• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2010. gada 2. februāra noteikumi Nr. 104 "Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 17.02.2010., Nr. 27 https://www.vestnesis.lv/ta/id/205251-partikas-uznemumu-atzisanas-un-registracijas-kartiba

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.106

Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 4.jūlija noteikumos Nr.556 "Likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" normu piemērošanas noteikumi"

Vēl šajā numurā

17.02.2010., Nr. 27

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 104

Pieņemts: 02.02.2010.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.104

Rīgā 2010.gada 2.februārī (prot. Nr.6 21.§)

Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība

Izdoti saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma 5.panta ceturto daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtību atbilstoši:

1.1. Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Regulas (EK) Nr.882/2004 par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem (turpmāk – Parlamenta un Padomes Regula Nr.882/2004), 31.pantam;

1.2. Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Regulas (EK) Nr.854/2004, ar ko paredz īpašus noteikumus par lietošanai pārtikā paredzētu dzīvnieku izcelsmes produktu oficiālās kontroles organizēšanu (turpmāk – Parlamenta un Padomes Regula Nr.854/2004), 3.pantam.

2. Šajos noteikumos lietotais termins:

2.1. "atzīšana" atbilst Parlamenta un Padomes Regulā Nr.882/2004 un Parlamenta un Padomes Regulā Nr.854/2004 lietotajam terminam "apstiprināšana";

2.2. "iesniegums" atbilst Parlamenta un Padomes Regulā Nr.882/2004 lietotajam terminam "pieteikums".

II. Pārtikas uzņēmuma atzīšanas kārtība

3. Pārtikas uzņēmums, kuru nav nepieciešams atzīt saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Regulu Nr.853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku (turpmāk – Parlamenta un Padomes Regula Nr.853/2004), un kurš atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā Nr.852/2004 par pārtikas produktu higiēnu (turpmāk – Parlamenta un Padomes Regula Nr.852/2004) noteiktajām prasībām, var prasīt atzīšanu saskaņā ar šiem noteikumiem.

4. Pārtikas uzņēmums iesniedz Pārtikas un veterinārā dienesta (turpmāk – dienests) teritoriālajā struktūrvienībā iesniegumu (pielikums) vai nosūta to pa pastu vai elektroniski, ja tas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

5. Dienests piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 4.punktā minētā iesnieguma saņemšanas to izskata un vienojas ar pārtikas uzņēmumu par atzīšanas procedūras sākuma datumu un gaitu. Pārtikas uzņēmuma atzīšanas procedūru sāk 20 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

6. Dienests pārbauda pārtikas uzņēmuma atbilstību Parlamenta un Padomes Regulā Nr.852/2004 un Parlamenta un Padomes Regulā Nr.853/2004 noteiktajām prasībām un sagatavo novērtēšanas protokolu (turpmāk – protokols) divos eksemplāros. Protokola pirmo eksemplāru izsniedz pārtikas uzņēmumam, bet otrais eksemplārs paliek dienestā.

7. Piecu darbdienu laikā pēc pārbaudes dienests pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

7.1. par pārtikas uzņēmuma atzīšanu ar nosacījumu līdz trim mēnešiem un atzīšanas ar nosacījumu numura piešķiršanu atbilstoši Parlamenta un Padomes Regulas Nr.882/2004 31.panta 2.punkta "d" apakšpunktam;

7.2. par pārtikas uzņēmuma atzīšanu pēc pirmā pārtikas uzņēmuma apmeklējuma un atzīšanas numura piešķiršanu, ja pārtikas uzņēmums atbilst Parlamenta un Padomes Regulā Nr.852/2004 un Parlamenta un Padomes Regulā Nr.853/2004 noteiktajām prasībām;

7.3. par atteikumu atzīt pārtikas uzņēmumu, ja tas neatbilst normatīvajos aktos par pārtikas apriti noteiktajām prasībām, un norāda atteikuma pamatojumu.

8. Šo noteikumu 7.punktā minētos lēmumus dienests paziņo pārtikas uzņēmumam saskaņā ar Administratīvā procesa likumā noteikto kārtību.

9. Pieņemot šo noteikumu 7.1. un 7.2.apakšpunktā minēto lēmumu, dienests pārtikas uzņēmumam paziņo arī piešķirto atzīšanas vai atzīšanas ar nosacījumu numuru un, ja pārtikas uzņēmums vēlas, izsniedz atzīšanas apliecību.

10. Šo noteikumu 7.1. un 7.2.apakšpunktā minētajā gadījumā dienests pārtikas uzņēmumu iekļauj dienesta uzraudzības objektu reģistrā (turpmāk – uzraudzības objektu reģistrs), norādot piešķirto atzīšanas ar nosacījumu numuru vai atzīšanas numuru.

11. Ja pārtikas uzņēmums, kam ir piešķirts atzīšanas ar nosacījumu numurs, triju mēnešu laikā pēc numura paziņošanas ir novērsis protokolā norādītās neatbilstības, tas paziņo dienestam par gatavību turpināt atzīšanas procedūru.

12. Ja pārtikas uzņēmums triju mēnešu laikā pēc atzīšanas ar nosacījumu numura paziņošanas nav novērsis lielāko daļu protokolā norādīto neatbilstību, dienests:

12.1. pieņem lēmumu nepagarināt atzīšanas ar nosacījumu termiņu un paziņo to pārtikas uzņēmumam, norādot atteikuma pamatojumu;

12.2. anulē pārtikas uzņēmumam piešķirto atzīšanas ar nosacījumu numuru un svītro pārtikas uzņēmumu no uzraudzības objektu reģistra.

13. Atzīšanas ar nosacījumu termiņu dienests var pagarināt vēl uz trim mēnešiem, ja, veicot atkārtotu pārbaudi, konstatē, ka pārtikas uzņēmums ir novērsis lielāko daļu neatbilstību, kuras norādītas protokolā (panācis nenoliedzamu progresu uzņēmuma struktūras un darbības sakārtošanā). Kopumā atzīšanu ar nosacījumu nevar piešķirt uz laiku, kas ir ilgāks par sešiem mēnešiem no dienas, kad dienests pārtikas uzņēmumā veicis pirmo pārbaudi atbilstoši šo noteikumu 6.punktam.

14. Ja, beidzoties šo noteikumu 13.punktā minētajam termiņa pagarinājumam, dienests pārbaudes laikā konstatē, ka pārtikas uzņēmums tomēr neatbilst normatīvo aktu prasībām par pārtikas apriti, tas:

14.1. pieņem lēmumu par atteikumu atzīt pārtikas uzņēmumu un paziņo to pārtikas uzņēmumam, norādot atteikuma pamatojumu;

14.2. anulē pārtikas uzņēmumam piešķirto atzīšanas ar nosacījumu numuru un svītro pārtikas uzņēmumu no uzraudzības objektu reģistra.

15. Uz saldētājkuģiem un zvejas produktu pārstrādes kuģiem, kas kuģo zem Latvijas valsts karoga, atzīšanas ar nosacījumu termiņu nosaka atbilstoši Parlamenta un Padomes Regulas Nr.854/2004 3.panta 2.punktam.

16. Ja pārtikas uzņēmums ir novērsis protokolā norādītās neatbilstības, dienests:

16.1. uzraudzības objektu reģistrā pārtikas uzņēmuma atzīšanas ar nosacījumu numuru nomaina pret atzīšanas numuru un par to paziņo pārtikas uzņēmumam;

16.2. izsniedz pārtikas uzņēmumam atzīšanas apliecību, ja pārtikas uzņēmums vēlas to saņemt.

17. Pārtikas uzņēmuma atzīšanas apliecībā norāda:

17.1. juridiskās personas nosaukumu, juridisko un faktisko adresi (fiziskai personai – vārdu, uzvārdu, deklarētās dzīvesvietas adresi un faktisko adresi);

17.2. pārtikas uzņēmuma reģistrācijas numuru komercreģistrā vai Uzņēmumu reģistrā;

17.3. pārtikas uzņēmuma darbības veidu un pārtikas produkta grupas nosaukumu;

17.4. pārtikas uzņēmuma atzīšanas numuru atbilstoši dienesta uzraudzības objektu reģistram.

18. Pārtikas uzņēmumam, kas veic vairāku veidu darbības vienā faktiskajā adresē, dienests piešķir vienu atzīšanas numuru.

19. Ja pārtikas uzņēmumam ir vairākas faktiskās adreses (pārtikas uzņēmuma struktūrvienības vai filiāles atrodas dažādās vietās), pārtikas uzņēmumam piešķir atsevišķu atzīšanas numuru atbilstoši katrai darbības vietai un faktisko darbības veikšanas vietu iekļauj uzraudzības objektu reģistrā kā atsevišķu pārtikas uzņēmumu.

20. Ja vienā faktiskajā adresē darbojas vairāki pārtikas uzņēmumi, dienests atzīšanas numuru piešķir katram pārtikas uzņēmumam.

21. Pārtikas uzņēmuma atzīšanas numuru norāda:

21.1. grāmatvedības attaisnojuma dokumentos, kas noformēti atbilstoši normatīvo aktu prasībām, vai citos pārtikas apriti regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajos pavaddokumentos;

21.2. pārtikas identifikācijas marķējumā – atbilstoši Parlamenta un Padomes Regulas Nr.853/2004 II pielikuma I sadaļas B daļas 7.punktam;

21.3. veselības marķējumā – saskaņā ar Parlamenta un Padomes Regulas Nr.854/2004 I pielikuma I sadaļas III nodaļas 3.punktu.

22. Atbilstoši Parlamenta un Padomes Regulas Nr.882/2004 31.panta 1.punkta "b" apakšpunktam un 2.punkta "f" apakšpunktam dienests apkopo, uztur un aktualizē publiski pieejamus sarakstus uzraudzības objektu reģistrā. Atzīto pārtikas uzņēmumu sarakstu dienests iesniedz Eiropas Komisijai, kā arī paziņo par pārtikas uzņēmuma atzīšanas anulēšanu. Dienests nodrošina uzraudzības objektu reģistra pieejamību savā mājaslapā internetā, ievērojot normatīvos aktus par fizisko personu datu aizsardzību.

III. Pārtikas uzņēmuma reģistrācijas kārtība

23. Pārtikas uzņēmumu, kam nav nepieciešama atzīšana saskaņā ar Parlamenta un Padomes Regulas Nr.853/2004 4.pantu, dienests reģistrē uzraudzības objektu reģistrā. Dienests reģistrē arī:

23.1. tālpārdošanas un transporta pakalpojumu uzņēmumu, kas veic darbības pārtikas apritē;

23.2. pārtikas uzņēmumu, kas veic darbības ar pārtiku mājas apstākļos atbilstoši Parlamenta un Padomes Regulas Nr.852/2004 II pielikuma III nodaļai.

24. Pārtikas uzņēmums iesniedz dienesta teritoriālajā struktūrvienībā iesniegumu (pielikums) vai nosūta to pa pastu vai elektroniski, ja tas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

25. Saņemot šo noteikumu 24.punktā minēto iesniegumu, dienests piecu darbdienu laikā reģistrē pārtikas uzņēmumu, piešķir tam reģistrācijas numuru un paziņo par to pārtikas uzņēmumam. Ja pārtikas uzņēmums vēlas, dienests izsniedz reģistrācijas apliecību. Reģistrācijas apliecībā norāda:

25.1. juridiskās personas nosaukumu, juridisko un faktisko adresi (fiziskai personai – vārdu, uzvārdu, deklarētās dzīvesvietas adresi un faktisko adresi);

25.2. pārtikas uzņēmuma reģistrācijas numuru komercreģistrā vai Uzņēmumu reģistrā;

25.3. pārtikas uzņēmuma darbības veidu un pārtikas produktu grupas nosaukumu;

25.4. pārtikas uzņēmuma reģistrācijas numuru atbilstoši uzraudzības objektu reģistram.

IV. Izmaiņas pārtikas uzņēmuma darbībā

26. Pārtikas uzņēmums par izmaiņām darbībā, kas saistītas ar pārtikas apriti, elektroniski vai rakstiski informē dienestu pirms šo izmaiņu ieviešanas.

27. Dienests anulē pārtikas uzņēmuma atzīšanu vai reģistrāciju un svītro to no uzraudzības objektu reģistra:

27.1. ja konstatē, ka ir iesniegti viltoti dokumenti;

27.2. ja pārtikas uzņēmums izbeidz darbību;

27.3. atbilstoši normatīvajos aktos par pārtikas apriti noteiktajām prasībām.

V. Noslēguma jautājums

28. Pārtikas uzņēmums, kas atzīts vai reģistrēts dienestā līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, saglabā iepriekš piešķirto statusu un atzīšanas vai reģistrācijas numuru.

Ministru prezidents V.Dombrovskis 

Zemkopības ministrs J.Dūklavs

 Pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 2.februāra
noteikumiem Nr.104

Iesniegums pārtikas uzņēmuma atzīšanai vai reģistrācijai

Zemkopības ministrs J.Dūklavs

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!