• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2009. gada 20. oktobra noteikumi Nr. 1193 "Gada pārskatu sagatavošanas kārtība". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 22.10.2009., Nr. 168 https://www.vestnesis.lv/ta/id/199484-gada-parskatu-sagatavosanas-kartiba

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.1194

Noteikumi par dzīvesvietas deklarācijas veidlapu, deklarācijā sniegto ziņu pārbaudes kārtību un dzīvesvietas elektroniskās deklarēšanas kārtību

Vēl šajā numurā

22.10.2009., Nr. 168

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 1193

Pieņemts: 20.10.2009.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.
Ministru kabineta noteikumi Nr.1193

Rīgā 2009.gada 20.oktobrī (prot. Nr.72 5.§)
Gada pārskatu sagatavošanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 30.panta pirmo, otro un astoto daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības, budžeta iestādes un no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskās personas sagatavo un iesniedz gada pārskatu.
2. Noteikumi neattiecas uz valsts budžeta finanšu bilances un tās pielikumu sagatavošanu Valsts kasē.
II. Gada pārskata saturs
3. Budžeta iestādes gada pārskatā iekļauj:

3.1. finanšu pārskatu;

3.2. vadības ziņojumu.
4. Ministrijas, centrālās valsts iestādes un pašvaldības gada pārskatu veido nozares vai pašvaldības konsolidētais gada pārskats, kas ietver šo noteikumu 3.punktā minētos pārskatus.
5. Finanšu pārskats sastāv no:

5.1. pārskata par budžeta iestādes finansiālo stāvokli – veidlapa Nr.1 “Bilance” (1.pielikums);

5.2. pārskata par darbības finansiālajiem rezultātiem – veidlapa Nr.4–3 (2.pielikums);

5.3. pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskata – veidlapa Nr.4–1 (3.pielikums);

5.4. naudas plūsmas pārskata – veidlapa Nr.2–NP (4.pielikums);

5.5. finanšu pārskata pielikumiem:

5.5.1. veidlapa Nr.1–1 “Naudas līdzekļu atlikumu izvietojums” (5.pielikums);

5.5.2. veidlapa Nr.4–2 “Pārskats par uzkrājumiem” (6.pielikums);

5.5.3. veidlapa Nr.5 “Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņu pārskats” (7.pielikums);

5.5.4. veidlapa Nr.6 “Krājumu izmaiņu pārskats” (8.pielikums);

5.5.5. veidlapa Nr.7–1 “Līdzdalības kapitālsabiedrību kapitālā izmaiņu pārskats” (9.pielikums);

5.5.6. veidlapa Nr.7–3 “Pārējo finanšu ieguldījumu izmaiņu pārskats” (10.pielikums);

5.5.7. veidlapa Nr.7–4 “Finanšu ieguldījumu vērtspapīros izmaiņu pārskats” (11.pielikums);

5.5.8. veidlapa Nr.7–5 “Aizdevumu izmaiņu pārskats” (12.pielikums);

5.5.9. veidlapa Nr.8–AV “Pārskats par nākamo periodu izdevumiem un avansu maksājumiem” (13.pielikums);

5.5.10. veidlapa Nr.8–1 “Pārskats par debitoriem (prasībām)” (14.pielikums);

5.5.11. veidlapa Nr.8–2 “Pārskats par kreditoriem (saistībām)” (15.pielikums);

5.5.12. veidlapa Nr.9–1 “Pārskats par aizņēmumiem” (16.pielikums);

5.5.13. veidlapa Nr.9–2 “Pārskats par galvojumiem” (17.pielikums);

5.5.14. veidlapa Nr.2 “Pārskats par budžeta izpildi” (18.pielikums);

5.5.15. veidlapa Nr.2–DII “Pārskats par dažādiem ieņēmumiem un izdevumiem” (19.pielikums);

5.5.16. veidlapa Nr.22 “Budžeta iestāžu saraksts” (20.pielikums);

5.5.17. veidlapa Nr.8–S “Pārskats par debitoru un kreditoru sastāvu” (21.pielikums);

5.5.18. grāmatvedības politikas apraksts;

5.5.19. veidlapa Nr.3–1 “Pārskats par amata vietu plāna izpildi iestādēs” (22.pielikums);

5.5.20. veidlapa Nr.3–3 “Pārskats par amata vietu un audzēkņu plāna izpildi internātskolās, sanatorijas tipa internātskolās, speciālajās internātskolās un sociālās korekcijas izglītības iestādēs” (23.pielikums);

5.5.21. veidlapa Nr.3–5 “Pārskats par amata vietu plāna izpildi veselības aprūpes iestādēs” (24.pielikums);

5.6. pārskatu skaidrojumiem.
III. Gada pārskata sagatavošana
6. Gada pārskatu sagatavo:

6.1. saskaņā ar uzkrāšanas principu;

6.2. kā vienas vienības konsolidēto pārskatu, izslēdzot savstarpējos darījumus un atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām vienībām.
7. Ja pārskata periodā notiek iestāžu reorganizācija, padotības maiņa vai publisko aģentūru izveide vai likvidācija, neveic izmaiņas finanšu pārskata atlikumos uz gada sākumu, bet norāda atlikumus kā kārtējā perioda darījumu.
8. Iepriekšējo periodu neprecizitātes uzskaitē un grāmatvedības politikas izmaiņu ietekmi norāda kā pārskata perioda darījumu.
9. Gada pārskatu sagatavo, pamatojoties uz grāmatvedības uzskaites datiem, kurus klasificē atbilstoši normatīvajiem aktiem budžeta grāmatvedības jomā.
10. Lai priekšstats par gada pārskatu būtu patiess:

10.1. konsekventi lieto grāmatvedības politiku;

10.2. norāda nozīmīgu, ticamu, salīdzināmu un saprotamu informāciju;

10.3. sniedz papildu skaidrojumus, lai gada pārskata lietotāji izprastu, kā konkrēti darījumi vai notikumi ietekmē iestādes finansiālo stāvokli vai darbības finansiālos rezultātus.
11. Lai nodrošinātu gada pārskata kvalitāti un noderīgumu tā lietotājiem, iestāde, kura veic konsolidāciju, nosaka vienotu grāmatvedības politiku konsoli­dācijā iesaistītajām iestādēm atbilstoši normatīvajiem aktiem budžeta grāmat­vedības jomā.
12. Grāmatvedības politiku sagatavo kā aprakstu, kurā sniedz informāciju par gada pārskata sagatavošanā izmantotajām dažādu posteņu novērtēšanas metodēm un uzskaites principiem.
13. Iestāde maina izstrādāto grāmatvedības politiku, ja to nosaka ārējie normatīvie akti vai grāmatvedības politikas maiņa ļauj sagatavot finanšu pārskatu, kas sniedz ticamu un atbilstošu informāciju par to, kā darījumi un fakti ietekmē iestādes finansiālo stāvokli, darbības rezultātus un naudas plūsmu.
14. Ja grāmatvedības politiku maina saskaņā ar normatīvajiem aktiem, iestāde norāda grāmatvedības politikas maiņas būtību un veidu, kā arī piemērošanas sākuma datumu.
15. Gada pārskatā sniegtās informācijas noderīgumu lietotājiem nosaka kvalitātes pazīmes – patiesums, salīdzināmība, nozīmīgums, saprotamība, pilnīgums. Informācija ir nozīmīga lietotājiem, ja tā ir saņemta laikus un to var izmantot, izvērtējot pagātnes, tagadnes vai nākotnes notikumus, apstiprinot iepriekšējos novērtējumus vai labojot tos. Informācija ir būtiska lietotājiem, ja tās nenorādīšana vai neprecīza norādīšana var ietekmēt tādus gada pārskata lietotāju lēmumus, kuri pieņemti, pamatojoties uz šo informāciju.
16. Izvērtējot darbības turpināšanas principa piemērotību, ņem vērā visu pieejamo informāciju par turpmākajiem iestādes plāniem, kas aptver vismaz 12 mēnešus pēc bilances datuma.
17. Gada pārskatā atbilstoši veidlapās iekļautajām prasībām atsevišķi norāda posteņus, kas ir būtiski pēc rakstura, satura un apmēra.
18. Aktīvus un saistības nevar savstarpēji izslēgt (dzēst), izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams darījuma ekonomiskās būtības parādīšanai.
19. Ja ieņēmumi, zaudējumi un attiecīgie izdevumi, kas radušies to pašu vai līdzīgu darījumu un notikumu dēļ, ir būtiski, ieņēmumu un izdevumu posteņus nevar savstarpēji izslēgt (dzēst).
20. Posteņu uzskaitījums un klasifikācija visos pārskata periodos ir vienāda, izņemot gadījumu, ja posteņu uzskaitījums un klasifikācijas maiņa ir paredzēta normatīvajos aktos budžeta grāmatvedības jomā.
21. Iepriekšējā perioda salīdzināmo informāciju sniedz par visiem gada pārskatā iekļautajiem posteņiem. Salīdzināmo informāciju nenorāda, ja gada pārskatu iesniedz pirmo reizi.
22. Mainot posteņu uzskaitījumu vai klasifikāciju finanšu pārskatā, salīdzināmos (iepriekšējā pārskata perioda) posteņus pārklasificē (ja tas ir iespējams), lai nodrošinātu iespēju tos salīdzināt ar attiecīgo pārskata periodu. Grāmatvedības politikas aprakstā norāda pārklasifikācijas raksturu, apmēru un iemeslu.
23. Ja salīdzināmo posteni nav iespējams pārklasificēt, budžeta iestāde norāda pamatotu iemeslu, kāpēc tas nav pārklasificēts, un izmaiņu raksturu, ja posteni pārklasificētu.
24. Gada pārskats ir nepārprotami identificējams, un tajā esošā informā­cija neatšķiras no tādas pašas informācijas citos pārskatos. Minēto informāciju norāda skaidri un, ja nepieciešams, atkārto, lai nodrošinātu tās pareizu izpratni.
25. Vadības ziņojumu sagatavo katras iestādes vadība. Vadības ziņojumā norāda:

25.1. galvenos notikumus, kas ietekmējuši iestādes darbību pārskata gadā;

25.2. būtiskās pārmaiņas iestādes darbībā un to ietekmi uz finanšu rezultātiem;

25.3. paredzamos notikumus, kas varētu būtiski ietekmēt iestādes darbību nākotnē;

25.4. informāciju par būtiskiem riskiem un neskaidriem apstākļiem, ar kuriem iestāde saskaras;

25.5. pētniecības darbus un attīstības pasākumus (ja tādi ir);

25.6. iestādes struktūrvienības, konsolidācijā iesaistītās iestādes, padotībā esošās iestādes;

25.7. finanšu instrumentus un finanšu riska vadības mērķus un politiku, ja tas ir būtiski, lai novērtētu iestādes aktīvus, saistības un finansiālo stāvokli, pieņemto riska vadības politiku attiecībā uz katru nozīmīgu prognozēto nākotnes darījumu veidu, kuram tiek piemērota riska ierobežošanas uzskaite.
IV. Konsolidētais gada pārskats
26. Ministrijas, centrālās valsts iestādes un pašvaldības konsolidēto gada pārskatu sagatavo, konsolidējot budžeta iestāžu gada pārskatus:

26.1. ministrijas konsolidētajā gada pārskatā iekļauj no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisko personu gada pārskatus;

26.2. pašvaldības konsolidētajā gada pārskatā iekļauj no pašvaldības budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisko personu un kopīgo iestāžu gada pārskatus.
27. Konsolidācijā iekļauto iestāžu gada pārskatus sagatavo pēc stāvokļa uz vienu un to pašu pārskata datumu.
28. Sagatavojot konsolidēto gada pārskatu, posteņu novērtēšanā lieto vienas un tās pašas grāmatvedības metodes un vienus un tos pašus novērtēšanas noteikumus.
29. Konsolidētais finanšu pārskats veidojas kā:

29.1. iestāžu gada pārskatu kopsavilkums (vienādu posteņu summēšana);

29.2. konsolidācijas posteņu izklāsts (norāda (+/-) posteni un summu, kuru konsolidē);

29.3. konsolidētais gada pārskats (kopsavilkuma un konsolidācijas posteņu izklāsta datu summa).
30. Konsolidācijā iesaistīto iestāžu gada pārskatus apvieno šādā kārtībā:

30.1. konsolidēto gada pārskatu sagatavo, konsolidācijas procedūrā apvienojot augstākās iestādes gada pārskatā un konsolidācijā iesaistīto iestāžu gada pārskatos attiecīgajos finanšu pārskata posteņos norādītās līdzekļu, saistību, pašu kapitāla, ieņēmumu un izdevumu (izmaksu) summas. Konsolidācijā iesaistīto iestāžu bilanču aktīva un pasīva posteņus pilnībā iekļauj konsolidētajā bilancē. Šo iestāžu darbības finansiālā rezultāta posteņus pilnībā ietver konsoli­dētajā darbības finansiālā rezultāta aprēķinā;

30.2. augstākā iestāde attiecīgi koriģē iestāžu gada pārskatus, kuros izmantotas atšķirīgas grāmatvedības metodes un atšķirīgi novērtēšanas noteikumi. Par korekciju summu attiecīgi palielina vai samazina augstākās iestādes bilances posteņu vērtību un koriģē attiecīgos darbības finansiālā rezultāta aprēķina posteņus;

30.3. savstarpēji izslēdz augstākās iestādes ieguldījuma bilances vērtību un atbilstošo līdzdalības daļas vērtību iestādes pašu kapitālā (pašu kapitāla konsolidācija);

30.4. pilnībā izslēdz konsolidācijā iesaistīto iestāžu savstarpējo darījumu rezultātus (ieņēmumu un izdevumu koriģēšana) un savstarpējo norēķinu atlikumu summas, ievērojot mazākuma principu, tas ir, izslēdz savstarpēji ekonomiski atbilstošo pozīciju mazākās vērtības.
31. Konsolidēto finanšu pārskatu pamato ar aprēķiniem un tabulām, kuru sagatavošanā ievēro likuma “Par grāmatvedību” 6., 7. un 10.pantā noteiktās prasības attaisnojuma dokumentiem un grāmatvedības reģistriem.
32. Konsolidācija aptver visus finanšu pārskata posteņus.
33. Konsolidētajā finanšu pārskatā ministrijas un centrālās valsts iestādes izslēdz posteņus, kas norādīti ailē “S130111, S130121”, bet pašvaldības izslēdz posteņus, kas norādīti ailē “S130311, S130321”.
34. Konsolidētā finanšu pārskata veidlapās ministrijām un centrālajām valsts iestādēm ailē “S130111, S130121” un pašvaldībām ailē “S130311, S130321” skaitliskā vērtība vienmēr ir nulle.
35. Sagatavojot konsolidēto budžeta izpildes pārskatu, par pamatu ņem katras budžeta iestādes iesniegto budžeta izpildes pārskatu. Budžeta izpildes pārskatu konsolidē pa budžeta veidiem, apvienojot attiecīgos ieņēmumu un izdevumu posteņus:

35.1. izslēdz visus transfertus un savstarpējos maksājumus, kurus viena iestāde ir pārskaitījusi citai attiecīgā budžeta veida konsolidācijā iesaistītajai iestādei;

35.2. ja ministrijai ir noteiktas vadošās iestādes funkcijas projektu ieviešanai vai Ministru kabineta rīkojumā noteikts apropriācijas izlietojums un apstiprināts pasākumu finansēšanas plāns citai ministrijai vai centrālajai valsts iestādei, tad, konsolidējot valsts budžeta izpildes pārskatus, neiekļauj iesaistītās citas ministrijas, budžeta iestādes vai centrālās valsts iestādes budžeta izpildi pēc uzkrāšanas principa un naudas līdzekļus pārskata periodā. Par izslēgto starpību summām sniedz detalizētu skaidrojumu.
36. Šo noteikumu IV nodaļa neattiecas uz finanšu ieguldījumu kapitāl­sabiedrībās konsolidāciju.
V. Gada pārskata iesniegšana
37. Gada pārskatu iesniedz papīra formā.
38. Veidlapas, kuras neaizpilda, gada pārskatam nepievieno.
39. Gada pārskatu iesien un paraksta. Uz pēdējās lapas norāda kopējo lapu skaitu, sagatavotāja vārdu, uzvārdu, amatu un sagatavošanas datumu.
40. Vadības ziņojumu, grāmatvedības politikas aprakstu, finanšu pārskatu, tā pielikumus un pārskatu skaidrojumus (izņemot pārskatus par budžeta izpildi un to skaidrojumus) apkopo vienā sējumā.
41. Vadības ziņojumu, grāmatvedības politikas aprakstu, Valsts kontroles atzinumu vai zvērināta revidenta ziņojumu un pārskatu skaidrojumus iesniedz papīra formā un elektroniski, izmantojot datu nesēju (diskete, disks vai e-pasts).
42. Pārskatus par budžeta izpildi, pārskatu skaidrojumus un salīdzināšanas izziņas apkopo otrā sējumā.
43. Gada pārskata vienā sējumā ir ne vairāk par 250 lapām.
44. Iestādes iesniedz gada pārskatu augstākai iestādei, kas veic konsoli­dāciju.
45. Publiskās aģentūras un no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskās personas gada pārskatu iesniedz augstākai iestādei, kas veic konsoli­dāciju.
46. Iestāde, kas veic konsolidāciju, nosaka:

46.1. iesniedzamo pārskatu apjomu;

46.2. pārskata sagatavošanas kārtību atbilstoši iestādes darbības specifikai;

46.3. pārskata iesniegšanas termiņus iestādēm, kuru pārskatus konsolidē.
47. Ministrijas, centrālās valsts iestādes un pašvaldības iesniedz konsoli­dēto gada pārskatu Valsts kasē Likumā par budžetu un finanšu vadību noteiktajā termiņā.
48. Ministrijas un centrālās valsts iestādes iesniedz konsolidēto gada pārskatu Valsts kontrolei tās noteiktajā termiņā. Gada pārskatam pievieno apliecinājumu par finanšu pārskatos sniegtās informācijas patiesumu.
49. Veicot labojumus gada pārskatā pēc iesniegšanas Valsts kasē, tos saskaņo ar zvērinātu revidentu vai Valsts kontroli. Pārskatus, kas saskaņoti ar zvērinātu revidentu vai Valsts kontroli, atkārtoti iesniedz Valsts kasē. Ja nepie­ciešams, saņem atkārtotu atzinumu vai ziņojumu, kuru iesniedz Valsts kasē.
50. Konsolidētā gada pārskata sagatavošanai, pārbaudīšanai un parakstī­šanai izmanto pārskata sagatavošanas un iesniegšanas informācijas sistēmu (turpmāk – informācijas sistēma):

50.1. ministrijas, centrālās valsts iestādes – noslēdzot starpresoru vienošanos;

50.2. pašvaldības – noslēdzot sadarbības līgumu.
51. Informācijas sistēmu:

51.1. izmanto ministrijas, centrālās valsts iestādes, valsts budžeta iestādes un no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, izņemot valsts drošības iestādes (likuma “Par valsts drošību” izpratnē);

51.2. var izmantot pašvaldību budžeta iestādes.
52. Valsts drošības iestādes (likuma “Par valsts drošību” izpratnē) gada pārskatus sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem šajā jomā un iesniedz augstākai iestādei, kas veic konsolidāciju.
53. Augstākā iestāde, kas veic konsolidāciju, šo noteikumu 52.punktā minētos pārskatus, izmantojot informācijas sistēmu, iekļauj finanšu pārskatos, kuros norāda augstākās iestādes pamatdarbību.
54. Informācijas sistēmu un gada pārskata veidlapu elektroniskā datu apmaiņas faila apraksta izveidi un aktualizāciju nodrošina Valsts kase. Valsts kase veidlapu elektroniskā formāta aprakstu publicē Valsts kases mājaslapā internetā, kā arī nodrošina pārskatu sagatavošanas sistēmas testa vidi grāmat­vedības programmatūru izstrādātājiem. Gada pārskata sagatavošana, izmantojot informācijas sistēmu, neatceļ prasību iesniegt gada pārskatu šo noteikumu 37.punktā minētajā formā.
VI. Finanšu pārskata vispārīgās sadaļas aizpildīšana
55. Finanšu pārskatā norāda:

55.1. iestādes nosaukumu, kā arī citas ziņas un apzīmējumus iestādes identificēšanai;

55.2. informāciju par to, vai gada pārskats ir vienas atsevišķas iestādes vai vairāku budžeta iestāžu pārskatu kopsavilkums;

55.3. datumu vai periodu atbilstoši tam, kurš atbilst attiecīgajai gada pārskata sastāvdaļai;

55.4. lietoto valūtu – Latvijas Republikas naudas vienību;

55.5. norādīto skaitļu precizitātes pakāpi – datus norāda apaļās summās, bez decimāldaļām.
56. Rindā “Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums” norāda pilnu ministrijas, centrālās valsts iestādes vai pašvaldības nosaukumu. Sadaļā “Kodi” norāda:

56.1. ministrijas vai centrālās valsts iestādes kodu saskaņā ar likumu par valsts budžetu kārtējam gadam;

56.2. pašvaldības kodu saskaņā ar Latvijas Republikas Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību vienoto klasifikatoru (ATVK).
57. Rindā “Budžeta iestādes nosaukums” norāda iestādes pilnu nosaukumu.
58. Rindā “Pārskata periods” norāda pārskata periodu (gads). Sadaļā “Kodi” norāda pārskata gadu (cipariem).
59. Pārskata perioda sākuma dati atbilst iepriekšējā pārskata perioda beigās norādītajiem datiem. Dati par iepriekšējo pārskata periodu atbilst iepriekšējā pārskata periodā norādītajiem datiem.
60. Finanšu pārskatā atlikumus perioda sākumā un perioda beigās, bez­atlīdzības ceļā saņemto/nodoto vērtību izmaiņas klasificē atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajiem institucionālajiem sektoriem.
61. Bez atlīdzības saņemtās/nodotās vērtības starp padotības iestādēm, starp budžeta iestādēm, starp valsts un pašvaldību budžeta iestādēm norāda ailē “Bez atlīdzības saņemts (+)” un “Bez atlīdzības nodots (-)”:

61.1. šajā ailē norāda arī datus, ja ir notikušas šo noteikumu 7.punktā minētās izmaiņas;

61.2. izziņas sadaļā informāciju par bezatlīdzības ceļā saņemtajām/nodotajām vērtībām norāda pie atbilstošā institucionālā sektora.
62. Savstarpēji salīdzināmi dati atbilst cits citam dažādos pārskatos.
VII. Finanšu pārskata sagatavošana
63. Veidlapa Nr.1 “Bilance” (1.pielikums) (pārskats par budžeta iestādes finansiālo stāvokli):

63.1. bilance ir iestādes grāmatvedības pārskats, kas pēc stāvokļa noteiktā datumā parāda iestādes aktīvu, saistību un pašu kapitāla apmēru. Bilances aktīvā ir sadaļas “Ilgtermiņa ieguldījumi” un “Apgrozāmie līdzekļi”, pasīvā – “Pašu kapitāls”, “Uzkrājumi” un “Kreditori”;

63.2. bilances aktīva kopsumma ir vienāda ar bilances pasīva kopsummu;

63.3. par bilances posteņu izmaiņām pārskata gada laikā sniedz skaidro­jumus – būtiskākās izmaiņas starp pārskata gada sākuma datiem un pārskata gada beigu datiem;

63.4. nemateriālos ieguldījumus un pamatlīdzekļus bilancē norāda atlikušajā vērtībā, ko aprēķina, no sākotnējās vērtības atskaitot nolietojumu (amortizāciju);

63.5. ilgtermiņa prasības, aizdevumus, debitorus un samaksātos avansus bilancē norāda neto vērtībā, kas aprēķināta, no uzskaites vērtības atskaitot izveidoto uzkrājumu vērtības;

63.6. krājumus norāda, ieskaitot avansa maksājumus par krājumiem;

63.7. par bilances posteņu izmaiņām sniedz detalizētus skaidrojumus. Skaidrojumus apzīmē ar “Piezīme Nr.xx” atbilstoši veidlapas C ailē norādītajam numuram.
64. Veidlapa Nr.4–3 “Pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem” (2.pielikums):

64.1. ieņēmumus un izdevumus, kas radušies iestādes darbības rezultātā pārskata periodā, pārskatā norāda saskaņā ar uzkrāšanas principu;

64.2. sadaļā “A” norāda darbības, ko iestāde veikusi, lai sasniegtu primā­ros mērķus, kas noteikti likumprojektā par valsts budžetu kārtējam gadam vai saistošajos noteikumos par pašvaldības budžetu, ziedojumus un dāvinājumus, kā arī citos budžetos uzskaitītos līdzekļus;

64.3. ieņēmumus/izdevumus no bez atlīdzības saņemtajiem/nodotajiem aktīviem starp vispārējās valdības sektora struktūrām norāda rindā “Transferti”;

64.4. rindā “10. Nolietojums un amortizācijas izmaksas” norāda pārskata periodā aprēķināto amortizāciju un nolietojumu (tai skaitā korekcijas);

64.5. citi ieņēmumi/izdevumi no pamatdarbības ietver:

64.5.1. inventarizācijās konstatētos pārpalikumus/iztrūkumus;

64.5.2. ieņēmumus no uzkrāto parādu dzēšanas, izveidoto uzkrājumu samazinājuma/izdevumus uzkrājumiem, kas paredzēti nedrošiem debitoru parādiem un avansa maksājumiem, kā arī izdevumus no debitoru parādu norak­stīšanas;

64.5.3. nefinanšu aktīvu sākotnējo atzīšanu un vērtības norakstīšanu, izslēdzot aktīvus no uzskaites;

64.5.4. ieņēmumus no pārvērtēšanas rezerves izslēgšanas;

64.5.5. konta “Nākamo periodu ieņēmumi” samazinājumu, kas attiecas uz pārskata periodu;

64.5.6. citus ar iestādes pamatdarbību saistītos ieņēmumus un izdevumus, par kuriem sniedz detalizētu skaidrojumu;

64.6. pārskata “B” sadaļā norāda:

64.6.1. finanšu ieņēmumus, kas veidojas no kapitālsabiedrību akciju, daļu un vērtspapīru pārdošanas, pārvērtēšanas, pārvērtēšanas rezerves samazinājuma, uzkrājumu nedrošajiem aizdevumiem samazinājuma, valūtas kursu svārstībām, procentu ieņēmumus no finanšu darbības un citiem ienākumiem no finanšu darbības, par kuriem sniedz detalizētu skaidrojumu;

64.6.2. finanšu izdevumus, kas veidojas no kapitālsabiedrību akciju, daļu un vērtspapīru iegādes, pārvērtēšanas, pārvērtēšanas rezerves palielinājuma, valūtas kursu svārstībām, uzkrājumu veidošanas nedrošajiem aizdevumiem, procentu izdevumus no finanšu darbības un citiem izdevumiem no finanšu darbības, par kuriem sniedz detalizētu skaidrojumu;

64.6.3. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā gūtos neto ieņēmumus vai izdevumus (no iegūtajiem līdzekļiem atskaitot aktīvu bilances vērtību un pārdo­šanas izdevumus) no pamatlīdzekļu realizācijas, ja tā nav iestādes pamatdarbība;

64.7. ārkārtas posteņos norāda ieņēmumus vai izdevumus, kurus saņem un izlieto kā līdzekļus neparedzētiem gadījumiem (norāda iestādes, kurām atbilstoši likumam par valsts budžetu kārtējam gadam nav plānota pamatbudžeta programma);

64.8. valsts budžeta iestādes pārskatu par darbības finansiālajiem rezul­tātiem sagatavo atbilstoši Ministru kabineta instrukcijā noteiktajai kārtībai.
65. Veidlapa Nr.4–1 “Pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskats” (3.pielikums):

65.1. norāda atbilstoši normatīvajos aktos budžeta grāmatvedības jomā noteiktā kontu plāna 3000 kontu grupas līmenim, detalizējot datus līdz konta numuram;

65.2. ailē “Pārskata perioda sākumā” norāda kontu atlikumu pārskata perioda sākumā;

65.3. ailē “Palielinājums (+)” norāda kontu palielinājumu (kredīta apgrozījumu) pārskata perioda laikā;

65.4. ailē “Samazinājums (-)” norāda kontu samazinājumu (debeta apgrozījumu) pārskata perioda laikā;

65.5. ailē “Pārvietošana starp 3000 kontu līmeņiem (+, -)” norāda konta maiņu pārskata periodā. Ailē norāda vertikālo pārvietošanu: vienā kontā – palielinājums, otrā kontā – samazinājums (pārvietošanas rezultāts ir vienāds ar 0);

65.6. ailē “Citas izmaiņas (+, -)” norāda konta izmaiņas, ja ir notikušas šo noteikumu 7.punktā minētās izmaiņas;

65.7. konta “Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts” datus norāda šādi:

65.7.1. ja ir pozitīvs rezultāts (pārpalikums), to norāda ailē “Pārskata periodā/palielinājums (+)”;

65.7.2. ja ir negatīvs rezultāts (deficīts), to norāda ailē “Pārskata periodā/samazinājums (-)”;

65.8. iepriekšējā gada budžeta izpildes rezultātā neveic korekcijas par atklātajām būtiskajām (fundamentālajām) kļūdām, kas attiecas uz iepriekšējo gadu budžetu izpildes rezultātu. Šādu kļūdu ietekmi norāda kā pārskata gada ieņēmumus vai izdevumus veidlapā Nr.4–3 “Pārskats par darbības finansiāla­jiem rezultātiem” un Nr.2 “Pārskats par budžeta izpildi” un pievieno detalizētu skaidrojumu;

65.9. pārskatam pievieno papildu skaidrojumu par:

65.9.1. ailē “Citas izmaiņas (+, -)” norādītajiem datiem;

65.9.2. kontā “Pārējās rezerves” uzskaitītajiem darījumiem.
66. Veidlapa Nr.2–NP “Naudas plūsmas pārskats” (4.pielikums):

66.1. norāda saņemtās un izmaksātās summas naudā pa budžeta veidiem atbilstoši normatīvajos aktos budžeta klasifikāciju jomā noteiktajām grupām un kodiem;

66.2. naudas plūsmu grupē atbilstoši iestādes pamatdarbībai, ieguldījumu un finanšu darbībai;

66.3. šajā pārskatā:

66.3.1. pamatdarbība nav ieguldījumu vai finanšu darbība;

66.3.2. par ieguldījumu darbību uzskata ilgtermiņa ieguldījumu un citu ieguldījumu iegādi un atsavināšanu;

66.3.3. par finanšu darbību uzskata darbību, kas rada izmaiņas ieguldītā kapitāla un aizņēmumu apmērā un sastāvā;

66.4. nerealizētie ieņēmumi un izdevumi, kuri rodas no izmaiņām ārvalstu valūtu maiņas kursos, nav naudas plūsma. Pārskatā norāda valūtas kursu svārstību maiņas ietekmi, lai salīdzinātu naudu pārskata perioda sākumā un beigās. Šo rezultātu norāda atsevišķi no pamatdarbības, ieguldījumu darbības un finanšu darbības naudas plūsmām rindā “Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts (+, -)”;

66.5. pārskatam pievieno detalizētus skaidrojumus par rindās “Citi ieņēmumi no pamatdarbības”, “Citi izdevumi no pamatdarbības”, “Citi ienākumi no ieguldījumu darbības”, “Citi izdevumi no ieguldījumu darbības”, “Citi ienākumi no finanšu darbības” un “Citi izdevumi no finanšu darbības” norādītajiem datiem, norādot darījuma raksturu un apmēru;

66.6. kapitālā remonta un rekonstrukcijas izdevumus un ieguldījumus nomātajos pamatlīdzekļos norāda rindā “Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība”;

66.7. procentu ieņēmumus/izdevumus izvērtē pēc ekonomiskās būtības un atbilstoši izvērtējumam klasificē šādi:

66.7.1. procentu ieņēmumus/izdevumus par kontu atlikumiem attiecina uz pamatdarbību;

66.7.2. ja ieguldījuma mērķis ir gūt atdevi (termiņnoguldījumi, dividen­des), procentu ieņēmumus/izdevumus attiecina uz ieguldījumu darbību;

66.7.3. procentu ieņēmumus/izdevumus par aizdevumiem/aizņēmumiem attiecina uz finanšu darbību;

66.8. citu budžetu līdzekļus, kas uz laiku ir iestādes rīcībā (konkursa/drošības nauda, vēlēšanu drošības nauda, pansionātos dzīvojošo pensijas, atsavinātie līdzekļi no aizturētām personām līdz tiesas lēmumam, ieslodzīto personu personīgā nauda), norāda neto vērtībā ailē “Citu budžetu līdzekļi” rindā “A1.7. Citi ieņēmumi no pamatdarbības”;

66.9. valsts budžeta iestādes naudas plūsmas pārskatu sagatavo atbilstoši Ministru kabineta instrukcijā noteiktajai kārtībai.
67. Veidlapa Nr.1–1 “Naudas līdzekļu atlikumu izvietojums” (5.pielikums):

67.1. norāda naudas līdzekļu atlikumu izvietojumu finanšu iestādēs un Valsts kasē pārskata perioda beigās un pārskata perioda sākumā atbilstoši nor­matīvajos aktos budžeta grāmatvedības jomā noteiktā kontu plāna 2600 kontu grupas līmenim, detalizējot datus līdz konta numuram;

67.2. pārskatam pievieno salīdzināšanas izziņas par kontu atlikumiem pārskata perioda beigās ar:

67.2.1. kredītiestādēm;

67.2.2. Valsts kasi. Par salīdzināšanās izziņu ar Valsts kasi uzskatāms kopsavilkuma pārskats par saimniecisko gadu;

67.3. pārskatam pievieno detalizētus skaidrojumus par citu budžetu līdzekļu konta atlikumā iekļautajiem līdzekļiem (konkursa/drošības nauda, vēlēšanu drošības nauda, pansionātos dzīvojošo pensijas, atsavinātie līdzekļi no aiztu­rētām personām līdz tiesas lēmumam, ieslodzīto personu personīgā nauda, citi līdzekļi, kas uzskaitīti šajā kontā).
68. Veidlapa Nr.4–2 “Pārskats par uzkrājumiem” (6.pielikums):

68.1. norāda atbilstoši normatīvajos aktos budžeta grāmatvedības jomā noteiktā kontu plāna 4200 kontu grupas datus, to atlikumu uz perioda sākumu un beigām, to palielinājumu un samazinājumu pārskata perioda laikā;

68.2. sniedz darījumu aprakstu un norāda katra izveidotā uzkrājuma apmēru. Ja darījuma partneris ir privātpersona, ieraksta nosaukumu “Privātpersona”;

68.3. grāmatvedības politikas aprakstā sniedz detalizētu informāciju par izveidoto uzkrājumu posteņu veidošanas iemeslu un izmantoto aplēses metodi.
69. Veidlapa Nr.5 “Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņu pārskats” (7.pielikums):

69.1. norāda nemateriālos ieguldījumus un pamatlīdzekļus, izņemot avansa maksājumus par nemateriālajiem ieguldījumiem un pamatlīdzekļiem atbilstoši normatīvajos aktos budžeta grāmatvedības jomā noteiktā kontu plāna 1100 un 1200 kontu grupas līmeņiem, detalizējot datus līdz konta numuram;

69.2. norāda nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu sākotnējās vērtības un nolietojuma izmaiņas pārskata gadā, kas kopsummā veido to atlikušo (bilances) vērtību;

69.3. ailē “darījumi (+, -)” norāda nemateriālo ieguldījumu un pamat­līdzekļu iegādi (palielinājums – pozitīvs skaitlis) vai pārdošanu (samazinājums – negatīvs skaitlis), kas notikusi vai notiks naudas darījumu rezultātā neatkarīgi no naudas saņemšanas/samaksas;

69.4. ailē “sākotnējā atzīšana un inventarizācijas rezultāti (+, -)” norāda:

69.4.1. nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu pārpalikumu (palieli­nājums – pozitīvs skaitlis) vai iztrūkumu (samazinājums – negatīvs skaitlis), kuru konstatē inventarizācijas gaitā;

69.4.2. esošu, līdz šim neuzskaitītu vai maiņas ceļā saņemtu nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu iekļaušanu bilancē – sākotnējo atzīšanu. Datus norāda ar pozitīvu skaitli;

69.5. ailē “izslēgšana no uzskaites (-)” norāda nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu sākotnējās vērtības izslēgšanu no uzskaites;

69.6. ailē “uz/no 2100 kontu grupām (+, -)” norāda nemateriālo iegul­dījumu un pamatlīdzekļu sākotnējās vērtības pārvietošanu uz/no krājumiem;

69.7. ailē “bez atlīdzības” norāda bez atlīdzības, ziedojumu un dāvinājumu veidā saņemtos (pozitīvs skaitlis) vai nodotos (negatīvs skaitlis) nemateriālos ieguldījumus un pamatlīdzekļus. Pārskata izziņas sadaļā sniedz informāciju par saņemtajām/nodotajām vērtībām sadalījumā pa institucionā­lajiem sektoriem atbilstoši normatīvajiem aktiem;

69.8. ailē “pārvietošana (+, -) starp 1100 un 1200 līmeņa kontiem” norāda nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu konta maiņu pārskata periodā. Pārskatā norāda vertikālo pārvietošanu: vienā kontā – palielinājums, otrā kontā – samazinājums (pārvietošanas rezultāts ir vienāds ar 0);

69.9. ailē “pārvērtēšana (+, -)” norāda nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezultātu, kas veikts atbilstoši normatīvajiem aktiem grāmatvedības jomā:

69.9.1. ailē “palielinājums (+)” norāda mežaudzes vērtības palielinājumu, saskaņā ar meža inventarizācijas datiem. Datus norāda kā pozitīvu skaitli;

69.9.2. ailē “samazinājums (-)” norāda konstatēto vērtības samazinājumu. Datus norāda kā negatīvu skaitli. Grāmatvedības politikas aprakstā sniedz detalizētu nefinanšu aktīvu vērtības samazinājuma pamatojumu un aprēķina aprakstu;

69.10. ailē “citas izmaiņas (+, -)” norāda iepriekš neklasificētos ilgtermiņa ieguldījumu izmaiņu gadījumus:

69.10.1. nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu ņemšanu uzskaitē, par kuriem iepriekšējos pārskata periodos veikti avansa maksājumi;

69.10.2. zemesgabalu vērtības izmaiņas saskaņā ar ģenerālplānu, parcelā­cijas plānojumu vai detālplānojumu;

69.10.3. citas pamatlīdzekļu vērtības izmaiņas, kuras nevar attiecināt uz pārskata 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. un 12.aili un par kurām sniedz detalizētu aprakstu;

69.11. ailē “Nolietojums (amortizācija) – aprēķināts pārskata periodā (+)” norāda aprēķināto nolietojumu vai vērtības samazinājumu (amortizāciju) ilgtermiņa ieguldījumiem pārskata periodā;

69.12. ailē “Nolietojums (amortizācija) – izslēgšana no uzskaites (-)” norāda nolietojuma (amortizācijas) izslēgšanu no uzskaites, ja no uzskaites izslēdz nemateriālos ieguldījumus un pamatlīdzekļus, un to sākotnējās vērtības izslēgšanu norāda ailē “Sākotnējā vērtība – sākotnējā atzīšana (+)/izslēgšana (-) –
izslēgšana no uzskaites (-)”;

69.13. ailē “Nolietojums (amortizācija) – uz/no 2100 kontu grupām (+, -)” norāda nolietojuma (amortizācijas) izslēgšanu no uzskaites, ja nemateriālos ieguldījumus un pamatlīdzekļus pārvieto no/uz krājumu sastāvu, un to sākotnējās vērtības izslēgšanu norāda ailē “Sākotnējā vērtība – sākotnējā atzīšana (+)/izslēgšana (-) – uz/no 2100 kontu grupām (+, -)”;

69.14. ailē “Nolietojums (amortizācija) – korekcijas (+, -)” norāda nolietojuma/amortizācijas korekcijas summu pārskata periodā, ja konstatēts nepareizs nolietojuma/amortizācijas aprēķins;

69.15. ailē “Nolietojums (amortizācija) – bez atlīdzības/saņemts (+)/nodots (-)” norāda starp budžeta iestādēm bez atlīdzības saņemto/nodoto nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu nolietojumu;

69.16. ailē “Nolietojums (amortizācija) – pārvietošana starp 1100 un 1200 līmeņa kontiem” norāda amortizācijas/nolietojuma vertikālo pārvietošanu starp kontu līmeņiem: vienā kontā – samazinājums, otrā kontā – palielinājums;

69.17. pārskata sadaļā “Izziņa” norāda informāciju par bez atlīdzības saņemtajām/nodotajām vērtībām atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajiem institucionālajiem sektoriem;

69.18. pārskatam pievieno detalizētu skaidrojumu par:

69.18.1. katru nemateriālo ieguldījumu izveidošanas, nepabeigtās celtnie­cības un pamatlīdzekļu izveidošanas izmaksu posteni, kas iekļauts pārskatā:

69.18.1.1. izmaksu posteņa raksturojums;

69.18.1.2. līguma summa (Ls). Ja nav zināma precīza līguma summa, norāda aplēses par nemateriālo ieguldījumu izveidošanas, nepabeigtās celtnie­cības un pamatlīdzekļu izveidošanas izmaksām. Ja uz vienu nemateriālo ieguldī­jumu izveidošanas, nepabeigtās celtniecības vai pamatlīdzekļu izveidošanas objektu ir vairāki līgumi, norāda to kopējo summu;

69.18.1.3. apgūtais apmērs (Ls) – bilances vērtība;

69.18.1.4. pabeigšanas termiņš, nodošana ekspluatācijā. Ja nav zināms precīzs pabeigšanas termiņš, norāda plānoto iespējamo pabeigšanas termiņu;

69.18.2. īpašumu reģistrēšanu Zemesgrāmatā:

69.18.2.1. bilances vērtība īpašumiem, kuri jāieraksta Zemesgrāmatā saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

69.18.2.2. bilances vērtība īpašumiem, kuri ir ierakstīti Zemesgrāmatā;

69.18.2.3. bilances vērtība īpašumiem, kuri nav ierakstīti Zemesgrāmatā;

69.18.2.4. ja īpašums nav ierakstīts Zemesgrāmatā, norāda pēdējo plānoto termiņu šai darbībai;

69.18.3. valdījumā nodotajiem īpašumiem norāda īpašuma veidu un to sākotnējo vērtību kopsummu nodošanas datumā;

69.18.4. bilancē norādīto zemi (īpašumā, piekrītoša) mežaudzēm, karjeriem, pazemes aktīviem, augļu dārziem un citiem regulāri ražojošu koku stādījumiem, kas norādīta bilancē pārskata perioda beigās, norādot tās apjomu (ha).
70. Veidlapa Nr.6 “Krājumu izmaiņu pārskats” (8.pielikums):

70.1. norāda krājumus (izņemot avansa maksājumus par krājumiem) atbilstoši normatīvajos aktos budžeta grāmatvedības jomā noteiktā kontu plāna 2100 kontu grupas līmenim, detalizējot datus līdz konta numuram;

70.2. norāda krājumu vērtību perioda sākumā un beigās, to izmaiņas pārskata perioda laikā;

70.3. ailē “Darījumi (+, -)” norāda krājumu iegādi (palielinājums – pozitīvs skaitlis) vai pārdošanu (samazinājums – negatīvs skaitlis), kas notikuši vai notiks naudas darījumu rezultātā neatkarīgi no naudas saņemšanas/samaksas;

70.4. ailē “Sākotnējā atzīšana (+)/izslēgšana (-) – sākotnējā atzīšana un inventarizācijas rezultāti (+, -)” norāda:

70.4.1. krājumu pārpalikumu (palielinājums – pozitīvs skaitlis) vai iztrū­kumu (samazinājums – negatīvs skaitlis), kuru konstatē inventarizācijas gaitā;

70.4.2. esošu, līdz šim neuzskaitītu (sākotnējā atzīšana) krājumu iekļaušanu bilancē, tai skaitā iegūtos metāllūžņus, jaundzimušos dzīvniekus, pašsaražoto produkciju un pašu spēkiem izveidotos krājumus. Datus norāda kā pozitīvu skaitli;

70.5. ailē “izslēgšana no uzskaites (-)” norāda krājumu izlietošanu, norak­stīšanu un atsavināšanu, kas nav naudas darījums. Datus norāda ar negatīvu skaitli;

70.6. ailē “Sākotnējā atzīšana (+)/izslēgšana (-) – uz/no 1100/1200 kontu grupām (+, -)” norāda nemateriālos ieguldījumus un pamatlīdzekļus, kas pārgrā­matoti uz/no krājumiem. Dati atbilst veidlapas Nr.5 “Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņu pārskats” ailes “Sākotnējā vērtība – sākotnējā atzīšana (+)/izslēgšana (-) – uz/no 2100 kontu grupām (+, -)” un ailes “Nolietojums (amortizācija) – uz/no 2100 kontu grupām (+, -)” datu starpībai;

70.7. ailē “Sākotnējā atzīšana (+)/izslēgšana (-) – bez atlīdzības” norāda bez atlīdzības, ziedojumu un dāvinājumu veidā saņemtos (pozitīvs skaitlis) vai nodotos (negatīvs skaitlis) krājumus. Pārskata izziņas sadaļā sniedz informāciju par saņemto/nodoto vērtību sadalījumu pa institucionālajiem sektoriem atbilstoši normatīvajiem aktiem budžeta jomā;

70.8. ailē “Pārvietošana (+, -) starp 2100 līmeņa kontiem” norāda krājumu konta maiņu pārskata periodā. Pārskatā norāda vertikālo pārvietošanu starp 2100 līmeņa kontiem: vienā kontā – palielinājums, otrā kontā – samazinājums. Ailē veidojas rezultāts, kas vienāds ar nulli;

70.9. ailē “Vērtības samazinājums (-)” norāda krājumu vērtības samazinā­jumu, kas veikts atbilstoši normatīvajiem aktiem budžeta jomā. Datus norāda kā negatīvu skaitli. Grāmatvedības politikas aprakstā sniedz detalizētu nefinanšu aktīvu vērtības samazinājuma pamatojumu un aprēķina aprakstu;

70.10. ailē “Citas izmaiņas (+, -)” norāda iepriekš neklasificētos izmaiņu gadījumus:

70.10.1. krājumu ņemšanu uzskaitē, par kuriem iepriekšējos pārskata periodos veikti avansa maksājumi;

70.10.2. citas krājumu vērtības izmaiņas, kuras nevar attiecināt uz pārskata 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. un 11.aili un par kurām sniedz detalizētu aprakstu.
71. Veidlapa Nr.7–1 “Līdzdalības kapitālsabiedrību kapitālā izmaiņu pārskats” (9.pielikums):

71.1. atbilstoši veidlapai sagatavo pārskatus par:

71.1.1. līdzdalību asociēto kapitālsabiedrību kapitālā;

71.1.2. līdzdalību radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā;

71.2. norāda līdzdalību kapitālsabiedrības kapitālā atbilstoši normatīvajos aktos budžeta grāmatvedības jomā noteiktā kontu plāna 1310, 1320, 2510 un 2520 kontu grupas līmeņiem;

71.3. ailē “Konta Nr.” norāda uzskaites konta numuru atbilstoši norma­tīvajiem aktiem budžeta grāmatvedības jomā;

71.4. ailē “Uzskaites metode” norāda uzskaites metodi, ar kuru saskaņā uzskaita līdzdalību radniecīgo vai asociēto kapitālsabiedrību kapitālā. Uzskaites metodi norāda atbilstoši šādiem apzīmējumiem: PK – pašu kapitāla uzskaites metode, IZM – izmaksu metode;

71.5. ailē “Kapitālsabiedrības nosaukums” norāda pilnu kapitālsabiedrības nosaukumu, nelietojot nosaukuma saīsinājumu;

71.6. ailē “Reģistrācijas Nr.” norāda kapitālsabiedrības reģistrācijas numuru Uzņēmumu reģistrā;

71.7. ailē “Finansēšanas klasifikācijas kods” norāda finansēšanas klasifi­kācijas kodu atbilstoši normatīvajiem aktiem budžeta klasifikāciju jomā, detalizējot kodu līdz piektajai zīmei;

71.8. ailē “Institucionālā sektora klasifikācijas kods” norāda institucionālā sektora klasifikācijas kodu atbilstoši normatīvajiem aktiem budžeta klasifikāciju jomā;

71.9. ailēs “Pārskata perioda sākumā” un “Pārskata perioda beigās” norāda līdzdalības bilances uzskaites vērtību;

71.10. ailē “Darījumi (+, -)” norāda iegādi (palielinājums – pozitīvs skaitlis) vai pārdošanu (samazinājums – negatīvs skaitlis), kas notikusi vai notiks naudas darījumu rezultātā neatkarīgi no naudas saņemšanas/samaksas;

71.11. ailē “Sākotnējā atzīšana (+)/izslēgšana (-)” norāda inventarizācijas rezultātā konstatēto pārpalikumu(+)/iztrūkumu (-), esošu, līdz šim neuzskaitītu finanšu ieguldījumu ņemšanu uzskaitē (+) un finanšu ieguldījumu izslēgšanu no uzskaites (-);

71.12. ailē “Bez atlīdzības saņemts (+)/ nodots (-)” norāda bez atlīdzības, ziedojumu un dāvinājumu veidā saņemto vai nodoto līdzdalību. Izziņas sadaļā sniedz informāciju sadalījumā pa institucionālajiem sektoriem;

71.13. ailē “Pārvietošana (+, -) starp 1300 un/vai 2500 līmeņa kontiem” norāda:

71.13.1. finanšu ieguldījumu pārvietošanu starp ilgtermiņa un īstermiņa finanšu ieguldījumiem. Datu kopsumma vienmēr ir nulle;

71.13.2. finanšu ieguldījumu pārvietošanu starp dažādiem kontu līmeņiem (asociētie, radniecīgie un pārējie ieguldījumi). Datu kopsumma starp veidlapas Nr.7–1 “Līdzdalības kapitālsabiedrību kapitālā izmaiņu pārskats” un veidlapas Nr.7–3 “Pārējo finanšu ieguldījumu izmaiņu pārskats” minēto aili vienmēr ir nulle;

71.14. ailē “Pārvērtēšana (+, -)/vērtības samazinājums (-)” norāda:

71.14.1. kapitāla daļu vērtības samazinājumu;

71.14.2. pārvērtēšanas rezultātu, ja lieto pašu kapitāla metodi un palielina/samazina līdzdalības daļu vērtību, kuru attiecina uz ieņēmumiem/izdevumiem;

71.15. ailē “Citas izmaiņas (+, -)” norāda:

71.15.1. nefinanšu aktīvu ieguldījumu patieso vērtību kapitālsabiedrību līdzdalības kapitālā vai šāda ieguldījuma samazinājumu kapitālsabiedrību līdzdalības kapitālā;

71.15.2. izmaiņas, kas notikušas kapitālsabiedrības pašu kapitālā, kuras netika iekļautas kapitālsabiedrības peļņas vai zaudējumu aprēķinā;

71.15.3. finanšu aktīva ņemšanu uzskaitē, par kuru iepriekšējos pārskata periodos veikts avansa maksājums;

71.15.4. izmaksātās dividendes;

71.16. pārskatam pievieno detalizētu skaidrojumu par ailē “Citas izmaiņas (+, -)” norādītās informācijas raksturu un ekonomisko būtību;

71.17. ailēs “Līdzdalība perioda sākumā” un “Līdzdalība perioda beigās” norāda līdzdalības apmēru procentos, datus norādot ar divām zīmēm aiz komata;

71.18. ailēs “Kapitālsabiedrības dati” norāda kapitālsabiedrības pašu kapitālu perioda sākumā un beigās (no kapitālsabiedrības bilances):

71.18.1. datus norāda, izmantojot pēdējo pieejamo kapitālsabiedrības gada pārskatu;

71.18.2. ja nav informācijas no atbilstošā pārskata perioda kapitāl­sabiedrības gada pārskata, izmanto iepriekšējā pārskata gada kapitālsabiedrības gada pārskatu;

71.18.3. sniedz detalizētu skaidrojumu par to, kāda gada pārskats izman­tots, norādot datus ailē “Kapitālsabiedrības dati – izmantotais gada pārskats – gads”, un informāciju par to, vai kapitālsabiedrības pārskats ir/nav auditēts;

71.19. ja līdzdalības kapitālsabiedrību kapitālā uzskaitei izmanto pašu kapitāla metodi, uzskaites vērtība uz pārskata perioda sākumu (beigām) atbilst pārskatā norādītajiem kapitālsabiedrības pašu kapitāla datiem pārskata perioda sākumā (beigās) un līdzdalības (%) perioda sākumā (beigās) datu reizinājumam.
72. Veidlapa Nr.7–3 “Pārējo finanšu ieguldījumu izmaiņu pārskats” (10.pielikums):

72.1. norāda pārējos finanšu ieguldījumus (izņemot aizdevumus un finanšu ieguldījumus vērtspapīros) atbilstoši izmaksu metodei;

72.2. norāda uzskaites konta numuru atbilstoši normatīvajos aktos budžeta grāmatvedības jomā noteiktā kontu plāna 1350 un 2550 kontu grupas līmeņiem;

72.3. sniedzot informāciju par konta numuriem 1354, 1355, 1359, 2554 un 2559, neaizpilda ailes par līdzdalības procentuālo izteiksmi un kapitālsabied­rības datiem. Ja kontos 1359 un 2559 ir uzskaitīta līdzdalība kapitālsabiedrību kapitālā, aizpilda visas ailes;

72.4. ailē “Kapitālsabiedrības/posteņa nosaukums” norāda pilnu kapitāl­sabiedrības nosaukumu vai posteņa, darījuma partnera nosaukumu, nelietojot nosaukuma saīsinājumu. Ja darījuma partneris ir privātpersona, ieraksta vārdu “Privātpersona” un neaizpilda informāciju ailē “Reģistrācijas Nr.”;

72.5. ailē “Reģistrācijas Nr.” norāda kapitālsabiedrības reģistrācijas numuru Uzņēmumu reģistrā;

72.6. ailē “Finansēšanas klasifikācijas kods” norāda finansēšanas klasifi­kācijas kodu atbilstoši normatīvajiem aktiem budžeta klasifikāciju jomā, detalizējot kodu līdz piektajai zīmei;

72.7. ailē “Institucionālā sektora klasifikācijas kods” norāda institucionālā sektora klasifikācijas kodu atbilstoši normatīvajiem aktiem budžeta klasifikāciju jomā;

72.8. ailēs “Pārskata perioda sākumā” un “Pārskata perioda beigās” norāda līdzdalības bilances uzskaites vērtību;

72.9. ailē “Darījumi (+, -)” norāda iegādi (palielinājums – pozitīvs skaitlis) vai pārdošanu (samazinājums – negatīvs skaitlis), kas notikusi vai notiks naudas darījumu rezultātā neatkarīgi no naudas saņemšanas/samaksas;

72.10. ailē “Sākotnējā atzīšana (+)/izslēgšana(-)” norāda inventarizācijas rezultātā konstatēto pārpalikumu (+)/iztrūkumu (-), esošu, līdz šim neuzskaitītu finanšu ieguldījumu ņemšanu uzskaitē (+) un finanšu ieguldījumu izslēgšanu no uzskaites (-);

72.11. ailē “Bez atlīdzības saņemts (+)/nodots (-)” norāda bez atlīdzības un ziedojumu un dāvinājumu veidā saņemto vai nodoto līdzdalību un izziņas sadaļā sniedz informāciju sadalījumā pa institucionālajiem sektoriem;

72.12. ailē “Pārvietošana (+, -) starp 1300 un/vai 2500 līmeņa kontiem” norāda:

72.12.1. finanšu ieguldījumu pārvietošanu starp ilgtermiņa un īstermiņa finanšu ieguldījumiem. Datu kopsumma vienmēr ir nulle;

72.12.2. finanšu ieguldījumu pārvietošanu starp dažādiem kontu līmeņiem (asociētie, radniecīgie un pārējie ieguldījumi). Datu kopsumma starp veidlapas Nr.7–1 “Līdzdalības kapitālsabiedrību kapitālā izmaiņu pārskats” un veidlapas Nr.7–3 “Pārējo finanšu ieguldījumu izmaiņu pārskats” minēto aili vienmēr ir nulle;

72.13. ailē “Vērtības samazinājums (-)” norāda posteņa vērtības samazinā­jumu;

72.14. ailē “Citas izmaiņas (+, -)” norāda:

72.14.1. nefinanšu aktīvu ieguldījumu patieso vērtību kapitālsabiedrību līdzdalības kapitālā vai šāda ieguldījuma samazinājumu kapitālsabiedrību līdz­dalības kapitālā;

72.14.2. izmaiņas, kas notikušas kapitālsabiedrības pašu kapitālā, kuras netika iekļautas kapitālsabiedrības peļņas vai zaudējuma aprēķinā;

72.14.3. finanšu aktīva ņemšanu uzskaitē, par kuru iepriekšējos pārskata periodos veikts avansa maksājums;

72.15. pārskatam pievieno detalizētu skaidrojumu par ailē “Citas izmaiņas (+, -)” norādītās informācijas raksturu un ekonomisko būtību;

72.16. ailē “Uzkrājumi aktīviem” norāda datus par uzkrājumu veidošanu šaubīgajiem finanšu ieguldījumiem, izveidotos uzkrājumus norādot kā negatīvu skaitli, bet uzkrājumu samazinājumu kā pozitīvu skaitli;

72.17. ailēs “Līdzdalība perioda sākumā” un “Līdzdalība perioda beigās” norāda līdzdalības apmēru procentos, datus norādot ar divām zīmēm aiz komata;

72.18. ailēs “Kapitālsabiedrības dati” norāda kapitālsabiedrības pašu kapitālu perioda sākumā un beigās (no kapitālsabiedrības bilances):

72.18.1. datus norāda, izmantojot pēdējo pieejamo kapitālsabiedrības gada pārskatu;

72.18.2. ja nav informācijas no atbilstošā pārskata perioda kapitālsabied­rības gada pārskata, izmanto iepriekšējā pārskata gada kapitālsabiedrības gada pārskatu;

72.18.3. sniedz detalizētu skaidrojumu par to, kāda gada pārskats izman­tots, norādot datus ailē “Kapitālsabiedrības dati – izmantotais gada pārskats/
gads”, un informāciju par to, vai kapitālsabiedrības pārskats ir/nav auditēts.
73. Veidlapa Nr.7–4 “Finanšu ieguldījumu vērtspapīros izmaiņu pārskats” (11.pielikums):

73.1. norāda finanšu ieguldījumus vērts­papīros atbilstoši normatīvajos aktos budžeta grāmatvedības jomā noteiktā kontu plāna 1340 un 2540 kontu grupas līmenim, detalizējot datus līdz konta numuram;

73.2. ailē “Konta Nr.” norāda konta numuru četrās zīmēs atbilstoši normatīvajos aktos budžeta grāmatvedības jomā noteiktajam kontu plānam;

73.3. ailē “Posteņa nosaukums” norāda vērtspapīra veidu – parāda vērts­papīri, tai skaitā ar fiksētu ienākumu (vekseļi, valsts parādzīmes), komerciālie vērtspapīri, noguldījuma sertifikāti, obligācijas, hipotekārās ķīlu zīmes, akcijas vai pajas, kurām ir fiksēts ienākums;

73.4. ailē “Emitents” norāda vērtspapīra emitenta pilnu nosaukumu;

73.5. ailē “Institucionālā sektora klasifikācijas kods” norāda institucionālā sektora klasifikācijas kodu atbilstoši normatīvajiem aktiem budžeta klasifikāciju jomā;

73.6. ailē “Skaits (gab.)” norāda vērtspapīru skaitu;

73.7. ailē “Kopējā nominālvērtība” norāda vērtspapīru kopējo nomināl­vērtību latos;

73.8. ailē “Emisijas datums” norāda vērtspapīra emisijas dienu, mēnesi, gadu (dd.mm.gggg.);

73.9. ailē “Dzēšanas termiņš” norāda vērtspapīra dzēšanas dienu, mēnesi, gadu (dd.mm.gggg.);

73.10. ailē “Termiņš pēc emisijas datuma” norāda termiņu atbilstoši norādītajam – īstermiņa (līdz vienam gadam), vidēja termiņa (viens līdz pieci gadi) vai ilgtermiņa (pieci gadi un vairāk);

73.11. ailē “Valūtas apzīmējums” norāda iegādātā vērtspapīra valūtas apzīmējumu;

73.12. ailē “Darījumi (+, -)” norāda iegādi (palielinājums – pozitīvs skaitlis) vai pārdošanu (samazinājums – negatīvs skaitlis), kas notikusi vai notiks naudas darījumu rezultātā neatkarīgi no naudas saņemšanas/samaksas;

73.13. ailē “Sākotnējā atzīšana (+)/izslēgšana (-)” norāda inventarizācijas rezultātā konstatēto pārpalikumu (+)/iztrūkumu (-), esošu, līdz šim neuzskaitītu finanšu ieguldījumu ņemšanu uzskaitē (+) un finanšu ieguldījumu izslēgšanu no uzskaites (-);

73.14. ailē “Bez atlīdzības saņemts (+)/nodots (-)” norāda bez atlīdzības un ziedojumu un dāvinājumu veidā saņemto vai nodoto līdzdalību un izziņas sadaļā sniedz informāciju sadalījumā pa institucionālajiem sektoriem;

73.15. ailē “Pārvietošana (+, -) starp 1340 un/vai 2540 līmeņa kontiem” norāda finanšu ieguldījumu pārvietošanu starp ilgtermiņa un īstermiņa finanšu ieguldījumiem. Datu kopsumma vienmēr ir nulle;

73.16. ailē “Pārvērtēšana (+)/vērtības samazinājums (-)” norāda finanšu ieguldījumu pārvērtēšanas rezultātu, palielinājumu norādot kā pozitīvu skaitli, bet samazinājumu – kā negatīvu skaitli, un vērtības samazinājumu;

73.17. ailē “Citas izmaiņas (+, -)” norāda finanšu aktīva ņemšanu uzskaitē, par kuru iepriekšējos pārskata periodos veikts avansa maksājums;

73.18. pārskatam pievieno detalizētu skaidrojumu par ailē “Citas izmaiņas (+, -)” norādīto datu ekonomisko būtību.
74. Veidlapa Nr.7–5 “Aizdevumu izmaiņu pārskats” (12.pielikums):

74.1. norāda informāciju par aizdevumiem, nodalot aizdevumu ilgtermiņa daļas, ilgtermiņa aizdevumu īstermiņa daļas un īstermiņa aizdevumus, to norādot kā uzskaites konta numuru atbilstoši normatīvajos aktos budžeta grāmatvedības jomā noteiktā kontu plāna 1330 un 2530 kontu grupas līmenim;

74.2. norāda aizdevuma atlikumu pārskata perioda sākumā un pārskata perioda beigās – neto vērtībā, kas aprēķināta, no uzskaites vērtības atskaitot nedrošajiem aizdevumiem izveidotos uzkrājumus;

74.3. ailē “Aizdevuma saņēmēja nosaukums” norāda pilnu aizdevuma saņēmēja nosaukumu. Ja aizdevumi izsniegti privātpersonām, tos var apvienot grupās atbilstoši aizdevuma mērķim, un ailē “Aizdevuma saņēmēja nosaukums” norāda “privātpersonas”;

74.4. ailē “Aizdevuma mērķis” norāda aizdevuma izlietojuma mērķi;

74.5. ailē “Institucionālā sektora klasifikācijas kods” norāda institucionālā sektora klasifikācijas kodu atbilstoši normatīvajiem aktiem budžeta klasifikāciju jomā;

74.6. ailē “Līguma parakstīšanas datums” norāda aizdevuma līguma parakstīšanas datumu – diena, mēnesis, gads (dd.mm.gggg.);

74.7. ailē “Atmaksas termiņš” norāda aizdevuma atmaksas termiņu – pēdējo atmaksas datumu – diena, mēnesis, gads
(dd.mm.gggg.);

74.8. ailē “Aizdevuma līguma summa” norāda aizdevuma līgumā minēto līguma summu. Ja aizdevums izsniegts ārvalstu valūtā, līguma summu pārrēķina latos pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa pārskata perioda pēdējā dienā;

74.9. datus pārskata perioda sākumā norāda šādi:

74.9.1. ailē “Bruto” norāda posteņa uzskaites vērtību gada sākumā;

74.9.2. ailē “Izveidotie uzkrājumi” norāda pārskata perioda sākumā izveidotos uzkrājumus šaubīgajiem aizdevumiem;

74.9.3. ailē “Neto (1.–2.)” norāda posteņa neto vērtību, ko aprēķina, no bruto vērtības atņemot izveidotos uzkrājumus, un tā ir vienāda ar bilancē norādītajiem datiem;

74.10. ailē “Darījumi (+, -)” norāda aizdevuma izsniegšanu (palielinā­jums – pozitīvs skaitlis) vai aizdevuma atmaksu (samazinājums – negatīvs skaitlis), kas notikusi vai notiks naudas darījumu rezultātā neatkarīgi no naudas saņemšanas/samaksas;

74.11. ailē “Sākotnējā atzīšana (+)/izslēgšana (-)” norāda inventarizācijas rezultātā konstatēto pārpalikumu (+)/iztrūkumu (-), esošu, līdz šim neuzskaitītu aizdevumu ņemšanu uzskaitē (+) un aizdevuma dzēšanu norakstīšanai no uzskaites (-);

74.12. ailē “Bez atlīdzības saņemts (+)/nodots (-)” norāda bez atlīdzības saņemto vai nodoto aizdevumu un izziņas sadaļā sniedz informāciju sadalījumā pa institucionālajiem sektoriem;

74.13. ailē “Pārvietošana (+, -) no konta kontā” norāda vertikālo pārvie­tošanu: vienā kontā – palielinājums, otrā kontā – samazinājums starp 1330 un 2530 kontu grupas līmeņiem;

74.14. ailē “Uzkrājumi aktīviem” norāda pārskata periodā izveidoto uzkrājumu palielinājumu (-) vai samazinājumu (+);

74.15. grāmatvedības politikas aprakstā norāda nedrošiem (šaubīgiem) parādiem izveidoto uzkrājumu apjoma pamatojumu un izmantotās aprēķinu metodes aprakstu.
75. Veidlapa Nr.8–AV “Pārskats par nākamo periodu izdevumiem un avansu maksājumiem” (13.pielikums):

75.1. norāda nākamo periodu izdevumus un avansa maksājumus atbilstoši:

75.1.1. normatīvajos aktos budžeta iestāžu grāmatvedības jomā noteiktā kontu plāna 1180, 1280, 1380, 2180, 2400 un 2570 kontu līmeņiem, detalizējot datus līdz konta numuram;

75.1.2. normatīvajos aktos noteiktajiem institucionālajiem sektoriem;

75.1.3. ailei “Pārskata perioda sākumā (neto)” kopā pa atbilstošo kontu. Dati atbilst iepriekšējā pārskata perioda ailē “Pārskata perioda beigās – neto vērtība – kopā” norādītajiem datiem;

75.2. ailē “kontu uzskaites vērtība (bruto)” norāda konta atlikumu (bruto) pārskata perioda beigās atbilstoši grāmatvedības uzskaites datiem;

75.3. ailē “uzkrājumi aktīviem” norāda izveidoto uzkrājumu nedrošajiem samaksātajiem avansa maksājumiem pārskata perioda sākumā un pārskata perioda beigās, nodalot palielinājumu (aprēķinātie uzkrājumi) un samazinājumu (izslēgtie uzkrājumi) pārskata perioda laikā;

75.4. ailes “Pārskata perioda beigās – neto vērtība – kopā” dati ir vienādi ar aiļu “Pārskata perioda beigās – kontu uzskaites vērtība” un “Pārskata perioda beigās – uzkrājumi aktīviem – kopā” datu starpību;

75.5. pārskata skaidrojumā sniedz informāciju par:

75.5.1. avansa maksājumu objektu (mērķi) un apmēru (latos) uz gada beigām:

75.5.1.1. avansa maksājumiem par vienu objektu (mērķi) līdz 1000 latiem sniedz informāciju kopējā summā, kā objektu (mērķi) norādot “Avansa maksājumi līdz Ls 1000”;

75.5.1.2. avansa maksājumiem par vienu objektu (mērķi) virs 1000 latiem sniedz informāciju par katru objektu (mērķi) un tā apmēru (Ls);

75.5.2. pārējos nākamo periodu izdevumos uzskaitītajiem darījumiem un to apmēru:

75.5.2.1. par pārējo nākamo periodu izdevumu darījumiem līdz 1000 latiem sniedz informāciju kopējā summā, kā darījuma veidu norādot “Nākamo periodu izdevumi līdz Ls 1000”;

75.5.2.2. par pārējo nākamo periodu izdevumu darījumiem virs 1000 latiem sniedz informāciju par katru darījumu (mērķi) un tā apmēru (Ls).
76. Veidlapa Nr.8–1 “Pārskats par debitoriem (prasībām)” (14.pielikums):

76.1. norāda prasību atlikumus neto vērtībā, kas aprēķināta, no uzskaites vērtības atskaitot izveidotos uzkrājumus nedrošiem (šaubīgiem) debitoriem atbilstoši normatīvajos aktos budžeta grāmatvedības jomā noteiktā kontu plāna 2300 kontu grupas līmenim, detalizējot datus līdz konta numuram:

76.1.1. perioda beigās sadalījumā pa institucionālajiem sektoriem atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajiem institucionālajiem sektoriem;

76.1.2. ailē “Pārskata perioda sākumā (neto)” kopā pa atbilstošo kontu. Dati atbilst iepriekšējā pārskata periodā ailē “Pārskata perioda beigās – neto vērtība – kopā” norādītajiem datiem;

76.2. ailē “kontu uzskaites vērtība (bruto)” norāda konta atlikumu (bruto) atbilstoši grāmatvedības uzskaites datiem;

76.3. ailē “uzkrājumi aktīviem” norāda konta 2330 uzskaites datus – izvei­doto uzkrājumu nedrošajiem (šaubīgajiem) debitoriem pārskata perioda sākumā un pārskata perioda beigās, nodalot palielinājumu (aprēķinātie uzkrājumi) un samazinājumu (izslēgtie uzkrājumi) pārskata perioda laikā;

76.4. ailes “Pārskata perioda beigās – neto vērtība – kopā” dati ir vienādi ar aiļu “Pārskata perioda beigās – kontu uzskaites vērtība” un “Pārskata perioda beigās – uzkrājumi aktīviem – kopā” datu starpību;

76.5. nekustamā īpašuma nodokļa administrācija pārskata skaidrojumā sniedz informāciju par:

76.5.1. nekustamā īpašuma nodokļa debitoru parādu sadalījumu atbilstoši termiņiem (līdz vienam gadam, viens līdz divi gadi, trīs līdz pieci gadi, vairāk nekā pieci gadi);

76.5.2. piešķirtajiem atvieglojumiem pārskata gadā (atvieglojuma veids, norādot konkrēto atvieglojuma aprakstu un apmēru, un summa);

76.6. pārskata skaidrojumā sniedz informāciju par kontā 2360 uzskaitī­tajiem darījumiem, to pamatojumu un apmēru (Ls).
77. Veidlapa Nr.8–2 “Pārskats par kreditoriem (saistībām)” (15.pielikums):

77.1. norāda saistību atlikumus atbilstoši normatīvajos aktos budžeta grāmatvedības jomā noteiktā kontu plāna 5000 kontu grupas līmenim, detalizējot datus līdz konta numuram:

77.1.1. perioda beigās sadalījumā pa institucionālajiem sektoriem atbilstoši normatīvajiem aktiem;

77.1.2. perioda sākumā kopā atbilstošajā kontā;

77.2. pārskata skaidrojumā sniedz informāciju par:

77.2.1. konta 5423 uzskaites datu sadalījumu attiecībā uz Valsts kasi (tai skaitā apkalpošanas maksa) un pārējiem aizdevējiem;

77.2.2. nākamo periodu ieņēmumu posteņiem un to apmēru (Ls);

77.2.3. ilgtermiņa uzkrāto saistību darījumiem un to apmēru (Ls).
78. Veidlapa Nr.9–1 “Pārskats par aizņēmumiem” (16.pielikums):

78.1. norāda informāciju par aizņēmumiem (tai skaitā finanšu līzingu) atbilstoši normatīvajos aktos budžeta grāmatvedības jomā noteiktā kontu plāna 5110 un 5200, 5191 un 5814 kontu grupas līmeņos uzskaitītajiem finansēšanas avotiem;

78.2. ailē “Kods” klasificē aizņēmumu atbilstoši šādiem kodiem: 01 – finanšu stabilizācijas aizņēmums; 02 – finanšu līzings; 03 – aizņēmums Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu īstenošanai; 04 – aizņēmums dažādiem mērķiem (kodu piemēro, klasificējot tādu aizņēmumu, kuram aizņēmuma līgums noslēgts gan Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu, gan citu mērķu īstenošanai un kuru nav iespējams klasificēt kodos 03 vai 09); 09 – pārējie aizņēmumi;

78.3. ailē “Aizdevējs” norāda kredītiestādes (kredīta devēja) nosaukumu. Ja aizņēmuma finansējuma avots ir starptautiskās finanšu institūcijas aizdevums un aizdevējs ir Valsts kase, minētajā ailē norāda gan aizdevēja nosaukumu, gan finansējuma avotu;

78.4. ailē “Institucionālā sektora klasifikācijas kods” norāda darījuma partnera klasifikāciju atbilstoši attiecīgajai klasifikācijai;

78.5. ailē “Mērķis” norāda aizņēmuma līgumā noteikto aizņēmuma mērķi. Ja finansēšanas avots ir finanšu līzings, ailē “Mērķis” norāda “Finanšu līzings”;

78.6. ailē “Līguma parakstīšanas datums” norāda datumu (dd.mm.gggg.), kurā parakstīts aizņēmuma līgums;

78.7. ailē “Atmaksas termiņš” norāda aizņēmuma līgumā minēto datumu (dd.mm.gggg.), līdz kuram aizdevējam atmaksās attiecīgo aizdevumu;

78.8. ailē “% likme” norāda aizņēmumam piemēroto procentu likmes veidu: fiksētā, mainīgā vai bezprocentu;

78.9. ailē “Valūtas apzīmējums” norāda vispārpieņemto valūtas apzīmē­jumu, kādā izsniegts aizņēmums;

78.10. ailē “Aizņēmuma līguma summa” norāda aizņēmuma līgumā noteikto aizņēmuma (līguma) summu latos. Ja aizņēmums izsniegts ārvalstu valūtā, pārrēķinu latos norāda pēc Latvijas Bankas oficiāli noteiktā valūtas maiņas kursa pārskata perioda pēdējā dienā;

78.11. ailēs “kopā” norāda kopējās aizņēmuma izmaiņas no līguma spēkā stāšanās dienas līdz pārskata perioda beigām;

78.12. ailēs “pārskata periodā” norāda aizņēmuma izmaiņas pārskata periodā, tas ir, gada laikā;

78.13. ailē “Citas izmaiņas (+, -)” norāda darījumus, kas notikuši bez naudas līdzekļu lietošanas:

78.13.1. finanšu līzinga saņemšana;

78.13.2. reinvestīcijas;

78.13.3. aizņēmuma pamatsummas palielinājums, ja saskaņā ar līgumu neizmaksā naudu, bet apmaksā rēķinus;

78.13.4. aizņēmuma pamatsummas samazinājums, ja saskaņā ar līgumu atmaksu veic cita iestāde;

78.13.5. citas izmaiņas, kas nav minētas šo noteikumu 78.13.1., 78.13.2., 78.13.3. un 78.13.4.apakšpunktā;

78.14. pārskata skaidrojumā sniedz detalizētu informāciju par ailē “Citas izmaiņas” norādītajiem datiem, norādot darījuma aprakstu un apmēru.
79. Veidlapa Nr.9–2 “Pārskats par galvojumiem” (17.pielikums):

79.1. norāda informāciju par galvojumiem:

79.1.1. kuri iekļauti zembilances postenī;

79.1.2. kurus atmaksā galvotājs;

79.2. galvojumus var grupēt vienlaikus atbilstoši aizdevējam, mērķim, aizņēmējam un valūtai;

79.3. ailē “Aizdevējs” norāda galvotā aizņēmuma izsniedzēja (kredīt­iestādes) nosaukumu;

79.4. ailē “Institucionālā sektora klasifikācijas kods” norāda darījuma partnera klasifikāciju atbilstoši attiecīgajai klasifikācijai;

79.5. ailē “Mērķis” norāda galvojuma līgumā noteikto aizņēmuma mērķi;

79.6. ailē “Aizņēmējs” norāda aizņēmuma saņēmēja juridisko nosaukumu. Ja galvojuma saņēmējs ir privātpersona, ieraksta nosaukumu “privātpersona”;

79.7. ailē “Parakstīšanas datums” norāda galvojuma līguma parakstīšanas datumu (dd.mm.gggg.). Grupējot norāda pirmā noslēgtā līguma datumu;

79.8. ailē “Atmaksas termiņš” norāda galvotā aizņēmuma atmaksas termiņu saskaņā ar galvojuma līgumu (dd.mm.gggg.). Grupējot norāda pēdējo atmaksas termiņu, kas ir grupas līgumiem;

79.9. ailē “Valūtas apzīmējums” norāda vispārpieņemto valūtas apzīmē­jumu, kādā sniegts galvojums;

79.10. ailē “Galvojuma summa” norāda galvoto summu no kopējā aizņē­muma apmēra. Grupējot norāda galvoto summu no kopējā aizņēmuma apmēra;

79.11. ailē “Galvotā aizņēmuma summa” norāda kopējo aizņēmuma apmēru saskaņā ar līgumu. Grupējot norāda grupas kopējo aizņēmuma apmēru;

79.12. ja galvojums izsniegts ārvalstu valūtā, līguma summu pārrēķina latos pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa pārskata perioda pēdējā dienā;

79.13. ailēs “kopā” norāda kopējās galvotā aizņēmuma izmaiņas no līguma parakstīšanas dienas līdz pārskata perioda beigām;

79.14. ailēs “pārskata periodā” norāda galvotā aizņēmuma izmaiņas pārskata periodā;

79.15. ailē “Citas izmaiņas (+, -)” norāda galvotā aizņēmuma izmaiņas, kas notikušas bez naudas līdzekļu lietošanas, tai skaitā atlikumu precizēšanu un kredīta dzēšanu.
80. Veidlapa Nr.2 “Pārskats par budžeta izpildi” (18.pielikums):

80.1. pārskatu sagatavo par šādiem budžeta veidiem:

80.1.1. pamatbudžets;

80.1.2. speciālais budžets;

80.1.3. ziedojumi un dāvinājumi;

80.1.4. citu budžetu līdzekļi;

80.2. valsts budžeta iestādes sagatavo šādus pārskatus:

80.2.1. par pamatbudžeta un speciālā budžeta izpildi – par iestādi kopā un par katru programmu/apakšprogrammu saskaņā ar likumu par valsts budžetu kārtējam gadam (ja likumā par valsts budžetu kārtējam gadam nav noteikta programma/apakšprogramma, kura bija iekļauta iepriekšējā gada valsts budžeta likuma struktūrā, pārskata gadā iekļauj salīdzinošo informāciju par šīs program­mas/apakšprogrammas izpildi iepriekšējā pārskata gadā atbilstoši iepriekšējā gada likumam par valsts budžetu). Ieņēmumus un izdevumus norāda sadalījumā pa ekonomiskajām kategorijām, finansēšanu norāda pilnā apmērā atbilstoši budžetu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajām klasifikācijām;

80.2.2. par ziedojumu un dāvinājumu izpildi:

80.2.2.1. norāda ieņēmumu un finansēšanas sadaļu – kopā iestādei pilnā apmērā atbilstoši budžetu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajām klasifikā­cijām;

80.2.2.2. norāda izdevumu sadaļu – par katru funkciju un apakšfunkciju, norādot izdevumu ekonomiskās kategorijas pilnā apmērā atbilstoši budžetu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajām klasifikācijām;

80.3. pašvaldības sagatavo pārskatus par pamatbudžeta izpildi, speciālā budžeta izpildi un ziedojumu un dāvinājumu izpildi un aizpilda:

80.3.1. ieņēmumu un finansēšanas sadaļu – kopā pašvaldībai pilnā apmērā atbilstoši budžetu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajām klasifikācijām;

80.3.2. izdevumu sadaļu – par katru funkciju un apakšfunkciju atbilstoši normatīvajiem aktiem budžeta klasifikāciju jomā, norādot izdevumu ekono­miskās kategorijas pilnā apmērā atbilstoši budžetu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajām klasifikācijām;

80.4. valsts budžeta iestādes:

80.4.1. rindā “Programma” norāda programmas nosaukumu atbilstoši likumā par valsts budžetu kārtējam gadam noteiktajam nosaukumam. Sadaļā “Kodi” norāda atbilstošo programmas kodu;

80.4.2. rindā “Apakšprogramma” norāda apakšprogrammas nosaukumu atbilstoši likumā par valsts budžetu kārtējam gadam noteiktajam nosaukumam. Sadaļā “Kodi” norāda atbilstošo apakšprogrammas kodu;

80.5. rindā “Budžeta veids” norāda atbilstošo budžeta veidu: pamat­budžets, speciālais budžets, ziedojumi un dāvinājumi, citu budžetu līdzekļi. Sadaļā “Kodi” norāda atbilstošo budžeta veida kodu: 1 – pamatbudžets, 2 – speciālais budžets, 3 – ziedojumi un dāvinājumi, 4 – citu budžetu līdzekļi;

80.6. rindā “Valdības funkcionālā kategorija” norāda budžeta izdevumu klasifikācijas koda pilnu nosaukumu atbilstoši valdības funkcijām:

80.6.1. sadaļā “Kodi” norāda valdības funkcijas kodu atbilstoši normatī­vajiem aktiem budžeta jomā;

80.6.2. pašvaldības valdības funkciju norāda sadaļā “II. Izdevumi kopā” un nenorāda pie veidlapas vispārējās sadaļas;

80.7. ailē “Likums/plāns gadam” norāda:

80.7.1. valsts budžeta iestādes – likumā par valsts budžetu kārtējam gadam noteikto rādītāju apmēru;

80.7.2. pašvaldības – saskaņā ar saistošajiem noteikumiem pašvaldības budžetā apstiprinātos rādītājus;

80.8. ailē “Likumā/plānā apstiprināts” norāda sākotnēji saimnieciskajam gadam apstiprināto budžetu/plānu;

80.9. ailē “Plāns ar izmaiņām” norāda gada beigās aktuālo (precizēto) plānu:

80.9.1. valsts budžeta iestādes iekļauj grozījumus, kas veikti saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumiem, finanšu ministra rīkojumiem un likumu par valsts budžetu kārtējam gadam;

80.9.2. pašvaldības norāda gada beigās precizēto plānu;

80.10. ailē “Plāns tāmē gadam” valsts budžeta iestādes norāda apstipri­nātās tāmes datus pārskata gadam. Pašvaldības šo aili neaizpilda;

80.11. ailē “Budžeta izpilde” norāda pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda datus par budžeta izpildi pēc naudas plūsmas atbilstoši ieņēmumu un izdevumu ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām un finansēšanas klasifikācijām;

80.12. ailē “Izpilde pēc uzkrāšanas principa” norāda pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda datus par budžeta izpildi pēc uzkrāšanas principa atbilstoši normatīvajos aktos budžeta iestāžu grāmatvedības jomā noteiktajiem ieņēmumu un izdevumu atzīšanas pamatprincipiem, ieņēmumu un izdevumu ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām, kā arī finansēšanas klasifikā­cijām. Ailē atbilstoši normatīvajos aktos grāmatvedības jomā noteiktajam kontu plānam norāda sestās, septītās un astotās kontu grupas ieņēmumus un izdevumus;

80.13. budžeta izpildi par pārskata periodu norāda sadalījumā pa institucionālajiem sektoriem, izņemot:

80.13.1. nodokļus un nodevas norāda ailē “pavisam (8.+12.+13.+14.)”, neklasificējot pa institucionālajiem sektoriem;

80.13.2. rindu “III. Ieņēmumu pārsniegums (+), deficīts (-) (I–II)” neaiz­pilda no 5.ailes līdz 14.ailei;

80.14. sadaļas “IV. Finansēšana” dati ir vienādi ar pretēju zīmi sadaļas “Ieņēmumu pārsniegums (+), deficīts (-) (I–II)” datiem;

80.15. sadaļas “IV. Finansēšana” aili “Izpilde pēc uzkrāšanas principa” neaizpilda;

80.16. valsts budžeta iestādes un pašvaldības, sagatavojot pārskatu par citu budžetu izpildi:

80.16.1. norāda katru saņemto citu budžetu līdzekļu avotu (aizpilda ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas sadaļas);

80.16.2. rindā “Cita informācija” norāda:

80.16.2.1. iestādes nosaukumu, no kuras saņemti līdzekļi;

80.16.2.2. mērķi, kura īstenošanai saņemti līdzekļi;

80.16.2.3. ja līdzekļi saņemti no valsts budžeta iestādes, – konta numuru, no kura saņemti/ieskaitīti līdzekļi;

80.16.3. pašvaldības neaizpilda datus ailē “Likums/plāns gadam – likumā/
plānā apstiprināts”, “Likums/plāns gadam – plāns ar izmaiņām” un “Plāns tāmē gadam”;

80.16.4. citu budžetu līdzekļus, kas uz laiku ir iestādes rīcībā (konkursa/drošības nauda, vēlēšanu drošības nauda, pansionātos dzīvojošo pensijas, atsavi­nātie līdzekļi no aizturētām personām līdz tiesas lēmumam, ieslodzīto personu personīgā nauda), budžeta izpildes pārskatā nenorāda;

80.17. valsts budžeta iestādes:

80.17.1. budžeta izpildes pārskatu sagatavo atbilstoši Ministru kabineta instrukcijā noteiktajai kārtībai;

80.17.2. papildus sniedz informāciju par naudas līdzekļu atlikumu pārskata perioda sākumā un pārskata perioda beigās un slēgtajiem budžeta asignējumiem. Budžeta izpildes pārskatu sagatavo atbilstoši likumā par valsts budžetu kārtējam gadam un iepriekšējam gadam noteiktajam iedalījumam;

80.18. pārskatam pievieno:

80.18.1. salīdzināšanas izziņu ar Valsts kasi par pārskata gadā no Valsts kases sadales kontiem pārskaitītajiem līdzekļiem, depozītiem, saņemtajiem un atmaksātajiem aizdevumiem, uzkrātajām prasībām (saistībām);

80.18.2. ar Valsts kasi saskaņotu kopsavilkuma pārskata kopiju par saim­niecisko gadu, ekonomiskajām klasifikācijām, programmām un apakšprogram­mām;

80.19. pārskatam pievieno detalizētu skaidrojumu par ieņēmumu sadaļā “Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti no valsts budžeta” un “Pašvaldību budžetā saņemtie kapitālo izdevumu transferti un mērķdotācijas no valsts budžeta” norādītajiem datiem, norādot informāciju par kontiem, no kuriem saņemti līdzekļi, un summām, kas saņemtas no viena konta gada laikā.
81. Veidlapa Nr.2–DII “Pārskats par dažādiem ieņēmumiem un izdevu­miem” (19.pielikums) – norāda dažādus ieņēmumus un izdevumus:

81.1. atbilstoši normatīvajos aktos budžeta grāmatvedības jomā noteiktā kontu plāna 8000 kontu grupas līmenim, detalizējot datus līdz konta numuram;

81.2. sadalījumā pa budžeta veidiem;

81.3. pārskatam pievieno detalizētu skaidrojumu par kontu 8590 un 8690 līmenī uzskaitītajiem darījumiem un to apmēru (Ls).
82. Veidlapa Nr.22 “Budžeta iestāžu saraksts” (20.pielikums) – pārskatā norāda informāciju par iestādēm:

82.1. kuras sagatavo gada pārskatu;

82.2. kuru finanšu informāciju konsolidētajā gada pārskatā apkopo minis­trija, centrālā valsts iestāde vai pašvaldība.
83. Veidlapa Nr.8–S “Pārskats par debitoru un kreditoru sastāvu” (21.pielikums):

83.1. pārskatā norāda institucionālo sektoru S130100, S130400 un S130300 debitorus (kontu līmenis 1180, 1280, 1380 un 2300 (izņemot 2330 un 2421)) un kreditorus (kontu līmenis 5100 (izņemot 5150) un no 5200 līdz 5800) par katru darījuma partneri, kas ir šajos sektoros (izņemot valsts un pašvaldību kontrolētus un finansētus komersantus);

83.2. pārskatā no atbilstošā sektora atsevišķi norāda nodokļu saistības/prasības;

83.3. rindā “Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi” norāda debi­toru un kreditoru sastāvā uzskaitītos nodokļu parādus/saistības vai pārmaksas (izņemot iedzīvotāju ienākuma nodokli);

83.4. rindā “Nodokļi – iedzīvotāju ienākuma nodoklis” norāda debitoru un kreditoru sastāvā uzskaitīto iedzīvotāju ienākuma nodokli, tai skaitā nesadalīto iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlikumu, kuru saņem nākamā pārskata perioda sākumā.
84. Veidlapa Nr.3–1 “Pārskats par amata vietu plāna izpildi iestādēs” (22.pielikums):

84.1. pārskatu aizpilda valsts budžeta iestādes atbilstoši normatīvajos aktos par valsts budžetu noteiktajām programmām (apakšprogrammām);

84.2. amata vietu skaita gada plāna rādītājus aizpilda saskaņā ar iestādes amatu sarakstu, kurš sagatavots atbilstoši Profesiju klasifikatoram;

84.3. faktisko amata vietu skaitu norāda atbilstoši faktiski aizpildītajām amata vietām;

84.4. faktiskajā amata vietu skaitā pārskata perioda sākumā un pārskata perioda beigās norāda arī personas, kuras uz laiku atrodas prombūtnē slimības, atvaļinājuma, komandējuma, brīvdienu vai citu iemeslu dēļ;

84.5. pārskata 1.sadaļā “Iestādes un amati” amata vietu skaita gada plāna rādītājus aizpilda saskaņā ar iestāžu apstiprinātajiem amatu sarakstiem. Vidējo amata vietu skaitu par pārskata periodu aprēķina, summējot to faktisko skaitu uz katra mēneša pirmo datumu (sākot ar 1.februāri) un dalot iegūto summu ar pārskata mēnešu skaitu;

84.6. 2.sadaļu “Atlīdzība” aizpilda atbilstoši normatīvajos aktos budžeta klasifikācijas jomā noteiktajām izdevumu klasifikācijas kategorijām;

84.7. ailē “Apstiprināts tāmē gadam” norāda valsts budžeta programmas (apakšprogrammas) precizēto tāmi.
85. Veidlapa Nr.3–3 “Pārskats par amata vietu un audzēkņu plāna izpildi internātskolās, sanatorijas tipa internātskolās, speciālajās internātskolās un sociālās korekcijas izglītības iestādēs” (23.pielikums):

85.1. pārskatu aizpilda Izglītības un zinātnes ministrija un tās padotībā esošās valsts budžeta iestādes – internātskolas, sanatorijas tipa internātskolas, speciālās internātskolas un sociālās korekcijas izglītības iestādes – atbilstoši normatīvajos aktos par valsts budžetu noteiktajām programmām/apakšpro­grammām;

85.2. amata vietu skaita gada plāna rādītājus aizpilda saskaņā ar iestādes amatu sarakstu, kas sagatavots atbilstoši Profesiju klasifikatoram;

85.3. faktisko amata vietu skaitu norāda atbilstoši faktiski aizpildītajām amata vietām;

85.4. rindas “Audzēkņu ēdināšanas cilvēkdienu skaits” datus aprēķina:

85.4.1. ailē “Gada plāns” – audzēkņu skaitu reizinot ar plānoto vidējo viena audzēkņa ēdināšanas dienu skaitu gadā;

85.4.2. ailē “Vidējais pārskata periodā” – summējot faktisko audzēkņu skaitu katras pārskata perioda dienas sākumā pēc iestādē esošajiem operatīvās uzskaites datiem;

85.5. rindā “Izdevumi ēdināšanai (Ls)” norāda šādus datus:

85.5.1. ailē “Gada plāns” – valsts budžeta iestādes saimnieciskajā gadā plānotie izdevumi;

85.5.2. ailē “Vidējais pārskata periodā” – vidējie izdevumi ēdināšanai uz vienu audzēkni gadā;

85.6. rindu “Mācību iestādi beigušo skaits, kuriem nav vecāku vai to apgādības” aizpilda saskaņā ar iestāžu apstiprinātajiem uzskaites sarakstiem;

85.7. rindas “Izdevumi, izsniedzot audzēkņiem pabalstu un apģērbu (latos)” ailē “Gada plāns” norāda valsts budžeta iestādes saimnieciskajā gadā plānotos izdevumus;

85.8. rindas “Pedagoģiskais personāls” un “Pārējie darbinieki” gada plāna rādītājus aizpilda saskaņā ar iestāžu apstiprinātajiem amatu sarakstiem;

85.9. vidējo amata vietu skaitu pārskata periodā aprēķina, summējot to faktisko skaitu katra mēneša pirmajā datumā (sākot ar 1.februāri) un dalot iegūto summu ar pārskata mēnešu skaitu;

85.10. faktiskajā skaitā pārskata perioda sākumā un pārskata perioda beigās norāda arī personas, kuras uz laiku atrodas prombūtnē slimības, atvaļinājuma, komandējuma, brīvdienu vai citu iemeslu dēļ;

85.11. sadaļu “Atlīdzība” aizpilda atbilstoši normatīvajos aktos budžeta izdevumu klasifikācijas jomā noteiktajām izdevumu klasifikācijas kategorijām;

85.12. ailē “Apstiprināts tāmē gadam” norāda valsts budžeta programmas (apakšprogrammas) precizēto tāmi.
86. Veidlapa Nr.3–5 “Pārskats par amata vietu plāna izpildi veselības aprūpes iestādēs” (24.pielikums):

86.1. pārskatu aizpilda Veselības ministrija un tās padotībā esošās valsts budžeta veselības aprūpes iestādes atbilstoši normatīvajos aktos par valsts budžetu noteiktajām programmām/apakšprogrammām;

86.2. amata vietu skaita gada plāna rādītājus aizpilda saskaņā ar iestādes amatu sarakstu, kas sagatavots atbilstoši Profesiju klasifikatoram;

86.3. faktisko amata vietu skaitu norāda atbilstoši faktiski aizpildītajām amata vietām. Faktiskajā skaitā pārskata perioda sākumā un pārskata perioda beigās ieskaita arī personas, kuras uz laiku atrodas prombūtnē slimības, atvaļinājuma, komandējuma, brīvdienu vai citu iemeslu dēļ;

86.4. vidējo amata vietu skaitu pārskata periodā aprēķina, summējot to faktisko skaitu katra mēneša pirmajā datumā (sākot ar 1.februāri) un dalot iegūto summu ar pārskata mēnešu skaitu;

86.5. rindas “Ārsti (likmes), ieskaitot galvenos ārstus un zobārstus”, rindas “Vidējais medicīnas personāls”, rindas “Jaunākais medicīnas personāls”, rindas “Civildienesta ierēdņi” un rindas “Pārējie darbinieki” gada plāna rādītājus aizpilda saskaņā ar iestāžu apstiprinātajiem amatu sarakstiem;

86.6. rindas “Gultasdienu skaits” datus aprēķina:

86.6.1. ailē “Gada plāns” – reizinot plānoto gultu skaitu ar vidējo gultu noslogojumu gadā (ņemot vērā reālo noslogojumu iepriekšējos saimnieciskajos gados);

86.6.2. ailē “Faktiski pārskata perioda sākumā” – summējot slimnieku faktisko skaitu katras pārskata perioda dienas sākumā pēc iestādē esošajiem operatīvās uzskaites datiem;

86.6.3. ailē “Faktiski pārskata perioda beigās” – summējot slimnieku faktisko skaitu katras pārskata perioda dienas beigās pēc iestādē esošajiem operatīvās uzskaites datiem;

86.7. 2.sadaļu “Atlīdzība” aizpilda atbilstoši normatīvajos aktos budžeta izdevumu klasifikācijas jomā noteiktajām izdevumu klasifikācijas kategorijām;

86.8. ailē “Apstiprināts tāmē gadam” norāda valsts budžeta programmas (apakšprogrammas) precizēto tāmi.
87. Grāmatvedības politikas aprakstā ir šādas sadaļas:

87.1. finanšu pārskatu sagatavošanas pamatnostādnes, kurās norādīta šāda informācija:

87.1.1. normatīvie akti, atbilstoši kuriem sagatavots pārskats;

87.1.2. periods, kuru aptver pārskats;

87.1.3. pārskata sagatavošanā izmantotā naudas vienība;

87.2. izmaiņas grāmatvedības principos (apraksta veiktās izmaiņas grāmat­vedības principos, ja tādas ir bijušas. Aprakstā iekļauj detalizētu aprakstu izmaiņām, norādot iemeslu);

87.3. aplēšu pielietošana;

87.4. izmaiņas aplēsēs;

87.5. konsolidācijas principi (apraksta, kādi darījumi starp padotībā esošajām iestādēm tiek izslēgti, veidojot konsolidēto finanšu pārskatu);

87.6. ārvalstu valūtu pārvērtēšana;

87.7. nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkums. Kopsa­vilkumā sniedz aprakstu par uzskaites, nolietojuma aprēķina, vērtības samazinā­juma vai citiem grāmatvedības uzskaites principiem par šādām sadaļām:

87.7.1. nemateriālie ieguldījumi;

87.7.2. pētniecības darba un uzņēmuma attīstības izmaksas;

87.7.3. pamatlīdzekļi;

87.7.4. līdzdalība kapitālsabiedrību kapitālā;

87.7.5. pārējie finanšu aktīvi, tai skaitā aizdevumi un debitoru parādi, pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi;

87.7.6. noma, tai skaitā finanšu noma;

87.7.7. krājumi;

87.7.8. prasības, tai skaitā uzkrājumu nedrošiem (šaubīgiem) debitoru parādiem novērtēšana un aprēķina metodes;

87.7.9. nākamo periodu ieņēmumi/izdevumi;

87.7.10. nauda un naudas ekvivalenti;

87.7.11. uzkrājumi;

87.7.12. uzkrātās saistības;

87.7.13. aizņēmumi;

87.7.14. ieņēmumu atzīšana, tai skaitā nodokļu ieņēmumi, dotācijas, pakalpojumu sniegšana;

87.7.15. pamatkapitāla palielināšana, ja tas nav aprakstīts citos grāmatvedības uzskaites principos;

87.7.16. investīciju uzskaite;

87.7.17. privatizācijas sertifikātu uzskaite;

87.8. notikumi pēc bilances datuma.
VIII. Noslēguma jautājumi
88. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2007.gada 13.novembra noteikumus Nr.749 “Noteikumi par valsts budžeta iestāžu un pašvaldību gada pārskatu sagatavošanas kārtību” (Latvijas Vēstnesis, 2007, 185.nr.; 2008, 197.nr.).
89. Pirmo gada pārskatu saskaņā ar šiem noteikumiem sniedz par 2009.gadu.
90. Sagatavojot pārskatu par 2009.gadu, veidlapā Nr.8–S “Pārskats par debitoru un kreditoru sastāvu” neaizpilda 2. un 4.aili.
91. Sagatavojot pārskatu par 2009. un 2010.gadu:

91.1. veidlapā Nr.2 “Pārskats par budžeta izpildi” neaizpilda 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. un 14.aili. Datus par budžeta izpildi pārskata periodā norāda 4.ailē “Budžeta izpilde – pārskata periodā – pavisam”;

91.2. veidlapā Nr.5 “Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņu pārskats” neaizpilda izziņas sadaļu “Par bez atlīdzības saņemtajiem/nodotajiem nefinanšu aktīviem”;

91.3. veidlapā Nr.6 “Krājumu izmaiņu pārskats” neaizpilda izziņas sadaļu “Bez atlīdzības saņemts/nodots”;

91.4. veidlapā Nr.7–1 “Līdzdalības kapitālsabiedrību kapitālā izmaiņu pārskats” neaizpilda izziņas sadaļu “Par bez atlīdzības saņemtajiem/nodotajiem finanšu aktīviem”;

91.5. veidlapā Nr.7–3 “Pārējo finanšu ieguldījumu izmaiņu pārskats” neaizpilda izziņas sadaļu “Par bez atlīdzības saņemtajiem/nodotajiem finanšu aktīviem”;

91.6. veidlapā Nr.7–4 “Finanšu ieguldījumu vērtspapīros izmaiņu pārskats” neaizpilda izziņas sadaļu “Par bez atlīdzības saņemtajiem/nodotajiem finanšu aktīviem”;

91.7. veidlapā Nr.7–5 “Aizdevumu izmaiņu pārskats” neaizpilda izziņas sadaļu “Par bez atlīdzības saņemtajiem/nodotajiem finanšu aktīviem”;

91.8. veidlapā Nr.8–AV “Pārskats par nākamo periodu izdevumiem un avansu maksājumiem” neaizpilda 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. un 15.aili. Datus pārskata perioda beigās norāda 16.ailē “Pārskata perioda beigās – neto vērtība – kopā”;

91.9. veidlapā Nr.8–1 “Pārskats par debitoriem (prasībām)” neaizpilda 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. un 15.aili. Datus pārskata perioda beigās norāda 16.ailē “Pārskata perioda beigās – neto vērtība – kopā”;

91.10. veidlapā Nr.8–2 “Pārskats par kreditoriem (saistībām)” neaizpilda 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. un 10.aili. Datus pārskata perioda beigās norāda 11.ailē “Pārskata perioda beigās – kopā”.
92. Lai nodrošinātu rajona pašvaldību reorganizāciju, pašvaldības pārskatu par 2009.gadu sagatavo, ievērojot šādus nosacījumus:

92.1. rajona pašvaldības nenorāda datus par nodotajām vienībām un neizslēdz savstarpējos atlikumus/darījumus starp rajona pašvaldību un nodoto vienību iepriekšējā gadā un uz gada sākumu;

92.2. pašvaldības, kuras pārņem vienību no rajona pašvaldības, palielina atlikumu gada sākumā, iekļauj datus par iepriekšējo gadu un neizslēdz savstar­pējos darījumus/atlikumus iepriekšējā gadā un uz gada sākumu starp pašvaldību un pārņemto vienību;

92.3. pašvaldības, kuras pārņem vienību, konsolidē 2009.gada laikā veiktos savstarpējos darījumus starp pašvaldību, kas pārņēma vienību, un pārņemto vienību no rajona pašvaldības.
93. Valsts kase nodrošina:

93.1. divu mēnešu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas – gada pārskata elektroniskā datu apmaiņas faila formāta aprakstu;

93.2. triju mēnešu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas – pārskatu sagatavošanas sistēmas testa vidi grāmatvedības programmatūru izstrādātājiem;

93.3. triju mēnešu un divu nedēļu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas – elektroniskajā datu apmaiņas datnes formātā sagatavoto pārskatu importēšanu un pārbaudīšanu attiecībā pret definēto formātu Valsts kases pārskatu sagatavošanas sistēmā, nodrošinot pārskatu ievadīšanu un rediģēšanu arī manuālā režīmā.
Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministra vietā – ekonomikas ministrs A.Kampars
1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 20.oktobra noteikumiem Nr.1193

1.Pielikums Word formātā

Datu savākšanas pamatojums –
Likuma par budžetu un finanšu vadību 30.panta pirmā, otrā un astotā daļa dod tiesības pieprasīt šos datus

Veidlapa Nr.1

Bilance

KODI

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums ______________
__________________________________________________________________
Valsts budžeta iestādes nosaukums _______________________________________
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. ______________________________________
Juridiskā adrese _____________________________________________________
Pasta indekss LV-
Tālrunis ________________
e-pasts ________________

uz ______.gada ___.______________

(latos)

Konta Nr.

Posteņa nosaukums

Piezīmes Nr.

Pārskata perioda beigās

Pārskata perioda sākumā

AKTĪVS

A

B

C

1

2

1000

I. Ilgtermiņa ieguldījumi (1. + 2. + 3.)

1100

1. Nemateriālie ieguldījumi

1110

Attīstības pasākumi un programmas

1120

Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības

1130

Pārējie nemateriālie ieguldījumi

1140

Nemateriālo ieguldījumu izveidošana

1160

Derīgo izrakteņu izpēte un citi līdzīgi neražotie nemateriālie ieguldījumi

1180

Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem

1200

2. Pamatlīdzekļi

1210

Zeme, ēkas un būves

1220

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas

1230

Pārējie pamatlīdzekļi

1240

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība

1260

Bioloģiskie un pazemes aktīvi

1270

Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos

1280

Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem

1300

3. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

1310

Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā un vērtības samazinājums radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā

1320

Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā un vērtības samazinājums asociēto kapitālsabiedrību kapitālā

1330

Ilgtermiņa aizdevumi

1340

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi vērtspapīros

1350

Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

1380

Avansi par ilgtermiņa finanšu ieguldījumiem

2000

II. Apgrozāmie līdzekļi (4. + 5. + 6. + 7. + 8.)

2100

4. Krājumi

2300

5. Debitori

2400

6. Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem

2500

7. Īstermiņa finanšu ieguldījumi

2600

8. Naudas līdzekļi

BILANCE (I. + II.)

(latos)

Konta Nr.

Posteņa nosaukums

Piezīmes Nr.

Pārskata perioda beigās

Pārskata perioda sākumā

PASĪVS

A

B

C

1

2

3000

III. Pašu kapitāls (1. + 2.)

3300

1. Rezerves

3500

2. Budžeta izpildes rezultāti

3510

Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts

3520

Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts

4000

IV. Uzkrājumi

5000

V. Kreditori (5. + 6.)

5100

5. Ilgtermiņa saistības

5110

Ilgtermiņa aizņēmumi

5120

Ilgtermiņa saistības par saņemtajiem avansiem

5130

Ilgtermiņa parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

5140

Ilgtermiņa uzkrātās saistības

5150

Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi

5160

Ilgtermiņa saistības par struktūrfondu projektiem

5170

Ilgtermiņa saistības par Eiropas Savienības piešķirto Kohēzijas fonda projektu finansējumu

5180

Ilgtermiņa saistības par pārējiem Eiropas Savienības finansētajiem projektiem un ārvalstu finanšu palīdzību

5190

Pārējās ilgtermiņa saistības

5200-5900

6. Īstermiņa saistības

5200

Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa

5300

Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem

5410

Īstermiņa saistības par saņemtajiem avansiem

5420

Īstermiņa uzkrātās saistības

5500

Īstermiņa saistības par ārvalstu finanšu palīdzību un Eiropas Savienības politikas instrumentu finansētajiem pasākumiem

5600

Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem (izņemot nodokļus)

5700

Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi

5800

Pārējās īstermiņa saistības

5900

Nākamo periodu ieņēmumi

BILANCE (III. + IV. + V.)

(latos)

Konta Nr.

Posteņa nosaukums

Piezīmes Nr.

Pārskata perioda beigās

Pārskata perioda sākumā

ZEMBILANCE

A

B

C

1

2

x

1. Zembilances aktīvi

x

Nomātie pamatlīdzekļi

x

Privatizācijas sertifikāti, kas iegūti kā atlīdzība par privatizēto īpašumu

x

Bezcerīgie debitoru parādi

x

Citi zembilances aktīvi

x

2. Zembilances prasības

x

Prasības par dividendēm un saņemamie maksājumi par kapitāla daļu izmantošanu

x

Saņemamās soda naudas

x

Par privatizāciju saņemamie sertifikāti

x

Prasības par prettiesiskā ceļā atsavinātiem aktīviem

x

Pārējās zembilances prasības

x

3. Zembilances saistības

x

Nākotnes maksājumi saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti par ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politikas instrumentu finansētajiem projektiem

x

Saņemtie, bet neapmaksātie avansa rēķini

x

Nākotnes nomas maksājumi

x

Nākotnes saistības

x

Izsniegtie galvojumi

x

Citas zembilances saistības

Iestādes vadītājs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)*

Galvenais grāmatvedis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)*

Piezīme.

* Dokumenta rekvizītu "paraksts'' neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Finanšu ministra vietā – ekonomikas ministrs A.Kampars
2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 20.oktobra noteikumiem Nr.1193

2.Pielikums Word formātā

Datu savākšanas pamatojums –
Likuma par budžetu un finanšu vadību 30.panta pirmā, otrā un
astotā daļa dod tiesības pieprasīt šos datus

Veidlapa Nr. 4–3

Pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem

KODI

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums
Budžeta iestādes nosaukums

Pārskata periods (gads)

(latos)

Kods

Posteņa nosaukums

Pārskata periods

Iepriekšējais pārskata periods

pamatbudžets

speciālais budžets

ziedojumi un dāvinājumi

citi budžeti

KOPĀ
(1. līdz 4.ailes summa)

pamatbudžets

speciālais budžets

ziedojumi un dāvinājumi

citi budžeti

KOPĀ
(6. līdz 9.ailes summa)

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A1.

Ieņēmumi no pamatdarbības A1. (A1.1. līdz A1.8.rindas summa)

A1.1.

Nodokļu ieņēmumi

A1.2.

Nenodokļu ieņēmumi

A1.3.

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

A1.4.

Ārvalstu finanšu palīdzība

A1.5.

Transferti

A1.5.1.

transferti starp valsts struktūrām, izņemot komersantus

A1.5.2.

transferti starp padotības iestādēm

A1.5.3.

transferti starp pašvaldību struktūrām, izņemot komersantus

A1.5.4.

transferti starp vispārējās valdības struktūrām, izņemot komersantus

A1.6.

Ziedojumi un dāvinājumi

A1.7.

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

A1.8.

Citi ieņēmumi no pamatdarbības

A2.

Izdevumi no pamatdarbības (A2.1. līdz A2.11.rindas summa)

A2.1.

Darba samaksa

A2.2.

Darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas

A2.3. Komandējumi un dienesta braucieni
A2.4.

Pakalpojumi

A2.5. Krājumu, materiālu, preču un grāmatu iegāde
A2.6. Nodokļu maksājumi

A2.7.

Subsīdijas un dotācijas

A2.8.

Procentu izdevumi

A2.9.

Transferti

A2.9.1.

transferti starp valsts struktūrām, izņemot komersantus

A2.9.2.

transferti starp padotības iestādēm

A2.9.3.

transferti starp pašvaldību struktūrām, izņemot komersantus

A2.9.4.

transferti starp vispārējās valdības struktūrām, izņemot komersantus

A2.10.

Nolietojuma un amortizācijas izmaksas

A2.11.

Citi izdevumi no pamatdarbības

A.

Pamatdarbības pārsniegums/deficīts (A1. - A2)

B1.

Finanšu ieņēmumi (+)

B2.

Finanšu izdevumi (-)

B3.

Ieņēmumi (+) vai izdevumi (-) no pamatlīdzekļu realizācijas

B.

Cits pārsniegums/deficīts (B.1. + B2. + B3.)

C1.

Ārkārtas ieņēmumi (+)

C2.

Ārkārtas izdevumi (-)

C3.

Rezultāta korekcija starp budžeta veidiem (+, -)

D.

Perioda neto pārsniegums/deficīts (A. + B. + C1. + C2. + C3.)

Iestādes vadītājs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)*

Galvenais grāmatvedis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)*

Piezīme.

* Dokumenta rekvizītu "paraksts'' neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Finanšu ministra vietā – ekonomikas ministrs A.Kampars
3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 20.oktobra noteikumiem Nr.1193

3.Pielikums Word formātā

Datu savākšanas pamatojums –
Likuma par budžetu un finanšu vadību 30.panta pirmā, otrā un astotā daļa dod tiesības pieprasīt šos datus

Veidlapa Nr.4–1

Pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskats

KODI

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums
Budžeta iestādes nosaukums

Pārskata periods (gads)

(latos)

Konta Nr.

Konta nosaukums

Pārskata perioda sākumā

Palielinājums (+)

Samazinājums (-)

Pārvietošana starp 3000 kontu līmeņiem

Citas izmaiņas (+, -)

Pārskata perioda beigās (1. + 2. + 3. + 4. + 5.)

A

B

1

2

3

4

5

6

xxxx

Iestādes vadītājs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)*

Galvenais grāmatvedis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)*

Piezīme.

* Dokumenta rekvizītu "paraksts'' neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Finanšu ministra vietā – ekonomikas ministrs A.Kampars
4.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 20.oktobra noteikumiem Nr.1193

4.Pielikums Word formātā

Datu savākšanas pamatojums –
Likuma par budžetu un finanšu vadību 30.panta pirmā, otrā un
astotā daļa dod tiesības pieprasīt šos datus

Veidlapa Nr.2–NP

Naudas plūsmas pārskats

KODI

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums
Budžeta iestādes nosaukums

Pārskata periods (gads)

(latos)

Kods

Posteņa nosaukums

Pārskata periods

Iepriekšējais pārskata periods

pamat-budžets

speciālais budžets

ziedojumi un dāvinājumi

citi budžeti

KOPĀ
(1. līdz 4.ailes summa)

pamat-budžets

speciālais budžets

ziedojumi un dāvinājumi

citi budžeti

KOPĀ
(6. līdz 9.ailes summa)

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I

Ieņēmumi kopā (A1. + B1. + C1.)

II

Izdevumi kopā (A2. + B2. + C2.)

A.

Naudas līdzekļu plūsma no pamatdarbības (A1. - A2.)

A1.

Ieņēmumi no pamatdarbības (A1.1. līdz A1.7.rindas summa)

A1.1.

Nodokļu ieņēmumi

A1.2.

Nenodokļu ieņēmumi

A1.3.

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

A1.4.

Ārvalstu finanšu palīdzība

A1.5.

Transferti

A1.5.1.

transferti starp valsts struktūrām, izņemot komersantus

A1.5.2.

transferti starp padotības iestādēm

A1.5.3.

transferti starp pašvaldību struktūrām, izņemot komersantus

A1.5.4.

transferti starp vispārējās valdības struktūrām, izņemot komersantus

A1.6.

Ziedojumi un dāvinājumi

A1.7.

Citi ieņēmumi no pamatdarbības


A2.

A2. Izdevumi no pamatdarbības (A2.1. līdz A.2.10.rindas summa)

A2.1.

Darba samaksa

A2.2.

Darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas

A2.3.

Komandējumi un dienesta braucieni

A2.4.

Pakalpojumi

A2.5.

Krājumu, materiālu, preču un grāmatu iegāde

A2.6.

Nodokļu maksājumi

A2.7.

Subsīdijas un dotācijas

A2.8.

Procentu izdevumi

A2.9.

Transferti (A2.9.1. + A2.9.2.)

A2.9.1.

Uzturēšanas izdevumiem (A2.9.1.1. līdz A2.9.1.4.rindas summa)

A2.9.1.1.

transferti starp valsts struktūrām, izņemot komersantus

A2.9.1.2.

transferti starp padotības iestādēm

A2.9.1.3.

transferti starp pašvaldību struktūrām, izņemot komersantus

A2.9.1.4.

transferti starp vispārējās valdības struktūrām, izņemot komersantus

A2.9.2.

Kapitālajiem izdevumiem (A2.9.2.1. līdz A2.9.2.4.rindas summa)

A2.9.2.1.

transferti starp valsts struktūrām, izņemot komersantus

A2.9.2.2.

transferti starp padotības iestādēm

A2.9.2.3.

transferti starp pašvaldību struktūrām, izņemot komersantus

A2.9.2.4.

transferti starp vispārējās valdības struktūrām, izņemot komersantus

A2.10.

Citi izdevumi no pamatdarbības


B.

Naudas līdzekļu plūsma no ieguldījumu darbības (B1. - B2.)

B1.

Ieņēmumi no ieguldījumu darbības (B1.1. līdz B1.4.rindas summa)

B1.1.

Nemateriālo ieguldījumu pārdošana

B1.2.

Pamatlīdzekļu pārdošana

B1.3.

Līdzdalības kapitālsabiedrību kapitālā, akciju un vērtspapīru pārdošana

B1.4.

Citi ieņēmumi no ieguldījumu darbības


B2.

Izdevumi no ieguldījumu darbības (B2.1. līdz B2.6.rindas summa)

B2.1.

Nemateriālo ieguldījumu iegāde

B2.2.

Nemateriālo ieguldījumu izveidošana

B2.3.

Pamatlīdzekļu iegāde

B2.4.

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība

B2.5.

Līdzdalības kapitālsabiedrību kapitālā, akciju un vērtspapīru iegāde

B2.6.

Citi izdevumi no ieguldījumu darbības


C.

Naudas līdzekļu plūsma no finansēšanas darbības (C1. - C2.)

C1.

Ieņēmumi no finansēšanas darbības (C1.1. līdz C1.4.rindas summa)

C1.1.

Pašu emitēto akciju pārdošana

C1.2.

Aizdevumu atmaksa

C1.3.

Saņemti aizņēmumi

C1.4.

Citi ieņēmumi no finanšu darbības


C2.

Izdevumi no finansēšanas darbības (C2.1. līdz C2.4.rindas summa)

C2.1.

Pašu emitēto akciju iegāde

C2.2.

Aizdevumu izsniegšana

C2.3.

Aizņēmumu atmaksa

C2.4.

Citi izdevumi no finanšu darbības


III.

Naudas līdzekļu plūsma kopā (I. - II.)

D1.

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

D2.

Slēgtie asignējumi (-)

IV.

Naudas plūsma kopā (III. + D1. + D2.)

V.

Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts (+, -)

VI.

Naudas līdzekļu un noguldījumu izmaiņas pārskata periodā (NL1. - NL2.)

NL1.

Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda sākumā

NL2.

Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās (pēc asignējumu slēgšanas)

Iestādes vadītājs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)*

Galvenais grāmatvedis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)*

Piezīme.

* Dokumenta rekvizītu "paraksts'' neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Finanšu ministra vietā – ekonomikas ministrs A.Kampars
5.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 20.oktobra noteikumiem Nr.1193

5.Pielikums Word formātā

Datu savākšanas pamatojums –
Likuma par budžetu un finanšu vadību 30.panta pirmā, otrā un
astotā daļa dod tiesības pieprasīt šos datus

Veidlapa Nr.1–1

Naudas līdzekļu atlikumu izvietojums

KODI

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums
Budžeta iestādes nosaukums

Pārskata periods (gads)

(latos)

Konta Nr.

Posteņa nosaukums

Latvijas Banka/ Valsts kase

Komercbankas

Iestādes kasē

Pārskata perioda beigās (1. + 2. + 3. +
4. + 5. + 6. +
7. + 8. + 9. +

10. + 11. + 12.)

Pārskata perioda sākumā

a/s "SEB"

a/s "Latvijas Krājbanka"

a/s "Swedbank"

a/s "Parex banka"

a/s "Baltic Trust Bank"

valsts a/s "Latvijas Hipotēku un zemes banka"

a/s "Privatbank"

a/s
"Aizkraukles banka"

a/s "DnB Nord Banka"

pārējās komercbankas

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

xxxx

Konta nosaukums

Iestādes vadītājs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)*

Galvenais grāmatvedis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)*

Piezīme.

* Dokumenta rekvizītu "paraksts'' neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Finanšu ministra vietā – ekonomikas ministrs A.Kampars
6.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 20.oktobra noteikumiem Nr.1193

6.Pielikums Word formātā

Datu savākšanas pamatojums –
Likuma par budžetu un finanšu vadību 30.panta pirmā, otrā un astotā daļa dod tiesības pieprasīt šos datus

Veidlapa Nr.4–2

Pārskats par uzkrājumiem

KODI

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums

 
Budžeta iestādes nosaukums

Pārskata periods (gads)

(latos)

Konta Nr.

Posteņa nosaukums/
Darījuma apraksts

Pārskata perioda sākumā

Palielinājums (+)

Samazinājums (-)

Pārskata perioda beigās
(1. + 2. + 3.)

A

B

1

2

3

4

4200

Uzkrājumi paredzamajām saistībām

Iestādes vadītājs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)*

Galvenais grāmatvedis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)*

Piezīme.

* Dokumenta rekvizītu "paraksts'' neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Finanšu ministra vietā – ekonomikas ministrs A.Kampars
7.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 20.oktobra noteikumiem Nr.1193

7.Pielikums Word formātā

Datu savākšanas pamatojums –
Likuma par budžetu un finanšu vadību 30.panta pirmā, otrā un
astotā daļa dod tiesības pieprasīt šos datus

Veidlapa Nr.5

Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņu pārskats

KODI

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums
Budžeta iestādes nosaukums

Pārskata periods (gads)

A sadaļa (latos)

Konta Nr.

Posteņa nosaukums

Sākotnējā vērtība

pārskata perioda sākumā

darījumi
(+, -)

sākotnējā atzīšana (+)/izslēgšana (-)

pārvietošana (+, -) starp 1100 un 1200 līmeņa kontiem

pārvērtēšana (+, -)

citas izmaiņas
(+, -)

pārskata perioda beigās
(1. līdz 13.ailes summa)

palielinājums (+)

samazinājums (-)

sākotnējā atzīšana un inventarizācijas rezultāti
(+, -)

izslēgšana
no uzskaites (-)

uz/no 2100 kontu
grupām
(+, -)

bez atlīdzības

palielinājums (+)

samazinājums

(-)

palielinājums (+)

samazinājums
(-)

saņemts (+)

nodots (-)

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

xxxx

nosaukums

B sadaļa

Konta Nr.

Posteņa nosaukums

Nolietojums (amortizācija)

Atlikusī vērtība

pārskata perioda sākumā

aprēķināts pārskata periodā
(+)

izslēgšana no uzskaites (-)

uz/no 2100 kontu grupām (+, -)

korekcijas
(+, -)

bez atlīdzības

pārvietošana starp 1100 un 1200 līmeņa kontiem
(+, -)

pārskata perioda beigās
(15. līdz 22.ailes summa)

pārskata perioda sākumā
(1. - 15.)

pārskata perioda
beigās
(14. - 23.)

saņemts (+)

nodots

(-)

A

B

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

xxxx

nosaukums

Izziņa par bez atlīdzības saņemtajiem/nodotajiem ilgtermiņa nefinanšu aktīviem

Konta Nr.

Po-steņa nosau-kums

Saņemts (+)/nodots (-)

sākotnējā vērtība

nolietojums

atlikusī vērtība

S130112
S130122, S130400

S130111, S130121

S130130

kopā sek-torā

S130312, S130322

S130311, S130321

S130330

kopā sek-torā

S110000
S120000
S140000
S150000

S200000

pavi-sam

S130112
S130122, S130400

S130111
S130121

S130130

kopā sek-torā

S130312, S130322

S130311, S130321

S130330

kopā sek-torā

S110000
S120000
S140000
S150000

S200000

pavi-sam

pār-skata peri-oda sāku-mā

pār-skata peri-oda beigās

xxxx

nosau-kums

Iestādes vadītājs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)*

Galvenais grāmatvedis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)*

Piezīme.

* Dokumenta rekvizītu "paraksts'' neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Finanšu ministra vietā – ekonomikas ministrs A.Kampars
8.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 20.oktobra noteikumiem Nr.1193

8.Pielikums Word formātā

Datu savākšanas pamatojums –
Likuma par budžetu un finanšu vadību 30.panta pirmā, otrā un astotā daļa
dod tiesības pieprasīt šos datus

Veidlapa Nr.6

Krājumu izmaiņu pārskats

KODI

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums
Budžeta iestādes nosaukums

Pārskata periods (gads)

(latos)

Konta Nr.

Posteņa nosaukums

Pārskata perioda sākumā

Darījumi (+, -)

Sākotnējā atzīšana (+)/izslēgšana (-)

Pārvietošana (+, -) starp 2100 līmeņa kontiem

Vērtības samazinājums (-)

Citas izmaiņas
(+, -)

Pārskata perioda beigās
(1. līdz 12.ailes summa)

palielinājums (+)

samazinājums
(-)

sākotnējā atzīšana un inventarizācijas rezultāti (+, -)

izslēgšana no uzskaites
(-)

uz/no 1100/1200 kontu grupām (+, -)

bez atlīdzības

palielinājums (+)

samazinājums
(-)

saņemts (+)

nodots (-)

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

xxxx

nosaukums

Izziņa

Konta Nr.

Posteņa nosaukums

Bez atlīdzības

saņemts

nodots

S130112
S130122
S130400

S130111
S130121

S130130

kopā sektorā (1. + 2. + 3.)

S130312
S130322

S130311
S130321

S130330

kopā sektorā (5. + 6. + 7.)

S110000
S120000
S140000
S150000

S200000

pavisam
(4. + 8. + 9. + 10.)

S130112
S130122
S130400

S130111
S130121

S130130

kopā sektorā (12. + 13. + 14.)

S130312
S130322

S130311
S130321

S130330

kopā sektorā (16. + 17. + 18.)

S110000
S120000
S140000
S150000

S200000

pavisam
(15. + 19. + 20 + 21.)

xxxx

nosau-kums


Iestādes vadītājs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)*

Galvenais grāmatvedis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)*

Piezīme.

* Dokumenta rekvizītu "paraksts'' neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Finanšu ministra vietā – ekonomikas ministrs A.Kampars
9.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 20.oktobra noteikumiem Nr.1193

9.Pielikums Word formātā

Datu savākšanas pamatojums –
Likuma par budžetu un finanšu vadību 30.panta pirmā, otrā un astotā daļa dod tiesības pieprasīt šos datus

Veidlapa Nr.7–1

Līdzdalības kapitālsabiedrību kapitālā izmaiņu pārskats

KODI

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums
Budžeta iestādes nosaukums

Pārskata periods (gads)

(latos)

Konta Nr.

Uzskaites metode

Kapitāl-sabiedrības nosaukums

Reģistrā-cijas Nr.

Finan-sēšanas klasifi-kācijas kods

Institu-cionālā sektora klasifikācijas kods

Kapitāl-sabiedrības dati – izmantotais gada pārskats

Pārskata perioda sākumā

Darījumi (+, -)

Sākotnējā atzīšana (+)/
izslēgšana
(-)

Bez atlīdzības saņemts (+)/
nodots
(-)

Pārvietošana (+, -) starp
1300 un/vai 2500 līmeņa kontiem

Pārvēr-tēšana (+)/
vērtības samazi-nājums (-)

Valūtas kursu svārstības
(+, -)

Citas izmaiņas (+, -)

Pārskata perioda beigās
(1. līdz 9.ailes summa)

Līdzdalība (%) perioda beigās

Līdzdalība (%) perioda sākumā

Kapitālsabiedrības dati

gads

auditēts/
neauditēts

palieli-nājums (+)

samazi-nājums (-)

pašu kapitāls perioda beigās

pašu kapitāls perioda sākumā

A

B

C

D

E

F

G

H

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Izziņa par bez atlīdzības saņemtajiem/nodotajiem finanšu aktīviem

Kods

Nosaukums

Bez atlīdzības

S130112
S130122
S130400

S130111
S130121

S130130

kopā sektorā

S130312
S130322

S130311
S130321

S130330

kopā sektorā

S110000
S120000
S140000
S150000

S200000

pavisam

5.S

saņemts (+)

5.N

nodots (-)

Iestādes vadītājs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)*

Galvenais grāmatvedis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)*

Piezīme.

* Dokumenta rekvizītu "paraksts'' neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Finanšu ministra vietā – ekonomikas ministrs A.Kampars
10.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 20.oktobra noteikumiem Nr.1193

10.Pielikums Word formātā

Datu savākšanas pamatojums –
Likuma par budžetu un finanšu vadību 30.panta pirmā, otrā un astotā daļa dod tiesības pieprasīt šos datus

Veidlapa Nr.7–3

Pārējo finanšu ieguldījumu izmaiņu pārskats

KODI

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums
Budžeta iestādes nosaukums

Pārskata periods (gads)

(latos)

Konta Nr.

Kapitāl-
sabiedrības/

posteņa nosaukums

Reģistrā-
cijas Nr.

Finan-sēšanas klasifikācijas

kods

Institu-
cionālā sektora klasifi-kācijas kods

Kapitāl-sabiedrības dati – izmantotais gada pārskats

Pārskata perioda sākumā

Darījumi

(+, -)

Sākotnējā atzīšana (+)/
izslēgšana
(-)

Bez atlīdzības saņemts (+)/
nodots (-)

Pārvie-
tošana (+, -) starp 1300 un/vai 2500 līmeņa kontiem

Vērtības samazi-nājums
(-)

Valūtas kursu svārstības (+, -)

Citas izmaiņas (+, -)

Uzkrājumi aktīviem

Pārskata perioda beigās
(1. līdz 11.ailes summa)

Līdzdalība (%) perioda beigās

Līdzdalība (%) perioda sākumā

Kapitālsabiedrības dati

gads

auditēts/

neauditēts

palieli-nājums (+)

samazi-nājums (-)

palieli-
nājums (+)

samazi-
nājums
(-)

pašu kapitāls perioda beigās

pašu kapitāls perioda sākumā

A

B

C

D

E

F

G

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

xxxx

Izziņa par bez atlīdzības saņemtajiem/nodotajiem finanšu aktīviem

Kods

Nosaukums

Bez atlīdzības

S130112
S130122
S130400

S130111
S130121

S130130

kopā sektorā

S130312
S130322

S130311
S130321

S130330

kopā sektorā

S110000
S120000
S140000
S150000

S200000

pavisam

5.S

saņemts (+)

5.N

nodots (-)

Iestādes vadītājs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)*

Galvenais grāmatvedis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)*

Piezīme.

* Dokumenta rekvizītu "paraksts'' neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Finanšu ministra vietā – ekonomikas ministrs A.Kampars
11.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 20.oktobra noteikumiem Nr.1193

11.Pielikums Word formātā

Datu savākšanas pamatojums –
Likuma par budžetu un finanšu vadību 30.panta pirmā, otrā un
astotā daļa dod tiesības pieprasīt šos datus

Veidlapa Nr.7–4

Finanšu ieguldījumu vērtspapīros izmaiņu pārskats

KODI

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums
Budžeta iestādes nosaukums

Pārskata periods (gads)

(latos)

Konta Nr.

Posteņa nosaukums

Emitents

Institucionālā sektora klasifikācijas kods

Skaits (gab.)

Kopējā nominālvērtība

Emisijas datums (dd.mm.
gggg.)

Dzēšanas termiņš (dd.mm.
gggg.)

Termiņš pēc emisijas datuma

Valūtas apzīmējums

Pārskata perioda sākumā

Darījumi (+, -)

Sākotnējā atzīšana (+)/
izslēgšana
(-)

Bez atlīdzības saņemts (+)/
nodots
(-)

Pārvietošana (+, -)
no
konta kontā

Pārvērtēšana (+)/
vērtības samazinājums (-)

Valūtas kursa svārstības (+, -)

Citas izmaiņas (+, -)

Pārskata perioda beigās
(1. līdz 9.ailes summa)

palieli-nājums (+)

samazi-nājums
(-)

A

B

C

D

E

F

G

H

E

F

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Izziņa par bez atlīdzības saņemtajiem/nodotajiem finanšu aktīviem

Kods

Nosaukums

Bez atlīdzības

S130112
S130122
S130400

S130111
S130121

S130130

kopā sektorā

S130312
S130322

S130311
S130321

S130330

kopā sektorā

S110000
S120000
S140000
S150000

S200000

pavisam

5.S

saņemts (+)

5.N

nodots (-)

Iestādes vadītājs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)*

Galvenais grāmatvedis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)*

Piezīme.

* Dokumenta rekvizītu "paraksts'' neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Finanšu ministra vietā – ekonomikas ministrs A.Kampars
12.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 20.oktobra noteikumiem Nr.1193

12.Pielikums Word formātā

Datu savākšanas pamatojums –
Likuma par budžetu un finanšu vadību 30.panta pirmā, otrā un
astotā daļa dod tiesības pieprasīt šos datus

Veidlapa Nr.7–5

Aizdevumu izmaiņu pārskats

KODI

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums
Budžeta iestādes nosaukums

Pārskata periods (gads)

(latos)

Konta Nr.

Aizdevuma saņēmēja nosaukums

Mērķis

Institucionālā sektora klasifikācijas kods

Līguma parakstīšanas datums (dd.mm.gggg.)

Atmaksas termiņš (dd.mm.gggg.)

Aizdevuma līguma summa (Ls)

Pārskata perioda sākumā

Darījumi
(+, -)

Sākotnējā atzīšana (+)/
izslēgšana
(-)

Bez atlīdzības saņemts (+)/
nodots (-)

Pārvietošana (+, -)
no
konta kontā

Valūtas kursa svārstību rezultāts (+, -)

Citas izmaiņas (+, -)

Uzkrājumi aktīviem

Pārskata perioda beigās
(3. + 4. +
5. + 6. +
7. + 8. + 9. + 10. - 11. - 12.)

bruto

izveidotie uzkrājumi

neto
(1. - 2.)

palieli-nājums (+)

samazi-nājums
(-)

palieli-nājums
(-)

samazin-ājums
(+)

A

B

C

D

E

F

G

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

KOPĀ

x

x

x

x

Izziņa par bez atlīdzības saņemtajiem/nodotajiem finanšu aktīviem

Kods

Nosaukums

Bez atlīdzības

S130112
S130122
S130400

S130111
S130121

S130130

kopā

sektorā

S130312
S130322

S130311
S130321

S130330

kopā sektorā

S110000
S120000
S140000
S150000

S200000

Pavisam

7.S

Saņemts (+)

7.N

Nodots (-)

Iestādes vadītājs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)*

Galvenais grāmatvedis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)*

Piezīme.

* Dokumenta rekvizītu "paraksts'' neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Finanšu ministra vietā – ekonomikas ministrs A.Kampars
13.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 20.oktobra noteikumiem Nr.1193

13.Pielikums Word formātā

Datu savākšanas pamatojums –
Likuma par budžetu un finanšu vadību 30.panta pirmā, otrā un astotā daļa dod tiesības pieprasīt šos datus

Veidlapa Nr.8–AV

Pārskats par nākamo periodu izdevumiem un avansu maksājumiem

KODI

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums
Budžeta iestādes nosaukums

Pārskata periods (gads)

(latos)

Konta

Nr.

Posteņa nosaukums

Pārskata perioda beigās

Pārskata perioda sākumā (neto)

kontu uzskaites vērtība (bruto)

uzkrājumi aktīviem

neto vērtība

S130100, S130400

S130300

S110000
S120000
S140000
S150000

S200000

KOPĀ
(9. + 13. + 14. + 15.)

pārskata perioda sākumā (+)

palieli-nājums (+)

samazi-nājums (-)

KOPĀ (2. + 3. + 4.)

S130112
S130122
S130400

S130111
S130121

S130130

kopā sektorā (6. + 7. + 8.)

S130312
S130322

S130311
S130321

S130330

kopā sektorā (10. + 11. + 12.)

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
Iestādes vadītājs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)*

Galvenais grāmatvedis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)*

Piezīme.

* Dokumenta rekvizītu "paraksts'' neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Finanšu ministra vietā – ekonomikas ministrs A.Kampars
14.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 20.oktobra noteikumiem Nr.1193

14.Pielikums Word formātā

Datu savākšanas pamatojums –
Likuma par budžetu un finanšu vadību 30.panta pirmā, otrā un astotā daļa dod tiesības pieprasīt šos datus

Veidlapa Nr.8–1

Pārskats par debitoriem (prasībām)

KODI

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums
Budžeta iestādes nosaukums

Pārskata periods (gads)

(latos)

Konta Nr.

Posteņa nosaukums

Pārskata perioda beigās

Pārskata perioda sākumā (neto)

kontu uzskaites vērtība (bruto)

uzkrājumi aktīviem

neto vērtība

S130100, S130400

S130300

S110000
S120000
S140000
S150000

S200000

Kopā
(9. + 13. + 14. + 15.)

pārskata perioda sākumā (+)

palielinājums (+)

samazinājums
(-)

KOPĀ
(2. + 3. + 4.)

S130112
S130122
S130400

S130111
S130121

S130130

kopā sektorā
(6. + 7. + 8.)

S130312
S130322

S130311
S130321

S130330

kopā
sektorā
(10. + 11. + 12.)

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Iestādes vadītājs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)*

Galvenais grāmatvedis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)*

Piezīme.

* Dokumenta rekvizītu "paraksts'' neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Finanšu ministra vietā – ekonomikas ministrs A.Kampars
15.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 20.oktobra noteikumiem Nr.1193

15.Pielikums Word formātā

Datu savākšanas pamatojums –
Likuma par budžetu un finanšu vadību 30.panta pirmā, otrā un astotā daļa dod tiesības pieprasīt šos datus

Veidlapa Nr.8–2

Pārskats par kreditoriem (saistībām)

KODI

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums
Budžeta iestādes nosaukums

Pārskata periods (gads)

(latos)

Konta Nr.

Posteņa
nosaukums

Pārskata perioda beigās

Pārskata perioda sākumā

S130100, S130400

S130300

S110000
S120000
S140000
S150000

S200000

kopā
(4. + 8. + 9. + 10.)

S130112

S130122

S130400

S130111

S130121

S130130

kopā sektorā (1. + 2. + 3.)

S130312

S130322

S130311

S130321

S130330

kopā sektorā
(5. + 6. + 7.)

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

xxxx

Konta nosaukums

Iestādes vadītājs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)*

Galvenais grāmatvedis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)*

Piezīme.

* Dokumenta rekvizītu "paraksts'' neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Finanšu ministra vietā – ekonomikas ministrs A.Kampars
16.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 20.oktobra noteikumiem Nr.1193

16.Pielikums Word formātā

Datu savākšanas pamatojums –
Likuma par budžetu un finanšu vadību 30.panta pirmā, otrā un astotā daļa dod tiesības pieprasīt šos datus

Veidlapa Nr.9–1

Pārskats par aizņēmumiem

KODI

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums
Budžeta iestādes nosaukums

Pārskata periods (gads)

(latos)

Kods

Aiz-devējs

Institu-cionālā sektora klasifi-kācijas kods

Mērķis

Līguma parakstīšanas datums (dd.mm.
gggg.)

Atmaksas termiņš
(dd.mm.
gggg.)

% likme

Valūtas apzīmē-jums

Aizņē-muma līguma summa

Pārskata perioda sākumā

Darījumi (+, -)

Citas
izmaiņas
(+, -)

Valūtas kursa svārstības
(+, -)

Pārskata perioda beigās
(1. + 3. +
5. + 7. + 9.)

palielinājums (+)

samazinājums (-)

kopā

pārskata periodā

kopā

pārskata periodā

kopā

pārskata periodā

kopā

pārskata periodā

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kopā

x

x

x

x

x

x

Iestādes vadītājs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)*

Galvenais grāmatvedis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)*

Piezīme.

* Dokumenta rekvizītu "paraksts'' neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Finanšu ministra vietā – ekonomikas ministrs A.Kampars
17.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 20.oktobra noteikumiem Nr.1193

17.Pielikums Word formātā

Datu savākšanas pamatojums –
Likuma par budžetu un finanšu vadību 30.panta pirmā, otrā un astotā daļa dod tiesības pieprasīt šos datus

Veidlapa Nr.9–2

Pārskats par galvojumiem

KODI

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums
Budžeta iestādes nosaukums

Pārskata periods (gads)

(latos)

Uzskaites konts

Aizdevējs

Institucionālā sektora klasifikācijas kods

Mērķis

Aizņēmējs

Līguma parakstīšanas datums (dd.mm.
gggg.)

Atmaksas termiņš (dd.mm.gggg.)

Valūtas apzīmē-jums

Galvojuma summa

Galvotā aizņēmuma summa

Pārskata perioda sākumā

Darījumi (+, -)

Citas izmaiņas (+, -)

Valūtas kursa svārstības
(+, -)

Pārskata perioda beigās (1. + 3. +

5. + 7. + 9.)

palielinājums (+)

samazinājums (-)

kopā

pārskata periodā

kopā

pārskata periodā

kopā

pārskata periodā

kopā

pārskata periodā

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

x

Kopā

Iestādes vadītājs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)*

Galvenais grāmatvedis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)*

Piezīme.

* Dokumenta rekvizītu "paraksts'' neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Finanšu ministra vietā – ekonomikas ministrs A.Kampars
18.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 20.oktobra noteikumiem Nr.1193

18.Pielikums Word formātā

Datu savākšanas pamatojums –
Likuma par budžetu un finanšu vadību 30.panta pirmā, otrā un astotā daļa dod tiesības pieprasīt šos datus

Veidlapa Nr.2

Pārskats par budžeta izpildi

KODI

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums
Budžeta iestādes nosaukums
Pārskata periods (gads)
Budžeta veids
Valdības funkcionālā kategorija
Programma
Apakšprogramma

Cita informācija

(latos)

Klasifikācijas kods

Posteņa nosaukums

Likums/plāns gadam

Plāns tāmē gadam

Budžeta izpilde

Izpilde pēc uzkrājuma principa

pārskata periodā

iepriekšējā pārskata periodā

likumā/
plānā apstiprināts

plāns ar izmaiņām

PAVISAM (8. + 12. +
13. + 14.)

S130100, S130400

S130300

S110000
S120000
S140000
S150000

S200000

pārskata periodā

iepriekšējā pārskata periodā

S130112
S130122
S130400

S130111
S130121

S130130

kopā sektorā (5. + 6. + 7.)

S130312
S130322

S130311
S130321

S130330

kopā sektorā (9. + 10. + 11.)

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

I. IEŅĒMUMI KOPĀ

x.x

grupas nosaukums

xxxx

klasifikācijas koda nosaukums

xxxx

klasifikācijas koda nosaukums

II. IZDEVUMI KOPĀ

x.x

grupas nosaukums

xxxx

klasifikācijas koda nosaukums

xxxx

klasifikācijas koda nosaukums

III. IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+), DEFICĪTS (-) (I - II)

IV. FINANSĒŠANA

xxxx

klasifikācijas koda nosaukums

Iestādes vadītājs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)*

Galvenais grāmatvedis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)*

Piezīme.

* Dokumenta rekvizītu "paraksts'' neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Finanšu ministra vietā – ekonomikas ministrs A.Kampars
19.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 20.oktobra noteikumiem Nr.1193

19.Pielikums Word formātā

Datu savākšanas pamatojums –
Likuma par budžetu un finanšu vadību 30.panta pirmā, otrā un astotā daļa dod tiesības pieprasīt šos datus

Veidlapa Nr.2–DII

Pārskats par dažādiem ieņēmumiem un izdevumiem

KODI

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums

 
Budžeta iestādes nosaukums

Pārskata periods (gads)

(latos)

Konta Nr.

Posteņa nosaukums

Pārskata periods

Iepriekšējais pārskata periods

pamatbudžets

speciālais budžets

ziedojumi un dāvinājumi

citi budžeti

kopā
(1. līdz 4.ailes summa)

pamatbudžets

speciālais budžets

ziedojumi un dāvinājumi

citi budžeti

kopā
(6. līdz 9.ailes summa)

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

xxxx

Konta nosaukums


Iestādes vadītājs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)*

Galvenais grāmatvedis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)*

Piezīme.

* Dokumenta rekvizītu "paraksts'' neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Finanšu ministra vietā – ekonomikas ministrs A.Kampars
20.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 20.oktobra noteikumiem Nr.1193

20.Pielikums Word formātā

Datu savākšanas pamatojums –
Likuma par budžetu un finanšu vadību 30.panta pirmā, otrā un astotā daļa dod tiesības pieprasīt šos datus

Veidlapa Nr.22

Budžeta iestāžu saraksts

KODI

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums

 
Budžeta iestādes nosaukums

Pārskata periods (gads)


Nr.p.k.

Budžeta iestādes nosaukums

Reģistrācijas Nr.

Juridiskā adrese

1

2

3

4

Iestādes vadītājs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)*

Galvenais grāmatvedis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)*

Piezīme.

* Dokumenta rekvizītu "paraksts'' neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Finanšu ministra vietā – ekonomikas ministrs A.Kampars
21.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 20.oktobra noteikumiem Nr.1193

21.Pielikums Word formātā

Datu savākšanas pamatojums –
Likuma par budžetu un finanšu vadību 30.panta pirmā, otrā un astotā daļa dod tiesības pieprasīt šos datus

Veidlapa Nr.8–S

Pārskats par debitoru un kreditoru sastāvu

KODI

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums

 
Budžeta iestādes nosaukums

Pārskata periods (gads)

(latos)

Kods

Rādītāju nosaukums

Debitori

Kreditori

pārskata perioda beigās

pārskata perioda sākumā

pārskata perioda beigās

pārskata perioda sākumā

A

B

1

2

3

4

I

S130110, S130120, S130400 kopā

Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi

xx

xx ministrijas nosaukums

padotības iestādes nosaukums

II

S130310, S130320 kopā

Nodokļi – iedzīvotāju ienākuma nodoklis

xxxxxx

xx pašvaldības nosaukums

padotības iestādes nosaukums

Iestādes vadītājs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)*

Galvenais grāmatvedis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)*

Piezīme.

* Dokumenta rekvizītu "paraksts'' neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Finanšu ministra vietā – ekonomikas ministrs A.Kampars
22.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 20.oktobra noteikumiem Nr.1193

22.Pielikums Word formātā

Datu savākšanas pamatojums –
Likuma par budžetu un finanšu vadību 30.panta pirmā, otrā un astotā daļa dod tiesības pieprasīt šos datus

Veidlapa Nr.3–1

Pārskats par amata vietu skaita plāna izpildi iestādēs

KODI

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums

 
Budžeta iestādes nosaukums
Pārskata periods (gads)
Valdības funkcionālā kategorija
Programma
Apakšprogramma

1. Iestādes un amati

Rādītāji

Rindas kods

Gada plāns

Faktiski

pārskata perioda sākumā

pārskata perioda beigās

vidējais pārskata periodā

A

B

1

2

3

4

Iestāžu skaits

010

Amata vietu skaits (030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110)

020

Deputāti

030

Saeimas frakciju, komisiju un administrācijas darbinieki

040

Ministru kabineta locekļi, valsts ministri un ministriju parlamentārie sekretāri

050

Valsts civildienesta ierēdņi

060

Specializētā valsts civildienesta ierēdņi

070

Profesionālā dienesta karavīri

080

Amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm

090

Speciālais kontingents, kas nodarbināts ieslodzījuma vietās

100

Pārējie darbinieki, t.sk.

110

tiesneši un prokurori

120

2. Atlīdzība

(latos)

Rādītāji

Izdevumu klasifikācijas kods

Apstiprināts tāmē gadam

Naudas plūsmas izpilde

Izpilde pēc uzkrāšanas principa

A

B

1

2

3

Atlīdzība (1100 + 1200)

1000

Atalgojums (1110 + 1140 + 1150 + 1160 + 1170)

1100

Mēneša amatalga (1111 + 1112 + 1113 + 1114 + 1115 + 1116 + 1119)

1110

Deputātu darba alga

1111

Saeimas frakciju, komisiju un administrācijas darbinieku mēneša amatalga

1112

Ministru kabineta locekļu, valsts ministru un ministriju parlamentāro sekretāru mēnešalga

1113

Valsts civildienesta ierēdņu mēnešalga

1114

Specializētā valsts civildienesta ierēdņu mēnešalga

1115

Amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalga

116

Pārējo darbinieku mēneša darba alga

1119

Piemaksas un prēmijas

1140

Atalgojums fiziskām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata

1150

Ārvalstīs nodarbināto darbinieku, amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm un ierēdņu pabalsti

1160

Darba devēja piešķirtie labumi un maksājumi

1170

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas (1210 + 1220 + 1230)

1200

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

1210

Sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas

1220

Darbības ar valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļiem

1230

Iestādes vadītājs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)*

Galvenais grāmatvedis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)*

Piezīme.

* Dokumenta rekvizītu "paraksts'' neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Finanšu ministra vietā – ekonomikas ministrs A.Kampars
23.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 20.oktobra noteikumiem Nr.1193

23.Pielikums Word formātā

Datu savākšanas pamatojums –
Likuma par budžetu un finanšu vadību 30.panta pirmā, otrā un astotā daļa
dod tiesības pieprasīt šos datus

Veidlapa Nr.3–3

Pārskats par amata vietu un audzēkņu plāna izpildi internātskolās, sanatorijas tipa internātskolās, speciālajās internātskolās un sociālās korekcijas izglītības iestādēs

KODI

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums

 
Budžeta iestādes nosaukums
Pārskata periods (gads)
Valdības funkcionālā kategorija
Programma
Apakšprogramma

1. Iestādes, audzēkņi un amati

Rādītāji

Rindas kods

Gada plāns

Faktiski

pārskata perioda sākumā

pārskata perioda beigās

vidējais pārskata periodā

A

B

1

2

3

4

Iestāžu skaits, vienības

010

Audzēkņu (skolēnu) skaits

020

Audzēkņu ēdināšanas cilvēkdienu skaits

030

Izdevumi ēdināšanai (Ls)

040

x

x

Mācību iestādi beigušo skaits, kuriem nav vecāku vai to apgādības

050

x

x

Izdevumi, izsniedzot audzēkņiem pabalstu un apģērbu (Ls)

060

x

x

Pedagoģisko likmju skaits

070

Amata vietu skaits (90 + 100)

080

pedagoģiskais personāls

090

pārējie darbinieki

100

2. Atlīdzība

(latos)

Rādītāji

Rindas kods

Apstiprināts tāmē gadam

Naudas plūsmas izpilde

Izpilde pēc uzkrāšanas principa

A

B

1

2

3

Atlīdzība (120 + 150)

110

1. Atalgojums kopā (130 + 140)

120

pedagoģiskais personāls

130

pārējo darbinieku atalgojums

140

2. Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas

150

2.1. Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

180

2.2. Sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas

190

2.3. Darbības ar valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļiem

200

Iestādes vadītājs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)*

Galvenais grāmatvedis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)*

Piezīme.

* Dokumenta rekvizītu "paraksts'' neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Finanšu ministra vietā – ekonomikas ministrs A.Kampars
24.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 20.oktobra noteikumiem Nr.1193

Datu savākšanas pamatojums –
Likuma par budžetu un finanšu vadību 30.panta pirmā, otrā un astotā daļa dod tiesības pieprasīt šos datus

Veidlapa Nr.3–5

Pārskats par amata vietu plāna izpildi veselības aprūpes iestādēs

KODI

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums

 
Budžeta iestādes nosaukums
Pārskata periods (gads)
Valdības funkcionālā kategorija
Programma
Apakšprogramma

1. Iestādes, amati un pacienti

Rādītāji

Rindas kods

Gada plāns

Faktiski

pārskata perioda sākumā

pārskata perioda beigās

vidējais pārskata periodā

A

B

1

2

3

4

Iestāžu skaits, vienības

010

Amata vietu skaits – pavisam

020

ārsti (likmes), ieskaitot galvenos ārstus un zobārstus

030

vidējais medicīnas personāls

040

jaunākais medicīnas personāls

050

civildienesta ierēdņi

060

pārējie darbinieki

070

No kopējā amata vietu skaita –personas, ar kurām noslēgts vadības līgums

080

x

Gultu skaits, vienības

090

Gultasdienu skaits

100

x

x

Ārstēto slimnieku skaits

110

Ambulatoro apmeklējumu skaits

120

x

x

2. Atlīdzība

(latos)

Rādītāji

Rindas kods

Apstiprināts tāmē gadam

Naudas plūsmas izpilde

Izpilde pēc uzkrāšanas principa

A

B

1

2

3

Atlīdzība (140 + 200)

130

1. Atalgojums (150 + 160 + 170 + 180 + 190)

140

atalgojums ārstiem, ieskaitot galvenos ārstus un zobārstus

150

atalgojums vidējam medicīnas personālam

160

atalgojums jaunākajam medicīnas personālam

170

civildienesta ierēdņu atalgojums

180

pārējo darbinieku atalgojums

190

2. Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas

200

2.1. Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

210

2.2. Sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas

220

2.3. Darbības ar valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļiem

230

Iestādes vadītājs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)*

Galvenais grāmatvedis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)*

Piezīme.

* Dokumenta rekvizītu "paraksts'' neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Finanšu ministra vietā – ekonomikas ministrs A.Kampars

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!