• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Zemkopības ministrijas 2000. gada 6. janvāra rīkojums Nr. 8 "Par Augkopības produkcijas kvalitātes valsts kontroles dienesta nolikumu". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 12.01.2000., Nr. 8/9 https://www.vestnesis.lv/ta/id/201

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Finansu ministrijas dienesta vēstule

Par valsts un pašvaldību pasūtījuma izsludināšanas kārtību

Vēl šajā numurā

12.01.2000., Nr. 8/9

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Zemkopības ministrija

Veids: rīkojums

Numurs: 8

Pieņemts: 06.01.2000.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Zemkopības ministrijas rīkojums Nr.8

Rīgā 2000.gada 6.janvārī

Par Augkopības produkcijas kvalitātes valsts kontroles dienesta nolikumu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 1999.gada 13.oktobra rīkojumu Nr.472 "Par Augkopības produkcijas kvalitātes valsts kontroles dienestu", apstiprināt Augkopības produkcijas kvalitātes valsts kontroles dienesta nolikumu.

Zemkopības ministrs A.Kalvītis

Valsts sekretārs J.Lapše

Augkopības produkcijas kvalitātes valsts kontroles dienesta nolikums

I. Vispārīgie jautājumi

1. Augkopības produkcijas kvalitātes valsts kontroles dienests, saīsināti — Valsts augkopības dienests (turpmāk — Dienests) ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas izveidota saskaņā ar 1999.gada 13.oktobra Ministru kabineta rīkojumu Nr. 472 "Par augkopības produkcijas kvalitātes valsts kontroles dienestu" un darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumu "Par valsts labības tirgu un valsts labības rezervi ("Latvijas Vēstnesis", 03.11.1999.) un Latvijas Republikas likumu "Pārtikas aprites uzraudzības likums ("Latvijas Vēstnesis", 06.03.1998.) Dienesta nosaukums angļu valodā ir " State Plant Production Service ".

2. Dienests ir pārtikas produkcijas kvalitātes valsts inspekcijas un valsts labības inspekcijas tiesību un saistību pārņēmējs.

3. Dienests savā darbībā ievēro Satversmi, LR likumus, Ministru kabineta noteikumus, Zemkopības ministrijas rīkojumus, šo nolikumu un citus normatīvos aktus.

4. Dienests ir juridiska persona, un tai ir zīmogs ar Latvijas Republikas papildināto mazo valsts ģerboni un pilnu dienesta nosaukumu un speciālie spiedogi, kā arī atribūtika ar Dienesta simboliku.

5. Dienesta finansu līdzekļus veido valsts pamatbudžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, ieņēmumi no maksas pakalpojumiem (saskaņā ar Zemkopības ministra apstiprinātu cenrādi) un saņemtie ziedojumi un dāvinājumi. Dienestam ir konts valsts kases norēķinu centrā.

II. Dienesta uzdevumi

6. Dienestam ir šādi uzdevumi:

6.1. veikt augkopības produkcijas aprites un uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) valsts uzraudzību un kontroli un atbilstības novērtēšanu saskaņā ar pilnvaru sadalījumu un izstrādātajām inspicēšanas programmām;

6.2. kontrolēt labības intervences noliktavu un labības atbilstību noteiktajām prasībām un piedalīties valsts labības rezerves kvalitātes un apjoma inventarizācijā, kuru veic lauksaimniecības tirgus intervences aģentūra;

6.3. veikt labības references laboratorijas funkcijas un organizēt ar kvalitātes atbilstības noteikšanu saistīto laboratoriju atestāciju un starplaboratoriju testēšanu;

6.4. nodrošināt Baltijas graudu kontroles tīkla darbību;

6.5. aizsargāt iekšējo tirgu, veikt kompetencē reglamentētās augkopības produkcijas atbilstības iekšējā un ārējā tirdzniecībā un tranzītpārvadājumos ar pārkraušanu, noteiktajā kārtībā izsniedzot kvalitāti apliecinošus dokumentus;

6.6. veikt bioloģiskās lauksaimniecības valsts kompetentās institūcijas funkcijas.

7. Dienests sadarbojas ar citām augkopības produkcijas apritē iesaistītajām valsts, pašvaldību institūcijām, mācību un zinātniskajām iestādēm, sabiedriskajām organizācijām un uztur starptautiskos sakarus savas kompetences ietvaros.

III. Dienesta struktūra

8. Dienesta struktūrvienības ir:

8.1. Informācijas un analīzes daļa;

8.2. Uzraudzības un kontroles (inspekcijas ) daļa;

8.3. Ekspertīzes centrs ar Centrālo laboratoriju.

9. Nepieciešamības gadījumā dienests veido reģionālās struktūrvienības — dienesta daļas.

10. Dienestu vada direktors, kurš ir valsts civildienesta ierēdnis (ierēdņa kandidāts). Direktoru saskaņā ar likumu "Par Latvijas labības tirgu un valsts labības rezervi" pēc zemkopības ministra ieteiktās kandidatūras apstiprināšanas Ministru kabinetā ieceļ amatā un atbrīvo no amata Zemkopības ministrs.

11. Direktors:

11.1. ir atbildīgs par dienesta uzdevumu izpildi;

11.2. bez īpaša pilnvarojuma rīkojas dienesta vārdā, pārstāv to visās iestādēs un organizācijās, saskaņā ar likumdošanas aktiem rīkojas ar dienesta mantu un līdzekļiem, slēdz līgumus, izsniedz pilnvaras, atver norēķinu kontus Latvijas bankās;

11.3. izstrādā un apstiprina amatu aprakstus valsts civildienesta ierēdņu (ierēdņu kandidātu) amatiem un nosaka dienesta struktūru, speciālistu un struktūrvienību vadītāju tiesības un pienākumus;

11.4. ieceļ amatā, atbrīvo no amata, kā arī pieņem darbā un atlaiž no darba dienesta darbiniekus, uzliek viņiem disciplinārsodus, kā arī izsaka atzinību. Kontroles funkciju veikšanai ieceļ amatā un atbrīvo no amata valsts inspektorus un izsniedz viņiem dienesta apliecības;

11.5. spēkā esošo normatīvo aktu un kompetences robežās izdod rīkojumus, instrukcijas un dod norādījumus, kas obligāti visām juridiskajām un fiziskajām personām;

11.6. izskata iesniegumus un sūdzības par dienesta amatpersonu pieņemtajiem lēmumiem;

11.7. nodrošina dienesta darbinieku darba un sociālo aizsardzību, veicina viņu kvalifikācijas paaugstināšanu;

11.8. sagatavo un iesniedz Zemkopības ministram priekšlikumus par dienesta reorganizāciju;

11.9. iesniedz Zemkopības ministram gada rīcības plānu un gada atskaiti.

IV. Dienesta amatpersonas un to tiesības

12. Dienesta amatpersonas ir direktors, kas ir dienesta galvenais inspektors, divi vietnieki, vecākie referenti, vecākie inspektori un inspektori.

13. Dienesta amatpersonas ir ierēdņi (ierēdņu kandidāti).

14. Dienesta amatpersonas savas kompetences ietvaros ir tiesīgas:

14.1. bez iepriekšēja brīdinājuma un speciālas atļaujas, maksas un citiem ierobežojumiem netraucēti apmeklēt uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības), pieprasīt dokumentus un informāciju, iepazīties ar materiāliem, bez maksas ņemt dokumentu kopijas un izrakstus no dokumentiem, kā arī veikt nepieciešamos valsts uzraudzību un kontroli, kā arī bez maksas pieprasīt, saņemt informāciju no citām valsts uzraudzības un kontroles institūcijām;

14.2. saskaņā ar normatīvajiem aktiem ņemt paraugus un nosūtīt tos uz pilnvarotu kompetentu laboratoriju atbilstības novērtēšanai;

14.3. pārbaudīt personāla higiēnas prasību ievērošanu;

14.4. aizliegt produkcijas izkraušanu republikas ostās un tālāku pārvadāšanu bez transportlīdzekļu un produkcijas atbilstības novērtēšanas valstī noteiktajā kārtībā;

14.5. saskaņā ar normatīvajiem aktiem līdz apstākļu pilnīgai noskaidrošanai, apturēt pārtikas uzņēmuma darbību vai produkcijas izplatīšanu, atzīt produkciju par pārstrādei un izplatīšanai nederīgu un izņemt to no apgrozības, ja ir radušās pamatotas aizdomas par tās kvalitātes un obligāto nekaitīguma prasību neatbilstību;

14.6. noteikt termiņu kādā fiziskā vai juridiskā persona novērš atklāto pārkāpumu;

14.7. sastādīt administratīvos protokolus un saukt vainīgās personas pie administratīvās atbildības, ja nepieciešams sagatavot tiesībaizsardzības iestādēm materiālus par vainīgo personu saukšanu pie kriminālatbildības.

14.8. valkāt noteiktajā kārtībā apstiprinātu formas tērpu ar atšķirības zīmēm.

V. Dienesta amatpersonu atbildība

15. Dienesta amatpersonas ir atbildīgas par pieņemto lēmumu, rīkojumu un veikto darbību atbilstību normatīvajiem aktiem.

16. Dienesta amatpersonām aizliegts izpaust juridisko un fizisko personu komercnoslēpumus, kas tām kļuvuši zināmi, pildot dienesta pienākumus.

17. Dienesta amatpersonu pieņemtos lēmumus var apsūdzēt likumos noteiktajā kārtībā.

Augkopības produkcijas kvalitātes valsts kontroles dienesta direktora v.i. A.Karss

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!