• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Rīgas domes 2009. gada 8. decembra saistošie noteikumi Nr. 31 "Grozījumi Rīgas domes 2007.gada 11.decembra saistošajos noteikumos Nr.96 "Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība"". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 6.01.2010., Nr. 2 https://www.vestnesis.lv/ta/id/203219

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Par Latvijas prezidentūru Baltijas asamblejā un Baltijas Ministru padomē

Vēl šajā numurā

06.01.2010., Nr. 2

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Rīgas dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 31

Pieņemts: 08.12.2009.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.31

Rīgā 2009.gada 8.decembrī (prot. Nr.22, 11.§)

Grozījumi Rīgas domes 2007.gada 11.decembra saistošajos noteikumos Nr.96 "Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 7.punktu un
21.panta pirmās daļas 23.punktu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
3.panta otro un trešo daļu un 9.panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2003.gada 27.maija
noteikumu Nr.275 "Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta" 6.punktu

1. Izdarīt Rīgas domes 2007.gada 11.decembra saistošajos noteikumos Nr.96 "Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība" šādus grozījumus:

1.1. izteikt 6.4.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.4.8. ģimenes asistenta pakalpojums;";

1.2. izteikt 6.5.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.5.2. Rīgas Sociālajā dienestā (turpmāk – Sociālais dienests);";

1.3. aizstāt 7.punktā vārdus "tās priekšpilsētas (rajona) Sociālajā dienestā, kurā ir deklarēta personas pamatdzīvesvieta" ar vārdiem "Sociālajā dienestā";

1.4. svītrot 8.punktu;

1.5. izteikt 11.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.4. novērtē personas vajadzības saskaņā ar Ministru kabineta noteikto sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtību, aizpildot personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karti;";

1.6. svītrot 11.9.apakšpunkta pirmajā teikumā vārdu "rakstiski";

1.7. papildināt 11.9.apakšpunkta otro teikumu pirms vārda "norāda" ar vārdu "rakstiski";

1.8. svītrot 11.10.apakšpunktu;

1.9. izteikt 12.punktu šādā redakcijā:

"12. Ja pieņemts lēmums par šo saistošo noteikumu 6.1.1. un 6.4.7.apakšpunktā minēto sociālo pakalpojumu piešķiršanu, Sociālais dienests:

12.1. 10 darba dienu laikā no lēmuma par sociālā pakalpojuma piešķiršanu pieņem lēmumu par personas uzņemšanu rindā sociālā pakalpojuma saņemšanai;

12.2. atbilstoši rindai izsniedz personai nosūtījumu uz sociālo pakalpojumu sniedzējinstitūciju sociālā pakalpojuma saņemšanai;

12.3. saglabā personai vietu rindā sociālā pakalpojuma saņemšanai, ja persona atsakās saņemt sociālo pakalpojumu, šajā gadījumā sociālo pakalpojumu piedāvājot nākamajai rindā uzņemtajai personai;

12.4. atkārtoti novērtē personas vajadzības pēc sociālā pakalpojuma, ja persona, kura uzņemta rindā sociālā pakalpojuma saņemšanai, trīs reizes atsakās no sociālā pakalpojuma saņemšanas.";

1.10. aizstāt 14.punktā vārdus "Sociālo jautājumu centrs" ar vārdiem "Sociālais dienests";

1.11. izteikt 22.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.7. saskaņā ar līgumu sniegt Rīgas domes Labklājības departamentam un/vai Sociālajam dienestam rakstveida pārskatu par sociālā pakalpojuma sniegšanu;";

1.12. svītrot 24.punktā vārdus "kā arī gadījumā, kad šis sociālais pakalpojums personas vajadzībām konkrētajā situācijā ir atbilstošākais";

1.13. papildināt ar 24.1punktu šādā redakcijā:

"24.1 Personām bez noteiktas dzīvesvietas šo sociālo pakalpojumu papildu 24.punktā noteiktajam ir tiesības saņemt gadījumos, ja personai nepieciešamais sociālās aprūpes pakalpojuma apjoms atbilst šo saistošo noteikumu 38.4.apakšpunktā minētā aprūpes mājās sociālā pakalpojuma (aprūpes 4.līmeņa) apjomam.";

1.14. svītrot 27.punktā vārdus "un patversmē/naktspatversmē";

1.15. svītrot 28. punktā vārdus "un patversmē/naktspatversmē";

1.16. izteikt 29.punktu šādā redakcijā:

"29. Īslaicīga sociālā aprūpe kalendārajā gadā sociālās rehabilitācijas institūcijā tiek nodrošināta līdz 3 mēnešiem, ārstniecības iestādē – līdz 60 dienām.";

1.17. izteikt 30.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"30.1. personām, kurām vajadzīga uzraudzība un sociālā aprūpe saskaņā ar Sociālā dienesta veiktu personas vajadzību pēc sociālā pakalpojuma novērtējumu;";

1.18. svītrot 30.2.apakšpunktu;

1.19. izteikt 31.punktu šādā redakcijā:

"31. Tiesības saņemt īslaicīgu sociālo aprūpi ārstniecības iestādē ir:

31.1. trūcīgām un maznodrošinātām personām;

31.2. personām bez noteiktas dzīvesvietas, kuru pēdējā reģistrētā/deklarētā pamatdzīvesvieta ir Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā;

31.3. personām, kuras ir nonākušas ārkārtas situācijā veselībai bīstama stāvokļa dēļ, izņemot personas ar traheostomām, kā arī personām, kurām nepieciešama mākslīgā plaušu ventilācija un regulāras bronhoskopijas.";

1.20. papildināt ar 31.1punktu šādā redakcijā:

"31.1 Īslaicīgu sociālo aprūpi ārstniecības iestādē nav tiesības saņemt:

31.11. personām ar psihiskām slimībām vai akūtiem psihiskiem stāvokļiem, kad nepieciešama personas atrašanās specializētā ārstniecības iestādē;

31.12. personām ar akūtām infekciju slimībām, tai skaitā hospitālo infekciju;

31.13. personām ar išēmisko insultu, ja tās ir uzturējušās stacionārā mazāk par 10 dienām;

31.1 4. personām ar nepabeigtu antibakteriālās terapijas kursu;

31.1 5. personām alkohola un narkotisko vielu apreibuma stāvoklī.";

1.21. svītrot 32.punktā vārdus "vai ārstniecības iestādē" un vārdus "vai ārstniecības iestādei";

1.22. papildināt ar 32.1punktu šādā redakcijā:

"32.1 Lai saņemtu īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojumu ārstniecības iestādē, persona ārstniecības iestādē iesniedz šādus dokumentus:

32.11. Sociālā dienesta izziņu par personas atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusam, Sociālā dienesta vai ārstniecības iestādes vai patversmes/naktspatversmes sociālā darbinieka sagatavotu informāciju – ziņas par klientu, ārstniecības iestādes vai Rīgas patversmes ārsta izsniegtu izrakstu "Izraksts no stacionārā pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes" (veidlapa Nr.027/u) ar atzīmi par precizēto ievietošanas laiku un ievietošanas mērķi, ja persona ārstniecības iestādē īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojuma saņemšanai tiek ievietota no tās pašas vai citas ārstniecības iestādes vai patversmes/naktspatversmes;

32.12. Sociālā dienesta izziņu par personas atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusam, Sociālā dienesta sociālā darbinieka sagatavotu informāciju – ziņas par klientu, ģimenes ārsta izsniegtu izrakstu "Izraksts no stacionārā pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes" (veidlapa Nr.027/u) ar atzīmi par precizēto ievietošanas laiku un ievietošanas mērķi, ja persona ārstniecības iestādē īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojuma saņemšanai tiek ievietota no personas dzīvesvietas.";

1.23. izteikt 50.punktu šādā redakcijā:

"50. Tiesības saņemt patversmes pakalpojumu ir personām bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām, kuras saņēmušas patversmes ārsta nosūtījumu.";

1.24. papildināt ar 61.1punktu šādā redakcijā:

"61.1 Ja persona Sociālajā dienestā pieprasa dienas aprūpes centra pakalpojumu personām ar demenci, uzrādot ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli, kurā personai norādīta diagnoze – demence, personas pienākums pirms pakalpojuma piešķiršanas ir 1–5 dienas apmeklēt izvēlēto pakalpojuma sniedzēja iestādi, lai pārbaudītu savas spējas adaptēties dienas aprūpes centra vidē.";

1.25. papildināt ar XIX.1 nodaļu šādā redakcijā:

"XIX1. Ģimenes asistenta pakalpojums

70.1 Ģimenes asistenta pakalpojums nodrošina personai atbalstu un apmācību sociālo prasmju apgūšanā, bērnu aprūpē un audzināšanā, mājsaimniecības vadīšanā saskaņā ar individuāli izstrādātu sociālās rehabilitācijas plānu.

70.2 Tiesības saņemt ģimenes asistenta pakalpojumu ir:

70.21. līdz 4 stundām nedēļā jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes, kuriem nav pietiekamu prasmju un iemaņu patstāvīgas dzīves uzsākšanai;

70.22. līdz 14 stundām nedēļā ģimenēm, kurām nav pietiekamu prasmju un iemaņu bērnu audzināšanā un aprūpē.

70.3 Tiesības sniegt ģimenes asistenta pakalpojumu ir personām, kuras ieguvušas augstāko izglītību sociālajā darbā, sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas jomā, augstāko izglītību pedagoģijā vai psiholoģijā vai profesionālo vidējo izglītību sociālās vai veselības aprūpes jomā.

70.4 Atlīdzība par ģimenes asistenta pienākumu pildīšanu ir līdz Ls 2 stundā.";

1.26. papildināt 76.punktu aiz vārda "nodrošina" ar vārdiem "mājokli un";

1.27. svītrot 79.punktu;

1.28. svītrot 80.punktu;

1.29. svītrot 81.punktu;

1.30.svītrot 82.punktu;

1.31. svītrot XXIII. nodaļu;

1.32. svītrot 89.punktā vārdus "Sociālo jautājumu centrā";

1.33. svītrot 93.punktā otro teikumu;

1.34. izteikt 97.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"97.4. ja persona saņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumu pilngadīgām personām (turpmāk – SAC pakalpojums):

97.4.1. par pakalpojumu maksā persona no savas pensijas un pensijas piemaksas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteikto;

97.4.2. par pakalpojumu maksā personas apgādnieks(-i), ja persona par SAC pakalpojumu nevar samaksāt pilnu pakalpojuma maksu;

97.4.3. personas apgādnieks no maksas par SAC pakalpojumu tiek atbrīvots, ja:

97.4.3.1. Sociālais dienests atzinis apgādnieku (apgādnieka ģimeni) par trūcīgu;

97.4.3.2. apgādnieka vienīgie ienākumi ir pensija vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts;

97.4.3.3. apgādnieks ir apgādājamās personas mazbērns vai mazmazbērns;

97.4.4. ja apgādnieka vienīgie ienākumi ir pensija vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts, apgādnieks no maksas par SAC pakalpojumu tiek atbrīvots uz laiku, kas nav ilgāks par sešiem mēnešiem;

97.4.5. apgādnieks, kuram piešķirts trūcīgas ģimenes statuss, tiek atbrīvots no maksas par SAC pakalpojumu uz laiku, līdz mainās apgādnieka (apgādnieka ģimenes) sociālais statuss saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

97.4.6. ja apgādnieks vērsies Sociālajā dienestā, lai tiktu izvērtētas apgādnieka iespējas maksāt par apgādājamajam nodrošināto SAC pakalpojumu, tad apgādnieks deklarē ģimenes ienākumus un materiālo stāvokli saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu;

97.4.7. ja apgādnieks Sociālajā dienestā nepieprasa izvērtēt apgādnieka ģimenes atbilstību trūcīgas personas statusam, tad apgādnieka pienākums ir deklarēt savus ienākumus par pēdējiem trim mēnešiem;

97.4.8. apgādnieka maksa par SAC pakalpojumu tiek aprēķināta, izvērtējot apgādnieka ienākumus, no kuriem līdzekļi, kas pēc SAC pakalpojuma samaksas paliek apgādnieka ģimenes (apgādnieks, apgādnieka laulātais(-ā) un apgādājamie bērni) rīcībā, nedrīkst būt mazāki par summu, kura aprēķināta, reizinot valstī noteikto minimālo algu ar koeficientu 1,0 par vienas personas ģimeni vai apgādnieku ģimenē, 0,5 – par katru bērnu un 0,5 – par ilgstoši (ilgāk par trim mēnešiem) darbspējas zaudējušu laulāto;

97.4.9. ja apgādnieka rīcībā paliek mazāk līdzekļu, nekā noteikts 97.4.8.apakšpunktā, tad apgādnieks tiek atbrīvots no maksas par SAC pakalpojumu līdz laikam, kad viņa rīcībā esošie līdzekļi ir lielāki nekā norādīts 97.4.8.apakšpunktā;

97.4.10. ja SAC pakalpojuma saņēmējam ir vairāk nekā viens apgādnieks, tad apgādnieka maksājumu nosaka proporcionāli apgādnieku skaitam, ievērojot 97.4.apakšpunktā noteikto;

97.4.11. ja persona, kura ievietota SAC ar pašvaldības atbalstu, un personas apgādnieks(-i) nespēj samaksāt par SAC pakalpojumu pilnu pakalpojuma maksu, tad atlikušo pakalpojuma maksas daļu maksā pašvaldība;";

1.35. papildināt ar 97.5. un 97.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"97.5. ja persona saņem grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojumu, pakalpojuma saņēmēja pienākums ir samaksāt pakalpojuma sniedzējam par dzīvojamās telpas, virtuves un koplietošanas telpu ekspluatāciju (atbilstoši lietojamai daļai);

97.6. saistošo noteikumu 61.1punktā minētās personas par dienas aprūpes centra personām ar demenci apmeklējuma periodu pirms pakalpojuma piešķiršanas samaksā pakalpojuma sniedzējam ēdināšanas izdevumus.";

1.36. papildināt ar 98.10., 98.11. un 98.12.apakšpunktu šādā redakcijā:

"98.10. grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojums (neattiecas uz saistošo noteikumu 97.5.apakšpunktā minētajiem maksājumiem);

98.11. ģimenes asistenta pakalpojums;

98.12. atbalsta ģimenes/uzticības personas pakalpojums.";

1.37. svītrot 101.punktā vārdus "un Sociālo jautājumu centra".

2. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", informācija par saistošo noteikumu pieņemšanu publicējama laikrakstā "5 min". Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

3. Rīgas domes Labklājības departaments ir atbildīgs par saistošo noteikumu izpildes novērošanu.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

Rīgā 2009.gada 10.decembrī

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!