• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2001. gada 15. maija noteikumi Nr. 193 "Uzturēšanās atļauju izsniegšanas un reģistrēšanas kārtība". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 18.05.2001., Nr. 77 https://www.vestnesis.lv/ta/id/20517

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.194

Personām pārdotā vaislinieku bioprodukta un transplantēto embriju izlietojuma uzskaites kārtība

Vēl šajā numurā

18.05.2001., Nr. 77

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 193

Pieņemts: 15.05.2001.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 193

Rīgā 2001.gada 15.maijā (prot. Nr. 23, 5.§)

Uzturēšanās atļauju izsniegšanas un reģistrēšanas kārtība

Izdoti saskaņā ar likuma "Par ārvalstnieku un bezvalstnieku ieceļošanu
un uzturēšanos Latvijas Republikā" 12., 14., 24., 29. un 30.pantu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka termiņuzturēšanās atļauju un pastāvīgās uzturēšanās atļauju izsniegšanas un reģistrēšanas kārtību, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas piešķiršanas kārtību likumā "Par ārvalstnieku un bezvalstnieku ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā" (turpmāk — likums) neparedzētos gadījumos, iesnieguma veidlapas paraugu un uzturēšanās atļaujas saņemšanai nepieciešamos dokumentus.

2. Ārvalstnieks un bezvalstnieks (turpmāk — persona), kas vēlas ieceļot Latvijas Republikā, šo noteikumu 6.punktā un 7.punkta attiecīgajā apakšpunktā minētos uzturēšanās atļaujas saņemšanai nepieciešamos dokumentus personīgi iesniedz Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā attiecīgajā ārvalstī, kura minētos dokumentus nosūta Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (turpmāk — pārvalde).

3. Personai, kura uzturas Latvijas Republikā ar derīgu termiņuzturēšanās atļauju vai vīzu vai ir no valsts, ar kuru Latvijas Republikai ir vienošanās par bezvīzu režīmu, ne vēlāk kā mēnesi pirms uzturēšanās termiņa beigām ir tiesības pārvaldes teritoriālajā nodaļā personīgi iesniegt šo noteikumu 6.punktā un 7.punkta attiecīgajā apakšpunktā minētos dokumentus uzturēšanās atļaujas saņemšanai.

4. Persona, kura ir saņēmusi termiņuzturēšanās atļauju vai pastāvīgās uzturēšanās atļauju, šo noteikumu 27.punktā, 28.punkta attiecīgajā apakšpunktā vai 30.punktā minētos dokumentus uzturēšanās atļaujas reģistrēšanai pārvaldes teritoriālajā nodaļā iesniedz ne vēlāk kā mēnesi pirms uzturēšanās atļaujas ielīmē norādītā reģistrēšanas termiņa beigām. Atkārtotas reģistrēšanas termiņu nosaka, izsniedzot uzturēšanās atļauju vai to kārtējo reizi reģistrējot.

5. Ja uzaicinātājs ir juridiskā persona, dokumentus uzturēšanās atļaujas saņemšanai vai reģistrēšanai ir tiesīgs iesniegt attiecīgās juridiskās personas pilnvarots pārstāvis, uzrādot juridiskās personas izsniegto pilnvaru.

II. Dokumenti uzturēšanās atļaujas saņemšanai

6. Persona, kas vēlas saņemt uzturēšanās atļauju, izņemot šo noteikumu 13. un 14.punktā minētos gadījumus, iesniedz šādus dokumentus:

6.1. iesniegumu atbilstoši šo noteikumu 1., 2., 3. un 4.pielikumam;

6.2. izsaukumu atbilstoši šo noteikumu 5.pielikumam. Ja kopā ar personu vēlas ieceļot laulātais un personas nepilngadīgie bērni, izsaukumā norāda arī viņu vārdus un uzvārdus;

6.3. ārvalsts pilsonis — Latvijas Republikā atzīta derīga ceļošanas dokumenta kopiju, kurā norādīta pilsonība; bezvalstnieks — Latvijas Republikā atzīta derīga bezvalstnieka ceļošanas dokumenta kopiju un mītnes zemes kompetentu iestāžu izsniegtu garantijas vēstuli, kurā norādīts, ka līdz pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai Latvijas Republikā personai, ja nepieciešams, tiks izsniegts jauns ceļošanas dokuments, kā arī tai ir garantētas tiesības atgriezties savā mītnes zemē;

6.4. divas fotogrāfijas 35 x 45 mm;

6.5. izziņu par veselības stāvokli, kurā apliecināts, ka persona neslimo ar Labklājības ministrijas apstiprinātajā sarakstā norādītajām slimībām, izņemot gadījumus, ja persona ar Labklājības ministrijas piekrišanu ierodas ārstēt attiecīgās slimības;

6.6. pilsonības vai mītnes zemes kompetentas iestādes izsniegtu izziņu par sodāmību (personām, kuras vecākas par 14 gadiem);

6.7. dokumentus, kas apliecina legālu iztikas nodrošinājumu (Ministru kabineta noteiktās minimālās mēnešalgas apmērā), kamēr persona uzturēsies Latvijas Republikā;

6.8. dokumentus, kas apliecina ziņas par dzīvesvietu Latvijas Republikā;

6.9. reemigrants — izziņu par to, ka persona nav saņēmusi likuma 35.panta 12.punktā norādīto atlīdzību (kompensāciju);

6.10. veselības apdrošināšanas polises kopiju, ar kuru tiek garantēta samaksa par veselības aprūpi laikā, kamēr persona uzturēsies Latvijas Republikā (izņemot gadījumus, ja persona vēlas uzturēties Latvijas Republikā šo noteikumu 7.5. un 7.8.apakšpunktā minētajos gadījumos). Kopiju iesniedz uzturēšanās atļaujas saņemšanas laikā.

7. Ņemot vērā uzturēšanās iemeslu, persona papildus šo noteikumu 6.punktā minētajiem dokumentiem iesniedz šādus dokumentus:

7.1. ja persona atbilstoši likuma 25., 25.1, 26. vai 27.pantam vēlas uzturēties pie laulātā:

7.1.1. laulības apliecības kopiju;

7.1.2. laulātā pases kopiju;

7.1.3. nepilngadīgo bērnu (arī Latvijas Republikā dzīvojošo bērnu) dzimšanas apliecību kopijas;

7.1.4. dokumentus, kas apliecina ziņas par laulātā dzīvesvietu;

7.2. ja uzturēšanās atļauju atbilstoši likuma 23.panta 1. vai 2.punktam vēlas saņemt Latvijas pilsoņa, nepilsoņa vai pastāvīgās uzturēšanās atļauju saņēmušas personas nepilngadīgie vai apgādībā esošie (arī adoptētie) bērni:

7.2.1. dzimšanas apliecības kopiju;

7.2.2. Latvijas Republikā dzīvojošā tēva vai mātes pases kopiju;

7.2.3. vecāku laulības vai laulības šķiršanas apliecības vai tiesas nolēmuma par laulības šķiršanu kopiju;

7.2.4. ārvalstī palikušā tēva vai mātes pases kopiju un notariāli apliecinātu iesniegumu par piekrišanu bērna izceļošanai uz Latvijas Republiku (izņemot gadījumu, ja tiesas nolēmumā ir norādīts, ka vecāku varu uzdots īstenot vecākam, ar kuru Latvijas Republikā ieceļo bērns);

7.3. ja persona vēlas uzturēties, pamatojoties uz darba līgumu atbilstoši likuma 17.panta 2.punktam, — Nodarbinātības valsts dienesta apstiprinātu darba izsaukumu;

7.4. ja persona atbilstoši likuma 17.panta 2.punktam vēlas uzturēties sakarā ar uzņēmējdarbību kā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vienīgais dibinātājs ar paraksta tiesībām, — Nodarbinātības valsts dienesta apstiprinātu darba izsaukumu;

7.5. ja persona atbilstoši likuma 17.panta 2.punktam vēlas uzturēties ārstēšanās nolūkā:

7.5.1. līguma par ārstēšanu kopiju. Līguma veidlapas paraugu un tā apstiprināšanas kārtību nosaka labklājības ministrs;

7.5.2. kvīts kopiju par ārstēšanās izdevumu samaksu vai veselības apdrošināšanas polises kopiju, ar kuru tiek garantēta veselības aprūpes pakalpojumu samaksa pilnā apmērā (iesniedz pirms uzturēšanās atļaujas saņemšanas), ja līgumā par ārstēšanu nav paredzēta cita samaksas kārtība;

7.6. ja persona atbilstoši likuma 17.panta 2.punktam vēlas uzturēties, pamatojoties uz savstarpējo zinātnisko vai pedagoģisko sadarbību:

7.6.1. specialitāti un kvalifikāciju apliecinoša dokumenta kopiju;

7.6.2. zinātnes vai izglītības iestādes vēstuli, kurā norādīts uzaicinājuma iemesls, vai darba līguma projektu;

7.6.3. sadarbības plānu vai apmaiņas līgumu (ja noslēgts darba līgums, — darba devēja izsaukumu, kas apstiprināts Nodarbinātības valsts dienestā);

7.7. ja persona atbilstoši likuma 17.panta 2.punktam vēlas uzturēties reliģiskās darbības dēļ:

7.7.1. ar Reliģisko lietu pārvaldi saskaņotu Reliģisko lietu pārvaldē reģistrētas reliģiskās organizācijas vēstuli, kurā minēta ārvalsts garīdznieka vai misionāra paredzamā darbības joma un ilgums;

7.7.2. rekomendācijas vēstuli no ārvalsts reliģiskās organizācijas;

7.7.3. Latvijā atzīta un Latvijas Republikā iegūtajam teoloģijas bakalaura grādam pielīdzināta (Augstskolu likuma 85.pantā noteiktajā kārtībā) izglītības dokumenta kopiju vai ordinācijas dokumenta kopiju;

7.7.4. tās Latvijas Republikā reģistrētās reliģiskās organizācijas reģistrācijas apliecības un statūtu kopijas, ar kuru sadarbojas attiecīgais garīdznieks vai misionārs;

7.8. ja persona vēlas uzturēties sakarā ar iestāšanos Reliģisko lietu pārvaldē reģistrētā klosterī, — klostera vadītāja un attiecīgās konfesijas vadības saskaņotu vēstuli;

7.9. ja persona atbilstoši likuma 17.panta 2.punktam vēlas uzturēties sakarā ar mācībām:

7.9.1. mācību iestādes un personas līgumu par mācībām Latvijas Republikā vai apmaiņas līgumu;

7.9.2. mācību iestādes apliecinājuma vēstuli par personas mācībām vai mācību iestādes rīkojuma kopiju par personas ieskaitīšanu mācību iestādē (1.kursa studentam);

7.9.3. kvīts kopiju par nokārtoto mācību maksu par kārtējo mācību periodu (izņemot gadījumu, ja ir apmaiņas līgums);

7.10. ja persona atbilstoši likuma 17.panta 2.punktam vēlas uzturēties sakarā ar studentu mācību praksi vai stažēšanos kādā Latvijas Republikas uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā), — nosūtītājas iestādes, organizācijas, uzņēmuma un uzaicinātāja sadarbības līguma kopiju;

7.11. ja persona atbilstoši likuma 17.panta 1.punktam un 18.pantam vēlas uzturēties sakarā ar privātu apciemojumu, — uzaicinātāja pases kopiju;

7.12. ja persona pastāvīgās uzturēšanās atļauju vēlas saņemt atbilstoši likuma 24.pantam, — ieinteresētās ministrijas pieprasījumu Iekšlietu ministrijai iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par pastāvīgās uzturēšanās atļaujas piešķiršanu attiecīgajai personai;

7.13. ja uzturēšanās atļauju atbilstoši likuma 28.1 pantam vēlas saņemt Latvijas pilsoņa, nepilsoņa vai pastāvīgās uzturēšanās atļauju saņēmuša ārvalstnieka vai bezvalstnieka laulātā nepilngadīgie vai apgādībā esošie bērni (arī adoptētie):

7.13.1. dzimšanas apliecības kopiju;

7.13.2. ārvalstīs palikušā tēva vai mātes pases kopiju un notariāli apliecinātu iesniegumu par piekrišanu bērna izceļošanai uz Latvijas Republiku (izņemot gadījumu, ja tiesas nolēmumā ir norādīts, ka vecāku varu uzdots īstenot vecākam, ar kuru Latvijas Republikā ieceļo bērns);

7.14. ja persona atbilstoši likuma 23.panta 3.punktam vēlas uzturēties, pamatojoties uz to, ka ieguldījusi Latvijas Republikas tautsaimniecībā kapitālu ne mazāk kā viena miljona ASV dolāru vērtībā, — Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāra parakstītu vēstuli par ieguldītā kapitāla vērtību;

7.15. ja uzturēšanās atļauju izsniedz, pamatojoties uz tiesas nolēmumu:

7.15.1. tiesas nolēmuma kopiju;

7.15.2. ņemot vērā uzturēšanās iemeslu, — šo noteikumu 6.punktā un 7.punkta attiecīgajā apakšpunktā minētos dokumentus.

8. Ja persona vēlas saņemt uzturēšanās atļauju sakarā ar uzņēmējdarbību vai ārvalsts uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pārstāvību, pārvalde no Uzņēmumu reģistra pieprasa informāciju par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) dibinātājiem un personām ar paraksta tiesībām vai ārvalsts uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pilnvarotajām personām.

9. Ja persona pastāvīgās uzturēšanās atļauju vēlas saņemt saskaņā ar likuma 24.pantu, pārvalde pārbauda iesniegto dokumentu atbilstību šo noteikumu 6.punktam un 7.12.apakšpunktam un atzinumu nosūta Iekšlietu ministrijai. Ja ir saņemts pozitīvs pārvaldes atzinums, Iekšlietu ministrija sagatavo rīkojuma projektu par pastāvīgās uzturēšanās atļaujas piešķiršanu un iesniedz to izskatīšanai Ministru kabinetā.

10. Izsaukums nav nepieciešams, ja persona vēlas uzturēties sakarā ar uzņēmējdarbību un ir uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vienīgais dibinātājs vai sakarā ar ārvalsts uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pārstāvību, vai ja persona vēlas uzturēties atbilstoši likuma 23.panta 3.punktam, 24.pantam, 25.panta otrajai daļai vai 28.panta otrajai daļai.

11. To valstu pilsoņiem, kuriem ieceļošanai nav nepieciešams noteiktā kārtībā apstiprināts ielūgums vai to aizstājošs dokuments, ir atļauts neiesniegt šo noteikumu 6.5., 6.6., 6.7. un 6.8.apakšpunktā minētos dokumentus, izņemot izziņu par rentgenoloģisko vai fluorogrāfisko izmeklēšanu tuberkulozes diagnostikai. Atsevišķos gadījumos pārvaldes priekšnieks, pamatojoties uz motivētu iesniegumu, var atļaut neiesniegt vai iesniegt vēlāk atbilstoši noteiktajam termiņam kādu no uzturēšanās atļaujas saņemšanai nepieciešamajiem dokumentiem.

12. Ja kopā ar dokumentu iesniedzēju Latvijas Republikā vēlas ieceļot viņa laulātais un nepilngadīgie vai apgādībā esošie bērni, laulātais un bērni iesniedz šo noteikumu 6.punktā norādītos dokumentus, kā arī laulību un radniecību apliecinošos dokumentus.

13. Ja uzturēšanās atļaujas termiņš beidzas un saskaņā ar šo noteikumu 3.punktu tā tiek pieprasīta atkārtoti vai tiek pieprasīts uzturēšanās atļaujas termiņa pagarinājums, persona iesniedz šo noteikumu 6.punktā un 7.punkta attiecīgajā apakšpunktā minētos dokumentus, izņemot izziņu par sodāmību un veselības stāvokli (izziņa par rentgenoloģisko vai fluorogrāfisko izmeklēšanu tuberkulozes diagnostikai iesniedzama obligāti, izņemot gadījumu, ja persona pieprasa uzturēšanās atļaujas termiņa pagarinājumu). Bērna dzimšanas apliecību iesniedz tikai tādā gadījumā, ja ir mainījušās tajā iekļautās ziņas.

14. Ja persona pastāvīgās uzturēšanās atļauju vēlas saņemt saskaņā ar likuma 23.1 pantu, tā iesniedz šādus dokumentus:

14.1. iesniegumu atbilstoši šo noteikumu 1., 2., 3. un 4.pielikumam;

14.2. Latvijas Republikā atzīta derīga ceļošanas dokumenta — pases, kurā norādīta pilsonība, — kopiju. Ja bērna pilsonības valsts iestādes apliecina, ka tās bērniem pasi neizsniedz, bērniem līdz 16 gadu vecumam atļauts iesniegt mātes vai tēva derīga tā ceļošanas dokumenta kopiju, kurā ir ielīmēta bērna fotogrāfija un ierakstīts bērna vārds, uzvārds un dzimšanas datums;

14.3. Latvijas Republikas personas apliecību vai nepilsoņa pasi (bērniem — dzimšanas apliecību);

14.4. divas fotogrāfijas 35 x 45 mm;

14.5. dokumentus, kas apliecina ziņas par reģistrēto dzīvesvietu Latvijas Republikā 1992.gada 1.jūlijā un pastāvīgās uzturēšanās atļaujas pieprasīšanas brīdī.

15. Atkarībā no ieceļošanas nolūka izsaukumu ir tiesīgs dot:

15.1. Latvijas pilsonis, nepilsonis un persona, kurai ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijas Republikā, šo noteikumu 7.1., 7.2., 7.3., 7.11. un 7.13.apakšpunktā minētajos gadījumos;

15.2. Latvijas Republikā reģistrēta juridiskā persona, kā arī ārvalsts uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) filiāle vai pārstāvniecība, ja persona vēlas uzturēties šo noteikumu 7.3., 7.4., 7.5., 7.6., 7.7., 7.8., 7.9. vai 7.10.apakšpunktā vai 8.punktā minētajos gadījumos;

15.3. persona, kurai ir termiņuzturēšanās atļauja Latvijas Republikā šo noteikumu 7.1.apakšpunktā minētajā gadījumā.

16. Uzturēšanās atļaujas saņemšanai nepieciešamie dokumenti (izziņas, vēstules, dokumentu kopijas) ir derīgi sešus mēnešus no to izsniegšanas dienas, izņemot šo noteikumu 6.7., 6.8. un 14.5.apakšpunktā minētos dokumentus, kuri ir derīgi trīs mēnešus no to izsniegšanas dienas, un izziņu par rentgenoloģisko vai fluorogrāfisko izmeklēšanu tuberkulozes diagnostikai, kura ir derīga vienu gadu no tās izsniegšanas dienas. Dokumentu kopijām jābūt notariāli apstiprinātām vai, iesniedzot dokumentu kopijas, jāuzrāda dokumenta oriģināls.

17. Iesniegums termiņuzturēšanās atļaujas saņemšanai un ārvalstīs izsniegtie dokumenti var būt rakstīti latviešu, angļu, franču, krievu vai vācu valodā. Citā valodā rakstītos dokumentus un to kopijas iesniedz kopā ar notariāli apliecinātu attiecīgā dokumenta teksta tulkojumu latviešu, angļu, franču, krievu vai vācu valodā.

18. Ārvalstīs izsniegtajiem dokumentiem jābūt noteiktā kārtībā apliecinātiem (apostille) vai legalizētiem, ja starptautiskajos līgumos nav paredzēta cita kārtība.

III. Dokumentu izskatīšanas un uzturēšanās atļaujas izsniegšanas kārtība

19. Pārvaldei ir tiesības pieprasīt un saņemt likumā un šajos noteikumos minētās ziņas par attiecīgās personas uzturēšanos Latvijas Republikā no:

19.1. Latvijas Republikas valsts pārvaldes un pašvaldību iestādēm;

19.2. tiesām;

19.3. fiziskām un juridiskām personām;

19.4. pašas personas.

20. Ja ir pieņemts lēmums izsniegt uzturēšanās atļauju, arī pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumu, pārvalde uzturēšanās atļaujas apstiprinājumu nosūta tai Latvijas Republikas diplomātiskajai vai konsulārajai pārstāvniecībai, kurā iesniegti dokumenti vai kura norādīta izsaukumā, kā arī pārvaldes teritoriālajai nodaļai vai tikai pārvaldes teritoriālajai nodaļai atbilstoši juridiskās personas adresei likuma 17.panta 2.punktā minētajos gadījumos un atbilstoši personas reģistrētajai dzīvesvietai — pārējos gadījumos.

21. Attiecīgā Latvijas Republikas diplomātiskā vai konsulārā pārstāvniecība, pamatojoties uz saņemto uzturēšanās atļaujas apstiprinājumu, ja nepieciešams, izsniedz personai imigrācijas vīzu ieceļošanai Latvijas Republikā.

22. Pēc ieceļošanas Latvijas Republikā persona septiņu dienu laikā ierodas pārvaldes teritoriālajā nodaļā:

22.1. atbilstoši juridiskās personas adresei — likuma 17.panta 2.punktā paredzētajos gadījumos;

22.2. atbilstoši laulātā termiņuzturēšanās atļaujas saņemšanas vietai — likuma 27.pantā paredzētajos gadījumos;

22.3. atbilstoši reģistrētajai dzīvesvietai — pārējos gadījumos.

23. Pārvaldes teritoriālā nodaļa, pamatojoties uz lēmumu par uzturēšanās atļaujas izsniegšanu, izsniedz uzturēšanās atļauju un pārbauda valsts nodevas samaksu.

24. Lēmums par uzturēšanās atļaujas saņemšanu derīgs trīs mēnešus. Ja minētajā laikā uzturēšanās atļauju nesaņem, persona dokumentus uzturēšanās atļaujas saņemšanai iesniedz atkārtoti.

25. Ja uzturēšanās atļauja tiek atteikta, pārvalde vēstuli ar motivētiem atteikuma iemesliem nosūta tai Latvijas Republikas diplomātiskajai vai konsulārajai pārstāvniecībai, kurā iesniegti dokumenti vai kura norādīta izsaukumā, vai pārvaldes teritoriālajai nodaļai, kas pieņēmusi dokumentus, un personai, kura pieprasa uzturēšanās atļauju, ja tā uzturas Latvijas Republikā.

IV. Uzturēšanās atļaujas reģistrēšanas kārtība

26. Pastāvīgās uzturēšanās atļaujas reģistrē ik pēc pieciem gadiem. Termiņuzturēšanās atļaujas, kuru derīguma termiņš ir ilgāks par vienu gadu, reģistrē katru gadu. Termiņuzturēšanās atļaujas, kas izsniegtas uz mācību laiku, reģistrē divas reizes gadā (pēc katra semestra).

27. Lai reģistrētu termiņuzturēšanās atļauju, visos gadījumos iesniedz šādus dokumentus:

27.1. Latvijas Republikā atzīta derīga ceļošanas dokumenta kopiju (uzrādot dokumenta oriģinālu);

27.2. veselības apdrošināšanas polises kopiju.

28. Ņemot vērā uzturēšanās iemeslu, papildus šo noteikumu 27.punktā minētajiem dokumentiem persona iesniedz dokumentus, kas apliecina iepriekš izsniegtās termiņuzturēšanās atļaujas pamatojumu:

28.1. ja persona vēlas uzturēties pie laulātā:

28.1.1. laulības apliecības kopiju;

28.1.2. laulātā pases kopiju;

28.2. ja persona vēlas uzturēties, pamatojoties uz darba līgumu:

28.2.1. juridiskās personas vēstuli par darba attiecību turpināšanos, norādot, ka darba samaksa garantē personai legālu iztiku Latvijas Republikā;

28.2.2. Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par sociālā nodokļa samaksu;

28.2.3. darba atļauju;

28.3. ja persona vēlas uzturēties sakarā ar mācībām, — mācību iestādes izziņu par to, ka persona turpina mācīties;

28.4. ja persona vēlas uzturēties ārstēšanās nolūkā:

28.4.1. ārstniecības iestādes vēstuli par ārstniecības kursa turpināšanu;

28.4.2. kvīts kopiju par ārstēšanās izdevumu samaksu iepriekšējā un turpmākajā periodā vai veselības apdrošināšanas polises kopiju, ar kuru tiek garantēta veselības aprūpes pakalpojumu samaksa pilnā apmērā, ja līgumā par ārstēšanu nav paredzēta cita samaksas kārtība;

28.5. ja persona vēlas uzturēties, pamatojoties uz savstarpējo zinātnisko vai pedagoģisko sadarbību:

28.5.1. iestādes vēstuli par zinātniskās vai pedagoģiskās sadarbības turpināšanos;

28.5.2. darba atļauju (ja ir noslēgts darba līgums);

28.6. ja persona vēlas uzturēties sakarā ar reliģiskās darbības veikšanu, — ar Reliģisko lietu pārvaldi saskaņotu Reliģisko lietu pārvaldē reģistrētas reliģiskās organizācijas vēstuli par nepieciešamību turpināt reliģisko darbību;

28.7. ja persona vēlas uzturēties sakarā ar iestāšanos Reliģisko lietu pārvaldē reģistrētā klosterī, — ar Reliģisko lietu pārvaldi saskaņotu minētā klostera vēstuli par nepieciešamību turpināt uzturēties klosterī;

28.8. ja persona vēlas uzturēties sakarā ar studentu mācību praksi vai stažēšanos kādā Latvijas Republikas uzņēmumā, — uzaicinātāja vēstuli par prakses vai stažēšanās turpināšanu.

29. Ja persona vēlas uzturēties sakarā ar uzņēmējdarbību vai ārvalsts uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pārstāvību, pārvalde no Uzņēmumu reģistra pieprasa informāciju par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) dibinātājiem un personām ar paraksta tiesībām vai ārvalsts uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pilnvarotajām personām.

30. Pastāvīgās uzturēšanās atļaujas reģistrācijai persona iesniedz Latvijas Republikā atzīta derīga ceļošanas dokumenta kopiju (uzrādot dokumenta oriģinālu).

V. Noslēguma jautājumi

31. Atzīt par spēku zaudējušiem:

31.1. Ministru kabineta 1997.gada 16.decembra noteikumus Nr.417 "Uzturēšanās atļauju izsniegšanas un reģistrēšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 1997, 334./335.nr.; 1998, 341./342.nr.; 1999, 231./232.nr.; 2000, 350./352.nr.);

31.2. Ministru kabineta 1998.gada 10.novembra noteikumus Nr.434 "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 16.decembra noteikumos Nr.417 "Uzturēšanās atļauju izsniegšanas un reģistrēšanas kārtība"" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 341./342.nr.);

31.3. Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumus Nr.253 "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 16.decembra noteikumos Nr.417 "Uzturēšanās atļauju izsniegšanas un reģistrēšanas kārtība"" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 231./232.nr.);

31.4. Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumus Nr.343 "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 16.decembra noteikumos Nr.417 "Uzturēšanās atļauju izsniegšanas un reģistrēšanas kārtība"" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 350./352.nr.).

Ministru prezidents A.BĒRZIŅŠ

Iekšlietu ministrs M.Segliņš

 

1. pielikums
Ministru kabineta
2001. gada 15. maija
noteikumiem Nr. 193

Iesniegums uzturēšanās atļaujas saņemšanai

Application for Receiving a Residence Permit
Заявление на получение вида на жительство

102193 COPY.GIF (88166 BYTES)

103193 COPY.GIF (79559 BYTES)

104193 COPY.GIF (83792 BYTES)

105193 COPY.GIF (72551 BYTES)

106193 COPY.GIF (103773 BYTES)

107193 COPY.GIF (83648 BYTES)

108193 COPY.GIF (106664 BYTES)

109193 COPY.GIF (93736 BYTES)

110193 COPY.GIF (100732 BYTES)

111193 COPY.GIF (105211 BYTES)

112193 COPY.GIF (109756 BYTES)

113193 COPY.GIF (134004 BYTES)

114193 COPY.GIF (198302 BYTES)

Iekšlietu ministrs M.Segliņš

 

2. pielikums
Ministru kabineta
2001. gada 15. maija
noteikumiem Nr. 193

Iesniegums uzturēšanās atļaujas saņemšanai

Application for Receiving a Residence Permit
Заявление на получение вида на жительство

Iekšlietu ministrs M.Segliņš

 

3. pielikums
Ministru kabineta
2001. gada 15. maija
noteikumiem Nr. 193

Iesniegums uzturēšanās atļaujas saņemšanai

Application for Receiving a Residence Permit
Заявление на получение вида на жительство

Iekšlietu ministrs M.Segliņš

 

4. pielikums
Ministru kabineta
2001. gada 15. maija
noteikumiem Nr. 193

Iesniegums uzturēšanās atļaujas saņemšanai

Application for Receiving a Residence Permit
Заявление на получение вида на жительство

Iekšlietu ministrs M.Segliņš

 

5. pielikums
Ministru kabineta
2001. gada 15. maija
noteikumiem Nr. 193

Izsaukums
uzturēšanās atļaujas saņemšanai Latvijas Republikā

Iekšlietu ministrs M.Segliņš

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!