• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2009. gada 13. oktobra noteikumi Nr. 1184 "Publiskās un privātās partnerības līgumu reģistrācijas un uzskaites kārtība". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 20.10.2009., Nr. 166 https://www.vestnesis.lv/ta/id/199327-publiskas-un-privatas-partneribas-ligumu-registracijas-un-uzskaites-kartiba

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.1186

Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 2.augusta noteikumos Nr.581 "Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība"

Vēl šajā numurā

20.10.2009., Nr. 166

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 1184

Pieņemts: 13.10.2009.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.
Ministru kabineta noteikumi Nr.1184

Rīgā 2009.gada 13.oktobrī (prot. Nr.69 46.§)
Publiskās un privātās partnerības līgumu reģistrācijas un uzskaites kārtība
Izdoti saskaņā ar Publiskās un privātās partnerības likuma 69.panta otro daļu
1. Noteikumi nosaka publiskās un privātās partnerības līgumu reģistrā (turpmāk – līgumu reģistrs) ierakstāmās ziņas par partnerības iepirkuma līgumu vai koncesijas līgumu, kā arī publiskās un privātās partnerības līgumu reģis­trācijas un uzskaites kārtību.
2. Līgumu reģistrs ir elektroniskā veidā apkopots informācijas (ierakstu) kopums par publiskās un privātās partnerības līgumiem. Publiskās un privātās partnerības līgumus reģistrē un uzskaita, izdarot ierakstus līgumu reģistrā.
3. Publiskās un privātās partnerības līgumus šajos noteikumos noteiktajā kārtībā reģistrē un uzskaita Uzņēmumu reģistrs un Uzņēmumu reģistra valsts notārs.
4. Līgumu reģistrā ieraksta šādas ziņas:

4.1. publiskās un privātās partnerības veids un publiskās un privātās partnerības līguma veids;

4.2. koncesijas nosaukums;

4.3. tā publiskā partnera pārstāvja nosaukums, vienotais reģis­trācijas numurs un juridiskā adrese, kurš slēdz publiskās un privātās partne­rības līgumu;

4.4. privātā partnera nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;

4.5. publiskās un privātās partnerības līguma priekšmets;

4.6. publiskās un privātās partnerības līgumā noteiktie publiskā partnera resursi, kas nodoti privātajam partnerim lietošanā;

4.7. publiskās un privātās partnerības līguma termiņš;

4.8. publiskās un privātās partnerības līguma finansiālie nosacījumi (līgumcena latos vai valūtā (ja tāda tiek norādīta));

4.9. privātajam partnerim piešķirto tiesību apjoms;

4.10. publiskā partnera lēmuma par publiskās un privātās partnerības procedūras uzsākšanu numurs un datums, kā arī publiskās un privātās partnerības līguma noslēgšanas numurs un datums;

4.11. Ministru kabineta vai paš­valdības lēmums par koncesijas resursu nodošanu koncesijā un par koncesijas līguma noslēgšanu, lēmuma numurs un datums;

4.12. ziņas par publiskās un privātās partnerības līguma gro­zījumiem;

4.13. ziņas par publiskās un privātās partnerības līguma iz­beig­šanu;

4.14. katra ieraksta izdarīšanas datums.
5. Lai reģistrētu publiskās un privātās partnerības līgumu, Uzņēmumu reģistrā iesniedz pieteikumu uz noteikta parauga veidlapas (1.pielikums). Pieteikumam pievieno:

5.1. publiskās un privātās partnerības līgumu;

5.2. pilnvaru, ja pieteikumu paraksta publiskā partnera pārstāvja vai privātā partnera pilnvarotā persona.
6. Lai reģistrētu publiskās un privātās partnerības līguma grozījumus vai grozījumus informācijā par publiskā partnera pārstāvi vai privāto partneri, Uzņēmumu reģistrā iesniedz pieteikumu uz noteikta parauga veidlapas (2.pielikums). Pieteikumam pievieno:

6.1. publiskās un privātās partnerības līguma grozījumus vai citu izmaiņas apliecinošu dokumentu;

6.2. pilnvaru, ja pieteikumu paraksta publiskā partnera pārstāvja vai privātā partnera pilnvarotā persona.
7. Lai reģistrētu publiskās un privātās partnerības līguma izbeigšanu, Uzņēmumu reģistrā iesniedz pieteikumu uz noteikta parauga veidlapas (3.pielikums). Pieteikumam pievieno:

7.1. dokumentu, kas apliecina publiskās un privātās partnerības līguma pirmstermiņa izbeigšanu;

7.2. pilnvaru, ja pieteikumu paraksta publiskā partnera pārstāvja vai privātā partnera pilnvarotā persona.
8. Pieteikumu ierakstu izdarīšanai līgumu reģistrā paraksta gan publiskā partnera pārstāvis, gan privātais partneris.
9. Aizpildot pieteikumu, ņem vērā šādus nosacījumus:

9.1. ja pieteikumu aizpilda, izmantojot datoru, nav atļauts mainīt veidlapas izkārtojumu;

9.2. ja pieteikumu aizpilda ar roku, informāciju raksta salasāmi, ar drukātiem burtiem;

9.3. ja pieteikuma veidlapā nepietiek vietas, izmanto veidlapas papildu eksemplārus un pievieno pieteikumam;

9.4. neaizpildītos informācijas laukumus pieteikumā svītro;

9.5. vietās, kur paredzēta izvēles iespēja vai vairāki iespējamie varianti, attiecīgajā laukumā izdara atzīmi.
10. Uzņēmumu reģistrā iesniedz attiecīgā dokumenta oriģinālu vai apliecinātu kopiju.
11. Ziņas, uz kuru pamata izdarāmi ieraksti līgumu reģistrā, kā arī normatīvajos aktos noteiktie dokumenti iesniedzami Uzņēmumu reģistram 14 die­nu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas dienas.
12. Par līgumu reģistrā iekļautās informācijas aktualizēšanu ir atbildīgs publiskā partnera pārstāvis.
13. Ja no līgumu reģistra ierakstiem redzams, ka publiskās un privātās partnerības līguma termiņš ir beidzies, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par publiskās un privātās partnerības līguma izbeigšanu un līgumu reģistrā izdara attiecīgu ierakstu.
14. Uzņēmumu reģistra valsts notārs izskata pieteikumu triju darbdienu laikā un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

14.1. izdarīt ierakstu līgumu reģistrā;

14.2. atteikt izdarīt ierakstu līgumu reģistrā.
15. Izskatot pieteikumu, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pārliecinās:

15.1. vai iesniegti visi šajos noteikumos noteiktie dokumenti;

15.2. vai iesniegtie dokumenti atbilst šo noteikumu un citu normatīvo aktu prasībām un citiem reģistrācijas lietā esošajiem dokumentiem.
16. Ja pieteikums atbilst šo noteikumu 15.punktā minētajām prasībām, Uzņēmumu reģistra valsts notārs:

16.1. pieņem lēmumu par ieraksta izdarīšanu līgumu reģistrā;

16.2. izdara ierakstu līgumu reģistrā.
17. Lēmums par ieraksta izdarīšanu līgumu reģistrā stājas spēkā, kad Uzņēmumu reģistra valsts notārs to ir parakstījis, kā arī elektroniski apliecinājis ieraksta pilnīgumu un pareizību.
18. Ja pieteikums neatbilst šo noteikumu 15.punktā minētajām prasībām, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem pamatotu lēmumu atteikt reģistrāciju.
19. Attiecīgo Uzņēmumu reģistra valsts notāra lēmumu nosūta publiskā partnera pārstāvim un privātajam partnerim triju darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas, ja vien pieteikumā nav norādīts, ka publiskā partnera pārstāvis vai privātais partneris, vai publiskā partnera pārstāvja vai privātā partnera pilnvarotā persona lēmumu Uzņēmumu reģistrā vēlas saņemt personīgi.
20. Katram publiskās un privātās partnerības līgumam piešķir individuālu reģistrācijas numuru un iekārto atsevišķu reģistrācijas lietu. Reģistrācijas lietā glabā dokumentus, uz kuru pamata izdarīti ieraksti līgumu reģistrā, kā arī citus normatīvajos aktos paredzētos dokumentus.
21. Ja līgumu reģistrā konstatēta pārrakstīšanās kļūda, Uzņēmumu reģistra valsts notārs nosūta paziņojumu publiskā partnera pārstāvim un privātajam partnerim, norādot:

21.1. kāda kļūda līgumu reģistra ierakstos konstatēta;

21.2. kā līgumu reģistra ieraksts tiks labots;

21.3. samērīgu termiņu iebildumu celšanai.
22. Ja publiskā partnera pārstāvis vai privātais partneris paziņojumā noteiktajā termiņā iebildumus neceļ, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par līgumu reģistra ierakstu labošanu un izdara par to attiecīgu atzīmi līgumu reģistra ierakstos.
23. Šo noteikumu 21. un 22.punktā minētos nosacījumus nepiemēro, ja pārrakstī­šanās kļūdu līgumu reģistra ierakstos konstatējis publiskā partnera pārstāvis vai privātais partneris.
24. Ja lēmums par koncesijas resursu nodošanu koncesijā pieņemts un koncesijas piešķiršanas nosacījumi apstiprināti saskaņā ar Koncesiju likuma nosacījumiem, Uzņēmumu reģistrs līgumu reģistrā par koncesijas līgumu ieraksta šo noteikumu 4.2., 4.3., 4.4., 4.6., 4.7., 4.8., 4.9., 4.11., 4.12., 4.13. un 4.14.apakšpunktā minētās ziņas. Šo noteikumu nosacījumus piemēro līgumu reģistra ierakstiem, kas izdarīti saskaņā ar Publiskās un privātās partnerības likuma pārejas noteikumu 9.punktu, ja tajos tiek izdarīti grozījumi.
25. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004.gada 10.augusta noteikumus Nr.700 “Koncesijas līgumu reģistrācijas, uzskaites un kontroles kārtība” (Latvijas Vēstnesis, 2004, 128.nr.).
Ministru prezidents V.Dombrovskis

Tieslietu ministrs M.Segliņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.1184

N1184-PIEL_1_PAGE_1.JPG (97339 bytes)

N1184-PIEL_1_PAGE_2.JPG (103508 bytes)

N1184-PIEL_1_PAGE_3.JPG (93679 bytes)

N1184-PIEL_1_PAGE_4.JPG (98476 bytes)

Tieslietu ministrs M.Segliņš
2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.1184


N1184-PIEL_2_PAGE_1.JPG (111912 bytes)N1184-PIEL_2_PAGE_2.JPG (104542 bytes)N1184-PIEL_2_PAGE_3.JPG (96427 bytes)

Tieslietu ministrs M.Segliņš
3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.1184

N1184-PIEL_3_PAGE_1.JPG (121392 bytes)

N1184-PIEL_3_PAGE_2.JPG (75395 bytes)

Tieslietu ministrs M.Segliņš

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!