• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumi Nr. 1492 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana" nolikums". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 31.12.2009., Nr. 206 https://www.vestnesis.lv/ta/id/202935

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.1493

Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību

Vēl šajā numurā

31.12.2009., Nr. 206

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 1492

Pieņemts: 22.12.2009.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.
Ministru kabineta noteikumi Nr.1492

Rīgā 2009.gada 22.decembrī (prot. Nr.89 141.§)
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana" nolikums
Izdoti saskaņā ar likuma "Par Latvijas Republikas dalību
Kioto protokola elastīgajos mehānismos" 10.panta trešās daļas 1.punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk – finanšu instruments) finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana" (turpmāk – konkurss) nolikumu, vērtēšanas kritērijus un projektu pieteikšanas, izskatīšanas, apstiprināšanas un finansējuma piešķiršanas kārtību.
2. Konkursa mērķis ir veicināt siltumnīcefekta gāzu (turpmāk – SEG) emisijas samazinošo produktu un tehnoloģiju pieejamību Latvijā, tādējādi no­dro­šinot SEG emisiju samazināšanu.
3. Par konkursa īstenošanu atbildīgā iestāde ir Vides ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde).
4. Konkursa ietvaros pieejamais finansējums (turpmāk – finansējums) ir 1 757 010 latu. Finansējumu veido finanšu instruments.
5. Finansējumu konkursa ietvaros sniedz saskaņā ar Komisijas 2008.gada 6.augusta Regulu (EK) Nr.800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par sa­derīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88.pantu (vispārējā grupu at­brī­vojuma regula) (turpmāk – Komisijas Regula Nr.800/2008) (Eiropas Savie­nības Oficiālais Vēstnesis, 2008.gada 9.augusts, Nr.L214/3).
6. Konkursa ietvaros apstiprinātie projekti jāīsteno līdz 2011.gada 1.decembrim.
7. SEG emisiju samazinājuma efektivitātes rādītāju (turpmāk – efektivitātes rādītājs), kas raksturo oglekļa dioksīda emisijas samazinājumu attiecībā pret projektam pieprasīto finansējumu, aprēķina atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam.
8. Finanšu instrumenta finansēto projektu īstenošanas līgumu (turpmāk – projekta līgums) sagatavošana, noslēgšana, grozīšana un laušana, projektu īstenošanas pārskatu pārbaude un projektu īstenošanas kontroles kārtība noteikta normatīvajos aktos par finanšu instrumenta finansēto projektu īstenošanu, pārskatu iesniegšanu un pārbaudi.
9. Konkursa ietvaros atbalsta tādu produktu vai tehnoloģiju, kuru ievie­šana veicina SEG emisiju samazināšanu un eksperimentālo izstrādi, tas ir, zinātnisko atziņu, tehnoloģisko, komerciālo vai citu attiecīgu zināšanu un prasmju apgūšanu, kombinēšanu, pielāgošanu un izmantošanu, lai veiktu un dokumentētu:

9.1. jauna produkta vai tehnoloģijas izveidi, testēšanu un demonstrēšanu;

9.2. esoša produkta vai tehnoloģijas pilnveidošanu, testēšanu un demonstrēšanu.
10. Konkursa ietvaros neatbalsta eksperimentālo izstrādi, kas ietver regulāru vai ierastu izmaiņu veikšanu produktos, ražošanas līnijās, ražošanas procesos, esošajos pakalpojumos vai citās operācijās darbības procesā, pat ja šādas izmaiņas nozīmē uzlabojumus.
11. Eksperimentālās izstrādes ietvaros sagatavotie tehniski ekonomiskie pamatojumi, rasējumi, plāni un cita veida dokumentācija, kā arī demonstrācijas nedrīkst izmantot komerciālām vajadzībām.
12. Konkursa ietvaros neatbalsta projektu īstenošanu kādā no neatbalstāmajām nozarēm saskaņā ar Komisijas Regulas Nr.800/2008 1.panta 3.punktu.
13. Projektu īsteno Latvijas Republikas teritorijā.
II. Projekta iesniedzējs un sadarbības partneris
14. Projekta iesnieguma iesniedzējs (turpmāk – projekta iesniedzējs) ir Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde, atvasināta publiska persona vai arī Latvijas Republikā reģistrēts komersants.
15. Projekta iesniedzējam ir tiesības iesniegt vienu projekta iesniegumu ar vairākām aktivitātēm.
16. Projekta iesniedzējs projektu īsteno patstāvīgi vai kopā ar vienu vai vairākiem projekta sadarbības partneriem (turpmāk – sadarbības partneris). Sadarbības partneris ir Latvijas Republikas vai ārvalstu tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde, atvasināta publiska persona vai arī komersants.
17. Projekta iesniedzējs un sadarbības partneris, ja tas ir komersants, atbilst sīkā, mazā vai vidējā komersanta kategorijai atbilstoši Komisijas Regulas Nr.800/2008 1.pielikumam. Lielie komersanti, kas atbilst Komisijas Regulas Nr.800/2008 2.panta 8.punktā noteiktajai definīcijai, nevar būt projekta iesniedzēji vai sadarbības partneri.
18. Sadarbības partneris projektā var būt gan tiešais sadarbības partneris, kas ir tieši iesaistīts projekta īstenošanā, gan finanšu sadarbības partneris, kas piedalās projekta finansēšanā.
19. Projekta iesniedzēja un sadarbības partnera savstarpējās attiecības nosaka rakstiska vienošanās par pušu atbildību projekta ieviešanā, ieguldījumu apjomu un projekta īstenošanas gaitā izmantoto un radīto intelektuālo un materiālo labumu īpašumtiesībām.
20. Uz finansējumu projekta īstenošanai nevar pretendēt, ja projekta iesniedzējs:

20.1. ar tiesas lēmumu ir pasludināts par maksātnespējīgu, tajā skaitā atro­das sanācijas, tiesiskās aizsardzības procesā, tā saimnieciskā darbība ir izbeigta vai saskaņā ar komercreģistrā pieejamo informāciju tas atrodas likvidācijas procesā;

20.2. nav samaksājis nodokļus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos;

20.3. nav veicis valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos;

20.4. ar spēkā stājušos tiesas spriedumu atzīts par vainīgu attiecīgo nozari regulējošo normatīvo aktu pārkāpumā vai vides aizsardzības, konkurences vai darba tiesību pārkāpumā;

20.5. atbilst Komisijas Regulas Nr. 800/2008 1.panta 7.punktā minētajai grūtībās nonākuša komersanta definīcijai;

20.6. ir nonācis situācijā, ka no citām valsts atbalsta programmām vai individuālajiem atbalsta projektiem pret to ir vērsta prasība par līdzekļu atgūšanu;

20.7. par konkursā attiecināmajām izmaksām šis projekts ir saņēmis vai paredz saņemt līdzfinansējumu citu finansējuma programmu ietvaros no citiem finanšu instrumentiem, Eiropas Savienības vai ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem, tajā skaitā no Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļiem, kas paredzēti darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.2.aktivitātes "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde" 2.1.2.2.1.apakšaktivitātei "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde" vai 2.1.2.2.3.apakšaktivitātei "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanai", kā arī "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.1.aktivitātei "Atbalsts zinātnei un pētniecībai".
21. Projekta iesniedzējs nevar pretendēt uz finansējumu projekta īstenošanai, ja tā sadarbības partneris:

21.1. ir juridiska persona, kas pasludināta par maksātnespējīgu, tajā skaitā atrodas sanācijas, tiesiskās aizsardzības procesā, tā saimnieciskā darbība ir izbeigta vai saskaņā ar komercreģistrā pieejamo informāciju tas atrodas likvidācijas procesā;

21.2. nav pildījis pienākumus saistībā ar nodokļu maksājumiem, kas izriet no sadarbības partnera valsts nodokļu sistēmu regulējošajiem normatīvajiem aktiem;

21.3. ar spēkā stājušos tiesas spriedumu atzīts par vainīgu attiecīgo nozari regulējošo normatīvo aktu pārkāpumā, vides aizsardzības, konkurences, darba tiesību pārkāpumā vai profesionālās darbības pārkāpumā saskaņā ar sadarbības partnera valsts normatīvajiem aktiem;

21.4. atbilst Komisijas Regulas Nr. 800/2008 1.panta 7.punktā minētajai grūtībās nonākuša komersanta definīcijai;

21.5. ir nonācis situācijā, ka no citām valsts atbalsta programmām vai individuālajiem atbalsta projektiem pret to ir vērsta prasība par līdzekļu atgūšanu.
III. Projekta finansēšana
22. Konkursa ietvaros vienam projektam pieejamais minimālais finansējums ir 30 000 latu, maksimālais finan­sējums ir 150 000 latu.
23. Konkursa ietvaros projektam pieejamā finansējuma atbalsta intensitāte no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām nepārsniedz:

23.1. 45 % – sīkiem un maziem komersantiem;

23.2. 35 % – vidējiem komersantiem;

23.3. 25 % – tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādēm, atvasinātām publiskām personām.
24. Šo noteikumu 23.punktā noteikto atbalsta intensitāti var palielināt par papildus 15 %, ja tiek izpildīts vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

24.1. projekts paredz ne mazāk kā divu neatkarīgu komersantu sadarbību, no kuriem vismaz viens ir mazais vai vidējais komersants, un neviens no projektā iesaistītajiem komersantiem nesedz vairāk par 60 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;

24.2. projekts paredz komersanta un pētniecības organizācijas sadarbību un pētniecības organizācija sedz vismaz 10 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, un tai ir tiesības publicēt projekta ietvaros pašas veikto pētījumu rezultātus.
25. Konkursa ietvaros projektam pieejamā maksimālā atbalsta intensitāte nepārsniedz 60 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.
26. Projekta iesniedzēja un sadarbības partnera (ja projektā ir iesaistīts finanšu sadarbības partneris) kopējais līdzfinansējums nav mazāks par 40 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Kopējo līdzfinansējumu nodrošina gan projekta iesniedzēja, gan sadarbības partnera finanšu līdzekļi.
27. Ja projekta īstenošanas gaitā projekta kopējās attiecināmās izmaksas pārsniedz projektam piešķirto finansējumu, šo starpību sedz no projekta iesniedzēja vai sadarbības partnera finanšu līdzekļiem.
IV. Konkursa ietvaros attiecināmās un neattiecināmās izmaksas
28. Konkursa ietvaros attiecināmas ir šādas izmaksas:

28.1. darbaspēka atalgojums – projekta īstenošanā iesaistītā perso­nāla – vadī­bas, pētnieku, zinātniski tehniskā personāla un palīgpersonāla – darba alga, slimības nauda (darbnespējas lapa A, kuru apmaksā darba devējs), ikgadējais atvaļinājums. Izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes jaunākos pieejamos datus, darbaspēka atalgojums nedrīkst pārsniegt attie­cīgās profesijas darbiniekam noteikto vidējo darba samaksu;

28.2. darba devēja veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par projekta īstenošanā iesaistīto perso­nālu – vadī­bu, pētniekiem, zinātniski tehnisko personālu un palīgpersonālu;

28.3. projektā iesaistītā darbaspēka – vadības, pētnieku, zinātniski tehniskā personāla un palīgpersonāla – ārvalstu komandējumu (darba braucienu) izmaksas saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām normām – dienas nauda, izdevumi par viesnīcu (naktsmītni), ekonomiskās klases ceļa (transporta) izdevumi, bagāžas izdevumi, ekonomiskās klases sabiedriskā transporta izmaksas, vietējā transporta izmaksas (sabiedriskais transports, taksometrs, autotransporta noma), degvielas izmaksas, ja tiek izmantots personiskais vai dienesta autotransports;

28.4. ārējo pakalpojumu izmaksas, kas bijušas nepieciešamas, lai sasniegtu projekta mērķi (piemēram, juridiskie pakalpojumi, grāmatvedības pakalpojumi, būvniecības izmaksas), tajā skaitā no ārējiem avotiem iegādātu līgumpētījumu, tehnisko zināšanu un patentu vai to licenču tirgus izmaksas, ja darījums ir veikts konkurences apstākļos, nav bijis slepenu norunu. Ja licenču un patentu darbības laiks pārsniedz laiku, kas nepieciešams šo noteikumu 9.punktā minēto aktivitāšu īstenošanai, par attiecināmām izmaksām uzskatāmas tikai licenču un patentu amortizācijas izmaksas, kuras aprēķinātas saskaņā ar grāmatvedības uzskaiti reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;

28.5. aprīkojuma un tehnoloģisko iekārtu (jaunu vai lietotu) iegādes iz­maksas, ja tās atbilst vidējām tirgus cenām un to iegāde ir nepieciešama projekta mērķu sasniegšanai. Ja nepieciešamā aprīkojuma un tehnoloģisko iekārtu, tajā skaitā instrumentu, izmantošanas laiks projektā neaptver šo instrumentu un iekārtu lietderīgās lietošanas visu laiku, par attiecināmajām izmaksām uzskatāmas tikai amortizācijas izmaksas, kas atbilst projekta termiņam, un tās aprēķina saskaņā ar grāmatvedības uzskaiti reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem;

28.6. materiālu un izejvielu izmaksas, ja tās atbilst vidējām tirgus cenām un to iegāde ir nepieciešama projekta mērķu sasniegšanai;

28.7. izmaksas, kas saistītas ar informācijas un publicitātes pasākumiem projekta īstenošanā;

28.8. citas īpaši pamatotas izmaksas, kas radušās tieši pētniecības rezultātā projekta mērķu sasniegšanai, izņemot tās izmaksas, kas iekļautas citās budžeta pozīcijās. Šo izmaksu summa nepārsniedz 7 % no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām (komersantiem šīs izmaksas ir neattiecināmas).
29. Izmaksas uzskatāmas par attiecināmām, ja tās:

29.1. atbilst šo noteikumu 28.punktā minētajām izmaksām;

29.2. ir nepieciešamas projekta īstenošanai un ir iekļautas projekta iesniegumā;

29.3. ir radušās pēc konkursa izsludināšanas, taču ne vēlāk kā līdz projekta īstenošanas termiņa beigām;

29.4. ir veiktas faktiski un ievērojot finanšu vadības, ekonomiskuma un efektivitātes principus;

29.5. ir norādītas projekta iesniedzēja grāmatvedības uzskaitē, ir identificējamas, nodalītas no pārējām izmaksām, ir pārbaudāmas, kā arī apliecinātas ar attiecīgiem attaisnojuma dokumentu oriģināliem;

29.6. ir norādītas projekta starpposma vai noslēguma pārskatā, pievienojot dokumentu kopijas (projekta ietvaros noslēgtajiem līgumiem, darbu pieņemšanas un nodošanas aktiem, rēķiniem, maksājuma uzdevumiem).
30. Konkursa ietvaros neattiecināmas ir šādas izmaksas:

30.1. izmaksas, kas neatbilst šo noteikumu 28. vai 29.punktā minētajām prasībām;

30.2. pievienotās vērtības nodokļa maksājumi, ja tie jebkādā veidā ir atgūstami no valsts budžeta;

30.3. izmaksas, kas tiek segtas no citiem finanšu avotiem;

30.4. samaksa par aizdevuma izskatīšanu, noformēšanu un rezervēšanu, procentu maksājumi, soda procenti, maksājumi par naudas pārskaitījumiem, komisijas nauda, zaudējumi sakarā ar valūtas maiņu un citi tiešie finansiālie izdevumi;

30.5. izmaksas, kas nav saistītas ar SEG emisiju samazinājuma sasniegšanu;

30.6. projekta iesnieguma sagatavošanas izmaksas.
V. Konkursa izsludināšanas kārtība
31. Konkursu izsludina 15 darba dienu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās par visu šo noteikumu 4.punktā noteikto finansējumu.
32. Konkursa sludinājumā norāda konkursa nosaukumu, projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu (datumu un laiku), vietu (atbildīgās iestādes adresi) un elektroniskā pasta adresi.
33. Atbildīgā iestāde izsludina konkursu, ievietojot sludinājumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē (www.vidm.gov.lv) (turpmāk – atbildīgās iestādes tīmekļa vietne).
34. Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir divi mēneši no konkursa izsludināšanas dienas. Projektu iesniegumus iesniedz ne agrāk kā 30 dienas pēc konkursa izsludināšanas dienas līdz projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām, kurš norādīts konkursa sludinājumā.
VI. Projekta iesnieguma saturs un iesniegšanas kārtība
35. Atbildīgā iestāde nodrošina projekta iesnieguma sagatavošanai nepieciešamo normatīvo aktu un vadlīniju izstrādāšanu un publicēšanu atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē ne vēlāk kā līdz konkursa izsludināšanai.
36. Lai pieteiktos konkursa finansējuma saņemšanai, projekta iesniedzējs sagatavo un iesniedz atbildīgajā iestādē projekta iesniegumu, kas sastāv no projekta iesnieguma veidlapas (2.pielikums) un šo noteikumu 37.punktā noteiktajiem papildu iesniedzamiem dokumentiem. Projekta iesnieguma veidlapas elektroniskā versija ir pieejama konkursa atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē, un tās elektronisko versiju aizpilda DOC vai DOCX formātā.
37. Papildus iesniedzamo dokumentu saraksts:

37.1. attiecībā uz projekta iesniedzēju:

37.1.1. projekta iesniedzēja apliecinājums (3.pielikums);

37.1.2. projekta iesniedzēja statūtu vai nolikuma kopija;

37.1.3. juridiskai personai – reģistrācijas apliecības kopija, tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestādei – sadarbības partnera apliecināta nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības kopija vai tai ekvivalenta dokumenta kopija;

37.1.4. projekta iesniedzēja gada pārskata kopija (peļņas vai zaudējumu aprēķins un pārskats (bilance) par iepriekšējo pārskata gadu). Jaunizveidoti komersanti, kuriem vēl nav apstiprinātu pārskatu, iesniedz kārtējā finanšu gada datus;

37.1.5. projekta iesniedzēja lēmuma izraksts par projekta īstenošanu, kurā norādītas projekta kopējās attiecināmās izmaksas un projekta iesniedzēja līdzfinansējuma apjoms;

37.1.6. garantijas vēstule par projektam nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu no sadarbības partnera vai institūcijas, kura pēc projekta apstiprināšanas no­drošinās projekta īstenošanai nepieciešamos kredītresursus vai citus finanšu līdzekļus, ja tādus ir paredzēts piesaistīt, norādot piešķirtā finansējuma apmēru;

37.1.7. Valsts ieņēmumu dienesta izziņa, kas apliecina, ka projekta iesniedzējam uz projekta iesniegšanas dienu nav nodokļu parādu, vai projekta iesniedzēja piekrišanas vēstuli tam, ka šādu izziņu Valsts ieņēmumu dienestam par projekta iesniedzēju pieprasa atbildīgā iestāde (4.pielikums);

37.1.8. projekta izstrādē, vadībā un īstenošanā iesaistītā personāla dzīvesgājuma apraksti (Curriculum Vitae);

37.1.9. deklarācija par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai, kas aizpildīta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par komercsabiedrību deklarēšanas kārtību atbilstoši mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai;

37.1.10. pilnvara, par projekta iesniedzēja pilnvarotās personas paraksta tiesībām, ja attiecināma;

37.2. attiecībā uz sadarbības partneri, ja projekts paredz sadarbības partnera iesaistīšanos projekta īstenošanā vai finansēšanā:

37.2.1. juridiskai personai – reģistrācijas apliecības kopija, tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestādei – sadarbības partnera apliecināta nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības kopija vai tai ekvivalenta dokumenta kopija;

37.2.2. Valsts ieņēmumu dienesta izziņa, kas apliecina, ka sadarbības partnerim uz projekta iesniegšanas dienu nav nodokļu parādu, vai sadarbības partnera piekrišanas vēstule (4.pielikums), ka šādu izziņu Valsts ieņēmumu dienestam par sadarbības partneri pieprasa atbildīgā iestāde, ja sadarbības partneris ir reģistrēts Latvijas Republikā;

37.3. projekta iesniedzēja un sadarbības partnera parakstīta vienošanās par pušu atbildību projekta īstenošanā, ieguldījumu apjomiem un projekta īstenošanas gaitā izmantoto un radīto intelektuālo un materiālo labumu īpašumtiesībām.
38. Ja papildus iesniedzamais dokuments nav latviešu valodā, tam pievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecinātu dokumenta tulkojumu latviešu valodā.
39. Projekta iesniedzējs aizpildīto projekta iesnieguma veidlapu un šo noteikumu 37.punktā minētos dokumentus iesniedz divos eksemplāros (oriģinālu un kopiju, kas apliecināta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā), pievienojot projekta iesnieguma veidlapu elektroniskā formā. Projekta iesnieguma veidlapu elektroniska dokumenta formā nosūta uz atbildīgās iestādes elektroniskā pasta adresi, kas norādīta konkursa sludinājumā.
40. Projekta iesniedzējs, gatavojot projekta iesniegumu, ievēro šādus nosacījumus:

40.1. projekta iesniegumu sagatavo un noformē atbilstoši lietvedību regulējošajiem normatīvajiem aktiem;

40.2. projekta iesnieguma veidlapu sagatavo datorrakstā latviešu valodā, izņemot projekta iesnieguma veidlapas 3.2.2.apakšpunktu;

40.3. projekta iesnieguma veidlapā visos aprēķinos izmanto naudas vienību – lats;

40.4. projekta iesniegumu aizpilda bez neatrunātiem svītrojumiem, dzēsumiem, aizkrāsojumiem, labojumiem un papildinājumiem;

40.5. projekta iesniegumam pievieno papildus iesniedzamo dokumentu oriģinālus vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecinātas kopijas;

40.6. projekta iesniegumu paraksta projekta iesniedzēja amatpersona ar paraksta tiesībām vai tās pilnvarota persona;

40.7. ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā:

40.7.1. projekta iesnieguma veidlapai ir jābūt identiskai ar projekta iesniegumam pievienoto projekta iesnieguma veidlapu elektroniskā formā;

40.7.2. projekta iesnieguma veidlapu elektroniskā formā izstrādā DOC vai DOCX datņu formātā;

40.8. ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā:

40.8.1. to noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu izstrādāšanu, noformēšanu, glabāšanu un apriti;

40.8.2. projekta iesnieguma veidlapu izstrādā DOC vai DOCX datņu formātā;

40.8.3. projekta iesnieguma veidlapu paraksta ar drošu elektronisko parakstu, papildus iesniedzamo dokumentu oriģinālus paraksta katru atsevišķi ar drošu elektronisko parakstu un apliecina ar laika zīmogu pirms projektu iesniegumu pieņemšanas termiņa beigām. Ja papildus iesniedzamie dokumenti ir dokumentu kopijas, tos apliecina ar projekta iesniedzēja drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu pirms projektu iesniegumu pieņemšanas termiņa beigām.
41. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu iesniedz atbildīgajā iestādē personīgi vai nosūta elektroniski uz atbildīgās iestādes elektroniskā pasta adresi, kas norādīta konkursa sludinājumā, vai nosūta pa pastu aizzīmogotā iepakojumā, uz aploksnes norādot:

41.1. adresātu – Latvijas Republikas Vides ministrija, Peldu iela 26/28–202.kab., Rīga, LV-1494, Latvija;

41.2. konkursa nosaukumu – "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana";

41.3. projekta iesniedzēja nosaukumu un adresi;

41.4. norādi "Neatvērt pirms vērtēšanas uzsākšanas".
42. Atbildīgā iestāde izskata tos projektu iesniegumus, kuri ir iesniegti atbildīgajai iestādei vai nodoti pasta iestādē (pasta zīmogs) līdz projektu iesniegšanas termiņa beigām.
43. Ja projekta iesniegumu saņem pēc projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām, atbildīgā iestāde informē projekta iesniedzēju par vietu un laiku, kad projekta iesniegumu neatvērtu var saņemt atpakaļ.
44. Atbildīgā iestāde reģistrē saņemtos projektu iesniegumus un piešķir tiem identifikācijas numurus to saņemšanas brīdī.
VII. Projekta iesnieguma izvērtēšana un lēmuma pieņemšana par finansējuma piešķiršanu
45. Projektu iesniegumu izskatīšanai un vērtēšanai atbildīgā iestāde izveido projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju (turpmāk – vērtēšanas komisija).
46. Vērtēšanas komisijas sastāvu un nolikumu apstiprina vides ministrs.
47. Vērtēšanas komisijā ietilpst trīs atbildīgās iestādes pārstāvji, pa vienam pārstāvim no Ekonomikas ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas.
48. Ja vērtēšanas komisija projektu vērtēšanas laikā konstatē, ka projekta iesniedzējs vai sadarbības partneris apzināti vai nolaidības dēļ ir sniedzis nepatiesas ziņas, atbildīgajai iestādei ir tiesības pieņemt lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.
49. Projektu iesniegumu administratīvo vērtēšanu veic atbilstoši administratīvās vērtēšanas kritērijiem, kas noteikti šo noteikumu 5.pielikumā. Atbilstību administratīvās vērtēšanas kritērijiem vērtē ar "Jā" vai "Nē" ("Jā" – atbilst, "Nē" – neatbilst).
50. Vērtēšanas komisija projektu iesniegumus vērtē atbilstoši administratīvās vērtēšanas kritērijiem, nosakot, vai projekta iesniegums atbilst noteiktajām prasībām un ir virzāms vērtēšanai atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijiem.
51. Ja tiek konstatēta neatbilstība vienam vai vairākiem administratīvās vērtēšanas kritērijiem, atbildīgā iestāde rakstiski piedāvā projekta iesniedzējam noteiktā termiņā sniegt papildu informāciju un atbilstoši precizēt projekta iesniegumu. Termiņš papildu informācijas iesniegšanai un projekta iesnieguma precizēšanai nevar būt garāks par piecām darbdienām no dienas, kad saņemts atbildīgās iestādes rakstiskais pieprasījums iesniegt papildu informāciju.
52. Ja projekta iesniedzējs atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā iesniedz papildu informāciju un atbilstoši precizētu projekta iesniegumu, vērtēšanas komisija projekta iesniegumu atbilstoši administratīvās vērtēšanas kritērijiem vērtē atkārtoti.
53. Ja projekta iesniedzējs atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā neiesniedz precizētu projekta iesniegumu vai arī pēc atkārtotas vērtēšanas projekta iesniegums neatbilst vienam vai vairākiem administratīvās vērtēšanas kritērijiem, atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma neatbilstību administratīvās vērtēšanas kritērijiem un projekta iesnieguma noraidīšanu.
54. Atbildīgā iestāde 10 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma noraidīšanu nosūta pa pastu projekta iesniedzējam atteikumu, norādot noraidīšanas iemeslus. Komersanti lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu var pārsūdzēt rajona administratīvajā tiesā.
55. Projektu iesniegumus, kas atbilst administratīvās vērtēšanas kritē­rijiem, vērtēšanas komisija vērtē atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, kas noteikti šo noteikumu 6.pielikumā. Maksimālais vienam projektam piešķiramais punktu skaits ir 74 punkti.
56. Projektu iesniegumu vērtēšanai atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijiem var tikt pieaicināti neatkarīgi eksperti.
57. Pēc projektu iesniegumu vērtēšanas atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijiem vērtēšanas komisija sarindo projektu iesniegumus dilstošā secībā atbilstoši iegūtajam punktu skaitam. Ja divi vai vairāki projektu iesniegumi ir saņēmuši vienādu punktu skaitu, priekšroka ir tam projekta iesniegumam, kuram ir lielāks efektivitātes rādītājs.
58. Atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par to projektu iesniegumu apstiprināšanu, kuri atbilst visiem administratīvās vērtēšanas kritērijiem un kuri konkursam pieejamā finansējuma ietvaros, salīdzinot projektu iesniegumus atbilstoši iegūtajam punktu skaitam, ir ieguvuši lielāko punktu skaitu.
59. Ja, sarindojot projektu iesniegumus atbilstoši iegūtajam punktu skaitam, projekta iesniegums nav ieguvis pietiekamu punktu skaitu, lai saņemtu konkursam pieejamo finansējumu, tas tiek noraidīts. Atbildīgā iestāde 14 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma noraidīšanu pa pastu nosūta projekta iesniedzējam vēstuli par projekta iesnieguma noraidīšanu.
60. Lai nodrošinātu projektu ieviešanu atbilstoši šo noteikumu prasībām, atbildīgā iestāde var pieņemt lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, kas jāizpilda, lai projekta iesniedzējs varētu noslēgt projekta ieviešanas līgumu šo noteikumu 65.punktā noteiktajā termiņā:

60.1. jāprecizē projekta ieviešanas laika grafiks;

60.2. jāprecizē projekta finanšu aprēķini;

60.3. no projekta attiecināmajām izmaksām jāizslēdz izmaksas, kas šo noteikumu 30.punktā noteiktas kā neattiecināmas;

60.4. jāsniedz papildu informācija, ja projekta iesniegumā nav iekļauta pilnīga informācija vai iekļautā informācija ir neskaidra.
61. Pēc šo noteikumu 60.punktā minēto nosacījumu precizēšanas projekta iesnieguma vērtējums punktu skalā netiek mainīts, un projektam piešķiramā finansējuma apmērs netiek palielināts.
62. Atbildīgā iestāde 10 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par projektu iesnieguma apstiprināšanu projekta iesniedzējam nosūta lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu un uzaicina projekta iesniedzēju noslēgt projekta līgumu.
63. Projekta iesniedzējs pēc lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu saņemšanas, bet ne vēlāk kā līdz projekta līguma noslēgšanai iesniedz atbildīgajā iestādē lēmumu par kredītresursu vai citu finanšu līdzekļu, ja tādus ir paredzēts piesaistīt, piešķiršanu projektam ar tajā norādītu projektam piešķiramā finansējuma apmēru. Projekta iesniedzējs pēc vēstules par projekta iesnieguma apstiprināšanu saņemšanas, bet ne vēlāk kā līdz projekta ieviešanas līguma noslēgšanai iesniedz atbildīgajā iestādē šo noteikumu 60.punktā minētos precizējumus, ja nepieciešams.
64. Projekta iesniedzējs 10 darbdienu laikā pēc lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu saņemšanas atver norēķinu kontu Valsts kasē (turpmāk – projekta konts).
65. Projekta iesniedzējs 30 dienu laikā pēc tam, kad saņemta atbildīgās iestādes vēstule par projekta iesnieguma apstiprināšanu, noslēdz ar atbildīgo iestādi projekta līgumu. Ja projekta iesniedzējs nenoslēdz projekta līgumu ar atbildīgo iestādi 30 dienu laikā vai līdz projekta līguma noslēgšanai neiesniedz šo noteikumu 63.punktā minēto dokumentu, projekta iesniedzējs zaudē tiesības slēgt minēto līgumu.
66. Ja šo noteikumu 65.punktā minēto iemeslu dēļ projekta līgums ar projekta iesniedzēju netiek noslēgts, atbildīgā iestāde apstiprina projekta iesniegumu, kurš ir ieguvis nākamo augstāko punktu skaitu atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijiem. Ja divi vai vairāki projekta iesniegumi ir saņēmuši vienādu punktu skaitu, priekšroka ir tam projekta iesniegumam, kurā ir lielāks efektivitātes rādītājs.
VIII. Projekta līguma ieviešanas nosacījumi
67. Projekta iesniedzējs, kurš ar atbildīgo iestādi ir noslēdzis projekta līgumu (turpmāk – finansējuma saņēmējs), ne vēlāk kā mēnesi pēc projekta līguma noslēgšanas atbildīgajā iestādē iesniedz iepirkumu plānu par projekta īstenošanas ietvaros izsludināmajiem iepirkumiem.
68. Uz finansējuma saņēmēju un sadarbības partneri attiecas normatīvie akti par publisko iepirkumu.
69. Sadarbības partneris nedrīkst pretendēt uz projekta ietvaros finansējuma saņēmēja izsludinātajiem iepirkumiem.
70. Ja finansējuma saņēmējs iepirkumu nav izsludinājis pirms projekta līguma noslēgšanas, pirmo iepirkumu tas izsludina sešu mēnešu laikā pēc projekta līguma noslēgšanas. Ja iepirkums netiek izsludināts minētajā termiņā, atbildīgā iestāde ir tiesīga pieņemt lēmumu par projekta līguma pārtraukšanu.
71. Lai nodrošinātu projekta publicitāti, finansējuma saņēmējs:

71.1. informāciju par projekta īstenošanu, finanšu izlietojumu un panākto SEG emisiju samazinājumu izvieto savā tīmekļa vietnē, ja tāda ir;

71.2. projekta īstenošanas laikā organizē vismaz vienu pasākumu, kurā tas informē sabiedrību par projekta aktivitātēm un rezultātiem, tai skaitā ietekmi uz vidi un SEG emisijas samazinājumu.
72. Projekta līguma darbības laikā par katru triju mēnešu periodu (turpmāk – ceturksnis) līdz ceturksnim sekojošā mēneša divdesmitajam datumam finansējuma saņēmējs iesniedz atbildīgajā iestādē pārskatu par projekta īstenošanas progresu (turpmāk – starpposma pārskats), kas sagatavots atbilstoši projekta līgumam pievienotajai veidlapai.
73. Mēneša laikā pēc projekta īstenošanas termiņa beigām finansējuma saņēmējs iesniedz atbildīgajā iestādē pārskatu par projekta īstenošanu kopumā (turpmāk – noslēguma pārskats), kas sagatavots atbilstoši projekta līgumam pievienotajai veidlapai.
74. Ja finansējuma saņēmējs līdz 2011.gada 1.decembrim nav īstenojis projekta līgumā paredzētās aktivitātes, tas var pieprasīt atbildīgajai iestādei projekta līguma pagarinājumu, iesniedzot attiecīgu iesniegumu, kurā norādīti objektīvi apstākļi, kas kavē līguma īstenošanu. Ja atbildīgā iestāde norādītos apstākļus atzīst par pamatotiem, tā līgumu pagarina, bet ne vairāk kā vienu reizi un ne ilgāk kā par vienu gadu.
IX. Finansējuma saņēmējam pieejamie maksājumi un maksājumu kārtība
75. Finansējuma saņēmējam ir pieejami šādi maksājumu veidi:

75.1. avansa maksājums līdz 15 % no projektam apstiprinātā kopējā finansējuma summas, ja tiek ievērotas šo noteikumu 76.punktā noteiktās prasības;

75.2. viens vai vairāki starpposma maksājumi, kuru kopējā summa nav lielāka par 75 % no projektam apstiprinātā kopējā finansējuma, un katra atsevišķa starpposma maksājuma summa nav lielāka par 25 % no projektam apstiprinātā kopējā finansējuma;

75.3. noslēguma maksājums, kas ņemot vērā finansējuma saņēmējam izmaksāto avansa maksājumu un starpposmu maksājumus, kuru kopējā summa nav lielāka par 90 % no projektam apstiprinātā kopējā finansējuma, nepārsniedz projektam apstiprinātā kopējā finansējuma summu.
76. Finansējuma saņēmējs var saņemt avansa maksājumu, ja tas:

76.1. noslēdzis ar atbildīgo iestādi projekta līgumu;

76.2. iesniedzis atbildīgajā iestādē avansa maksājuma pieprasījumu;

76.3. iesniedzis atbildīgajā iestādē bankas garantiju par summu, kas atbilst finansējuma saņēmēja pieprasītajam avansam, un bankas garantijas termiņš nav īsāks par projekta īstenošanas termiņu.
77. Starpposmu maksājumus finansējuma saņēmējs var saņemt ne biežāk kā reizi ceturksnī. Starpposma maksājumu finansējuma saņēmējs var saņemt, ja:

77.1. tas ir izpildījis šo noteikumu 76.1.apakšpunktā minētos nosacī­jumus;

77.2. tas ir iesniedzis atbildīgajā iestādē starpposma maksājuma piepra­sījumu;

77.3. tas ir iesniedzis atbildīgajā iestādē starpposma pārskatu par iepriek­šējo ceturksni un pievienojis darbu izpildi apliecinošus dokumentu kopijas (piemēram, līgumus, pieņemšanas un nodošanas aktus, rēķinus, pavadzīmes);

77.4. starpposma maksājuma pieprasījumā iekļautās izmaksas ir attiecināmas un atbilst šo noteikumu 29.punktā minētajām prasībām;

77.5. tas visus ar projektu saistītos maksājumus ir veicis un saņēmis projekta kontā.
78. Finansējuma saņēmējs var saņemt noslēguma maksājumu, ja:

78.1. tas ir izpildījis šo noteikumu 76.1.apakšpunktā minētos nosacī­jumus;

78.2. tas ir iesniedzis atbildīgajā iestādē noslēguma maksājuma piepra­sījumu;

78.3. tas ir iesniedzis atbildīgajā iestādē noslēguma pārskatu un pievie­nojis darbu izpildi apliecinošus dokumentus (piemēram, līgumus, pieņem­šanas un nodošanas aktus, rēķinus, pavadzīmes);

78.4. noslēguma maksājuma pieprasījumā iekļautās izmaksas ir attiecināmas un atbilst šo noteikumu 29.punktā minētajām prasībām;

78.5. tas visus ar projektu saistītos maksājumus ir veicis un saņēmis projekta kontā;

78.6. tas ir pilnībā sasniedzis projekta mērķi.
Ministru prezidents V.Dombrovskis

Vides ministra vietā – zemkopības ministrs J.Dūklavs
Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1492
Efektivitātes rādītāja aprēķins

1. Efektivitātes rādītāju aprēķina, kā attiecību starp projekta īstenošanas rezultātā sasniedzamo oglekļa dioksīda (turpmāk – CO2) emisijas samazinājumu un projektam pieprasīto finansējumu.

2. Efektivitātes radītāja aprēķinu projekta ietvaros īstenojamai tehnoloģijas vai produkta eksperimentālai izstrādei veic ņemot vērā:

2.1. izstrādātās tehnoloģijas vai produkta izmatošanas rezultātā potenciāli saražojamo enerģiju;

2.2. izstrādātās tehnoloģijas vai produkta izmatošanas rezultātā potenciāli samazināmo enerģijas patēriņu;

3. Efektivitātes rādītāja aprēķinā izmanto šādus emisijas faktorus:

3.1. CO2 samazinājumam siltumenerģijas ražošanai vai izmantošanai piemēro CO2 vidējo emisijas faktoru – 264 g/kWh, kas raksturo, cik daudz CO2 tiek emitēts vidēji gadā, lai saražotu 1 kWh siltumenerģijas Latvijas siltumenerģijas pārveidošanas sektorā;

3.2. CO2 samazinājumu attiecībā uz saražotās vai patērētās elektroenerģijas daudzumu nosaka atbilstoši CO2 emisijas faktoram – 397 g/kWh, kas raksturo, cik daudz CO2 tiek samazināts, aizvietojot pēdējo marginālo elektroenerģijas ražošanas vienību un pārvadītu saražoto elektroenerģiju gala patērētājam tīklā.

4. CO2 emisiju apjomu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

E= Ef ×Q, kur

E – emisijas (gCO2)

Ef – emisijas faktors (gCO2/kWh)

Q – saražotās vai samazinātās siltumenerģijas vai elektroenerģijas (kWh)

Vides ministra vietā – zemkopības ministrs J.Dūklavs
Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1492
Vides ministra vietā – zemkopības ministrs J.Dūklavs
Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā

3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1492
Projekta iesniedzēja apliecinājums

1. Projekta ietvaros paredzētās aktivitātes tiks īstenotas sabiedrības interesēs, un tās atbilst noteikumu 2.punktā noteiktajam mērķim.

2. Projekta iesniedzējs vismaz 10 gadus pēc projekta līguma termiņa beigām glabās visu ar projekta īstenošanu saistīto dokumentāciju un, ja nepieciešams, to uzrādīs Latvijas Republikas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta pārstāvju kontrolēm un auditiem pirms projekta apstiprināšanas, projekta īstenošanas laikā un pēc noslēguma maksājuma saņemšanas.

3. Projekta iesniegumā sniegtā informācija ir patiesa. Projekta iesniedzējs nav apzināti sniedzis nepatiesu vai sagrozītu informāciju un piekrīt, ka atbildīgā iestāde to pārbauda.

4. Projekta iesniedzējs nav pārkāpis līguma noteikumus, kas slēgti ar Vides ministriju, un kas līdzfinansēti no Klimata pārmaiņu finanšu instrumentu līdzekļiem.

5. Projektā paredzētās aktivitātes netiek un netiks līdzfinansētas citu finansējuma programmu ietvaros no citiem finanšu instrumentiem, Eiropas Savienības vai ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem.

6. Projektā paredzēto aktivitāšu īstenošana netiks uzsākta pirms projekta ieviešanas līguma noslēgšanas ar atbildīgo iestādi un projekta iesniegumā norādītās attiecināmās izmaksas nebūs radušās pirms konkursa izsludināšanas.

7. Projekta iesniegumā paredzētās attiecināmās izmaksas tiks uzskaitītas finansējuma saņēmēja grāmatvedības uzskaitē, būs identificējamas, nodalītas no pārējām izmaksām un pārbaudāmas, un tās apliecinās attiecīgie attaisnojošie dokumenti, kas noformēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtību.

8. Projekta iesniedzējam un tā sadarbības partneriem būs pieejami stabili un pietiekami finanšu līdzekļi un citi resursi, lai noteiktajā apmērā nodrošinātu savu projekta finansējuma daļu, kā arī projekta ieviešanas nepārtrauktību. Tāpat projekta iesniedzējs un tā sadarbības partneris spēs nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo darbinieku skaitu, kuriem ir atbilstošas prasmes, zināšanas, pieredze vai izpratne par projekta darbības jomu.

9. Projekta iesniedzējs pirms priekšlikumu iesniegšanas par būtiskām izmaiņām projektā (piemēram, izmaiņas, kas saistītas ar aktivitātēm un sadarbības partneriem) apņemas panākt vienošanos ar sadarbības partneri. Ja šādu vienošanos panākt nav iespējams, projekta iesniedzējs par to informē atbildīgo iestādi un iesniedz tai attiecīgos priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām.

10. Ja projekta īstenošanā ir iesaistīti sadarbības partneri, projekta iesniedzējs apņemas sadarbības partneriem nosūtīt projekta pārskatu kopijas.

11. Projekta iesniedzējs un sadarbības partneris ir veicis valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, samaksājis nodokļus un citus valsts un pašvaldību noteiktos obligātos maksājumus pilnā apmērā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā termiņā.

12. Projekta iesniedzējs ir tieši atbildīgs par projekta sagatavošanu, ieviešanu un vadību, kā arī par projekta rezultātiem.

13. Projekta iesniedzējs ir tieši atbildīgs, ka projekta iesniegumā un tā pielikumos iekļautā informācija atbilst patiesībai un projekta ieviešanai pieprasītais finanšu instrumenta finansējums tiks izmantots saskaņā ar projekta ieviešanas līgumu.

14. Projekta iesniedzējs pēc atbildīgās iestādes pieprasījuma iesniegs tai nepieciešamo papildu informāciju un dokumentāciju.

15. Projektam piešķirtais finansējums (naudas un procentu izteiksmē) ir aprēķināts tikai no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas.

16. Jebkāds sadārdzinājums, kas radīsies projekta ieviešanas laikā, tiks finansēts no projekta iesniedzēja līdzekļiem.

17. Projekts tiks īstenots saskaņā ar šo noteikumu prasībām.

18. Projekta īstenošanas laikā veiktās iepirkuma procedūras tiks veiktas konkurences apstākļos, bez slepenām norunām.

19. Projekta iesniedzējs un sadarbības partneris nav īstenojis vienu un to pašu projektu no dažādiem finanšu avotiem, tas ir, tas nepretendē saņemt dubultu līdzfinansējumu viena un tā paša projekta īstenošanai, kā arī ja projekta iesniegumā piedāvātais inovatīvais risinājums SEG emisiju samazināšanai ir unikāls un iepriekš nav ticis izmantots.

Ar šo tiek apliecināts, ka projekta iesniedzējs apzinās, ka gadījumā, ja tiks konstatēts, ka projekta iesniedzējs apzināti vai nolaidības dēļ ir sniedzis nepatiesas ziņas, neievērojot normatīvo aktu nosacījumus, ir centies iegūt savā rīcībā ierobežotas pieejamības informāciju vai ietekmēt projekta iesnieguma vērtēšanas procesu, tam tiks liegta iespēja saņemt finanšu instrumenta finansējumu un atbildīgā iestāde var vērsties tiesībaizsardzības institūcijās.

Ja projekta iesniegums tiks apstiprināts finanšu instrumenta finansējuma saņemšanai, ar šo tiek garantēts projekta iesniedzēja līdzfinansējums šādā apmērā: LVL _______, tas ir, _____ % no projekta attiecināmajām izmaksām.

Projekta iesniedzēja nosaukums

 

Atbildīgās personas vārds un uzvārds

 

Amats

 

Paraksts*

 

Z.v.*

Datums* un vieta

 

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "Datums", "Paraksts" un "Zīmoga vieta" ("Z.v.") neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Vides ministra vietā – zemkopības ministrs J.Dūklavs
Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā

4.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1492
Vides ministra vietā – zemkopības ministrs J.Dūklavs
Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā

5.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1492
Administratīvās vērtēšanas kritēriji

Nr.p.k.

Kritērijs

1.

Projekta iesnieguma noformējums

1.1.

Projekta iesniegums sagatavots atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu Nr.1492 "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana" 40.punktā noteiktajām prasībām

1.2.

Iesniegts projekta iesnieguma oriģināls, kopija un dokumenta elektroniskā versija

1.3.

Projekta iesnieguma veidlapas elektroniskā versija nosūtīta uz atbildīgās iestādes elektroniskā pasta adresi

1.4.

Projekta iesniegumā iekļautie finanšu aprēķini ir aritmētiski pareizi

1.5.

Projekta iesniegumam ir pievienoti atbilstoši noformēti Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu Nr.1492 "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana" 37.punktā noteiktie papildus iesniedzamie dokumenti

2.

Projekta atbilstība

2.1.

Projekta mērķis ir sasniedzams un vērsts uz Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu Nr. 1492 "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana" 2.punktā noteikto

2.2.

Projekta iesniegumā ietvertās aktivitātes atbilst Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu Nr. 1492 "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana" 9.punktā atbalstāmajām aktivitātēm;

2.3.

Noteikts projekta aktivitāšu piemērotības pamatojums, lai sasniegtu projektā definēto mērķi;

2.4.

Definēts sasniedzamais rezultāts un veikts efektivitātes rādītāja aprēķins

2.5.

No finanšu instrumenta pieprasītais finansējums atbilst Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu Nr.1492"Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana" 23., 24., 25.punktā noteiktajām prasībām

2.6.

Projektā attiecināmās izmaksas atbilst Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu Nr. 1492 "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana" 28. un 29.punktā noteiktajām prasībām

2.7.

Projekta iesniedzēja un sadarbības partnera (ja projektā ir iesaistīts finanšu sadarbības partneris) līdzfinansējums ir vismaz 40 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām

2.8.

Projekta iesniegumā norādītais projekta īstenošanas termiņš atbilst Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu Nr. 1492 "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana"6.punktā noteiktajām prasībām

2.9.

Projekta aktivitātes plānots īstenot Latvijā

2.10.

Identificēti iespējamie projekta ieviešanas riski un problēmas

2.11.

Aprakstīti pasākumi risku novēršanai vai samazināšanai

2.12.

Projekta īstenošanas laikā plānoti publicitātes pasākumi

3.

Projekta iesniedzējs

3.1.

Projekta iesniedzējs ir tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde, atvasināta publiska persona vai Latvijas Republikā reģistrēts komersants

3.2.

Projekta iesniedzējs nav pārkāpis Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu Nr.1492 "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana"20.punktā noteiktos ierobežojumus

3.3.

Projekta iesnieguma veidlapu parakstījusi projekta iesniedzēja atbildīgā persona vai tās pilnvarota persona

3.4.

Projekta iesniedzējs, ja tas ir komersants, atbilst sīkā, mazā vai vidējā komersanta kategorijai

4.

Sadarbības partneris (ja attiecināms)

4.1.

Sadarbības partneris ir tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde, atvasināta publiska persona vai komersants

4.2.

Sadarbības partneris(-i) atbilst Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu Nr.1492 "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana" 17. un 21.punktā minētajām prasībām

4.3.

Sadarbības partneris, ja tas ir komersants, atbilst sīkā, mazā vai vidējā komersanta kategorijai

Piezīme.

Ja vērtēšanas komisija konstatē neatbilstību vienam vai vairākiem no 1.punktā noteiktajiem administratīvās vērtēšanas kritērijiem, atbildīgā iestāde rakstiski piedāvā projekta iesniedzējam noteiktā termiņā atbilstoši precizēt projekta iesniegumu.

Vides ministra vietā – zemkopības ministrs J.Dūklavs
Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā

6.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1492
Kvalitātes vērtēšanas kritēriji

Nr.p.k.

Kritērijs

Kritērija rādītāji

Iespējamais punktu skaits

Faktiskais vērtējums

1.

CO2 emisijas samazinājums

1.1. Tehnoloģijas vai produkta izmantošanas rezultātā potenciāli saražotās enerģijas vai samazinātā enerģijas patēriņa gadā attiecība pret CO2 emisiju samazinājumu (kg CO2/kwh)

1–20

1.2. Projekta efektivitātes rādītājs (kg CO2/LVL)

1–20

1. KOPĀ:

140

2.

Projekta iesniedzēja un sadarbības partneru (ja attiecināms) pieredze

2.1. Projekta iesniedzēja pieredze ar projektu saistītajā jomā:

2.1.1. pieredzes nav vai arī tā ir īsāka par 1 gadu

0

2.1.2. pieredze ir no 1 līdz 3 gadiem

1

2.1.3. pieredze ir ilgāka par 3 gadiem

2

2.2. Projekta sadarbības partneru (ja attiecināms) pieredze ar projektu saistītajā jomā:

2.1.1. pieredzes nav vai arī tā ir īsāka par 1 gadu

0

2.1.2. pieredze ir no 1 līdz 3 gadiem

1

2.1.3. pieredze ir ilgāka par 3 gadiem

2

2. KOPĀ:

04

3.

Projekta iesniedzēja un sadarbības partneru (ja attiecināms) finansiālais stāvoklis

3.1. Projekta iesniedzēja un sadarbības partneru (ja attiecināms) iepriekšējo trīs gadu vidējais finanšu apgrozījums gadā ir mazāks nekā projekta kopējās izmaksas

0

3.2. Projekta iesniedzēja un sadarbības partneru (ja attiecināms) iepriekšējo trīs gadu vidējais finanšu apgrozījums gadā ir līdz divas reizes lielāks nekā projekta kopējās izmaksas

2

3.3. Projekta iesniedzēja un sadarbības partneru (ja attiecināms) iepriekšējo trīs gadu vidējais finanšu apgrozījums gadā ir vairāk kā divas reizes lielāks nekā projekta kopējās izmaksas

4

3. KOPĀ:

04

4.

Projekta īstenošanā iesaistītā personāla pieredze

4.1. Projektā īstenošanā iesaistītā personāla pieredze:

4.1.1. neviens no projekta īstenošanā iesaistītā personāla iepriekš nav strādājis ar projektu saistītajā jomā vai arī ir strādājis tajā mazāk par 1 gadu

0

4.1.2. vismaz viens no projekta īstenošanā iesaistītā personāla ar projektu saistītajā jomā ir strādājis 1 līdz 3 gadus

1

4.1.3. vismaz viens no projekta īstenošanā iesaistītā personāla ar projektu saistītajā jomā ir strādājis vairāk kā 3 gadus

2

4. KOPĀ:

02

5.

Produkta vai tehnoloģijas inovācija

5.1. Inovācijas vispārīgs novērtējums:

5.1.1. inovācijas produkta vai tehnoloģijas izstrādē un darbībā nav

0

5.1.2. inovācija ir atsevišķos produkta vai tehnoloģijas posmos vai sastāvdaļās

1

5.1.3. inovācija ietekmē visu produktu vai tehnoloģiju kopumā

2

5.2. Inovācijas novērtējums Latvijā:

5.2.1. produkts vai tehnoloģija līdz šim ir realizēta Latvijā

0

5.2.2. produkts vai tehnoloģija līdz šim nav realizēta Latvijā

4

5. KOPĀ:

06

6.

Projekta ilgtspēja un multiplikatīvais efekts

6.1. Projekta multiplikatīvais efekts:

6.1.1. projekts ir specifisks, to nevar attiecināt uz citām komercdarbības jomām

0

6.1.2. projektu var attiecināt uz tās pašas komercdarbības jomas labuma saņēmējiem

2

6.1.3. pēc projekta īstenošanas, iegūtos rezultātus varēs izmantot citās komercdarbības jomās

4

6.2. Projekta ilgtspējas izvērtējums:

6.2.1. izveidotā tehnoloģija vai produkts nav ilgtspējīgs

0

6.2.2. izveidotās tehnoloģijas vai produkta darbības ilgums ir no 1 līdz 5 gadiem

1

6.2.3. izveidotās tehnoloģijas vai produkta darbības ilgums ir vairāk kā 5 gadi

2

6. KOPĀ:

06

7.

Projekta izmaksu pamatotība un efektivitāte

7.1. Projekta izdevumi pārsniedz vidējās tirgus cenas par 20 % un vairāk

0

7.2. Projekta izdevumi pārsniedz vidējās tirgus cenas par 10 %–20 %

1

7.3. Projekta izdevumi ne vairāk kā par 10 % pārsniedz vidējās tirgus cenas

2

7.4. Projekta izdevumi atbilst vidējām tirgus cenām vai ir zemāki

4

7. KOPĀ:

04

8.

Darba vietu izveidošana

8.1. Projekta īstenošanas rezultātā netiks radītas jaunas darba vietas vai arī to pastāvēšanas ilgums ir mazāks kā 3 gadi

0

8.2. Projekta īstenošanas rezultātā tiks radītas līdz 3 jaunas darba vietas, kuru pastāvēšanas ilgums ir vairāk kā 3 gadi

2

8.3. Projekta īstenošanas rezultātā tiks radītas vairāk kā 3 jaunas darba vietas, kuru pastāvēšanas ilgums ir vairāk kā 3 gadi

4

8. KOPĀ:

04

9.

Vietējo resursu piesaiste projektu īstenošanā

9.1. Izstrādājamās tehnoloģijas darbībā vai produkta ražošanā netiek izmantotas vietējās izejvielas, materiāli

0

9.2. Izstrādājamās tehnoloģijas darbībā vai produkta ražošanā tiek izmantotas vietējās izejvielas, materiāli

4

9. KOPĀ:

04

Pavisam kopā:

74

Piezīmes.

1. Vērtējums 1.1. un 1.2. punktā projektam tiek piešķirts, to aprēķinot proporcionāli skalā – 40 punkti projektam ar vislielāko siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājumu uz vienu saražoto vai aizvietoto enerģijas kilovatstundu un investētajiem 1000 Ls un 1 projektam ar vismazāko siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājumu uz vienu saražoto vai aizvietoto enerģijas kilovatstundu un investētajiem 1000 Ls tiem projekta pieteikumiem, kas saņēmuši administratīvo atbilstību.

2. Maksimālais iespējamais punktu skaits ir 74.

Vides ministra vietā – zemkopības ministrs J.Dūklavs

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!