• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2009. gada 6. oktobra noteikumi Nr. 1145 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma "Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana" īstenošanai". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 9.10.2009., Nr. 161 https://www.vestnesis.lv/ta/id/198898-valsts-un-eiropas-savienibas-atbalsta-pieskirsanas-administresanas-un-uzraudzibas-kartiba-pasakuma-meza-ekonomiskas-vertibas-uz...

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.1146

Noteikumi par Veselības norēķinu centra sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi

Vēl šajā numurā

09.10.2009., Nr. 161

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 1145

Pieņemts: 06.10.2009.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.1145

Rīgā 2009.gada 6.oktobrī (prot. Nr.67 32.§)

Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma “Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana” īstenošanai

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5.panta ceturto un septīto daļu

 

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākuma “Meža ekonomiskās vērtības uzla­bošana” īstenošanai (turpmāk – pasākums).

2. Uz valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu pasākuma īste­nošanai (turpmāk – atbalsts) attiecas arī normatīvie akti par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai.

3. Pasākuma mērķis ir palielināt meža ekonomisko vērtību, nodrošinot ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu.

4. Pasākuma īstenošanas vieta ir Latvijas lauku teritorija.

5. Atbalsta pretendents (turpmāk – pretendents) ir:

5.1. fiziska persona – meža zemes īpašnieks;

5.2. juridiska persona, kuras privātā kapitāla daļas ir 50 vai vairāk pro­centu un kura ir meža zemes īpašnieks;

5.3. pašvaldība – meža zemes īpašnieks;

5.4. pašvaldības kapitālsabiedrība, kas apsaimnieko pašvaldības īpašumā esošu meža zemi.

6. Pasākuma ietvaros tiek atbalstītas šādas aktivitātes:

6.1. jaunaudžu kopšana;

6.2. mazvērtīgu mežaudžu nomaiņa;

6.3. jaunaudžu kopšanai un mazvērtīgu mežaudžu nomaiņai paredzētu jaunu instrumentu un aprīkojuma iegāde.

7. Pretendents šo noteikumu 6.punktā minētās aktivitātes var īstenot vienā projektā.

8. Mazvērtīga mežaudze šo noteikumu izpratnē ir:

8.1. dabiski atjaunojies izcirtums vai mežaudze, kurā vidējais valdošās koku sugas koku augstums meža apsaimniekošanas plāna (turpmāk – plāns) (1.pielikums) saskaņošanas dienā ir divi līdz seši metri un meža augšanas ap­stāk­ļiem piemērotu koku skaits saskaņā ar normatīvajiem aktiem par meža atjaunošanu ir mazāks par koku skaitu, kas atbilst kritiskajam šķērs­laukumam saskaņā ar normatīvajiem aktiem par koku ciršanu meža zemēs;

8.2. neproduktīva mežaudze saskaņā ar normatīvajiem aktiem par koku ciršanu meža zemēs.

II. Atbalsta veids un apmērs

9. Projekta attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz:

9.1. 210 latu par hektāru vienā kopšanas reizē šo noteikumu 6.1.apakš­punktā minētajai aktivitātei;

9.2. 300 latu par hektāru, ja vienlaikus ar nākotnes koku kopšanu tos atza­ro, šo noteikumu 6.1.apakšpunktā minētajai aktivitātei;

9.3. 840 latu par hektāru šo noteikumu 6.2.apakšpunktā minētajai aktivi­tātei.

10. Atbalsta intensitāte šo noteikumu 6.punktā minētajām aktivitātēm ir 50 procentu.

11. Pretendents atbalstu par šo noteikumu 6.3.apakšpunktā minēto aktivitāti var saņemt, ja tā īpašumā ir vismaz trīs hektāri meža vienas vai abu šo noteikumu 6.1. vai 6.2.apakšpunktā minēto aktivitāšu īstenošanai.

12. Pretendents vienā gadā var plānot vienas vai abu šo noteikumu 6.1. un 6.2.apakš­punktā minēto aktivitāšu īstenošanu platībā, kas nav lielāka par 50 hekt­āriem.

13. Īstenojot šo noteikumu 6.1.apakš­punktā minēto aktivitāti, atbalstu var saņemt:

13.1. divas reizes par tādas mežaudzes kopšanu, kurā vidējais valdošās koku sugas koku augstums ir mazāks par sešiem metriem, kopšanu veicot ne biežāk kā reizi trijos gados;

13.2. vienu reizi par tādas mežaudzes kopšanu, kuras vidējais valdošās koku sugas koku augstums ir seši līdz 10 metri;

13.3. par nākotnes koku kopšanu mež­audzē, kurā valdošās sugas koku vidējais augstums ir seši līdz 10 metri.

14. Pretendentam viena projekta kopējā attiecināmo izmaksu summa šo noteikumu 6.3.apakšpunktā minētajā aktivitātē ir ne vairāk kā Ls 3514 vienā izmaksas reizē vai EUR 10 000 ekvivalents latos laikposmā līdz 2013.gadam. Minimālais projekta attiecināmo izmaksu apmērs ir EUR 1000 ekvivalents latos.

III. Pieteikšanās un projekta iesniegumu vērtēšanas nosacījumi

15. Pretendents personīgi vai pa pastu vai elektronisko pastu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu Lauku atbalsta dienestā iesniedz šādus dokumentus:

15.1. projekta iesniegumu (2.pielikums);

15.2. Valsts meža dienestā ne agrāk kā gadu pirms projekta iesnieguma iesniegšanas saskaņotu plānu;

15.3. kredītiestādes vai krājaizdevumu sabiedrības izziņu par gatavību izskatīt kredīta piešķiršanu, ja projekta īstenošanai paredzēts ņemt kredītu un projekta attiecināmo izmaksu apmērs pārsniedz 1500 latu, izņemot šo noteikumu 5.3.apakšpunktā minēto pretendentu;

15.4. ja projekta iesniedzējs ir:

15.4.1. pašvaldības kapitālsabiedrība, – kapitālsabiedrības valdes lēmumu par piedalīšanos projektā un informāciju par visām saistībām, kas attiecas uz projekta īstenošanu, kopējām izmaksām un finansēšanas avotiem;

15.4.2. pašvaldība, – pašvaldības lēmumu par piedalīšanos projektā un informāciju par visām saistībām, kas attiecas uz projekta īstenošanu, kopējām izmaksām un finansēšanas avotiem;

15.5. meža īpašnieku biedrības izsniegtu izziņu, kas izsniegta ne agrāk kā vienu mēnesi pirms projekta iesnieguma iesniegšanas un kas apliecina, ka pretendents ir biedrības biedrs, ja pretendents ir biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrētas meža īpašnieku biedrības biedrs;

15.6. Mežu uzraudzības padomes (Forest Stewardship Council (FSC)) vai Mežu sertificēšanas shēmu veicināšanas programmas (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC)) sertifikāta kopiju (atbilstību oriģinālam apliecina pretendents), ja meža īpašums sertificēts atbil­stoši meža apsaimniekošanas sertifikācijas shēmai;

15.7. pretendenta deklarāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai.

16. Ja pretendents paredz šo noteikumu 6.punktā minēto aktivitāšu īste­nošanu vairāku pašvaldību teritorijās, plānotās darbības var apkopot vienā projekta iesniegumā.

17. Šo noteikumu 15.punktā minētos dokumentus iesniedz:

17.1. juridiska persona – Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaim­niecības pārvaldē, kuras teritorijā šī persona reģistrēta;

17.2. fiziska persona – Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaim­niecības pārvaldē, kuras teritorijā paredzēts īstenot projektu vai tā daļu.

18. Lauku atbalsta dienests līdz šo noteikumu 19.punktā minētā finansējuma kritērija izpildei vērtē un apstiprina iesniegtos projekta iesnie­gumus, nepiemērojot šo noteikumu 20.punktā minēto vērtējumā iegūto punktu summas salīdzināšanas procedūru. Lauku atbalsta dienests nodrošina publiski pieejamu informāciju par konkrētā kārtā pieejamā finansējuma atlikumu.

19. Ja iesniegto projektu īstenošanai apstiprinātais finansējums sasniedz 80 procentu no konkrētā kārtā pieejamā finansējuma, Lauku atbalsta dienests turpina pieņemt projekta iesniegumus vēl vismaz 30 kalendāra dienas, tos apkopojot un vērtējot atbilstoši šo noteikumu 20.punktā noteiktajām prasībām.

20. Lauku atbalsta dienests projekta iesniegumus izvērtē saskaņā ar projektu atlases kritērijiem (3.pielikums) un sarindo dilstošā secībā atbilstoši projektu vērtējumā iegūto punktu summai.

21. Ja vērtēšanā iegūto punktu summa ir vienāda, priekšroka atbalsta saņemšanai ir pretendentam, kurš plāno projekta īstenošanu pašvaldības teritorijā ar mazāku teritorijas attīstības indeksu atbilstoši normatīvajiem aktiem par teritorijas attīstības indeksu.

22. Ja projektu paredzēts īstenot vairāku pašvaldību teritorijās, ņem vērā tās pašvaldības teritorijas attīstības indeksu, kurā atrodas lielākā mežaudžu platība.

IV. Plāna saturs un saskaņošanas kārtība

23. Plānā ietver informāciju par:

23.1. šo noteikumu 6.1. un 6.2.apakšpunktā minēto aktivitāšu īstenošanu;

23.2. pasākumu “Lauksaimniecībā neizmantojamās zemes pirmreizējā apmežošana” un “Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un preventīvu pasākumu ieviešana” īstenošanu, ja pretendents paredz to īstenošanu Lauku attīstības programmas ietvaros.

24. Plānam pievieno meža zemju plāna vai zemes robežu plāna kopiju vai abus minētos dokumentus ar iezīmētu šo noteikumu 23.punktā minēto aktivitāšu un pasākumu īstenošanas platību.

25. Pretendents plānu un šo noteikumu 24.punktā minētos dokumentus caurauklo (šī prasība neattiecas, ja dokumentus sagatavo atbilstoši normatīva­jiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu) un personīgi vai pa pastu vai elektronisko pastu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko doku­mentu noformēšanu iesniedz Valsts meža dienestā.

26. Ja informācija pretendenta iesniegtajos dokumentos nav precīza vai plānotie pasākumi neatbilst plāna saskaņošanas nosacījumiem, Valsts meža dienests rakstiski pieprasa papildu informāciju vai plāna precizēšanu. Pretendents 10 darbdienu laikā pēc vēstules saņemšanas iesniedz nepieciešamo papildu informāciju Valsts meža dienestā.

27. Valsts meža dienests mēneša laikā pēc plāna vai šo noteikumu 26.punktā minētās informācijas saņemšanas pārbauda īpašumu dabā, pieņem lēmumu par plāna saskaņošanu vai noraidīšanu un informē par to pretendentu.

28. Valsts meža dienests šo noteikumu 6.1.apakšpunktā minētās akti­vitātes īstenošanai plānu saskaņo, ja ievēroti šādi nosacījumi:

28.1. projekta īstenošanas platībā ir bijusi meža inventarizācija atbilstoši normatīvajiem aktiem par meža inventarizāciju un Meža valsts reģistra infor­mācijas apriti;

28.2. kopšana mežaudzē ir nepieciešama;

28.3. valdošās koku sugas koku vidējais augstums plāna saskaņošanas brīdī ir ne vairāk kā 10 metri;

28.4. ja pēc mežaudzes kopšanas iespējami abiotisku un biotisku faktoru izraisīti mežaudzes bojājumi, atļauti no šo noteikumu atbalsta piešķiršanas nosacījumiem atšķirīgi nosacījumi, tos paredzot plānā.

29. Valsts meža dienests šo noteikumu 6.2.apakšpunktā minētās aktivitātes īstenošanai plānu saskaņo, ja ievēroti šādi nosacījumi:

29.1. projekta īstenošanas platībā ir bijusi meža inventarizācija atbilstoši normatīvajiem aktiem par meža inventarizāciju un Meža valsts reģistra informācijas apriti;

29.2. mežaudze atbilst šo noteikumu 8.punktā minētajiem mazvērtīgas mežaudzes kritērijiem vai Valsts meža dienests konkrēto mežaudzi ir atzinis par mazvērtīgu.

30. Šo noteikumu 6.2.apakšpunktā minētās aktivitātes īstenošanai Valsts meža dienests vienlaikus ar plāna saskaņošanu izsniedz koku ciršanas apliecinājumu, ja to nav iesniedzis pretendents.

31. Valsts meža dienests nesaskaņo plānu, ja pretendents ir saukts pie administratīvās atbildības saskaņā ar Administratīvo pārkāpumu kodeksa 57.1, 66.3, 66.4, 67., 67.1, 68., 71. vai 71.1pantu un nav samaksājis administratīvo sodu.

32. Izmaiņas plānā pretendents saskaņo ar Valsts meža dienestu un mēneša laikā pēc saskaņošanas rakstiski iesniedz Lauku atbalsta dienestā, ja paredzēts mainīt atjaunojamo vai ieaudzējamo koku sugu vai pasākumu izpildes termiņu (ja mainīts kalendāra gads) vai tos abus.

V. Atbalsta piešķiršanas nosacījumi

33. Atbalsta piešķiršanas nosacījumi šo noteikumu 6.1.apakšpunktā minētajā aktivitātē ir šādi:

33.1. atjaunotās un ieaudzētās mežaudzes, kurās vidējais valdošās koku sugas koku augstums ir ne vairāk kā seši metri, atbilst atjaunotās mežaudzes kopšanas pārbaudes kritērijiem, kas noteikti normatīvajos aktos par meža atjaunošanu;

33.2. atjaunotās un ieaudzētās mežaudzes, kurās valdošās koku sugas koku vidējais augstums ir vairāk nekā seši metri, atbilst šādiem kritērijiem:

33.2.1. valdošā koku suga ir piemērota meža augšanas apstākļu tipam atbilstoši normatīvajiem aktiem par meža atjaunošanu;

33.2.2. koku skaits mežaudzē atbilstoši valdošās sugas koku vidējam augstumam nav lielāks kā normālais koku skaits vienā hektārā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par meža inventarizāciju un Meža valsts reģistra informācijas apriti;

33.2.3. ja kopti nākotnes koki, atbrīvota augšanas telpa vismaz divu metru rādiusā ne mazāk kā 500 kokiem vienā hektārā;

33.2.4. ja nākotnes koki ir kopti un vienlaikus atzaroti, atzarota vismaz viena trešdaļa no koka augstuma;

33.3. kopto koku skaits atbilst plānā noteiktajam, ja plānā saskaņoti atšķirīgi kopšanas kritēriji.

34. Jaunaudze, kurā valdošā koku suga ir baltalksnis, atbilst tādas mežaudzes kopšanas pārbaudes kritērijiem, kurā valdošā koku suga ir bērzs.

35. Šo noteikumu 33.2.apakšpunktā minētajās mežaudzēs, veicot kopšanas pārbaudi, mēra mežaudzes pirmajā stāvā augošos kokus.

36. Atbalsta piešķiršanas nosacījumi šo noteikumu 6.2.apakšpunktā minētajā aktivitātē ir šādi:

36.1. mazvērtīgas mežaudzes nomaiņai izmantots piemērotas izcelsmes stādāmais materiāls, kas atbilst normatīvajos aktos par meža reproduktīvo materiālu noteiktajām prasībām;

36.2. stādīto koku skaits ir vismaz 80 procentu no meža atjaunošanai minimāli noteiktā koku skaita;

36.3. izveidotā mežaudze atbilst atjaunotas mežaudzes kritērijiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par meža atjaunošanu.

37. Projekta īstenošanas platībai ir skaidri redzamas, ja nepieciešams, iezīmētas ārējās robežas dabā, kuras identificējamas pārbaudes laikā.

VI. Veikto darbību pārbaude

38. Atbalsta saņēmējs, kas pilnībā vai daļēji izpildījis projektā paredzētās darbības, personīgi vai pa pastu vai elektronisko pastu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu iesniedz Valsts meža dienestā pārskatu par projekta īstenošanas rezultātiem (turpmāk – pārskats) (4.pielikums). Vienlaikus ar pārskatu iesniedz:

38.1. meža reproduktīvā materiāla izcelsmi un iegādi apliecinošu dokumentu kopijas (uzrāda oriģinālus) (šī prasība neattiecas, ja minētos doku­mentus sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu), ja īsteno šo noteikumu 6.2.apakšpunktā minēto akti­vitāti;

38.2. skici (projekta īstenošanas platību ārējo robežu grafisku attēlu ar piesaisti stigai, trasei, robežzīmei, grāvim, izcirtuma malai) mērogā 1 : 5000,1 : 10 000 vai 1 : 2000. Piesaisti nenorāda, ja vismaz vienai no platību ārējām robežām (virsotnēm) ir norādītas koordinātas LKS-92 koordināšu sistēmā. Skici var sagatavot arī elektroniski.

39. Valsts meža dienests mēneša laikā pēc pārskata saņemšanas par vienas vai abu šo noteikumu 6.1. un 6.2.apakšpunktā minēto aktivitāšu īstenošanu pārbauda kopto vai atjaunoto (nomainīto) mežaudzi.

40. Valsts meža dienests, apstiprinot pārskatu, apliecina, ka viena vai abas šo noteikumu 6.1. un 6.2.apakšpunktā minētās aktivitātes īstenotas pārskatā norādītajā apjomā.

41. Valsts meža dienests 10 darbdienu laikā pēc pārskata apstiprināšanas iesniedz to Lauku atbalsta dienestā.

VII. Atbalsta saņemšana

42. Pēc pozitīva Valsts meža dienesta lēmuma saņemšanas atbalsta saņēmējs Lauku atbalsta dienestā iesniedz maksājuma pieprasījumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai.

43. Atbalstu par šo noteikumu 6.3.apakš­punktā minēto aktivitāti var saņemt pēc tam, kad ir īstenota viena vai abas šo noteikumu 6.1. un 6.2.apakšpunktā minētās aktivitātes projekta iesniegumā norādītajā apjomā.

44. Atbalsta saņēmējs pie maksājuma pieprasījuma pievieno šādus dokumentus:

44.1. apliecinājumu par veiktā darba apjomu, ja jaunaudzi ir kopis un kokus stādījis atbalsta saņēmējs;

44.2. dokumentu kopijas, kas apliecina maksājumus vai darījumus, kuri saistīti ar šo noteikumu 6.1., 6.2. un 6.3.apakšpunktā minēto aktivitāšu īstenošanu, ja tādi bijuši (uzrāda dokumentu oriģinālus).

VIII. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

45. Projekta attiecināmās izmaksas ir:

45.1. jaunaudžu kopšanas izmaksas, tajā skaitā nākotnes koku atzarošanas izmaksas, ja to veic šo noteikumu 13.3.apakš­punktā minētajās mežaudzēs, – saistībā ar šo noteikumu 6.1.apakšpunktā minēto aktivitāti;

45.2. mežaudzes atjaunošanas izmaksas, tajā skaitā par augsnes sagatavošanu stādīšanai, stādāmā materiāla iegādi, stādīšanu un kopšanu mežaudzes ierīkošanas gadā, – saistībā ar šo noteikumu 6.2.apakš­punktā minēto aktivitāti;

45.3. jaunaudžu kopšanai un mazvērtīgo mežaudžu nomaiņai paredzētu jaunu instrumentu, aprīkojuma un darba aizsardzības līdzekļu izmaksas – saistībā ar šo noteikumu 6.3.apakšpunktā minēto aktivitāti.

46. Projekta neattiecināmās izmaksas ir:

46.1. mazvērtīgās mežaudzes novākšana – saistībā ar šo noteikumu 6.2.apakšpunktā minēto aktivitāti;

46.2. mežizstrādes tehnikas un tās aprīkojuma izmaksas – saistībā ar šo noteikumu 6.3.apakšpunktā minēto aktivitāti;

46.3. bankas procentu maksājumi, maksa par naudas pārskaitījumiem, valūtas maiņas komisijas maksājumi un valūtas svārstību radītie zaudējumi;

46.4. naudas sodi, līgumsodi un tiesāšanās izdevumi;

46.5. instrumentu un aprīkojuma tehniskās apkopes, rezerves daļu un ekspluatācijas izdevumi;

46.6. citas izmaksas, kas nav attiecināmas saskaņā ar Padomes 2005.gada 20.septembra Regulu (EK) Nr.1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr.1974/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr.1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA).

IX. Noslēguma jautājumi

47. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumus Nr.753 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma “Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana” īstenošanai” (Latvijas Vēstnesis, 2008, 148.nr.).

48. Šajos noteikumos minētās prasības par plānu nav attiecināmas uz plāniem, kas saskaņoti ar Valsts meža dienestu pirms šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, ievērojot šo noteikumu 15.2.apakšpunktā minēto nosacījumu.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministrs J.Dūklavs

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 10.oktobri.

pielikumi 1,2 un 4

ZIP 439kb

1.pielikums

Ministru kabineta

2009.gada 6.oktobra noteikumiem Nr.1145

KN1145-PIEL1_PAGE_1.JPG (90124 bytes)

KN1145-PIEL1_PAGE_2.JPG (88684 bytes)

KN1145-PIEL1_PAGE_3.JPG (13261 bytes)

Zemkopības ministrs J.Dūklavs

 

Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums

Ministru kabineta

2009.gada 6.oktobra noteikumiem Nr.1145

KN1145-PIEL2_PAGE_1.JPG (91158 bytes)

KN1145-PIEL2_PAGE_2.JPG (94463 bytes)

KN1145-PIEL2_PAGE_3.JPG (132623 bytes)

KN1145-PIEL2_PAGE_4.JPG (36041 bytes)

KN1145-PIEL2_PAGE_5.JPG (77754 bytes)

KN1145-PIEL2_PAGE_6.JPG (43515 bytes)

KN1145-PIEL2_PAGE_7.JPG (105026 bytes)

 

Zemkopības ministrs J.Dūklavs

 

3.pielikums

Ministru kabineta

2009.gada 6.oktobra noteikumiem Nr.1145

Projektu atlases kritēriji

Nr.
p.k.

Projekta atlases kritērijs

Maksimāli iespējamais punktu skaits

Rādītājs

Punktu skaits

1.

Pretendents ir biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrētas meža īpašnieku biedrības biedrs

5

5

0

2.

Jaunaudžu kopšana paredzēta mākslīgi atjaunotās mežaudzēs

20

20

0

3.

Attiecīgajai platībai, kurā paredzēta mežaudžu kopšana vai mazvērtīgu mežaudžu nomaiņa, ir piešķirts ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas sertifikāts

5

5

0

 

 

Zemkopības ministrs J.Dūklavs

 

4.pielikums

Ministru kabineta

2009.gada 6.oktobra noteikumiem Nr.1145

KN1145-PIEL4_PAGE_1.JPG (93281 bytes)

KN1145-PIEL4_PAGE_2.JPG (100190 bytes)

KN1145-PIEL4_PAGE_3.JPG (14407 bytes)

KN1145-PIEL4_PAGE_3.JPG (14407 bytes)

Zemkopības ministrs J.Dūklavs

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!