• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumi Nr. 1637 "Kontu lietošanas un maksājumu izpildes kārtība Valsts kasē". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 31.12.2009., Nr. 206 https://www.vestnesis.lv/ta/id/202929

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.1638

Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanas vajadzībām nosakāma ienākuma gūšanas diena

Vēl šajā numurā

31.12.2009., Nr. 206

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 1637

Pieņemts: 22.12.2009.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.
Ministru kabineta noteikumi Nr.1637

Rīgā 2009.gada 22.decembrī (prot. Nr.89 17.§)
Kontu lietošanas un maksājumu izpildes kārtība Valsts kasē
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 27.panta piekto daļu
I. Vispārīgais jautājums
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā budžeta finansētas institūcijas, pašvaldības, budžeta nefinansētas iestādes, kā arī kapitālsabiedrības, kurās ieguldīta valsts vai pašvaldību kapitāla daļa (turpmāk – klients), atver un lieto kontus Valsts kasē, kā arī iesniedz un Valsts kase izpilda maksājumus no klientu atvērtajiem kontiem.
II. Kontu atvēršana
2. Valsts kase atver kontus:

2.1. valsts budžeta asignējuma piešķiršanai un maksājumu veikšanai (pamatojoties uz klienta apstiprināto un Valsts kasē reģistrēto finansēšanas plānu);

2.2. ziedojumiem un dāvinājumiem (pamatojoties uz iesniegumu);

2.3. maksājumu veikšanai un finansējuma saņemšanai no vadošā partnera Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu īstenošanai, ja vadošais partneris ir nevalstiska organizācija vai pašvaldība (pamatojoties uz iesniegumu);

2.4. depozītā ieguldīto līdzekļu uzskaitei (pamatojoties uz iesniegumu);

2.5. klienta valdījumā esošo deponēto naudas līdzekļu uzskaitei (pamatojoties uz iesniegumu);

2.6. valsts budžetā neplānoto ieņēmumu un izdevumu uzskaitei un maksājumu veikšanai (pamatojoties uz iesniegumu), tai skaitā attiecīgās programmas vai apakšprogrammas atlikumu uzskaitei līdz to ieplānošanai budžetā;

2.7. valsts budžeta līdzekļu saņemšanai un izdevumu izdarīšanai tiesību aktos noteiktajā kārtībā (pamatojoties uz iesniegumu).
3. Lai atvērtu šo noteikumu 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6. un 2.7.apakšpunktā minētos kontus, klients iesniedz Valsts kasē iesniegumu par konta atvēršanu (1.pielikums).
4. Valsts kase vienas darbdienas laikā pēc iesnieguma un tam pievienoto dokumentu saņemšanas veic dokumentu atbilstības pārbaudi un, ja netiek konstatētas neatbilstības, divu darbdienu laikā pēc minētās pārbaudes atver šo noteikumu 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6. un 2.7.apakšpunktā minētos kontus.
5. Valsts kase nākamajā darbdienā pēc šo noteikumu 2.punktā minēto kontu atvēršanas, izmantojot valsts budžeta elektronisko norēķinu sistēmu "eKase" (turpmāk – eKase), nodrošina klientu ar paziņojumu par konta atvēršanu. Ja kontu atver jaunai iestādei, paziņojumu par šo noteikumu 2.punktā minēto kontu atvēršanu Valsts kase izsniedz pēc klienta pieprasījuma.
6. Valsts kasei ir tiesības pieprasīt no klienta papildu informāciju, kas nepieciešama klienta konta atvēršanai.
7. Klients nekavējoties rakstiski informē Valsts kasi par izmaiņām klienta iestādes rekvizītos.
III. Paraksta tiesību noformēšana
8. Lai veiktu maksājumu, klients sagatavo un iesniedz Valsts kasē aizpildītu un parakstītu paraksta paraugu kartīti (turpmāk – kartīte) (2.pielikums), pievienojot normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecinātus dokumentus par klienta atbildīgās personas iecelšanu amatā (rīkojums, paziņojums par klienta atbildīgās personas iecelšanu amatā, pašvaldības domes vai kapitālsabiedrības valdes lēmums, pilnvara).
9. Sagatavojot kartīti, klients ievēro šādus norādījumus:

9.1. sadaļā "Klienta pārstāvji" norāda klienta pārstāvjus – personas, kuras ir pilnvarotas rīkoties ar Valsts kasē atvērtajiem klienta kontiem, to personas datus, amatu, pārstāvības tiesības un pašrocīgu parakstu. Kartītē norāda vismaz vienu pirmā paraksta tiesīgo klienta pārstāvi un vismaz vienu otrā paraksta tiesīgo klienta pārstāvi. Atsevišķos gadījumos, ja to pieprasa normatīvie akti vai klienta maksājumu veikšanas kārtība, piemēro arī trešā paraksta tiesības;

9.2. sadaļā "Pārstāvības ierobežojumi", ja nepieciešams, norāda:

9.2.1. paraksta tiesību termiņu (ja ir noteikts termiņš, līdz kuram ir spēkā klienta pārstāvja paraksta pilnvaras);

9.2.2. kontu lietošanas ierobežojumus (ja klienta pārstāvis ir pilnvarots rīkoties tikai ar noteiktiem klienta kontiem, norāda kontu sarakstu; atsevišķos gadījumos norāda klienta kontu sarakstu, ar kuriem klienta pārstāvis nav pilnvarots rīkoties);

9.3. klienta pārstāvju parakstus apliecina klienta atbildīgā persona, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir pilnvarota rīkoties ar iestādes finanšu līdzekļiem, norādot atbildīgās personas amatu, vārdu, uzvārdu, pašrocīgu parakstu, personas kodu un datumu;

9.4. sadaļā "Pievienotie pamatojošie dokumenti" norāda šo noteikumu 8.punktā minēto dokumentu uzskaitījumu, kas pamato klienta atbildīgās personas paraksta tiesību pilnvarojuma apjomu.
10. Klients nekavējoties iesniedz jaunu kartīti, ja kartītē jāveic izmaiņas klienta datos, klienta pārstāvju datos vai klienta pārstāvju pilnvarojumos vai ja nepieciešams apstiprināt papildus vienu vai vairākus klienta pārstāvju parakstus. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecinātus dokumentus par klienta atbildīgās personas iecelšanu amatā atkārtoti iesniedz, ja mainās klienta atbildīgā persona vai tās pilnvarojuma apjoms.
11. Klientam vienlaikus spēkā var būt tikai viena kartīte.
IV. Valsts budžeta elektronisko norēķinu sistēmas "eKase" lietošana
12. Lai izmantotu eKasi, klients aizpilda un iesniedz Valsts kasē pieteikumu par Valsts budžeta elektronisko norēķinu sistēmas "eKase" izmantošanu (turpmāk – pieteikums) (3.pielikums) divos eksemplāros, bet, ja pieteikumu iesniedz elektroniska dokumenta formā, – par katru klienta pilnvaroto pārstāvi (turpmāk – lietotājs).
13. Klients, aizpildot pieteikumu, var pilnvarot lietotāju lietot eKasi šādos pieejas režīmos:

13.1. "Skatīt" (lietotājs var pieprasīt pārskatu informāciju);

13.2. "Vadīt" (lietotājs var sagatavot maksājuma rīkojumu un pieprasīt pārskatu informāciju);

13.3. "1.paraksts" (lietotājs var parakstīt 2.paraksta pilnvarotā lietotāja saskaņotu maksājuma rīkojumu un pieprasīt pārskatu informāciju). Tiesības "1.paraksts" atbilst Valsts kasē iesniegtajā kartītē apstiprinātajām klienta pilnvarotā pārstāvja pirmā paraksta tiesībām;

13.4. "2.paraksts" (lietotājs var sagatavot un parakstīt maksājuma rīkojumu un pieprasīt pārskatu informāciju). Tiesības "2.paraksts" atbilst Valsts kasē iesniegtajā kartītē apstiprinātajām klienta pilnvarotā pārstāvja otrā paraksta tiesībām;

13.5. "3.paraksts" (lietotājs var parakstīt 1.paraksta un 2.paraksta pilnvaroto lietotāju saskaņotu maksājuma rīkojumu un pieprasīt pārskatu informāciju). Tiesības "3.paraksts" atbilst Valsts kasē iesniegtajā kartītē apstiprinātajām klienta pilnvarotā pārstāvja trešā paraksta tiesībām.
14. Ja lietotājam ir noteikts šo noteikumu 13.2., 13.3., 13.4. un 13.5.apakšpunktā minētais eKases pieejas režīms, katram pieteikumā norādītajam kontam norāda maksājuma limitu (maksimāli pieļaujamo summu norādītajam kontam, kuras ietvaros lietotājs ir tiesīgs iesniegt maksājuma rīkojumu) un dienas limitu (maksimāli pieļaujamo summu norādītajam kontam vienā darbdienā, kuras ietvaros lietotājs, iesniedzot maksājuma rīkojumus, ir tiesīgs veikt izdevumus).
15. Valsts kase, saņemot šo noteikumu 12.punktā minētos pieteikumus, piecu darbdienu laikā reģistrē lietotāju eKasē, piešķir tam lietotāja numuru, pastāvīgo paroli un kodu karti vai kodu kalkulatoru (turpmāk – autentifikācijas rīki). Autentifikācijas rīkus Valsts kase izsniedz pieteikumā norādītajai klienta pilnvarotajai personai, kurai ir pienākums tos nebojātus nodot lietotājam personīgi. Valsts kase lietotājam piesaistīto autentifikācijas rīku maiņu veic tikai pēc klienta rakstiska pieprasījuma saņemšanas. Lietotājiem, kuri pilnvaroti atbilstoši šo noteikumu 13.3. vai 13.5.apakšpunktā minētajam pieejas režīmam, kā autentifikācijas līdzekli nosaka lietotāja numuru un kodu kalkulatoru vai drošu elektronisko parakstu.
16. Ja lietotājam uz pieteikuma iesniegšanas brīdi Valsts kasē ir izsniegti autentifikācijas rīki citu Valsts kases attālināto pakalpojumu lietošanai, lietotāja identifikācijai šo noteikumu ietvaros izmanto iepriekš piešķirtos autentifikācijas rīkus.
17. Pakalpojuma sniegšana eKasē tiek uzsākta ar brīdi, kad Valsts kase klienta pilnvarotajai personai ir izsniegusi lietotāja autentifikācijas rīkus, un ir spēkā līdz nākamā saimnieciskā gada piecpadsmitajai darbdienai. Klientam ir tiesības jebkurā laikā pārtraukt eKases lietošanu, par to rakstiski paziņojot Valsts kasei. Valsts kase pārtrauc eKases pakalpojuma sniegšanu ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc klienta rakstiska iesnieguma saņemšanas (izņemot šo noteikumu 23.punktā minēto gadījumu).
18. Katrs klienta iesniegtais pieteikums ir spēkā līdz dienai, kad Valsts kasē apstiprina jaunu pieteikumu.
19. Uzsākot jaunu saimniecisko gadu, klients līdz saimnieciskā gada piecpadsmitajai darbdienai iesniedz Valsts kasē jaunu pieteikumu (par katru lietotāju divos eksemplāros, izņemot gadījumu, ja pieteikumu iesniedz elektroniska dokumenta formā), norādot saimnieciskajā gadā atvērtos kontus.
20. Valsts kase lietotāju identificē pēc lietotājam piesaistītajiem autentifikācijas rīkiem vai droša elektroniskā paraksta.
21. Ja klients vai lietotājs dod Valsts kasei rīkojumu bloķēt pieeju eKasei, ir pieļaujama lietotāja identifikācija pēc lietotāja numura un pēc citas informācijas, kas ir Valsts kases un lietotāja rīcībā.
22. Autentifikācijas rīki (pastāvīgā parole, kodu kartes kodi, kodu kalkulatora un droša elektroniskā paraksta PIN kods) ir neizpaužama informācija, kura ir zināma tikai lietotājam. Lietotājs apņemas šo informāciju neizpaust un novērst trešo personu iespēju to uzzināt. Lietotājs veic visus piesardzības pasākumus, lai nodrošinātu autentifikācijas rīku saglabāšanu slepenībā. Lietotāja numuru var izpaust tikai Valsts kases darbiniekam, kurš veic lietotāja identifikāciju telefonatbalsta servisa nodrošināšanai.
23. Ja šo noteikumu 22.punktā minētā neizpaužamā informācija ir kļuvusi zināma vai ir aizdomas, ka tā kļuvusi zināma trešajai personai, lietotājs nekavējoties ziņo par to Valsts kasei uz eKases interneta vietnē norādīto telefonatbalsta servisa tālruņa numuru un Valsts kase nekavējoties bloķē lietotāja autentifikācijas rīkus (izņemot droša elektroniskā paraksta autentifikācijas rīkus) un piekļuvi Valsts kases attālināto pakalpojumu lietošanai, tai skaitā eKasei.
24. Ja Valsts kase šo noteikumu 23.punktā minētajā kārtībā ir bloķējusi lietotāja autentifikācijas rīkus, pieeja Valsts kases attālināto pakalpojumu lietošanai ir bloķēta līdz brīdim, kamēr Valsts kase saskaņā ar klienta iesniegumu lietotājam izsniedz jaunus autentifikācijas rīkus.
25. Valsts kase lietotāja autentifikācijas rīkus bloķē, ja lietotājs trīs reizes pēc kārtas kļūdās, ievadot pastāvīgo paroli, kodu kartes identifikācijas kodu vai kodu kalkulatora kodu. Lai atjaunotu piekļuvi eKasei, lietotājs:

25.1. telefoniski pa eKases interneta vietnē norādīto telefonatbalsta servisa tālruņa numuru sazinās ar Valsts kasi vai iesniedz Valsts kasē rakstisku klienta iesniegumu par piekļuves eKasei atjaunošanu, ja lietotājam kā autentifikācijas rīks ir noteikts lietotāja numurs, pastāvīgā parole un kodu karte;

25.2. iesniedz Valsts kasē rakstisku klienta iesniegumu par piekļuves eKasei atjaunošanu, ja lietotājam kā autentifikācijas rīks ir noteikts lietotāja numurs un kodu kalkulators.
26. Valsts kase šo noteikumu 25.punktā noteiktajā kārtībā:

26.1. saņemot telefonisku lietotāja pieprasījumu par piekļuves eKasei atjaunošanu, veic lietotāja identifikāciju, atjauno pieeju eKasei vai nosūta jaunu sākotnējo paroli uz šo noteikumu 12.punktā minētajā pieteikumā norādīto lietotāja e-pasta adresi;

26.2. saņemot rakstisku klienta iesniegumu par piekļuves eKasei atjaunošanu lietotājam, atjauno pieeju eKasei un, ja nepieciešams, izsniedz jaunu sākotnējo paroli klienta pilnvarotajai personai.
27. Šo noteikumu izpratnē jebkurš maksājuma rīkojums, kas apstiprināts, izmantojot lietotāja autentifikācijas rīkus, ir patiess un saistošs klientam, lietotājam un Valsts kasei.
28. Autentifikācijas rīku izmantošana, dodot maksājuma rīkojumu, ir pietiekams apliecinājums Valsts kasei, lai tā veiktu maksājumu, un šāds maksājuma rīkojums ir uzskatāms par līdzvērtīgu klienta pilnvaroto personu pašrocīgi parakstītam maksājuma uzdevumam.
29. Šo noteikumu izpratnē jebkuras informācijas sniegšana lietotājam eKasē par kontu, maksājumiem un naudas līdzekļu atlikumiem nav uzskatāma par neizpaužamu ziņu izpaušanu un konfidencialitātes pārkāpumu, ja lietotāju identificē, izmantojot autentifikācijas rīkus.
30. Visi paziņojumi un informācija, kas atspoguļota eKasē vai nodota, izmantojot eKasi, uzskatāma par klientam, lietotājam un Valsts kasei saistošu un pielīdzināma Valsts kases papīra formā noformētā dokumentā izsniegtai informācijai, izziņai vai apliecinājumam.
31. Valsts kase ir tiesīga reģistrēt lietotāju veiktās darbības, izmantojot eKasi, un, ja nepieciešams, izmantot šos ierakstus lietotāju veikto darbību pamatošanai un pierādīšanai.
32. Konta pārskata un konta atlikuma informācija eKasē ir paredzēta tikai uzziņai.
33. Valsts kase veic pasākumus, lai nepieļautu nepilnvarotu eKases lietošanu, piekļūstot pie jebkura klienta konta. Valsts kase nodrošina eKases risinājumu, kas aizsargā lietotāja ievadīto informāciju pret nesankcionētu piekļuvi, un tādu tehnoloģisku risinājumu, kas droši aizsargā informāciju tās pārraides laikā sakaru tīklos.
34. Tiklīdz lietotājs ir paziņojis Valsts kasei par jebkuru konfidencialitātes pārkāpumu attiecībā uz autentifikācijas rīkiem, Valsts kase veic pasākumus, lai nepieļautu turpmāku autentifikācijas rīku izmantošanu, piekļūstot eKasei. Kamēr Valsts kasei tas nav paziņots, Valsts kase neatbild par šādu nesankcionētu autentifikācijas rīku lietošanas sekām.
35. Valsts kasei ir tiesības bloķēt lietotāja autentifikācijas rīkus, ja Valsts kasei rodas aizdomas, ka autentifikācijas rīki ir kļuvuši zināmi nepilnvarotai personai, vai ir pamats uzskatīt, ka autentifikācijas rīkus izmanto nelikumīgi vai krāpnieciski.
36. Lai uzlabotu un pilnveidotu eKasi, Valsts kase veic papildinājumus un izmaiņas sistēmā un informē lietotājus par izmaiņām, norādot informāciju eKases interneta vietnē.
37. Valsts kase nav atbildīga par zaudējumiem, kas klientam vai lietotājam radušies, izmantojot eKasi, lietotāja prettiesisko darbību rezultātā vai trešo personu nelikumīgas darbības rezultātā līdz autentifikācijas rīku bloķēšanas brīdim atbilstoši šo noteikumu 34.punktā minētajai kārtībai, kā arī sakaru traucējumu un citu no Valsts kases neatkarīgu traucējumu vai šķēršļu dēļ.
38. Klients, lietojot eKasi, ir atbildīgs par:

38.1. pieteikumā norādīto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī izmaiņu iesniegšanas savlaicību un pilnību;

38.2. šajos noteikumos noteikto saistību izpildi, kā arī par to, ka lietotājs ievēro šos noteikumus;

38.3. doto maksājuma rīkojuma precizitāti, pilnību un atbilstību šo noteikumu prasībām;

38.4. jebkuru maksājuma rīkojumu, kurš dots, izmantojot lietotāja autentifikācijas rīkus (arī tad, ja to nav devis lietotājs);

38.5. lietotāja jebkādu prettiesisku darbību, ļaunu nolūku vai neuzmanību, uzņemoties arī nejaušības risku;

38.6. lietotāju iepazīstināšanu ar šajos noteikumos noteikto eKases lietošanas kārtību.
39. Klientam ir pienākums pārbaudīt veikto maksājuma rīkojumu atbilstību konta izrakstam (pārskatam) un ne retāk kā reizi kalendāra mēnesī iepazīties ar klientam adresētajiem ziņojumiem eKases interneta vietnē.
40. Pārtraucot eKases lietošanu, klients nodot Valsts kasei lietotājam izsniegtos autentifikācijas rīkus – kodu karti vai kodu kalkulatoru.
41. Situācijā, kurā eKase pilnībā vai daļēji nenodrošina maksājuma rīkojumu iesniegšanu izpildei vairāk nekā astoņas stundas pēc kārtas (turpmāk – tehnisku problēmu situācija), klients, iepriekš vienojoties ar Valsts kasi, iesniedz izpildei maksājuma rīkojumus šādā kārtībā:

41.1. maksājumu datni Valsts kases noteiktajā formātā, kas iekopēta ārējā datu nesējā (kompaktdiska (CD) matrica, zibatmiņa), un uz klienta veidlapas sagatavotu maksājuma uzdevumu kopsavilkumu papīra formā (divos eksemplāros), kuru parakstījuši pirmā un otrā paraksta tiesīgie klienta pārstāvji atbilstoši Valsts kasē iesniegtajai kartītei;

41.2. maksājumu datni Valsts kases noteiktajā formātā un uz klienta veidlapas sagatavotu maksājuma uzdevumu kopsavilkumu, kuru ar drošu elektronisko parakstu parakstījuši pirmā un otrā paraksta tiesīgie klienta pārstāvji atbilstoši Valsts kasē iesniegtajai kartītei, nosūta uz e-pastu ekase@kase.gov.lv vai iesniedz, iekopētu ārējā datu nesējā (kompaktdiska (CD) matrica, zibatmiņa);

41.3. maksājuma uzdevumu papīra formā (divos eksemplāros), kuru parakstījuši pirmā un otrā paraksta tiesīgie klienta pārstāvji atbilstoši Valsts kasē iesniegtajai kartītei.
42. Šo noteikumu 41.1. un 41.2.apakšpunktā minētajā maksājuma uzdevumu kopsavilkumā norāda šādu informāciju:

42.1. iestādes rekvizīti (nosaukumus, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs);

42.2. konta numurs, no kura tiks veikts maksājums;

42.3. izpildei iesniegtās datnes nosaukums;

42.4. maksājumu skaits datnē;

42.5. kopējā maksājumu summa datnē.
43. Pēc šo noteikumu 41.punktā minētās informācijas saņemšanas un apstrādes Valsts kase iesniedz klientam apzīmogotu maksājuma uzdevumu kopsavilkuma vai maksājuma uzdevuma vienu eksemplāru.
V. Maksājuma rīkojumu un iesniegumu sagatavošana un iesniegšana izpildei
44. Valsts kase klientu sagatavotos maksājuma rīkojumus izpildei pieņem, izmantojot eKasi, ja vien normatīvajos aktos nav noteikts citādi.
45. Valsts kase nodrošina eKases pieejamību darbdienās no plkst.8.00 līdz 18.00. Valsts kase patur tiesības mainīt piekļuves laikus eKasei, par to sniedzot informāciju eKases interneta vietnē. Tehnisku problēmu situācijā vai izņēmuma gadījumā, rodoties finanšu līdzekļu zaudējuma riskam, Valsts kase var atteikt vai apturēt piekļuvi eKasei līdz turpmākam paziņojumam. Ja eKase nav pieejama Valsts kases tehnisku problēmu dēļ, Valsts kase ievieto attiecīgu paziņojumu interneta vietnē.
46. Klients, izmantojot eKasi, sagatavo un iesniedz izpildei Valsts kasē šādus maksājuma rīkojumus vai iesniegumus:

46.1. iekšzemes maksājuma veikšanai Latvijas nacionālajā valūtā;

46.2. maksājuma veikšanai Eiropas Savienības vienotajā valūtā Eiropas Savienības robežās;

46.3. maksājuma veikšanai Eiropas Savienības dalībvalsts nacionālajā valūtā Eiropas Savienības robežās;

46.4. pārējo ārvalstu maksājumu veikšanai valūtā gan iekšzemē, gan uz ārvalstīm (izņemot šo noteikumu 46.2. un 46.3.apakšpunktā minētos gadījumus) vai Latvijas nacionālajā valūtā uz ārvalstīm;

46.5. maksājuma rīkojumu par skaidras naudas izmaksu Latvijas nacionālajā valūtā;

46.6. iekšējo maksājumu veikšanai starp Valsts kasē atvērtajiem kontiem;

46.7. iesniegumu par darījumu pārgrāmatošanu klienta kontu ietvaros, ja darījums ir attiecināms uz kārtējo saimniecisko gadu un tam saskaņā ar šo noteikumu 65.punktu nav nepieciešamas augstākas iestādes vai finansējuma devēja saskaņojums;

46.8. iesniegumu par klasifikācijas kodu labošanu klienta konta ietvaros, ja labojums ir attiecināms uz kārtējo saimniecisko gadu, tam saskaņā ar šo noteikumu 65.punktu nav nepieciešamas augstākas iestādes vai finansējuma devēja saskaņojums un labojuma pamatojums ir norēķins ar darbiniekiem, kļūdaini pārskaitīta maksājuma summa vai pārmaksa (debitoru parādu atmaksa), kas radusies kārtējā saimnieciskā gada laikā.
47. Šo noteikumu 46.punktā minēto maksājuma rīkojumu un iesniegumu sagatavošanas prasības un norādījumi ir noteikti Valsts budžeta elektronisko norēķinu sistēmas "eKase" lietotāja rokasgrāmatā.
48. Šo noteikumu 46.punktā minētos maksājuma rīkojumus vai iesniegumus paraksta klienta pirmā paraksta un otrā paraksta tiesīgie pārstāvji atbilstoši klienta iesniegtajai kartītei (izņēmuma gadījumā šo noteikumu 46.punktā minētajiem maksājuma rīkojumiem vai iesniegumiem var pieprasīt arī trešā paraksta tiesīgā klienta pārstāvja saskaņojumu).
49. Lai iesniegtu šo noteikumu 46.1. un 46.4.apakšpunktā minētos maksājuma rīkojumus, klients, izmantojot eKasi, divas darbdienas (līdz plkst.12.30) pirms maksājuma rīkojumu iesniegšanas informē Valsts kasi par veicamo maksājumu apjomu attiecīgajā dienā, ja tas pārsniedz 500 000 latu un normatīvajos aktos nav noteikta citāda informācijas sniegšanas kārtība.
50. Lai iesniegtu šo noteikumu 46.2., 46.3. un 46.4.apakšpunktā minētos maksājuma rīkojumus, klients, izmantojot eKasi, informē Valsts kasi par nepieciešamo ārvalstu valūtas apjomu divas darbdienas (līdz plkst.12.30) pirms maksājuma rīkojuma iesniegšanas Valsts kasē, ja normatīvajos aktos nav noteikta citāda informācijas sniegšanas kārtība.
51. Šo noteikumu 46.5.apakšpunktā minētā skaidras naudas izmaksas pieprasījuma derīguma termiņš skaidras naudas izņemšanai Valsts kases norādītajā kredītiestādē ir 11 dienu no tā reģistrēšanas dienas Valsts kasē.
52. Lai atsauktu maksājuma rīkojumu vai labotu saņēmēja rekvizītus, klients ir tiesīgs iesniegt Valsts kasē iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 4.pielikumu.
53. Valsts kase divu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 52.punktā minētā iesnieguma saņemšanas:

53.1. atsauc maksājuma rīkojumu un ieskaita klienta kontā saņēmēja vai saņēmēja bankas atmaksāto summu, ja pēc Valsts kases pieprasījuma, pamatojoties uz klienta iesniegumu, līdzekļi ir saņemti no maksājuma saņēmēja vai saņēmēja bankas. Valsts kase nodrošina atmaksāto summu ieskaitīšanu klienta kontā tajā pašā dienā, kad līdzekļi ir saņemti no maksājuma saņēmēja vai saņēmēja bankas;

53.2. nosūta saņēmēja bankai informāciju par saņēmēja rekvizītu labošanu maksājuma rīkojumā.
VI. Maksājuma rīkojumu uzraudzība un izpilde Valsts kasē
54. Valsts kase pieņem un izpilda maksājuma rīkojumus vai iesniegumus, kas sagatavoti saskaņā ar šo noteikumu prasībām, ievērojot šādus nosacījumus:

54.1. maksājumus saskaņā ar šo noteikumu 46.1. un 46.2.apakšpunktā minētajiem maksājuma rīkojumiem ieskaita saņēmēja bankas kontā triju darbdienu laikā pēc to reģistrēšanas brīža Valsts kasē. Uz kārtējo darbdienu tiek attiecināti visi saņemtie maksājuma rīkojumi, kuri Valsts kasē ir reģistrēti līdz plkst.16.00. Maksājumiem, kas uzsākti un veikti papīra formā, maksājuma rīkojumu izpildes termiņi tiek pagarināti par vienu darbdienu;

54.2. maksājumus saskaņā ar šo noteikumu 46.3.apakšpunktā minētajiem maksājuma rīkojumiem ieskaita saņēmēja bankas kontā četru darbdienu laikā pēc to reģistrēšanas brīža Valsts kasē. Uz kārtējo darbdienu tiek attiecināti visi saņemtie maksājuma rīkojumi, kuri Valsts kasē ir reģistrēti līdz plkst.16.00;

54.3. maksājumus saskaņā ar šo noteikumu 46.4.apakšpunktā minētajiem maksājuma rīkojumiem nosūta ieskaitīšanai saņēmēja bankas kontā divu darbdienu laikā pēc to reģistrēšanas brīža Valsts kasē. Uz kārtējo darbdienu tiek attiecināti visi saņemtie maksājuma rīkojumi, kuri Valsts kasē ir reģistrēti līdz plkst.16.00;

54.4. šo noteikumu 46.5.apakšpunktā minētos maksājuma rīkojumus izpilda reģistrēšanas dienā un nodrošina skaidras naudas izmaksu bankā nākamajā darbdienā. Uz kārtējo darbdienu tiek attiecināti visi saņemtie maksājuma rīkojumi, kuri Valsts kasē ir reģistrēti līdz plkst.17.00;

54.5. šo noteikumu 46.6.apakšpunktā minētos maksājuma rīkojumus izpilda vienas darbdienas laikā pēc to reģistrēšanas brīža Valsts kasē. Uz kārtējo darbdienu tiek attiecināti visi saņemtie maksājuma rīkojumi, kuri Valsts kasē ir reģistrēti līdz plkst.18.00;

54.6. šo noteikumu 46.7. un 46.8.apakšpunktā minētos iesniegumus izpilda vienas darbdienas laikā pēc iesniegumā norādītās informācijas pārbaudes (pārbaudes ilgums nepārsniedz divas kalendāra nedēļas no iesnieguma iesniegšanas dienas Valsts kasē). Uz kārtējo darbdienu attiecina visus iesniegumus, kuri ir nosūtīti izpildei līdz plkst.18.00.
55. Valsts kasei pēc šo noteikumu 46.1., 46.2., 46.3., 46.5. un 46.6.apakšpunktā minēto maksājuma rīkojumu saņemšanas ir tiesības atkārtoti sazināties ar lietotāju un pārbaudīt, vai maksājuma rīkojums ir pareizs un to ir iesniedzis lietotājs.
56. Valsts kase veic izpildei iesniegto maksājuma rīkojumu uzraudzību saskaņā ar iekšējo kontroles sistēmu, kontrolējot maksājuma rīkojumus, kas ir neparasti vai rada aizdomas par normatīvo aktu pārkāpumiem. Šo noteikumu izpratnē par neparastu maksājuma rīkojumu uzskatāms maksājuma rīkojums, ja tas atbilst vismaz vienai no šādām pazīmēm:

56.1. klienta pamata vai saimnieciskajai darbībai neatbilstošs maksājuma veids vai apmērs;

56.2. klients iesniedz lielu skaitu maza apjoma identiskus maksājuma rīkojumus, kas liek domāt par apzinātu izvairīšanos no tāda maksājuma rīkojuma veikšanas, kurš saskaņā ar šiem noteikumiem atbilst neparasta maksājuma rīkojuma pazīmēm;

56.3. maksājuma rīkojums ir saistīts ar līdzekļu pārskaitīšanu starp viena klienta dažādiem kontiem;

56.4. maksājuma rīkojumā norādītais klasifikācijas kods neatbilst norādītajam maksājuma rīkojuma mērķim;

56.5. maksājuma rīkojuma mērķis ir nepilnīgs, un pēc tā nav iespējams noteikt maksājuma ekonomisko pamatojumu (piemēram, maksājuma mērķī nav norādīts maksājumu pamatojošā dokumenta numurs un datums);

56.6. iestāde ir atkārtoti veikusi neparastus maksājuma rīkojumus, un tādēļ visi iestādes maksājuma rīkojumi tiek klasificēti kā neparasti.
57. Valsts kasei, konstatējot neparastu vai normatīvajiem aktiem neatbilstošu maksājuma rīkojumu, ir tiesības aizturēt maksājuma rīkojuma izpildi līdz 10 darbdienām un pieprasīt no klienta papildu informāciju maksājuma rīkojuma izpildes nodrošināšanai (tai skaitā pieprasīt iesniedzamās papildu informācijas saskaņošanu ar ministriju vai citu centrālo valsts iestādi, kura ir piešķīrusi budžeta finansējumu).
58. Valsts kase neizpilda maksājuma rīkojumu un informē klientu par izpildes atteikuma iemeslu, ja:

58.1. maksājuma rīkojums nav sagatavots saskaņā ar šo noteikumu prasībām;

58.2. Valsts kasei ir radušās pamatotas aizdomas par eKases lietotāja identitāti un nav izdevies sazināties ar lietotāju, lai apstiprinātu maksājuma rīkojuma saturu;

58.3. maksājuma rīkojuma izpildes nodrošināšanai nepieciešamo līdzekļu apmērs pārsniedz klienta konta finanšu līdzekļu atlikumu un (vai) izdevumi pārsniedz piešķirtā asignējuma apmēru;

58.4. klients pirms šo noteikumu 46.1., 46.2., 46.3. un 46.4.apakšpunktā minētā maksājuma rīkojuma iesniegšanas izpildei nav veicis šo noteikumu 49. un 50.punktā minētās darbības;

58.5. klients nav laikā iesniedzis šo noteikumu 57.punktā minēto paskaidrojumu vai saņemtais klienta paskaidrojums un (vai) papildu informācija nav pietiekama maksājuma rīkojuma izpildes nodrošināšanai. Šajā gadījumā Valsts kase par pieļauto finanšu vadības noteikumu pārkāpumu informē finanšu ministru un Finanšu ministriju vai citu centrālo valsts iestādi, kura ir piešķīrusi budžeta finansējumu.
59. Šo noteikumu izpratnē par maksājuma rīkojuma saņemšanas brīdi uzskata brīdi, kad maksājuma rīkojums ir reģistrēts vienotajā valsts budžeta plānošanas un izpildes sistēmā un tam ir piešķirts grāmatošanas datums un maksājuma references numurs. Šo noteikumu 44.punktā minētajiem maksājumiem, kuru iesniegšanas kārtību nosaka citi normatīvie akti, par iesniegšanas brīdi uzskata brīdi, kad attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir veiktas maksājumu dokumentu pārbaudes un tie ir apstiprināti izpildei.
60. Valsts kasei ir tiesības ieturēt komisijas maksu no klienta konta, par to iepriekš nebrīdinot klientu, šādos gadījumos:

60.1. komisijas maksu par maksājuma rīkojuma izpildi maksājumiem latos uz ārvalstīm, ja to pieprasa saņēmēja banka vai korespondentbanka;

60.2. komisijas maksu par ārvalstu maksājumiem valūtā, ja to pieprasa saņēmēja banka vai korespondentbanka;

60.3. komisijas maksu par atmaksātu maksājumu, ja klients ir norādījis nekorektus saņēmēja rekvizītus un to pieprasa saņēmēja banka vai korespondentbanka;

60.4. komisijas maksu par maksājuma rīkojumu, ja tas veikts saskaņā ar tiesu izpildītāja rīkojumu;

60.5. maksu par operācijām ar čekiem, ja komisijas maksu pieprasa korespondentbanka;

60.6. komisijas maksas par maksājuma izmeklēšanu, maksājuma rīkojuma atsaukumu vai saņēmēja rekvizītu precizēšanu, ja komisijas maksu pieprasa saņēmēja banka vai korespondentbanka.
VII. Maksājumu datu savstarpējā salīdzināšana
61. Valsts kase katra mēneša pirmajā darbdienā nodrošina klientu ar konta kopsavilkumu par ieņēmumiem vai resursiem izdevumu segšanai un izdevumiem saskaņā ar budžetu klasifikācijām par laikposmu no gada sākuma līdz iepriekšējā mēneša pēdējai dienai.
62. Klients salīdzina šo noteikumu 61.punktā minētā konta kopsavilkuma datus ar klienta grāmatvedības uzskaites datiem. Ja konstatēta neatbilstība konta izraksta vai konta kopsavilkuma datos, klients līdz kārtējā mēneša desmitajam datumam labo klasifikācijas kodus vai pārgrāmato darījumus par laikposmu, kas nepārsniedz trīs mēnešus, skaitot no iepriekšējā mēneša pēdējās dienas, iesniedzot Valsts kasē šo noteikumu 46.7. vai 46.8.apakšpunktā minēto iesniegumu.
63. Ja šo noteikumu 62.punktā minēto pārbaužu rezultātā ir konstatētas neatbilstības konta izraksta vai konta kopsavilkuma datos un tās ir attiecināmas uz iepriekšējo saimniecisko gadu, klients ne vēlāk kā līdz kārtējā saimnieciskā gada 10.janvārim iesniedz Valsts kasē iesniegumu par klasifikācijas kodu labošanu (5.pielikums) vai iesniegumu par darījumu pārgrāmatošanu (6.pielikums).
64. Ja Valsts kase līdz kārtējā mēneša desmitajam datumam nav saņēmusi no klienta iesniegumu par klasifikācijas kodu labošanu vai darījumu pārgrāmatošanu, konta kopsavilkuma dati tiek uzskatīti par korektiem un atbilstošiem klienta grāmatvedības uzskaites datiem.
65. Ja pēc šo noteikumu 64.punktā minētā termiņa klients ir konstatējis būtisku kļūdu konta kopsavilkuma datos (piemēram, transfertu ieņēmumu un izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodi ir piemēroti neatbilstoši institucionālo sektoru sadalījumam; ieņēmumu, izdevumu ekonomiskās klasifikācijas un finansēšanas kodi ir piemēroti neatbilstoši likumam par valsts budžetu un apstiprinātajam finansēšanas plānam), klients iesniedz Valsts kasē ar augstāku iestādi vai finansējuma devēju saskaņotu vēstuli ar kļūdas labojuma pamatojumu un iesniegumu par klasifikācijas kodu labošanu vai darījumu pārgrāmatošanu.
66. Ja Valsts kase konstatējusi būtiskas kļūdas maksājumu uzskaites datos, tā pieprasa un klients nekavējoties iesniedz iesniegumu par klasifikācijas kodu labošanu vai darījumu pārgrāmatošanu šo noteikumu 62. vai 63.punktā minētajā kārtībā.
67. Klients salīdzina šo noteikumu 61.punktā minētā konta kopsavilkuma datus par laikposmu no iepriekšējā gada sākuma līdz gada pēdējai dienai ar klienta grāmatvedības uzskaites datiem. Ja konstatēta neatbilstība konta kopsavilkuma datos, veic šo noteikumu 63.punktā minētās darbības un līdz kārtējā saimnieciskā gada 10.janvārim iesniedz Valsts kasē saskaņotu konta kopsavilkumu (papīra vai elektroniska dokumenta formā).
68. Ja klienta kontā saimnieciskā gada sākumā ienāk maksājums par klienta iestādes kasē iepriekšējā saimnieciskā gada beigās iemaksāto skaidro naudu, par kuru veikti norēķini ar komercbankas starpniecību iepriekšējā saimnieciskā gada beigās, klients saņemto maksājumu savā kontā pārgrāmato ar finansēšanas klasifikācijas kodu šo noteikumu 62.punktā minētajā kārtībā.
VIII. Konta slēgšana
69. Klients sagatavo un iesniedz Valsts kasē iesniegumu par konta slēgšanu (7.pielikums). Ja kontā ir līdzekļu atlikums, klients iesniegumā norāda kontu, uz kuru pārgrāmatot atlikumu, un klasifikācijas kodu. Valsts kase pārgrāmato līdzekļu atlikumu saskaņā ar klienta iesniegumu un slēdz kontu.
70. Valsts kasei ir tiesības pieprasīt no klienta papildu informāciju, kas nepieciešama klienta konta slēgšanai.
71. Valsts kase nākamajā darbdienā pēc konta slēgšanas ar eKases starpniecību vai pēc klienta pieprasījuma nodrošina klientu ar paziņojumu par konta slēgšanu.
IX. Noslēguma jautājumi
72. Līdz ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē visi līgumi par Valsts kases Valsts budžeta informācijas sistēmas interneta apakšsistēmas "eKase" izmantošanu maksājumu veikšanai, kas noslēgti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai.
73. Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.
Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministrs E.Repše
Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.decembrī noteikumiem Nr.1637
Finanšu ministrs E.Repše
Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.decembrī noteikumiem Nr.1637
Finanšu ministrs E.Repše
Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.decembrī noteikumiem Nr.1637
Finanšu ministrs E.Repše
Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

4.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.decembrī noteikumiem Nr.1637
Finanšu ministrs E.Repše
Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

5.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.decembrī noteikumiem Nr.1637
Finanšu ministrs E.Repše
Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

6.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.decembrī noteikumiem Nr.1637
Finanšu ministrs E.Repše
Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

7.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.decembrī noteikumiem Nr.1637
Finanšu ministrs E.Repše

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!