• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Uzaicinājumi nokārtot saistības. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 14.10.2009., Nr. 163 https://www.vestnesis.lv/ta/id/199063

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Uzaicinājumi uz tiesu

Vēl šajā numurā

14.10.2009., Nr. 163

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Uzaicinājumi nokārtot saistībasRP SIA “Krasta nami” brīdina īrnieku Eduardu Kutajevu (pers. kods 1510XX-XXXXX) Rīgā, Gogoļa ielā 13/2-28. Jūs vairāk nekā trīs mēnešus neesat maksājis dzīvojamās telpas īres maksu un maksu par pamatpakalpojumiem. Parāda nesamaksāšanas gadījumā mēneša laika no šī brīdinājuma publicēšanas tiks iesniegta tiesā prasība saskaņā ar likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 28.2.p., par īres līguma izbeigšanu un jūsu izlikšanu no dzīvojamās telpas.


 

Ogres novada pašvaldības aģentūra „Mālkalne” brīdina dzīvojamo telpu īrniekus IVETU ŠILĒNU, pers. kods 1705XX-XXXXX, par Indrānu ielā 24-4, Ogrē, ONU VJATERI, pers. kods 2907XX-XXXXX, VAIRU VJATERI, pers. kods 0404XX-XXXXX, VAIRI VJATERU, pers. kods 0404XX-XXXXX, un MATĪSU VJATERU, pers. kods 1707XX-XXXXX, par Mālkalnes prospektā 38-227, Ogrē, dzīvojamās telpas īres maksas un maksas par komunāliem pakalpojumiem parāda samaksāšanas nepieciešamību. Ja parāds netiks samaksāts viena mēneša laikā pēc šīs publikācijas, pret jums, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumdošanu, tiks sniegta prasība tiesā par izlikšanu no dzīvojamām telpām un parāda piedziņu.


Paziņojums Jakovam Kuļņevam, pers. kods 3005XX-XXXXX. Manā izpildu lietvedībā atrodas izpildu lieta nr. 453/C3.2/2009 par Jakova Kuļņeva, pers. kods 3005XX-XXXXX, saistības LVL 208760,74 bezstrīdus piespiedu izpildīšanu AS „Parex banka”, reģ.nr. 40003074590, labā. Piedzinējs lūdzis vērst piedziņu uz jums piederošo nekustamo īpašumu Rīgā, Ūnijas ielā 53, kadastra nr.0100 070 0312. Jūs tiekat uzaicināts nokārtot parādu LVL 213565,54 un ar nolēmuma izpildi saistītos izdevumus LVL 11035,88, kopējā summa - LVL 224601,42 (divi simti divdesmit četri tūkstoši seši simti viens lats un 42 santīmi). Minēto parāda summu un nolēmuma izpildes izdevumus jūs līdz izsolei varat iemaksāt Rīgas apgabaltiesas iecirkņa nr.53 zvērinātas tiesu izpildītājas Kristīnes Jansones depozīta kontā: reģ.nr.21037811644, Parex banka, konta nr. LV86PARX0005533630001, PARXLV2X.

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa nr.53 zvērināta tiesu izpildītāja K.Jansone, tālr. 67271344.


Jurij Karelov, dzim. 01.04.1971.! Uzaicinu jūs samaksāt parādu Ls 53559,44 un saskaņā ar CPL 566.p. 1.d., 568.p. 1.d. Ls 1326,05 - sprieduma izpildes izdevumus -, kas izveidojušies līdz sludinājuma publicēšanai, bet kopā Ls 54885,49, pamatojoties uz Rīgas rajona tiesas 2009.gada 7.maijā pieņemto lēmumu nr.3-12/2667 par Ls 53559,44 piedziņu no Jurija Karelova par labu ASV Bezpeļņas sabiedrībai „Baltijas-Amerikas Uzņēmējdarbības fonds”, kuru uz pilnvaras pamata pārstāv Allied Irish Banks, p.l.c. Latvijas filiāle. Norādītā summa jāsamaksā ne vēlāk kā desmit dienu laikā no šī sludinājuma publicēšanas zvērināta tiesu izpildītāja Sanda Tomsona, reģ. nr. LV05057210029, depozīta kontā nr. LV94UNLA0050012148603 AS “SEB banka”, kods UNLALV2X. Ja minētajā termiņā jūs nenokārtosiet šo saistību, tiesas nolēmums tiks izpildīts piespiedu kārtā un jums saskaņā ar CPL 566.-568.p. būs jāsedz papildus ar tā izpildi saistītie izdevumi. Vienlaikus paziņoju, ka, pamatojoties uz CPL 601.p., no paziņojuma publicēšanas Jurijam Karelovam ir aizliegts atsavināt nekustamo īpašumu - zemes gabalu d/s „Dole” nr.163 un uz zemes gabala esošo dārza māju un palīgceltni, kas nav nodotas ekspluatācijā -, kurš atrodas „d/s „Dole” nr.163”, Salaspils nov., Salaspils l.t., kadastra nr.8031 008 0441, atsavināt vai bojāt nekustamā īpašuma piederumus, nodot nekustamo īpašumu valdījumā citai personai, tajā skaitā slēgt nomas, īres un citus nekustamo īpašumu apgrūtinošus līgumus, vai to ieķīlāt. Līgumi, kurus par nekustamo īpašumu parādnieks noslēdzis pēc tam, kad zemesgrāmatā izdarīta piedziņas atzīme, nav spēkā attiecībā uz piedzinēju un nekustamā īpašuma pircēju izsolē. Daru zināmu, ka, pamatojoties uz CPL 604.p. 1.d.,veikts nekustamā īpašuma „d/s „Dole” nr.163”, Salaspils nov., Salaspils l.t., kadastra nr.8031 008 0441, novērtējums, saskaņā ar kuru minētā nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība ir Ls 15 900.

S.Tomsons, tālr. 67312401


Paziņojums par parāda nokārtošanu un priekšlikums nolēmumu izpildīt labprātīgi izpildu lietā nr.613-C51/2009. Aivi Kaļva! Latgales apgabaltiesas zvērinātas tiesu izpildītājas Alīnas Kuprijanovas, amata vieta nr.40, prakses vieta: Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93a, lietvedībā atrodas Balvu rajona tiesas 11.06.2009. izsniegtais lēmums nr.3-12-427/2 par nekustamā īpašuma labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 551.p. 1.d. jums tika piedāvāts nokārtot savu saistību ar piedzinēju AS „SEB banka”, samaksāt valsts nodevu un ar sprieduma izpildi saistītos izdevumus (CPL 556.p. 1.d., 568.p. 1.d. pēc taksēm), naudu iemaksājot tiesu izpildītāja depozīta kontā SEB bankā, konts nr. LV77UNLA0050002454729, kods UNLA2X. Paziņoju jums, ka piedzinēja akciju sabiedrības „SEB banka”, reģistrācijas nr.40003151743, pilnvarots pārstāvis Allied Irish Banks, p.l.c. Latvijas filiāle saskaņā ar Civilprocesa likuma 557.pantu norādījis piespiedu izpildes līdzekli - piedziņas vēršanu uz jums piederošo nekustamo īpašumu „Cerības”, Reči, Balvu pagasts, Balvu rajons, kadastra numurs 0500 903 1192. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 601.panta 1.daļu no paziņojuma saņemšanas dienas jums ir aizliegt atsavināt šo nekustamo īpašumu, cirst tajā mežu, izņemot saimniecības uzturēšanai nepieciešamo; ieķīlāt; apgrūtināt ar lietu tiesībām. Līgumi, kuri par šo nekustamo īpašumu tiks noslēgti pēc piedziņas atzīmes izdarīšanas zemesgrāmatā/Valsts zemes dienestā, nebūs spēkā attiecībā uz piedzinēju un nekustamā īpašuma pircēju izsolē. Vienlaikus paziņoju, ka saskaņā ar 2009.gada 11.jūnijā izsniegto Balvu rajona tiesas lēmumu nr.3-12-427/2 nekustamā īpašuma „Cerības” Rečos, Balvu pagastā, Balvu rajonā, kadastra numurs 0500 903 1192, izsoles sākumcena ir noteikta Ls 4500. Papildus informēju, ka ar jautājumiem, kas saistīti ar saistību piedziņu no jums konkrētajā lietā, jūs varat vērsties pie zvērinātas tiesu izpildītājas Alīnas Kuprijanovas prakses vietā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93a, LV-4601, vai pa tālr. +371-64622210, fakss +371-64622210, e-pasts: alina.zake@lzti.lv; pieņemšanas laiks: otrdienās no plkst. 8.00 līdz 18.00.

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!