• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2009. gada 23. decembra rīkojums Nr. 897 "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamā īpašuma "Lokatori" daļu Rojas novada Rojas pagastā". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 28.12.2009., Nr. 203 https://www.vestnesis.lv/ta/id/202739-par-atteikumu-nodot-privatizacijai-nekustama-ipasuma-lokatori-dalu-rojas-novada-rojas-pagasta

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta rīkojums Nr.898

Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai

Vēl šajā numurā

28.12.2009., Nr. 203

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: rīkojums

Numurs: 897

Pieņemts: 23.12.2009.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta rīkojums Nr.897

Rīgā 2009.gada 23.decembrī (prot. Nr.89 7.§)

Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamā īpašuma "Lokatori" daļu Rojas novada Rojas pagastā

1. Ministru kabinets (adrese – Rīga, Brīvības bulvāris 36, LV-1520) ir izskatījis Normunda Červinska (adrese – Rīga, Brīvības gatve 342–11, LV-1006) 2006.gada 22.martā iesniegto privatizācijas ierosinājumu (reģistrēts Privatizācijas aģentūras privatizācijas ierosinājumu reģistrā 2006.gada 22.martā ar Nr.1.81).

2. Normunds Červinskis ierosina privatizēt valstij piederošā nekustamā īpašuma "Lokatori" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8882 008 0785) daļu – pagrabu (būves kadastra apzīmējums 8882 008 0785 007) (turpmāk – valsts īpašuma objekts) – Rojas novada Rojas pagastā.

3. Pēc privatizācijas ierosinājuma izskatīšanas Ministru kabinets konstatē:

3.1. nekustamais īpašums "Lokatori" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8882 008 0785) Rojas novada Rojas pagastā sastāv no zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 8882 008 0785) 0,316 ha platībā, valsts īpašuma objekta un dīzeļu mājas, lokatoru mājas, lokatora torņa un skatu torņa (būvju kadastra apzīmējumi 8882 008 0785 008, 8882 008 0785 009, 8882 008 0785 010 un 8882 008 0785 011). Minētais nekustamais īpašums 2002.gada 4.decembrī ierakstīts Rojas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000086489 uz valsts vārda Aizsardzības ministrijas personā;

3.2. valsts īpašuma objekts saskaņā ar Rojas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000086489 III daļas 1.iedaļas ierakstu atrodas Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā un saskaņā ar Valsts zemes dienesta Ziemeļkurzemes reģionālās nodaļas 2009.gada 29.maija kadastra izziņu Nr.11-06-ZK2/451 atrodas Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā 0,316 ha platībā;

3.3. saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 36.panta trešās daļas 1.punktu krasta kāpu aizsargjoslā un pludmalē aizliegts atsavināt valsts vai pašvaldības īpašumā esošo zemi, izņemot likumos noteiktos gadījumus, kad personai ir tiesības iegūt īpašumā zemi zem ēkas (būves), ievērojot nosacījumu, ka īpašuma tiesības uz ēku (būvi) attiecīgajai personai ir nostiprinātas zemesgrāmatā;

3.4. Aizsargjoslu likuma 36.panta trešās daļas 1.punkta normas mērķis ir nodrošināt to, ka zeme Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā tiks saglabāta valsts īpašumā tās īpaši aizsargājamā statusa dēļ;

3.5. atbilstoši Civillikuma 968.pantam uz zemes uzcelta un cieši ar to savienota ēka atzīstama par tās daļu;

3.6. likuma "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās" 13.pants nosaka, ka ēkas (būves), kas saskaņā ar likuma "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību" 14.pantu ir patstāvīgs nekustamais īpašums un atrodas uz svešas zemes, ierakstāmas zemesgrāmatā vispārējā kārtībā;

3.7. ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka valsts īpašuma objekts nav patstāvīgs īpašuma objekts un zeme pieder valstij, nav iespējams zemesgrāmatā jau ierakstītu ēku nodalīt no zemes un ierakstīt zemesgrāmatā kā patstāvīgu īpašuma objektu;

3.8.  2009.gada 5.novembrī ir saņemts privatizācijas ierosinātāja Normunda Červinska iesniegums, kurā tiek norādīti ar valsts īpašuma objektu saistītie faktiskie apstākļi, ņemot vērā, ka Aizsardzības ministrija kā valdītājs valsts īpašuma objektu neizmanto.

4. Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta trešo daļu Ministru kabinets vai pašvaldības dome (padome), lemjot par valsts vai pašvaldības īpašuma objekta, kā arī apbūvēta vai neapbūvēta zemesgabala nodošanu privatizācijai, izvērtē, vai attiecīgais objekts vai zemesgabals ir nepieciešams valsts pārvaldes funkciju vai valsts vai pašvaldības komercdarbības veikšanai saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu.

Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta piektajā daļā noteikts, ka tikai Ministru kabinets var pieņemt lēmumu par atteikumu nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu, likuma 5.panta otrās daļas 2.punktā minēto apbūvētu zemesgabalu, kā arī neapbūvētu zemesgabalu. Ministrijas vai citas institūcijas iebildumi pret konkrētā valsts īpašuma nodošanu privatizācijai nevar būt par pamatu tam, lai šā valsts īpašuma objekta privatizācijas ierosinājumu Ministru kabinets neizskatītu pēc būtības. Lēmumā par atteikumu nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu, likuma 5.panta otrās daļas 2.punktā minēto apbūvētu zemesgabalu, kā arī neapbūvētu zemesgabalu norādāms, kuras valsts pārvaldes funkcijas veikšanai vai kādas komercdarbības veikšanai attiecīgais objekts vai zemesgabals nepieciešams.

5. Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 6.panta pirmo daļu Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslas izveidošanas mērķis ir samazināt piesārņojuma ietekmi uz Baltijas jūru, saglabāt meža aizsargfunkcijas, novērst erozijas procesu attīstību, aizsargāt piekrastes ainavas, nodrošināt piekrastes dabas resursu, arī atpūtai un tūrismam nepieciešamo resursu un citu sabiedrībai nozīmīgu teritoriju saglabāšanu un aizsardzību, to līdzsvarotu un ilgstošu izmantošanu.

6. Ņemot vērā šā rīkojuma 3.2. un 3.3.apakšpunktu, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 65.panta pirmo daļu Ministru kabinetam nav jāvērtē, vai atteikums nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu ir lietderīgs, kā arī vai valsts īpašuma objekts ir nepieciešams valsts pārvaldes funkciju vai valsts vai pašvaldības komercdarbības veikšanai, jo iestādei nav rīcības brīvības.

7. Ievērojot minētos apsvērumus un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta trešo un piekto daļu, Aizsargjoslu likuma 36.panta trešās daļas 1.punktu un Civillikuma 968.pantu, Ministru kabinets nolemj atteikt nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu.

8. Šo rīkojumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un 188.panta pirmo daļu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā mēneša laikā no šā rīkojuma publicēšanas dienas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ekonomikas ministrs A.Kampars

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!