• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Par valsts meža fonda zemju privatizācijas likumību Kuldīgas virsmežniecības Abavas mežniecībā 1997.-1998.gadā. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 1.03.2000., Nr. 69/70 https://www.vestnesis.lv/ta/id/2032-par-valsts-meza-fonda-zemju-privatizacijas-likumibu-kuldigas-virsmezniecibas-abavas-meznieciba-1997--1998-gada

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Latvija sagaida Slovēnijas prezidentu

Vēl šajā numurā

01.03.2000., Nr. 69/70

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Valsts kontrole

Veids: lēmums

Numurs: 5.1-2-319/99

Pieņemts: 27.01.2000.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Privatizācijas procesa revīzijas departamenta kolēģijas lēmums Nr.5.1-2-319/99

Rīgā 2000.gada 27.janvārī

Par valsts meža fonda zemju privatizācijas likumību Kuldīgas virsmežniecības Abavas mežniecībā 1997.–1998.gadā

Privatizācijas procesa revīzijas departamenta kolēģijas sēdē piedalījās: kolēģijas priekšsēdētājs — departamenta direktors, VK padomes loceklis I.Šķibelis, kolēģijas locekļi I.Kalniņa, I.Kučinska, M.Lēruma, departamenta revīzijas sektora vadītājs V.H.Pucis, valsts revidents I.Gulbis, uzaicinātie Valsts zemes dienesta Īpašuma formēšanas pārvaldes jurists A.Babauskis un Valsts meža dienesta Juridiskās daļas vadītājs A.Bušmanis. Protokolēja valsts revidenta palīdze D.Šakarne.

Kolēģija izskatīja pārbaudes materiālus par valsts meža fonda zemju privatizācijas likumību Kuldīgas virsmežniecības Abavas mežniecībā 1997.–1998.gadā, pamatojoties uz LR Iekšlietu ministrijas Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomikas policijas pārvaldes priekšnieka D.Šmitiņa 1999.gada 2.augusta iesniegumu Nr.4644 LR valsts kontrolierim un saskaņā ar revīzijas uzdevumu Nr.5.1-2-319 un

konstatēja:

1. Valsts meža fonda zemju privatizācija izvērtēta atbilstīgi LR 1992.gada 9.jūlija likumam "Par zemes privatizāciju lauku apvidos", LR 1995.gada 30.marta likumam "Par valsts meža izmantošanu", ar LR MK 1997.gada 22.aprīļa noteikumiem Nr.154 izdotajam Valsts meža dienesta nolikumam, ar LR Ministru Padomes 1993.gada 13.maija lēmumu Nr.241 apstiprinātajam Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta nolikumam un citiem tiesību aktiem, kas reglamentē zemes privatizāciju lauku apvidos.

2. Agnese Grasmane–Laše 1997.gada 9.janvārī iesniegusi Kabiles pagasta zemes komisijai lūgumu piešķirt lietošanā ar izpirkšanas tiesībām meža zemi 46 ha platībā. Kabiles pagasta zemes komisija, izskatot A.Grasmanes–Lašes iesniegumu, 1997.gada 13.janvārī nolēmusi piešķirt A.Grasmanei–Lašei zemi pastāvīgā lietošanā 38 ha kopplatībā. 1997.gada 24.februārī Kabiles pagasta zemes komisija, atkārtoti izskatot A.Grasmanes–Lašes iesniegumu, nolēma piešķirt A.Grasmanei–Lašei īpašumā par samaksu zemi 36 ha kopplatībā. Abus iepriekš minētos Kabiles pagasta zemes komisijas lēmumus par zemes piešķiršanu A.Grasmanei–Lašei parakstījis Kabiles pagasta zemes komisijas priekšsēdētājs U.Vizbulis. Pamatojoties uz likumu "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" un Kabiles pagasta zemes komisijas atzinumiem, Valsts zemes dienesta (VZD) Kuldīgas rajona nodaļas vadītājs T.Jēkabsons 1998.gada 20.aprīlī nolēma (lēmums Nr.211) piešķirt A.Grasmanei–Lašei īpašumā par samaksu saimniecības "Lapsas" veidošanai zemi 37,6 ha platībā atbilstīgi zemes robežu plānam un eksplikācijai, tajā skaitā 33,8 ha meža.

Par izpērkamo zemi un meža audzi A.Grasmanei–Lašei bija jāsamaksā Latvijas Hipotēku un zemes bankai Ls 25 285,03 vai 903 īpašuma kompensācijas sertifikāti.

Saskaņā ar Valsts meža dienesta datiem (valsts galvenā virsmežziņa A.Meļņa 14.05.1999. vēstule Nr.90/3-16 Kuldīgas rajona policijas nodaļai) 25,8 ha A.Grasmanei–Lašei saimniecībai "Lapsas" piešķirtās valsts meža fonda zemes atradās Kuldīgas virsmežniecības Abavas mežniecības zemju 189. un 190.kvartālā.

3. Zigurds Ūdris 1997.gada 6.janvārī iesniedzis Kuldīgas rajona Kabiles pagasta zemes komisijai iesniegumu, lūdzot piešķirt pastāvīgā lietošanā ar izpirkuma tiesībām 50 ha meža zemes. Kabiles pagasta zemes komisija 1997.gada 24.februārī izskatījusi Z.Ūdra iesniegumu un nolēmusi piešķirt Z.Ūdrim pastāvīgā lietošanā zemi 39 ha kopplatībā.

Pamatojoties uz likumu "Par zemes privatizāciju lauku apvidos", Kabiles pagasta zemes komisijas 1997.gada 10.marta lēmumu (Valsts kontrolei pat pēc pieprasījuma netika iesniegts) par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu un atbilstīgi Z.Ūdra iesniegumam VZD Kuldīgas rajona nodaļas vadītājs T.Jēkabsons 1998.gada 4.maijā nolēma (lēmums Nr.268) piešķirt Z.Ūdrim īpašumā par samaksu saimniecības "Kūmiņi" zemi Kuldīgas rajona Kabiles pagastā 38,7 ha platībā, tajā skaitā 38,1 ha meža. Z.Ūdrim piešķirtās zemes kadastrālā vērtība noteikta Ls 2578,45, meža audzes vērtība — Ls 25 527,62. Atbilstīgi darba stāžam lauksaimniecībā Z.Ūdrim samaksa par izpērkamo zemi samazināta par Ls 644,61, tātad maksa par īpašumā piešķirto zemi 38,7 ha platībā bija noteikta Ls 1933,97, par meža audzi — Ls 25 527,62. Kopējā maksājuma summa — Ls 27 461,59 vai 980,8 īpašuma kompensācijas sertifikāti. Saskaņā ar Valsts meža dienesta datiem 28,9 ha Z.Ūdra saimniecībai "Kūmiņi" piešķirtās valsts meža fonda zemes atradās Kuldīgas virsmežniecības Abavas mežniecības 191. un 192.kvartālā.

4. Saskaņā ar likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 3.pantu "Privatizējamā zeme" privatizācijai lauku apvidos ir pakļauta zeme, kura 1940.gada 21.jūlijā bija fizisko personu īpašumā, valsts, pašvaldību un citu juridisko personu īpašumā, un ja šī zeme līdz 1996.gada 1.novembrim bija piešķirta fiziskajai personai pastāvīgā lietošanā, rezervēta uz termiņpieprasījuma pamata vai piešķirta pastāvīgā lietošanā kā līdzvērtīga zeme bijušā īpašuma vietā.

Kuldīgas virsmežniecības Abavas mežniecības pārziņā esošā zeme bija valsts meža fonda zeme. Tā tika piešķirta iepriekš minētajām privātpersonām ar izpirkšanas tiesībām, kas neatbilst šā likuma nosacījumiem, jo šī zeme līdz 1996.gada 1.novembrim nebija piešķirta fiziskajām personām pastāvīgā lietošanā vai rezervēta. Līdz ar to A.Grasmanei–Lašei un Z.Ūdrim zeme tika piešķirta bez tiesiska pamatojuma.

5. Piešķirot valsts meža fonda zemi īpašumā par samaksu Agnesei Grasmanei–Lašei un Zigurdam Ūdrim, VZD Kuldīgas rajona nodaļas vadītājs T.Jēkabsons nav pildījis likuma "Par valsts meža izmantošanu" 7.panta prasības, kā arī VZD Kuldīgas rajona nodaļas nolikuma 1.2.punkta prasības un nav izmantojis šā nolikuma 3.1.7.punktā paredzētās tiesības ierosināt Centrālajai zemes komisijai vai tieslietu iestādēm apturēt vai atcelt zemes komisijas pieņemtos lēmumus zemes īpašuma vai lietošanas jautājumos, kas ir pretrunā ar Latvijas Republikas likumdošanas aktiem.

6. Lilija Valda Grīnberga 1996.gada 23.februārī iesniegusi Kuldīgas rajona Kabiles pagasta zemes komisijai lūgumu piešķirt pastāvīgā lietošanā ar izpirkšanas tiesībām ap 20 ha zemes mežsaimniecības vajadzībām zemnieku saimniecības izveidošanai. Kabiles pagasta zemes komisija iesniegumu izskatījusi 1996.gada 23.oktobrī un nolēmusi "…piešķirt Lilijai Grīnbergai zemi Kuldīgas rajona Kabiles pagastā pie "Jauntrēknēm" 30 ha kopplatībā pastāvīgā lietošanā" (lēmums Nr.13).

1997.gada 21.februārī Kabiles pagasta zemes komisija, izskatot L.V.Grīnbergas 1996.gada 23.februāra iesniegumu, nolēma piešķirt L.V.Grīnbergai (saimniecībai "Cīruļi") īpašumā par samaksu (430,7 privatizācijas sertifikāti) zemi Kuldīgas rajona Kabiles pagastā 22,8 ha kopplatībā, kura, kā liecina Valsts zemes dienesta Kuldīgas rajona nodaļas Nekustamā īpašuma formēšanas biroja 1997.gada 20.novembrī izgatavotais zemes gabala plāns un eksplikācija, atrodas Kuldīgas virsmežniecības Abavas mežniecības valsts meža fonda zemju 145.kvartālā; 20 ha no šīs zemes aizņem mežs. Kabiles pagasta zemes komisijas lēmumā zemes kadastrālā vērtība noteikta Ls 1451,14, mežaudzes vērtība — Ls 10 609,14, kopējā vērtība — Ls 12 060,28.

Abus iepriekš minētos Kabiles pagasta zemes komisijas lēmumus ir parakstījis zemes komisijas priekšsēdētājs U.Vizbulis.

7. 1996.gada 28.oktobrī Kabiles pagasta zemes komisija (priekšsēdētājs U.Vizbulis) izskatījusi Svetlanas Bajāres iesniegumu (tā kopija Valsts kontrolei netika iesniegta) par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā un, ņemot vērā Abavas mežniecības piekrišanu, nolēmusi piešķirt S.Bajārei lietošanā zemi 25 ha kopplatībā Kuldīgas rajona Kabiles pagastā (lēmums Nr.13). Šajā pašā dienā, 1996.gada 28.oktobrī, Kabiles pagasta zemes komisija (lēmums Nr.13) lēmusi par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu S.Bajārei. Zemes komisija, konstatējusi, ka S.Bajāre zemi mežsaimniecības nolūkam pastāvīgā lietošanā ar izpirkšanas tiesībām saņēmusi ar Kabiles pagasta zemes komisijas 1996.gada 28.oktobra lēmumu Nr.13, nolēma piešķirt S.Bajārei īpašumā par samaksu zemi mežsaimniecības nolūkam Kuldīgas rajona Kabiles pagastā 23,5 ha kopplatībā. Ar vienu un to pašu Kabiles pagasta zemes komisijas lēmumu Nr.13, kas pieņemts 1996.gada 28.oktobrī, S.Bajārei piešķirta valsts meža fonda zeme gan lietošanā, gan īpašumā. Zemes kadastrālā vērtība noteikta Ls 2558,31, mežaudzes vērtība — Ls 5087,21, par īpašumā piešķirto zemi un mežaudzi S.Bajārei jāsamaksā Ls 7645,52 vai 273,05 privatizācijas sertifikāti. Pēc Valsts meža dienesta datiem 12,8 ha S.Bajārei piešķirtās valsts meža fonda zemes atrodas Kuldīgas virsmežniecības Abavas mežniecības 159.kvartālā.

Bez tiesiska pamata piešķirot īpašumā iepriekš minētajām privātpersonām valsts meža fonda zemes, valsts Kuldīgas virsmežniecībai nodarītais zaudējums saskaņā ar Valsts meža dienesta 1997.gada 17.decembra vēstulē Nr.674/3-11 LR Valsts kontroles Privatizācijas procesa revīzijas departamentam sniegto novērtējumu ir tiesību aktu normām neatbilstīgi piešķirtas valsts meža fonda zemes 111,9 ha kopplatībā ar zemes novērtējumu Ls 9793,29 (2933 balles), bet mežaudzes novērtējumu — Ls 60 958,56.

8. Iepriekš minētajos gadījumos, piešķirot privātpersonām pastāvīgā lietošanā un īpašumā par samaksu valsts meža fonda zemi, Kuldīgas virsmežniecības Abavas mežniecībā nav pildītas arī mežziņa amata instrukcijas prasības: "…zināt un ievērot …meža likumdošanas un normatīvos aktus", jo šajos gadījumos netika ievērotas likuma "Par valsts meža izmantošanu" 7.panta prasības. Valsts galvenais mežzinis A.Melnis 1999.gada 11.maija vēstulē Nr.90/3-16 Kuldīgas rajona policijas nodaļai raksta, ka valsts meža fonda zemju piešķiršana privātpersonām nebija saskaņota ar meža valsts ministru, bet bija saskaņota tikai ar Abavas mežniecības mežzini Osvaldu Grīnbergu, kuru meža valsts ministrs nebija pilnvarojis to darīt.

9. Piešķirot valsts meža fonda zemi pastāvīgā lietošanā un īpašumā par samaksu Lilijai Valdai Grīnbergai, Agnesei Grasmanei–Lašei, Zigurdam Ūdrim un Svetlanai Bajārei, Kuldīgas rajona Kabiles pagasta zemes komisija (priekšsēdētājs U.Vizbulis) nav pildījusi likuma "Par valsts meža izmantošanu" 7.panta prasības, ka valsts meža fonda zemes piešķiršana citam lietotājam pirms tās reģistrēšanas Zemesgrāmatā atļauta tikai pēc saskaņošanas ar meža valsts ministru. Nevienā no pārbaudē konstatētajiem valsts meža fonda zemes piešķiršanas gadījumiem saskaņošana ar meža valsts ministru nav notikusi.

Kolēģija, izvērtējot revīzijas materiālus, Valsts zemes dienesta un Valsts meža dienesta pārstāvju paskaidrojumus

nolēma:

1. Slēgt revīziju lietā Nr.5.1-2-319 par valsts meža fonda zemju privatizācijas likumību Kuldīgas virsmežniecības Abavas mežniecībā 1997.–1998.gadā.

2. Pārbaudes "Par valsts meža fonda zemju privatizācijas likumību Kuldīgas virsmežniecības Abavas mežniecībā 1997.–1998.gadā" materiālus nosūtīt LR Ģenerālprokuratūrai minēto zemes gabalu privatizācijas tiesiskuma apstrīdēšanai likumā noteiktajā kārtībā.

Saskaņā ar likuma "Par Valsts kontroli" 20.pantu kolēģijas lēmumu var pārsūdzēt LR Valsts kontroles padomē mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas, iesniedzot sūdzību Valsts kontroles Privatizācijas procesa revīzijas departamentā.

Kolēģijas priekšsēdētājs I.Šķibelis

Kolēģijas locekļi: I.Kalniņa, I.Kučinska, M.Lēruma

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!