• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2010. gada 23. februāra noteikumi Nr. 181 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.1.3.apakšaktivitātes "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība" trešo kārtu". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 5.03.2010., Nr. 37 https://www.vestnesis.lv/ta/id/206104

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.187

Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija noteikumos Nr.597 "Vides trokšņa novērtēšanas kārtība"

Vēl šajā numurā

05.03.2010., Nr. 37

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 181

Pieņemts: 23.02.2010.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.181

Rīgā 2010.gada 23.februārī (prot. Nr.10 17.§)

Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.1.3.apakšaktivitātes "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība" trešo kārtu

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.prioritātes "Nodarbinātības veicināšana un sabiedrības veselības pasākumi" 1.3.1.pasākuma "Nodarbinātība" 1.3.1.1.aktivitātes "Darbspējas vecuma iedzīvotāju konkurētspējas paaugstināšana darba tirgū, tai skaitā nodarbināto pārkvalifikācija un aktīvie nodarbinātības pasākumi" 1.3.1.1.3.apakšaktivitātes "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība"(turpmāk – aktivitāte) trešo kārtu;

1.2. Eiropas Sociālā fonda projektu (turpmāk – projekts) iesniegumu vērtēšanas kritērijus aktivitātes ietvaros;

1.3. prasības projekta iesniedzējam aktivitātes ietvaros;

1.4. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību, kā arī atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu aktivitātes ietvaros.

2. Aktivitātes mērķis ir cilvēkresursu attīstība, paaugstinot darba meklētāju un bezdarbnieku konkurētspēju, spēju pielāgoties mainīgajam darba tirgus pieprasījumam un palielinot iespēju integrēties darba tirgū.

3. Aktivitātes mērķi sasniedz, īstenojot šo noteikumu 5.punktā noteiktās atbalstāmās darbības un izpildot iznākuma rādītāju – aktivitātē iesaistīt vismaz 144 bezdarbniekus.

4. Aktivitātes mērķa grupa ir bezdarbnieki (jaunieši līdz 25 gadu vecumam) ar augstāko izglītību, kas nesaņem bezdarbnieka pabalstu (turpmāk – bezdarbnieki).

5. Projekta ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības:

5.1. bezdarbnieku apmācība tādas valsts pārvaldes iestādes (darba tirgus institūcijas) pakalpojumu sniegšanā, kura īsteno valsts politiku bezdarba samazināšanas un bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu atbalsta jomā (turpmāk – darba tirgus institūcija);

5.2. bezdarbnieku darba prakse darbā iekārtošanas pakalpojumu sniegšanā atbilstoši normatīvajiem aktiem bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta jomā un darbā ar darba devēju;

5.3. projekta administrēšana;

5.4. informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu.

6. Aktivitāti īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā, to organizē vienā kārtā par visu aktivitātes trešajā kārtā pieejamo finansējumu, izņemot šo noteikumu 18.punktā minētos gadījumus.

7. Aktivitātes trešajai kārtai pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 482 360 latu, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 410 006 lati un valsts budžeta finansējums – 72 354 lati.

II. Atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes atbildība un to kompetences sadalījums

8. Aktivitātes ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas nodrošina Labklājības ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde). Atbildīgā iestāde:

8.1. izveido ierobežotas projektu iesniegumu atlases projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju (turpmāk – komisija);

8.2. sniedz projekta iesniedzējam informāciju par projekta iesnieguma sagatavošanu, izstrādā komisijas nolikumu, projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas procedūru aprakstu, projekta iesnieguma vērtēšanas veidlapu un palīgmateriālu projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai;

8.3. nodrošina projektu iesniegumu atlasi un vērtēšanu un pieņem pārvaldes lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu;

8.4. uzkrāj datus par projektu iesniegumiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu;

8.5. piedalās vienošanās par projekta īstenošanu (turpmāk – vienošanās) projekta izstrādē;

8.6. saskaņo šo noteikumu 50.punktā minētos projekta grozījumus, bet, ja ir iebildumi, sniedz sadarbības iestādei atzinumu par konstatētajiem trūkumiem;

8.7. plāno un īsteno informatīvus pasākumus par aktivitātes īstenošanu, tai skaitā publicē informāciju par aktivitātes ietvaros apstiprinātajiem projektiem;

8.8. nodrošina, lai netiktu pārsniegts šo noteikumu 7.punktā noteiktais aktivitātes īstenošanai pieejamais attiecināmais finansējums, un uzrauga pieejamā Eiropas Sociālā fonda finansējuma apguvi, tai skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr.1260/1999 (turpmāk – Padomes regula Nr.1083/2006), 93.panta 1. un 2.punktā noteiktā principa izpildi aktivitātes līmenī.

9. Sadarbības iestādes funkcijas nodrošina Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk – sadarbības iestāde). Sadarbības iestāde:

9.1. izstrādā vienošanās projektu;

9.2. slēdz vienošanos ar finansējuma saņēmējiem;

9.3. izstrādā metodiskos palīgmateriālus finansējuma saņēmējam, kurš projekta ietvaros veic iepirkumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un kurš ir pasūtītājs minētā likuma izpratnē;

9.4. izskata finansējuma saņēmēja iepirkuma plānu un iesniedz to Iepirkumu uzraudzības birojā;

9.5. sniedz Labklājības ministrijai informāciju valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu sagatavošanai, ievērojot normatīvos aktus par valsts budžeta finanšu vadības un valsts budžeta līdzekļu plānošanas kārtību Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanā un maksājumu veikšanā;

9.6. nodrošina projektu īstenošanas uzraudzību un kontroli, tai skaitā veic pārbaudes projektu īstenošanas vietā un vada Padomes regulas Nr.1083/2006 93.panta 1. un 2.punktā noteiktā principa izpildi projektu līmenī;

9.7. sniedz informāciju finansējuma saņēmējam par vienošanās nosacījumu izpildi;

9.8. pārbauda finansējuma saņēmēja iesniegtos maksājumu pieprasījumus, apstiprina attiecināmo izdevumu summas un sagatavo maksājuma uzdevumus, kā arī sagatavo izdevumu deklarācijas un nosūta tās pārbaudei vadošajai iestādei;

9.9. apstiprina projekta grozījumus, ievērojot šo noteikumu 49. un 51.punkta nosacījumus, bet 50.punktā noteiktajos gadījumos grozījumus apstiprina, ja tie ir saskaņoti ar atbildīgo iestādi atbilstoši šo noteikumu 8.6.apakšpunktam;

9.10. sniedz informāciju atbildīgajai iestādei par aktivitātes īstenošanai pieejamā Eiropas Sociālā fonda finansējuma apguvi;

9.11. uzkrāj datus par projektiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu;

9.12. plāno un īsteno sabiedrības informēšanas pasākumus par projektu īstenošanu;

9.13. izskata un apstiprina Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmēja iesniegtos projekta progresa pārskatus.

10. Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā.

III. Projekta iesniedzēji un projekta izmaksu kopsumma

11. Projekta iesniedzējs ir valsts pārvaldes iestāde (darba tirgus institūcija), kas atbilstoši Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumam īsteno valsts politiku bezdarba samazināšanas un bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu atbalsta jomā.

12. Maksimālais attiecināmais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs ir 85 procenti no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas.

13. Projekta minimālā attiecināmo izmaksu kopsumma nav ierobežota. Projekta maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma ir 482 360 latu.

IV. Projektu iesniegumu atlase

14. Atbildīgā iestāde projekta iesniedzējam nosūta uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu līdz 2010.gada 30.jūnijam (turpmāk – uzaicinājums).

15. Uzaicinājumā norāda:

15.1. projekta iesnieguma iesniegšanas kārtību tā iesniegšanai personīgi, nosūtīšanai pa pastu vai elektroniski;

15.2. projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par 10 kalendāra dienām no uzaicinājuma nosūtīšanas dienas;

15.3. tīmekļa vietni, kurā ievietoti projekta iesnieguma sagatavošanai izmantojamie dokumenti (šie noteikumi un palīgmateriāls projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai);

15.4. tīmekļa vietni, kurā ievietots vienošanās projekts.

16. Projekta iesniedzējs iesniedz projekta iesniegumu, ievērojot šādas prasības:

16.1. projekta iesniedzējs iesniedz vienu projekta iesniegumu;

16.2. projekta iesniegums sastāv no aizpildītas projekta iesnieguma veidlapas (1.pielikums) un, ja projekta īstenošanai tiek plānots materiāli tehniskais nodrošinājums, no projekta budžetā paredzēto materiāli tehnisko līdzekļu un aprīkojuma īres un nomas, kā arī telpu īres un nomas izmaksu aprēķinus pamatojošiem dokumentiem;

16.3. projekta iesnieguma veidlapas sadaļas, apakšsadaļas un to nosaukumus projekta iesniedzējs nemaina un nedzēš;

16.4. projekta iesniedzējs nodrošina projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 2.pielikumā noteiktajiem administratīvajiem, atbilstības un kvalitātes kritērijiem;

16.5. aizpildot projekta iesnieguma veidlapas sadaļas, projekta iesniedzējs nodrošina sniedzamās informācijas savstarpējo atbilstību, tas ir, aprakstot projekta aktualitāti, identificējot problēmu un tās risinājumu, saista to ar projekta mērķi, sasniedzamajiem rezultātiem, izvēlēto mērķa grupu, plānotajām aktivitātēm, laika un attiecināmo izmaksu plānojumu, kā arī projekta īstenošanas nosacījumiem;

16.6. aizpildot projekta iesniegumu, projekta iesniedzējs nepieciešamās projekta izmaksas plāno atbilstoši šo noteikumu 36., 37., 38., 39., 40., 41. un 42.punktā noteiktajām izmaksām un to apmēra ierobežojumiem, sniedzot projektā plānoto izmaksu pamatojumu, un nodrošina to atbilstību projekta mērķim, sasniedzamajiem rezultātiem, plānotajām aktivitātēm un laika plānojumam. Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta finansējumu projekta iesniegumā plāno tikai projekta attiecināmo izmaksu segšanai;

16.7. projekta iesniedzējs projekta iesniegumu atbildīgajā iestādē var iesniegt vienā no šādiem veidiem:

16.7.1. papīra formā trijos eksemplāros (oriģinālu un divas kopijas ar attiecīgu norādi "oriģināls" vai "kopija"). Projekta iesniegumu noformē atbilstoši normatīvo aktu prasībām par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu;

16.7.2. elektroniska dokumenta formā (projekta iesniegumu paraksta ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām);

16.8. projekta iesniegumu iesniedz personīgi, nosūta pa pastu vai elektroniski uzaicinājumā norādītajā termiņā.

17. Atbildīgā iestāde reģistrē projekta iesniegumu tā saņemšanas dienā, kā arī piešķir tam identifikācijas numuru. Apliecinājumu par projekta iesnieguma saņemšanu atbildīgā iestāde projekta iesniedzējam izsniedz personīgi uzreiz vai divu darbdienu laikā pēc tā saņemšanas nosūta pa pastu vai elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu).

18. Atbildīgajai iestādei ir tiesības organizēt papildu ierobežotu projektu iesniegumu atlasi, ja:

18.1. šo noteikumu 15.2.apakšpunktā noteiktajā termiņā projekta iesniedzējs nav iesniedzis projekta iesniegumu;

18.2. projekta iesniegums ir noraidīts;

18.3. projekta iesniegums ir apstiprināts par summu, kas ir mazāka par šo noteikumu 7.punktā noteikto aktivitātei pieejamo kopējo attiecināmo finansējumu.

V. Projektu iesniegumu vērtēšana

19. Aktivitātes ietvaros iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanu nodrošina komisija. Komisiju izveido šādā kārtībā:

19.1. komisijas personālsastāvu veido komisijas priekšsēdētājs, balsstiesīgie komisijas locekļi no Labklājības ministrijas un komisijas locekļi novērotāja statusā bez balsstiesībām no vadošās iestādes un sadarbības iestādes. Balsstiesīgajiem komisijas locekļiem ir noteikti aizvietotāji no Labklājības ministrijas. Komisijas personālsastāvu apstiprina atbildīgās iestādes vadītājs;

19.2. komisijas locekļa vai tā aizvietotāja prombūtnē viņu aizstāj cits pilnvarots pārstāvis. Šādu pilnvarojumu noformē rakstiski komisijas nolikumā noteiktajā kārtībā;

19.3. uzsākot darbu, komisijas locekļi un novērotāji paraksta apliecinājumu, ka komisijas sēžu laikā iegūtā informācija un dokumentu saturs netiks izpausts trešajām personām;

19.4. uzsākot darbu, komisijas locekļi paraksta apliecinājumu, ka viņu darbībā nav tādu apstākļu, kuru dēļ viņi varētu pārkāpt normatīvajos aktos par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību, īstenošanu un īstenošanas uzraudzību noteiktos ierobežojumus.

20. Komisijas darbību nosaka atbildīgās iestādes izstrādāts un apstiprināts komisijas nolikums.

21. Projekta iesnieguma atbilstību vērtē, pamatojoties uz projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem (2.pielikums) un izmantojot atbildīgās iestādes izstrādāto procedūru aprakstu par projektu iesniegumu atlasi un vērtēšanu, kā arī projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapas, kas izstrādātas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas plānošanas dokumentu sagatavošanas un šo fondu ieviešanas kārtību un Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas izveidošanas prasībām. Šajā punktā noteiktos dokumentus atbildīgā iestāde publicē tīmekļa vietnē (www.lm.gov.lv/sf).

22. Projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 2.pielikuma 1. un 2.sadaļā noteiktajiem kritērijiem vērtē ar "Jā" (atbilst) vai "Nē" (neatbilst). Projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 2.pielikuma 3.sadaļā noteiktajiem kritērijiem vērtē, piešķirot noteiktu punktu skaitu.

VI. Pārvaldes lēmuma pieņemšana par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu un tā paziņošana

23. Atbildīgā iestāde projekta iesniegumu apstiprina, ja:

23.1. projekta iesniegums atbilst visiem šo noteikumu 2.pielikumā noteiktajiem administratīvajiem kritērijiem un atbilstības kritērijiem;

23.2. projekta iesniegums šo noteikumu 2.pielikumā noteikto kvalitātes kritēriju vērtējumā saņēmis vismaz minimālo iegūstamo punktu skaitu.

24. Atbildīgā iestāde projekta iesniegumu apstiprina ar nosacījumu, ja projekta iesniegumu nepieciešams precizēt atbilstoši kādam no šo noteikumu 2.pielikuma 1. un 2.sadaļā noteiktajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem, kuri pieļauj projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu.

25. Šo noteikumu 24.punktā noteiktais nosacījums var ietvert:

25.1. papildu skaidrojuma iesniegšanu;

25.2. projekta īstenošanas laika vai izmaksu plānojuma precizēšanu pa gadiem;

25.3. izmaksu precizēšanu, ciktāl tas neietekmē šo noteikumu 39. un 40.punktā un 37.1., 38.2. un 38.3.apakšpunktā noteiktos izmaksu apmēra ierobežojumus;

25.4. citu tiesiski pamatotu darbību veikšanu, lai nodrošinātu projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 2.pielikuma 1. un 2.sadaļā noteiktajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem, kuri pieļauj iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu.

26. Atbildīgā iestāde neturpina projekta iesnieguma vērtēšanu un to noraida, ja iestājies vismaz viens no šādiem apstākļiem:

26.1. projekta iesniegums neatbilst kādam no tiem šo noteikumu 2.pielikuma 1. un 2.sadaļā noteiktajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem, par kuru neizpildīšanu projekta iesniegumu noraida;

26.2. projekta iesniegumam nav pievienoti šo noteikumu 16.2.apakšpunktā minētie dokumenti;

26.3. projekta iesniegums kādā no šo noteikumu 2.pielikuma 3.sadaļā noteiktajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem saņēmis zemāku vērtējumu par minimālo iegūstamo punktu skaitu.

27. Pārvaldes lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas nosūta projekta iesniedzējam.

28. Pārvaldes lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu atbildīgā iestāde iekļauj informāciju par vienošanās slēgšanas nosacījumiem.

29. Atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc pārvaldes lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu informē par to sadarbības iestādi. Sadarbības iestāde slēdz vienošanos saskaņā ar šiem noteikumiem un normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistīto institūciju plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu. Atbildīgā iestāde nosūta sadarbības iestādei pārvaldes lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu un divas apstiprinātā projekta kopijas. Atbildīgā iestāde apstiprināto projektu var nosūtīt elektroniska dokumenta formā, ja tas ir iesniegts šo noteikumu 16.7.2.apakšpunktā noteiktajā kārtībā.

30. Pārvaldes lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu atbildīgā iestāde norāda projekta iesniegumā veicamos precizējumus saskaņā ar šo noteikumu 24. un 25.punktu.

31. Pārvaldes lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs nodrošina un informāciju par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi sniedz atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā, kas nav garāks par 60 dienām no lēmuma spēkā stāšanās. Minēto informāciju projekta iesniedzējs var iesniegt vienā no šādiem veidiem:

31.1. papīra formā trijos eksemplāros (oriģinālu un divas kopijas ar attiecīgu norādi "oriģināls" vai "kopija"). Informāciju par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu;

31.2. elektroniska dokumenta formā (informāciju par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi paraksta ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām).

32. Komisija izvērtē šo noteikumu 31.punktā minēto informāciju, un atbildīgā iestāde sagatavo atzinumu par pārvaldes lēmumā ietverto nosacījumu izpildi 10 darbdienu laikā pēc atbildīgās iestādes noteiktā informācijas iesniegšanas termiņa beigām.

33. Ja projekta iesniedzējs ir izpildījis pārvaldes lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertos nosacījumus, atbildīgā iestāde divu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 32.punktā noteiktā termiņa beigām projekta iesniedzējam nosūta atzinumu par pārvaldes lēmumā ietverto nosacījumu izpildi, bet sadarbības iestādei četru darbdienu laikā – pārvaldes lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, atzinumu par pārvaldes lēmumā ietverto nosacījumu izpildi un divas apstiprinātā projekta kopijas, kā arī divas projekta iesniedzēja iesniegtās dokumenta kopijas ar informāciju par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi. Sadarbības iestāde slēdz vienošanos saskaņā ar šiem noteikumiem un normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistīto institūciju plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu. Atbildīgā iestāde apstiprināto projektu sadarbības iestādei var nosūtīt elektroniska dokumenta formā, ja tas ir iesniegts šo noteikumu 16.7.2.apakšpunktā noteiktajā kārtībā.

34. Ja projekta iesniedzējs nav nodrošinājis pārvaldes lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi vai nav izpildījis tos noteiktajā termiņā, projekta iesniegums ir uzskatāms par noraidītu. Atzinumu par to, ka pārvaldes lēmumā ietvertie nosacījumi nav izpildīti, atbildīgā iestāde nosūta projekta iesniedzējam divu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 32.punktā noteiktā termiņa beigām.

35. Ja pieņemts pārvaldes lēmums noraidīt projekta iesniegumu vai projekta iesniedzējs nav izpildījis pārvaldes lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertos nosacījumus, atbildīgā iestāde papildus šo noteikumu 27.punktā minētajam lēmumam projekta iesniedzējam atdod vai nosūta pa pastu divas projekta iesnieguma kopijas. Atbildīgā iestāde projekta iesniedzējam projekta iesniegumu var nosūtīt elektroniska dokumenta formā, ja tas ir iesniegts šo noteikumu 16.7.2.apakšpunktā noteiktajā kārtībā.

VII. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

36. Projekta ietvaros plāno šādas attiecināmo izmaksu pozīcijas:

36.1. tiešās izmaksas jeb projekta īstenošanas izmaksas, kas ietver šādas izmaksu apakšpozīcijas:

36.1.1. mērķa grupas nodrošinājuma izmaksas;

36.1.2. pārējās projekta īstenošanas izmaksas;

36.1.3. materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma izmaksas;

36.1.4. projekta informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansēto projektu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu;

36.2. neparedzētās izmaksas;

36.3. netiešās izmaksas kā vienu izmaksu pozīciju.

37. Šo noteikumu 36.1.1.apakšpunktā noteiktā izmaksu apakšpozīcija ietver šādas izmaksas:

37.1. ikmēneša stipendija 150 latu apmērā par mēneša darbdienām šo noteikumu 5.1. un 5.2.apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai, ko izmaksā proporcionāli faktiskajam darba prakses laikam attiecīgajā mēnesī;

37.2. transporta (par sabiedriskā transporta izmantošanu) izmaksas un specializētā transporta izmaksas bezdarbniekam invalīdam šo noteikumu 5.1.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai;

37.3. nelaimes gadījumu darba prakses vietā apdrošināšanas izmaksas šo noteikumu 5.2.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai.

38. Šo noteikumu 36.1.2.apakšpunktā noteiktā izmaksu apakšpozīcija ietver šādas izmaksas:

38.1. uzņēmuma līguma un atlīdzības izmaksas (izņemot pabalstus un kompensācijas, no kurām neaprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kā arī izņemot prēmijas, materiālo stimulēšanu un naudas balvas) šo noteikumu 5.1.apakšpunktā noteikto darbību īstenošanai. Ja uzņēmējs ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā kā Eiropas Sociālā fonda projekta iesniedzēja (finansējuma saņēmēja) darba ņēmējs, attiecināmas ir arī darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;

38.2. atlīdzības izmaksas (izņemot pabalstus un kompensācijas, no kurām neaprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kā arī izņemot prēmijas, materiālo stimulēšanu un naudas balvas) darba prakses vadītājam šo noteikumu 5.2.apakšpunktā minēto darbību īstenošanai, tai skaitā atalgojums 50 procentu apmērā no minimālās mēneša darba algas, ko izmaksā saskaņā ar šo noteikumu 56.5.4.apakšpunktā noteikto;

38.3. biroja preču un inventāra izmaksas (kancelejas preču un inventāra priekšmetu vērtībā līdz 150 latiem par vienību, ja to kalpošanas laiks ir mazāks par gadu), pasta, telefona un citu sakaru pakalpojumu izmaksas šo noteikumu 5.2.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai;

38.4. iepirkuma procedūru īstenošanas izmaksas.

39. Šo noteikumu 36.1.3.apakšpunktā noteiktā izmaksu apakšpozīcija ietver šādas izmaksas – telpu īres un nomas izmaksas, iekārtu, inventāra un aparatūras remonta, tehniskās apkalpošanas, īres un nomas izmaksas. Šīs izmaksu apakšpozīcijas apmērs nedrīkst pārsniegt 10 procentus no projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām.

40. Šo noteikumu 36.2.apakšpunktā minētās izmaksu pozīcijas apmērs nedrīkst pārsniegt piecus procentus no kopējām projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām. Projekta ietvaros šīs izmaksas plāno kā vienu izdevumu pozīciju, un tās izlieto iepriekš neplānotu projekta attiecināmo tiešo izmaksu segšanai un, ja nepieciešams, netiešo izmaksu nemainīgās likmes piemērošanai.

41. Šo noteikumu 36.3.apakšpunktā noteiktā izmaksu apakšpozīcija ietver šādas izmaksas šo noteikumu 5.3.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai:

41.1. projekta administrēšanas personāla atlīdzības izmaksas (izņemot pabalstus un kompensācijas, no kurām neaprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kā arī izņemot prēmijas, materiālo stimulēšanu un naudas balvas);

41.2. darba vietas aprīkojuma īres izmaksas;

41.3. transporta izmaksas (maksa par degvielu, transportlīdzekļa noma, transporta pakalpojumu pirkšana, sabiedriskā transporta izmantošana);

41.4. telpu īres un nomas izmaksas;

41.5. telpu apsaimniekošanas izmaksas (apkure, elektrība, apsaimniekošanas pakalpojumi, ūdensapgāde);

41.6. biroja un kancelejas preču izmaksas (nebūtisku inventāra priekšmetu vērtībā līdz 150 latiem par vienību, ja to kalpošanas laiks ir mazāks par gadu);

41.7. interneta, pasta pakalpojumu un telekomunikāciju izmaksas;

41.8. komandējuma vai darba brauciena izmaksas;

41.9. atlīdzības (izņemot pabalstus un kompensācijas, no kurām neaprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kā arī izņemot prēmijas, materiālo stimulēšanu un naudas balvas) un uzņēmuma līguma izmaksas projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošanai.

42. Neatgūstamie pievienotās vērtības nodokļa maksājumi ir attiecināmās izmaksas.

43. Finansēšanai no Eiropas Sociālā fonda un attiecināmajiem valsts budžeta līdzekļiem, kas noteikti šo noteikumu 7.punktā, neattiecina izmaksas:

43.1. kas nav norādītas šo noteikumu 36.1.4.apakšpunktā, 37., 38., 39., 40., 41. un 42.punktā vai neatbilst šo noteikumu 39. un 40.punktā un 37.1., 38.2. un 38.3.apakšpunktā noteiktajam attiecināmo izmaksu apmēra ierobežojumam;

43.2. par kurām finansējuma saņēmējs ir uzņēmies saistības un veicis maksājumus pirms šo noteikumu spēkā stāšanās (izņemot šo noteikumu 41.9.apakšpunktā minētās izmaksas).

VIII. Projekta īstenošanas nosacījumi

44. Projekta īstenošanu plāno saskaņā ar vienošanos, bet ne ilgāk kā līdz 2012.gada 1.aprīlim.

45. Pakalpojumu nodrošināšanai projekta ietvaros finansējuma saņēmējs, ja nepieciešams, piesaista pakalpojumu sniedzējus atbilstoši prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par publiskajiem iepirkumiem.

46. Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republikas teritorija.

47. Īstenojot projektu, Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus, kas noteikti Komisijas 2006.gada 8.decembra Regulā (EK) Nr.1828/2006, kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, kā arī normatīvajos aktos par Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu.

48. Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs savā tīmekļa vietnē ne retāk kā reizi trijos mēnešos ievieto aktuālu informāciju par projekta īstenošanu.

49. Grozījumus projektā izdara atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistīto institūciju plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu, ciktāl šajos noteikumos nav noteikts citādi.

50. Sadarbības iestāde iesniedz saskaņošanai atbildīgajā iestādē projekta grozījumus, ja izmaiņas ir saistītas ar:

50.1. projekta mērķi;

50.2. Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmēja maiņu;

50.3. projekta īstenošanas termiņu;

50.4. projekta sasniedzamajiem rezultātiem;

50.5. projekta kopējo attiecināmo izmaksu summu vai to plānojumu sadalījumā pa gadiem.

51. Nepārsniedzot šo noteikumu 39. un 40.punktā un 37.1., 38.2. un 38.3.apakšpunktā noteiktos izmaksu apmēra ierobežojumus un iepriekš saskaņojot ar sadarbības iestādi, Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs projekta ietvaros var veikt:

51.1. izmaksu pārdali starp šo noteikumu 36.1.1., 36.1.2., 36.1.3. un 36.1.4.apakšpunktā noteiktajām izmaksu apakšpozīcijām, nepārsniedzot piecus procentus no pārdalāmās izmaksu apakšpozīcijas kopējās attiecināmo izmaksu summas;

51.2. izmaksu pārdali starp šo noteikumu 37., 38. un 39.punktā noteiktajām izmaksām. Šī izmaksu pārdale veicama šo noteikumu 36.1.1., 36.1.2. un 36.1.3.apakšpunktā noteikto izmaksu apakšpozīciju ietvaros, nepārsniedzot 10 procentu no pārdalāmo izmaksu kopējās attiecināmo izmaksu summas;

51.3. izmaksu pārdali šo noteikumu 36.1.4.apakšpunktā minētās izmaksu apakšpozīcijas ietvaros, nepārsniedzot 10 procentu no pārdalāmo izmaksu kopējās attiecināmo izmaksu summas;

51.4. šo noteikumu 40.punktā noteikto izmaksu pārdali.

IX. Bezdarbnieku apmācība un darba prakse, to organizēšana un īstenošana

52. Bezdarbnieku apmācība un darba prakse ilgst ne vairāk kā 12 mēnešus, un tā ietver:

52.1. apmācības kursu 40 akadēmisko stundu apjomā, kuru īsteno piecu darbdienu laikā un kura ietvaros bezdarbnieki apgūst zināšanas par darba tirgus likumsakarībām un to saistību ar sociālekonomisko situāciju valstī, par darba tirgus institucionālo ietvaru, par klientu apkalpošanas pamatprincipiem un to juridisko ietvaru, par klientu apkalpošanas kultūru, darba organizāciju, darbu ar darba devēju, par darbā iekārtošanas pakalpojumu sniegšanas principiem un citām darba praksei nepieciešamām prasmēm un zināšanām;

52.2. darba praksi – astoņas stundas dienā, piecas dienas nedēļā.

53. Bezdarbnieku apmācībā un darba praksē iesaista bezdarbniekus, kuri nav saņēmuši atbalstu atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā īstenojami kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai darba tirgū, pasākuma "Jauniešu darba prakses" ietvaros vai atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā īstenojami atbalstītās nodarbinātības pasākumi mērķgrupu bezdarbniekiem, un kuriem ir:

53.1. augstākā izglītība sociālajās zinātnēs;

53.2. vismaz vienu gadu ilga darba pieredze;

53.3. latviešu valodas zināšanas (izglītība iegūta valsts valodā vai ir valsts valodas prasmes augstākais līmenis).

54. Ja pretendentu skaits pārsniedz plānoto darba prakses vietu skaitu finansējuma saņēmēja filiālē, vispirms iesaista bezdarbniekus, kuri atbilst pēc iespējas vairākiem šādiem kritērijiem:

54.1. bezdarbniekam ir maģistra grāds sociālajās zinātnēs;

54.2. bezdarbnieks ir persona pēc bērna kopšanas atvaļinājuma;

54.3. bezdarbniekam ir labas saskarsmes un uz klientu vērstas darbības prasmes, ko apliecina attiecīgs darba tirgus institūcijas karjeras konsultanta novērtējums.

55. Ja pēc šo noteikumu 54.punktā minēto kritēriju piemērošanas pretendentu skaits pārsniedz plānoto darba prakses vietu skaitu finansējuma saņēmēja filiālē, vispirms iesaista tos bezdarbniekus, kas ilgāk atrodas bezdarbnieka statusā.

56. Finansējuma saņēmējs:

56.1. izvēlas bezdarbnieku apmācības kursa izstrādātājus un īstenotājus atbilstoši prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par publiskajiem iepirkumiem;

56.2. atlasa apmācībā un darba praksē iesaistāmos bezdarbniekus atbilstoši šo noteikumu 53., 54. un 55.punktam;

56.3. slēdz līgumu ar bezdarbnieku par dalību bezdarbnieku apmācībā un darba praksē. Līgumā nosaka apmācību un darba prakses uzsākšanas un izbeigšanas nosacījumus, stipendijas saņemšanas kārtību, pušu pienākumus un tiesības, kā arī darba prakses periodu;

56.4. izstrādā darba prakses programmu un nodrošina bezdarbniekam nepieciešamo informāciju par darba prakses pienākumiem un ar to izpildi saistītajām pamatprasībām;

56.5. bezdarbniekam nodrošina:

56.5.1. stipendiju apmācības kursa apguves un darba prakses laikā šo noteikumu 37.1.apakšpunktā noteiktajā apmērā;

56.5.2. transporta izmaksas atbilstoši šo noteikumu 37.2.apakšpunktam;

56.5.3. apdrošināšanas līgumu pret nelaimes gadījumiem darba prakses vietā atbilstoši šo noteikumu 37.3.apakšpunktam;

56.5.4. uzsākot darba praksi, divas nedēļas ilgu kvalificēta prakses vadītāja palīdzību (par kvalificētu prakses vadītāju uzskata personu, kam ir augstākā izglītība un ne mazāk kā divus gadus ilga darba pieredze darbā ar darba devēju vai darbā iekārtošanas pakalpojumu sniegšanā);

56.5.5. aktivitātes mērķim atbilstoši iekārtotu darba prakses vietu finansējuma saņēmēja filiālē;

56.6. nodrošina apmācības un darba prakses kvalitāti, rakstiski aptaujājot bezdarbniekus vismaz vienu reizi dalības laikā.

X. Noslēguma jautājumi

57. Par šo noteikumu 36.3.apakšpunktā minēto izmaksu attiecināmību un apmēru lemj Ministru kabinets.

58. Līdz šo noteikumu 57.punktā minēto netiešo izmaksu nemainīgās likmes apmēra noteikšanai (atspoguļojot arī projekta iesnieguma veidlapā):

58.1. šo noteikumu 36.3.apakšpunktā minētās izmaksas plāno ne vairāk kā piecu procentu apmērā no projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām;

58.2. projekta maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma ir 434 124 lati;

58.3. vērtējot projektu iesniegumus, šo noteikumu 2.pielikuma 1.15. un 1.17.apakšpunktā minētajā kritērijā papildus izvērtē arī projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 58.1. un 58.2.apakšpunktā noteiktajam projekta izmaksu ierobežojumam;

58.4. izvirzot šo noteikumu 25.3.apakšpunktā minēto nosacījumu, ievēro šo noteikumu 58.1.apakšpunktu.

59. Pēc netiešo izmaksu nemainīgās likmes apmēra noteikšanas 36.2.apakšpunktā minētās izmaksas plāno un attiecina saskaņā ar netiešo izmaksu nemainīgās likmes apmēru.

60. Ja projekta īstenošana ir uzsākta, pirms noteikts šo noteikumu 57.punktā minētais netiešo izmaksu nemainīgās likmes apmērs, netiešo izmaksu nemainīgo likmi piemēro no vienošanās noslēgšanas dienas.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Labklājības ministrs U.Augulis

 

Labklājības ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 23.februāra
noteikumiem Nr.181

Labklājības ministrs U.Augulis

 

2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 23.februāra
noteikumiem Nr.181

Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji

1. ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Kritērija ietekme uz lēmuma pieņemšanu
(P*, N**)

Jā/Nē

1.1. Projekta iesnieguma iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu ierobežotai projektu iesniegumu atlasei

X

N

1.2. Projekta iesniegums ir iesniegts atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā

X

N

1.3. Projekta iesniegumu ir parakstījusi projekta iesnieguma iesniedzēja pilnvarotā persona (atbildīgā amatpersona)

X

N

1.4. Iesniegtais projekta iesniegums ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā)

X

N

1.5. Projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā

X

N

1.6. Projekta iesniegums ir sagatavots valsts valodā

X

N

1.7. Ir iesniegts Ministru kabineta 2010.gada 23.februāra noteikumu Nr.181 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.1.3.apakšaktivitātes "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība" trešo kārtu" (turpmāk – noteikumi) 16.7.1.apakšpunktā minētais projekta iesnieguma eksemplāru (oriģināla un kopiju) skaits, un tie ir atbilstoši apliecināti (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā)

X

P

1.8. Projekta iesnieguma oriģināls un tā kopijas ir cauršūtas (caurauklotas) (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā)

X

P

1.9. Projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts un sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai, un ir pievienoti noteikumu 16.2.apakšpunktā noteiktie pielikumi

X

P

1.10. Projekta iesnieguma kopijas atbilst projekta iesnieguma oriģinālam (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā)

X

P

1.11. Visas projekta iesnieguma eksemplāru (oriģināla un kopiju) lapas ir numurētas (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā)

X

P

1.12. Projekta iesnieguma finanšu aprēķins ir veikts latos

X

P

1.13. Projekta iesnieguma finanšu aprēķins ir izstrādāts aritmētiski precīzi un atbilstoši projekta iesnieguma veidlapas prasībām

X

P

1.14. Projekta iesniegumā paredzētais ESF finansējuma apmērs nepārsniedz noteikumu 7.punktā noteikto finansējuma apmēru

X

P

1.15. Projekta iesniegumā norādītā attiecināmo izmaksu kopsumma nepārsniedz noteikumu 13.punktā noteikto maksimālo projekta finansējuma apmēru

X

P

1.16. Projekta iesniegumā iekļautās izmaksas atbilst noteikumu 36., 37., 38., 39., 40., 41. un 42.punktā noteiktajām izmaksām

X

P

1.17. Projekta iesniegumā plānotās izmaksas nepārsniedz noteikumu 39. un 40.punktā un 37.1., 38.2. un 38.3.apakšpunktā noteiktos izmaksu apmēra ierobežojumus

X

P

1.18. Projekta īstenošanas termiņi un izmaksu sadalījums pa gadiem atbilst noteikumu 44.punktā noteiktajam projekta īstenošanas periodam

X

P

2. ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Kritērija ietekme uz lēmuma pieņemšanu
(P*, N**)

2.1. Projekta iesnieguma mērķis sekmē noteikumu 2.punktā noteiktā aktivitātes mērķa sasniegšanu

X

N

2.2. Projekta iesniegumā plānoto izdevumu nepieciešamība ir pamatota

X

P

2.3. Projekta iesniegums pamato izvēlētās mērķa grupas vajadzības un identificē risināmās problēmas

X

P

2.4. Projekta iesniegumā plānotās projekta aktivitātes paredz projektā definētās problēmas risināšanu

X

P

2.5. Projekta iesniegumā plānotie iznākuma rādītāji sekmē noteikumu 3.punktā noteikto iznākuma rādītāju sasniegšanu

X

P

2.6. Projekta iesniegumā ir definēti projekta īstenošanas personāla darba pienākumi un tā kvalifikācijas prasības

X

P

2.7. Projekta iesniegumā ir definēti projekta administrēšanas personāla darba pienākumi un tā kvalifikācijas prasības

X

P

2.8. Projekta iesniegums atspoguļo esošo un plānoto materiāli tehnisko nodrošinājumu (attiecināms, ja projekta īstenošanai tiek plānots materiāli tehniskais nodrošinājums)

X

P

2.9. Projekta iesniegums atspoguļo projekta vadības, uzraudzības un kvalitātes nodrošināšanas sistēmu

X

P

2.10. Projekta iesniegumā plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi atbilst noteikumu 47. un 48.punktā noteiktajām prasībām

X

P

  3. KVALITĀTES KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma, piešķirot noteiktu punktu skaitu

Maksimālais iegūstamais punktu skaits un punktu piešķiršanas kārtība

Minimālais nepieciešamais punktu skaits

3.1. Projekta iesniegumā ir aprakstīts mehānisms un principi darba prakses vietu sadalījumam pa darba tirgus institūcijas struktūrvienībām, kura īsteno valsts politiku bezdarba samazināšanas un bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu atbalsta jomā

4V

4

3.1.1. projekta iesniegumā ir aprakstīts mehānisms un principi darba prakses vietu sadalījumam pa darba tirgus institūcijas struktūrvienībām, kura īsteno valsts politiku bezdarba samazināšanas un bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu atbalsta jomā

4

 
3.1.2. projekta iesniegumā nav aprakstīts mehānisms un principi darba prakses vietu sadalījumam pa darba tirgus institūcijas struktūrvienībām, kura īsteno valsts politiku bezdarba samazināšanas un bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu atbalsta jomā

0

 
3.2. Projekta iesniegumā ir iestrādātas prasības un atlases mehānisms mērķa grupas dalībnieku izvēlei

5V

3

3.2.1. projekta iesniegumā ir iestrādātas prasības un atlases mehānisms mērķa grupas dalībnieku izvēlei

5

 
3.2.2. projekta iesniegumā ir iestrādātas prasības vai atlases mehānisms mērķa grupas dalībnieku izvēlei

3

 
3.2.3. projekta iesniegumā nav iestrādātas prasības un atlases mehānisms mērķa grupas dalībnieku izvēlei

0

 
3.3. Projekta ietvaros mērķa grupas dalībnieku apmācība un darba prakse sekmē tādas darba tirgus institūcijas pakalpojumu sniegšanu, kura īsteno valsts politiku bezdarba samazināšanas un bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu atbalsta jomā

4S

2

3.3.1. projekta ietvaros mērķa grupas dalībniekiem tiek nodrošināts apmācību kurss (darba tirgus likumsakarības un to saistība ar sociālekonomisko situāciju valstī, darba tirgus institucionālais ietvars, klientu apkalpošanas pamatprincipi un to juridiskais ietvars, klientu apkalpošanas kultūra, darba organizācija, darbs ar darba devēju, darbā iekārtošanas pakalpojumu sniegšanas principi un citas darba praksei nepieciešamās prasmes un zināšanas)

2

 
3.3.2. projekta ietvaros mērķa grupas dalībniekiem tiek nodrošināta darba prakse darbā ar klientiem, ietverot konsultācijas darba informācijas kabinetā, vakanču apzināšanu u.c.

2

 
3.3.3. projekta ietvaros mērķa grupas dalībniekiem netiek nodrošināta apmācība un darba prakse

0

 
3.4. Projekta ietvaros mērķa grupas dalībniekiem tiek nodrošināts darba prakses vadītājs atbilstoši darba prakses specifikai

2V

2

3.4.1. projekta ietvaros mērķa grupas dalībniekiem tiek nodrošināts darba prakses vadītājs atbilstoši darba prakses specifikai

2

 
3.4.2. projekta ietvaros mērķa grupas dalībniekiem netiek nodrošināts darba prakses vadītājs atbilstoši darba prakses specifikai

0

 
3.5. Projekta ietvaros mērķa grupas dalībnieku prakse tiek organizēta atbilstoši prakses programmai un pienākumu aprakstam

2V

2

3.5.1. projekta ietvaros mērķa grupas dalībnieku prakse tiek organizēta atbilstoši prakses programmai un pienākumu aprakstam

2

 
3.5.2. projekta ietvaros mērķa grupas dalībnieku prakse netiek organizēta atbilstoši prakses programmai un pienākumu aprakstam

0

 
3.6. Projekta iesniegumā ir identificēti un atspoguļoti projekta īstenošanas riski, novērtēta to ietekme un iestāšanās varbūtība, kā arī noteikti riskus mazinošie pasākumi

6S

4

3.6.1. projekta iesniegums satur projekta īstenošanas termiņu risku analīzi

2

 
3.6.2. projekta iesniegums satur projekta īstenošanas finanšu risku analīzi

2

 
3.6.3. projekta iesniegums satur aktivitāšu rezultātu un uzraudzības rādītāju izpildes risku analīzi

2

 
3.6.4. projekta iesniegums nesatur projekta īstenošanas risku analīzi, un tajā nav noteikti riskus mazinošie pasākumi

0

 
3.7. Projektā paredzētās aktivitātes sekmē vienlīdzīgu iespēju horizontālās prioritātes pamatprincipu (dzimumu līdztiesības, aktīvās novecošanās un invalīdu tiesību) ievērošanu

6S

2

3.7.1. sekmē dzimumu līdztiesības pamatprincipa ievērošanu

2

 
3.7.2. sekmē aktīvās novecošanās pamatprincipa ievērošanu

2

 
3.7.3. sekmē invalīdu tiesību pamatprincipa ievērošanu

2

 
3.7.4. nesekmē vienlīdzīgu iespēju pamatprincipu ievērošanu

0

 

Piezīmes.
1. * Ja kritērijs neatbilst, atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, ievērojot attiecīgās noteikumu prasības.

2. ** Ja kritērijs neatbilst, atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.

3. V Piemēro vienu atbilstošo kritēriju.

4. S Piemēro visus atbilstošos kritērijus (summējot tiem piemērojamo punktu skaitu).

Labklājības ministrs U.Augulis

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!