• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010. gada 24. februāra lēmums Nr. 1/2 "Nolikums radiofrekvenču spektra joslu 3600MHz – 3700MHz /3700-3800MHz viena 14MHz plata radiokanāla lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 3.03.2010., Nr. 35 https://www.vestnesis.lv/ta/id/205975-nolikums-radiofrekvencu-spektra-joslu-3600mhz-3700mhz-3700-3800mhz-viena-14mhz-plata-radiokanala-lietosanas-tiesibu-pieskirsana...

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Arhīvu likums

Vēl šajā numurā

03.03.2010., Nr. 35

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

Veids: lēmums

Numurs: 1/2

Pieņemts: 24.02.2010.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.1/2

Rīgā 2010.gada 24.februārī (prot. Nr.9, 15.p.)

Nolikums radiofrekvenču spektra joslu 3600MHz – 3700MHz /3700-3800MHz viena 14MHz plata radiokanāla lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā

Izdoti saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 47.panta pirmo un piekto daļu
un likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 25.panta pirmo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) piešķir izsoles kārtībā radiofrekvenču spektra joslu 3600MHz – 3700MHz /3700-3800MHz viena 14MHz plata radiokanāla lietošanas tiesības Latvijas Republikas teritorijā, izņemot Rīgu, kā arī izsoles principus un izsoles norises kārtību.

2. Izsoles mērķis ir saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 47.panta pirmo un piekto daļu piešķirt elektronisko sakaru komersantam radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības. Tādējādi īstenojot Elektronisko sakaru likuma 2.pantā noteikto mērķi: veicināt elektronisko sakaru pakalpojumu attīstību, konkurences attīstību elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanā, nodrošināt radiofrekvenču spektra racionālu izmantošanu un saskaņā ar likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 1.pantu veicināt attīstību un ekonomiski pamatotu konkurenci elektronisko sakaru nozarē.

3. Izsoli rīko ar Regulatora padomes lēmumu apstiprināta izsoles komisija (turpmāk – izsoles komisija).

II. Izsoles priekšmets

4. Izsoles priekšmets ir radiofrekvenču spektra joslu 3600MHz – 3700MHz / 3700MHz - 3800MHz viena 14MHz plata radiokanāla lietošanas tiesības komercdarbībai Latvijas Republikas teritorijā, izņemot Rīgu.

5. Izsoles priekšmeta sākumcena ir 30 000LVL (trīsdesmit tūkstoši). Izsoles sākumcenas paaugstināšanas solis ir ne mazāks 3 000LVL (trīs tūkstoši) (turpmāk – Izsoles solis).

6. Šā nolikuma 4.punktā noteiktās radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības paredzētas izmantošanai uz 15 (piecpadsmit) gadiem no radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanas brīža. Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 49.panta otro daļu radiofrekvenču spektra joslu 3600MHz – 3700MHz / 3700MHz - 3800MHz viena 14MHz plata radiokanāla lietošanas tiesības izmantojamas atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 9.oktobra noteikumos Nr.1151 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)" noteiktajiem radiosakaru veidiem un radiosakaru sistēmām.

III. Izsoles principi

7. Jebkāda vienošanās starp izsoles dalībniekiem attiecībā uz piedalīšanos vai nepiedalīšanos izsolē vai attiecībā uz izsoles nolikuma izpildi vai neizpildi ir aizliegta un ir spēkā neesoša kopš tās noslēgšanas brīža.

8. Aizliegtā vienošanās šā nolikuma izpratnē ir mutvārdu vai rakstveida vienošanās (arī darbības savstarpēja saskaņošana) starp izsoles dalībniekiem, ar izsoles saistītas informācijas savstarpēja atklāšana, kā arī citas darbības, kas var ietekmēt izsoles rezultātu.

9. Izsoles dalībnieks sniedz izsoles komisijai patiesu, pilnīgu un precīzu informāciju un ir atbildīgs par informācijas patiesumu.

IV. Izsoles dalībnieks

10. Izsolē kā izsoles dalībnieks var piedalīties gan Latvijas Republikā, gan ārvalstīs reģistrēts komersants, kurš ir iesniedzis reģistrācijas iesniegumu un samaksājis šā nolikuma 22.punktā noteikto drošības naudu.

11. Izsoles komisija saistītos komersantus nepielaiž izsolē kā atsevišķu izsoles dalībnieku. Par saistītiem komersantiem uzskata tādus komersantus, kuriem vai kuros ir savstarpēja tieša vai netieša izšķiroša ietekme Koncernu likuma izpratnē.

V. Izsoles dalībnieka pārstāvis

12. Katrs izsoles dalībnieks ieceļ ne vairāk kā divus pārstāvjus tā pārstāvībai izsolē. Izsoles dalībnieka pārstāvis izsolē var būt tā likumīgais vai pilnvarotais pārstāvis. Izsoles dalībnieks šo faktu apliecina ar attiecīgu dokumentu (pilnvara).

13. Pārstāvja darbība (tai skaitā pārstāvja sniegto ziņu patiesums) izsolē ir saistoša izsoles dalībniekam. Pārstāvja atsaukšana vai aizstāšana ar citu pārstāvi stājas spēkā ar brīdi, kad izsoles komisija saņem no izsoles dalībnieka attiecīgā pārstāvja atsaukšanas vai aizstāšanas dokumentu (pilnvara vai atsaukums).

VI. Reģistrācijas iesniegums

14. Izsoles dalībnieks, lai varētu piedalīties izsolē, izsoles komisijai iesniedz aizpildītu reģistrācijas iesnieguma (1.pielikums) oriģinālu, ko paraksta izsoles dalībnieka pārstāvis. Reģistrācijas iesnieguma veidlapa elektroniski ir pieejama Regulatora tīmekļa vietnē – http://www.sprk.gov.lv.

15. Aizpildot reģistrācijas iesniegumu, izsoles dalībnieks ievēro šajā nolikumā paredzētās prasības un nosacījumus.

16. Izsoles dalībnieks nekavējoties rakstveidā paziņo izsoles komisijai par jebkādām izmaiņām reģistrācijas iesniegumā sniegtajā informācijā, kā arī nekavējoties rakstveidā paziņo, ja atklāj, ka reģistrācijas iesniegumā norādītā informācija ir nepilnīga vai neprecīza.

17. Šā nolikuma 16.punktā paredzēto paziņojumu paraksta izsoles dalībnieka pārstāvis.

18. Izsoles dalībnieks reģistrācijas iesniegumam pievieno šādus dokumentus, kas ir neatņemama tā sastāvdaļa:

18.1. ārvalstīs reģistrēts komersants - izziņu no komercreģistra, ka izsoles dalībnieks neatrodas likvidācijas stadijā vai nav pasludināts maksātnespējas process, vai arī nav ierosināts tiesiskās aizsardzības process;

18.2. ārvalstīs reģistrēts komersants - reģistrācijas apliecību;

18.3. izsoles dalībnieka pārstāvja pārstāvību apliecinošs dokuments (pilnvara) (2.pielikums);

18.4. aizpildītu deklarāciju par atbilstību (3.pielikums). Deklarācijas par atbilstību veidlapa elektroniski ir pieejama Regulatora tīmekļa vietnē – http://www.sprk.gov.lv;

19. Izsoles komisijai izsoles dalībnieks iesniedz tikai dokumenta oriģinālu vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecinātu tā kopiju. Izsoles dalībnieks iesniedz spēkā esošus dokumentus, kuros ir iekļauta aktuālā informācija, pēdējās izmaiņas, grozījumi un papildinājumi.

20. Izsoles dalībnieks dokumentu iesniedz valsts valodā. Ja dokuments ir svešvalodā, izsoles dalībnieks tam pievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecinātu tulkojumu valsts valodā.

21. Izsoles dalībnieks ārvalstīs izdoto dokumentu attiecīgi legalizē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

VII. Drošības nauda

22. Izsoles dalībnieks līdz 2010.gada 17.martam iemaksā drošības naudu 3 000 LVL (trīs tūkstoši) apmērā valsts budžeta kontā Nr.LV58TREL8120203000000.

23. Regulators izsoles dalībniekam, kurš ir iemaksājis drošības naudu, bet nav ieradies uz izsoli, neatmaksā drošības naudu.

24. Regulators izsoles dalībniekam, kas nav uzvarējis izsolē, drošības naudu atmaksā izsoles dalībnieka reģistrācijas iesniegumā norādītajā norēķinu kontā 10 darba dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.

25. Regulators izsoles uzvarētājam drošības naudu neatmaksā. Izsoles uzvarētāja iemaksātā drošības nauda veido daļu no izsoles uzvarētāja pēdējās solītās cenas.

26. Gadījumā, ja izsoles rezultātu neapstiprina, Regulators izsoles dalībniekam drošības naudu atmaksā uz izsoles dalībnieka reģistrācijas iesniegumā norādīto norēķinu kontu 10 darba dienu laikā pēc attiecīga lēmuma pieņemšanas.

27. Regulators neatmaksā izsoles dalībniekam drošības naudu, ja izsoles uzvarētājs neizpilda nolikuma 68.punktu.

VIII. Sazināšanās ar izsoles komisiju

28. Jebkura persona, lai noskaidrotu ar izsoli saistītu jautājumu, iesniedz to rakstveidā izsoles komisijai ne vēlāk kā līdz 2010.gada 15.martam.

29. Pēc reģistrācijas iesnieguma iesniegšanas izsoles komisijai informācijas apmaiņa par izsoli notiek rakstveidā starp izsoles komisiju un izsoles dalībnieka pārstāvi.

30. Informācijas pieprasījumu izsoles komisijai iesniedz rakstveidā valsts valodā un nosūta pa pastu, faksu (+371 67097277) vai e-pastu (izsole@sprk.gov.lv). Iesniedzot jautājumu izsoles komisijai, norāda – "Izsolei radiofrekvenču spektra joslu 3600MHz – 3700MHz / 3700MHz - 3800MHz viena 14MHz plata radiokanāla lietošanas tiesību piešķiršanai", kā arī norāda personas vārdu, uzvārdu (juridiskai personai – nosaukumu), kas šo jautājumu iesniedz, kā arī šīs personas kontaktinformāciju (pasta un e-pasta adrese, faksa numurs, tālruņa numurs).

31. Izsoles komisija saņemto rakstveida jautājumu par izsoles norisi, kā arī atbildi uz saņemto jautājumu nosūta visiem izsoles dalībniekiem, kuri uz jautājuma saņemšanas brīdi ir iesnieguši reģistrācijas iesniegumu.

32. Izsoles komisija ir tiesīga publiskot iesniegto jautājumu un savu atbildi uz to Regulatora tīmekļa vietnē www.sprk.gov.lv. Publiskojot iesniegto jautājumu, izsoles komisija nav tiesīga minēt personu, kas iesniegusi attiecīgo jautājumu, kā arī pārējos konkrētās atbildes saņēmējus.

IX. Reģistrācijas iesnieguma iesniegšana

33. Reģistrācijas iesniegumu izsoles dalībnieka pārstāvis, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniedz izsoles komisijas adresē 2.stāvā, Regulatora telpās, aploksnē (turpmāk – Aploksne) personīgi izsoles komisijas sekretāram tādā veidā, lai izsoles komisija to saņemtu līdz 2010.gada 22.martam plkst.13.00 (pēc Latvijas Republikas laika). Uz aploksnes norāda "Izsolei radiofrekvenču spektra joslu 3600MHz – 3700MHz/ 3700MHz - 3800MHz viena 14MHz plata radiokanāla lietošanas tiesību piešķiršanai" un izsoles komisijas adresi, kā arī izsoles dalībnieka nosaukumu un juridisko adresi. Izsoles komisijas adrese – Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, Brīvības iela 55, Rīga, LV–1010, Latvija. Tālruņa numurs uzziņām: + 371 67097200.

34. Izsoles komisijas sekretārs pieņem nolikuma 33.punktā minēto Aploksni. Izsoles komisijas sekretārs reģistrācijas lapā (4.pielikums), kas sastādīta divos eksemplāros, norāda izsoles dalībnieka nosaukumu, Aploksnes iesniegšanas datumu un laiku. Izsoles komisijas sekretārs izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas lapas vienu eksemplāru.

35. Izsoles komisija izsolei iesniegto Aploksni, kas saņemta pēc šā nolikuma 33.punktā norādītā iesniegšanas termiņa, uzskata par nederīgu, neatver un neatvērtā veidā nosūta atpakaļ iesniedzējam. Visos pārējos gadījumos izsoles komisijai iesniegtos dokumentus izsoles dalībniekam atpakaļ neizsniedz.

X. Ierobežotas pieejamības informācija

36. Iesniedzot reģistrācijas iesniegumu, izsoles dalībnieks piekrīt, ka izsoles komisija izmantos izsoles dalībnieka iesniegto informāciju un dokumentus vienīgi ar izsoli saistītām darbībām.

37. Informācija par izsoli un izsoles norisi ir atklāta, izņemot šādu informāciju, kurai Regulators ir piešķīris ierobežotas pieejamības informācijas statusu, līdz izsoles sākumam:

37.1. iesniegto reģistrācijas iesniegumu skaits;

37.2. iesniegto reģistrācijas iesniegumu saturs.

38. Par izsoles dalībnieka iesniegtās informācijas aizsardzību ir atbildīga izsoles komisija. 

39. Izsoles dalībnieka darbība, kuras mērķis ir tieši vai netieši bez pārējo izsoles dalībnieku piekrišanas iegūt informāciju, kas nav atklāta un īpaši attiecas uz pārējo izsoles dalībnieku stratēģiju un taktiku izsolē un summām, kādas tie ir paredzējuši piedāvāt, uzskatāma par informācijas izpaušanas ierobežojumu pārkāpumu.

40. Ja izsoles dalībnieks pārkāpj šā nolikuma 39.punktā noteikto informācijas izpaušanas ierobežojumu un tas var būtiski ietekmēt izsoles rezultātus, izsoles komisija ir tiesīga izslēgt izsoles dalībnieku no izsoles.

XI. Izsoles dalībnieka pārbaude

41. Izsoles komisija pirms izsoles uzsākšanas pārliecinās:

41.1. vai izsoles dalībnieks atbilst šā nolikuma 10. un 11.punktā noteiktajam;

41.2. vai ir iesniegta pilnīga un precīza informācija, kas paredzēta šā nolikuma 18.punktā;

41.3.vai valsts budžeta kontā Nr.LV58TREL8120203000000 ir saņemta izsoles dalībnieka iemaksātā šā nolikuma 22.punktā noteiktā drošības nauda.

42. Izsoles komisija dalībai izsolē nepielaiž vai no izsoles izslēdz:

42.1. Izsoles dalībnieku, kurš nav ievērojis vai ir pārkāpis šo nolikumu (un tas var ietekmēt izsoles rezultātu);

42.2 Izsoles dalībnieku, kurš šā nolikuma 11.punkta izpratnē ir saistīts ar citu izsoles dalībnieku;

42.3. Izsoles dalībnieku, kurš atrodas likvidācijas stadijā vai par kuru ir pasludināts maksātnespējas process, vai arī ir ierosināts tiesiskās aizsardzības process.

42.4. Izsoles dalībnieku, kura iemaksātā drošības nauda nav saņemta valsts budžeta kontā Nr.LV58TREL8120203000000

43. Izsoles komisija ir tiesīga jebkurā laikā no izsoles dalībnieka rakstveidā pieprasīt sniegt papildus informāciju par izsoles dalībnieka iesniegto informāciju. Izsoles dalībnieks papildus informāciju rakstveidā iesniedz izsoles komisijai ne vēlāk kā divu darba dienu laikā no izsoles komisijas pieprasījuma saņemšanas dienas.

44. Ja izsoles komisija atklāj, ka izsoles dalībnieks ir iesniedzis nepilnīgu vai neprecīzu informāciju vai iesniegtā informācija ir mainījusies, bet izsoles dalībnieks par to nav paziņojis izsoles komisijai, vai, ja izsoles dalībnieks atsakās sniegt izsoles komisijai šā nolikuma 43.punktā noteiktajā kārtībā pieprasīto papildus informāciju un paredzētā informācija ir nepieciešama izsoles uzvarētāja noteikšanai, izsoles komisija ir tiesīga izslēgt izsoles dalībnieku no izsoles uzvarētāja noteikšanas. 

XII. Izsoles norise

45. Izsole radiofrekvenču spektra joslu 3600MHz – 3700MHz/ 3700MHz - 3800MHz viena 14MHz plata radiokanāla lietošanas tiesību piešķiršanai sākas 2010.gada 22.martā plkst.14.00 (pēc Latvijas Republikas laika), Rīgā, Brīvības ielā 55, 2.stāvā, Regulatora telpās, piedaloties izsoles komisijai un izsoles dalībniekiem.

46. Izsoles komisijas sekretārs protokolē izsoles norisi.

47. Ja izsolē piedalās tikai viens izsoles dalībnieks, tad vairāksolīšana nenotiek un vienīgais izsoles dalībnieks ir izsoles uzvarētājs, kurš samaksā izsoles priekšmeta sākumcenu un izpilda nolikuma 68.punktu.

48. Šā nolikuma 45.punktā noteiktajā laikā izsoles komisijas priekšsēdētājs atklāj izsoli un raksturo izsoles priekšmetu, paziņo sākumcenu un Izsoles soli.

49. Pirms pirmās izsoles kārtas un pēc katras izsoles kārtas noslēguma izsoles komisijas priekšsēdētājs izsoles dalībniekiem sniedz šādu informāciju:

49.1. izsoles statuss – atklāta, slēgta, pārtraukta;

49.2. pašreizējā cena;

49.3. izsoles dalībnieku nosaukumus, kas iesnieguši piedāvājumu un piedāvājumu cenas;

49.4. izsoles kārtā solīto visaugstāko cenu un izsoles dalībnieku, kurš to solījis;

49.5. nākamās izsoles kārtas sākuma laiku.

50. Izsole notiek kārtās, kamēr izsoles dalībnieki izsaka rakstveida piedāvājumu (5.pielikums). Izsoles dalībnieks izsaka piedāvājumu tikai izsoles kārtā, iesniedzot to rakstveidā izsoles komisijas priekšsēdētājam. Izsoles dalībnieks piedāvājumā norāda piedāvāto cenu gan ar vārdiem, gan ar cipariem. Ja izsoles dalībnieks piedāvājumā ir norādījis ar vārdiem un cipariem atšķirīgu cenu, Izsoles komisija ņem vērā cenu, kas norādīta ar vārdiem.

51. Izsoles kārtā izsoles dalībnieks var iesniegt vienu piedāvājumu. Izsoles komisijas priekšsēdētājs kārtējo izsoles kārtu slēdz, nosaucot izsoles dalībnieka augstāko piedāvāto cenu, kas ir nākamās kārtas sākumcena. Izsoles komisijas priekšsēdētājs nosauc nākamās kārtas sākuma laiku un paziņo pārtraukumu.

52. Izsoles komisija izslēdz no turpmākas dalības izsolē izsoles dalībnieku, kurš izsoles kārtā izsaka piedāvājumu, kas ir mazāks par izsoles sākumcenu vai izsaka piedāvājumu ar mazāku Izsoles soli, izņemot šā nolikuma 58.punktā atrunāto gadījumu.

53. Izsoles komisija izslēdz no turpmākas dalības izsolē izsoles dalībnieku, kas izsoles kārtā neizsaka piedāvājumu vai nepiedalās kārtējā izsoles kārtā.

54. Izsoles komisija izsoles dalībnieku izslēdz no turpmākās dalības izsolē, ja tas atsauc savu piedāvājumu izsolē.

55. Regulators izsoles dalībniekam, kurš atsauc savu piedāvājumu, neatmaksā drošības naudu.

56. Atsakoties no tālākās solīšanas, izsoles dalībnieks ar parakstu izsoles protokolā apstiprina savu pēdējo solīto cenu.

57. Ja izsoles kārtā neviens izsoles dalībnieks neizsaka piedāvājumu, tad izsoles komisijas priekšsēdētājs slēdz izsoli, nosaucot iepriekšējās izsoles kārtas izsoles dalībnieka augstāko solīto cenu un pašu izsoles dalībnieku.

58. Ja kārtējā izsoles kārtā divi vai vairāki izsoles dalībnieki ir piedāvājuši vienādu visaugstāko cenu, kas ir arī iepriekšējās izsoles kārtas visaugstākā cena, tad izsoles komisijas priekšsēdētājs paziņo par pēdējo solīšanas kārtu, kurā izsoles dalībnieks, izsakot piedāvājumu, samazina Izsoles soli pēc saviem ieskatiem. Ja šajā kārtā izsoles dalībnieki atkārtoti piedāvā vienādas visaugstākās cenas vai arī izsoles dalībnieki piedāvājumus neizsaka, izsoles komisijas priekšsēdētājs izsoli slēdz bez rezultāta.

59. Izsolē uzvar un iegūst radiofrekvenču spektra joslu 3600MHz – 3700MHz / 3700MHz - 3800MHz viena 14MHz plata radiokanāla lietošanas tiesības komercdarbībai Latvijas Republikas teritorijā, izņemot Rīgu, viens izsoles dalībnieks, kurš ir solījis visaugstāko cenu.

60. Izsoles dalībnieks, kurš pēdējais piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties ar parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajam.

61. Izsoles dalībnieks, kurš solījis visaugstāko cenu un atsakās parakstīties protokolā, atsakās arī no izsoles priekšmeta. Tiesības uz izsoles priekšmetuiegūst nākamais solītājs, kurš nosolījis augstāko cenu. Ja ir divi vai vairāki nākamie solītāji, kuri nosolījuši vienādu augstāko cenu, tad izsole turpinās.

62. Izsoles komisija no izsoles dalībnieku saraksta svītro izsoles dalībnieku, kurš solījis visaugstāko cenu un atteicies parakstīties protokolā. Regulators šim izsoles dalībniekam neatmaksā drošības naudu.

63. Izsoles komisijas priekšsēdētājs nosauc pēdējo augstāko solīto cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēc āmura piesitiena izsoles priekšmeta cenas apmērs ir nosolīts.

XIII. Izsoles rezultātu paziņošana un apstiprināšana

64. Izsoles komisija piecu darba dienu laikā no šā nolikuma 45.punktā minētās izsoles dienas apkopo izsoles rezultātus un iesniedz Regulatora padomei. Regulatora padome piecu darba dienu laikā apstiprina izsoles rezultātus un lemj par izsoles uzvarētāja noteikšanu.

65. Pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas Regulators par to trīs darba dienu laikā rakstveidā informē uzvarējušo izsoles dalībnieku.

66. Ja izsoles komisija konstatē, ka uzvarējušais izsoles dalībnieks nav ievērojis vai ir pārkāpis šo nolikumu un tas ir ietekmējis izsoles rezultātu, un Regulatora padome izsoles uzvarētāja noteikšanu atzīst par spēkā neesošu, tad par uzvarējušo izsoles dalībnieku atzīst nākošo izsoles dalībnieku, kurš ir solījis nākamo augstāko cenu.

67. Ja izsolē nav uzvarētāja, tad Regulatora padome izsoli atzīst par noslēgušos bez rezultāta un var izsludināt jaunu izsoli, vai konkursu.

XIV. Izsolē piešķirto radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršana

68. Izsoles uzvarētājs trīsdesmit kalendāro dienu laikā, skaitot no dienas, kad Regulatora padome ir noteikusi izsoles uzvarētāju, normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā:

68.1. reģistrējas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā kā komersants (ja tas iepriekš nav Latvijas Republikā reģistrēts komersants);

68.2. saskaņā ar Elektronisko sakaru likumu nosūta Regulatoram reģistrācijas paziņojumu (ja tas iepriekš nav Regulatoram nosūtījis reģistrācijas paziņojumu);

68.3. samaksā valsts budžeta kontā Nr.LV58TREL8120203000000 solīto cenu, kas ir par 3 000 LVL (trīs tūkstoši) mazāka, jo šī summa valsts budžeta kontā ir iemaksāta kā drošības nauda un tā veido daļu no solītās cenas.

69. Ja izsoles uzvarētājs neizpilda šā nolikuma 68.punktā noteiktos nosacījumus, Regulatora padome izsoles uzvarētāja noteikšanu var atzīt par spēkā neesošu. Jaunais uzvarējušais izsoles dalībnieks ir nākamais izsoles dalībnieks, kurš solījis nākamo augstāko cenu. Ja nākamā izsoles dalībnieka nav vai ir divi vai vairāki izsoles dalībnieki, kuri ir solījuši vienādu nākamo augstāko cenu, Regulatora padome izsoli atzīst par noslēgušos bez rezultāta.

70. Ja izsoles uzvarētājs izpilda šā nolikuma 68.punktā noteikto, Regulators normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu izsoles uzvarētājam.

XV. Izsolē piešķirto radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību izmantošana

71. Izsoles rezultātā piešķirto radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību izmantošanu saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1151 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)" noteiktajiem radiosakaru veidiem un radiosakaru veidiem uzsāk šādi:

71.1. pirmā gada laikā no radiofrekvenču spektra joslu 3600MHz – 3700MHz / 3700MHz - 3800MHz viena 14MHz plata radiokanāla lietošanas tiesību piešķiršanas brīža valsts akciju sabiedrībā "Elektronisko sakaru direkcija" saņem Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumu Nr.453 "Noteikumi par radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujām" 6.3.apakšpunktā un 9.punktā minētās vismaz divas lietošanas atļaujas (turpmāk – Lietošanas atļauja);

71.2. otrā gada laikā no radiofrekvenču spektra joslu 3600MHz – 3700MHz / 3700MHz - 3800MHz viena 14MHz plata radiokanāla lietošanas tiesību piešķiršanas brīža valsts akciju sabiedrībā "Elektronisko sakaru direkcija" saņem vismaz divas Lietošanas atļaujas, kopumā no radiofrekvenču spektra joslu 3600MHz – 3700MHz / 3700MHz - 3800MHz viena 14MHz plata radiokanāla lietošanas tiesību piešķiršanas brīža četras Lietošanas atļaujas.

71.3. trešā gada laikā no radiofrekvenču spektra joslu 3600MHz – 3700MHz / 3700MHz - 3800MHz viena 14MHz plata radiokanāla lietošanas tiesību piešķiršanas brīža valsts akciju sabiedrībā "Elektronisko sakaru direkcija" saņem vismaz divas Lietošanas atļaujas, kopumā no radiofrekvenču spektra joslu 3600MHz – 3700MHz / 3700MHz - 3800MHz viena 14MHz plata radiokanāla lietošanas tiesību piešķiršanas brīža sešas Lietošanas atļaujas.

72. Ja izsoles uzvarētājs neizpilda šā nolikuma 71.punktā noteikto, Regulators var lemt par izsolē piešķirto radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību anulēšanu.

73. Izsoles kārtībā piešķirto radiofrekvenču spektra joslu 3600MHz – 3700MHz / 3700MHz - 3800MHz viena 14MHz plata radiokanāla radiokanālu lietošanas tiesību tālāknodošana ir atļauta no radiofrekvenču spektra joslu 3600MHz – 3700MHz / 3700MHz - 3800MHz viena 14MHz plata radiokanāla lietošanas tiesību piešķiršanas brīža. Par tālāknodoto radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību izmantošanu atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam iedalījumam radiosakaru veidiem un radiosakaru sistēmām un šī nolikuma, un citu pienākumu un saistību izpildi atbild komersants, kuram ir tālāknodotas radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības.

74. Izsoles uzvarētājs divas reizes gadā līdz 10.februārim par situāciju līdz 1.janvārim un līdz 10.augustam par situāciju līdz 1.jūlijam iesniedz Regulatoram informāciju par elektronisko sakaru tīkla izveidi, izmantojot radiofrekvenču spektra joslas 3600MHz – 3700MHz / 3700MHz - 3800MHz viena 14MHz plata radiokanāla lietošanas tiesības komercdarbībai Latvijas Republikas teritorijā, izņemot Rīgu, saskaņā ar 6.pielikumu.

XVI. Noslēguma jautājums

75. Nolikums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva


 

1.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2010.gada 24.februāra lēmumam Nr.1/2

Reģistrācijas iesniegums

izsolei radiofrekvenču spektra joslu 3600MHz – 3700MHz / 3700MHz - 3800MHz viena 14MHz plata radiokanāla lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā

 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva

 

2.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2010.gada 24.februāra lēmumam Nr.1/2

PILNVARA

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva

 

3.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2010.gada 24.februāra lēmumam Nr.1/2

Deklarācija par atbilstību

 izsolei radiofrekvenču spektra joslu 3600MHz – 3700MHz / 3700MHz - 3800MHz viena 14MHz plata radiokanāla lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva

 

4.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2010.gada 24.februāra lēmumam Nr.1/2

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva

 

5.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2010.gada 24.februāra lēmumam Nr.1/2

Piedāvājums

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva

 

6.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2010.gada 24.februāra lēmumam Nr.1/2

Atskaite par radiofrekvenču spektra joslu 3600MHz – 3700MHz / 3700MHz - 3800MHz viena 14MHz plata radiokanāla lietošanas tiesību izmantošanu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!