• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra noteikumi Nr. 1482 "Asignējumu piešķiršanas un izpildes kārtība". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 28.12.2009., Nr. 203 https://www.vestnesis.lv/ta/id/202634

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.1485

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra noteikumos Nr.977 "Noteikumi par bateriju un akumulatoru ražotāju reģistrācijas kārtību un reģistra turētāju"

Vēl šajā numurā

28.12.2009., Nr. 203

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 1482

Pieņemts: 15.12.2009.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.
Ministru kabineta noteikumi Nr.1482

Rīgā 2009.gada 15.decembrī (prot. Nr.88 73.§)
Asignējumu piešķiršanas un izpildes kārtība
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 24.panta otro daļu
I. Vispārīgais jautājums
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Valsts kase piešķir asignējumus izdevumiem saskaņā ar likumā par valsts budžetu kārtējam gadam (turpmāk – valsts budžeta likums) noteikto apropriāciju un nodrošina asignējumu izpildi.
II. Asignējumu piešķiršana
2. Piecu darbdienu laikā pēc valsts budžeta likuma pieņemšanas Saeimā otrajā lasījumā vai finanšu ministra apstiprinātiem valsts darbībai nepieciešamiem valsts budžeta izdevumiem, aizdevumiem un aizņēmumu limitiem ministrijas un citas centrālās valsts iestādes (turpmāk – ministrija) sagatavo un iesniedz Finanšu ministrijā priekšlikumus par ieņēmumu vai resursu izdevumu segšanai, kā arī izdevumu un finansēšanas (turpmāk – resursi izdevumu segšanai un izdevumi) sadalījumu pa saimnieciskā gada mēnešiem atbilstoši maksājumu termiņiem, ņemot vērā šādus nosacījumus:

2.1. atlīdzību plāno atbilstoši izmaksu laika grafikiem, mērķdotācijas pašvaldību budžetiem, subsīdijas un dotācijas, kā arī pārējos regulāros izdevumus plāno atbilstoši maksājumu laika grafikiem;

2.2. finansējumu, kas piešķirts Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto vai finansēto projektu un pasākumu finansēšanai, plāno atbilstoši noteiktajiem maksājumu grafikiem;

2.3. iemaksas starptautiskajās organizācijās plāno atbilstoši maksājumu grafikiem;

2.4. iegādes pamatkapitāla atjaunošanai plāno saskaņā ar prognozēto valsts iepirkumu procedūru gaitu;

2.5. investīcijas plāno atbilstoši prognozētajiem darba grafikiem un maksājumu grafikiem par izpildītajiem darbiem.
3. Finanšu ministrija apkopo ministriju iesniegtos priekšlikumus par resursu izdevumu segšanai un izdevumu sadalījumu. Ja tiek konstatētas neprecizitātes, Finanšu ministrija par to informē attiecīgo ministriju, un tā precizē resursu izdevumu segšanai un izdevumu sadalījumu. Finanšu ministrs pieņem lēmumu par ministrijas resursu izdevumu segšanai un izdevumu sadalījumu, un Finanšu ministrija divu darbdienu laikā pēc valsts budžeta likuma izsludināšanas nosūta minēto lēmumu Valsts kasei un ministrijai.
4. Valsts sekretārs un centrālās valsts iestādes vadītājs, ņemot vērā finanšu ministra lēmumu par resursu izdevumu segšanai un izdevumu sadalījumu, kā arī ministrijai apstiprināto valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta apropriāciju, nosaka budžeta izpildītājiem resursu izdevumu segšanai un izdevumu apmēru gadā un tā sadalījumu.
5. Budžeta izpildītāji saskaņā ar ministrijas noteikto resursu izdevumu segšanai un izdevumu apmēru gadā un tā sadalījumu sagatavo finansēšanas plānu projektus pa mēnešiem (1.pielikums – pamatbudžetam, 2.pielikums – speciālajam budžetam).
6. Ja tiek izveidota jauna tiešās pārvaldes iestāde, ministrija, kuras padotībā atrodas iestāde, par to informē Valsts kasi. Valsts kasei ir tiesības pieprasīt no ministrijas papildu informāciju, kas ir nepieciešama iestādes reģistrācijai Valsts kases informācijas sistēmā.
7. Budžeta izpildītāji atsevišķus finansēšanas plānu projektus sagatavo, ja:

7.1. apstiprināta apropriācija vairāku programmu un apakšprogrammu izpildei;

7.2. izdevumu segšanai paredzēta ārvalstu finanšu palīdzība vai transferts no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem;

7.3. apstiprināta apropriācija valsts budžeta investīciju projekta īstenošanai un projekta īstenotājs ir valsts budžeta iestāde;

7.4. Eiropas Savienības fondu projekta īstenošanai paredzēta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem un projekta īstenotājs ir valsts budžeta iestāde;

7.5. projekta īstenošanai paredzēts Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansējums un projekta īstenotājs ir valsts budžeta iestāde;

7.6. apstiprināta apropriācija pārējo valsts budžeta ilgtermiņa saistību izpildei;

7.7. finansēšanas plānus sagatavo katrai 2007.–2013.gada plānošanas perioda Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda aktivitātei vai apakšaktivitātei.
8. Budžeta izpildītāji, sagatavojot finansēšanas plānu projektus, norāda šādu informāciju:

8.1. budžeta veidu;

8.2. ministriju;

8.3. programmu vai apakšprogrammu;

8.4. budžeta izpildītāju;

8.5. valsts budžeta ilgtermiņa saistību veidu;

8.6. resursus izdevumu segšanai;

8.7. konta valūtu.
9. Budžeta izpildītāji norāda valsts budžeta ilgtermiņa saistību veidu saskaņā ar valsts budžeta likuma pielikumu par valsts budžeta ilgtermiņa saistību maksimāli pieļaujamo apjomu. Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda saistību veidu 2007.–2013.gada programmēšanas periodam norāda, atšifrējot līdz aktivitātes vai apakšaktivitātes līmenim.
10. Budžeta izpildītāji sagatavotos finansēšanas plānu projektus iesniedz ministrijā, kurai valsts budžeta likumā noteikta apropriācija attiecīgajai valsts budžeta programmai vai apakšprogrammai.
11. Ja budžeta izpildītājs programmas vai apakšprogrammas izpildē iesaista citas ministrijas padotībā esošu valsts budžeta iestādi, ir jāpalielina iesaistītās ministrijas budžeta apropriācija saskaņā ar Ministru kabineta noteikto kārtību par apropriācijas pārdali, lai nodrošinātu valsts budžeta izpildes procesā starp ministrijām plānoto transfertu pārskaitīšanu un izdevumu veikšanu.
12. Ministrija finansēšanas plānu projektus pārbauda un ne vēlāk kā astoņas darbdienas pirms saimnieciskā gada sākuma vai trīs darbdienas pirms kārtējā mēneša sākuma elektroniski apstiprina Valsts kases informācijas sistēmā. Vienlaikus ministrija elektroniski informē Valsts kasi par finansēšanas plānu apstiprināšanu, kā arī norāda to skaitu un sagatavošanas pamatojumu.
13. Valsts kase pārbauda ministrijas iesniegto budžeta izpildītāju finansēšanas plānu projektu atbilstību valsts budžeta likumam un trīs darbdienu laikā tos reģistrē Valsts kases informācijas sistēmā.
14. Valsts kase atver kontu katram budžeta izpildītājam saskaņā ar šajos noteikumos noteiktajā kārtībā reģistrēto finansēšanas plānu.
15. Valsts kase, pamatojoties uz reģistrētajiem finansēšanas plāniem, mēneša pirmajā darbdienā piešķir:

15.1. dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem;

15.2. mēneša asignējumus.
16. Budžeta izpildītāji izstrādā grozījumus finansēšanas plānos, ja:

16.1. nepieciešams pārdalīt no gada sākuma programmā vai apakšprogrammā plānotos resursus izdevumu segšanai, tai skaitā piešķirto dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem, un piešķirtos asignējumus valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas ietvaros starp budžeta izpildītājiem vai klasifikācijas kodiem;

16.2. saskaņā ar Ministru kabineta vai finanšu ministra lēmumu ir mainīta apropriācija vai veikta līdzekļu pārdale atbilstoši valsts budžeta likumam;

16.3. ir stājušies spēkā grozījumi valsts budžeta likumā;

16.4. saskaņā ar Ministru kabineta vai finanšu ministra lēmumu ir samazināti vai aizkavēti asignējumi;

16.5. saskaņā ar šo noteikumu 25.punktu Finanšu ministrija ir pieprasījusi ministrijai veikt finansēšanas plānu grozījumus atbilstoši veicamo darbu vai pasākumu izpildes termiņiem;

16.6. saskaņā ar šo noteikumu 22.punktu faktiskā izpilde kontā pārsniedz piešķirtos asignējumus.
17. Grozījumus finansēšanas plānos šo noteikumu 16.punktā minētajos gadījumos izstrādā, ievērojot šādus nosacījumus:

17.1. grozījumus finansēšanas plānos budžeta izpildītāji veic, nemainot iepriekšējos periodos apstiprināto asignējumu apmēru;

17.2. budžeta izpildītāji informē Valsts kasi, ja grozījumi tiek veikti reorganizēto vai likvidēto iestāžu finansēšanas plānos.
18. Izmaiņas finansēšanas plānos pēc grozījumu izdarīšanas valsts budžeta likumā vai apropriācijas izmaiņām saskaņā ar Ministru kabineta vai finanšu ministra lēmumu ministrija nodrošina divu nedēļu laikā pēc minēto grozījumu spēkā stāšanās, bet ne vēlāk kā trīs darbdienas pirms nākamā mēneša sākuma.
19. Valsts sekretārs un centrālās valsts iestādes vadītājs nodrošina finansēšanas plānu sagatavošanu atbilstoši valsts budžeta likumam un to savlaicīgu iesniegšanu Valsts kasē saskaņā ar šiem noteikumiem.
III. Asignējumu izpilde
20. Budžeta izpildītāji var veikt izdevumus tikai to finansēšanas plānos no gada sākuma piešķirto asignējumu ietvaros saskaņā ar valsts budžetā noteiktajiem finansējuma izmantošanas mērķiem sadalījumā pa budžeta rādītājiem.
21. Izdevumu segšanai budžeta izpildītāji var izmantot tikai to finansēšanas plānos paredzētos resursus izdevumu segšanai, tai skaitā plānotos atlikumus no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem vai ārvalstu finanšu palīdzības.
22. Ja pēc finansēšanas plānu grozījumiem faktiskā izpilde kontā pārsniedz piešķirtos asignējumus, ministrija nedēļas laikā pēc asignējumu piešķiršanas, bet ne vēlāk kā trīs darbdienas pirms nākamā mēneša sākuma nodrošina faktiskās izpildes atbilstību piešķirtajiem asignējumiem, veicot grozījumus finansēšanas plānā vai veicot klasifikācijas kodu labojumus vai darījumu pārgrāmatošanu saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par kontu lietošanas un maksājumu izpildes kārtību Valsts kasē.
23. Valsts kase līdz kārtējā mēneša piektajai darbdienai nodrošina ministriju ar operatīvo kopsavilkuma pārskatu par periodu no gada sākuma. Ministrija pārbauda kopsavilkuma pārskatu un informē ministrijas budžeta izpildītājus par nepieciešamību veikt klasifikācijas kodu labojumus vai darījumu pārgrāmatošanu saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par kontu lietošanas un maksājumu izpildes kārtību Valsts kasē.
24. Valsts kase līdz kārtējā saimnieciskā gada septītajai darbdienai elektroniskā formā nodrošina ministrijai kopsavilkuma pārskatu par iepriekšējo saimniecisko gadu. Ministrija pārbauda kopsavilkuma pārskatu un nosūta to Valsts kasei trīs darbdienu laikā pēc pārskata saņemšanas no Valsts kases.
25. Finanšu ministrija katru ceturksni izvērtē ministriju valsts budžeta programmu un apakšprogrammu izpildi. Ja izdevumu izpilde laikposmā no gada sākuma līdz iepriekšējam ceturksnim (ieskaitot) ir mazāka par 85 procentiem no attiecīgās valsts budžeta programmas vai apakšprogrammas finansēšanas plānā šim periodam apstiprinātā izdevumu apmēra, Finanšu ministrija var pieprasīt ministrijai veikt finansēšanas plāna grozījumus atbilstoši veicamo darbu vai pasākumu izpildes termiņiem.
26. Pārmaksas un prasību atmaksas, kas veidojušās iepriekšējos saimnieciskajos gados, ieskaita valsts budžeta izpildītāja atvērtajā kontā Valsts kasē.
27. Operatīvās darbības iestādes operatīvās darbības nodrošināšanai paredzētos valsts budžeta līdzekļus (tai skaitā operatīvās darbības iestādes darbiniekiem operatīvās darbības nodrošināšanai avansā izsniegtos finanšu līdzekļus), kas saimnieciskā gada laikā nav izlietoti, līdz nākamā saimnieciskā gada 10.janvārim ieskaita budžeta izpildītāja atvērtajā kontā Valsts kasē.
28. Šo noteikumu 26. un 27.punktā minētās summas uzskaita budžeta izpildītāja atvērtajā kontā Valsts kasē, piemērojot budžetu ieņēmumu klasifikācijas kodu. Budžeta izpildītājs ir atbildīgs par minēto summu pārskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos, ja atmaksāto līdzekļu resursu avots iepriekšējā saimnieciskajā gadā bija dotācija no vispārējiem ieņēmumiem vai transferta pārskaitījums no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem.
29. Budžeta izpildītājs ir atbildīgs par personām, kas ieguvušas diplomātisko un konsulāro dienesta statusu, avansā izsniegto un saimnieciskā gada laikā neizlietoto valsts budžeta līdzekļu ieskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos līdz nākamā saimnieciskā gada 20.janvārim.
30. Ja budžeta izpildītājiem valsts pamatbudžeta kontos iepriekšējā gada beigās saglabājies līdzekļu atlikums no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem vai ārvalstu finanšu palīdzības, tai skaitā transfertiem no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem, Valsts kase, pamatojoties uz budžeta izpildītāja iesniegumu (3.pielikums), līdzekļu atlikumus līdz nākamā saimnieciskā gada 10.janvārim ieskaita:

30.1. nākamajam saimnieciskajam gadam atvērtajos valsts pamatbudžeta kontos, nepārsniedzot reģistrētajos finansēšanas plānos piešķirto asignējumu apmēru, ko plānots segt no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem vai ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu atlikumiem;

30.2. deponēto līdzekļu kontā Valsts kasē, kas atvērts budžeta izpildītājam attiecīgās programmas vai apakšprogrammas atlikumu uzskaitei līdz to ieplānošanai budžetā. Pēc šo līdzekļu ieplānošanas budžetā, budžeta izpildītājs iesniedz Valsts kasē iesniegumu par līdzekļu atlikumu pārgrāmatošanu uz norādīto valsts pamatbudžeta izdevumu kontu, piemērojot atbilstošo finansēšanas klasifikācijas kodu.
31. Budžetā neplānotie līdzekļi līdz to ieplānošanai valsts budžetā tiek ieskaitīti budžeta izpildītāja atvērtajā kontā, piemērojot atbilstošo ieņēmumu klasifikācijas kodu. Pēc šo līdzekļu ieplānošanas budžetā budžeta izpildītājs iesniedz Valsts kasē vēstuli par ieņēmumu pārgrāmatošanu uz norādīto valsts pamatbudžeta izdevumu kontu.
32. Līdzekļi, kurus nevar attiecināt uz budžeta iestādes saimniecisko darbību un kas ieskaitīti Valsts kasē atvērtajā deponēto līdzekļu kontā saskaņā ar normatīvajiem aktiem, tai skaitā drošības nauda, pansionātos dzīvojošo deponētās pensijas, līdz tiesas lēmumam atsavinātie līdzekļi no aizturētām personām, ieslodzīto personu personīgā nauda, tiek uzskaitīti deponēto līdzekļu kontā Valsts kasē ar attiecīgo naudas līdzekļu vai noguldījumu finansēšanas klasifikācijas kodu.
33. Budžeta izpildītāji nodrošina piešķirto asignējumu izpildi atbilstoši valsts budžeta likumā noteiktajai apropriācijai saskaņā ar šajos noteikumos noteikto kārtību.
IV. Noslēguma jautājumi
34. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2007.gada 10.aprīļa noteikumus Nr.236 "Asignējumu piešķiršanas un izpildes kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 61., 207.nr.; 2008, 96., 146., 1043.nr.; 2009, 75.nr.).
35. Valsts kase ir tiesīga piemērot Likuma par budžetu un finanšu vadību 47.pantā paredzētos pasākumus, ja tā konstatē, ka netiek ievērota šajos noteikumos noteiktā kārtība.
36. Šo noteikumu 3., 4., 7., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 31., 32., 33., 34. un 35.punkts stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.
Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministrs E.Repše
1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr.1482
Finanšu ministrs E.Repše
2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr.1482
Finanšu ministrs E.Repše
3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr.1482
Finanšu ministrs E.Repše

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!