• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumi Nr. 1260 "Noteikumi par valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektoru kompetenci un kārtību, kādā veicama valsts ugunsdrošības uzraudzība un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontrole". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 6.11.2009., Nr. 177 https://www.vestnesis.lv/ta/id/200236-noteikumi-par-valsts-ugunsdrosibas-uzraudzibas-inspektoru-kompetenci-un-kartibu-kada-veicama-valsts-ugunsdrosibas-uzraudziba-un...

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.1261

Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumos Nr.995 "Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu un Centrālās vēlēšanu komisijas un Centrālās zemes komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdņu...VAIRĀK

Vēl šajā numurā

06.11.2009., Nr. 177

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 1260

Pieņemts: 03.11.2009.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.
Ministru kabineta noteikumi Nr.1260

Rīgā 2009.gada 3.novembrī (prot. Nr.77 11.§)
Noteikumi par valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektoru kompetenci un kārtību, kādā veicama valsts ugunsdrošības uzraudzība un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontrole
Izdoti saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta trešo daļu
un Civilās aizsardzības likuma 7.panta otrās daļas 2.punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektoru kompe­tenci un kārtību, kādā veicama kontrole valsts ugunsdrošības uzraudzības jomā un civilās aizsardzības prasību ievērošanā.
2. Ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasības objektos, kas saistīti ar brīvības atņemšanu un kuros personām ir ierobežotas tiesības brīvi pārvietoties, piemēro tiktāl, ciktāl tas nav pretrunā ar šo objektu darbību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.
II. Valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektoru kompetence valsts ugunsdrošības uzraudzībā
3. Valsts ugunsdrošības uzraudzību objektos īsteno neatkarīgi no to piederības un īpašuma veida, izņemot:

3.1. ārvalstu diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības;

3.2. mežus;

3.3. transportlīdzekļus;

3.4. Nacionālo bruņoto spēku objektus;

3.5. valsts drošības iestāžu objektus.
4. Pamatojoties uz objekta īpašnieka (valdītāja) vai vadītāja rakstisku iesnie­­gumu vai starpresoru vienošanos, valsts ugunsdrošības uzraudzības inspek­­tori var piedalīties šo noteikumu 3.punktā minēto objektu apsekošanā un sniegt ieteikumus ugunsdrošības jautājumos.
5. Pārbaudes var būt plānotas un neplānotas.
6. Plānotās pārbaudes, ņemot vērā ēku, būvju un tehnoloģisko procesu uguns­­bīstamību, sprādzienbīstamību un ēku lietošanas veidu, veic saskaņā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vai tā teritoriālās struktūrvienības vadītāja apstiprinātu darba plānu.
7. Neplānotās pārbaudes veic:

7.1. lai pārbaudītu saņemto informāciju par normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības prasību iespējamiem pārkāpumiem;

7.2. saskaņā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vai tā teri­toriālās struktūrvienības vadītāja rīkojumu.
8. Ja ēkas, būves un iekārtas projektētas, būvētas un nodotas ekspluatācijā saskaņā ar būvniecību reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajām uguns­drošības prasībām, kas bijušas spēkā to ekspluatācijā nodošanas brīdī, jaunu būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu ugunsdrošības prasības tām ne­piemēro, izņemot gadījumus, ja šo ēku, būvju un iekārtu ekspluatācija rada nepieļaujamu risku cilvēkiem un materiālajām vērtībām.
III. Valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektoru kompetence civilās aizsardzības prasību ievērošanā
9. Pārbaudes nacionālajai drošībai svarīgos objektos, valsts un reģionā­las nozīmes paaugstinātas bīstamības objektos, kā arī pārējos objektos, kas nor­ma­tīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādā civilās aizsardzības plānus, veic saska­ņā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vai tā teritoriālās struktūrvienības vadītāja apstiprinātu darba plānu.
10. Civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli var veikt vienlaikus ar šo noteikumu 6.punktā minēto pārbaudi.
11. Valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektori ir tiesīgi veikt ārpuskārtas pār­baudes, ja saņemta informācija par iespējamiem pārkāpumiem civilās aizsardzības prasību ievērošanā vai saskaņā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vai tā teritoriālās struktūrvienības vadītāja rīkojumu.
IV. Kārtība kādā veicama valsts ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontrole
12. Valsts ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības prasību ievē­rošanu kontrolē attiecīgas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amat­personas, ja šāds darba pienākums paredzēts amata aprakstā.
13. Pirms šo noteikumu 5. un 11.punktā minētās pārbaudes valsts uguns­dro­šības uzraudzības inspektors attiecīgā objekta īpašniekam (valdītājam), vadī­tājam vai pilnvarotajai personai nosauc savu amatu, uzvārdu, uzrāda dienesta apliecību, kā arī pēc minēto personu pieprasījuma informē, pamatojoties uz kādiem normatīvajiem aktiem notiks valsts ugunsdrošības uzraudzības un civilās aiz­sardzības prasību ievērošanas kontrole.
14. Valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektors par pārbaudes gaitu un rezultātiem sastāda pārbaudes aktu divos eksemplāros – viens paliek pie valsts uguns­drošības uzraudzības inspektora, otrs – pie pārbaudāmā objekta īpašnieka (valdītāja), vadītāja vai pilnvarotās personas.
15. Ja pārbaudes laikā konstatēti pārkāpumi, kas saistīti ar ugunsdrošības vai civilās aizsardzības prasību ievērošanu, tos norāda pārbaudes aktā, vien­laikus nosakot šo pārkāpumu novēršanas termiņus.
16. Ja pārbaudes laikā konstatēti pārkāpumi, kad būves, tās daļas vai iekārtas ekspluatācija, būvdarbi vai produkcijas laišana tirgū var radīt nepie­ļaujamu risku cilvēkiem un materiālajām vērtībām, valsts ugunsdrošības uzrau­dzības inspektors ir tiesīgs izsniegt brīdinājumu par būves, tās daļas vai iekārtas ekspluatācijas, būvdarbu vai produkcijas tirgū laišanas apturēšanu vai iero­bežošanu, norādot konstatētos pārkāpumus un nosakot šo pārkāpumu novēršanas termiņus.
17. Konsultācijas par pārkāpumu novēršanu un civilās aizsardzības pasā­kumu pilnveidošanu saskaņā ar valsts iestāžu, pašvaldību un komersantu pieprasījumiem valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektori sniedz, iepriekš saskaņojot konsultācijas laiku ar minētajām institūcijām.
V. Noslēguma jautājums
18. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004.gada 3.februāra noteikumus Nr.60 “Noteikumi par valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektoru kompetenci un kārtību, kādā veicama valsts ugunsdrošības uzraudzība” (Latvijas Vēstnesis, 2004, 20.nr.).
Ministru prezidents V.Dombrovskis

Iekšlietu ministre L.Mūrniece

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!