• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Rīgas domes 2009. gada 8. decembra saistošie noteikumi Nr. 32 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības palīdzību audžuģimenei". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 12.01.2010., Nr. 5 https://www.vestnesis.lv/ta/id/203474

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.33

Grozījumi Rīgas domes 2004.gada 17.februāra saistošajos noteikumos Nr.56 "Par dzīvokļa pabalstu Rīgas iedzīvotājiem"

Vēl šajā numurā

12.01.2010., Nr. 5

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Rīgas dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 32

Pieņemts: 08.12.2009.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.32

Rīgā 2009.gada 8.decembrī (prot. Nr.22, 12.§)

Par Rīgas pilsētas pašvaldības palīdzību audžuģimenei

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 13.punktu,
Bērnu tiesību aizsardzības likuma 36.panta otro daļu, Ministru kabineta 2006.gada
19.decembra noteikumu Nr.1036 "Audžuģimenes noteikumi"  43. un 44.punktu

I. Vispārīgie noteikumi

1. Šie saistošie noteikumi nosaka Rīgas pilsētas pašvaldības pabalsta audžuģimenē ievietotā bērna uzturam, pabalsta apģērba un mīkstā inventāra iegādei (turpmāk – pabalsti), kā arī papildu atlīdzības par audžuģimenes pienākumu pildīšanu (turpmāk – pašvaldības atlīdzība) apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību.

2. Šo saistošo noteikumu izpratnē audžuģimene ir ģimene vai persona, kura ieguvusi audžuģimenes statusu un kurā ar Rīgas bāriņtiesas lēmumu ir ievietots bērns.

3. Lai saņemtu pabalstus un pašvaldības atlīdzību to pieprasītājs:

3.1. Rīgas Sociālajā dienestā (turpmāk – Sociālais dienests) iesniedz:

3.1.1. personu apliecinošu dokumentu;

3.1.2. pieprasījumu par pabalstu un pašvaldības atlīdzības piešķiršanu;

3.1.3. Rīgas bāriņtiesas lēmuma par konkrēta bērna ievietošanu audžuģimenē noraksta kopiju (uzrādot oriģinālu);

3.1.4. pilnvaru vai tās kopiju (uzrādot oriģinālu), ja pabalstus un pašvaldības atlīdzību pieprasa ar pilnvarotas personas starpniecību;

3.2. noslēdz līgumu ar Sociālo dienestu par bērna ievietošanu audžuģimenē. Līguma "Par bērna ievietošanu audžuģimenē" veidlapas paraugu apstiprina ar Rīgas domes Labklājības departamenta direktora rīkojumu.

II. Pabalsta bērna uzturam apmērs, piešķiršanas un izmaksas kārtība

4. Rīgas pilsētas pašvaldības pabalsts bērna uzturam katram bērnam audžuģimenē mēnesī tiek noteikts 75% apmērā no Latvijas Republikā noteiktās minimālās mēneša darba algas.

5. Pabalstu bērna uzturam piešķir un aprēķina, sākot ar dienu, kad bērns ievietots audžuģimenē, līdz dienai, kad bērns no šīs ģimenes tiek izņemts vai sasniedz pilngadību. Par nepilnu mēnesi pabalsta bērna uzturam apmērs tiek aprēķināts proporcionāli dienu skaitam, par pamatu ņemot pabalsta bērna uzturam apmēru mēnesī.

6. Pabalstu par kārtējo mēnesi izmaksā līdz 25.datumam.

7. Pabalsta izmaksu pārtrauc, ja beidzas līgumā par bērna ievietošanu audžuģimenē noteiktais termiņš vai ar dienu, kad bērns ar Rīgas bāriņtiesas lēmumu tiek izņemts no audžuģimenes vai nodots adoptētāju aprūpē un uzraudzībā līdz adopcijas apstiprināšanai tiesā. Sociālais dienests pabalsta izmaksu atjauno pēc rakstiskas informācijas saņemšanas no Rīgas bāriņtiesas par bērna aprūpes un uzraudzības izbeigšanu adoptētāju ģimenē un bērna atgriešanu audžugimenē.

8. Audžuģimene, kurai piešķirts pabalsts bērna uzturam, informē Sociālo dienestu par apstākļiem, kas varētu būt par iemeslu pabalsta izmaksas pārtraukšanai. Informācija sniedzama ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc minēto apstākļu rašanās.

9. Ja audžuģimene attaisnojošu iemeslu dēļ pabalstu bērna uzturam nav saņēmusi, pabalstu bērna uzturam par pagājušo periodu izmaksā ar faktisko bērna ievietošanas dienu audžuģimenē.

10. Ja pabalsta bērna uzturam saņēmēja vainas dēļ pabalsts ir nepamatoti saņemts, pabalsta saņēmējam ir pienākums attiecīgo summu atmaksāt labprātīgi vai tā tiek ieturēta no pabalsta, kas izmaksājams nākamajos mēnešos, par to rakstiski informējot audžuģimeni. Ja persona nepamatoti saņemto pabalstu neatmaksā labprātīgi vai pabalsta izmaksa tiek pārtraukta, pirms parāds ir dzēsts, attiecīgo summu piedzen, iesniedzot prasību tiesā.

III. Pabalsta apģērba un mīkstā inventāra iegādei apmērs, piešķiršanas un izmaksas kārtība

11. Pabalsta apģērba un mīkstā inventāra iegādei kopsumma kalendārajā gadā ir Ls 115.

12. Sociālais dienests desmit darba dienu laikā pēc saistošo noteikumu 3.punktā minēto dokumentu saņemšanas, veicot apsekojumu mājās, izvērtē situāciju audžuģimenē un novērtē pabalsta apģērba un mīkstā inventāra iegādei nepieciešamību atbilstoši bērna vajadzībām.

13. Ja audžuģimene, kas nedzīvo Rīgā, lūdz pabalstu bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei, Sociālais dienests pieprasa atzinumu par nepieciešamajām vajadzībām tās pašvaldības sociālajam dienestam vai sociālajam darbiniekam, kura teritorijā audžuģimene ir deklarējusi savu dzīvesvietu.

14. Sociālais dienests par pabalsta apģērba un mīkstā inventāra iegādei apmēru lemj pēc apsekojuma mājās veikšanas vai atzinuma saņemšanas no attiecīgās pašvaldības.

15. Ja bērns pārtrauc uzturēties audžuģimenē, par Rīgas pilsētas pašvaldības līdzekļiem iegādātais apģērbs, apavi, rotaļlietas, mīkstais inventārs, kā arī personiskās mantas, kuras bērns paņēmis līdzi no iepriekšējās dzīvesvietas, paliek viņa lietošanā.

IV. Pašvaldības atlīdzības apmērs, piešķiršanas un izmaksas kārtība

16. Tiesības saņemt Rīgas pilsētas pašvaldības atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu ir ģimenēm vai personām, kuras ir ieguvušas audžuģimenes statusu, dzīvo un ir deklarējušas dzīvesvietu Rīgā, ģimenes aprūpē atrodas kāds ar Rīgas bāriņtiesas lēmumu ievietots bērns un ģimenē kopā nav vairāk par desmit nepilngadīgiem bērniem (tai skaitā bioloģiskie, aizbildnībā esošie, adoptētie, audžubērni).

17. Pašvaldības atlīdzības apmērs ir Ls 150 mēnesī.

18. Pašvaldības atlīdzība tiek izmaksāta tam ģimenes loceklim, kurš ar Sociālo dienestu ir noslēdzis šo saistošo noteikumu 3.2.apakšpunktā minēto līgumu.

19. Pašvaldības atlīdzību par iepriekšējo mēnesi izmaksā līdz kārtējā mēneša 25.datumam.

20. Pašvaldības atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu piešķir ar bērna faktisko ievietošanas dienu līdz dienai, kad bērns ar Rīgas bāriņtiesas lēmumu tiek izņemts no audžuģimenes vai ar Rīgas bāriņtiesas lēmumu nodots adoptētāju aprūpē un uzraudzībā līdz adopcijas apstiprināšanai tiesā. Pašvaldības atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu atjauno pēc rakstiskas informācijas saņemšanas no Rīgas bāriņtiesas par bērna aprūpes un uzraudzības izbeigšanu adoptētāju ģimenē un bērna atgriešanu audžugimenē.

21. Par nepilnu mēnesi pašvaldības atlīdzības apmērs tiek piešķirts proporcionāli dienu skaitam, par pamatu ņemot atlīdzības summu Ls 150 mēnesī.

22. Ja audžuģimene attaisnojošu iemeslu dēļ pašvaldības atlīdzību par pienākumu pildīšanu nav pieprasījusi, pašvaldības atlīdzību izmaksā par pagājušo periodu, bet ne vairāk kā par trim mēnešiem, skaitot no pašvaldības atlīdzības pieprasīšanas dienas.

23. Ja bērns ievietots audžuģimenē uz laiku, kas ir mazāks par mēnesi, Sociālais dienests audžuģimenei neatkarīgi no tās deklarētās dzīvesvietas izmaksā valsts noteikto atlīdzību par pienākumu veikšanu proporcionāli dienu skaitam, par pamatu ņemot valsts noteikto atlīdzības summu atbilstoši normatīvajam aktam par kārtību, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu.

24. Ja pašvaldības atlīdzības par audžuģimenes pienākumu pildīšanu saņēmēja vainas dēļ atlīdzība ir nepamatoti saņemta, atlīdzības saņēmējam ir pienākums attiecīgo summu atmaksāt labprātīgi vai tā tiek ieturēta no atlīdzības, kas izmaksājama nākamajos mēnešos. Ja persona nepamatoti saņemto atlīdzību neatmaksā labprātīgi vai atlīdzības izmaksa tiek pārtraukta, pirms parāds ir dzēsts, attiecīgo summu piedzen, iesniedzot prasību tiesā.

25. Ja audžuģimene pārceļas uz dzīvi citā Latvijas pašvaldībā, pašvaldības atlīdzības izmaksa tiek pārtraukta, pirms pārcelšanās izmaksājot pašvaldības atlīdzību par nākamajiem diviem mēnešiem.

V. Lēmumu pieņemšanas, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

26. Sociālais dienests lēmumu par pabalstu un atlīdzības piešķiršanu vai atteikumu tos piešķirt, kā arī par pabalstu un atlīdzības apmēru pieņem ne vēlāk kā mēneša laikā no dienas, kad saņemti nepieciešamie dokumenti.

27. Par pieņemto lēmumu Sociālais dienests audžuģimenei paziņo rakstiski normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

28. Audžuģimene lēmumu par pabalstu un atlīdzības piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt var apstrīdēt Rīgas domes Labklājības departamentā, bet tā lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

VI. Noslēguma jautājumi

29. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstos "Latvijas Vēstnesis" un "5 min" un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

30. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Rīgas domes 2006.gada 21.februāra saistošie noteikumi Nr.40 "Par pašvaldības palīdzību audžuģimenei" (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rīgas domes 11.09.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.89).

31. Rīgas domes Labklājības departaments ir atbildīgs par saistošo noteikumu izpildes novērošanu.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

Rīgā 2009.gada 10.decembrī

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!