• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumi Nr. 998 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.1.5.apakšaktivitāti "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos"". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 10.09.2009., Nr. 144 https://www.vestnesis.lv/ta/id/197330-noteikumi-par-darbibas-programmas-cilvekresursi-un-nodarbinatiba-papildinajuma-1-2-2-1-5-apaksaktivitati-pedagogu-konkuretspeja...

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru prezidenta rīkojums Nr.380

Par starpinstitūciju darba grupas izveidošanu Ministru kabineta instrukcijas projekta izstrādei par rīcību gadījumos, ja pret Latvijas Republikai piederīgajiem kuģiem vai personām starptautiskajos vai citu valstu ūdeņos tiek vērsti teroristiski vai pirātiski uzbrukumi

Vēl šajā numurā

10.09.2009., Nr. 144

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 998

Pieņemts: 01.09.2009.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.
Ministru kabineta noteikumi Nr.998

Rīgā 2009.gada 1.septembrī (prot. Nr.55 17.§)
Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5.apakšaktivitāti “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”
Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbi­nātība” papildinājuma 1.2.prioritātes “Izglītība un prasmes” 1.2.2.pasākuma “Mūžizglītības attīstība un izglītībā un mūžizglītībā iesaistīto institūciju rīcībspējas un sadarbības uzlabošana” 1.2.2.1.aktivitātes “Mūžizglītības attīs­tība” 1.2.2.1.5.apakšaktivitāti “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (turpmāk – apakšaktivitāte);

1.2. prasības projekta iesniedzējam;

1.3. projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijus;

1.4. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību, kā arī atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu.
2. Apakšaktivitātes mērķis ir veicināt pedagogu konkurētspēju un profesionālo un sektorālo mobilitāti izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos.
3. Apakšaktivitātes mērķa grupa ir vispārējās un profesionālās izglītības pedagogi, tai skaitā profesionālās ievirzes un interešu izglītības pedagogi (turpmāk – pedagogs), kuri strādā izglītības iestādē, piedalās izglītības programmas īstenošanā un pēc izglītības sistēmas optimizācijas nonāk jaunos darba apstākļos izglītības iestādē vai var zaudēt darbu izglītības iestādē.
4. Apakšaktivitātes mērķi sasniedz, īstenojot šo noteikumu 11.punktā minētās darbības un veicinot šāda iznākuma rādītāja sasniegšanu – 17 400 peda­gogi, kas saņēmuši atbalstu izglītības kvalitātes nodrošināšanai un profesionālās un sektorālās mobilitātes paaugstināšanai izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos.
5. Kopējais apakšaktivitātei pieejamais publiskais finansējums ir 20 000 000 latu, ko veido Eiropas Sociālā fonda finansējums 17 000 000 latu apmērā un nacionālais publiskais finansējums 3 000 000 latu apmērā. Līdz šo noteikumu 81.punktā minētās netiešo izmaksu nemainīgās likmes noteikšanai maksimālā projektu attiecināmo izmaksu kopsumma ir 18 000 000 latu.
6. Maksimālais pieļaujamais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs ir 85 % no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas. Nacionālo publisko finansējumu 15 % apmērā no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas nodrošina no valsts budžeta līdzekļiem.
7. Apakšaktivitāti īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā. Ierobežotu projektu iesniegumu atlasi atbildīgā iestāde organizē par visu apakšaktivitātē pieejamo finansējumu un ne vairāk kā divās projektu iesniegumu atlases kārtās. Atbildīgajai iestādei līdz 2011.gada 31.decembrim ir tiesības atkārtoti organizēt projektu iesniegumu atlases kārtu, ja nav apgūts viss apakšaktivitātē pieejamais finansējums, tai skaitā pirmajā atlases kārtā iesniegtais projekta iesniegums ir noraidīts.
8. Apakšaktivitātes ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas nodrošina Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde). Atbildīgā iestāde:

8.1. nodrošina projektu iesniegumu atlasi un vērtēšanu:

8.1.1. izstrādā projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapu, projektu iesniegumu vērtēšanas metodiku un projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapas aizpildīšanas metodiku;

8.1.2. izveido projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju (turpmāk – komisija);

8.1.3. izstrādā un apstiprina komisijas nolikumu;

8.1.4. nosūta uzaicinājumu iesniegt projektu iesniegumus;

8.1.5. nodrošina projektu iesniegumu vērtēšanu un pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai apstiprināšanu ar nosacījumu, vai noraidīšanu, kā arī izvērtē lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi;

8.2. uzkrāj datus par projektu iesniegumiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu;

8.3. saskaņo šo noteikumu 77.punktā minētos projekta grozījumus;

8.4. plāno un īsteno informatīvus pasākumus par apakšaktivitātes īstenošanu;

8.5. nodrošina, lai netiktu pārsniegts šo noteikumu 4.punktā minētais pieejamais finansējums apakšaktivitātes īstenošanai, un uzrauga pieejamā Eiropas Sociālā fonda finansējuma apguvi, tai skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr.1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi apakš­aktivitātes līmenī.
9. Sadarbības iestādes funkcijas nodrošina Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk – sadarbības iestāde). Sadarbības iestāde:

9.1. piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās izstrādā vienošanās par projekta īstenošanu (turpmāk – vienošanās) projektu saskaņā ar šiem noteikumiem un normatīvajiem aktiem, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību, īstenošanu un īstenošanas uzraudzību, un iesniedz to saskaņošanai atbildīgajā iestādē;

9.2. slēdz vienošanos ar finansējuma saņēmēju un nosaka projekta īstenošanas prasības finansējuma saņēmējam;

9.3. nodrošina projekta īstenošanas uzraudzību un kontroli, tai skaitā veic pārbaudes projekta īstenošanas vietā un uzrauga Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr.1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi projekta līmenī;

9.4. sniedz Izglītības un zinātnes ministrijai informāciju par valsts budžeta līdzekļu plānošanu projekta īstenošanai;

9.5. izskata finansējuma saņēmēja iepirkuma plānu un iesniedz to Iepirkumu uzraudzības birojā;

9.6. sagatavo un iesniedz informāciju atbildīgajai iestādei par apakš­aktivitātes īstenošanu un tai pieejamā Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta finansējuma apguvi;

9.7. sagatavo maksājumu prognozi un iesniedz to maksājumu iestādē;

9.8. sagatavo Eiropas Sociālā fonda līdzekļu pieprasījumu prognozi kārtējam un nākamajam gadam un iesniedz to vadošajā iestādē un atbildīgajā iestādē;

9.9. pārbauda un apstiprina finansējuma saņēmēja maksājumu pieprasījumus un sagatavo izdevumu deklarāciju;

9.10. sniedz informāciju finansējuma saņēmējam par noslēgtās vienošanās noteikumu izpildes prasībām un izpildi;

9.11. uzkrāj datus par projekta īstenošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu;

9.12. plāno un īsteno sabiedrības informēšanas pasākumus par apakš­aktivitātes ietvaros noslēgto vienošanos ar finansējuma saņēmēju.
10. Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā.
II. Atbalstāmās darbības un atbalsta piešķiršanas nosacījumi
11. Projekta ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības:

11.1. atbalsts pedagogam zināšanu un prasmju pilnveidē, lai veicinātu profesionālo un sektorālo mobilitāti, tai skaitā attīstītu uzņēmējspēju un uzsāktu komercdarbību vai pašnodarbinātību;

11.2. atbalsts pedagoga darbam izglītības iestādē nepieciešamajai pārkvalifikācijai;

11.3. pedagogu novērtēšanas sistēmas ieviešana un tālāka attīstība, veicinot izglītības iestādē strādājošo pedagogu profesionālās karjeras attīstību, efektīvu pedagogu profesionālās pilnveides praksi, kā arī nodrošinot nepieciešamās zināšanas, prasmes un pieredzi novērtēšanas sistēmas ieviešanai un izglītības kvalitātes paaugstināšanai.
12. Šo noteikumu 11.1.apakšpunktā minētā darbība ietver apmācības vispārīgu vai specifisku prasmju apguvei, kas pedagogam ir nepieciešamas darbam citā nozarē vai specialitātē, tai skaitā uzņēmējspēju attīstīšanai vai komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai, izņemot apmācības pedagoģiskās kompetences paaugstināšanai. Pedagogam apmācību laikā piešķir stipendiju.
13. Šo noteikumu 11.1.apakšpunktā minēto apmācību izvēlē pedagogam projekta ietvaros sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru nodrošina iespēju saņemt karjeras konsultanta konsultācijas.
14. Šo noteikumu 11.2.apakšpunktā minētā darbība ietver pedagoga tālākizglītību darbam apvienotajās klasēs, cita mācību priekšmeta mācīšanai nepieciešamā sertifikāta vai cita darbam vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē nepieciešamā skolotāja sertifikāta ieguvei atbilstoši normatīvajiem aktiem par prasībām pedagogu izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai. Pedagogam apmācību laikā piešķir stipendiju.
15. Šo noteikumu 11.3.apakšpunktā minētā darbība ietver pasākumus, kas nepieciešami pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas sistēmas ieviešanai un tālākai attīstībai, tai skaitā mērķstipendijas piešķiršanu pedagogam par ieguldījumu pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas sistēmas ieviešanā. Minēto pasākumu īstenošanā izmanto 2004.–2006.gada plānošanas perioda nacionālās programmas projekta “Pedagogu tālākizglītības metodiskā tīkla nodrošinājuma izveide” ietvaros sasniegtos rezultātus.
16. Šo noteikumu 11.1.apakšpunktā minēto atbalstu var piešķirt pedagogam, kurš var zaudēt darbu izglītības iestādē izglītības sistēmas strukturālo pārmaiņu dēļ – pedagoga darba slodze ir mazāka par deviņām kontaktstundām nedēļā kopā visās izglītības iestādēs, kurās pedagogs strādā, ar nosacījumu, ka pedagogs nestrādā citā darba vietā ārpus izglītības iestādes. Atbalstu piešķir pedagogam, kuram ir izsniegts izglītības iestādes vadītāja apliecinājums, ka pedagogs strādā izglītības iestādē un māca mazāk par deviņām kontaktstundām nedēļā. Ja pedagogs strādā vairākās izglītības iestādēs, šāds apliecinājums nepieciešams no visu attiecīgo izglītības iestāžu vadītājiem.
17. Šo noteikumu 11.2.apakšpunktā minēto atbalstu var piešķirt pedagogam, kurš izglītības sistēmas strukturālo pārmaiņu dēļ ir nonācis vai nonāks jaunos darba apstākļos un paredzēto pienākumu veikšanai viņam trūkst attiecīgas profesionālās kvalifikācijas. Atbalstu piešķir pedagogam, kuram ir izsniegts izglītības iestādes vadītāja apliecinājums par darbam izglītības iestādē nepieciešamo pārkvalifikāciju, lai pedagogs varētu veikt paredzētos mācību priekšmeta vai programmas skolotāja pienākumus.
18. Šo noteikumu 11.3.apakšpunktā minēto darbību īstenošanā iesaista un šo noteikumu 15.punktā minēto mērķstipendiju var piešķirt pedagogam, kurš strādā vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē ar darba slodzi deviņas vai vairāk kontaktstundas nedēļā un īsteno izglītības programmu. Atbalstu piešķir pedagogam, kuram ir izsniegts izglītības iestādes vadītāja apliecinājums, ka pedagogs strādā izglītības iestādē un māca deviņas vai vairāk kontaktstundas nedēļā.
19. Projekta ietvaros atbalstu nepiešķir:

19.1. pedagogam, kas zaudējis darbu izglītības iestādē, ieguvis bezdarbnieka statusu un saņem bezdarbnieka pabalstu, izņemot šo noteikumu 72.punktā minēto gadījumu;

19.2. pedagogam, kas saņem līdzvērtīgu atbalstu citās Eiropas Sociālā fonda aktivitātēs mērķstipendiju vai apmācību veidā, lai uzsāktu komercdarbību vai pašnodarbinātību vai iegūtu kvalifikāciju citā specialitātē;

19.3. pedagogam, kas saņem mērķstipendiju vai radošo stipendiju darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.2.2.apakšaktivitātē “Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” vai 1.2.2.4.1.apakšaktivitātē “Iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveide, nepieciešamā personāla sagatavošana, nodrošināšana un kompetences paaugstināšana”.
III. Prasības projekta iesniedzējam
20. Projekta iesniedzējs ir Izglītības un zinātnes ministrija.
21. Projekta iesniedzējs projektu īsteno sadarbībā ar novadu un republikas pilsētu pašvaldībām vai attiecīgā novada un republikas pilsētu pašvaldības izglītības pārvaldi, ja novada vai republikas pilsētas pašvaldība tai deleģējusi projekta īstenošanā paredzētos uzdevumus. Projekta iesniedzējs projekta īstenošanā par sadarbības partneri var iesaistīt arī Valsts izglītības attīstības aģentūru.
22. Projekta iesniedzējs ar katru sadarbības partneri noslēdz līgumu par projekta īstenošanu (turpmāk – sadarbības līgums), kurā nosaka sadarbības partnerim veicamos pienākumus projekta īstenošanā, pārskatu un maksājumu pieprasījumu iesniegšanas kārtību un termiņus, kā arī citus nosacījumus, kas nepieciešami projekta īstenošanai. Sadarbības līgumā, kuru noslēdz ar novada vai republikas pilsētas pašvaldību vai novada un republikas pilsētu pašvaldības izglītības pārvaldi (turpmāk – novada vai republikas pilsētas pašvaldība), norāda attiecīgajai pašvaldībai pedagogu atbalstam pieejamā finansējuma apmēru, kas aprēķināts atbilstoši šo noteikumu 63.punkta nosacījumiem.
IV. Projekta iesnieguma sagatavošana un iesniegšana
23. Atbildīgā iestāde 30 darbdienu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās nosūta uzaicinājumu šo noteikumu 20.punktā minētajam projekta iesniedzējam iesniegt projekta iesniegumu (turpmāk – uzaicinājums).
24. Uzaicinājumā norāda:

24.1. projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu;

24.2. projekta iesnieguma iesniegšanas vietu un kārtību;

24.3. papīra formā iesniedzamo projekta iesniegumu skaitu;

24.4. tīmekļa vietni, kurā publicēti projekta iesnieguma sagatavošanai izmantojamie dokumenti;

24.5. citu informāciju, kuru atbildīgā iestāde uzskata par nepieciešamu norādīt uzaicinājumā.
25. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu iesniedz, ievērojot šādas prasības:

25.1. vienā projektu iesniegumu atlases kārtā atļauts iesniegt tikai vienu projekta iesniegumu;

25.2. projekta iesniegumu veido aizpildīta projekta iesnieguma veidlapa (1.pielikums) un šādi pielikumi:

25.2.1. projekta iesniedzēja sagatavots projekta finansēšanas plāna projekts valsts budžeta iestādēm saskaņā ar budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (2.pielikums);

25.2.2. sadarbības partneru apliecinājums par dalību projekta īstenošanā (3.pielikums);

25.2.3. šo noteikumu 22.punktā minētā sadarbības līguma (līgumu) projekts;

25.2.4. pedagogu atlases nolikuma projekts, kurā noteikta kārtība, kādā novada vai republikas pilsētas pašvaldība veic pedagogu atlasi un piešķir pedagogam pieejamo atbalstu;

25.2.5. novada vai republikas pilsētas pašvaldības pedagogu atlases komisijas nolikuma projekts;

25.2.6. līguma projekts, ko novada vai republikas pilsētas pašvaldība paredzējusi slēgt ar pedagogu par atbalsta piešķiršanu;

25.3. projekta iesniegumu paraksta projekta iesniedzējas institūcijas vadītājs vai tā pilnvarota persona, projekta iesniegumam pievienojot attiecīgo pilnvarojumu.
26. Projekta iesniedzējs:

26.1. projekta iesnieguma veidlapas saturu sagatavo atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumā minētajiem atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem;

26.2. projekta iesnieguma veidlapu aizpilda atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumā minētajiem administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem.
27. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu atbildīgajā iestādē var iesniegt:

27.1. papīra formā, visus dokumentus ievietojot iepakojumā un aizzīmogojot;

27.2. elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, ievērojot šādas prasības:

27.2.1. elektroniskais dokuments ir izstrādāts DOC, XLS vai PDF datņu formātā;

27.2.2. projekta iesnieguma veidlapa ir parakstīta atsevišķi ar drošu elektronisko parakstu un apliecināta ar laika zīmogu pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.
28. Atbildīgā iestāde reģistrē projekta iesniegumu tā saņemšanas dienā. Apliecinājumu par projekta iesnieguma saņemšanu atbildīgā iestāde projekta iesniedzējam izsniedz personīgi uzreiz vai 10 darbdienu laikā pēc projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa beigām nosūta pa pastu vai elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
V. Projektu iesniegumu vērtēšana
29. Apakšaktivitātes ietvaros iesniegto projekta iesniegumu izvērtē komisija. Komisijas sastāvā iekļauj Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvjus. Komisijas sastāvā var iekļaut Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvjus.
30. Komisijas sēdēs novērotāja statusā (bez balsstiesībām) var piedalīties vadošās iestādes un sadarbības iestādes pārstāvji. Komisija vērtēšanas procesā var pieaicināt vienu vai vairākus ekspertus (bez balsstiesībām).
31. Komisijas darbību nosaka atbildīgās iestādes apstiprināts komisijas nolikums.
32. Uzsākot komisijas darbu, komisijas locekļi, eksperti un novērotāji paraksta apliecinājumu, ka komisijas sēžu laikā iegūto informāciju un dokumentu saturu neizpau­dīs trešajām personām. Komisijas locekļi paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ viņi varētu pārkāpt Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā, īstenošanā un īstenošanas uzraudzībā iesaistītajai personai normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus un kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrēta projekta iesnieguma apstiprināšanā vai noraidīšanā.
33. Projekta iesniegumu vērtē atbilstoši projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem (4.pielikums), ievērojot šos noteikumus, normatīvos aktus, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību, īstenošanu un īstenošanas uzraudzību, un atbildīgās iestādes izstrādātu un apstiprinātu projektu iesniegumu vērtēšanas kārtību, kā arī izmantojot projekta iesnieguma vērtēšanas un projekta iesnieguma vērtēšanas veidlapas aizpildīšanas metodiku.
34. Vispirms vērtē projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 4.pie­likumā minētajiem administratīvajiem kritērijiem, tad atbilstības kritērijiem un kvalitātes kritērijiem.
35. Projekta iesnieguma atbilstību administratīvajiem kritērijiem un atbilstības kritērijiem vērtē ar “Jā” vai “Nē” (“Jā” – atbilst, “Nē” – neatbilst). Projekta iesnieguma atbilstību kvalitātes kritērijiem vērtē, piešķirot noteiktu punktu skaitu.
VI. Lēmuma pieņemšana par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumiem vai noraidīšanu un tā paziņošana
36. Atbildīgā iestāde pieņem lēmumu apstiprināt projekta iesniegumu, ja tā atbilstība visiem šo noteikumu 4.pielikumā minētajiem administratīvajiem un atbilstības kritērijiem novērtēta ar “Jā”.
37. Atbildīgā iestāde pieņem lēmumu noraidīt un tālāk nevērtēt projekta iesniegumu, ja:

37.1. projekta iesniedzējs neatbilst šo noteikumu 4.pielikuma 1.1. vai 2.1.apakš­punktā minētajām prasībām;

37.2. projekta iesniegums neatbilst kādām no šo noteikumu 4.pielikuma 1.2., 2.2., 2.3., 2.5. vai 2.7.apakšpunktā minētajām prasībām;

37.3. vērtējumā par atbilstību šo noteikumu 4.pielikuma 3.3.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam projekta iesniegums saņēmis mazāk par diviem punktiem vai vērtējumā par atbilstību šo noteikumu 4.pielikuma 3.1., 3.2., 3.4., 3.5., 3.6. vai 3.7.apakš­punktā minētajam kvalitātes kritērijam saņēmis mazāk par vienu punktu.
38. Atbildīgā iestāde var pieņemt lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, kas jāizpilda, lai projekta iesniedzējs varētu noslēgt vienošanos. Minētajā lēmumā var ietvert šādus nosacījumus:

38.1. projekta iesnieguma precizēšana atbilstoši šo noteikumu 4.pielikuma 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 1.13., 1.14., 1.15., 2.4., 2.6., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.12., 2.13., 2.14., 2.15., 2.16. vai 2.17.apakšpunktā minētajiem vērtēšanas kritērijiem;

38.2. izmaksu precizēšana ar nosacījumu, ka šo noteikumu 48., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57. vai 58.punktā minētais izmaksu ierobežojums netiek pārsniegts;

38.3. citas atbildīgās iestādes noteiktas tiesiski pamatotas darbības veikšana, kura ir vērsta uz vienošanās noslēgšanu.
39. Atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc attiecīga lēmuma pieņemšanas nosūta:

39.1. projekta iesniedzējam – lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai projekta iesnieguma noraidīšanu, vai projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu;

39.2. sadarbības iestādei – lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu un apstiprinātā projekta iesnieguma oriģināleksemplāru, kas iesniegts papīra formā, vai projekta iesniegumu, kas iesniegts elektroniska dokumenta formā, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecināts ar laika zīmogu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
40. Ja projekta iesniegums ir apstiprināts ar nosacījumu, projekta iesnie­dzējs lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu noteiktajā termiņā, kas nepārsniedz 30 darbdienas no lēmuma spēkā stāšanās, nodrošina lēmumā ietverto nosacījumu izpildi un iesniedz atbildīgajā iestādē izvērtēšanai informāciju par nosacījumu izpildi. Lēmumā noteiktajā termiņā informāciju par nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs var iesniegt ne vairāk kā divas reizes.
41. Atbildīgā iestāde 20 darbdienu laikā pēc lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu noteiktā termiņa beigām izvērtē projekta iesniedzēja iesniegto informāciju un sagatavo atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi (turpmāk – atzinums).
42. Ja projekta iesniedzējs lēmumā par projekta iesnieguma apstiprinā­šanu ar nosacījumu noteiktajā termiņā ir izpildījis tajā ietvertos nosacījumus un atbildīgās iestādes atzinums ir pozitīvs, projekta iesniegums uzskatāms par apstiprinātu un atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā no atzinuma parakstīšanas dienas nosūta:

42.1. projekta iesniedzējam – atzinumu;

42.2. sadarbības iestādei – lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu, atzinumu un apstiprinātā projekta iesnieguma oriģināleksemplāru, kas iesniegts papīra formā, vai projekta iesniegumu, kas iesniegts elektroniska dokumenta formā, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecināts ar laika zīmogu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
43. Ja projekta iesniedzējs nenodrošina lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi vai nenodrošina to noteiktajā termiņā, atbildīgās iestādes atzinums ir negatīvs un projekta iesniegumu uzskata par noraidītu. Atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā no atzinuma parakstīšanas dienas nosūta atzinumu projekta iesniedzējam.
44. Ja projekta iesniegums ir apstiprināts, sadarbības iestāde slēdz vienošanos ar finansējuma saņēmēju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu.
45. Sadarbības iestāde piecu darbdienu laikā pēc vienošanās noslēgšanas rakstiski par to informē atbildīgo iestādi.
VII. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas
46. Projekta ietvaros attiecināmās izmaksas iedala šādās izmaksu pozīcijās:

46.1. projekta iesnieguma un tā pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas;

46.2. projekta administratīvās izmaksas;

46.3. projekta aktivitāšu īstenošanas izmaksas šo noteikumu 11.punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

46.4. projekta informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansēto projektu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu.
47. Šo noteikumu 46.1. un 46.2.apakš­punktā minētās izmaksas ir projekta netiešās izmaksas. Šo noteikumu 46.3. un 46.4.apakšpunktā minētās izmaksas ir projekta tiešās izmaksas.
48. Šo noteikumu 46.1.apakšpunktā minētā izmaksu pozīcija var ietvert uzņēmuma līguma izmaksas projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentā­cijas sagatavošanai, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ja uz uzņēmuma līguma pamata iesaistītā persona nav reģistrējusies kā saimnieciskajā darbībā gūtā ienākuma nodokļa maksātāja. Minētā izmaksu pozīcija nepārsniedz 1000 latu.
49. Šo noteikumu 46.2.apakšpunktā minētā izmaksu pozīcija var ietvert šādas izmaksas:

49.1. atlīdzības izmaksas projekta administrēšanas darbu veikšanai, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ja projekta administrēšanā iesaistītā persona nav reģistrējusies kā saimnieciskajā darbībā gūtā ienākuma nodokļa maksātāja;

49.2. iekšzemes komandējumu un darba braucienu izdevumi;

49.3. sakaru pakalpojumu izmaksas (pasta un telekomunikāciju pakalpojumi);

49.4. biroja preču un inventāra (vērtībā līdz 150 latiem par vienību) izmaksas, izņemot mēbeles;

49.5. projekta vadībai nepieciešamo informācijas tehnoloģiju aprīkojuma (datortehnika, programmatūra, datu glabāšanas aprīkojums, printeris) īre;

49.6. telpu un mēbeļu īre, ja projekta administrēšanai nepieciešams īrēt telpas ārpus finansējuma saņēmēja juridiskās adreses.
50. Šo noteikumu 46.3.apakšpunktā minētā izmaksu pozīcija var ietvert šādas izmaksas:

50.1. apmācību izmaksas un stipendija pedagogam (turpmāk – pedagoga tiešais atbalsts):

50.1.1. šo noteikumu 12.punktā minēto apmācību izmaksas, tai skaitā apmācību izvēlei nepieciešamā karjeras konsultanta izmaksas;

50.1.2. šo noteikumu 14.punktā minēto apmācību izmaksas;

50.1.3. šo noteikumu 12. un 14.punktā minētā stipendija;

50.1.4. šo noteikumu 15.punktā minētā mērķstipendija;

50.2. projekta īstenošanā iesaistītā sadarbības partnera izdevumi sadarbības līgumā noteikto uzdevumu izpildei, tai skaitā atlīdzības izmaksas projekta īstenošanā iesaistītajām personām, iekšzemes komandējumu un darba braucienu izdevumi, sakaru pakalpojumu izmaksas (pasta, telekomunikāciju un interneta pakalpojumi);

50.3. pedagogu novērtēšanas sistēmas ieviešanas izmaksas, tai skaitā atlīdzības izmaksas projekta īstenošanā iesaistītajām personām, iekšzemes komandējumu un darba braucienu izdevumi, sakaru pakalpojumu izmaksas (pasta, telekomunikāciju un interneta pakalpojumi), biroja preču un inventāra (vērtībā līdz 150 latiem par vienību) izmaksas, izņemot mēbeles, un citas pakalpojumu izmaksas, kas nepieciešamas sistēmas ieviešanai;

50.4. projekta ieviešanas informācijas sistēmas izstrādes izmaksas, nodro­šinot minētās sistēmas savietojamību ar darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.2.2.apakšaktivitātes “Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” informācijas sistēmu, kā arī 1.2.1.1.2.apakšaktivitātes “Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences celšana” un 1.2.1.2.3.apakšaktivitātes “Vispārējās izglītības pedagogu kompetences paaugstināšana un prasmju atjaunošana” informācijas sistēmām, ja tādas minētajām apakšaktivitātēm tiks izstrādātas.
51. Šo noteikumu 50.1.apakšpunktā minētajai izmaksu pozīcijai projektā plāno ne mazāk kā 87 % no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām.
52. Šo noteikumu 50.1.1.apakšpunktā minētā izmaksu pozīcija vienam pedagogam projekta ietvaros nepārsniedz 320 latu, tai skaitā izmaksas apmācībām nepārsniedz 300 latu.
53. Šo noteikumu 50.1.2.apakšpunktā minētā izmaksu pozīcija vienam pedagogam projekta ietvaros nepārsniedz 200 latu.
54. Šo noteikumu 50.1.3.apakšpunktā minētās stipendijas apmērs vienam pedagogam nepārsniedz 100 latu mēnesī, un to piešķir uz apmācību laiku, nepārsniedzot sešu mēnešu periodu. Apmācību stipendijas izmaksas ir attiecināmas no dienas, kad attiecīgā novada vai republikas pilsētas pašvaldība ir apstiprinājusi šo noteikumu 65.1.4.apakšpunktā minēto atbalstāmo pedagogu sarakstu.
55. Šo noteikumu 50.1.4.apakšpunktā minētās mērķstipendijas apmērs vienam pedagogam nepārsniedz 100 latu mēnesī, un to piešķir uz četriem mēnešiem. Pedagogs var atkārtoti pretendēt uz minēto mērķstipendiju. Projekta ietvaros vienam pedagogam kopējais mērķstipendijas piešķīrums nepārsniedz astoņu mēnešu periodu. Mērķstipendijas izmaksas ir attiecināmas no dienas, kad attiecīgā novada vai republikas pilsētas pašvaldība ir apstiprinājusi šo noteikumu 65.1.4.apakšpunktā minēto atbalstāmo pedagogu sarakstu.
56. Šo noteikumu 50.1.4.apakšpunktā minētajai izmaksu pozīcijai projektā plāno vismaz 51 % no šo noteikumu 50.1.apakšpunktā minētā tiešā atbalsta pedagogam, nodrošinot ne mazāk kā 10 000 pedagogu iesaisti pedagogu novērtēšanas sistēmas ieviešanā.
57. Šo noteikumu 50.2. un 50.3.apakš­punktā minētās izmaksu pozīcijas katra nepārsniedz 5 % no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām.
58. Šo noteikumu 46.4.apakšpunktā minētā izmaksu pozīcija nepārsniedz 0,3 % no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām.
59. Attiecināmo izmaksu neatgūstamie pievienotās vērtības nodokļa maksājumi ir attiecināmās izmaksas.
60. Projekta iesniegumā neiekļauj izmaksas, kuras nav norādītas šo noteikumu 46. un 59.punktā.
61. Finansēšanai no Eiropas Sociālā fonda vai valsts budžeta līdzekļiem nav attiecināmas izmaksas, kuras:

61.1. neatbilst šo noteikumu 48., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57. vai 58.punktā minēto izmaksu apmēra ierobežojumam;

61.2. nav saistītas ar projekta aktivitāšu īstenošanu un neatbilst pamatotas finanšu vadības principiem, īpaši naudas vērtībai un izmaksu efektivitātei;

61.3. nav radušās projekta aktivitāšu īstenošanas laikā (izņemot šo noteikumu 46.1.apakšpunktā minētās izmaksas) vai kuru maksājumi veikti vēlāk par mēnesi pēc projekta īstenošanas termiņa beigām;

61.4. nav pamatotas ar izmaksu attaisnojošiem dokumentiem vai radušās normatīvo aktu prasību neievērošanas dēļ.
VIII. Projekta īstenošanas nosacījumi
62. Finansējuma saņēmējs projekta īstenošanu var uzsākt no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, bet ne vēlāk kā mēnesi pēc vienošanās noslēgšanas dienas. Projektu īsteno ne ilgāk kā 30 mēnešus no vienošanās noslēgšanas dienas. Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republikas teritorija.
63. Finansējuma saņēmējs nodrošina vienotu pedagogu atlases un atbalsta piešķiršanas nosacījumu piemērošanu visās novadu un republikas pilsētu pašvaldībās, katrai pašvaldībai nosakot pedagogu atbalstam pieejamo finansējuma apmēru – teritoriālo kvotu. Minēto apmēru nosaka, šo noteikumu 50.1.apakšpunktā pedagoga tiešajam atbalstam plānotos līdzekļus sadalot proporcionāli vispārējās un profesionālās izglītības programmu izglītojamo skaitam 2009.gada 1.septembrī attiecīgajā novadā vai republikas pilsētā, izmantojot šādu formulu:

N = K x S, kur


N – novada vai republikas pilsētas pašvaldībai pedagoga tiešajam atbalstam piešķiramā summa (latos);

K – novada vai republikas pilsētas pašvaldībai piešķiramās summas koeficients jeb novadā vai republikas pilsētā esošo vispārējās un profesionālās izglītības programmu izglītojamo skaita attiecība pret valstī kopējo vispārējās un profesionālās izglītības programmu izglītojamo skaitu;

S – projektā pedagoga tiešajam atbalstam paredzētā kopsumma (latos).
64. Finansējuma saņēmējs novadu un republikas pilsētu pašvaldībām piešķirto teritoriālo kvotu var pārskatīt ne vairāk kā divas reizes gadā, ņemot vērā izglītojamo skaita izmaiņas, pedagogu atbalsta vajadzību izmaiņas un teritoriālās kvotas ietvaros piešķirtā finansējuma apguves pro­gresu katrā novadā un republikas pilsētā, ja nepieciešams, ierosinot līdzekļu pārdali novada vai republikas pilsētas pašvaldībai piešķirtās kvotas ietvaros vai pārdalot līdzekļus starp novadiem un republikas pilsētām piešķirtajām kvotām.
65. Novada un republikas pilsētas pašvaldība projekta īstenošanā veic šādus pienākumus:

65.1. nodrošina tās administratīvajā teritorijā strādājošo pedagogu atlasi atbalsta piešķiršanai:

65.1.1. izveido pedagogu atlases komisiju. Tās sastāvā iekļauj arī Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības pārstāvi;

65.1.2. apstiprina šo noteikumu 25.2.4.apakšpunktā minēto pedagogu atlases nolikumu, nosakot kārtību, kādā veic pedagogu atlasi un piešķir pedagogam pieejamo atbalstu;

65.1.3. izsludina pieteikšanos pedagogu atbalsta saņemšanai;

65.1.4. nodrošina atbalsta saņemšanai iesniegto pedagogu iesniegumu pārbaudi un sagatavo atbalstāmo pedagogu sarakstu, sarindojot tos prioritārā secībā, ņemot vērā, ka pirmajā projekta īstenošanas gadā pedagogiem piešķirtā atbalsta apmērs nedrīkst pārsniegt 50 % no attiecīgajai novada vai republikas pilsētas pašvaldībai pieejamās teritoriālās kvotas;

65.1.5. informē pedagogu par iesnieguma izskatīšanas rezultātiem piecu darbdienu laikā no dienas, kad pedagogu atlases komisija ir apstiprinājusi atbalstāmo pedagogu sarakstu;

65.2. slēdz līgumu ar pedagogu par atbalsta piešķiršanu, kā arī uzrauga līguma izpildes gaitu. Līgumā nosaka pedagoga un pašvaldības pienākumus un tiesības, pedagogam piešķirtā atbalsta apmēru, tā saņemšanas un atmaksāšanas nosacījumus;

65.3. nodrošina pedagogu atbalstam un sadarbības līgumā noteikto uzdevumu izpildei piešķirtā finansējuma administrēšanu un izlietojumu atbilstoši šajos noteikumos un ar finansējuma saņēmēju noslēgtajā sadarbības līgumā noteiktajai kārtībai, tai skaitā uzņemas atbildību par tai piešķirtā finansējuma ietvaros veiktajām neattiecināmajām izmaksām atbilstoši sadarbības iestādes lēmumam par izmaksu neattiecināšanu, tās sedzot no saviem līdzekļiem un sadarbības iestādes neattiecinātās izmaksas pilnā apmērā atmaksājot atpakaļ finansējuma saņēmējam;

65.4. izmaksā pedagogiem mērķstipendijas un stipendijas;

65.5. samaksā attiecīgajai izglītības iestādei pedagoga apmācību izdevumus;

65.6. nodrošina projekta ietvaros veikto izmaksu atsevišķu uzskaiti grāmatvedībā;

65.7. sagatavo un iesniedz finansējuma saņēmējam informāciju par piešķirtā finansējuma izlietojumu un sasniegtajiem rezultātiem atbilstoši sadarbības līgumā noteiktajai kārtībai un prasībām;

65.8. veic citus ar finansējuma saņēmēju noslēgtajā sadarbības līgumā noteiktos pienākumus.
66. Ja novada vai republikas pilsētas pašvaldība nepilda ar finansējuma saņēmēju noslēgtajā sadarbības līgumā ietvertos nosacījumus, finansējuma saņēmējam ir tiesības pārskatīt attiecīgajai novada vai republikas pilsētas pašvaldībai piešķirtā finansējuma apmēru vai lauzt sadarbības līgumu.
67. Šo noteikumu 12. un 14.punktā minētās apmācības pedagogam nodrošina kuponu sistēmas ietvaros. Apmācību kupons tiek noformēts kā garantijas raksts, kas apliecina, ka novada vai republikas pilsētas pašvaldība samaksās izglītības iestādei par konkrētā pedagoga apmācību, ievērojot šo noteikumu 52. un 53.punktā minētos apmācību izmaksu ierobežojumus.
68. Šo noteikumu 12.punktā minētās apmācības var nodrošināt jebkura akreditēta izglītības iestāde, kas īsteno pedagogam nepieciešamos apmācību kursus un nodrošina izglītību apliecinoša dokumenta izsniegšanu. Nepieciešamo apmācību izvēlē pedagogam tiek nodrošināta karjeras konsultanta palīdzība. Pedagogs, izvēloties apmācības, kuru izmaksas pārsniedz šo noteikumu 52.punktā minēto apmēru, atlikušo summu sedz no saviem līdzekļiem.
69. Šo noteikumu 14.punktā minētās apmācības var nodrošināt jebkura akreditēta augstākās izglītības institūcija, kas īsteno pedagogam nepieciešamo tālākizglītības programmu un nodrošina izglītību apliecinoša dokumenta iz­sniegšanu. Pedagogs, izvēloties apmācības, kuru izmaksas pārsniedz šo noteiku­mu 53.punktā minēto apmēru, atlikušo summu sedz no saviem līdzekļiem.
70. Apmācību stipendijas vai mērķstipendijas sāk izmaksāt pēc šo noteikumu 65.2.apakšpunktā minētā līguma parakstīšanas, ievērojot šo noteikumu 54. un 55.punktā minēto attiecināmības termiņu.
71. Ja pedagogs, kurš projekta ietvaros saņem atbalstu, pārtrauc šo noteikumu 12. un 14.punktā minētās apmācības vai dalību šo noteikumu 15.punktā minētajā pedagogu novērtēšanas sistēmas ieviešanā, tai skaitā darbnespējas dēļ, viņš nekavējoties rakstiski informē pašvaldību, ar kuru ir noslēdzis līgumu par atbalsta piešķiršanu. Pašvaldība, sākot ar nākamo mēnesi pēc pedagoga apmācību vai dalības projektā pārtraukšanas, pārtrauc apmācību stipendijas vai mērķstipendijas izmaksu. Ja pedagogs darbnespējas laikā turpina uzsāktās apmācības, pašvaldība turpina pedagogam atbalsta izmaksu. Ja pedagogs pēc darbnespējas izbeigšanās turpina uzsāktās apmācības vai dalību pedagogu novērtēšanas sistēmas ieviešanā, pašvaldība no apmācību vai dalības projektā atsākšanas dienas turpina atbalsta izmaksu.
72. Ja pedagogs, kurš projekta ietvaros saņem atbalstu, pārtrauc darbu izglītības iestādē, viņš nekavējoties rakstiski informē pašvaldību, ar kuru ir noslēdzis līgumu par atbalsta piešķiršanu. Pedagogs minētajā gadījumā var pabeigt uzsāktās šo noteikumu 12.punktā minētās apmācības, par to vienojoties ar pašvaldību. Šajā gadījumā pašvaldība turpina pedagogam atbalsta izmaksu līdz apmācību pabeigšanai.
73. Ja pedagogs šo noteikumu 71.punktā minētajos gadījumos nav informējis pašvaldību un ir turpinājis saņemt piešķirto atbalstu, viņš atmaksā nepamatoti saņemto atbalstu pilnā apmērā.
74. Projekta ietvaros pedagogs vienlaikus var saņemt tikai vienu no šo noteikumu 11.punktā minētajiem atbalsta veidiem.
75. Finansējuma saņēmējs un sadarbības partneri nodrošina ar projekta īstenošanu saistītās aktuālās informācijas ievietošanu savā tīmekļa vietnē (ja tāda ir) ne retāk kā reizi pusgadā.
76. Grozījumus projektā izdara atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu, izņemot šo noteikumu 77.punktā minētos gadījumus.
77. Projekta grozījumus saskaņo ar atbildīgo iestādi, ja izmaiņas ir saistītas ar:

77.1. projekta mērķi;

77.2. finansējuma saņēmēja maiņu;

77.3. projekta sasniedzamajiem iznākuma rādītājiem;

77.4. projekta kopējo izmaksu apmēru.
78. Finansējuma saņēmējs, neizdarot grozījumus projektā, var veikt projekta izmaksu pārdali:

78.1. starp šo noteikumu 46.3. un 46.4.apakšpunktā minētajām izmaksu pozīcijām, nepārsniedzot piecus procentus no pārdalāmās izmaksu pozīcijas un ievērojot šo noteikumu 58.punktā noteikto izmaksu ierobežojumu;

78.2. šo noteiktumu 46.3. un 46.4.apakš­punktā minēto pozīciju ietvaros.
79. Finansējuma saņēmējs, sniedzot sadarbības iestādei maksājuma pieprasījumu, pievieno skaidrojumu par šo noteikumu 78.punktā minētās izmaksu pārdales pamatotību. Ja minētais skaidrojums nav iesniegts vai iesniegtais skaidrojums nav pamatots, sadarbības iestāde izmaksu pārdali var uzskatīt par nenotikušu.
80. Projekta īstenošanas uzraudzībai finansējuma saņēmējs izveido uzraudzības komiteju, kurā iekļauj Izglītības un zinātnes ministrijas, Kultūras ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvjus. Uzraudzības komiteja darbojas saskaņā ar tās apstiprinātu nolikumu.
IX. Noslēguma jautājumi
81. Lai noteiktu šo noteikumu 46.2.apakš­punktā minēto administratīvo izmaksu attiecināmību un apmēru, Ministru kabinets lemj par netiešo izmaksu nemainīgās likmes apmēru.
82. Līdz Ministru kabineta lēmuma pieņemšanai par netiešo izmaksu nemainīgās likmes apmēru šo noteikumu 46.2.apakš­punktā minētās administratīvās izmaksas plāno kā attiecināmās izmaksas ne vairāk kā piecu procentu apmērā no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām.
83. Pēc netiešo izmaksu nemainīgās likmes apmēra noteikšanas administratīvās izmaksas plāno saskaņā ar netiešo izmaksu nemainīgās likmes apmēru.
Ministru prezidenta vietā – finanšu ministrs E.Repše

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redzkcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 1.septembra noteikumiem Nr.998
Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 1.septembra noteikumiem Nr.998
Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 1.septembra noteikumiem Nr.998
Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā

4.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 1.septembra noteikumiem Nr.998
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

“Darbības programmas

numurs un nosaukums:

1. Cilvēkresursi un nodarbinātība

Prioritātes numurs

un nosaukums:

1.2. Izglītība un prasmes

Pasākuma numurs

un nosaukums:

1.2.2. Mūžizglītības attīstība un izglītībā un mūžizglītībā iesaistīto institūciju rīcībspējas un sadarbības uzlabošana

Aktivitātes numurs

un nosaukums:

1.2.2.1. Mūžizglītības attīstība

Apakšaktivitātes numurs

un nosaukums:

1.2.2.1.5. Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos

Projektu iesniegumu atlases veids:

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Atbildīgā iestāde:

Izglītības un zinātnes ministrija

 

 

1. ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI

Vērtējums

(Jā/Nē)

1.1.

Projekta iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu ierobežotai projektu iesniegumu atlasei

N

1.2.

Projekta iesniegums ir iesniegts uzaicinājumā noteiktajā termiņā

N

1.3.

Projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā

P

1.4.

Projekta iesniegums ir sagatavots latviešu valodā

P

1.5.

Projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši Ministru kabineta noteikumos par apakšaktivitātes īstenošanu norādītajai projekta iesnieguma veidlapai un visas veidlapas sadaļas ir aizpildītas

P

1.6.

Projekta iesniegums ir iesniegts papīra formā, nepieciešamajā projekta iesnieguma eksemplāru skaitā (iesnieguma oriģināls un kopijas (ja paredzētas) ir cauršūtas (caurauklotas), vai elektroniska dokumenta formā, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā

P

1.7.

Projekta iesniegumu ir parakstījis projekta iesniedzēja institūcijas vadītājs vai tā pilnvarota persona

P

1.8.

Projekta iesniegumam ir pievienoti visi Ministru kabineta noteikumos par apakšaktivitātes īstenošanu prasītie pielikumi

P

1.9.

Projekta īstenošanas termiņi un izmaksu sadalījums pa gadiem atbilst Ministru kabineta noteikumos par apakšaktivitātes īstenošanu noteiktajam projekta īstenošanas periodam

P

1.10.

Projektam pieprasītais Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums un attiecināmo izmaksu kopsumma norādīti pilnos latos

P

1.11.

Projektam pieprasītā attiecināmo izmaksu kopsumma nepārsniedz Ministru kabineta noteikumos par apakšaktivitātes īstenošanu noteikto apakšaktivitātes finansējumu

P

1.12.

Projektam pieprasītais Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums nepārsniedz 85% no attiecināmo izmaksu kopsummas

P

1.13.

Projekta iesniegumā attiecināmās izmaksas pa gadiem norādītas pilnos latos aritmētiski pareizi un saskan ar projekta budžeta kopsavilkumā norādītajām kopsummām

P

1.14.

Projekta iesniegumā norādītās attiecināmo izmaksu pozīcijas atbilst Ministru kabineta noteikumos par apakšaktivitātes īstenošanu noteiktajām attiecināmajām izmaksām

P

1.15.

Projekta iesniegumā plānotās izmaksas nepārsniedz Ministru kabineta noteikumos par apakšaktivitātes īstenošanu noteiktos izmaksu ierobežojumus

P

2. ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vērtējums

(Jā/Nē)

2.1.

Projekta iesniedzējs ir Izglītības un zinātnes ministrija

N

2.2.

Projekts atbilst apakšaktivitātes mērķim – veicināt pedagogu konkurētspēju un profesionālo un sektorālo mobilitāti izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos

N

2.3.

Projekts paredz īstenot šādas atbalstāmas darbības:

2.3.1. atbalsts pedagogam zināšanu un prasmju pilnveidē, lai veicinātu profesio­nālo un sektorālo mobilitāti, tai skaitā attīstītu uzņēmējspēju un uzsāktu komercdarbību vai pašnodarbinātību;

2.3.2. atbalsts pedagoga darbam izglītības iestādē nepieciešamajai pār­kvalifikācijai;

2.3.3. pedagogu novērtēšanas sistēmas ieviešana un tālāka attīstība, veicinot izglītības iestādē strādājošo pedagogu profesionālās karjeras attīstību, efektīvu profesionālās pilnveides praksi, kā arī nodrošinot nepieciešamās zināšanas, prasmes un pieredzi novērtēšanas sistēmas ieviešanai un izglītības kvalitātes paaugstināšanai

N

2.4.

Projekta iesniegumā ir definēta risināmā problēma un pamatotas izvēlētās mērķa grupas vajadzības

P

2.5.

Projekta iesniegums un tajā plānotās aktivitātes paredz definētās problēmas risināšanu un mērķa grupas vajadzību apmierināšanu

N

2.6.

Projekta aktivitātes ir skaidri definētas, samērīgas ar plānoto īstenošanas laika grafiku un nodrošina plānoto rezultātu sasniegšanu

P

2.7.

Projekta īstenošanā kā sadarbības partneri ir iesaistītas novadu un republikas pilsētu pašvaldības

N

2.8.

Projekta iesniegumā ir norādīta katram novadam un republikas pilsētai pedagogu atbalstam pieejamā finansējuma teritoriālā kvota, kura aprēķināta atbilstoši Ministru kabineta noteikumos par apakšaktivitātes īstenošanu noteiktajai formulai

P

2.9.

Projektā atbalstu nav paredzēts piešķirt pedagogam, kas ieguvis bezdarbnieka statusu un saņem bezdarbnieka pabalstu vai saņem līdzvērtīgu atbalstu (mērķstipendiju vai atbalstu komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai, vai apmācībām citas specialitātes vai kvalifikācijas ieguvei) citās Eiropas Sociālā fonda aktivitātēs

P

2.10.

Projektā atbalstu paredzēts piešķirt ar nosacījumu, ka pedagogs nedrīkst vienlaicīgi saņemt vairākus šajā apakšaktivitātē paredzētos atbalsta veidus

P

2.11.

Projekta iesniegumā paredzēts, ka profesionālās un sektorālās mobilitātes veicināšanai nepieciešamo apmācību izvēlē pedagogam tiek nodrošināta karjeras konsultantu palīdzība sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru

P

2.12.

Pedagogu novērtēšanas sistēmas ieviešana ir balstīta uz 2004.-2006.gada plānošanas perioda ESF Nacionālās programmas projekta “Pedagogu tālākizglītības metodiskā tīkla nodrošinājuma izveide” ietvaros sasniegto rezultātu tālāku attīstību

P

2.13.

Projekta iesniegumā plānotie rezultāti un to rādītāji ir precīzi definēti un izmērāmi (sasniedzamie rezultāti norādīti vienībās ar konkrētām vērtībām)

P

2.14.

Projekta iesniegumā ir raksturota projekta vadības, ieviešanas un uzraudzības shēma un tai nepieciešamie resursi (iesaistāmā personāla skaits, kvalifikācija un pienākumi, pieejamā materiāli tehniskā bāze) un tie ir atbilstoši projekta vajadzībām

P

2.15.

Projekta iesniegumā ir pamatots, kā tiks nodrošināta sasniegto rezultātu ilgtspēja un uzturēšana pēc projekta pabeigšanas

P

2.16.

Projekta iesniegumā norādītās izmaksas atbilst paredzētajam projekta īstenošanas laika periodam, ir nepieciešamas un pamatotas projekta rezultātu sasniegšanai un plānoto darbību īstenošanai

P

2.17.

Projektā plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi ir atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansēto projektu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu

P

3. KVALITĀTES KRITĒRIJI

Vērtējums

(punktu skala)

3.1.

Plānotais projektā iesaistīto un atbalstu saņēmušo pedagogu skaits:

3.1.1. mazāk nekā 17 000 pedagogi;

3.1.2. no 17 000 līdz 19 000 pedagogiem;

3.1.3. vairāk kā 19 000 pedagogi

 

0

1

2

Noraida,

ja nav sasniegts

1 punkts

3.2.

Projekta iesniegumā paredzētie peda­gogu atlases nosacījumi atbalsta piešķiršanai:

3.2.1. atlases procesā nav paredzēts iesaistīt novadu un republikas pilsētu pašvaldības, atlases nosacījumi definēti neskaidri;

3.2.2. atlases procesā paredzēts iesaistīt novadu un republikas pilsētu pašvaldības, atlases nosacījumi ir definēti skaidri un saprotami, tai skaitā, katram atbalsta veidam noteikta pedagogu mērķa grupa atbalsta piešķiršanai prioritārā secībā;

3.2.3. atlases procesā paredzēts iesaistīt novadu un republikas pilsētu pašvaldības, atlases nosacījumi ir definēti skaidri un saprotami, tai skaitā, katram atbalsta veidam noteikta pedagogu mērķa grupa atbalsta piešķiršanai prioritārā secībā, kā arī izstrādāts atlases nolikuma projekts un citi nepieciešamie dokumenti pašvaldībām atlases veikšanai

 

0

 

1

 

2

Noraida,

ja nav sasniegts

vismaz

1 punkts

3.3.

Novadu un republikas pilsētu pašvaldību iesaiste projekta aktivitāšu īstenošanā:

3.3.1. kā sadarbības partneri ir iesaistītas mazāk kā 60% no novadu un republikas pilsētu pašvaldībām;

3.3.2. kā sadarbības partneri ir iesaistītas 60% - 79% no novadu un republikas pilsētu pašvaldībām, tām iesniedzot partnerības apliecinājumu par dalību projekta īstenošanā;

3.3.3. kā sadarbības partneri ir iesaistītas 80% un vairāk novadu un republikas pilsētu pašvaldības, tām iesniedzot partnerības apliecinājumu par dalību projekta īstenošanā

 

1

2

 

3

 

Noraida,

ja nav sasniegti

vismaz 2 punkti

3.4.

Novadam un republikas pilsētai pedagogu atbalstam pieejamā finansējuma teritoriālās kvotas piešķiršanas nosacījumi:

3.4.1. neparedz iespēju projekta īstenošanas laikā veikt korekcijas un finansējuma pārdali novadam un republikas pilsētai piešķirtās kvotas ietvaros, lai varētu atbilstoši reaģēt uz pedagogu atbalsta vajadzību izmaiņām;

3.4.2. paredz iespēju projekta īstenošanas laikā veikt korekcijas un finansējuma pārdali novadam un republikas pilsētai piešķirtās kvotas ietvaros, lai varētu atbilstoši reaģēt uz pedagogu atbalsta vajadzību izmaiņām;

3.4.3. paredz iespēju projekta īstenošanas laikā veikt korekcijas un finansējuma pārdali gan novadam un republikas pilsētai piešķirtās kvotas ietvaros, lai varētu atbilstoši reaģēt uz pedagogu atbalsta vajadzību izmaiņām, gan starp novadiem un republikas pilsētām piešķirtajām kvotām, ņemot vērā piešķirtā finansējuma apguves progresu katrā novadā un republikas pilsētā

 

0

 

1

 

2

Noraida,

ja nav sasniegts

vismaz

1 punkts

3.5.

Projekta gatavība pedagogiem plānotā atbalsta sniegšanai:

3.5.1. nav veikti nepieciešamie sagatavošanās darbi pedagogu atlasei, kā arī pedagogu atlase nav uzsākta;

3.5.2. ir veikti nepieciešamie sagatavošanās darbi vismaz 50% no projekta aktivitāšu īstenošanā iesaistītajām novadu un republikas pilsētu pašvaldībām (izveidota atlases komisija, novadā vai republikas pilsētā esošās izglītības iestādes un pedagogi informēti par atbalsta iespējām un atlases nosacījumiem), pedagogu atlase vēl nav uzsākta;

3.5.3. ir veikti nepieciešamie sagatavošanās darbi vismaz 50% no projekta aktivitāšu īstenošanā iesaistītajām novadu un republikas pilsētu pašvaldībām (izveidota atlases komisija, novadā vai republikas pilsētā esošās izglītības iestādes un pedagogi informēti par atbalsta iespējām un atlases nosacījumiem), ir uzsākta pedagogu atlase vismaz 25% no projekta aktivitāšu īstenošanā iesaistītajām novadu un republikas pilsētu pašvaldībām

 

0

1

 

 

2

 

 

 

 

Noraida,

ja nav sasniegts

vismaz

1 punkts

3.6.

Projekta ietekme uz izglītības iestādē īstenotā mācību procesa kvalitāti:

3.6.1. projekta iesniegumā nav paredzēti specifiski pasākumi;

3.6.2. projekta iesniegumā ir paredzēts novērtēšanas sistēmas ieviešanas ietvaros izstrādāt priekšlikumus mācību procesa kvalitātes uzlabošanai, kā arī nodrošināt pedagogu profesionālo prasmju pilnveidošanas iespējas darba vietā pieredzes un labas prakses apmaiņai;

3.6.3. projekta iesniegumā ir paredzēts novērtēšanas sistēmas ieviešanas ietvaros izstrādāt priekšlikumus mācību procesa kvalitātes uzlabošanai, nodrošināt pedagogu profesionālo prasmju pilnveidošanas iespējas darba vietā pieredzes un labas prakses apmaiņai; kā arī veicināt pedagoga motivāciju kvalitatīvu profesionālā darba rezultātu sasniegšanai

 

0

1

 

2

Noraida,

ja nav sasniegts

1 punkts

3.7.

Projekta īstenošanas risku (nepietiekama pedagogu informētība par atbalsta iespējām, nepietiekama novadu un republikas pilsētu pašvaldību iesaiste aktivitāšu īstenošanā, pedagogu atlases procesa necaurspīdīgums, nepietiekama pašvaldību kapacitāte vai prasme tām uzticēto pienākumu veikšanā un citi riski) izvērtējums:

3.7.1. projekta iesniegumā nav veikts iespējamo risku izvērtējums vai iespējamo risku izvērtējums ir veikts nepilnīgi, pasākumu plāns identificēto risku novēršanai nav izstrādāts;

3.7.2. projekta iesniegumā ir veikts iespējamo risku izvērtējums, pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai izstrādāts nepilnīgi;

3.7.3. projekta iesniegumā ir veikts kvalitatīvs iespējamo risku izvērtējums, izstrādāts pamatots pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai

 

 

0

1

 

2

Noraida,

ja nav sasniegts

1 punkts

3.8.

Projekta ietekme uz vienlīdzīgu iespēju horizontālo prioritāti:

3.8.1. projekta iesniegumā nav paredzēti specifiski pasākumi izpratnes paaugstināšanai par vienlīdzīgu iespēju pamatprincipu (dzimumu līdztiesība, aktīvā novecošanās un personu ar invaliditāti tiesības) ievērošanu;

3.8.2. projekta iesniegumā ir paredzēti pasākumi, kas motivē pedagogu mācību priekšmetu mācīšanā un mācību metodikā iekļaut informāciju par vienlīdzīgu iespēju pamatprincipu (dzimumu līdztiesība, aktīvā novecošanās un personu ar invaliditāti tiesības) ievērošanu

 

0

 

2

Kritērijs nav izslēdzošs

3.9.

Projekta ietekme uz informācijas sabiedrības horizontālo prioritāti:

3.9.1. projekts neparedz informācijas sabiedrības veidošanas un attīstības veicināšanu;

3.9.2. projekta iesniegumā ir paredzēti pasākumi, kas veicina pedagogu mācību priekšmetu mācīšanā pielietot mūsdienīgus informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumus

 

0

2

 

Kritērijs nav izslēdzošs

3.10.

Projekta ietekme uz makroekonomiskās stabilitātes veicināšanu:

3.10.1. projekts neparedz ietekmi uz makroekonomiskās stabilitātes veicināšanu;

3.10.2. projekts pozitīvi ietekmē makroekonomisko stabilitāti, veicinot pedagogu, kuri paliek strādāt izglītības iestādē, darba kvalitātes uzlabošanu un darbam izglītības iestādē nepieciešamo pārkvalifikāciju, un veicinot pedagogu, kuriem risks zaudēt darbu, konkurētspēju, sniedzot darbam privātajā sektorā vai pašnodarbinātībai nepieciešamās zināšanas un prasmes

 

0

2

 

Kritērijs nav izslēdzošs

Projekta iesnieguma atbilstību kvalitātes kritērijiem, tai skaitā kritērijiem par horizontālajām prioritātēm, vērtē ar noteikto punktu skaitu. Kritērijos, kur tas nepieciešams, ir norādīts minimālais punktu skaits, kas ir jāsasniedz, lai projekta iesniegums netiktu noraidīts. Ja projekta iesniegums kvalitātes vērtēšanā kopsummā saņem mazāk par 12 punktiem, to noraida.

Projekta iesniegumus vērtē ar “Jā” un “Nē” saskaņā ar administratīvajiem un atbilstības kritērijiem. Kritērijos, kas ir vērtējami ar “Jā” vai “Nē”, ir divas vērtējuma iespējas:

N - Negatīvā vērtējuma gadījumā projekta iesniegumu noraida

P - Var pieņemt lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu, ka projekta iesniedzējs nodrošina atbilstību kritērijam lēmuma noteiktajā laikā.

 

Skaidrojums par apakšaktivitātes ieviešanu:

Projektu iesniegumu atlasi plānots izsludināt ne vairāk kā divās projektu iesniegumu atlases kārtās.

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!