• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra noteikumi Nr. 1474 "Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 28.12.2009., Nr. 203 https://www.vestnesis.lv/ta/id/202674

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.1475

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 18.augusta noteikumos Nr.665 "Autopārvadājumu kontroles kārtība"

Vēl šajā numurā

28.12.2009., Nr. 203

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 1474

Pieņemts: 15.12.2009.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.
Ministru kabineta noteikumi Nr.1474

Rīgā 2009.gada 15.decembrī (prot. Nr.88 37.§)
Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
13.panta 2.4 daļu,13.1 panta otro daļu un 25.panta otro un trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" (turpmāk – centrs) veic valsts deleģēto uzdevumu – piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros nodrošina personas ar tehniskajiem palīglīdzekļiem (turpmāk – tehnisko palīglīdzekļu pakalpojums);

1.2. kārtību, kādā personas saņem tehniskos palīglīdzekļus, kā arī tehnisko palīglīdzekļu aprites kārtību;

1.3. no valsts budžeta finansējamo tehnisko palīglīdzekļu sarakstu;

1.4. kārtību, kādā tehnisko palīglīdzekļu saņēmēji veic vienreizēju iemaksu vai līdzmaksājumu, saņemot tehniskos palīglīdzekļus par valsts budžeta līdzekļiem, un maksājuma apmēru.
2. Labklājības ministrija slēdz līgumu ar centru par tehnisko palīglīdzekļu pakalpojuma nodrošināšanu. Līgumā iekļauj pakalpojuma finansēšanas nosacījumus, tehnisko palīglīdzekļu pakalpojuma nodrošināšanas pārraudzības un informācijas aprites kārtību, tehnisko palīglīdzekļu pakalpojuma kvalitātes kritērijus, finanšu un statistikas pārskatu sniegšanas kārtību un citus pakalpojuma sniegšanai būtiskus nosacījumus.
3. Centrs, sniedzot tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumu:

3.1. ir valsts informācijas sistēmas "No valsts budžeta līdzekļiem finansējamo tehnisko palīglīdzekļu lietotāju reģistrs" (turpmāk – datubāze) pārzinis;

3.2. saņem un ievada datubāzē ziņas par personām, kurām nepieciešams tehnisko palīglīdzekļu pakalpojums;

3.3. pieņem lēmumu par tehnisko palīglīdzekļu piešķiršanu, nododot tos personu īpašumā vai patapinājumā, un ievada datubāzē ziņas par personām, kuras saņēmušas tehniskos palīglīdzekļus;

3.4. nodrošina patapināto tehnisko palīglīdzekļu apkopi un remontu;

3.5. ja nepieciešams, organizē tehnisko palīglīdzekļu vai tehnisko palīglīdzekļu pakalpojuma iepirkumus;

3.6. sadarbojas ar valsts, pašvaldību un privātajām institūcijām un nevalstiskajām organizācijām;

3.7. nodrošina informācijas apmaiņu ar Latvijas Neredzīgo biedrību, Latvijas Nedzirdīgo savienību, Sociālās integrācijas valsts aģentūru un citiem pakalpojumu sniedzējiem, izmantojot datubāzē iekļautās ziņas;

3.8. iesniedz Labklājības ministrijai pusgada un gada pārskatu par sniegtajiem pakalpojumiem saskaņā ar šo noteikumu 2.punktā minēto līgumu;

3.9. atbilstoši normatīvajiem aktiem transporta un sakaru politikas jomā organizē valsts līdzekļu atgūšanu no apdrošinātājiem par tehniskajiem palīglīdzekļiem, kuri personām piešķirti sakarā ar ceļu satiksmes negadījumiem.
4. Sociālās integrācijas valsts aģentūra šajos noteikumos noteiktajā kārtībā un piešķirtā finansējuma ietvaros nodrošina personu ar invaliditāti īpašumā esošo transportlīdzekļu, personu lietošanā esošo kredītiestāžu vai līzinga sabiedrību transportlīdzekļu vai citu transportlīdzekļu novērtēšanu (ar to īpašnieku piekrišanu) un šo transportlīdzekļu pielāgošanu atbilstoši personas funkcionālo traucējumu veidam, aprīkojot tos ar šo noteikumu 1.pielikumā norādīto aprīkojumu (turpmāk – transportlīdzekļu pielāgošana). Ja nepieciešams, Sociālās integrācijas valsts aģentūra nodrošina personu apmācību pielāgoto transportlīdzekļu lietošanā.
II. Tehnisko palīglīdzekļu saņemšanas un aprites kārtība
5. Lai pieteiktos šo noteikumu 2.pielikumā minētā tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai, persona centram iesniedz, nosūta elektroniski, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, vai pa pastu:

5.1. iesniegumu tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai. Iesniegumā norāda vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi un tālruņa numuru. Ja tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams bērnam vai personai, kura ir atzīta par rīcībnespējīgu, iesniegumu raksta personas likumiskais pārstāvis, papildus šajā apakšpunktā minētajam norādot arī savus personas datus un pievienojot pārstāvības tiesības apliecinoša dokumenta kopiju. Ja zināms, ka tehnisko palīglīdzekli saņems cita persona, nevis pieprasītājs, iesniegumā norāda šīs personas vārdu, uzvārdu un personas kodu;

5.2. ārstējošā ārsta vai ergoterapeita atzinumu tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par ārstniecības iestāžu medicīniskās un uzskaites dokumentācijas lietvedības kārtību;

5.3. stacionārā vai ambulatorā pacienta medicīniskās kartes kopiju atbilstoši normatīvajiem aktiem par ārstniecības iestāžu medicīniskās un uzskaites dokumentācijas lietvedības kārtību, ja persona piesakās tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai steidzamības kārtā atbilstoši šo noteikumu 13.1.apakšpunktam.
6. Pamatojoties uz saņemto informāciju, centrs 20 darbdienu laikā pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

6.1. par tehniskā palīglīdzekļa piešķiršanu un reģistrē personu datubāzē attiecīgā veida tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai;

6.2. par personas uzņemšanu rindā tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai un reģistrē personu datubāzē;

6.3. par atteikumu piešķirt personai tehnisko palīglīdzekli, ja iesniegtie dokumenti neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām.
7. Par pieņemto lēmumu centrs informē personu vai tās likumisko pārstāvi.
8. Ja pieņemts lēmums par tehniskā palīglīdzekļa piešķiršanu vai ir pienākusi personas rinda tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai, centrs uzaicina personu saņemt tehnisko palīglīdzekli vai ar tehniskā palīglīdzekļa saņemšanu saistītu pakalpojumu, norādot tehnisko palīglīdzekļu pakalpojuma sniedzēju (turpmāk – pakalpojuma sniedzējs) un vietu, kurā personai jāierodas tehniskā palīglīdzekļa vai ar tehniskā palīglīdzekļa saņemšanu saistītā pakalpojuma saņemšanai. Ja persona vai tās likumiskais pārstāvis triju mēnešu laikā pēc uzaicinājuma nosūtīšanas neierodas saņemt pakalpojumu, centrs atkārtoti uzaicina personu.
9. Ja persona vai tās likumiskais pārstāvis divu mēnešu laikā pēc centra otrreizēja uzaicinājuma neierodas saņemt tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumu, centrs atsaka personai tehniskā palīglīdzekļa piešķiršanu un izslēdz personu no attiecīgā veida tehnisko palīglīdzekļu rindas. Šādā gadījumā personai atkārtoti jāiesniedz centrā šo noteikumu 5.punktā minētie dokumenti tehnisko palīglīdzekļu saņemšanai.
10. Tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanu, pielāgošanu, izsniegšanu un to lietošanas apmācību veic centrs vai pakalpojuma sniedzējs, kurš atbilst medicīniskās rehabilitācijas vai tehniskās ortopēdijas iestādēm normatīvajos aktos noteiktajām obligātajām prasībām un ar kuru centrs ir noslēdzis attiecīgu līgumu.
11. Tehniskā palīglīdzekļa vai ar tehniskā palīglīdzekļa saņemšanu saistītā pakalpojuma saņemšanai personai vai viņas pilnvarotajam pārstāvim jāierodas centrā vai pie attiecīgā pakalpojuma sniedzēja atbilstoši centra uzaicinājumam un jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
12. Ja persona sava funkcionālā stāvokļa dēļ nevar ierasties pie šo noteikumu 8.punktā minētā pakalpojuma sniedzēja, lai saņemtu tehnisko palīglīdzekli vai ar to saistīto pakalpojumu, un ja šo noteikumu 5.1.apakšpunktā minētajā iesniegumā nav norādīta cita persona izgatavotā vai pielāgotā tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai, personai ir tiesības pieprasīt mājas vizīti, informējot par to centru vai attiecīgo pakalpojuma sniedzēju un samaksājot atbilstoši centra maksas pakalpojumu cenrādim, kas saskaņots ar Labklājības ministriju.
13. Attiecīgo tehnisko palīglīdzekli steidzamības kārtā ir tiesības saņemt:

13.1. personām ar pirmreizējiem funkcionāliem traucējumiem;

13.2. bērniem;

13.3. nodarbinātām personām un personām, kuras apgūst izglītības programmu;

13.4. sportistiem, kuri ir iesnieguši izziņu no Latvijas Paralimpiskās komitejas par dalību starptautiskās sacensībās ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms sacensībām ar norādi, ka tehniskais palīglīdzeklis sportistam nepieciešams dalībai sacensībās.
14. Personai ar izmaiņām antropometriskajos rādītājos, kā arī personai, kurai ir mainījies funkcionālo traucējumu veids un smaguma pakāpe, kuru dēļ iepriekš izsniegtais tehniskais palīglīdzeklis ir kļuvis nepiemērots turpmākai lietošanai, ir tiesības uz tehniskā palīglīdzekļa attiecīgā komponenta vai visa tehniskā palīglīdzekļa nomaiņu steidzamības kārtā, izņemot gadījumu, ja centra veiktajā tehniskajā ekspertīzē ir konstatēts, ka izsniegtais tehniskais palīglīdzeklis ir tīši bojāts.
15. Lai pieteiktos uz transportlīdzekļa pielāgošanu, persona Sociālās integrācijas valsts aģentūrā iesniedz rakstisku iesniegumu. Iesniegumā norāda personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, pases datus, dzīvesvietas adresi un tālruni, kā arī uzrāda:

15.1. personu apliecinošu dokumentu;

15.2. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas vai tās struktūrvienības – vispārēja profila Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisijas – izsniegtu izziņu par speciāli pielāgota vieglā transportlīdzekļa nepieciešamību (oriģinālu);

15.3. transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību (oriģinālu);

15.4. autovadītāja apliecību (oriģinālu);

15.5. transportlīdzekļa īpašnieka piekrišanas apliecinājumu.
16. Pirms tehniskā palīglīdzekļa izsniegšanas vai cita ar tehniskā palīglīdzekļa izsniegšanu saistīta pakalpojuma sniegšanas centrs un pakalpojuma sniedzējs:

16.1. pārbauda, vai persona, kurai tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams, ir reģistrēta centra datubāzē;

16.2. pārliecinās, vai personas dati atbilst centra datubāzē esošajai informācijai;

16.3. ievada nepieciešamos datus centra datubāzē.
17. Izsniedzot tehnisko palīglīdzekli, centrs vai pakalpojuma sniedzējs:

17.1. sniedz personai šādu informāciju:

17.1.1. izsniegtā tehniskā palīglīdzekļa veids un vērtība;

17.1.2. tehniskā palīglīdzekļa garantijas, remonta un lietošanas nosacījumi;

17.1.3. tehniskā palīglīdzekļa lietošanas termiņš;

17.2. iekasē vienreizējo iemaksu vai saņem apliecinošu dokumentu par veikto vienreizējo iemaksu vai izziņu, kas apliecina personas tiesības tikt atbrīvotai no vienreizējās iemaksas veikšanas šo noteikumu 23.punktā noteiktajos gadījumos (kopiju);

17.3. sastāda nodošanas un pieņemšanas aktu par tehniskā palīglīdzekļa nodošanu personas īpašumā vai patapinājumā;

17.4. apmāca personu lietot tehnisko palīglīdzekli, kā arī izsniedz personai tehniskā palīglīdzekļa lietošanas un tehniskās apkopes instrukciju;

17.5. slēdz līgumu ar personu. Līgumā norāda tehniskā palīglīdzekļa veidu, modeli, līdzmaksājuma summu un samaksas nosacījumus, ja persona vēlas saņemt šo noteikumu 25.punktā noteikto tehnisko palīglīdzekli.
18. Ja personai patapinājumā esošais tehniskais palīglīdzeklis vairs nav nepieciešams vai beidzies tehniskā palīglīdzekļa patapinājuma laiks un tas netiek pagarināts, persona nodod tehnisko palīglīdzekli centrā vai pakalpojumu sniedzējam, un par to tiek sastādīts nodošanas un pieņemšanas akts.
19. Personai ir tiesības lūgt pagarināt patapinājumā esošā tehniskā palīglīdzekļa lietošanas termiņu, iesniedzot attiecīgu iesniegumu centrā.
20. Centrs var organizēt ārstu un funkcionālo speciālistu konsiliju, lai funkcionāli sarežģītos un strīdu gadījumos panāktu vienošanos ar personu.
III. Vienreizējās iemaksas vai līdzmaksājuma maksāšanas kārtība un maksājuma apmērs
21. Saņemot tehnisko palīglīdzekli vai ar to saistīto pakalpojumu, persona samaksā vienreizēju iemaksu centra vai attiecīgā pakalpojumu sniedzēja kasē vai kontā, bet, ja tehniskais palīglīdzeklis personai tiek piegādāts mājās, centra vai pakalpojumu sniedzēja pārstāvim, kurš par naudas saņemšanu izsniedz personai stingrās uzskaites kvīti. Vienreizēju iemaksu veic šādā apmērā:

21.1. par bērnu – vienu latu;

21.2. par personu, kas vecāka par 18 gadiem, – piecus latus.
22. Ja personai viena veida funkcionālo traucējumu mazināšanai nepieciešams izgatavot tehnisko palīglīdzekli, kurš sastāv no vairākām sistēmā savienojamām daļām, persona veic vienreizējo iemaksu kā par vienu tehnisko palīglīdzekli.
23. No šo noteikumu 21.punktā minētās vienreizējās iemaksas, uzrādot attiecīgu izziņu, ir atbrīvota:

23.1. trūcīga persona;

23.2. persona, kura atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;

23.3. persona, kuras dzīvesvieta reģistrēta stacionārā ārstniecības iestādē;

23.4. persona, kura izcieš sodu brīvības atņemšanas vietā.
24. Ieņēmumus no šo noteikumu 21.punktā minētajām vienreizējām iemaksām centrs vai attiecīgā pakalpojuma sniedzējs drīkst izmantot tikai tehnisko palīglīdzekļu iegādei, apkopei un ar tehnisko palīglīdzekļu izsniegšanu saistīto pakalpojumu sniegšanai.
25. Ja persona vēlas saņemt paaugstinātas funkcionalitātes vai īpaši aprīkotu tehnisko palīglīdzekli, kas nav minēts šo noteikumu 2.pielikumā, persona veic līdzmaksājumu. Šādā gadījumā no valsts budžeta līdzekļiem apmaksā attiecīga analoga šo noteikumu 2.pielikumā iekļauta tehniskā palīglīdzekļa cenu.
26. Centra darbinieku izdotos administratīvos aktus persona var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu centra valdes priekšsēdētājam. Centra valdes priekšsēdētāja lēmumu var pārsūdzēt tiesā.
27. Centra valdes priekšsēdētāja izdotos administratīvos aktus persona var apstrīdēt Labklājības ministrijā. Labklājības ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā.
IV. Noslēguma jautājumi
28. Atzīt par spēku zaudējušiem:

28.1. Ministru kabineta 2004.gada 20.janvāra noteikumus Nr.38 "Valsts aģentūras "Tehnisko palīglīdzekļu centrs" nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 12.nr.; 2005, 193.nr.);

28.2. Ministru kabineta 2006.gada 17.janvāra noteikumus Nr.54 "Noteikumi par valsts aģentūras "Tehnisko palīglīdzekļu centrs" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 17.nr.);

28.3. Ministru kabineta 2009.gada 12.maija noteikumus Nr.424 "Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 75.nr.).
29. Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.
Ministru prezidents V.Dombrovskis

Labklājības ministra vietā – izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr.1474
Aprīkojums tehniskā palīglīdzekļa – transportlīdzekļa – pielāgošanai

Nr.p.k.

Aprīkojuma veids transportlīdzekļa pielāgošanai

Apzīmējums

Lietošanas laiks (gadi)

1.

Rokas bremze un akselerators transportlīdzeklim ar automātisko ātrumkārbu, stiprinājums pie grīdas

RBA-1

2

2.

Rokas bremze un akselerators transportlīdzeklim ar automātisko ātrumkārbu, ar satveršanas problēmām, stiprinājums pie grīdas

RBA-2

2

3.

Rokas bremze un akselerators transportlīdzeklim ar automātisko ātrumkārbu, stiprinājums pie stūres

RBA-3

2

4.

Rokas bremze un akselerators transportlīdzeklim ar mehānisko ātrumkārbu, stiprinājums pie grīdas

RBA-4

2

5.

Rokas bremze un akselerators transportlīdzeklim ar mehānisko ātrumkārbu, ar satveršanas problēmām, stiprinājums pie grīdas

RBA-5

2

6.

Rokas bremze un akselerators transportlīdzeklim ar mehānisko ātrumkārbu, stiprinājums pie stūres

RBA-6

2

7.

Kreisais akseleratora pedālis transportlīdzeklim ar automātisko ātrumkārbu, stiprinājums pie grīdas

KAP-1

2

8.

Kreisais akseleratora pedālis transportlīdzeklim ar automātisko ātrumkārbu, stiprinājums pie stūres stiprinājuma

KAP-2

2

9.

Rokas sajūgs ar sviru stūres labajā pusē

RS-1

2

10.

Rokas sajūgs ar sviru stūres kreisajā pusē

RS-2

2

11.

Palīgroktura uzstādīšana uz stūres rata

PR

2

12.

Pagrieziena slēdža pārnešana uz stūres otru pusi

PSL

2

Labklājības ministra vietā – izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr.1474
Tehniskie palīglīdzekļi

Nr.p.k.

Vispārējā iepirkumu klasifikatora (CPV) kods

ISO kods/ identifikācijas numurs

Tehnisko palīglīdzekļu grupa un apakšgrupa

Nodošanas veids (patapinājumā vai īpašumā)

Lietošanas laiks (gadi)

Piezīmes

1

2

3

4

5

6

7

     

04

Personīgās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļi
1.

33196200–2

04 33 03

Spilveni izgulējumu profilaksei

Īpašumā

2

  
   

06

Ortozes
2.

33183000–6

06 03 03

Krustu–zarnkaula ortozes

Īpašumā

2

Spinālās ortožu sistēmas (SOS) ir savienojamu daļu kopums, ko veidojis viens pakalpojumu sniedzējs un ko var savienot ar jebkuru individuāli izgatavotu daļu, lai izveidotu dažādas SOS
2.1. 33183000–6 06 03 03 – individuāli izgatavojamas krustu–zarnkaula ortozes
2.2. 33183000–6 06 03 03 – rūpnieciski izgatavotas krustu–zarnkaula ortozes
3.

33183000–6

06 03 06

Jostas–krustu ortozes

Īpašumā

2

3.1. 33183000–6 06 03 06 – individuāli izgatavojamas jostas–krustu ortozes
3.2. 33183000–6 06 03 06 – rūpnieciski izgatavotas jostas–krustu ortozes
4.

33183000–6

06 03 07

Krūškurvja ortozes

Īpašumā

2

4.1. 33183000–6 06 03 07 – individuāli izgatavojamas krūškurvja ortozes
4.2. 33183000–6 06 03 07 – rūpnieciski izgatavotas krūškurvja ortozes
5.

33183000–6

06 03 08

Krūšu–jostas ortozes

Īpašumā

2

5.1.

33183000–6

06 03 08

– individuāli izgatavojamas krūšu–jostas ortozes
5.2.

33183000–6

06 03 08

– rūpnieciski izgatavotas krūšu–jostas ortozes
6.

33183000–6

06 03 09

Krūškurvja–jostas–krustu ortozes

Īpašumā

2

 
6.1.

33183000–6

06 03 09

– individuāli izgatavojamas krūškurvja– jostas–krustu ortozes
6.2.

33183000–6

06 03 09

– rūpnieciski izgatavotas krūškurvja–jostas–krustu ortozes
7.

33183000–6

06 03 12

Kakla ortozes

Īpašumā

2

7.1. 33183000–6 06 03 12 – individuāli izgatavojamas kakla ortozes
7.2. 33183000–6 06 03 12 – rūpnieciski izgatavotas kakla ortozes
8.

33183000–6

06 03 15

Kakla–krūškurvja ortozes

Īpašumā

2

 
8.1.

33183000–6

06 03 15

– individuāli izgatavojamas kakla–krūškurvja ortozes
8.2.

33183000–6

06 03 15

– rūpnieciski izgatavotas kakla–krūškurvja ortozes
9.

33183000–6

06 03 18

Kakla–krūškurvja–jostas–krustu ortozes

Īpašumā

2

9.1.

33183000–6

06 03 18

– individuāli izgatavojamas kakla–krūškurvja–jostas–krustu ortozes
9.2.

33183000–6

06 03 18

– rūpnieciski izgatavotas kakla–krūškurvja–jostas–krustu ortozes
10.

33183000–6

06 03 21

Galvas ortozes

Īpašumā

2

 
10.1. 33183000–6 06 03 21 – individuāli izgatavojamas galvas ortozes
10.2. 33183000–6 06 03 21 – rūpnieciski izgatavotas galvas ortozes
11.

33183000–6

06 04 03

Vēdera muskulatūras atbalsta ortozes, izņemot pirmsdzemdību un pēcdzemdību ortozes

Īpašumā

2

11.1.

33183000–6

06 04 03

– individuāli izgatavojamas vēdera muskulatūras atbalsta ortozes
11.2.

33183000–6

06 04 03

– rūpnieciski izgatavotas vēdera muskulatūras atbalsta ortozes
12.

33183000–6

06 04 06

Trūces bandāžas

Īpašumā

2

12.1. 33183000–6 06 04 06 – individuāli izgatavojamas trūces bandāžas
12.2. 33183000–6 06 04 06 – rūpnieciski izgatavotas trūces bandāžas
13.

33183000–6

06 06 03

Pirksta ortozes

Īpašumā

2

Augšējās ekstremitātes ortožu sistēmas (AEOS) ir savienojamu daļu kopums, ko veidojis viens pakalpojumu sniedzējs un ko var savienot ar jebkuru individuāli izgatavotu daļu, lai izveidotu dažādas AEOS
13.1. 33183000–6 06 06 03 – individuāli izgatavojamas pirksta ortozes
13.2. 33183000–6 06 06 03 – rūpnieciski izgatavotas pirksta ortozes
14.

33183000–6

06 06 06

Plaukstas ortozes

Īpašumā

2

14.1. 33183000–6 06 06 06 – individuāli izgatavojamas plaukstas ortozes
14.2. 33183000–6 06 06 06 – rūpnieciski izgatavotas plaukstas ortozes
15.

15.1.

15.2.

33183000–6

06 06 12

Plaukstas locītavas–plaukstas ortozes

Īpašumā

2

33183000–6

06 06 12

– individuāli izgatavojamas plaukstas locītavas–plaukstas ortozes

33183000–6

06 06 12

– rūpnieciski izgatavotas plaukstas locītavas–plaukstas ortozes
16.

16.1.

16.2.

33183000–6

06 06 13

Plaukstas locītavas–plaukstas–pirksta ortozes

Īpašumā

2

33183000–6

06 06 13

– individuāli izgatavojamas plaukstas locītavas–plaukstas–pirksta ortozes

33183000–6

06 06 13

– rūpnieciski izgatavotas plaukstas locītavas–plaukstas–pirksta ortozes
17.

17.1.

17.2.

33183000–6

33183000–6

33183000–6

06 06 15

06 06 15

06 06 15

Elkoņa ortozes

– individuāli izgatavojamas elkoņa ortozes

– rūpnieciski izgatavotas elkoņa ortozes

Īpašumā

2

18.

18.1.

18.2.

33183000–6

06 06 19

Elkoņa–apakšdelma–plaukstas ortozes

Īpašumā

2

33183000–6

06 06 19

– individuāli izgatavojamas elkoņa–apakšdelma–plaukstas ortozes

33183000–6

06 06 19

– rūpnieciski izgatavotas elkoņa–apakšdelma–plaukstas ortozes
19.

33183000–6

06 06 21

Pleca ortozes

Īpašumā

2

 
19.1. 33183000–6 06 06 21 – individuāli izgatavojamas pleca ortozes
19.2. 33183000–6 06 06 21 – rūpnieciski izgatavotas pleca ortozes
20.

20.1.

20.2.

33183000–6

06 06 24

Pleca–elkoņa ortozes

Īpašumā

2

33183000–6

06 06 24

– individuāli izgatavojamas pleca–elkoņa ortozes

33183000–6

06 06 24

– rūpnieciski izgatavotas pleca–elkoņa ortozes
21.

21.1.

21.2.

33183000–6

06 06 30

Pleca–elkoņa–plaukstas locītavas–plaukstas ortozes

Īpašumā

2

33183000–6

06 06 30

– individuāli izgatavojamas pleca–elkoņa–plaukstas locītavas–plaukstas ortozes

33183000–6

06 06 30

– rūpnieciski izgatavotas pleca–elkoņa–plaukstas locītavas–plaukstas ortozes
22.

22.1.

22.2.

33183000–6

06 12 03

Pēdas ortozes, izņemot ieliekamās zolītes un apavu ieliktņus

Īpašumā

2

Apakšējās ekstremitātes ortožu sistēmas (APEOS) ir savienojamu daļu kopums, ko veidojis viens pakalpojumu sniedzējs un ko var savienot ar jebkuru individuāli izgatavotu daļu, lai izveidotu dažādas APEOS

33183000–6

06 12 03

– individuāli izgatavojamas pēdas ortozes, izņemot ieliekamās zolītes un apavu ieliktņus

33183000–6

06 12 03

– rūpnieciski izgatavotas pēdas ortozes, izņemot ieliekamās zolītes un apavu ieliktņus
23.

23.1.

23.2.

33183000–6

06 12 06

Potītes–pēdas ortozes

Īpašumā

2

33183000–6

06 12 06

– individuāli izgatavojamas potītes–pēdas ortozes

33183000–6

06 12 06

– rūpnieciski izgatavotas potītes–pēdas ortozes
24.

24.1.

24.2.

33183000–6

33183000–6

33183000–6

06 12 09

06 12 09

06 12 09

Ceļa ortozes

– individuāli izgatavojamas ceļa ortozes

– rūpnieciski izgatavotas ceļa ortozes

Īpašumā

2

 
25.

25.1.

25.2.

33183000–6

06 12 12

Ceļa–potītes–pēdas ortozes

Īpašumā

2

33183000–6

06 12 12

– individuāli izgatavojamas ceļa–potītes–pēdas ortozes

33183000–6

06 12 12

– rūpnieciski izgatavotas ceļa–potītes–pēdas ortozes
26.

26.1.

26.2.

33183000–6

06 12 15

Gūžas ortozes, ieskaitot abdukcijas ortozes

Īpašumā

2

33183000–6

06 12 15

– individuāli izgatavojamas gūžas ortozes, ieskaitot abdukcijas ortozes

33183000–6

06 12 15

– rūpnieciski izgatavotas gūžas ortozes, ieskaitot abdukcijas ortozes
27.

27.1.

27.2.

33183000–6

06 12 16

Gūžas–ceļa ortozes

Īpašumā

2

33183000–6

06 12 16

– individuāli izgatavojamas gūžas–ceļa ortozes

33183000–6

06 12 16

– rūpnieciski izgatavotas gūžas–ceļa ortozes
28.

28.1.

28.2.

33183000–6

06 12 18

Gūžas–ceļa–potītes–pēdas ortozes

Īpašumā

2

33183000–6

06 12 18

– individuāli izgatavojamas gūžas–ceļa– potītes–pēdas ortozes

33183000–6

06 12 18

– rūpnieciski izgatavotas gūžas–ceļa–potītes–pēdas ortozes
 

 

06

Protēzes  
29.

33184000–3

06 18 03

Daļējas plaukstas protēzes, ieskaitot pirkstu protēzes

Īpašumā

3

Augšējās ekstremitātes protēžu sistēmas (AEPS) ir savienojamu daļu kopums, ko veidojis viens pakalpojumu sniedzējs un ko var savienot ar jebkuru individuāli izgatavotu daļu, lai izveidotu dažādas AEPS. Šajā grupā ietverti protēžu cimdi amputācijas stumbram un funkcionālie instrumenti, kas nav AEPS komponenti
30.

33184000–3

06 18 06

Plaukstas locītavas protēzes

Īpašumā

3

31.

33184000–3

06 18 09

Transradiālās (zemelkoņa) protēzes

Īpašumā

3

32.

33184000–3

06 18 12

Elkoņa locītavas protēzes

Īpašumā

3

33.

33184000–3

06 18 15

Transhumerālās (virselkoņa) protēzes

Īpašumā

3

34.

33184000–3

06 18 18

Pleca locītavas protēzes

Īpašumā

3

35.

33184000–3

06 18 21

Protēzes pēc pleca locītavas lāpstiņas un atslēgas kaula dezartikulācijas

Īpašumā

3

36.

33184000–3

06 18 24

Plaukstas protēzes

Īpašumā

3

37.

33184000–3

06 18 25

Sazaroti āķi

Īpašumā

3

  
38.

33184000–3

06 18 26

Ierīces vai rīki plaukstas funkciju aizvietošanai

Īpašumā

3

  
39.

33184000–3

06 18 36

Pleca vienības

Īpašumā

3

  
40.

33184000–3

06 18 39

Ārējās locītavas augšējās ekstremitātes protēžu sistēmai

Īpašumā

3

41.

33184000–3

06 21

Kosmētiskās augšējās ekstremitātes protēzes

Īpašumā

3

42.

33184000–3

06 24 03

Daļējas pēdas protēzes, ieskaitot kāju pirkstu protēzes

Īpašumā

3

Apakšējās ekstremitātes protēžu sistēmas (APEPS) ir savienojamu daļu kopums, ko veidojis viens pakalpojumu sniedzējs un ko var savienot ar jebkuru individuāli izgatavotu daļu, lai izveidotu dažādas APEPS. Šajā grupā ietvertas protēžu zeķes amputācijas stumbram un funkcionālie instrumenti, kas nav APEPS komponenti
43.

33184000–3

06 24 06

Potītes locītavas protēzes

Īpašumā

3

44.

33184000–3

06 24 09

Transtibiālās (zemceļa) protēzes

Īpašumā

3

  
45.

33184000–3

06 24 12

Ceļa locītavas protēzes

Īpašumā

3

46.

33184000–3

06 24 15

Transfemorālās (virsceļa) protēzes

Īpašumā

3

47.

33184000–3

06 24 18

Gūžas locītavas protēzes

Īpašumā

3

48.

33184000–3

06 24 21

Hemipelvektomijas protēzes

Īpašumā

3

49.

33184000–3

06 24 37

Ārējās locītavas apakšējās ekstremitātes protēžu sistēmām

Īpašumā

3

50.

33184000–3

06 24 48

Pirmreizējās protēzes agrīnai amputētas apakšējās ekstremitātes mobilizācijai

Īpašumā

1

51.

33184400–7

06 30 18

Krūšu protēzes

Īpašumā

2

Trūcīgām personām
 

 

06

Apavi  
52.

33141740–9

06 33 03

Rehabilitācijas/profilaktiskie gatavie ortopēdiskie apavi (2 pāri – ziemas un vasaras)

Īpašumā

2

Personām ar pēdu (t.sk. pirkstu) un (vai) potīšu deformācijām, kuru dēļ nav iespējams piemeklēt standarta apavus, trūcīgām personām un bērniem.
Netiek segta standartapavu cena
53.

33141740–9

06 33 03

Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi (2 pāri – ziemas un vasaras)

Īpašumā

2

Personām ar smagām pēdu un (vai) potīšu deformācijām, kuru dēļ nav iespējams pielāgot standarta vai rehabilitācijas/profilaktiskos apavus, kā arī personām ar apakšējās ekstremitātes apasiņošanas, jušanas un kustību traucējumiem, kā arī trūcīgām personām un bērniem.
Netiek segta standartapavu cena
54.

33141740–9

06 33 06

Individuāli klientam izgatavoti ortopēdiskie apavi

Īpašumā

1

 
55.

33141740–9

06 33 06

Individuāli klientam ar apakšējās ekstremitātes saīsinājumu izgatavoti apavi

Īpašumā

1

 
56.

33141740–9

06 33 06

Individuāli klientam ar izteiktām pēdas deformācijām vai ortozes lietotājam izgatavoti apavi

Īpašumā

1

 
57.

33141740–9

06 33 06

Individuāli klientam ar pēdas amputāciju dažādos līmeņos izgatavoti apavi

Īpašumā

1

 
 

  

09

Personīgās aprūpes un aizsardzības palīglīdzekļi
58.

33196200–2

09 09 03

Palīglīdzekļi zeķu un bikšu uzvilkšanai

Īpašumā

2

 
59.

33196200–2

09 12 03

Tualetes krēsli bez riteņiem

Īpašumā

3

 
60.

33196200–2

09 12 03

Tualetes krēsli ar riteņiem

Īpašumā

3

 
61.

33196200–2

09 12 03

Tualetes/dušas krēsli

Īpašumā

3

 
62.

33196200–2

09 12 03

Tualetes krēsli bērniem

Īpašumā

3

 
63.

33196200–2

09 12 12

Paaugstināti atsevišķi stāvoši tualetes sēdekļi

Īpašumā

3

 
64.

33196200–2

09 12 15

Paaugstināti tualetes sēdekļi (nepiestiprinātie)

Īpašumā

3

 
65.

33196200–2

09 12 24

Piemontējami tualetes rokturi un atzveltnes

Īpašumā

3

 
66.

33196200–2

09 12 25

Atsevišķi esoši tualetes rokturi un atzveltnes

Īpašumā

3

 
67.

33196200–2

09 33 03

Vannas/dušas krēsli

Īpašumā

3

 
68.

33196200–2

09 33 03

Vannas krēsli bērniem

Īpašumā

3

 
69.

33196200–2

09 33 03

Dušas krēsli bez muguras balsta

Īpašumā

3

 
70.

33196200–2

09 33 03

Dušas krēsli ar muguras balstu

Īpašumā

3

 
71.

33196200–2

09 33 03

Vannas krēsli ar muguras balstu

Īpašumā

3

 
72.

33196200–2 

09 33 03

Vannas krēsli ar piesūcekņiem

Īpašumā

2

 
73.

33196200–2

09 33 03

Vannas dēļi

Īpašumā

3

 
74.

33196200–2

09 33 03

Vannas krēsli, pagriežami, ar muguras balstu

Īpašumā

3

 
75.

33196200–2

09 33 03

Dušas krēsli, stiprināmi pie sienas

Īpašumā

3

  
 

  

12

Personīgie pārvietošanās palīglīdzekļi
76.

33141710–0

12 03 06

Elkoņa atbalsta kruķi bērniem

Patapinājumā

2

 
77.

33141710–0

12 03 12

Paduses atbalsta kruķi bērniem

Patapinājumā

2

 
78.

33141710–0

12 03 12

Paduses atbalsta kruķi (koka) bērniem

Patapinājumā

2

 
79.

33141710–0

12 03 12

Paduses atbalsta kruķi (alumīnija) bērniem

Patapinājumā

2

 
80.

33141720–3

12 03 16

Kvadripodi

Patapinājumā

2

 
81.

33141720–3

12 06 03

Staigāšanas rāmji bez riteņiem ar nekustīgu rāmi

Patapinājumā

3

Staigāšanas palīglīdzekļi, kurus izmanto pa vienam, vadot ar abām rokām
82.

33141720–3

12 06 03

Staigāšanas rāmji bez riteņiem ar kustīgu rāmi

Patapinājumā

3

83.

33141720–3

12 06 06

Rollatori ar 2 riteņiem bez sēdekļa

Patapinājumā

3

 
84.

33141720–3

12 06 06

Rollatori ar 2 riteņiem bez sēdekļa bērniem

Patapinājumā

2

 
85.

33141720–3

12 06 06

Rollatori ar 2 riteņiem ar sēdekli

Patapinājumā

3

 
86.

33141720–3

12 06 06

Rollatori ar 3 riteņiem

Patapinājumā

3

 
87.

33141720–3

12 06 06

Rollatori ar 4 riteņiem

Patapinājumā

3

 
88.

33141720–3

12 06 06

Rollatori ar 4 riteņiem (ar apakšdelma balstiem)

Patapinājumā

3

 
89.

33141720–3

12 06 06

Rollatori ar 4 riteņiem bērniem

Patapinājumā

2

 
90.

33141720–3

12 06 06

Rollatori ar 4 riteņiem bērniem (ar virziena maiņu)

Patapinājumā

2

 
91.

33141720–3

12 06 06

Rollatori ar 4 riteņiem (ar vieglāku svaru)

Patapinājumā

3

 
92.

33141720–3

12 06 09

Pārvietošanās krēsli pieaugušajiem

Patapinājumā

4

 
93.

33141720–3

12 06 09

Pārvietošanās krēsli ar fiksācijas jostām bērniem

Patapinājumā

4

 
94.

33141720–3

12 06 09

Pārvietošanās krēsli ar fiksācijas riņķi bērniem

Patapinājumā

4

 
95.

33141720–3

12 06 09

Pārvietošanās krēsli bērniem (aktivitāšu)

Patapinājumā

5

 
96.

33141720–3

12 06 12

Pārvietošanās galdi pieaugušajiem

Patapinājumā

4

 
97.

33141720–3

12 06 12

Pārvietošanās galdi bērniem

Patapinājumā

3

 
98.

33141720–3

12 06 12

Pārvietošanās galdi bērniem (daudzfunkcionālie)

Patapinājumā

4

 
99.

33141720–3

12 18 09

Ar labo roku minami trīsriteņi

Patapinājumā

3

 
100.

33141720–3

12 18 09

Ar kreiso roku minami trīsriteņi

Patapinājumā

3

 
101.

33141720–3

12 18 09

Ar abām rokām minami trīsriteņi

Patapinājumā

3

 
102.

33141720–3

12 18 09

Ar abām rokām minami trīsriteņi, kuriem ir vairāki pārnesumi

Patapinājumā

3

 
103.

33193120–6

12 22 18

Manuālie pavadoņa vadīti riteņkrēsli pieaugušajiem

Patapinājumā

3

 
104.

33193120–6

12 22 18

Manuālie pavadoņa vadīti riteņkrēsli bērniem (ar papildaprīkojumu)

Patapinājumā

3

 
105.

33193120–6

12 22 18

Manuālie pavadoņa vadīti riteņkrēsli bērniem

Patapinājumā

2

 
106.

33193120–6

12 22 18

Manuālie pavadoņa vadīti riteņkrēsli bērniem (ar maināmu muguras leņķi)

Patapinājumā

2

 
107.

33193120–6

12 22 18

Manuālie pavadoņa vadīti riteņkrēsli bērniem (ar pavadoņa darbināmām bremzēm)

Patapinājumā

4

 
108.

33193120–6

12 22 03

Bimanuālie riteņkrēsli ar mugurējo piedziņu pieaugušajiem (bāzes modelis)

Patapinājumā

3

 
109.

33193120–6

12 22 03

Bimanuālie riteņkrēsli ar mugurējo piedziņu pieaugušajiem, ar x veida rāmi (ar spilvenu, ar sānu–roku balstiem, ar pretapgāšanās riteņiem)

Patapinājumā

3

Nepieciešamību nosaka VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" darbinieki (ergoterapeiti), veicot funkcionālo novērtēšanu
110.

33193120–6

12 22 03

Bimanuālie riteņkrēsli ar mugurējo piedziņu pieaugušajiem, ar x veida rāmi (ar spilvenu, ar roku balstiem, ar pretapgāšanās riteņiem, ar pretslīdes stīpām)

Patapinājumā

3

111.

33193120–6

12 22 03

Bimanuālie riteņkrēsli ar mugurējo piedziņu pieaugušajiem, ar nesalokāmu rāmi (ar roku balstiem, stumšanas rokturiem, ar pretapgāšanās riteņiem, ar spilvenu)

Patapinājumā

4

112.

33193120–6

12 22 03

Bimanuālie riteņkrēsli ar mugurējo piedziņu pieaugušajiem, ar nesalokāmu rāmi (ar roku balstiem, ar spilvenu)

Patapinājumā

4

113. 33193120–6

12 22 03

Bimanuālie riteņkrēsli ar mugurējo piedziņu pieaugušajiem, ar nesalokāmu rāmi (ar roku balstiem, stumšanas rokturiem, ar pretapgāšanās riteņiem, ar pretslīdes stīpām, ar spilvenu, ar spieķu aizsargu)

Patapinājumā

4

Nepieciešamību nosaka VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" darbinieki (ergoterapeiti), veicot funkcionālo novērtēšanu
114. 33193120–6

12 22 03

Bimanuālie riteņkrēsli ar mugurējo piedziņu pieaugušajiem, ar nesalokāmu rāmi (ar roku balstiem, stumšanas rokturiem, ar pretapgāšanās riteņiem, ar dalītiem kāju balstiem, ar bremzi, ko darbina ar vienu roku, ar spilvenu)

Patapinājumā

4

Nepieciešamību nosaka VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" darbinieki (ergoterapeiti), veicot funkcionālo novērtēšanu
115. 33193120–6

12 22 03

Bimanuālie riteņkrēsli ar mugurējo piedziņu pieaugušajiem (ar polsterētu muguras balstu un sēdvirsmu, kuri ir regulējami noteiktā leņķī)

Patapinājumā

4

116. 33193120–6

12 22 03

Bimanuālie riteņkrēsli ar mugurējo piedziņu pieaugušajiem (sportam)

Patapinājumā

4

Personām, kuras regulāri nodarbojas ar kādu sporta veidu, un to apliecina Latvijas Paralimpiskā komiteja
117. 33193120–6

12 22 03

Bimanuālie riteņkrēsli ar mugurējo piedziņu pieaugušajiem (personām ar abu kāju amputāciju)

Patapinājumā

3

 
118. 33193120–6

12 22 03

Bimanuālie riteņkrēsli ar mugurējo piedziņu bērniem

Patapinājumā

2

 
119. 33193120–6 

12 22 03

Bimanuālie riteņkrēsli ar mugurējo piedziņu bērniem, ar nesalokāmu rāmi

Patapinājumā

3

 
120. 33193120–6

12 22 03

Bimanuālie riteņkrēsli ar mugurējo piedziņu bērniem (ar polsterētu muguras balstu un sēdvirsmu, kuri ir regulējami noteiktā leņķī)

Patapinājumā

4

 
121. 33193120–6

12 22 03

Bimanuālie vertikalizācijas riteņkrēsli ar mugurējo piedziņu

Patapinājumā

6

Tiesības saņemt palīglīdzekli nosaka VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" speciālistu komisija, ja atzinumā norādīta nepieciešamība personai regulāri vertikalizēties
122. 33193120–6

12 22 06

Bimanuālie riteņkrēsli ar sviras piedziņu

Patapinājumā

3

 
123. 33193120–6

12 22 09

No vienas puses vadāmi riteņkrēsli bez piedziņas. Riteņkrēsli, kurus vada ar vienu roku

Patapinājumā

3

 
124. 33193121–3

12 23 03

Elektriskie riteņkrēsli ar rokas vadību

Patapinājumā

6

Tiesības saņemt palīglīdzekli nosaka VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" speciālistu komisija
125. 33196200–2

12 31 03

Slīddēlis

Patapinājumā

2

 
    

15

Palīglīdzekļi mājsaimniecībai
126. 33196200–2

15 03 06

Palīglīdzekļi produktu griešanai, smalcināšanai, sadalīšanai

Īpašumā

5

 
127. 39221200–9

15 09 13

Galda piederumi

Īpašumā

5

 
    

18

Palīglīdzekļi mājas un citu telpu pielāgošanai
128. 33196200–2

18 18 03

Atbalsta rokturi, skrūvējami pie grīdas vai sienas

Īpašumā

3

 
    

24

Pielāgotie palīglīdzekļi   
129. 33196200–2

24 21 03

Manuālās satveršanas stangas

Īpašumā

2

 
Labklājības ministra vietā – izglītības un zinātnes ministre T.Koķe

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!