);

41.2. lifta piekares un piedziņas sistēmas stāvokli;

41.3. lifta skriemeļu, buferu, vadotņu, vadkurpju, ātrumierobežotāja, asu un to stiprinājuma detaļu, kā arī vinčas stiprinājuma elementu stāvokli;

41.4. lifta iekārtu iezemējuma un izolācijas stāvokli un pretestības atbilstību pieļaujamai normai;

41.5. lifta kabīnes apstāšanās precizitāti;

41.6. lifta automātisko durvju spraugas stāvokli;

41.7. lifta drošības ierīces un to plombējumu;

41.8. lifta kabīnes un pretsvara masas, kabīnes un šahtas parametru atbilstību lifta pasē un lietošanas dokumentācijā norādītajiem lielumiem.

42. Lifta kārtējo tehnisko pārbaudi veic ne retāk kā reizi 12 mēnešos.

43. Inspicēšanas institūcija tehniskās pārbaudes laikā plombē drošības ierīces saskaņā ar piemērojamo standartu prasībām.

44. Lifta ārpuskārtas tehnisko pārbaudi nepieciešams veikt šādos gadījumos:

44.1. pēc lifta tehnisko parametru izmaiņām, kas norādīti šo noteikumu pielikumā noteiktajā lifta pasē;

44.2. pēc tās ēkas vai būves rekonstrukcijas vai kapitālā remonta, kurā lifts uzstādīts, kā arī pēc lifta šahtas vai mašīntelpas izmēru maiņas;

44.3. pēc Patērētāju tiesību aizsardzības centra amatpersonas pieprasījuma.

45. Ārpuskārtas tehniskās pārbaudes apjomu nosaka inspicēšanas institūcija saskaņā ar piemērojamo standartu prasībām.

46. Pēc tehniskās pārbaudes veikšanas inspicēšanas institūcija aktualizē datus par liftu bīstamo iekārtu reģistrā un sastāda tehniskās pārbaudes protokolu divos eksemplāros. Vienu pārbaudes protokola eksemplāru inspicēšanas institūcija izsniedz lifta valdītājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim, bet otru glabā ne mazāk kā 10 gadus no pārbaudes dienas.

47. Ja lifts atbilst šo noteikumu prasībām, inspicēšanas institūcija normatīvajos aktos par bīstamo iekārtu pārbaudes zīmi noteiktajā kārtībā pārbaudītā lifta kabīnē redzamā vietā (piemēram, blakus lifta lietošanas noteikumiem) piestiprina bīstamās iekārtas pārbaudes zīmi.

48. Ja inspicēšanas institūcija pārbaudē konstatē lifta neatbilstību šajos noteikumos un piemērojamajos standartos noteiktajām prasībām, lifta valdītāja pienākums ir nepieļaut lifta darbības atsākšanu līdz neatbilstību novēršanai.

49. Ja lifts pēc atkārtotas tehniskās pārbaudes neatbilst šajos noteikumos un piemērojamajos standartos noteiktajām prasībām vai rada draudus cilvēku dzīvībai, veselībai, īpašumam un videi, inspicēšanas institūcija nekavējoties par to brīdina lifta valdītāju un paziņo Patērētāju tiesību aizsardzības centram, kā arī, ja apdraudēta vide, – Valsts vides dienestam, ja konstatēta paaugstināta ugunsbīstamība, – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, ja apdraudēta nodarbināto drošība un veselība, – Valsts darba inspekcijai, dienas laikā nosūtot minētajiem dienestiem attiecīgu paziņojumu.

VI. Liftu valsts uzraudzība un kontrole

50. Šo noteikumu prasību īstenošanas uzraudzību un kontroli veic Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.

51. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, veicot liftu uzraudzību un kontroli, ir tiesīgs:

51.1. administratīvi sodīt lifta valdītāju par liftu tehnisko uzraudzību regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem;

51.2. aizliegt lietot liftu, ja nav veikta tehniskā pārbaude šo noteikumu V nodaļā noteiktajā kārtībā.

VII. Noslēguma jautājumi

52. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2001.gada 19.jūnija noteikumus Nr.260 "Liftu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2001, 97.nr.; 2003, 176.nr.; 2005, 16.nr.; 2008, 150.nr.).

53. Liftiem, kas ir reģistrēti bīstamo iekārtu reģistrā pirms šo noteikumu spēkā stāšanās un kuriem ir veiktas tehniskās pārbaudes saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.260 "Liftu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi", šo noteikumu 9.punktā minētās pases tiek izsniegtas un šo noteikumu V nodaļā minētā tehniskā pārbaude tiek veikta līdz datumam, kamēr ir spēkā tehniskās pārbaudes protokols.

54. Saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 19.jūnija noteikumu Nr.260 "Liftu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi" prasībām akreditēto inspicēšanas institūciju akreditācijas apliecības ir spēkā līdz tajās norādītajam datumam.

Ministru prezidenta vietā – zemkopības ministrs J.Dūklavs

Ekonomikas ministra vietā – finanšu ministrs E.Repše

 

Pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 2.marta
noteikumiem Nr.195

Lifta pases paraugs

1.

Bīstamās iekārtas nosaukums Lifts

2.

Reģistrācijas numurs bīstamo iekārtu reģistrā  

3.

Reģistrācijas datums bīstamo iekārtu reģistrā  

4.

Valdītāja nosaukums vai vārds un uzvārds  

5.

Valdītāja reģistrācijas numurs vai personas kods  

6.

Valdītāja adrese  

7.

Bīstamās iekārtas uzstādīšanas vieta (adrese)  

8.

Iekārtas uzstādīšanas gads  

9.

Iekārtas uzstādītājs  

10.

Uzstādītāja piešķirtais identifikācijas numurs  

11.

Iekārtas tips  

12.

Maksimāli pieļaujamā celtspēja, kg

13.

Kabīnes/pretsvara masa, kg  

14.

Apkalpojamo stāvu skaits  

15.

Maksimālais pārvietošanās ātrums, m/s  

16.

Tehniskās pārbaudes veids un periodiskums  

17.

Īpašie nosacījumi  

18.

Cita informācija  

19.

Inspicēšanas institūcijas eksperta vārds un uzvārds  

20.

Inspicēšanas institūcijas eksperta paraksts  

Ekonomikas ministra vietā – finanšu ministrs E.Repše

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!