• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2009. gada 15. septembra noteikumi Nr. 1045 "Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu iesniegšanas, izskatīšanas un apmierināšanas kārtība". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 18.09.2009., Nr. 149 https://www.vestnesis.lv/ta/id/197874

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.1046

Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 5.aprīļa noteikumos Nr.225 "Dzīvojamo māju privatizācijas ierosinājumu reģistrācijas kārtība"

Vēl šajā numurā

18.09.2009., Nr. 149

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 1045

Pieņemts: 15.09.2009.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.
Ministru kabineta noteikumi Nr.1045

Rīgā 2009.gada 15.septembrī (prot. Nr.57 17.§)
Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu iesniegšanas, izskatīšanas un apmierināšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar likuma “Par darbinieku aizsardzību darba
devēja maksātnespējas gadījumā” 10.panta otro daļu
I. Vispārīgais jautājums
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā maksātnespējīgā darba devēja maksāt­nespējas procesa administrators (turpmāk – administrators) iesniedz valsts aģentūrā “Maksātnespējas administrācija” (turpmāk – Maksātnespējas adminis­trācija) informāciju par maksātnespējīgo darba devēju darbinieku (turpmāk – darbinieki) prasījumiem, un kārtību, kādā no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem tiek apmierināti darbinieku prasījumi.
II. Iesniegums darbinieku prasījumu apmierināšanai
2. Administrators iesniedz Maksātnespējas administrācijā šādus dokumen­tus (vai norāda, ka attiecīgie dokumenti iesniegti Maksātnespējas administrācijā):

2.1. iesniegumu darbinieku prasījumu apmierināšanai no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem (1.pielikums);

2.2. darbinieku sarakstus (2., 3., 4., 5., 6. un 7.pielikums);

2.3. administratoram iesniegtos darbinieku (kreditoru) prasījumus (kreditoru prasījumu dokumentu kopijas);

2.4. dokumentus (kopijas), kas apliecina, ka starp darbinieku un maksāt­nespējīgo darba devēju ir bijušas vai ir darba tiesiskās attiecības;

2.5. dokumentus (kopijas), kas apliecina darbinieku prasījumu (par darba samaksu, par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, par cita veida apmaksātu prom­būtni, par atlaišanas pabalstu, par kaitējuma atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību) pamatotību (1.pielikums);

2.6. Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par maksātnespējīgā darba devēja nodokļu parādiem, kas apliecina maksātnespējīgā darba devēja parādu par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumiem, kas saistīti ar darbinieku prasījumiem.
3. Maksātnespējas procesā, kurā piemērojamas likuma “Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju” normas, papildus šo noteikumu 2.punktā minētajiem dokumentiem administrators iesniedz Maksātnespējas administrācijā šādus dokumentus (vai norāda, ka attiecīgie dokumenti iesniegti Maksātnespējas administrācijā):

3.1. tiesas spriedumu par maksātnespējas pasludināšanu (norakstu);

3.2. tās kreditoru sapulces protokolu (kopiju), kurā pieņemts lēmums par maksātnespējas stāvokļa risinājuma noteikšanu;

3.3. tās kreditoru sapulces protokolu, kurā pieņemts lēmums par atzīto nenodrošināto kreditoru saraksta apstiprināšanu;

3.4. atzīto nenodrošināto kreditoru sarakstu (kopiju);

3.5. tās kreditoru sapulces protokolu (kopiju), kurā pieņemts lēmums par Maksātnespējas administrācijas izmaksāto vai izmaksājamo summu atmaksā­šanu pilnā apmērā, ja par maksātnespējas stāvokļa risinājumu apstiprināts mier­izlīgums vai sanācija.
4. Maksātnespējas procesā, kurā piemērojamas Maksātnespējas likuma normas, papildus šo noteikumu 2.punktā minētajiem dokumentiem administra­tors iesniedz Maksātnespējas administrācijā šādus dokumentus (vai norāda, ka attiecīgie dokumenti iesniegti Maksātnespējas administrācijā vai ar likumu pilnvarotajā iestādē, kas ved maksātnespējas reģistru):

4.1. tiesas spriedumu par juridiskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanu (norakstu);

4.2. administratora lēmumu par darbinieku kreditoru prasījumu atzīšanu (kopiju);

4.3. administratora rakstisku apliecinājumu par darbinieku kreditoru prasī­jumu atzīto summu iekļaušanu kreditoru prasījumu reģistrā (apliecināts izraksts no kreditoru prasījumu reģistra).
5. Maksātnespējas administrācijai ir tiesības pieprasīt un saņemt no admi­nistratora arī citu informāciju, kas apliecina darbinieku prasījumu un to apmēra pamatotību. Administrators pēc Maksātnespējas administrācijas pieprasījuma tās noteiktajā termiņā iesniedz Maksātnespējas administrācijā informāciju un dokumentus saistībā ar darbinieku prasījumiem.
6. Administrators ir atbildīgs par iesniegumā norādīto ziņu (personu datu, summu, maksājumu periodu, darba tiesisko attiecību periodu, rekvizītu) patie­sumu un apliecina to ar parakstu.
III. Darbinieku prasījumu apmierināšanas kārtība
7. Maksātnespējas administrācija, pamatojoties uz administratora iesnie­gumu un tam pievienotajiem dokumentiem, mēneša laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas lemj par naudas līdzekļu piešķiršanu darbinieku prasī­jumu apmierināšanai vai par atteikumu piešķirt naudas līdzekļus pilnā apmērā vai daļēji.
8. Administrators organizē un nodrošina darbinieku prasījumu apmierinā­šanai piešķirto naudas līdzekļu izmaksu darbiniekiem. Administrators atbilstoši Maksātnespējas administrācijas piešķirtajam apmēram izmaksā darbiniekiem no darbinieku prasījumu garantiju fonda saņemtos naudas līdzekļus. Administra­toram nav tiesību darbinieku prasījumu apmierināšanai saņemtos naudas līdzekļus izmantot citiem mērķiem.
9. No darbinieku prasījumu garantiju fonda saņemtos naudas līdzekļus administrators izmaksā darbiniekam vai pārskaita tos uz darbinieka norādīto norēķinu kontu iespējami īsākā laikposmā, bet ne vēlāk kā mēneša laikā pēc tam, kad Maksātnespējas administrācija darbiniekiem izmaksājamās summas pārskaitījusi maksātnespējīgā darba devēja kontā.
10. Ja šo noteikumu 9.punktā minētajā termiņā darbinieks nav ieradies saņemt viņam piešķirtos naudas līdzekļus, administrators ierakstītā pasta sūtījumā nosūta darbiniekam uzaicinājumu mēneša laikā ierasties saņemt piešķirtos naudas līdzekļus vai sniegt informāciju par iespējām tos izmaksāt, norādot norēķinu kontu vai citas ziņas par veidu, kādā piešķirtos naudas līdzekļus saņemt. Uzaici­nājumu darbiniekam nosūta uz deklarēto dzīvesvietu un uz kreditora prasījumā norādīto adresi.
11. Ja mēneša laikā no dienas, kad nosūtīts šo noteikumu 10.punktā minētais uzaicinājums, darbinieks nav ieradies saņemt viņam piešķirtos naudas līdzekļus vai nav sniedzis informāciju par iespējām tos izmaksāt, administrators ierakstītā pasta sūtījumā ar informācijas pieprasījuma satura apliecinājumu nosūta darbiniekam atkārtotu pieprasījumu par iespējām izmaksāt darbinieku prasījumu apmierināšanai piešķirtos naudas līdzekļus. Pieprasījumu darbiniekam nosūta uz deklarēto dzīvesvietu un uz kreditora prasījumā norādīto adresi.
12. Ja divu mēnešu laikā no dienas, kad nosūtīts šo noteikumu 11.punktā minētais pieprasījums (bet ne vēlāk kā četru mēnešu laikā no dienas, kad Maksāt­nespējas administrācija darbiniekiem izmaksājamās summas pārskaitījusi maksāt­nespējīgā darba devēja kontā), darbinieks nav ieradies saņemt viņam piešķirtos naudas līdzekļus vai nav sniedzis informāciju par iespējām tos izmaksāt, administrators pārskaita no darbinieku prasījumu garantiju fonda saņemtos, bet konkrētam darbiniekam neizmaksātos naudas līdzekļus atpakaļ Maksātnespējas administrācijas kontā.
13. Ja četru mēnešu laikā no dienas, kad Maksātnespējas administrācija darbiniekiem izmaksājamās summas pārskaitījusi maksātnespējīgā darba devēja kontā, darbinieks nav ieradies saņemt viņam piešķirtos naudas līdzekļus vai nav sniedzis administratoram informāciju par iespējām tos izmaksāt un administra­tors ir veicis šo noteikumu 10. un 11.punktā minētās darbības un atbilstoši šo noteikumu 12.punktam darbiniekam neizmaksātos naudas līdzekļus pārskaitījis atpakaļ Maksātnespējas administrācijas kontā, attiecīgā darbinieka prasījumi atkārtoti no darbinieku prasījumu garantiju fonda netiek apmierināti.
14. Administrators triju nedēļu laikā no dienas, kad Maksātnespējas admi­nistrācija darbiniekiem izmaksājamās summas pārskaitījusi maksātnespējīgā darba devēja kontā un par tām ir veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, informē Valsts ieņēmumu dienestu, iesniedzot darba devēja ziņojumu par attiecīgo pārskata mēnesi par tiem darbiniekiem, par kuriem ir veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un samaksāts iedzīvotāju ienākuma nodoklis.
IV. Pārskats par naudas līdzekļu izlietojumu
15. Pēc darbinieku prasījumu apmierināšanas administrators 10 nedēļu laikā no dienas, kad Maksātnespējas administrācija darbiniekiem izmaksājamās summas pārskaitījusi maksātnespējīgā darba devēja kontā, bet ne vēlāk kā nedēļu pirms kreditoru noslēguma sapulces sasaukšanas dienas iesniedz Maksātnespējas administrācijā pārskatu par Maksātnespējas administrācijas piešķirto naudas līdzekļu izlietojumu darbinieku prasījumu apmierināšanai (8.pielikums).
16. Divu nedēļu laikā pēc šo noteikumu 12.punktā minētā termiņa beigām, bet ne vēlāk kā nedēļu pirms kreditoru noslēguma sapulces sasaukšanas dienas administrators iesniedz Maksātnespējas administrācijā atkārtotu pārskatu par Maksātnespējas administrācijas piešķirto naudas līdzekļu izlietojumu darbi­nieku prasījumu apmierināšanai (8.pielikums).
17. Ja no naudas līdzekļiem, kurus Maksātnespējas administrācija piešķī­rusi darbinieku prasījumu apmierināšanai, tiek ieturētas saskaņā ar izpildu dokumentiem piedzenamās summas, administrators kopā ar šo noteikumu 15. vai 16.punktā minēto pārskatu iesniedz Maksātnespējas administrācijā izpildu dokumentu kopijas.
18. Administratora pienākums ir pēc Maksātnespējas administrācijas pieprasījuma informēt Maksātnespējas administrāciju par tās iespējām atgūt no darbinieku prasījumu garantiju fonda izmaksātos naudas līdzekļus.
V. Noslēguma jautājumi
19. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004.gada 5.oktobra noteikumus Nr.830 “Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu iesniegšanas, izskatīšanas un apmierināšanas kārtība” (Latvijas Vēstnesis, 2004, 160.nr.; 2006, 206.nr.; 2007, 206.nr.).
20. To darbinieku prasījumus, par kuriem iesniegums prasījumu apmieri­nāšanai no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem iesniegts Maksāt­nespējas administrācijā līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, izskata atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 5.oktobra noteikumiem Nr.830 “Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu iesniegšanas, izskatīšanas un apmierināšanas kārtība”.
Ministru prezidents V.Dombrovskis

Tieslietu ministra vietā – iekšlietu ministre L.Mūrniece
1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 15.septembra noteikumiem Nr.1045
Tieslietu ministra vietā – iekšlietu ministre L.Mūrniece
2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 15.septembra noteikumiem Nr.1045
Tieslietu ministra vietā – iekšlietu ministre L.Mūrniece
3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 15.septembra noteikumiem Nr.1045
Tieslietu ministra vietā – iekšlietu ministre L.Mūrniece
4.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 15.septembra noteikumiem Nr.1045
Tieslietu ministra vietā – iekšlietu ministre L.Mūrniece
5.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 15.septembra noteikumiem Nr.1045
Tieslietu ministra vietā – iekšlietu ministre L.Mūrniece
6.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 15.septembra noteikumiem Nr.1045
Tieslietu ministra vietā – iekšlietu ministre L.Mūrniece
7.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 15.septembra noteikumiem Nr.1045
Tieslietu ministra vietā – iekšlietu ministre L.Mūrniece
8.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 15.septembra noteikumiem Nr.1045
Tieslietu ministra vietā – iekšlietu ministre L.Mūrniece

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!