• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2010. gada 9. februāra noteikumi Nr. 123 "Veterinārās, higiēnas un nekaitīguma prasības svaigpiena apritei". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 12.02.2010., Nr. 25 https://www.vestnesis.lv/ta/id/205064-veterinaras-higienas-un-nekaitiguma-prasibas-svaigpiena-apritei

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.124

Dārzeņu pavairojamā materiāla atbilstības kritēriji un aprites kārtība

Vēl šajā numurā

12.02.2010., Nr. 25

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 123

Pieņemts: 09.02.2010.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.
Ministru kabineta noteikumi Nr.123

Rīgā 2010.gada 9.februārī (prot. Nr.7 27.§)
Veterinārās, higiēnas un nekaitīguma prasības svaigpiena apritei
Izdoti saskaņā ar Veterinārmedicīnas likuma 25.panta 1. un 12.punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka veterinārās, higiēnas un nekaitīguma prasības svaigpiena apritei, kā arī svaigpiena kontroles kārtību saskaņā ar:

1.1. Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Regulu (EK) Nr.852/2004 par pārtikas produktu higiēnu (turpmāk – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr.852/2004);

1.2. Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Regulu (EK) Nr.853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku (turpmāk – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr.853/2004);

1.3. Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Regulu (EK) Nr.854/2004, ar ko paredz īpašus noteikumus par lietošanai pārtikā paredzētu dzīvnieku izcelsmes produktu oficiālās kontroles organizēšanu (turpmāk – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr.854/2004).
2. Šo noteikumu prasību izpildi kontrolē Pārtikas un veterinārais dienests (turpmāk – dienests).
3. Lai nodrošinātu svaigpiena aprites higiēnas prasību uzraudzību un kontroli, valsts aģentūra "Lauksaimniecības datu centrs" (turpmāk – datu centrs) izveido un uztur vienotu svaigpiena kvalitātes datubāzi (turpmāk – datubāze). Datubāzē iekļauj obligāto svaigpiena nekaitīguma rādītāju testēšanas rezultātus. Datubāze ir datu centra pārziņā esošās Lauksaimniecības datu centra informācijas sistēmas sastāvdaļa.
4. Par svaigpiena atbilstību šo noteikumu prasībām atbild:

4.1. svaigpiena ražotājs (turpmāk – ražotājs):

4.1.1. iegūstot, atdzesējot un uzglabājot svaigpienu;

4.1.2. pārvadājot svaigpienu, ja ražotājs savā transportlīdzeklī pats to piegādā pircējam;

4.2. persona, kas iepērk svaigpienu no ražotāja (turpmāk – pircējs), savācot, pārvadājot un pārstrādājot vai nododot svaigpienu pārstrādei.
5. Piegādājot svaigpienu nelielā daudzumā galapatērētājam vai personai, kura nodarbojas ar mazumtirdzniecību un tieši apgādā galapatērētāju ar svaigpienu, ražotājs ievēro normatīvos aktus par higiēnas un obligātajām nekaitīguma prasībām svaigpiena apritei nelielā apjomā.
6. Lai iesaistītos pārtikas apritē un uzsāktu svaigpiena ražošanu realizācijai, ražotājs reģistrē ganāmpulku un novietni atbilstoši normatīvajiem aktiem par dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un dzīvnieku apzīmēšanas kārtību. Datu centrs ražotāju iekļauj datubāzē.
II. Prasības dzīvnieku veselībai
7. Prasības to dzīvnieku veselībai, no kuriem iegūst svaigpienu, noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr.853/2004 III pielikuma IX sadaļas I nodaļas I daļā.
8. Svaigpienu iegūst no klīniski veseliem dzīvniekiem. Ja dzīvnieki ir ārstēti un to organismā ievadītas lietošanas ierobežojumiem pakļautas zāles, ievēro prasības, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr.853/2004 III pielikuma IX sadaļas I nodaļas I daļas 1.punktā, normatīvajos aktos par atliekvielu kontroli un tās finansēšanas kārtību, kā arī normatīvajos aktos par ierobežojumiem zāļu lietošanā dzīvniekiem un dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu apriti.
9. Dzīvnieki, no kuriem iegūst svaigpienu, ir pārbaudīti atbilstoši prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr.853/2004 III pielikuma IX sadaļas I nodaļas I daļas 2.punktā un normatīvajos aktos par kārtību, kādā veic to infekcijas slimību profilaksi un apkarošanu, ar kurām slimo gan dzīvnieki, gan cilvēki.
10. Ja novietnē, kurā ražo svaigpienu, dzīvnieki nav pārbaudīti atbilstoši šo noteikumu 8.punktā minētajām prasībām, pienu realizē atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr.853/2004 III pielikuma IX sadaļas I nodaļas I daļas 3.punktā minētajām prasībām un ievēro normatīvajos aktos par kārtību, kādā veic to infekcijas slimību profilaksi un apkarošanu, ar kurām slimo gan dzīvnieki, gan cilvēki, noteiktās prasības.
11. Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr.853/2004 III pielikuma IX sadaļas I nodaļas I daļas 4.punktā minētajām prasībām patēriņam cilvēku uzturā aizliegts lietot tādu svaigpienu, kas iegūts no dzīvniekiem, kuriem profilaktiskajās pārbaudēs, kas veiktas atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā veic to infekcijas slimību profilaksi un apkarošanu, ar kurām slimo gan dzīvnieki, gan cilvēki, individuāli ir konstatēta pozitīva reakcija uz tuberkulozi vai brucelozi.
12. Novietnē dzīvniekus izmeklē govju enzootiskās leikozes noteikšanai saskaņā ar dienesta izstrādāto ikgadējo govju enzootiskās leikozes valsts uzraudzības un apkarošanas programmu atbilstoši normatīvajiem aktiem par govju enzootiskās leikozes profilakses un apkarošanas kārtību.
III. Higiēnas prasības novietnēm
13. Svaigpienu iegūst novietnēs, kas atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr.852/2004 I pielikuma un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr.853/2004 III pielikuma IX sadaļas I nodaļas II daļā minētajām prasībām.
14. Jebkurā darbībā, kas saistīta ar svaigpiena ieguvi, atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr.853/2004 3.panta 2.punktam izmanto dzeramo ūdeni, kas atbilst normatīvajiem aktiem par dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma un kvalitātes prasībām un monitoringa un kontroles kārtību.
15. Iekārtu virsmas un priekšmeti, kas nonāk saskarē ar svaigpienu, atbilst prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr.853/2004 III pielikuma IX sadaļas I nodaļas II daļas A sadaļas 3.punktā un normatīvajos aktos par obligātajām nekaitīguma prasībām materiāliem un priekšmetiem, kas nonāk saskarē ar pārtiku.
16. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr.853/2004 III pielikuma IX sadaļas I nodaļas II daļas B sadaļas 1.punkta "e" apakšpunktu tesmeņa pupu ādas apmazgāšanai un dezinfekcijai ir atļauts izmantot šķīdumus vai aerosolus atbilstoši normatīvajiem aktiem par darbībām ar biocīdiem.
IV. Svaigpiena kritēriji
17. Pircējs, pamatojoties uz rakstisku vienošanos ar ražotāju, nodrošina svaigpiena parauga (turpmāk – obligātais svaigpiena paraugs) nosūtīšanu uz vienu no laboratorijām:

17.1. Latvijā, kura ir akreditēta sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības" un par kuru sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" ir publicējusi informāciju savā mājaslapā internetā vai kura ir akreditēta kādā citā Eiropas Savienības dalībvalsts akreditācijas institūcijā un par kuru Ekonomikas ministrija ir publicējusi paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", un kura atbilst normatīvajos aktos par svaigpiena kvalitātes kontroles laboratoriju atzīšanas un uzraudzības kārtību minētajām prasībām;

17.2. citā Eiropas Savienības dalībvalstī, kura ir akreditēta obligāto svaigpiena paraugu testēšanai atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr.853/2004 III pielikuma IX sadaļas I nodaļas III daļas 2.punktam.
18. Pircējs nodrošina tās personas apmācību, kura ņem obligāto svaigpiena paraugu atbilstoši standartā LVS 175:1999 "Nepasterizēta piena paraugu noņemšana" minētajām prasībām.
19. Ja pircēja paškontroles sistēmā ir paredzēta svaigpiena paraugu ņemšana no katra ražotāja koppiena (svaigpiens, ko ražotājs pārdod pircējam vienā reizē), paraugus ņem atbilstoši standartā LVS 175:1999 "Nepasterizēta piena paraugu noņemšana" minētajām prasībām un marķē atbilstoši pircēja paškontroles sistēmā noteiktajai metodikai.
20. Pircējs:

20.1. atlasa obligāto svaigpiena paraugu, marķē to ar šo noteikumu 40.punktā minētajām uzlīmēm un nodrošina, lai tas tiktu nogādāts šo noteikumu 17.punktā minētajā laboratorijā:

20.1.1. ne retāk kā divas reizes mēnesī – baktēriju kopskaita noteikšanai;

20.1.2. ne retāk kā reizi mēnesī – somatisko šūnu skaita noteikšanai;

20.1.3. ne retāk kā reizi mēnesī – inhibitoru (zāļu atliekvielas un vielas, kas palēnina vai aptur ķīmiskas reakcijas norisi, mikrofloras attīstību, nomāc fermentu darbību, arī mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļi) klātbūtnes noteikšanai;

20.2. rakstiski vai elektroniski informē ražotāju par obligātajam svaigpiena paraugam veiktās laboratoriskās testēšanas rezultātu (norādot testēšanas pārskata numuru) un aprēķināto ģeometrisko vidējo lielumu noteiktajā laikposmā.
21. Svaigpienu atļauts izmantot pārtikas apritē, ja:

21.1. baktēriju kopskaits un somatisko šūnu skaits svaigpienā atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr.853/2004 III pielikuma IX sadaļas I nodaļas III daļas 3.punktā noteiktajiem kritērijiem;

21.2. svaigpienā atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr.853/2004 III pielikuma IX sadaļas I nodaļas III daļas 4.punktam un atbilstoši normatīvajiem aktiem par atliekvielu kontroli un tās finansēšanas kārtību, kā arī par ierobežojumiem zāļu lietošanā dzīvniekiem un dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu apriti nav konstatēta inhibitoru klātbūtne.
22. Svaigpienu, kas neatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr.853/2004 III pielikuma IX sadaļas I nodaļas III daļas 3.punkta "a" apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem attiecībā uz baktēriju kopskaitu un somatisko šūnu skaita novērtējumu, atļauts izmantot atbilstoši prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr.853/2004 10.panta 8.punkta "b" apakšpunktā, un atbilstoši normatīvajiem aktiem par kvalitātes prasībām svaigpienam, kas paredzēts siera ražošanai ar vismaz 60 dienu ilgu nogatavināšanas laiku.
23. Pircējs var noteikt augstākus rādītājus attiecībā uz baktēriju kopskaitu un somatisko šūnu skaitu, kā arī papildu prasības svaigpienam (piemēram, tauku procents, olbaltumvielu saturs, skābums, blīvums) saskaņā ar pārstrādes uzņēmumā lietoto tehnoloģisko procesu, informējot par to ražotāju.
V. Darbības, ja tiek konstatēta neatbilstība noteiktajām prasībām
24. Ja svaigpienā pārsniegts baktēriju kopskaita vai somatisko šūnu skaita vidējais ģeometriskais lielums, pircējs atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr.853/2004 III pielikuma IX sadaļas I nodaļas III daļas 5.punktā minētajām prasībām par attiecīgo ražotāju ziņo dienestam. Konstatēto neatbilstību novēršanas laikā ražotājs nedrīkst mainīt pircēju.
25. Dienests pēc šo noteikumu 24.punktā minētās informācijas saņemšanas:

25.1. rakstiski informē ražotāju par testēšanas rezultātu un nosaka termiņu neatbilstību novēršanai. Minētais termiņš nav ilgāks par trijiem mēnešiem pēc šo noteikumu 24.punktā minētās informācijas saņemšanas dienas;

25.2. nosaka pasākumus, kas veicami neatbilstību novēršanai un, izvērtējot risku, ja nepieciešams, pārbauda novietni.
26. Ja šo noteikumu 25.1.apakšpunktā minētajā termiņā neatbilstība netiek novērsta un aprēķinātais vidējais ģeometriskais lielums baktēriju kopskaitam un somatisko šūnu skaitam joprojām pārsniedz šajos noteikumos minētos kritērijus, dienests atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr.854/2004 IV pielikuma II nodaļas 2.punktam pieņem lēmumu par svaigpiena realizācijas aizliegumu un par to paziņo ražotājam rakstiski vai elektroniski, ja ražotājs tam ir rakstiski piekritis, kā arī izdara datubāzē ierakstu par to, ka svaigpienu ir aizliegts realizēt.
27. Lai atsāktu svaigpiena realizāciju, ražotājs dienesta teritoriālajā struktūrvienībā iesniedz iesniegumu ar lūgumu veikt novietnes pārbaudi un atcelt svaigpiena realizācijas aizliegumu. Iesniegumā norāda:

27.1. novietnes īpašnieka vārdu, uzvārdu (nosaukumu), tālruņa numuru un elektroniskā pasta adresi (ja ir);

27.2. novietnes nosaukumu, adresi un reģistrācijas numuru datu centrā;

27.3. ganāmpulka reģistrācijas numuru datu centrā;

27.4. tā komersanta nosaukumu un juridisko adresi, kuram plānots pārdot svaigpienu.
28. Dienests piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 27.punktā minētā iesnieguma saņemšanas pārbauda novietni, ņem svaigpiena paraugu testēšanai, lai šo noteikumu 17.punktā minētajā laboratorijā noteiktu baktēriju kopskaitu, somatisko šūnu skaitu un inhibitoru klātbūtni svaigpienā.
29. Ja dzīvnieku veselība atbilst šo noteikumu II nodaļā minētajām prasībām, novietne – šo noteikumu III nodaļā minētajām prasībām un svaigpiens – šo noteikumu 21.punktā minētajiem kritērijiem, dienests triju darbdienu laikā pieņem lēmumu par svaigpiena realizācijas aizlieguma atcelšanu un par to paziņo ražotājam rakstiski vai elektroniski, ja ražotājs tam ir rakstiski piekritis, un datubāzē anulē ierakstu par svaigpiena realizācijas aizliegumu.
30. Šo noteikumu 25.2.apakšpunktā un 28.punktā minētos pakalpojumus dienests sniedz par maksu atbilstoši normatīvajiem aktiem par dienesta maksas pakalpojumu cenrādi un dienesta veikto valsts uzraudzības un kontroles darbību samaksu.
31. Piena pārstrādes uzņēmums atbilstoši paškontroles sistēmai ievesto koppienu, izmantojot ekspresmetodi, testē, lai noteiktu inhibitoru klātbūtni. Ja pēc minētās testēšanas ir aizdomas par inhibitoru klātbūtni, svaigpienu testē atkārtoti, izmantojot standartā LVS 174:1999 "Piens. Inhibitoru klātbūtnes noteikšanas metodes" norādītās metodes. Inhibitoru testēšanas laikā svaigpienu glabā atsevišķi un pārējam pārstrādei paredzētajam svaigpienam to pievieno tikai pēc negatīva testēšanas rezultāta saņemšanas.
32. Ja piena pārstrādes uzņēmumā ievestajā svaigpienā konstatē inhibitoru klātbūtni, piena pārstrādes uzņēmums atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr.853/2004 III pielikuma IX sadaļas I nodaļas III daļas 4.punktam ievesto svaigpienu nepieņem, sastāda par to aktu un nekavējoties informē pircēju.
33. Ja ir ņemti svaigpiena paraugi atbilstoši paškontroles sistēmai, pircējs, lai identificētu ražotāju, kura svaigpienā ir inhibitori, veic visu minēto svaigpiena paraugu laboratorisko testēšanu. Ja noteikts ražotājs, kura svaigpienā konstatēti inhibitori, pircējs par to nekavējoties ziņo ražotājam un dienestam.
34. Pēc šo noteikumu 33.punktā minētās informācijas saņemšanas dienests pieņem lēmumu par tās ražotāja saimniecības svaigpiena realizācijas aizliegumu, kuras svaigpienā konstatēti inhibitori, un par to paziņo ražotājam rakstiski vai elektroniski, ja ražotājs tam ir rakstiski piekritis, un datubāzē izdara ierakstu par to, ka svaigpienu ir aizliegts realizēt. Lai atsāktu svaigpiena realizāciju, ražotājs veic visas nepieciešamās darbības neatbilstību novēršanai un iesniedz dienesta teritoriālajā struktūrvienībā šo noteikumu 27.punktā minēto iesniegumu ar lūgumu veikt novietnes pārbaudi un atcelt svaigpiena realizācijas aizliegumu.
35. Ražotājs, kura svaigpiens neatbilst šajos noteikumos minētajiem kritērijiem, sedz visas izmaksas, kas saistītas ar:

35.1. neizmantojamā svaigpiena iznīcināšanu vai pārstrādi;

35.2. novietnes pārbaudi;

35.3. papildu paraugu ņemšanu un testēšanu.
36. Ja, konstatējot svaigpienā inhibitorus, kuru dēļ svaigpiens nav turpmāk izmantojams, nav iespējams identificēt ražotāju, visas izmaksas sedz pircējs.
37. Ja svaigpiens neatbilst šajos noteikumos minētajiem kritērijiem, veic darbības, kas norādītas Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 3.oktobra Regulā (EK) Nr.1774/2002, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, kuri nav paredzēti cilvēku uzturam.
38. Ja starp ražotāju un pircēju radies strīds par svaigpiena analīžu rezultātiem, dienesta teritoriālā struktūrvienība pēc ražotāja vai pircēja iesnieguma ņem svaigpiena paraugu un nosūta izmeklēšanai uz references laboratoriju. Izdevumus, kas saistīti ar svaigpiena paraugu ņemšanu, nosūtīšanu, izmeklēšanu un atzinuma sagatavošanu par izmeklējumu rezultātiem, sedz iesnieguma iesniedzējs.
VI. Informācijas aprite
39. Datu centrs obligātajam svaigpiena paraugam piešķir numuru un datubāzē reģistrē katra numura saistību ar konkrēto novietni, ganāmpulku un pircēju.
40. Obligātos svaigpiena paraugus marķē ar uzlīmēm, uz kurām, izmantojot svītru kodu un ciparus, uzdrukāts unikāls piena parauga numurs.
41. Piešķirtā numura unikalitāte tiek nodrošināta triju kalendāra gadu periodam.
42. Lai varētu izgatavot un izsniegt uzlīmes, datu centrs nodrošina:

42.1. saskarni interneta datubāzes autorizētajā sadaļā;

42.2. speciālo uzlīmju papīru.
43. Obligāto svaigpiena paraugu marķē pircējs ar datu centra izsniegtajām uzlīmēm. Ja svaigpiena paraugi nav marķēti ar datu centra izsniegtajām uzlīmēm, informācija par tiem datubāzē netiek ievietota.
44. Obligātā svaigpiena parauga marķējumu pircējs izdrukā no datu centra datubāzes autorizētās sadaļas vai saņem pēc pieprasījuma datu centrā vai datu centra reģionālajā struktūrvienībā.
45. Svaigpiena parauga testēšanas rezultātus šo noteikumu 17.punktā minētā laboratorija nosūta datu centram darbdienas laikā pēc testēšanas.
46. Dienesta oficiālās kontroles laikā ņemto svaigpiena paraugu laboratoriskās testēšanas rezultātus nosūta datu centram un iekļauj tos datubāzē, bet baktēriju kopskaita un somatisko šūnu skaita vidējā ģeometriskā lieluma aprēķināšanai tos neizmanto.
47. Ja svaigpienu testē šo noteikumu 17.2.apakšpunktā minētajā laboratorijā, pircējs nodrošina testēšanas rezultātu elektronisku nosūtīšanu datu centram piecu darbdienu laikā.
48. Ja uz šo noteikumu 17.punktā minēto laboratoriju nosūtītais obligātā svaigpiena paraugs testēšanai nav derīgs, laboratorija testēšanas pārskatā izdara atbilstošas atzīmes par parauga nederīguma iemeslu un minētos datus kopā ar testēšanas rezultātu nosūta pircējam. Pēc šādu datu saņemšanas pircējs atkārtoti nosūta obligāto svaigpiena paraugu uz šo noteikumu 17.punktā minēto laboratoriju.
49. Datu centrs piešķir autorizētu pieeju datubāzei:

49.1. ražotājam (pieejama informācija par savu ganāmpulku);

49.2. pircējam (pieejama informācija par ražotājiem, no kuriem tas pērk svaigpienu);

49.3. dienestam (pieejama informācija par visiem ražotājiem).
VII. Svaigpiena un piena produktu imports
50. Importējot svaigpienu un piena produktus no ārpuskopienas valstīm, veterināro kontroli veic atbilstoši kārtībai, kas noteikta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr.853/2004 6.panta 3.punkta "a" apakšpunktā un normatīvajos aktos par veterinārās kontroles kārtību, ievedot Latvijā dzīvnieku izcelsmes produktus no trešajām valstīm.
51. Importējot svaigpienu un piena produktus no ārpuskopienas valstīm, sūtījumam pievieno veterināro (veselības) sertifikātu atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr.853/2004 6.panta 3.punkta "b" apakšpunktam un normatīvajiem aktiem par dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu apriti un kārtību, kādā izsniedz veterināros (veselības) sertifikātus.
VIII. Noslēguma jautājums
52. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2008.gada 20.maija noteikumus Nr.358 "Veterinārās, higiēnas un nekaitīguma prasības svaigpiena apritei" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 80.nr.; 2009, 129.nr.).
Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministra vietā – izglītības un zinātnes ministre T.Koķe

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!