• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Eiropas Savienības Tālās darbības identifikācijas un sekošanas sistēmas datu centra (ES LRIT DC) lietošanas noteikumi. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 2.07.2009., Nr. 102 https://www.vestnesis.lv/ta/id/199609

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Grozījumi Nacionālās drošības likumā

Vēl šajā numurā

02.07.2009., Nr. 102

PAR DOKUMENTU

Veids: starptautisks dokuments

Pieņemts: 17.06.2006.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

EIROPAS SAVIENĪBAS TĀLĀS DARBĪBAS IDENTIFIKĀCIJAS UN SEKOŠANAS SISTĒMAS DATU CENTRA (ES LRIT DC) LIETOŠANAS NOTEIKUMI1

Eiropas Jūras drošības aģentūra, turpmāk tekstā “EMSA”, kuru pārstāv tās izpilddirektors Villems de Ruiters (Willem de Ruiter), no vienas puses,

un

Latvijas Republika, turpmāk tekstā “dalībvalsts”, kuru pārstāv Latvijas Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku Krasta apsardzes dienesta komandieris jūras kapteinis Hermanis Černovs,

no otras puses,

IEVĒROJOT, ka Starptautiskā Jūras organizācija (SJO) 2006. gada 19. maijā pieņēma Jūras drošības komitejas rezolūciju MSC 202 (81), kas groza SOLAS konvencijas noteikumus V/19-1 un izveido Tālās darbības identifikācijas un sekošanas sistēmu (LRIT) (1974. gada Starptautiskās konvencijas par cilvēku dzīvības aizsardzību uz jūras noteikumi V/19-1, ar grozījumiem);

ŅEMOT VĒRĀ Padomes 2007. gada 2. oktobra rezolūciju par Eiropas LRIT datu centra (ES LRIT DC) izveidi. ES LRIT DC galvenais mērķis ir veikt ar dalībvalstu karogiem peldošo kuģu identifikāciju un sekošanu. Iegūtie dati tiek integrēti plašākā Starptautiskajā LRIT sistēmā. Visām dalībvalstīm ir pieeja LRIT informācijas repozitorijam un vienota saskarne ar Starptautisko datu apmaiņas sistēmu (IDE) LRIT informācijas pieprasīšanai par kuģiem, kas reģistrēti citos datu centros;

APSTIPRINOT minētās Padomes rezolūcijas 1. punktu: Eiropas Komisija, sadarbojoties ar dalībvalstīm Eiropas Jūras drošības aģentūras (EMSA) ietvaros, ir atbildīga par ES LRIT DC pārvaldību. Aģentūra ir atbildīga par ES LRIT DC izveidi, ekspluatāciju un uzturēšanu;

ATZĪMĒJOT, ka SJO Jūras drošības komiteja savā 85. sesijā vienojās par pārejas pasākumiem, kas ļautu izveidot LRIT datu centrus līdz 2009. gada 30. jūnijam;

UZSVEROT šā termiņa ievērošanas nozīmīgumu, kā norādīts Padomes 2008. gada 9. decembra rezolūcijā par ES LRIT DC, Padome “AICINA Komisiju turpināt attiecīgi rīkoties, lai nodrošinātu, ka visa vajadzīgā infrastruktūra tiek izveidota, un dalībvalstis pēc iespējas ātrāk sniegt ES LRIT Datu centram informāciju par kuģiem, kas peld ar to karogu, lai nodrošinātu Datu centra savlaicīgu izveidi atbilstoši plānam un veikt SJO saskaņotos pārejas pasākumus LRIT sistēmas izveidei laika posmā no 2008. gada 31. decembra līdz 2009. gada 30. jūnijam” un “MUDINA, Eiropas Jūras drošības aģentūrai sadarbībā ar dalībvalstīm, panākt progresu LRIT sistēmas lietošanas noteikumu izstrādāšanā, it īpaši attiecībā uz projekta finansiālo pusi”;

UZSVEROT, ka ES LRIT DC lietotājiem ir tiesības saņemt LRIT informāciju atbilstoši SOLAS konvencijas V/19-1 noteikumu normām, īpaši pamatojoties uz:

a) kuģa karoga valsts tiesībām;

b) ostas valsts tiesībām;

c) piekrastes valsts tiesībām;

d) meklēšanas un glābšanas pakalpojumu izmantotāja tiesībām;

ATKĀRTOJOT, ka LRIT sistēmas mērķis ir jūras drošība, meklēšanas un glābšanas (SAR) nodrošināšana, kuģošanas drošība un jūras vides aizsardzība;

APSTIPRINOT, ka ES LRIT DC darbojas saskaņā ar visiem attiecīgajiem SJO LRIT darbības standartiem un prasībām;

1. pants. Definīcijas

Ja vien nav skaidri noteikts citādi:

1. LRIT ir kuģu Tālās darbības identifikācijas un sekošanas sistēma.

2. LRIT NCA ir valsts kompetentā iestāde (NCA), kuru nozīmējusi dalībvalsts un kura ir tiesīga saņemt LRIT informāciju tieši no ES LRIT DC un ir atbildīga par valsts LRIT DC lietotāju un to piekļuves tiesību noteikšanu un lietotāju koordināciju.

3. LRIT DC lietotājs ir jebkurš ES LRIT sistēmas lietotājs, kuram LRIT NCA saskaņā ar SOLAS konvencijas V/19-1 noteikumiem ir piešķīrusi tiesības ES LRIT Datu centrā saņemt LRIT informāciju.

4. ES LRIT DC ir ES LRIT Datu centrs, kas izveidots ar dalībvalsts karogu peldošo kuģu LRIT informācijas apstrādei, kā arī citos datu centros reģistrētās kuģu LRIT informācijas pieprasīšanai un piegādāšanai.

5. ES LRIT kuģu DB ir ES LRIT kuģu datubāze, kas ir sistēma, kura paredzēta to kuģu saraksta glabāšanai, uzturēšanai un izplatīšanai, kuri saskaņā ar LRIT NCA norādījumiem pārraida LRIT informāciju uz ES LRIT DC.

6. Dalībvalstis ir Eiropas Savienības dalībvalstis, kā arī EEZ valstis ­- Norvēģija un Īslande.

7. EMSA ir Eiropas Jūras drošības aģentūra, kas izveidota ar Regulu 1406/2002/EK.

8. Līgumslēdzēja valdība ir valdība, kas ir SOLAS konvencijas Līgumslēdzēja puse.

9. DDP ir LRIT Datu izplatīšanas plāns, kuru pārvalda Starptautiskā Jūrniecības organizācija.

10. ES LRIT sistēma ir sistēma, kas ietver ES LRIT DC, ES LRIT kuģu DB, ASP lietojumprogrammu un ES LRIT rēķinu sastādīšanas un apmaksas komponentu.

11. SAR ir meklēšana un glābšana.

12. SOLAS ir 1974. gada Starptautiskās konvencijas par cilvēku dzīvības aizsardzību uz jūras noteikumi V/19-1, ar grozījumiem.

13. SSN ir SafeSeaNet, kas ir Kopienas kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas sistēma, kuras darbību nosaka Direktīva 2002/59/EK, ar grozījumiem.

14. ASP ir Lietojumprogrammas pakalpojuma sniedzējs

15. ES ASP ir atzīts ASP, kuru EMSA nolīgusi pakalpojumu sniegšanai ES LRIT Datu centram.

16. CSP ir Sakaru pakalpojumu sniedzējs.

17. IDE ir Starptautiskā LRIT Datu apmaiņas sistēma.

18. IMO ir Starptautiskā Jūrniecības organizācija.

19. LRIT koordinatoru nozīmē SJO Jūras drošības komiteja, un tas palīdz IDE izveidē un veic LRIT sistēmas darbības novērtējumu, ietverot visus ASP, LRIT Datu centrus, IDE utt.

Termini, kas nav definēti citādi, ir lietoti tādā nozīmē, kāda tiem ir SOLAS konvencijā.

2. pants. Mērķi un uzdevumi

2.1. Šajos Lietošanas noteikumos iepriekš minētā dalībvalsts izvirza šādu LRIT NCA kontaktpersonu, kas pārstāv valdības iestādi, kura atbildīga par LRIT Datu centra lietotāju un to piekļuves tiesību noteikšanu un lietotāju koordināciju attiecīgajā valstī.

LRIT NCA kontaktpunkts

Struktūras/administrācijas nosaukums

Amata nosaukums

Latvijas Jūras Spēku Krasta apsardzes dienests

Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrs (JMGKC), Rīga

Kontakt­informācija,
ietverot
tālruni/e-pastu:

Meldru iela 5a, Rīga, LV-1015 Latvija.

Tālrunis: +37167082061;

Telefakss +371 67353215

e-pasta adrese: sar@mrcc.lv;

isps1@mrcc.lv

2.2. Šo Lietošanas noteikumu mērķis ir noteikt dalībvalsts un EMSA lomu un atbildību.

3. pants. Intelektuālā īpašuma tiesības

3.1. LRIT informācija par visiem kuģiem, attiecībā uz kuriem piemērojami SOLAS konvencijas noteikumi V/19-1, un kas, iegūta izveidojot un ekspluatējot ES LRIT DC, pieder vienīgi dalībvalstij, ar kuras karogu kuģis peld.

4. pants. Datu izmantošana un izplatīšana

4.1. LRIT NCA piešķir EMSA tiesības saņemt, glabāt, iegūt un apmainīties ar LRIT informāciju ES LRIT DC mērķu īstenošanai. Šīs tiesības nav nododamas tālāk (EMSA nedrīkst nodot šīs tiesības kādam citam) un nav ekskluzīvas (LRIT NCA var piešķirt līdzīgas tiesības citām organizācijām). LRIT NCA arī piešķir EMSA tiesības iekasēt maksu par datiem, piegādājot tos citiem LRIT Datu centriem, saskaņā ar DPP. LRIT NCA arī piešķir EMSA tiesības pieprasīt un iegūt attiecīgo informāciju par kuģiem, un, ja iespējams, to informāciju par kuģu īpašniekiem/operatoriem, kas vajadzīga ES LRIT DC darbībai.

4.2. ES LRIT sistēma nodrošina iespēju veikt ar dalībvalsts karogu peldošo kuģu raidītās LRIT informācijas iekšējo izplatīšanu (atbilstoši SJO LRIT darbības standartiem, ar labojumiem), un, jo īpaši, izplatīt datus izmantojot SSN.

4.3. EMSA nav atbildīga par jebkādiem zaudējumiem, kurus izraisījusi LRIT NCA nolemjot izplatīt vai atkārtoti izplatīt LRIT datus ar trešās puses starpniecību savā valstī vai ārpus tās.

5. pants. EMSA loma un tiesības

Vispārīga informācija

5.1. EMSA Komisijas un dalībvalstu vārdā ir atbildīga par ES LRIT DC izveidošanu, testēšanu, nodošanu ekspluatācijā, ekspluatāciju un uzturēšanu atbilstoši SJO prasībām. Šā mērķa īstenošanai EMSA darbojas kā ES LRIT DC administrators attiecībā pret SJO, LRIT koordinatoru, IDE, CSP/ASP un citiem LRIT Datu centriem, neierobežojot dalībvalsts kā SOLAS konvencijas dalībvalsts kompetenci.

5.2. EMSA nodrošina sistēmas ikdienas darbību un uzturēšanu atbilstoši SJO pieejamības un veiktspējas kritērijiem, ietverot LRIT koordinatora veikto ikgadējā pārskata sagatavošanu un revīziju. EMSA ir ES LRIT DC administrators.

5.3. EMSA ir tiesības pārvaldīt visus ES LRIT sistēmas komponentus. Pārvaldības procesa mērķis ir sekot sistēmā veiktajām darbībām un kontrolēt LRIT DC lietotājiem sniegto pakalpojumu un datu kvalitāti (vai visi ar kuģi/iekārtām/tīklu/sistēmu identifikāciju saistītie dati ir pareizi). Par problēmām, kuras saistītas ar kuģiem, kas peld ar dalībvalsts karogu, un kuras nav atrisinātas ES LRIT DC līmenī, tiek ziņots LRIT NCA.

5.4. EMSA nodrošina, ka ES LRIT DC darbojas kā pret kļūmēm droša sistēma, kas nozīmē, ka sistēma spēj atkopties pēc kļūmēm un atjaunot normālu darbību.

5.5. EMSA nodrošina tūlītēju LRIT NCA informēšanu katru reizi, kad rodas tehniska problēma, kas noved pie sistēmas atteices, un nodrošina tūlītēju un precīzu šādu situāciju novēršanu.

5.6. EMSA nodrošina, ka organizācija, kas veic ES LRIT DC izvietošanu uz servera, ievēro sistēmas pieejamības prasības un SJO norādījumus par sistēmas drošību.

5.7. EMSA izplata LRIT informāciju Latvijas Republikas vārdā, pamatojoties uz tās kā līgumslēdzējas valsts SJO iesniegto DDP.

5.8. EMSA iesniedz LRIT NCA reģistrācijas žurnālus, kas atspoguļo visu LRIT informāciju saistībā ar zem dalībvalsts karoga peldošo kuģu ziņojumiem un visiem tās LRIT DC lietotāju pieprasījumiem. EMSA arī nodrošina reģistrācijas žurnālu vešanu attiecībā uz visu iekšēji izplatīto LRIT informāciju, kas satur tikai ziņojumu ievadu, un kas tiek izmantots revīzijai un rēķinu sagatavošanai (atbilstoši LRIT darbības standartiem).

ES LRIT kuģu datubāze

5.9. EMSA atbild par ES LRIT kuģu DB, kas ir ES LRIT sistēmas elements, izstrādi, ekspluatāciju, izvietošanu uz servera un administrēšanu. ES LRIT kuģu DB ir sistēma, kas paredzēta to kuģu saraksta glabāšanai, uzturēšanai un izplatīšanai, kuriem doti norādījumi pārraidīt LRIT informāciju uz ES LRIT DC. ES LRIT sistēma apstrādā tikai to kuģu LRIT ziņojumus, kuri ir iekļauti ES LRIT kuģu DB sarakstā.

5.10. ES kuģu DB satur šādu obligāto informāciju par katru kuģi:

■ SJO numuru;

MMSI numuru;

■ kuģa nosaukumu;

■ izsaukuma signālu;

■ vai iekārtām ir vai nav (jā/nē) veikta tipa apstiprināšana un vai tām ir tipa apstiprināšanas atsauces numurs, vai

■ ja tām ir veikta atbilstības pārbaude, tad pārbaudes ziņojuma datums un ASP, kas veica atbilstības pārbaudi.

Lai nodrošinātu, ka ES ASP var atrast jebkuru trūkstošo informāciju, kas var būt vajadzīga kuģa integrācijas vai iekārtu atteiču/kļūdu laikā, ļoti noderīgi, ja vien pieejami, var būt šādi papildus dati:

■ kuģa iekārta (radiostacija) (t. i., Inmarsat C, Iridium utt.);

■ kuģa iekārtas identifikators (t. i., Inmarsat C IMN numurs un sērijas numurs, Inmarsat mini C IMN un ISN, Iridium termināļa numurs utt.);

■ ārkārtējas situācijas kontaktpersonas vārds, uzvārds;

■ adrese;

■ tālruņa numurs;

■ faksa numurs;

■ komentāru/teksta lauks sīkākai informācijai.

5.11. EMSA nodrošina, ka jebkuras kuģu saraksta izmaiņas un atjauninājumi katru dienu tiks automātiski iekļauti un izmantoti ES LRIT sistēmas darbībā. ES ASP lejupielādē ES LRIT kuģu DB informāciju pēc vajadzības, lai nodrošinātu LRIT ziņojumus.

5.12. EMSA nodrošina pieeju tīmeklī ES LRIT kuģu DB un lietotāja rokasgrāmatu.

ES LRIT Datu centrs

5.13. EMSA, izmantojot jūras atbalsta pakalpojumus, nodrošina palīdzības dienestu diennakts režīmā, problēmu diagnosticēšanai un atbildēm uz LRIT DC lietotāju jautājumiem par sistēmas darbību un datu kvalitāti.

5.14. EMSA ir atbildīga par pakalpojumu kvalitātes, datu kvalitātes u. c. novērtēšanu, lai pastāvīgi uzlabotu ES LRIT DC pakalpojumus.

5.15. EMSA atzīst visas valstī apstiprināta tipa kuģu iekārtas un atbilstības pārbaužu ziņojumus.

5.16. EMSA nodrošina LRIT DC lietotājiem pieeju tīmeklī ES LRIT DC un attiecīgu lietotāja rokasgrāmatu. EMSA paredz arī izstrādāt XML saskarni ES LRIT DC līdz 2010. gadam.

5.17. EMSA nodrošina, ka ES LRIT DC ved reģistrācijas žurnālus, kuros atspoguļota visa LRIT DC lietotāju darbība, turpmākai izmantošanai un revīzijas vajadzībām.

5.18. ES LRIT DC revīziju veic LRIT koordinators, kā arī Eiropā atzītas revīzijas organizācijas, piemēram, Eiropas Kopienu Revīzijas palāta un Eiropas Komisijas Iekšējās revīzijas dienests.

6. pants. LRIT NCA loma un tiesības

Vispārīga informācija

6.1. LRIT NCA ir pieeja LRIT informācijai, kā noteikts SOLAS konvencijas noteikumos V/19-1.8.1. LRIT NCA ir atbildīga par valsts LRIT DC lietotāju un to piekļuves tiesību pārvaldību. Šie LRIT DC lietotāji var pārstāvēt kuģa karoga valsti, ostas valsti, piekrastes valsti vai meklēšanas un glābšanas (SAR) dienestu, un LRIT NCA tos ir pilnvarojusi pieprasīt/saņemt/lasīt LRIT informāciju.

6.2 LRIT DC lietotājiem ir iespēja pieprasīt un saņemt LRIT informāciju, pārvaldīt pastāvīgos pieprasījumus, pieprasīt SAR SURPICS ziņojumus un noskaidrot kuģu atrašanās vietas saskaņā ar piekļuves tiesībām, kuras piešķir LRIT NCA.

ES LRIT kuģu datubāze

6.3. LRIT NCA, kas nozīmēta saskaņā ar 2.1. pantu, izvirza šādu kuģu datu pārvaldnieku (vai struktūru, vai administrāciju), lai tas koordinētu ar EMSA ES LRIT kuģu DB izstrādāšanu un ekspluatāciju, un augšupielādētu un atjaunotu tās kuģu sarakstu saskaņā ar SOLAS konvencijas noteikumiem V/19-1, kas grozīti, lai izpildītu LRIT prasības, un ar kuģu sarakstu saistīto informāciju saskaņā ar šā dokumenta 5.10. pantu.

Kuģu datu pārvaldnieks

Struktūras/administrācijas nosaukums

Raimonds Vingris

Reģistra vadītājs

Latvijas Kuģu reģistrs

Latvijas Jūras administrācija

Kontaktinformācija, ietverot tālruni/
e-pastu:

Tālrunis: +371 67062162

Fakss: +371 67062161

Mob. tālrunis: +371 26541911

E-pasta adrese:

raimonds.vingris@lja.lv

Ja šīs kontaktpersonas datos ir kādas izmaiņas, par to pēc iespējas drīzāk rakstveidā jāpaziņo EMSA.

6.4. LRIT NCA tās kuģu datu pārvaldnieka personā ir atbildīga par tās kuģu saraksta atjaunošanu saskaņā ar LRIT prasībām (t.i. tiklīdz notiek izmaiņas) ietverot arī karoga valsts maiņu tiklīdz tas ir iespējams, lai nodrošinātu ES LRIT kuģu DB precizitāti.

6.5. LRIT NCA nodrošina, ka kuģu datu pārvaldnieks ES LRIT kuģu DB iekļauj tikai kuģus, kuriem obligāti jāraida LRIT informācija saskaņā ar SOLAS konvencijas noteikumiem V/19-1, ar grozījumiem. No šiem kuģiem, datu bāzē jāiekļauj tikai tie, kuriem ir apstiprināta tipa iekārtas vai kuru iekārtām veikta atbilstības pārbaude.

6.6. Valsts kuģu datu pārvaldniekam ES LRIT kuģu DB ir pieeja tikai to kuģu informācijai, kas peld ar attiecīgās valsts karogu.

ES LRIT Datu centrs

6.7. Dalībvalsts atzīst ES ASP. Dalībvalstij valsts līmenī jāpiemēro šī atzīšana visiem kuģiem, kas peld ar tās karogu, lai dotu ES ASP pieeju ar kuģi un kuģa LRIT iekārtām saistītajai informācijai.

6.8. EMSA ir noteikusi cenas kuģa iekārtu atbilstības testēšanai, kuru veic ES ASP, un šīs vienveidīgās/standarta cenas var tikt izplatītas kuģu īpašniekiem. Dalībvalstij ir tiesības izvēlēties ASP, kas veic atbilstības pārbaudes valstī.

6.9. Dalībvalsts atļauj EMSA pieprasīt Inmarsat sniegt ES ASP pieeju Inmarsat kuģu datubāzei un katalogam.

6.10. LRIT NCA un tās LRIT DC lietotājiem ir pieejama:

■ komunikāciju lietotāja saskarne, kas ļauj tiem sazināties ar sistēmu; uz tīmekļa pārlūkprogrammu balstīta standarta saskarne, kas ļauj LRIT DC lietotājiem apmainīties ziņojumiem ar ES LRIT DC;

■ apmācība, kas tiek sniegta par ES LRIT DC lietotāja tīmekļa saskarnes izmantošanu un tās pieejas rīkiem;

■ diennakts režīmā strādājošs palīdzības dienests, lai veiktu problēmu diagnosticēšanu vai atbildētu uz LRIT DC lietotāju zvaniem par sistēmas darbību un datu kvalitāti.

6.11. EMSA paredz izstrādāt ES LRIT DC XML saskarni līdz 2010. gadam. Tiks ņemtas vērā specifiskas drošības prasības.

6.12. LRIT NCA ieceļ LRIT kontaktpersonu ekspluatācijas jautājumos (diennakts režīmā, ja iespējams), kas kalpo kā pastāvīga kontaktpersona saziņai ar EMSA diennakts palīdzības dienestu ārkārtas situācijas gadījumā (saistībā ar sistēmas darbību, kuģu ziņojumiem utt.).

Kontaktpersona ekspluatācijas jautājumos

Kontaktpersonas vārds, uzvārds vai struktūras/administrācijas nosaukums

Amata nosaukums

Edmunds Beļinskis

Latvijas Jūras Spēku Krasta apsardzes dienests

Par kuģošanas drošību atbildīgā amatpersona

Kontaktinformācija

Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrs (JMGKC), Rīga

Meldru 5a, LV-1015

Rīga, Latvija

Tālrunis/e-pasts darba laikā:

Tālrunis: (+371) 67082064 (diennakts)

Tālrunis (mobilais, diennakts): (+371)29187466

Fakss: (darba laikā): (+371) 67320100

e-pasta adrese: edmunds@mrcc.lv;

sar@mrcc.lv;

Isps1@mrcc.lv

Tālrunis ārpus darba laika.

Tālrunis (mobilais, diennakts): (+371)29187466

7. pants. Atbildība

7.1. EMSA nav atbildīga par jebkādiem zaudējumiem, tiešiem vai netiešiem, kurus rada sistēmas pārejoša vai daļēja atteice vai darbības traucējumi, vai darba pārtraukšana, kuru izraisa cēloņi, kas atrodas ārpus EMSA kontroles.

7.2. EMSA un LRIT NCA sadarbojas, lai mazinātu šādas atteices, darbības traucējumu vai darba pārtraukšanas iespējamās negatīvās sekas. EMSA un LRIT NCA sadarbojas, lai palīdzētu viena otrai, ņemot vērā iespējamās trešo pušu prasības sakarā ar sistēmas darbību.

8. pants. Datu/sistēmas drošība

8.1. Ar ES LRIT DC saistītā dokumentācija tiek apstrādāta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1049/20012 par šādu dokumentu publiskumu.

8.2. EMSA un dalībvalstis uzskata, ka uz LRIT informāciju attiecas Regula (EK) Nr. 45/20013 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un šādu datu brīvu apriti. Dati ir pieejami tikai LRIT koordinatoram, kuru pilnvarojusi SJO, vienīgi nolūkā veikt LRIT sistēmas revīziju.

8.3. EMSA nodrošina, ka ES LRIT sistēma LRIT DC lietotājiem ir pieejama drošā veidā un ka ES LRIT sistēmas drošības prasības atbilst visām SJO prasībām.

9. pants. Finanšu noteikumi

Vispārīga informācija

9.1. EMSA sedz visas izmaksas, kas saistītas ar četriem obligātajiem LRIT ziņojumiem diennaktī (ik pēc sešām stundām), kuri tiek nosūtīti LRIT DC lietotājam. Katram kuģim, kas peld ar ES valsts karogu, no EMSA budžeta tiek segti līdz četriem LRIT ziņojumiem diennaktī (ik pēc sešām stundām).

9.2. Bez tam EMSA bez maksas sniedz LRIT NCA vai attiecīgās valsts LRIT DC lietotājiem LRIT informāciju/datus SAR mērķiem saskaņā ar Padomes 2008. gada 9. decembra rezolūciju par ES LRIT DC.

9.3. LRIT NCA ir atbildīga par to LRIT ziņojumu apmaksu, kurus pieprasījis jebkurš no tās LRIT DC lietotājiem.

9.4. LRIT NCA sedz visas izmaksas, kas saistītas ar pārāk biežu ziņojumu sūtīšanu no to kuģu sakaru iekārtām, kuri peld ar attiecīgās valsts karogu.

9.5. ES ASP pakalpojumu cenas nosaka publiskā iepirkuma procedūra, un ES LRIT DC tiks izdots cenrādis.

9.6. Dalībvalsts kontaktpersona LRIT finanšu jautājumos ir:

Kontaktpersona finanšu jautājumos

Vārds, uzvārds & amata nosaukums

Ingus Vizulis

1.reģionālā nodrošinājuma centra komandieris

Kontakt­informācija, ietverot
tālruni/
e-pastu:

Roņu iela 2, Liepāja,
LV-3400, Latvija

Tālrunis: +371 63404220

Fakss: +37163422883

Rēķins izrakstāms organizācijai:

Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku Nodrošinājuma pavēlniecības 1.Reģionālais nodrošinājuma centrs

Reģ.Nr. 90000294774

Banka: Valsts kase

Kods: TRELLV22

Konts: LV72TREL2100506220400

Izmantojamā rēķina atsauce:

Rēķinu sagatavošanas un apmaksas sistēma

9.7. Lai pieprasītu un saņemtu LRIT ziņojumus, kā paredzēts 9.3. pantā, LRIT NCA pieņem un piekrīt ES LRIT DC maksājumu kārtībai, kādu EMSA noteikusi ES LRIT DC un kas atbilst finanšu pamatregulas 59. pantam attiecībā uz organizācijām, kas minētas Padomes Regulas Nr. 1605/20024 185. pantā. Šī kārtība paredz vienreizēju noteiktas summas maksājumu 3000 eiro apmērā piekrastes valstīm un 1000 eiro apmērā valstīm bez izejas uz jūru. Šīs dalības/iestāšanās maksas iemaksa piešķir LRIT NCA pieejas tiesības ES LRIT DC.

9.8. LRIT NCA tiek izrakstīts rēķins par šo dalības/iestāšanās maksu, un LRIT NCA veic samaksu par visiem neapmaksātajiem rēķiniem maksimums 45 dienu laikā.

9.9. Kontaktpersona finanšu jautājumos saņem rēķinu reizi mēnesī, ja rēķina summa ir lielāka par 100 eiro, citos gadījumos reizi gadā.

9.10. LRIT NCA piekrīt apmaksāt ziņojumus atbilstoši spēkā esošajam ES LRIT DC cenrādim (speciālajās aizņēmuma tiesībās – SDR un eiro), kas pievienots pielikumā, atkarībā no lietotāja/pieprasītāja, ziņojuma veida un izmantotā satelītu tīkla. Turklāt LRIT NCA piekrīt apmaksāt ziņojumus, kas pieprasīti citos datu centros, atbilstoši to cenrāžiem (SDR un to vietējās valūtās), ko iepriekš piegādājis ES LRIT DC.

9.11. EMSA nodrošina, ka LRIT NCA un/vai kontaktpersonai finanšu jautājumos tīmeklī ir pieejama klientu rēķinu sagatavošanas un apmaksas saskarne, kas ļauj tiem pārbaudīt sava EMSA konta stāvokli (nesamaksāti rēķini).

10. pants. Nepārvarama vara

10.1. Nepārvarama vara ir jebkura neparedzama un ārkārtēja situācija vai notikums, kuru neviena no pusēm nevar kontrolēt un kura liedz kādai no tām izpildīt jebkuras šajā nolīgumā paredzētās saistības, un kuras cēlonis nav kādas puses kļūda vai nolaidība un kuru neviena no pusēm nevar novērst, veicot savus pienākumus ar pienācīgu rūpību.

10.2. Ja kāda no pusēm sakaras ar nepārvaramu varu, tai nekavējoties jāpaziņo otrai pusei ar elektroniskā pasta vēstules palīdzību, apstiprinot ar faksa ziņojumu vēstules saņemšanu, vai citā līdzīgā veidā, paziņojot notikuma būtību, iespējamo ilgumu un paredzamo ietekmi.

10.3. Netiek uzskatīts, ka puse ir pārkāpusi saistības šā nolīguma sakarā, ja saistību neizpildi ir ietekmējusi nepārvarama vara.

10.4. Šā nolīguma puses veic vajadzīgos pasākumus, lai pēc iespējas samazinātu zaudējumus.

11. pants. Stāšanās spēkā, grozījumi un darbības termiņš

11.1. Šis nolīgums stājas spēkā pēc tam, kad abas puses to ir parakstījušas un ES LRIT DC uzsācis darbu.

11.2. Nolīgums paliek spēkā līdz dalībvalsts vai EMSA rakstveidā pieprasa tā izbeigšanu 6 mēnešus pirms vēlamā darbības termiņa beigām.

11.3. Jebkuri grozījumi šajos lietošanas noteikumos tiek veikti, pusēm noslēdzot rakstisku vienošanos. Mutiska vienošanās pusēm nav saistoša.

Eiropas Jūras drošības aģentūras vārdā:

Villems de Ruiters, Eiropas Jūras drošības aģentūras izpilddirektors

Latvijas Republikas vārdā:

Jūras kapteinis Hermanis Černovs, Latvijas Nacionālo bruņoto spēku, Jūras spēku Krasta apsardzes dienesta komandieris

 

 

Pielikums I. ES LRIT Datu Centra cenrādis ES/EFTA dalībvalstīm

Pieprasījuma/atskaites veids

Savienojuma tīkls

SDR

Cena, €

Pieprasījums

INMARSAT C/mini-C

0.21

0.25

INMARSAT D+

0.19

0.22

IRIDIUM

0.17

0.20

Pozīcijas ziņojums

INMARSAT C/mini-C

0.09

0.11

INMARSAT D+

0.10

0.12

IRIDIUM

0.08

0.10

Arhivētie dati

N/A

0

0.00

Kuģu integrēšanas izdevumi

N/A

0

0.00

1 SDR=1.15 EUR (21/1/2009)

Cenas var tikt palielinātas vai samazinātas katru gadu.

Cenu pārskatīšana tiks noteikta saskaņā ar Monetārās savienības patēriņa cenu indeksu (MSPCI), ko publicē Eiropas Kopienas oficiālo paziņojumu, kas publicēts Eurostat ikmēneša izdevumā.

Cenu pārskatīšana var tikt veikta, ja MSPCI reģistrē cenu līmeņa paaugstināšanos par 3% vai vairāk nepārtraukti 12 mēnešus.

1 Kā minēts Padomes 2008. gada 9. decembra rezolūcijā par ES LRIT DC.

2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 30. maija Regula (EK) Nr. 1049/2001 par Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentu publiskumu.

3 Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti.

4 Regula (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 (OV, L 357, 31.12.2002., 72. lpp.). Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK, Euratom) Nr. 652/2008 (OV, L 181, 10.7.2008., 23. lpp.).

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!