• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumi Nr. 1652 "Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas pieprasīšanas un izsniegšanas kārtība". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 31.12.2009., Nr. 206 https://www.vestnesis.lv/ta/id/203052

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.1655

Noteikumi par valsts nodevu par stratēģiskas nozīmes preču eksperta izziņas, galīgā izlietojuma apliecinājuma, importa sertifikāta, piegādes kontroles sertifikāta un stratēģiskas nozīmes preču pārvietošanas, eksporta, importa un tranzīta licences sagatavošanu un izsniegšanu

Vēl šajā numurā

31.12.2009., Nr. 206

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 1652

Pieņemts: 22.12.2009.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.
Ministru kabineta noteikumi Nr.1652

Rīgā 2009.gada 22.decembrī (prot. Nr.89 196.§)
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas pieprasīšanas un izsniegšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma
89.pantu un likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 4.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka:

1.1. Nekustamā īpašuma valsts kadastra (turpmāk – kadastrs) informācijas izsniegšanas apjomu, tās pieprasīšanas un izsniegšanas kārtību;

1.2. apjomu, kārtību un termiņus, kādā Valsts zemes dienests sniedz pašvaldībām kadastra informāciju nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas vajadzībām.
2. Kadastra informācija ir vispārpieejama, ja šajos noteikumos vai citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi. Kadastra informācija, kas ietver fizisku personu identificējošus datus, ir ierobežotas pieejamības informācija.
3. Kadastra informāciju no kadastra informācijas sistēmas aktuālajiem datiem Valsts zemes dienests sagatavo un izsniedz:

3.1. standartizētā apjomā un veidā atbilstoši šo noteikumu 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52., 53., 54., 55., 56. un 58.punktā minētajiem nosacījumiem, kombinējot noteiktas kadastra datu grupas (turpmāk – informācijas bloki), kurās apkopoti noteikta sastāva dati. Datus standartizētā apjomā un veidā elektroniskā formā sagatavo un izsniedz PDF, XLS vai XML datņu formātā (teksta datus), kā arī DGN datņu formātā (telpiskos datus);

3.2. nestandartizētā apjomā vai veidā, datu sagatavošanā pēc iespējas izmantojot informācijas blokus vai specializētas sagatavošanas metodes (programmas) un pieprasījumam atbilstoši izvēlētus atlases kritērijus.
4. Kadastra informāciju no kadastra informācijas sistēmā iepriekš reģistrētajiem (vēsturiskajiem) datiem Valsts zemes dienests sagatavo, izmantojot specializētas sagatavošanas metodes (programmas) un atbilstoši pieprasījumam izvēlētus atlases kritērijus.
5. Kadastra informāciju par kadastra objektu un kadastra subjektu, nomnieku, kā arī fizisko personu identificējošos datus – personas kodu (personas identifikators), vārdu, uzvārdu, personas adresi – izsniedz:

5.1. nekustamā īpašuma īpašniekam – par sevi un kopīpašniekiem, kā arī par nekustamā īpašuma tiesisko valdītāju, lietotāju, nomnieku;

5.2. nekustamā īpašuma tiesiskajam valdītājam – par sevi, kā arī par nekustamā īpašuma lietotāju un nomnieku, ja nekustamajam īpašumam nav īpašnieka;

5.3. personai, kas nav nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, fizisko personu identificējošos datus izsniedz, ņemot vērā Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteiktos ierobežojumus.
6. Valsts zemes dienests nodrošina pieprasītājam iespēju iepazīties ar Valsts zemes dienesta arhīva dokumentiem un sagatavo izsniegšanai arhīva dokumenta norakstu, kopiju vai izrakstu no tā. Pēc pieprasījuma Valsts zemes dienests sagatavo apliecinātas arhīva dokumentu kopijas, to skaitā tādas kopijas, kurās nenorāda arhīva dokumenta oriģinālā esošo informāciju, kas šajos noteikumos vai citos normatīvajos aktos noteikta kā ierobežotas pieejamības informācija.
7. Arhīva dokumentus izmantošanai ārpus Valsts zemes dienesta telpām izsniedz tikai pēc tiesu, valsts drošības iestāžu un izmeklēšanas iestāžu pieprasījuma, to vietā atstājot apliecinātas šo dokumentu kopijas. Pēc ekspertīzes izdarīšanas vai lietas izskatīšanas tiesā izņemtie dokumenti 10 darbadienu laikā atdodami atpakaļ Valsts zemes dienestam.
8. Kadastra informāciju Valsts zemes dienests izsniedz:

8.1. papīra formā;

8.2. elektronisku datņu formā, izmantojot elektroniskos datu nesējus, īpaši šim nolūkam paredzētus serverus un citus datu nodošanas veidus;

8.3. tiešsaistes datu pārraides režīmā.
II. Informācijas bloki un to sastāvs
9. Kadastra objekta identifikācijas informācijas bloku veido:

9.1. nekustamā īpašuma kadastra numurs;

9.2. zemes vienības, zemes vienības daļas, būves, telpu grupas kadastra apzīmējums.
10. Nekustamā īpašuma sastāva informācijas bloku veido:

10.1. nekustamā īpašuma sastāvā esošās zemes vienības, būves, telpu grupas kadastra apzīmējums un adrese;

10.2. pie nekustamā īpašuma piederošā kopīpašuma domājamā daļa un kopīpašuma objekta (būves un zemes) kadastra apzīmējums un adrese.
11. Nekustamā īpašuma pamatdatu informācijas bloku veido:

11.1. nekustamā īpašuma nosaukums, ja nekustamais īpašums atrodas lauku teritorijā;

11.2. īpašuma sastāvā esošo zemes vienību kopējā platība;

11.3. dzīvokļa īpašuma sastāvā esošo telpu grupu kopējā platība.
12. Nekustamā īpašuma tiesību nostiprinājuma informācijas bloku veido:

12.1. zemesgrāmatas nodalījuma numurs;

12.2. zemesgrāmatu nodaļas nosaukums;

12.3. zemes vienības kadastra apzīmējums un tās būves kadastra apzīmējums, kura ierakstīta šo noteikumu 12.1.apakšpunktā minētajā zemesgrāmatas nodalījumā.
13. Īpašuma tiesību un nomas tiesību informācijas bloku veido:

13.1. nekustamā īpašuma īpašnieka, tiesiskā valdītāja, lietotāja vai nomnieka vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

13.2. nekustamā īpašuma īpašnieka, tiesiskā valdītāja, lietotāja vai nomnieka personas kods (personas identifikators) vai reģistrācijas numurs;

13.3. nekustamā īpašuma īpašnieka, tiesiskā valdītāja, lietotāja vai nomnieka adrese;

13.4. personas īpašuma tiesību statuss (īpašnieks, tiesiskais valdītājs un lietotājs);

13.5. atzīme, ka persona ir nomnieks;

13.6. personai piederošā nekustamā īpašuma domājamā daļa, ja attiecīgais īpašums ir kopīpašums.
14. Zemes vienības pamatdatu informācijas bloku veido:

14.1. zemes vienības adrese;

14.2. zemes vienības statuss (nekustamā īpašuma tiesisks valdījums, zemes lietojums, zeme, par kuru pieņemti zemes komisiju atzinumi par īpašuma tiesību atjaunošanu, zemes reformas pabeigšanai paredzētā zeme, valstij piekrītošā zeme, pašvaldībai piekrītošā zeme);

14.3. zemes vienības platība;

14.4. zemes lietošanas veidi, platības un meliorētā lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība;

14.5. tās būves kadastra apzīmējums, kura atrodas uz zemes vienības.
15. Zemes vienības daļas pamatdatu informācijas bloku veido:

15.1. zemes vienības daļas platība;

15.2. zemes lietošanas veidi, to platības un meliorētā lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība;

15.3. tās zemes vienības kadastra apzīmējums, kurā noteikta zemes vienības daļa.
16. Zemes vienības un zemes vienības daļas nekustamā īpašuma lietošanas mērķu informācijas bloku veido:

16.1. nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācijas kods un nosaukums;

16.2. nekustamā īpašuma lietošanas mērķim piekrītošā zemes platība;

16.3. šo noteikumu 16.2.apakšpunktā minētās platības sadalījums pa zemes lietošanas veidiem.
17. Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma informācijas bloku veido:

17.1. nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma klasifikācijas kods un apraksts;

17.2. nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā;

17.3. nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma noteikšanas datums;

17.4. nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumam piekritīgā platība zemes vienībā vai zemes vienības daļā.
18. Būves pamatdatu informācijas bloku veido:

18.1. ēkas adrese;

18.2. būves nosaukums;

18.3. ēkai – galvenā lietošanas veida klasifikācijas kods un apraksts, inženierbūvei – lietošanas veida klasifikācijas kods un apraksts;

18.4. kopējā platība;

18.5. apbūves laukums;

18.6. ēkas virszemes un pazemes stāvu skaits;

18.7. ārsienu materiāls un tā kods;

18.8. ēkas telpu grupu skaits;

18.9. pirmreizējais ekspluatācijā pieņemšanas gads;

18.10. būves fiziskais stāvoklis;

18.11. kadastrālās uzmērīšanas datums;

18.12. patvaļīgas būvniecības pazīme;

18.13. tās zemes vienības kadastra apzīmējums, uz kuras atrodas būve;

18.14. datums, kad veikta pēdējā rekonstrukcija, renovācija, vienkāršotā rekonstrukcija vai renovācija.
19. Būves tipa informācijas bloku veido:

19.1. tipa kods;

19.2. tipa nosaukums.
20. Ēku konstruktīvo elementu informācijas bloku veido:

20.1. konstruktīvā elementa nosaukums;

20.2. konstruktīvā elementa materiāls.
21. Inženierbūves elementu informācijas bloku veido:

21.1. elementa kārtas numurs;

21.2. elementa nosaukums;

21.3. elementa materiāls;

21.4. elementa apjoms un mērvienība.
22. Būves apjoma rādītāju informācijas bloku veido:

22.1. rādītāja nosaukums;

22.2. apjoms un mērvienība.
23. Ēkas kopējās platības sadalījuma pa telpu veidiem informācijas bloku veido:

23.1. telpas veids, kas norādīts ēkas projekta dokumentācijā;

23.2. telpas platība.
24. Ēkas vēstures informācijas bloku veido:

24.1. liters;

24.2. vēsturiskais nosaukums;

24.3. būves īpašnieks pēc stāvokļa uz 1993.gada 5.aprīli.
25. Apbūves plāna informācijas bloku veido:

25.1. būves ārējā kontūra;

25.2. būves punkts, tā koordinātas, noapaļotas līdz centimetram, un numurs;

25.3. tās zemes vienības robežas, uz kuras atrodas būve;

25.4. tās zemes vienības kadastra apzīmējums, uz kuras atrodas būve;

25.5. zemes vienībai piegulošās ielas un to nosaukumi;

25.6. ēkas adrese, ja tā atšķiras no zemes vienības adreses;

25.7. ēkas ārsienu horizontālo malu garumi;

25.8. ēkas stāvu skaits, ja, sagatavojot apbūves plānu, nav veikta ēkas kadastrālā uzmērīšana;

25.9. ēkas apbūves laukums, ja, sagatavojot apbūves plānu, nav veikta ēkas kadastrālā uzmērīšana;

25.10. plāna mērogs.
26. Būves telpiskās informācijas bloku veido:

26.1. ēkas stāva plāns;

26.2. inženierbūves plāns.
27. Telpu grupas pamatdatu informācijas bloku veido:

27.1. telpu grupas adrese;

27.2. telpu grupas nosaukums;

27.3. lietošanas veida kods un apraksts;

27.4. ēkas stāvs (stāvi), kurā atrodas telpu grupa;

27.5. telpu skaits telpu grupā;

27.6. kopējā platība;

27.7. kadastrālās uzmērīšanas datums;

27.8. patvaļīgas būvniecības pazīme;

27.9. tā dzīvokļa īpašuma kadastra numurs, kura sastāvā ir telpu grupa;

27.10. tās būves kadastra apzīmējums, kurā atrodas telpu grupa;

27.11. tās zemes vienības kadastra apzīmējums, uz kuras atrodas šo noteikumu 27.10.apakšpunktā minētā būve.
28. Telpu grupas kopējās platības sadalījuma pa ēkas projekta dokumentācijā norādītajiem telpu veidiem un telpu raksturojošo rādītāju informācijas bloku veido:

28.1. telpas kārtas numurs telpu grupā;

28.2. telpas veids;

28.3. telpas platība;

28.4. telpas augstums;

28.5. tās telpu grupas kadastra apzīmējums, kurā ietilpst telpa.
29. Ēkas un telpu grupas labiekārtojuma informācijas bloku veido:

29.1. labiekārtojuma veids;

29.2. labiekārtojuma apraksts;

29.3. labiekārtojuma apjoms.
30. Telpu grupas plāna informācijas bloku veido:

30.1. tās būves punkts, kurā ietilpst telpu grupa, punkta koordinātas, noapaļotas līdz centimetram, un numurs;

30.2. telpu grupā ietilpstošo telpu sienu iekšējo malu garumi, kas noteikti atbilstoši normatīvajiem aktiem;

30.3. attālumi, pēc kuriem attēlo logu un durvju aiļu atrašanās vietu telpas sienās;

30.4. telpas augstums, kas noteikts atbilstoši normatīvajiem aktiem;

30.5. atšķirīgie telpas augstumi un attālumi, pēc kuriem attēlo šo telpas augstuma izmaiņu vietu;

30.6. telpas sienu un starpsienu biezumi logu un durvju aiļu atrašanās vietās;

30.7. telpā esošo stacionāro krāšņu, kamīnu, sildmūru un pavardu kontūras grīdas līmenī;

30.8. kolonnu malu garumi horizontālā virzienā un perpendikulārie attālumi no kolonnas malas līdz tuvākajai sienai, kā arī attālumi starp vienā rindā esošām kolonnām;

30.9. plāna mērogs.
31. Nomas pamatdatu informācijas bloku veido:

31.1. nomas kadastra numurs;

31.2. nomas veids (īstermiņa, ilgtermiņa, noma ar izpirkšanas tiesībām);

31.3. nomas sākuma datums;

31.4. nomas beigu datums;

31.5. nomājamās zemes vienības, būves, telpu grupas un zemes vienības daļas kadastra apzīmējums;

31.6. tā nekustamā īpašuma kadastra numurs, kurā ietilpst šo noteikumu 31.5.apakšpunktā minētais nomājamais objekts.
32. Kadastra informācijas sistēmā uzturēto aktuālo vērtību informācijas bloku veido:

32.1. nekustamā īpašuma novērtējums kadastrā;

32.2. nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība;

32.3. zemes vienības, zemes vienības daļas, būves un telpu grupas kadastrālā vērtība;

32.4. mežaudzes vērtība;

32.5. būves inventarizācijas vērtība;

32.6. vērtēšanas datums.
33. Aprēķinu bloku veido:

33.1. kadastrālās vērtības izvērsts aprēķins;

33.2. kadastrā norādītā nekustamā īpašuma novērtējuma izvērsts aprēķins;

33.3. būves inventarizācijas vērtības izvērsts aprēķins.
34. Informācijas bloku par atsavināšanas aizliegumu veido:

34.1. atzīme par atsavināšanas aizliegumu;

34.2. datums, kurā uzlikta un noņemta atzīme par atsavināšanas aizliegumu.
35. Kadastra telpisko datu par zemes vienību un būvi informācijas bloku veido:

35.1. zemes vienības robeža;

35.2. būves kontūra;

35.3. apgrūtinājuma kontūra, tā kārtas numurs zemes vienībā un klasifikācijas kods.
36. Kadastra telpisko datu par zemes vienības daļas robežu informācijas bloku veido:

36.1. zemes vienības daļas robeža;

36.2. zemes vienības daļas kadastra apzīmējums.
37. Zemes vienības, zemes vienības daļas, būves un telpu grupas kadastra datu publiskās daļas informācijas bloku veido:

37.1. nekustamā īpašuma nosaukums;

37.2. administratīvā teritorija, kurā atrodas nekustamais īpašums;

37.3. nekustamā īpašuma tiesību nostiprinājums (zemesgrāmatas nodalījuma numurs un apakšnodalījuma numurs);

37.4. nekustamā īpašuma sastāvs;

37.5. nekustamā īpašuma sastāvā esošas zemes vienības, būves un telpu grupas adrese;

37.6. kadastrālā vērtība;

37.7. kadastrālās vērtības noteikšanas datums;

37.8. būves vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietas aktualitāte;

37.9. pazīme par pilnīgu vai daļēju zemes vienības vai būves sadali dzīvokļa īpašumos;

37.10. kadastra objekta orientējoša telpiskā atrašanās vieta.
38. Zemes vienības un zemes vienības daļas kadastrālās uzmērīšanas informācijas bloku veido:

38.1. mērniecības metode;

38.2. uzmērīšanas datums;

38.3. kadastrālā uzmērītāja vārds, uzvārds.
39. Plānotās zemes vienības informācijas bloku veido:

39.1. plānotās zemes vienības kadastra apzīmējums;

39.2. plānotās zemes vienības platība.
40. Darījumu informācijas bloku, ja pirkuma darījuma priekšmets ir zeme, veido:

40.1. pārdotās zemes vienības adrese;

40.2. pārdotās zemes vienības platība un pārdotā zemes vienības domājamā daļa;

40.3. pārdotās zemes vienības nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un tiem piekrītošās platības;

40.4. zemes vienības platības sadalījums pa lietošanas veidiem;

40.5. atzīme par apbūves esību uz zemes vienības.
41. Darījumu informācijas bloku, ja pirkuma darījuma priekšmets ir būve, veido:

41.1. pārdotās būves adrese;

41.2. pārdotā būves domājamā daļa;

41.3. būves galvenais lietošanas veids;

41.4. būvi raksturojošie dati.
42. Darījumu informācijas bloku, ja pirkuma darījuma priekšmets ir telpu grupa, veido:

42.1. pārdotās telpu grupas adrese;

42.2. pārdotā telpu grupas domājamā daļa;

42.3. telpu grupas lietošanas veids;

42.4. telpu grupu raksturojošie dati.
43. Zemes pārskata informācijas bloku veido statistiskā informācija par zemes sadalījumu pa nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācijas grupām un zemes lietošanas veidiem valsts teritorijā, ievērojot īpašuma tiesību statusu (zemes īpašumi, zemes lietojumi, zemes reformas pabeigšanai paredzētā zeme un valstij vai pašvaldībām piekrītošā zeme) un zemes īpašnieku statusu (fiziska persona, juridiska persona, atsevišķi uzskaitot pašvaldības un valsts institūcijas).
44. Būvju pārskata informācijas bloku veido statistiskā informācija par valsts teritorijā esošo būvju sadalījumu pēc galvenajiem lietošanas veidiem un piederības, ievērojot būvju īpašnieku statusu (fiziska persona, juridiska persona, atsevišķi uzskaitot pašvaldības un valsts institūcijas).
45. Pirkuma darījumu pārskata informācijas bloku veido statistiskā informācija par pirkuma darījumiem un to cenām.
III. Informācijas bloku izsniegšanas noteikumi
46. Izsniedzot informācijas blokus, norāda:

46.1. visu pieprasīto informācijas bloku sastāvu neatkarīgi no tā, vai atbilstošie dati ir kadastra informācijas sistēmā;

46.2. par katru kadastra objektu – šo noteikumu 9.punktā minēto informāciju.
47. Iesniegšanai zemesgrāmatu nodaļā Valsts zemes dienests izsniedz kadastra izziņu:

47.1. par nekustamo īpašumu;

47.2. par dzīvokļa īpašumu.
48. Citiem mērķiem Valsts zemes dienests izsniedz kadastra izziņu:

48.1. par nekustamo īpašumu;

48.2. par zemes vienību;

48.3. par būvi;

48.4. par telpu grupu.
49. Teritorijas plānojumu izstrādei kadastra informāciju pašvaldībām bez maksas izsniedz, ņemot vērā šādus nosacījumus:

49.1. vietējās pašvaldības teritoriju plānojumiem – šo noteikumu 9., 10., 11., 12., 14., 16., 17., 18. un 35.punktā minētos informācijas blokus;

49.2. detālplānojumiem – šo noteikumu 9., 10., 11., 12., 13., 14., 16., 17., 18. un 35.punktā minētos informācijas blokus;

49.3. elektroniskā formā (PDF vai XLS datņu formātā (teksta datus) un DGN datnēs (telpiskos datus)).
50. Zemes kadastrālajai uzmērīšanai kadastra informāciju izsniedz, ņemot vērā šādus nosacījumus:

50.1. par uzmērāmo zemes vienību vai zemes vienības daļu vienkopus izsniedz šo noteikumu 9., 11., 12., 13., 14., 15., 17., 18., 35., 36., 38. un 39.punktā minētos informācijas blokus;

50.2. par nekustamajiem īpašumiem, kas robežojas ar uzmērāmo zemes vienību vai zemes vienības daļu, vienkopus izsniedz šo noteikumu 9., 11., 12., 13., 35., 36. un 38.punktā minētos informācijas blokus;

50.3. kadastra teksta un telpiskos datus izsniedz papīra formā, pēc pieprasījuma – elektroniskā formā;

50.4. rakstiski vienojoties, datus var izsniegt tiešsaistes datu pārraides režīmā.
51. Zemes topogrāfiskajai uzmērīšanai kadastra informāciju izsniedz, ņemot vērā šādus nosacījumus:

51.1. par uzmērāmo zemes vienību vai zemes vienības daļu un nekustamajiem īpašumiem, kas robežojas ar to, elektroniskā formā vienkopus izsniedz šo noteikumu 9., 35. un 36.punktā minētos informācijas blokus;

51.2. par uzmērāmo zemes vienību vai zemes vienības daļu papīra vai elektroniskā formā pēc pieprasījuma vienkopus izsniedz šo noteikumu 9., 12., 13., 14., 15., 17., 18., 35., 36. un 38.punktā minētos informācijas blokus;

51.3. par nekustamajiem īpašumiem, kas robežojas ar uzmērāmo zemes vienību vai zemes vienības daļu, papīra vai elektroniskā formā pēc pieprasījuma vienkopus izsniedz šo noteikumu 9., 12., 13., 35., 36. un 38.punktā minētos informācijas blokus;

51.4. rakstiski vienojoties, datus var izsniegt tiešsaistes datu pārraides režīmā.
52. Nekustamā īpašuma īpašniekam vai, ja tāda nav, tiesiskajam valdītājam, vai, ja tāda nav, lietotājam par visiem saviem kadastra objektiem reizi kalendāra gadā papīra vai elektroniskā formā (XLS datņu formātā) vienkopus bez maksas izsniedz:

52.1. par nekustamo īpašumu, kura sastāvā ir zeme un būve, šo noteikumu 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 22., 23., 27., 28., 29., 31., 32. un 34.punktā minētos informācijas blokus;

52.2. par nekustamo īpašumu, kura sastāvā ir tikai zeme, šo noteikumu 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 22., 23., 27., 28., 29., 31., 32. un 34.punktā minētos informācijas blokus;

52.3. par nekustamo īpašumu, kura sastāvā ir tikai būve, šo noteikumu 9., 10., 11., 12., 13., 17., 18., 19., 20., 22., 23., 27., 28., 29., 31., 32. un 34.punktā minētos informācijas blokus;

52.4. par dzīvokļa īpašumu šo noteikumu 9., 10., 11., 12., 13., 14., 18., 23., 27., 28., 29., 31., 32. un 34.punktā minētos informācijas blokus.
53. Kadastra informāciju par zemes, būvju un telpu grupu pirkuma darījumiem, kas reģistrēti kadastra informācijas sistēmas nekustamā īpašuma tirgus datu bāzē, izsniedz, ņemot vērā šādus nosacījumus:

53.1. izsniedzamajā informācijā iekļauj šo noteikumu 9.punktā minēto informācijas bloku;

53.2. atkarībā no pieprasījuma vienkopus vai atsevišķi izsniedz šo noteikumu 40., 41. un 42.punktā minētos informācijas blokus;

53.3. sadalījumā pa novadiem un republikas pilsētām;

53.4. informāciju izsniedz elektroniskā formā, pēc pieprasījuma – papīra formā.
54. Atbilstoši personas norādītajam nekustamā īpašuma kadastra numuram, nosaukumam, kadastra objekta kadastra apzīmējumam vai adresei Valsts zemes dienesta mājaslapā tiešsaistes datu pārraides režīmā kā kadastra informācijas publisko daļu publicē šo noteikumu 9., 10., 12. un 37.punktā minētos informācijas blokus.
55. Reizi gadā pēc kadastra datu stāvokļa uz 1.janvāri Valsts zemes dienests sagatavo un iestādes mājaslapā publicē zemes pārskatu un būvju pārskatu pa administratīvajām teritorijām un teritoriālajām vienībām, kā arī statistisko informāciju par nekustamā īpašuma pirkuma darījumiem un to cenām, kas attiecīgi satur šo noteikumu 43., 44. un 45.punktā minētos informācijas blokus.
56. Datu apmaiņas ietvaros atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 86.panta otrajai daļai vietējai pašvaldībai tās funkciju veikšanai, tai skaitā nodokļa administrēšanas vajadzībām, par tās administratīvajā teritorijā esošajiem kadastra objektiem bez maksas elektroniskā formā izsniedz:

56.1. teksta datus – vienkopus šo noteikumu 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 27., 28., 29., 31., 32. un 34.punktā minētos informācijas blokus, kā arī kadastra informācijas sistēmas vēsturiskos datus. Datus izsniedz tiešsaistē datubāzes replikācijas veidā vai izmantojot informācijas sistēmas servisus;

56.2. telpiskos datus – vienkopus šo noteikumu 35. un 36.punktā minētos informācijas blokus. Datus izsniedz DGN datņu formātā.
57. Informāciju nodokļa administrēšanas vajadzībām, kas vietējai pašvaldībai netiek nodota šo noteikumu 56.punktā noteiktajā apjomā un kārtībā, pēc tās pamatota pieprasījuma Valsts zemes dienests sagatavo un izsniedz bez maksas.
58. Datu apmaiņas ietvaros valsts tiešās pārvaldes iestādēm to funkciju veikšanai Valsts zemes dienests sagatavo un elektroniskā formā izsniedz kadastra informāciju atbilstoši šo noteikumu 3.1.apakšpunktam un normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti. Pēc pieprasījuma datus izsniedz tiešsaistes datu pārraides režīmā, sadarbojoties informācijas sistēmu līmenī. Ja kadastra informācija netiek nodota datu apmaiņas ietvaros, Valsts zemes dienests bez maksas nodrošina viena lietotāja vienu pieslēgumu kadastra datu pārlūkošanai tiešsaistes datu pārraides režīmā, izmantojot īpaši izveidotu pārlūkprogrammu.
59. Pēc Saeimas, Valsts kontroles, prokuratūras, tiesas un Uzturlīdzekļu garantiju fonda pamatota pieprasījuma Valsts zemes dienests bez maksas nodrošina viena lietotāja vienu pieslēgumu kadastra datu pārlūkošanai tiešsaistes datu pārraides režīmā, izmantojot īpaši izveidotu pārlūkprogrammu. Valsts drošības iestādēm un Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam Valsts zemes dienests bez maksas nodrošina pārlūkprogrammas lietotāju skaitu atbilstoši noslēgtajam līgumam.
IV. Kadastra informācijas pieprasīšanas un izsniegšanas kārtība
60. Kadastra informāciju Valsts zemes dienests izsniedz, pamatojoties uz pieprasījumu, kas:

60.1. noformēts kā rakstisks iesniegums;

60.2. saņemts elektroniski, izmantojot Valsts zemes dienesta mājaslapu internetā, un nav parakstīts;

60.3. noformēts kā rakstiska vienošanās.
61. Šo noteikumu 60.punktu var nepiemērot, ja kadastra informāciju Valsts zemes dienests izsniedz:

61.1. personai vienreizējai pārlūkošanai tiešsaistes datu pārraides režīmā, izmantojot īpaši izveidotas pārlūkprogrammas;

61.2. Meliorācijas kadastra uzturēšanai.
62. Šo noteikumu 60.2.apakšpunktu nepiemēro, ja:

62.1. kadastra subjekts pieprasa tādu kadastra informāciju par savu kadastra objektu, kura satur datus par kadastra subjektu;

62.2. persona pieprasa informāciju, kas šajos noteikumos vai citos normatīvajos aktos noteikta kā ierobežotas pieejamības informācija, vai izsniedzamās informācijas sagatavošanai nepieciešama pieprasījumā norādīto fizisko personu identificējošo datu (personas kods (personas identifikators), vārds, uzvārds) apstrāde.
63. Zemes kadastrālajā uzmērīšanā vai zemes topogrāfiskajā uzmērīšanā, vai zemes ierīcības projekta izstrādē sertificēta vai licencēta persona, pieprasot no Valsts zemes dienesta zemes informāciju kadastrālās uzmērīšanas vai zemes topogrāfiskās uzmērīšanas veikšanai, vai zemes ierīcības projekta izstrādei, aizpilda šo noteikumu 1.pielikumā norādīto iesniegumu.
64. Zemes kadastrālajā uzmērīšanā sertificēta vai licencēta persona, pieprasot plānotās zemes vienības kadastra apzīmējumu zemes kadastrālās uzmērīšanas veikšanai, aizpilda šo noteikumu 2.pielikumā norādīto iesniegumu. Pieprasījumā norāda vietējās pašvaldības lēmuma vai lēmuma izraksta par detālplānojuma vai zemes ierīcības projekta apstiprināšanu datumu un numuru un saistošo noteikumu pieņemšanas datumu un numuru.
65. Pieprasījumā norāda:

65.1. ziņas par personu, kas pieprasa informāciju:

65.1.1. vārds, uzvārds, personas kods (personas identifikators) un deklarētā dzīvesvieta (kontaktadrese) – fiziskai personai;

65.1.2. juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese – juridiskai personai;

65.2. iespējami precīzu izsniedzamās informācijas apjomu un sastāvu, kas nodrošina informācijas sagatavošanu, kā arī izsniegšanas veidu atbilstoši šiem noteikumiem;

65.3. informācijas saņemšanas pamatojumu un izmantošanas mērķi, ja pieprasa informāciju, kas šajos noteikumos vai citos normatīvajos aktos noteikta kā ierobežotas pieejamības informācija, vai izsniedzamās informācijas sagatavošanai nepieciešama pieprasījumā norādīto fizisko personu identificējošo datu (personas kods (personas identifikators), vārds, uzvārds) apstrāde.
66. Ja kadastra subjekts par savu kadastra objektu pieprasa informāciju, kas satur datus par kadastra subjektu vai noteikta kā ierobežotas pieejamības informācija, kadastra subjekts pieprasījumā apliecina, ka nav mainīts nekustamā īpašuma sastāvs vai šādi nekustamā īpašuma objektu raksturojošie dati:

66.1. zemes vienības robeža un platība;

66.2. zemes lietošanas veids un tā platība;

66.3. nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājums vai tam piekritīgā platība;

66.4. būves vai telpu grupas lietošanas veids;

66.5. nekustamā īpašuma nosaukums;

66.6. nav notikusi nekustamā īpašuma sastāvā esošas būves, telpu grupas rekonstrukcija vai renovācija.
67. Kadastra informāciju izsniedz, pamatojoties uz rakstisku vienošanos, ja:

67.1. informāciju izsniedz regulāri;

67.2. informāciju izsniedz lielā apjomā;

67.3. informāciju izsniedz lielā apjomā un tās sagatavošanai nepieciešams izmantot īpašas datu sagatavošanas metodes, atlases kritērijus vai izstrādāt programmatūru;

67.4. informāciju izsniedz lejupielādei, izmantojot tiešsaistes datu pārraidi vai datņu transportēšanas (FTP) serveri.
68. Zemes kadastrālais uzmērītājs, pieprasot kadastra informāciju par katru kadastrāli uzmērāmo zemes vienību vai zemes vienības daļu, rakstiski apliecina, ka kadastrālo uzmērīšanu veic, pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, norādot kadastra subjekta vārdu, uzvārdu un personas kodu.
69. Zemes topogrāfiskās uzmērīšanas veicējs, pieprasot šo noteikumu 51.2. un 51.3.apakšpunktā minēto kadastra informāciju, rakstiski apliecina, ka zemes vienības vai zemes vienības daļas uzmērīšanu veic, pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, norādot kadastra subjekta vārdu, uzvārdu un personas kodu.
70. Kadastra informāciju parastā kārtībā sagatavo un izsniedz šādos termiņos:

70.1. piecu darbdienu laikā:

70.1.1. arhīva dokumentus;

70.1.2. kadastra izziņu;

70.1.3. kadastra informāciju zemes kadastrālajai un topogrāfiskajai uzmērīšanai;

70.2. līdz kārtējā gada 1.martam – zemes pārskatu un būvju pārskatu pa administratīvajām teritorijām un teritoriālajām vienībām, kā arī statistisko informāciju par nekustamā īpašuma pirkuma darījumiem un to cenām.
71. Sagatavošanas un izsniegšanas termiņa sākums ir:

71.1. nākamā darbdiena pēc pieprasījuma saņemšanas, ja atbilstoši normatīvajiem aktiem datus sagatavo un izsniedz bez maksas;

71.2. nākamā darbdiena pēc pieprasījuma saņemšanas un pakalpojuma priekšapmaksas veikšanas, ko apliecina Valsts zemes dienestā iesniegta samaksu apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu, vai ieskaitīta priekšapmaksas summa Valsts zemes dienesta norādītajā kontā Valsts kasē.
72. Noslēdzot rakstisku vienošanos, Valsts zemes dienests var noteikt citu pakalpojuma sagatavošanas un izsniegšanas termiņa sākumu.
73. Pirms kadastra informācijas izsniegšanas Valsts zemes dienestam ir tiesības pieprasīt valsts nodevas vai pakalpojuma samaksu apliecinoša dokumenta kopijas iesniegšanu, uzrādot dokumenta oriģinālu, ja atbilstoši normatīvajiem aktiem datus sagatavo un izsniedz par maksu.
74. Saņemot kadastra informāciju, kura šajos noteikumos un citos ārējos normatīvajos aktos ir noteikta kā ierobežotas pieejamības informācija vai kuras sagatavošanai bija nepieciešama pieprasījumā norādīto fizisko personu identificējošo datu apstrāde (izņemot gadījumu, ja šo informāciju izsniedz uz vienošanās pamata), papildus šo noteikumu 73.punktā minētajiem dokumentiem saņēmējs uzrāda šādus dokumentus:

74.1. personu apliecinošu dokumentu vai transportlīdzekļa vadītāja apliecību;

74.2. ja nepieciešams, dokumentu, kas apliecina informācijas saņemšanas pamatojumu, kas norādīts pieprasījumā.
75. Šo noteikumu 74.punktu nepiemēro, ja kadastra informāciju izsniedz uz rakstiskas vienošanās pamata.
V. Noslēguma jautājumi
76. Valsts tiešās pārvaldes iestādēm un vietējām pašvaldībām, kurām datu apmaiņas ietvaros, pamatojoties uz noslēgtu vienošanos, kadastra datu sagatavošana un izsniegšana ir uzsākta līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, Valsts zemes dienests kadastra datus izsniedz paredzētajā apjomā, sastāvā un kārtībā līdz jaunas vienošanās noslēgšanai par kadastra datu izsniegšanu, izmantojot informācijas sistēmu servisus.
77. Šo noteikumu 18.14.apakšpunktā minēto datu izsniegšanu un šo noteikumu 60.2.apakšpunktā minēto pieprasījumu pieņemšanu uzsāk ne vēlāk kā 2012.gada 1.jūlijā.
78. Līdz 2010.gada 15.janvārim Valsts zemes dienests sagatavo un vietējai pašvaldībai bez maksas izsniedz nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju un ar nodokli apliekamo objektu pamatsarakstu atbilstoši kadastra informācijas sistēmā reģistrētajiem datiem par visiem tās administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem uz kārtējā taksācijas perioda 1.janvāri, ņemot vērā šādus nosacījumus:

78.1. pamatsarakstā iekļauj šādu kadastra informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas līdz 2009.gada 31.decembrim bija apliekami ar nekustamā īpašuma nodokli:

78.1.1. maksātāja vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

78.1.2. maksātāja personas kods (personas identifikators) vai reģistrācijas numurs;

78.1.3. maksātāja adrese;

78.1.4. nekustamā īpašuma nodokļa objekta veids;

78.1.5. nekustamā īpašuma nodokļa objekta – ar nodokli apliekamās zemes, ēkas vai telpu grupas – adrese;

78.1.6. nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods;

78.1.7. ēkas galvenā lietošanas veida kods;

78.1.8. telpu grupu lietošanas veida kods un atbilstošās telpu grupas platība;

78.1.9. nekustamā īpašuma nodokļa objekta domājamā daļa, par kuru maksātājs maksā nekustamā īpašuma nodokli;

78.1.10. nekustamā īpašuma nodokļa objekta platība;

78.1.11. nekustamā īpašuma nodokļa objekta kadastrālā vērtība;

78.1.12. nekustamā īpašuma nodokļa objekta kadastrālā vērtība atbilstoši nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam piederošajai domājamai daļai;

78.1.13. kadastrālās vērtības izmaiņu iemesla apraksts un kods, ko norāda, sagatavojot aktualizēto nekustamā īpašuma nodokļa objekta informāciju;

78.2. kadastra informāciju izsniedz elektroniskā formā (XML vai PDF datņu formātā) vai, ja pašvaldība to pieprasa, papīra formā;

78.3. kadastra informāciju sagatavo un izsniedz sakārtotu pēc nekustamā īpašuma kadastra numura vai nekustamā īpašuma nosaukuma.
79. Katru mēnesi (izņemot janvāri) līdz piecpadsmitajam datumam, bet ne vēlāk kā līdz 2010.gada 1.jūlijam Valsts zemes dienests sagatavo un vietējai pašvaldībai bez maksas izsniedz aktualizēto nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju un ar nodokli apliekamo objektu sarakstu par visiem tās administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, ņemot vērā šādus nosacījumus:

79.1. aktualizācijas sarakstā iekļauj šo noteikumu 78.1.apakšpunktā minēto kadastra informāciju;

79.2. aktualizācijas sarakstu sagatavo par tiem vietējās pašvaldības teritorijā esošajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem:

79.2.1. kuri iepriekšējā kalendāra mēnesī ir no jauna noteikti;

79.2.2. kuriem iepriekšējā kalendāra mēnesī kadastra informācijas sistēmā ir reģistrēta nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja maiņa;

79.2.3. kuriem iepriekšējā kalendāra mēnesī darījuma rezultātā mainījusies platība;

79.2.4. kuriem iepriekšējā kalendāra mēnesī konstatēta neatbilstība starp kadastra informācijas sistēmā reģistrētajiem datiem un dokumentu, uz kura pamata minētie dati reģistrēti kadastra informācijas sistēmā;

79.3. kadastra informāciju izsniedz elektroniskā formā (XML vai PDF datņu formātā) vai, ja pašvaldība to pieprasa, papīra formā;

79.4. kadastra informāciju sagatavo un izsniedz sakārtotu pēc nekustamā īpašuma kadastra numura vai nekustamā īpašuma nosaukuma.
80. Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.
Ministru prezidents V.Dombrovskis

Tieslietu ministrs M.Segliņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1652
Tieslietu ministrs M.Segliņš
2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1652
Tieslietu ministrs M.Segliņš

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!