• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2009. gada 17. novembra noteikumi Nr. 1332 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.2.aktivitātes "Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" projektu iesniegumu atlases otro un turpmākajām kārtām". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 27.11.2009., Nr. 187 https://www.vestnesis.lv/ta/id/201103

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.1333

Noteikumi par Ārlietu ministrijas sniegto konsulāro maksas pakalpojumu cenrādi

Vēl šajā numurā

27.11.2009., Nr. 187

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 1332

Pieņemts: 17.11.2009.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.
Ministru kabineta noteikumi Nr.1332

Rīgā 2009.gada 17.novembrī (prot. Nr.81 30.§)
Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.2.aktivitātes "Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" projektu iesniegumu atlases otro un turpmākajām kārtām
Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.prioritātes "Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana" 3.4.4.pasākuma "Mājokļa energoefektivitāte" 3.4.4.2.aktivitātes "Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" projektu iesniegumu atlases otro un turpmākās kārtas (turpmāk – aktivitāte);

1.2. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu (turpmāk – projekts) iesniegumu vērtēšanas kritērijus (turpmāk – kritēriji);

1.3. prasības projekta iesniedzējam;

1.4. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību;

1.5. atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu.
2. Aktivitātes mērķis ir palielināt pašvaldības sociālā dzīvojamā fonda energoefektivitāti, vienlaikus ceļot tā kvalitāti un ilgtspēju un nodrošinot sociāli mazaizsargātas personu grupas ar adekvātu mājokli.
3. Aktivitātes īstenošanas veids ir atklāta projektu iesniegumu atlase.
4. Aktivitātes īstenošanu nodrošina atbildīgā iestāde un sadarbības iestāde. Atbildīgā iestāde ir Ekonomikas ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde). Sadarbības iestāde ir valsts aģentūra "Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra" (turpmāk – sadarbības iestāde). Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā.
5. Atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes kompetence:

5.1. atbildīgā iestāde:

5.1.1. nodrošina aktivitātes īstenošanu, uzraudzību un kontroli, tai skaitā piemēro n+2 un n+3 principu aktivitātes līmenī, īstenojot Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr.1260/1999 (turpmāk – Padomes Regula Nr.1083/2006), 93.panta 1. un 2.punktā minēto principu izpildi;

5.1.2. nodrošina aktivitātes finanšu plānošanu;

5.1.3. sniedz sabiedrībai informāciju un nodrošina publicitāti jautājumos, kas saistīti ar aktivitātes īstenošanu;

5.2. sadarbības iestāde:

5.2.1. izveido projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju (turpmāk – komisija), izstrādā un apstiprina komisijas darbības kārtību;

5.2.2. pirms projektu iesniegumu pieņemšanas izstrādā, saskaņo ar atbildīgo iestādi, apstiprina un publicē sadarbības iestādes mājaslapā internetā (http://esfondi.bema.gov.lv) projektu iesniegumu vērtēšanas un vērtēšanas veidlapas aizpildīšanas metodiku, kā arī izstrādā un publicē sadarbības iestādes mājaslapā internetā projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodiku un vienošanās par projekta īstenošanu (turpmāk – vienošanās) paraugu, tai skaitā starpposma un noslēguma pārskata veidlapu, tās aizpildīšanas kārtību un izdevumus apliecinošo dokumentu sarakstu;

5.2.3. sniedz informāciju projekta iesniedzējam par projekta iesnieguma sagatavošanu;

5.2.4. pēc tam kad projektu iesniegumu vērtēšanas un vērtēšanas veidlapas aizpildīšanas metodika saskaņota ar atbildīgo iestādi, veic projektu iesniegumu atlasi un nodrošina projektu iesniegumu vērtēšanu;

5.2.5. pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu un informē par to projekta iesniedzēju;

5.2.6. slēdz vienošanos ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmēju (turpmāk – finansējuma saņēmējs);

5.2.7. izvērtē un pieņem lēmumu par grozījumiem projektos atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu, un saskaņā ar vienošanos;

5.2.8. nodrošina aktivitātes ietvaros apstiprināto projektu uzraudzību un kontroli, tai skaitā piemēro n+2 un n+3 principu projektu līmenī, īstenojot Padomes Regulas Nr.1083/2006 93.panta 1. un 2.punktā minēto principu izpildi;

5.2.9. sniedz informāciju finansējuma saņēmējam par projekta īstenošanu un vienošanās nosacījumu izpildi;

5.2.10. pārbauda un apstiprina finansējuma saņēmēja projekta progresa pārskatu un maksājuma pieprasījumu, kā arī sagatavo maksājuma uzdevumus un izdevumu deklarācijas;

5.2.11. nodrošina informācijas sagatavošanu atbildīgajai iestādei par aktivitātes īstenošanai pieejamā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apguvi;

5.2.12. analizē problēmas, kas saistītas ar aktivitātes un projektu īstenošanu, un sniedz atbildīgajai iestādei priekšlikumus par aktivitātes un projektu īstenošanas uzlabošanu;

5.2.13. sniedz sabiedrībai informāciju un nodrošina publicitāti jautājumos, kas saistīti ar aktivitātes ietvaros apstiprinātajiem projektiem;

5.2.14. nodrošina datu uzkrāšanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmā par projektu iesniegumiem un projektiem.
6. Aktivitātes ietvaros īstenotos projektus līdzfinansē no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un finansējuma saņēmēja līdzekļiem. Aktivitātes ietvaros pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums (turpmāk – finansējums) ir 4 041 806 lati un pašvaldību budžeta finansējums ir ne mazāks kā 1 347 269 lati.
II. Prasības projekta iesniedzējam un atbalstāmās darbības
7. Lai pretendētu uz finansējumu, projekta iesniedzējs atbilst šādiem nosacījumiem:

7.1. projekta iesniedzējs ir Latvijas Republikas pašvaldība;

7.2. projekta iesniedzējs apliecina, ka pēc projekta īstenošanas turpmāko triju gadu laikā katru gadu, ievērojot vienošanās nosacījumos noteiktos termiņus, iesniegs sadarbības iestādē pārskatu saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu par siltumenerģijas patēriņu pēc būvdarbu veikšanas attiecīgajā mājā;

7.3. sociālā dzīvojamā māja, par kuru iesniedz projekta iesniegumu, ir pašvaldības īpašumā (ierakstīta zemesgrāmatā vai atrodas projekta iesniedzēja grāmatvedības bilancē).
8. Aktivitātes ietvaros finansējumu nesaņem, ja:

8.1. projekta iesniedzējs citu projektu īstenošanas laikā sadarbības iestādei un atbildīgajai iestādei sniedzis nepatiesu informāciju vai tīši maldinājis saistībā ar Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu īstenošanu;

8.2. projekta iesniedzējs nav ievērojis vai ir pārkāpis šo noteikumu vai citu normatīvo aktu nosacījumus Eiropas Savienības fondu jomā.
9. Sociālajai dzīvojamai mājai, par kuru ir iesniegts projekta iesniegums, vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas netiek veiktas būtiskas izmaiņas, tai skaitā nemaina tās lietošanas veidu vai tā netiek nojaukta.
10. Projekta īstenošanai nepieciešamo iepirkumu projekta iesniedzējs veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem iepirkuma procedūras jomā.
11. Finansējuma saņēmējs pirms līguma slēgšanas ar iepirkuma procedūrā noteikto uzvarētāju var saskaņot ar sadarbības iestādi iepirkuma procedūras atbilstību normatīvajiem aktiem iepirkuma procedūras jomā. Finansējuma saņēmēja veikto iepirkuma procedūru sadarbības iestāde pārbauda pēc tam, kad noslēgta vienošanās.
12. Finansējumu piešķir šādām atbalstāmajām darbībām:

12.1. projekta dokumentācijas sagatavošanai un projekta būvuzraudzībai un autoruzraudzībai;

12.2. ēkas energoresursu patēriņa samazināšanai, nodrošinot energoaudita pārskatā norādīto vismaz divu energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu izpildi;

12.3. ēkas renovācijai vai rekonstrukcijai saskaņā ar šo noteikumu 15.3.apakšpunktu, ja tiek nodrošināta vismaz divu ēkas energoaudita pārskatā norādīto pasākumu īstenošana.
13. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu iesniedz par vienu sociālo dzīvojamo māju. Vienas projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros viens projekta iesniedzējs var iesniegt neierobežotu projektu iesniegumu skaitu.
14. Projekta iesniegumā minētās aktivitātes īstenojamas divu gadu laikā pēc vienošanās noslēgšanas ar sadarbības iestādi.
III. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas
15. Aktivitātes ietvaros attiecināmas ir šādas izmaksu pozīcijas:

15.1. projekta dokumentācijas sagatavošanas un projekta uzraudzības izmaksas, nepārsniedzot 10 procentu no projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām:

15.1.1. energoaudita sagatavošanas izmaksas;

15.1.2. tehniskās apsekošanas, būvniecības izmaksu tāmes un būvprojekta izstrādāšanas izmaksas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par būvniecību un ietekmes uz vidi novērtējuma sagatavošanas izmaksas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ietekmes uz vidi novērtējumu;

15.1.3. projekta būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas (minēto darbību veikšanai izpildītāju var piesaistīt tikai uz pakalpojuma līguma pamata);

15.2. ēkas energoresursu patēriņa samazināšanas izmaksas, kas nodrošina energoaudita pārskatā norādīto energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu izpildi;

15.3. ēkas renovācijas un rekonstrukcijas izmaksas (nemainot ēkas funkcijas), kā arī strukturālo daļu un ēkas tehnisko instalāciju atjaunošanas un izveides izmaksas:

15.3.1. jumta, logu un durvju atjaunošana vai nomaiņa, fasādes atjaunošana, kāpņu un ieeju atjaunošana un, ja nepieciešams, pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem;

15.3.2. iekšējo un ārējo koridoru, telpu un telpu grupu atjaunošana, lifta izveide vai atjaunošana, pielāgojot tos personām ar funkcionāliem traucējumiem;

15.3.3. ventilācijas sistēmu, elektroinstalāciju, ugunsdrošības instalāciju un sistēmu atjaunošana vai izveide saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu būvju ugunsdrošības jomā;

15.4. nodokļu un nodevu maksājumi, kas tieši saistīti ar projektu, ja projekta iesniedzējs tos nevar atgūt pilnībā vai daļēji saskaņā ar nodokļus regulējošajiem normatīvajiem aktiem;

15.5. izmaksas, kas saistītas ar informācijas un publicitātes pasākumiem par projekta īstenošanu saskaņā ar Eiropas Savienības fondu īstenošanas jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem, nepārsniedzot vienu procentu no projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām;

15.6. neparedzētie izdevumi, kurus var izmantot šo noteikumu 15.2. un 15.3.apakšpunktā minētajām izmaksām, nepārsniedzot piecus procentus no projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām. Neparedzētos izdevumus finansējuma saņēmējs var izmantot, ja tos iepriekš saskaņo ar sadarbības iestādi, pamatojoties uz vienošanās nosacījumiem.
16. Projekta tiešās attiecināmās izmaksas ir minētas šo noteikumu 15.1., 15.2., 15.3. un 15.4.apakšpunktā.
17. Aktivitātes ietvaros neattiecināmas ir šādas izmaksu pozīcijas:

17.1. nodokļu un nodevu maksājumi, izņemot šo noteikumu 15.4.apakšpunktā minētās izmaksas;

17.2. izmaksas, kas saistītas ar projekta sagatavošanu, tai skaitā konsultācijas un citi pakalpojumi, izņemot šo noteikumu 15.1.1. un 15.1.2.apakšpunktā minētās izmaksas;

17.3. izmaksas, kas atbilst šo noteikumu 15.punktā noteiktajām izmaksām, bet ir radušās, pirms ir pieņemts sadarbības iestādes lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai ir parakstīts sadarbības iestādes atzinums par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi, izņemot šo noteikumu 15.1.1. un 15.1.2.apakšpunktā minētās izmaksas;

17.4. izmaksas, kas pārsniedz šo noteikumu 15.1., 15.5. un 15.6.apakšpunktā noteikto attiecināmo izmaksu apmēru;

17.5. teritorijas labiekārtošanas un apzaļumošanas izmaksas.
18. Projekta iesniegumā neiekļauj izmaksas, kas nav noteiktas šo noteikumu 15. un 17.punktā.
19. Projekta iesniedzējs var uzsākt projekta īstenošanu (izņemot šo noteikumu 15.1.1. un 15.1.2.apakšpunktā minētās izmaksas) pēc tam, kad ir pieņemts sadarbības iestādes lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai ir parakstīts sadarbības iestādes atzinums par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi. Ja projekta īstenošana (izņemot šo noteikumu 15.1.1. un 15.1.2.apakšpunktā minētās izmaksas) ir sākta, pirms ir pieņemts sadarbības iestādes lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai ir parakstīts sadarbības iestādes atzinums par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi, visas projekta izmaksas ir neattiecināmas.
20. Šo noteikumu 15.1.1. un 15.1.2.apakšpunktā minētās izmaksas ir attiecināmas, pirms ir pieņemts sadarbības iestādes lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai ir parakstīts sadarbības iestādes atzinums par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi, ja minētās izmaksas ir veiktas ne agrāk par 2006.gada 24.oktobri.
IV. Finansējuma apmēra noteikšanas kārtība
21. Maksimāli pieļaujamā finansējuma intensitāte ir 75 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.
22. Vienam projekta iesniegumam aktivitātes ietvaros maksimāli pieļaujamais finansējuma apmērs ir 140 000 latu.
23. Finansējumu šo noteikumu ietvaros neapvieno ar finansējumu citu finansējuma programmu vai individuālo finansējumu projektu ietvaros attiecībā uz tām pašām attiecināmajām izmaksām.
V. Projektu iesniegumu atlases izsludināšana un projektu iesniegumu iesniegšana
24. Projektu iesniegumu iesniegšanu organizē projektu iesniegumu atlases kārtās par šo noteikumu 6.punktā minēto aktivitātē pieejamo finansējumu. Par projektu iesniegumu atlases kārtu ilgumu un kārtā pieejamo finansējumu lemj atbildīgā iestāde.
25. Paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu, iesniegšanas pārtraukšanu vai izbeigšanu sadarbības iestāde, saskaņojot ar atbildīgo iestādi, izsludina:

25.1. laikrakstā "Latvijas Vēstnesis";

25.2. sadarbības iestādes mājaslapā internetā (http://esfondi.bema.gov.lv).
26. Paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu izsludina vismaz mēnesi pirms projektu iesniegumu iesniegšanas sākuma datuma, norādot atlases kārtā pieejamo finansējumu un projektu iesniegumu iesniegšanas sākuma un beigu termiņu.
27. Lai pieteiktos finansējuma saņemšanai, projekta iesniedzējs sadarbības iestādē iesniedz projekta iesniegumu:

27.1. aizpildītu projekta iesnieguma veidlapu (2.pielikums);

27.2. papildus iesniedzamos dokumentus:

27.2.1. apstiprināta pašvaldības iestādes nolikuma kopiju, ja projekta iesniegumu iesniedz pašvaldības iestāde;

27.2.2. pamatlīdzekļu uzskaites kartītes kopiju, ja projekta iesniedzēja īpašumtiesības uz sociālo dzīvojamo māju, kurā veiks ieguldījumus, nav reģistrētas zemesgrāmatā;

27.2.3. pašvaldības lēmuma kopiju par sociālās dzīvojamās mājas statusa piešķiršanu;

27.2.4. sociālās dzīvojamās mājas energoaudita pārskata kopiju (energoaudits veikts saskaņā ar normatīvajiem aktiem ēku energoefektivitātes aprēķina jomā un šo noteikumu 3.pielikumu);

27.2.5. būvvaldes izsniegta plānošanas un arhitektūras uzdevuma kopiju vai ar būvvaldi saskaņota būvprojekta kopiju (skiču projekta vai tehniskā projekta stadijā) par visiem projekta ietvaros plānotajiem būvdarbiem vai, ja paredzēta vienkāršota renovācija, būvvaldē saskaņotas apliecinājuma kartes kopiju par projektā veicamajiem darbiem. Ja minētie dokumenti nav pieejami uz projekta iesnieguma iesniegšanas dienu un tiek pieņemts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, dokumenti jāiesniedz lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu noteiktajā termiņā;

27.2.6. atbilstoši normatīvajiem aktiem būvniecības jomā un Latvijas būvnormatīviem izstrādātas būvniecības izmaksu tāmes kopiju, norādot un nodalot visas darbu un materiālu izmaksu pozīcijas, kas iekļautas projekta attiecināmajās un neattiecināmajās izmaksās;

27.2.7. pašvaldības lēmuma izrakstu par piedalīšanos projektā, norādot projekta kopējās izmaksas un šo izmaksu priekšfinansēšanas avotus.
28. Ja papildus iesniedzamie dokumenti nav latviešu valodā, tiem pievieno apliecinātu tulkojumu latviešu valodā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā.
29. Projekta iesniegumu var iesniegt papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā. Projekta iesniegumu, kas noformēts papīra formā, var iesniegt personīgi sadarbības iestādē vai nosūtīt pa pastu ierakstītā vēstulē. Projekta iesniegumu, kas noformēts elektroniska dokumenta veidā, var nosūtīt uz sadarbības iestādes elektroniskā pasta adresi, kas norādīta paziņojumā par projektu iesniegumu iesniegšanu, vai nepārrakstāmā kompaktdiskā ierakstītu projekta iesniegumu iesniegt personīgi sadarbības iestādē vai nosūtīt pa pastu ierakstītā vēstulē.
30. Ja projekta iesniegumu iesniedz personīgi, projekta iesnieguma iesniegšanas laiks ir sadarbības iestādes zīmogā norādītais saņemšanas datums un laiks.
31. Ja projekta iesniegumu sūta pa pastu, projekta iesnieguma iesniegšanas laiks ir pasta zīmogā norādītais nosūtīšanas datums.
32. Ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta veidā, nosūtot uz sadarbības iestādes elektroniskā pasta adresi, projekta iesnieguma iesniegšanas laiks ir brīdis, kad tas ir nosūtīts pa elektronisko pastu. Ja rodas domstarpības par projekta iesnieguma iesniegšanas laiku, projekta iesniedzējam jāpierāda, ka projekta iesniegums ir nosūtīts pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām, bet sadarbības iestādei pēc projekta iesniedzēja lūguma jāpamato, ka projekta iesniegums nav saņemts vai saņemts pēc projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.
33. Ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā, ievēro šādas prasības:

33.1. projekta iesniegumu iesniedz vienā eksemplārā;

33.2. projekta iesnieguma veidlapu papildus iesniedz elektroniski vienā eksemplārā (DOC datņu formātā un projekta iesnieguma veidlapas 6.1. un 6.2.sadaļā ietverto informāciju iesniedz XLS datņu formātā), ierakstītu nepārrakstāmā kompaktdiskā;

33.3. projekta iesniegumu iesniedz ar secīgi sanumurētām lapām, ar satura rādītāju, caurauklotu, uz pēdējās lapas aizmugurē diegu gali ir pielīmēti, uz uzlīmes ir norāde par dokumentā sanumurēto un cauraukloto lapu skaitu, apliecinājums par dokumentu kopiju pareizību, projekta iesnieguma sagatavošanas datums, dokumenta autora nosaukums, dokumenta izstrādāšanas vieta un projekta iesniedzēja pilnvarotās personas paraksts.
34. Ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta veidā, ievēro šādas prasības:

34.1. projekta iesniegumu izstrādā un noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti;

34.2. projekta iesniegumu izstrādā DOC, XLS, PDF vai JPG datņu formātā, un projekta iesnieguma veidlapas 6.1. un 6.2.sadaļā ietverto informāciju izstrādā XLS datņu formātā;

34.3. projekta iesnieguma veidlapa un papildus iesniedzamo dokumentu oriģināli ir parakstīti katrs atsevišķi ar autora drošu elektronisku parakstu un apliecināti ar laika zīmogu pirms projektu iesniegumu atlases kārtas beigu termiņa. Ja papildus iesniedzamie dokumenti ir dokumentu kopijas, tie ir apliecināti katrs atsevišķi ar projekta iesniedzēja drošu elektronisku parakstu un laika zīmogu pirms projektu iesniegumu iesniegšanas beigu termiņa.
35. Projekta iesniedzēja pienākums ir sagatavot un uzglabāt projekta iesnieguma oriģinālu un ar projekta īstenošanu saistīto dokumentu oriģinālus līdz projekta iesnieguma vērtēšanas beigām, bet, ja projektu apstiprina, finansējuma saņēmēja pienākums ir uzglabāt minētos dokumentus līdz 2021.gada 31.decembrim, kā arī Eiropas Savienības un Latvijas Republikas institūcijām sniegt pieeju šiem dokumentiem vai normatīvajos aktos par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu noteiktā kārtībā apliecinātām to kopijām.
36. Sadarbības iestāde 10 darbdienu laikā pēc projektu atlases kārtas beigām rakstiski paziņo projekta iesniedzējam projekta iesnieguma reģistrācijas numuru.
VI. Projektu iesniegumu vērtēšana un lēmumu pieņemšana
37. Aktivitātes ietvaros iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanu nodrošina komisija:

37.1. komisijas sastāvā ir valsts aģentūras "Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra", Ekonomikas ministrijas un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas pārstāvji;

37.2. komisijas sēdēs novērotāja statusā bez balsstiesībām var piedalīties vadošās iestādes, atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes pārstāvji.
38. Komisijas darbību nosaka sadarbības iestādes izstrādāta un apstiprināta kārtība.
39. Projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumā minētajiem kvalitātes, atbilstības, administratīvajiem un finansējuma piešķiršanas kritērijiem. Projekta iesniegumu vērtē, izmantojot projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas metodiku un projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapas, kas noteiktas normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu un nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības un kontroles sistēmas izveidošanas prasības.
40. Kritēriju vērtēšanas secība:

40.1. vispirms vērtē projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 4.pielikuma 18.punktā minētajam kritērijam. Ja projekta iesniegums neatbilst minētajam kritērijam, tā vērtēšanu neturpina;

40.2. ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 4.pielikuma 18.punktā minētajam kritērijam, vērtē projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 4.pielikuma 10., 11., 12., 13., 14. un 15.punktā minētajiem kritērijiem. Ja projekta iesniegums neatbilst minētajiem kritērijam, tā vērtēšanu neturpina;

40.3. ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 4.pielikuma 10., 11., 12., 13., 14. un 15.punktā minētajiem kritērijam, projekta iesnieguma vērtēšanu turpina atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumā minētajiem kvalitātes kritērijiem (1., 2. un 3.punktā minētais kritērijs);

40.4. ja, vērtējot projektu iesniegumus atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumā minētajiem kvalitātes kritērijiem (1., 2. un 3.punktā minētais kritērijs), vairāki projekti saņem vienādu punktu skaitu, tad, sarindojot projektus, ievēro šādus principus:

40.4.1. priekšroku dod projektam ar augstāku siltumenerģijas ietaupījumu (procentos) no esošā siltumenerģijas patēriņa;

40.4.2. ja vairākiem projektiem ir vienāds siltumenerģijas ietaupījums (procentos) no esošā siltumenerģijas patēriņa, priekšroku dod projekta iesniegumam, kuru īstenos teritorijā ar zemāku teritorijas attīstības indeksu;

40.4.3. ja vairākus projektus īsteno teritorijās ar vienādu teritorijas attīstības indeksu, priekšroku dod projekta iesniegumam, kurā paredzēts veikt energoefektivitātes uzlabošanas darbus sociālā dzīvojamā mājā ar lielāku dzīvokļu skaitu;

40.4.4. ja vairākos projektu iesniegumos paredzēti energoefektivitātes uzlabošanas darbi sociālās dzīvojamās mājās, kurās ir vienāds dzīvokļu skaits, priekšroku dod projekta iesniegumam, kurā pieprasīta zemāka finansējuma intensitāte;

40.4.5. ja vairākos projektu iesniegumos pieprasīta vienāda finansējuma intensitāte, priekšroku dod projekta iesniegumam, kurš iesniegts par sociālo dzīvojamo māju, kurai ar pašvaldības lēmumu sociālās dzīvojamās mājas statuss ir noteikts agrāk;

40.5. visus iesniegtos projektu iesniegumus, kas vērtēti atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumā minētajiem kvalitātes kritērijiem (1., 2. un 3.punktā minētais kritērijs), vērtē atbilstoši šo noteikumu 4.pielikuma 26.punktā minētajam kritērijam. Ja projekta iesniegums neatbilst šo noteikumu 4.pielikuma 26.punktā minētajam kritērijam, tā vērtēšanu neturpina;

40.6. atbilstoši pārējiem šo noteikumu 4.pielikumā minētajiem kritērijiem turpina vērtēt tikai tos projektu iesniegumus, kuri atbilst šo noteikumu 4.pielikuma 26.punktā minētajam kritērijam.
41. Ja projekta iesniegumā nav pietiekamas informācijas, lai izvērtētu projekta iesnieguma atbilstību vienam vai vairākiem vērtēšanas kritērijiem, kā arī ja minētā informācija nav salasāma vai nav sniegta latviešu valodā, uzskata, ka projekta iesniegums neatbilst attiecīgajam kritērijam, vai attiecīgajā kritērijā piešķir zemāko vērtējumu.
42. Sadarbības iestādes vadītājs, pamatojoties uz komisijas vērtējumu, pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja, vērtējot projektu iesniegumus, projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 4.pielikuma 26.punktā minētajam kritērijam. Ja projekta iesniegums neatbilst šo noteikumu 4.pielikuma 10., 11., 12., 13., 14., 15., 18. vai 26.punktā minētajiem kritērijiem, sadarbības iestādes vadītājs pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu. Šajā punktā minētos lēmumus sadarbības iestādes vadītājs pieņem divu mēnešu laikā pēc projektu iesniegumu atlases kārtas beigām.
43. Lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu var ietvert nosacījumus, kas jāizpilda, lai projekta iesniedzējs varētu noslēgt vienošanos.
44. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu sadarbības iestāde projekta iesniedzējam norāda papildu vai precizējošo informāciju, kas ir nepieciešama, lai projekta iesniegums atbilstu šo noteikumu 4.pielikuma 4., 5., 6., 7., 8., 9., 16., 17., 19., 20., 21., 22., 23., 24. un 25.punktā minētajiem kritērijiem, un termiņu, kādā informācija ir iesniedzama. Pēc informācijas iesniegšanas kvalitātes kritēriju vērtējums netiek mainīts.
45. Sadarbības iestādes lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildes termiņš nevar būt garāks par 30 darbdienām no lēmuma parakstīšanas dienas.
46. Šo noteikumu 45.punktā minēto termiņu nevar pagarināt.
47. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu, atzinumu par projekta iesniedzēja iesniegtās informācijas atbilstību nosacījumiem, kas ietverti lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, sadarbības iestāde nosūta pa pastu projekta iesniedzējam divu darbdienu laikā pēc attiecīgā lēmuma vai atzinuma parakstīšanas.
48. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu, atzinumu par projekta iesniedzēja iesniegtās informācijas atbilstību nosacījumiem, kas ietverti lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, sadarbības iestāde vienas darbdienas laikā pēc attiecīgā lēmuma vai atzinuma parakstīšanas nosūta projekta iesniedzējam arī uz projekta iesniegumā norādīto faksa numuru vai elektroniskā pasta adresi.
49. Informāciju par lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs iesniedz sadarbības iestādē izvērtēšanai. Sadarbības iestāde 10 darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas izvērtē projekta iesniedzēja iesniegto informāciju un sagatavo atzinumu par tās atbilstību lēmumā ietvertajiem nosacījumiem.
50. Ja projekta iesniedzējs sadarbības iestādes noteiktajā termiņā nenoslēdz vienošanos ar sadarbības iestādi, neiesniedz lēmumā par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu norādīto nepieciešamo papildu vai precizējošo informāciju vai neizpilda lēmumā ietvertos nosacījumus, sadarbības iestādei ir tiesības uzaicināt slēgt vienošanos projekta iesniedzēju, kura projekta iesniegums pēc projektu iesniegumu sarindošanas prioritārā secībā ir nākamais visvairāk punktu ieguvušais, bet par kuru ir pieņemts lēmums par projekta iesnieguma noraidīšanu nepietiekama finansējuma dēļ. Sadarbības iestāde minētajam projekta iesniedzējam nosūta vēstuli ar lūgumu apliecināt gatavību īstenot projektu. Ja projekta iesniedzējs piecu dienu laikā pēc tam, kad sadarbības iestāde nosūtījusi vēstuli, ir apliecinājis gatavību īstenot projektu, sadarbības iestādes vadītājs triju dienu laikā pieņem lēmumu par tiesiski nelabvēlīgā administratīvā akta atcelšanu un par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai apstiprināšanu ar nosacījumu.
VII. Projekta īstenošanas un finansējuma saņemšanas nosacījumi
51. Finansējuma saņēmējs nodrošina, lai aktuālā informācija par projekta īstenošanu tiktu ievietota finansējuma saņēmēja mājaslapā internetā (ja tāda ir) ne retāk kā reizi trijos mēnešos.
52. Finansējuma saņēmējs pirmo iepirkuma procedūru par būvdarbu veikšanu uzsāk ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc vienošanās noslēgšanas. Ja pirmo iepirkuma procedūru par būvdarbu veikšanu finansējuma saņēmējs neuzsāk minētajā termiņā, sadarbības iestāde var lemt par vienošanās izbeigšanu.
53. Finansējuma saņēmējam pieejamie finansējuma maksājuma veidi:

53.1. starpposma maksājums, ko piešķir, pamatojoties uz veiktajiem attiecināmajiem izdevumiem, tai skaitā avansa maksājumiem, saskaņā ar pakalpojumu, preču piegādes vai darba līgumu, ja projekta īstenošanas ilgums pārsniedz sešus mēnešus. Starpposma maksājumu var saņemt ne biežāk kā reizi trijos mēnešos pēc vienošanās noslēgšanas;

53.2. noslēguma maksājums, ko piešķir pēc projekta īstenošanas, pamatojoties uz veiktajiem attiecināmajiem izdevumiem.
54. Finansējuma saņēmējs saņem starpposma vai noslēguma maksājumu, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

54.1. finansējuma saņēmējs ar sadarbības iestādi ir noslēdzis vienošanos;

54.2. finansējuma saņēmējs iesniedzis sadarbības iestādē iepirkuma plānu;

54.3. projekta īstenošanai ir atvērts atsevišķs norēķinu konts Valsts kasē. Minētajā kontā tiek veikti un saņemti visi ar projekta īstenošanu saistītie maksājumi, izņemot šo noteikumu 15.1.1. un 15.1.2.apakšpunktā minētās izmaksas, ja tās veiktas pirms vienošanās noslēgšanas;

54.4. finansējuma saņēmējs atbalstāmās darbības sācis pēc tam, kad ir pieņemts sadarbības iestādes lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai ir parakstīts sadarbības iestādes atzinums par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi, izņemot šo noteikumu 15.1.1. un 15.1.2.apakšpunktā minētās izmaksas;

54.5. ir sagatavots un vienošanās nosacījumos paredzētajā laikā sadarbības iestādē iesniegts projekta progresa pārskats, maksājuma pieprasījums un ir pievienotas izdevumus apliecinošo dokumentu kopijas saskaņā ar vienošanos;

54.6. ieguldījumi ir faktiski veikti un uzskaitīti finansējuma saņēmēja grāmatvedības uzskaitē, izmaksas ir identificējamas, nodalītas no pārējām izmaksām un pārbaudāmas, un tās apliecina attiecīgu attaisnojuma dokumentu oriģināli vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apliecinātas to kopijas. Izdevumu attaisnojuma dokumenti atbilst normatīvajiem aktiem grāmatvedības jomā;

54.7. ieguldījumi iekļauti projekta iesniedzēja aktīvos kā amortizējamie ilgtermiņa ieguldījumi un vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas paliks projekta iesniedzēja īpašumā, nemainot sociālās dzīvojamās mājas statusu;

54.8. pēc sadarbības iestādes veiktās uzraudzības pārbaudes un iesniegtās projekta progresa pārskata pārbaudes projekta īstenošanas izmaksas tiek atzītas par attiecināmām.
55. Sadarbības iestādei ir tiesības starpposma un noslēguma projekta progresa pārskata vērtēšanas laikā, kā arī pēc maksājuma veikšanas pieprasīt no finansējuma saņēmēja papildu informāciju, kas saistīta ar starpposma un noslēguma pārskata vērtēšanu.
56. Sadarbības iestāde proporcionāli samazina finansējuma summu šādos gadījumos:

56.1. ja faktiskais finanšu līdzekļu izlietojums ir mazāks, nekā paredzēts projekta iesniegumā;

56.2. ja nav īstenota kāda no vienošanās nosacījumos paredzētajām darbībām, bet tiek sasniegts projekta mērķis;

56.3. ja pēc atkārtotas informācijas pieprasīšanas finansējuma saņēmējs nav iesniedzis finanšu līdzekļu izlietojumu apliecinošus dokumentus;

56.4. ja līdzekļu izlietojums nav samērīgs un pamatots;

56.5. ja iepirkums nav veikts atbilstoši normatīvajiem aktiem iepirkuma jomā.
57. Sadarbības iestādei ir tiesības starpposma un noslēguma projekta progresa pārskata vērtēšanas laikā pieaicināt ekspertu, lai pārbaudītu, vai projekta izmaksu tāmē norādītās attiecināmās izmaksas ir samērīgas un ekonomiski pamatotas.
58. Maksājumus veic bezskaidras naudas norēķinu veidā, izmantojot projekta īstenošanai atvērto finansējuma saņēmēja Valsts kases kontu, kurš norādīts maksājuma pieprasījumā.
59. Projekta noslēguma pārskatu iesniedz sadarbības iestādē 15 darbdienu laikā pēc projekta īstenošanas pabeigšanas, bet ne vēlāk par 2015.gada 1.jūliju.
60. Sadarbības iestāde finansējuma saņēmējam izmaksājamo finansējuma apmēru nosaka, pamatojoties uz projekta attiecināmo izmaksu tāmi un iesniegtajiem izdevumus apliecinošajiem dokumentiem, kas izstrādāti un noformēti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par maksājumu un darījumu dokumentiem.
Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ekonomikas ministrs A.Kampars
1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 17.novembra noteikumiem Nr.1332
Pārskats par siltumenerģijas patēriņu pēc būvdarbu veikšanas ēkā
Mājas adrese  
Pārskatu sagatavoja  
 

(vārds, uzvārds, organizācija, kontakttālrunis)

Datums  

1. Informācija par ēku

1.1. Tipveida projekta numurs, ja nav tipveida projekta numura – konstruktīvais risinājums  
1.2. Stāvu skaits un kāpņu telpu skaits  
1.3. Dzīvokļu skaits ēkā  
1.4. Ekspluatācijā nodošanas gads  
1.5. Kopējā apkurināmā platība (m2)  
1.6. Siltumenerģijas piegādes sistēma (centralizētā vai lokālā)

2. Siltumenerģijas patēriņš ________.gadā (MWh*)

2.1. Apkure (pa mēnešiem)

  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Kopā
MWh                          
kWh/m2**                          

2.2. Karstā ūdens sagatavošana (MWh pa mēnešiem)

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Kopā

                         

3. Siltumenerģijas patēriņš ________.gadā pirms projekta īstenošanas (MWh)

3.1. Apkure (pa mēnešiem)

  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Kopā
MWh                          
kWh/m2**                          

3.2. Karstā ūdens sagatavošana (MWh pa mēnešiem)

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Kopā
                         

Piezīmes.

1. * 1 MWh = 0,86 Gcal = 3,6 GJ.

2. ** Kopējā apkurināmā platība.

Ekonomikas ministrs A.Kampars
Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 17.novembra noteikumiem Nr.1332
Ekonomikas ministrs A.Kampars
3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 17.novembra noteikumiem Nr.1332
Ekonomikas ministrs A.Kampars
4.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 17. novembra noteikumiem Nr.1332
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji
1. KVALITĀTES KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Minimālais punktu skaits atsevišķam kritērijam vai vairākiem kritērijiem
(apzīmējums – Min.)
vai,
saņemot negatīvu vērtējumu, projekta iesniegumu noraida (apzīmējums – N),
vai,
saņemot negatīvu vērtējumu, var pieņemt lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu
(apzīmējums – P)

Punktu skaits

Min. –
20 punktu (visu kritēriju kopsumma)

1. Sociālās dzīvojamās mājas renovācijas vai rekonstrukcijas darbu, kā arī citu papildus nepieciešamo pasākumu ēkas tehniskā stāvokļa uzlabošanai īstenošanas rezultātā iegūtais siltumenerģijas ietaupījums procentos no esošā siltumenerģijas patēriņa – par katru ietaupījuma procentu piešķir 1 punktu. Ja ietaupījums ir 40 % un vairāk, piešķir maksimālo vērtējumu – 40 punktu

0–40

Min. –
20 punktu

1.1. KRITĒRIJI PAR HORIZONTĀLĀM PRIORITĀTĒM

Vērtēšanas sistēma

 

Punktu skaits

 
2. Projekta īstenošanas vietas teritorijas attīstības indekss projektu iesniegumu iesniegšanas kārtas noslēgšanas dienā ir:

0–5

Min. – 0

2.1. lielāks par 0

0

 
2.2. no 0 līdz –0,499

2

 
2.3. no –0,500 līdz –0,899

4

 
2.4. no –0,900 un mazāk

5

 
3. Projektā paredzētas specifiskas aktivitātes vienādu iespēju principa nodrošināšanai, īpaši uzlabojot vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem:

0–2

Min. – 0

3.1. projektā nav paredzētas specifiskas aktivitātes vienādu iespēju nodrošināšanai

0

3.2. projektā ir paredzētas specifiskas aktivitātes vienādu iespēju nodrošināšanai

2

2. ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI
2.1. PROJEKTA ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

 

Jā/Nē

 
4. Projekta iesniegumā lietotā naudas vienība ir lats  

P

5. Projekta izmaksas (kopējās projekta attiecināmās izmaksas, kopējās projekta neattiecināmās izmaksas un kopējās projekta izmaksas) projekta izmaksu tāmē ir aprēķinātas aritmētiski pareizi  

P

6. Projekta attiecināmās izmaksas atbilst Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu minētajiem atbalstāmo izmaksu veidiem  

P

7. Pieprasītais finansējuma apmērs ir aprēķināts aritmētiski pareizi un atbilstoši Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteiktajam  

P

8. Projekta iesniegumā plānotās darbības, sagaidāmie rezultāti un to rādītāji ir precīzi definēti, pamatoti, izmērāmi, atbilstoši projekta īstenošanas laika grafikam un vērsti uz projekta mērķa sasniegšanu, mērķa grupas vajadzību apmierināšanu  

P

9. Izdevumi ir samērīgi, ekonomiski pamatoti, nepieciešami projekta īstenošanai un nodrošina fiziski izmērāmu rezultātu rašanos  

P

10. Sociālajai dzīvojamajai mājai ir veikts energoaudits un par to ir sniegts ēkas energoaudita pārskats saskaņā ar Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteikto  

N

11. Projekts ir iesniegts par vienu sociālo dzīvojamo māju, kurai nav sniegts atbalsts šīs aktivitātes ietvaros  

N

2.2. PROJEKTA IESNIEDZĒJA ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

 

Jā/Nē

 
12. Projekta iesniedzējs ir pašvaldība  

N

13. Pašvaldībā ir dzīvojamā māja, kurai uz projekta iesnieguma iesniegšanas dienu ar pašvaldības lēmumu ir noteikts sociālās dzīvojamās mājas statuss  

N

14. Sociālā dzīvojamā māja, par kuru iesniedz projekta iesniegumu, ir pašvaldības īpašumā  

N

15. Sociālajā mājā ir izīrēti vismaz 70 % dzīvokļu pašvaldībā reģistrētām personām palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājuma risināšanā  

N

16. Projekts netiek un nav ticis finansēts vai līdzfinansēts no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem, kā arī projekta ietvaros plānotās darbības nepārklājas ar darbībām, kas tiek finansētas citu Eiropas Savienības fondu aktivitāšu un citu finanšu instrumentu ietvaros  

P

3. ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

 

Jā/Nē

 
17. Projekta iesnieguma oriģinālam vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apliecinātai tā kopijai ir dokumenta juridiskais spēks  

P

18. Projekta iesniegums ir iesniegts noteiktajā termiņā  

N

19. Projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā  

P

20. Projekta iesniegums ir sagatavots latviešu valodā  

P

21. Projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapas prasībām, ir pievienoti visi papildus iesniedzamie dokumenti, un tie ir noformēti atbilstoši normatīvajiem aktiem dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas jomā  

P

22. Projekta iesnieguma veidlapa ir pilnībā aizpildīta  

P

23. Projekta iesniegumā nav neatrunātu labojumu – dzēsumu, aizkrāsojumu, svītrojumu vai papildinājumu (ja tas iesniegts papīra formā)  

P

24. Projekta īstenošanas ilgums nepārsniedz Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteikto laika periodu  

P

25. Projekta iesniegums ir iesniegts vienā eksemplārā, un projekta iesnieguma veidlapa iesniegta elektroniskā veidā (ja tas iesniegts papīra formā)  

P

4. Finansējuma piešķiršanas kritērijS

Vērtēšanas sistēma

 

Jā/Nē

 
26. Ja projekta iesniegums atbilst 10., 11., 12., 13., 14., 15. un 18.vērtēšanas kritērijam, kā arī ir saņēmis vismaz 20 punktu 1.kvalitātes vērtēšanas kritērijā, tad projektu iesniegumus sarindo prioritārā secībā, sākot ar visvairāk punktu ieguvušo projekta iesniegumu, un projekta iesniegumam pietiek izsludinātās projektu iesniegumu iesniegšanas kārtas ietvaros pieejamā finansējuma  

N

Ekonomikas ministrs A.Kampars

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!