• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2010. gada 26. janvāra noteikumi Nr. 70 "Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 29.01.2010., Nr. 16 https://www.vestnesis.lv/ta/id/204322

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.71

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 14.jūlija noteikumos Nr.535 "Bīstamo iekārtu avāriju izmeklēšanas kārtība"

Vēl šajā numurā

29.01.2010., Nr. 16

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 70

Pieņemts: 26.01.2010.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.
Ministru kabineta noteikumi Nr.70

Rīgā 2010.gada 26.janvārī (prot. Nr.5 8.§)
Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām
Izdoti saskaņā ar likuma "Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu" 5. un 9.pantu
1. Noteikumi nosaka:

1.1. hidroelektrostaciju (turpmāk – HES) hidrotehnisko būvju drošuma programmā (turpmāk – programma) ietveramo pasākumu kompleksu HES hidrotehnisko būvju stāvokļa novērošanai un pārbaudīšanai un drošas ekspluatācijas kritērijus, kā arī to izstrādāšanas, apstiprināšanas un izpildes kontroles kārtību;

1.2. HES hidrotehnisko būvju drošuma deklarācijas (turpmāk – deklarācija) saturu, iesniegšanas termiņus un kārtību.
2. HES valdītājs nodrošina programmas izstrādi un saskaņo to ar pašvaldībām, kuru teritorijās atrodas HES hidrotehniskās būves un objekti, kurus var ietekmēt avārija, kā arī ar Lauku atbalsta dienesta reģionālo lauksaimniecības pārvaldi, valsts aģentūru "Latvijas Zivju resursu aģentūra" un Valsts vides dienestu. Saskaņojot programmu, pašvaldības, kā arī šajā punktā minētās institūcijas sniedz rakstisku atzinumu par HES valdītāja iesniegto programmu. HES valdītājs iesniedz programmu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (turpmāk – komisija) vismaz mēnesi pirms būvatļaujas saņemšanas A drošuma klases būvēm un vismaz mēnesi pirms būves pieņemšanas ekspluatācijā B un C drošuma klases būvēm.
3. Tiesības izstrādāt programmu ir inženiera hidrotehniķa kvalifikāciju ieguvušiem speciālistiem ar pieredzi hidrotehnisko būvju ekspluatācijā, kā arī juridiskajām un fiziskajām personām, kurām saskaņā ar Būvniecības likumu ir tiesības nodarboties ar HES hidrotehnisko būvju projektēšanu. Programmu izstrādā atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam.
4. Komisija mēneša laikā pēc programmas saņemšanas izvērtē tajā ietverto pasākumu kompleksu un:

4.1. ja programmā ietvertais pasākumu komplekss nodrošina HES hidrotehnisko būvju drošumu, apstiprina programmu;

4.2. ja programmā ietvertais pasākumu komplekss nenodrošina HES hidrotehnisko būvju drošumu, sniedz HES valdītājam rakstisku atzinumu un neapstiprina programmu.
5. Ja būtiski mainās hidrotehnisko būvju ekspluatācijas apstākļi vai HES hidrotehnisko būvju tehniskais stāvoklis, kā arī ja tiek noteikti atšķirīgi drošuma uzraudzības pasākumi, programmā veic nepieciešamās izmaiņas tādā pašā kārtībā, kāda ir noteikta jaunas programmas izstrādei. Precizēto programmu apstiprina komisija.
6. Tiesības izstrādāt deklarāciju ir inženiera hidrotehniķa kvalifikāciju ieguvušiem speciālistiem ar pieredzi hidrotehnisko būvju ekspluatācijā, kā arī juridiskajām un fiziskajām personām, kurām ir tiesības nodarboties ar HES hidrotehnisko būvju projektēšanu. Deklarāciju izstrādā atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumam.
7. HES valdītājs ar parakstu apstiprina deklarāciju un iesniedz to komisijā:

7.1. līdz 1.jūnijam (par iepriekšējo kalendāra gadu) – A drošuma klases būvēm;

7.2. trīs mēnešus pirms HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta derīguma termiņa beigām (par laikposmu no sertifikāta saņemšanas) – B un C drošuma klases būvēm.
8. Programmu un deklarāciju HES valdītājs sastāda divos eksemplāros. Viens eksemplārs glabājas pie HES valdītāja, otrs – komisijā.
9. Izdevumus, kas saistīti ar programmas izstrādi, tās izpildi, kā arī deklarācijas sastādīšanu, sedz HES valdītājs.
10. Programmā ietverto pasākumu kompleksa izpildi un drošas ekspluatācijas kritēriju ievērošanu, kā arī deklarāciju savlaicīgu iesniegšanu kontrolē komisija.
11. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2001.gada 19.jūnija noteikumus Nr.257 "Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām" (Latvijas Vēstnesis, 2001, 97.nr.; 2004, 24.nr.).
Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ekonomikas ministrs A.Kampars
1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 26.janvāra noteikumiem Nr.70
Hidrotehnisko būvju drošuma programmas paraugs

A daļa. Pases dati

1. HES atrašanās vieta

1.1. Novads, pagasts

1.2. Ūdenstece, tās attālums no grīvas, ūdenssaimnieciskais kods un teritoriālais kods

2. HES hidrotehniskās būves, to raksturojums

2.1. Aizsprosts

2.1.1. materiāls, tips

2.1.2. virsas atzīme

2.1.3. virsas platums

2.1.4. garums pa asi

2.1.5. augšbjefa nogāzes slīpums un stiprinājums

2.1.6. lejasbjefa nogāzes slīpums un stiprinājums

2.1.7. pretfiltrācijas pasākumi un drenāža

2.2. Plūdu novadbūve

2.2.1. materiāls, tips, konstruktīvais risinājums

2.2.2. maksimālais caurplūdums, kādam tā dimensionēta

2.3. Pievadkanāls vai derivācijas kanāls (caurules) (garums un tehniskais raksturojums)

2.4. Hidroelektrostacija

2.4.1. tips

2.4.2. ēka

2.4.3. turbīnas, to tips, skaits, jauda

2.4.4. aprēķina spiediens

2.4.5. aprēķina caurplūdums

2.5. Atvadkanāls (garums un tehniskais raksturojums)

2.6. Zivju aizsardzības un pārvades būves (tehniskais raksturojums un zivju aizsardzības restu spraugu izmēri)

3. HES hidrotehnisko būvju pamatnes ģeoloģiskais raksturojums

4. HES ūdenskrātuve, tās hidroloģiskais un fiziskais raksturojums

4.1. Sateces baseins

4.2. Maksimālais caurplūdums, norādot varbūtīgumu

4.3. Minimālais caurplūdums, norādot varbūtīgumu

4.4. Normālais uzstādinājuma līmenis (NUL)

4.5. Virsmas laukums normālā uzstādinājuma līmenī

4.6. Kopējais tilpums normālā uzstādinājuma līmenī

4.7. Lietderīgais tilpums

5. Būvatļaujas izdevējs, izsniegšanas datums un numurs

6. HES hidrotehnisko būvju būvprojekta izstrādātājs

7. HES ūdenskrātuves ekspluatācijas noteikumu izstrādātājs

8. HES hidrotehnisko būvju ekspluatācijā pieņemšanas datums

9. HES atbilstība drošuma klasei saskaņā ar likuma "Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu" 3.pantu

B daļa. HES hidrotehnisko būvju stāvokļa novērošana un pārbaude

1. Ūdenslīmeņa un ūdensteces hidroloģiskā stāvokļa (vižņu un ledus veidošanās un iešana) novērošana

1.1. Mērīšanas metodes un normatīvā bāze

1.2. Kontrolmēraparatūra un tās izvietojums, mērlatu piesaiste Baltijas augstumu sistēmai, augstuma kontrolatzīmes (repera) novietojums un tā augstuma atzīme

1.3. Informācijas uzkrāšana un analīze

2. HES hidrotehnisko būvju un to pamatņu novērošana un pārbaude

2.1. Mērīšanas metodes, normatīvā bāze un kontrolmēraparatūras izvietojums

2.1.1. zemes būvju novērošana, tai skaitā vertikālo deformāciju novērošana un mērījumi

2.1.2. betona būvju un dzelzsbetona konstrukciju novērošana, tai skaitā vertikālo un horizontālo deformāciju novērošana un mērījumi

2.1.3. filtrācijas novērojumi un mērījumi1

2.1.4. deformācijas šuvju novērošana1

2.2. Būvju apsekošana

2.3. Informācijas uzkrāšana un analīze

3. Brīdināšanas aparatūra, ja notikusi HES hidrotehnisko būvju avārija1

C daļa. HES hidrotehnisko būvju drošas ekspluatācijas kritēriji

1. Ūdenslīmenis ūdenskrātuvē un citu ūdens lietotāju prasības

1.1. Augstākais uzstādinājuma līmenis (AUL)

1.2. Virsmas laukums augstākajā uzstādinājuma līmenī

1.3. Zemākais uzstādinājuma līmenis (ZUL)

1.4. Pieļaujamais ūdenskrātuves ūdenslīmeņa pazemināšanas ātrums

1.5. Minimālais līmenis lejasbjefā

1.6. Minimālais caurplūdums gultnē un tā nodrošinājums caur novadbūvi

1.7. Zivju nārsta nodrošinājums un citas dabas aizsardzības prasības

2. HES ēku un hidrotehnisko būvju galēji pieļaujamās deformācijas un citi kritēriji

2.1. Vertikālās deformācijas2

2.2. Horizontālās deformācijas2

2.3. Pieļaujamie rādītāji spriegumu un deformāciju mērīšanas iekārtās un pjezometros2

2.4. Maksimālās pieļaujamās slodzes transporta būvēm un pārsegumiem

D daļa. HES hidrotehnisko būvju ekspluatācija

1. HES hidrotehnisko būvju ekspluatācija normālos apstākļos

1.1. Standarti un noteikumi, kas jāievēro hidrotehnisko būvju ekspluatācijā

1.2. Instrukcijas un norādījumi atsevišķu hidrotehnisko būvju un iekārtu ekspluatācijai, tai skaitā aizvaru, zivju aizsardzības un pārvades būvju ekspluatācijai

1.3. Kvalifikācijas prasības hidrotehnisko būvju ekspluatācijas personālam

E daļa. Pastāvīgas glabāšanas drošuma kartotēka

1. HES hidrotehnisko būvju būvprojekts

2. Būvniecības darbu izpilddokumentācija

3. Akts par HES hidrotehnisko būvju nodošanu ekspluatācijā

4. Ūdenskrātuves ekspluatācijas noteikumi vai ūdens lietošanas atļauja

5. HES hidrotehnisko būvju drošuma deklarācijas (pēc to sastādīšanas)

6. Pārskati, ziņojumi, atzinumi un citi dokumenti (pēc to sastādīšanas)

Piezīmes.
1
Šos novērojumus paredzēts veikt tikai A drošuma klases būvēm.
2
Šie kritēriji attiecas tikai uz A drošuma klases būvēm.

Ekonomikas ministrs A.Kampars
2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 26.janvāra noteikumiem Nr.70
Hidrotehnisko būvju drošuma deklarācijas paraugs

A daļa. Ūdensteces hidroloģiskais režīms salīdzinājumā ar ilggadīgiem vidējiem rādītājiem

1. Ūdensteces hidroloģiskais režīms

1.1. Ledus un vižņu režīms

1.2. Augšbjefā un lejasbjefā maksimālais reģistrētais ūdenslīmenis

1.3. Noteces raksturojums (caurplūdumi)

B daļa. HES hidrotehnisko būvju, to atsevišķu daļu stāvoklis, filtrācijas režīms salīdzinājumā ar pieļaujamām normām

1. Zemes būvju deformācijas

1.1. Zemes būvju vertikālās deformācijas

1.2. Zemes būvju horizontālās deformācijas

2. Betona būvju deformācijas

2.1. Betona būvju vertikālās deformācijas

2.2. Betona būvju horizontālās deformācijas

3. Dzelzsbetona konstrukciju stāvokļa novērojumi

4. Deformāciju šuvju, temperatūras šuvju deformācija un blīvējuma stāvoklis

5. Filtrācijas režīms hidrotehniskajās būvēs un to pamatnēs

C daļa. Ārkārtas situācijas (ja tādas ir bijušas) un to likvidēšana

D daļa. HES hidrotehnisko būvju uzturēšana un remonts

E daļa. Zinātnisko darbu tēmas un to izpildītāji

F daļa. Secinājumi un atzinumi par atsevišķu HES hidrotehnisko būvju vai to daļu drošumu un priekšlikumi turpmākajām darbībām, kas saistītas ar HES hidrotehnisko būvju drošumu

Ekonomikas ministrs A.Kampars

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!