• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumi Nr. 971 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.2.1.aktivitāti "Ilgtspējīga sabiedriskā transporta sistēmas attīstība"". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 8.09.2009., Nr. 142 https://www.vestnesis.lv/ta/id/197133

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.975

Par Turcijas Republikas pievienošanos Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Vācijas Federatīvās Republikas Federālās Aizsardzības ministrijas, Itālijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Lietuvas Republikas Nacionālās Aizsardzības...VAIRĀK

Vēl šajā numurā

08.09.2009., Nr. 142

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 971

Pieņemts: 25.08.2009.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.
Ministru kabineta noteikumi Nr.971

Rīgā 2009.gada 25.augustā (prot. Nr.54 41.§)
Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.3.2.1.aktivitāti “Ilgtspējīga sabiedriskā transporta sistēmas attīstība”
Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpo­jumi” papildinājuma 3.3.prioritātes “Eiropas nozīmes transporta tīklu attīstība un ilgtspējīga transporta veicināšana” 3.3.2.pasākuma “Ilgtspējīgas transporta sistēmas attīstība” 3.3.2.1.aktivitāti “Ilgtspējīga sabiedriskā transporta sistēmas attīstība” (turpmāk – aktivitāte);

1.2. atbildīgo iestādi;

1.3. projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus;

1.4. prasības projekta iesniedzējam.
2. Aktivitātes mērķis ir Rīgas piepilsētas dzelzceļa pasažieru pārvadājumu sistēmas modernizēšana un integrācija Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā, pasažieru pārvadājumu kvalitātes un efektivitātes paaugstināšana Rīgā un ārpus Rīgas, ieviešot jaunas tehnoloģijas, modernizējot ritošo sastāvu (tai skaitā atjaunojot elektrovilcienu un dīzeļvilcienu ritošo sastāvu – iegādājoties jaunus vilcienus) un infrastruktūru, tādējādi atslogojot Rīgas ielu tīklu un tiltus, vienlaikus samazinot apkārtējās vides piesārņojumu, ko rada autotransports, un vides piesārņojuma risku, kas var rasties satiksmes negadījumu rezultātā.
3. Aktivitāti īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.
4. Kopējais aktivitātei pieejamais Kohēzijas fonda finansējums ir 100 079 289 lati. Nacionālo finansējumu nodrošina projekta iesniedzējs.
5. Nacionālais finansējums nav mazāks par 15 procentiem no projekta attiecināmajām izmaksām. Kohēzijas fonda finansējums nepārsniedz 85 procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.
6. Maksimālais projekta Kohēzijas fonda finansējuma apjoms no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām ir 100 079 289 lati.
II. Atbildīgā iestāde un projekta iesniedzējs
7. Aktivitātes ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas veic Satiksmes ministrija. Atbildīgā iestāde:

7.1. īsteno starpniekinstitūcijas funkcijas un atbilstoši kompetencei nodro­šina, lai netiktu pārsniegts šo noteikumu 4.punktā minētais aktivitātes īstenošanai pieejamais Kohēzijas fonda finansējums;

7.2. uzrauga pieejamā Kohēzijas fonda finansējuma apguvi, tai skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr.1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi aktivitātes un projekta līmenī, kontrolējot projektu finansēšanas plānu izpildi.
8. Projekta iesniedzējs aktivitātes ietvaros ir valsts kapitālsabiedrība, kura saskaņā ar sabiedriskā transporta pakalpojumus regulējošiem normatīvajiem aktiem sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionālajos starppilsētu nozīmes dzelzceļa maršrutos, vai valsts kapitālsabiedrība, kas pārvalda valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūru.
9. Valsts kapitālsabiedrība, kas pārvalda valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūru, var būt projekta iesniedzēja tikai tad, ja tiek īstenots publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras projekts.
III. Projekta atbalstāmās unneatbalstāmās darbības, attiecināmās un neattiecināmās izmaksas
10. Projekta ietvaros atbalstāmā darbība ir dzelzceļa pasažieru apkalpo­šanai paredzētās infrastruktūras un ritošā sastāva modernizācija (jaunu dīzeļ­vilcienu un elektrovilcienu iegāde).
11. Projekta attiecināmās izmaksas ir šādas:

11.1. jaunu dīzeļvilcienu un elektrovilcienu ritošā sastāva iegādes izmaksas;

11.2. ar jaunu dīzeļvilcienu un elektrovilcienu palaišanu saistīto iekārtu iegādes un uzstādīšanas izmaksas;

11.3. izmaksas, kas saistītas ar valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infra­struktūras attīstīšanu;

11.4. izmaksas, kas saistītas ar vides aizsardzības prasību ievērošanu;

11.5. izmaksas, kas saistītas ar ugunsdrošības un citu drošības prasību ievērošanu;

11.6. publicitātes pasākumi, ciktāl to paredz Eiropas Savienības struktūr­fondu un Kohēzijas fonda vadību regulējošie normatīvie akti;

11.7. pievienotās vērtības nodoklis, ja projekta iesniedzējs to nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.
12. Projekta neattiecināmās izmaksas ir šādas:

12.1. izmaksas, kas pārsniedz apstiprinātajā projekta iesniegumā paredzēto attiecināmo izmaksu apmēru;

12.2. izmaksas, kas nav pamatotas ar atbilstošiem attaisnojuma dokumen­tiem;

12.3. citas ar projekta īstenošanu nedalāmi saistītās izmaksas.
13. Projekta izdevumos var iekļaut tikai šo noteikumu 11. un 12.punktā minētās izmaksas. Projekta izdevumos neiekļauj administratīvās izmaksas.
14. Projekta īstenošanā radušās neattiecināmās izmaksas finansējuma saņēmējs sedz no saviem līdzekļiem.
IV. Projektu iesniegumu atlases izsludināšana, projektu iesniegumu iesniegšana un projekta iesnieguma veidlapa
15. Atbildīgā iestāde uzaicina valsts kapitālsabiedrību, kura saskaņā ar sabiedriskā transporta pakalpojumus regulējošiem normatīvajiem aktiem sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionālajos starppilsētu nozīmes dzelzceļa maršrutos, iesniegt šiem noteikumiem atbilstošu projekta iesniegumu.
16. Ja ar šo noteikumu 15.punktā minēto projekta iesniegumu nav apgūts viss aktivitātē pieejamais finansējums, atbildīgā iestāde uzaicina šo noteikumu 9.punktā minēto projekta iesniedzēju iesniegt šiem noteikumiem atbilstošu projekta iesniegumu par aktivitātē atlikušo finansējumu.
17. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu iesniedz atbildīgajā iestādē tās norādītajā termiņā, kas nav īsāks par 30 dienām.
18. Ja projekta kopējās izmaksas ir vismaz 35 140 200 latu, projekta iesniegumu sagatavo atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai (1.pielikums) un Komisijas 2006.gada 8.decembra Regulas (EK) Nr.1828/2006, kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, XXI pielikumam.
19. Ja projekta kopējās izmaksas ir mazākas par 35 140 200 latu, projekta iesniegumu sagatavo atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai (1.pielikums).
20. Projekta iesniegumu iesniedz pa pastu, elektroniski vai personīgi.
21. Projekta iesniegumu papīra dokumenta veidā iesniedz divos eksem­plāros (viens oriģināls un viena kopija) un tam pievieno projekta iesnieguma elektronisko versiju uz datu nesēja (tajā ievietojamie dokumenti noformējami MS Word, MS Excel formātā).
22. Projekta iesniegumu elektroniski iesniedz elektroniska dokumenta veidā atbilstoši elektronisko dokumentu noformēšanu regulējošiem normatīvajiem aktiem. Projekta iesniegumu paraksta ar drošu elektronisko parakstu, apliecina ar laika zīmogu pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām un nosūta uz elektroniskā pasta adresi inv_dep@sam.gov.lv.
23. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumam pievieno šādus pavaddoku­mentus:

23.1. kredītiestādes garantijas vēstules kopija vai projekta iesniedzēja lēmums, kas apliecina iespēju piesaistīt kredītresursus projekta īstenošanai nepieciešamajā apjomā, ja projektu paredzēts īstenot par aizņemtiem līdzekļiem;

23.2. sertificēta būvinženiera ar vismaz triju gadu pieredzi dzelzceļa infrastruktūras objektu būvniecības jomā (ja projekta īstenošana paredz dzelzceļa infrastruktūras modernizāciju) vai tehniskā eksperta ar vismaz triju gadu pieredzi dzelzceļa ritošā sastāva ekspluatācijā un uzturēšanā dzīves apraksts (Curriculum Vitae);

23.3. projekta vadītāja ar vismaz triju gadu pieredzi projektu vadīšanā dzīves apraksts (Curriculum Vitae);

23.4. grāmatveža finansista ar vismaz triju gadu pieredzi finanšu uzskaitē dzīves apraksts (Curriculum Vitae);

23.5. tehniski ekonomiskais pamatojums, kurā ietverti projekta izmaksu un ieguvumu analīzes aprēķini un jutīguma un risku analīzes aprēķini, kā arī aprēķinus pamatojoši dokumenti;

23.6. dokumenti, kas norādīti projekta iesniegumā;

23.7. cita veida informācija, kas pēc projekta iesniedzēja uzskatiem ir būtiska lēmuma pieņemšanai (piemēram, aprēķini, kartes, shēmas);

23.8. Uzņēmumu reģistra izsniegtas projekta iesniedzēja reģistrācijas apliecības kopija.
V. Projektu iesniegumu vērtēšanas kārtība un kritēriji
24. Aktivitātes ietvaros iesniegtā projekta iesnieguma vērtēšanu nodrošina atbildīgās iestādes izveidota projektu iesniegumu vērtēšanas komisija (turpmāk – komisija). Komisijas sastāvā iekļauj Satiksmes ministrijas pārstāvjus. Komisijas sastāvu apstiprina atbildīgās iestādes vadītājs. Vadošās iestādes pārstāvjiem ir tiesības piedalīties komisijas sēdēs novērotāja statusā.
25. Komisijas darbību reglamentē atbildīgās iestādes vadītāja apstiprināts nolikums.
26. Projekta iesnieguma atbilstību vērtē, pamatojoties uz šo noteikumu 2.pielikumā minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem.
27. Projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 2.pielikuma 1. un 2.punktā minētajiem vērtēšanas kritērijiem vērtē ar “Jā” (atbilst) vai “Nē” (neatbilst). Projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 2.pielikuma 3.punktā minētajiem vērtēšanas kritērijiem vērtē ar “Jā” (atbilst) vai “Nē” (neatbilst) vai piešķirot noteiktu punktu skaitu.
28. Lai noteiktu kopējo punktu skaitu šo noteikumu 2.pielikuma 3.punktā minētajos kritērijos, iegūto punktu skaitu katrā kritērijā reizina ar kritērija īpatsvara procentam atbilstošu skaitli.
29. Projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 2.pielikuma 4.punktā minētajam vērtēšanas kritērijam vērtē ar “Jā” (atbilst) vai “Nē” (neatbilst).
VI. Lēmuma pieņemšana
30. Atbildīgā iestāde projekta iesniegumu apstiprina, ja tas atbilst visiem šo noteikumu 2.pielikumā minētajiem vērtēšanas kritērijiem.
31. Atbildīgā iestāde projekta iesniegumu apstiprina ar nosacījumu, ja projekta iesniegumu nepieciešams precizēt atbilstoši kādam no šo noteikumu 2.pielikuma 1. un 2.punktā minētajiem vērtēšanas kritērijiem, kas pieļauj projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu.
32. Atbildīgā iestāde projekta iesniegumu noraida, ja tas neatbilst kādam no šo noteikumu 2.pielikumā minētajiem vērtēšanas kritērijiem, kas nepieļauj projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu.
33. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta projekta iesniedzējam.
34. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs nodrošina 15 darbdienu laikā pēc lēmuma saņemšanas.
35. Piecu darbdienu laikā pēc nosacījumu izpildi apliecinošo dokumentu saņemšanas komisija izvērtē lēmumā ietverto nosacījumu izpildi un atbildīgā iestāde sagatavo atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi.
36. Ja projekta iesniedzējs ir izpildījis lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertos nosacījumus, projekta iesniegums ir uzskatāms par apstiprinātu un atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 35.punktā minētā termiņa beigām nosūta projekta iesniedzējam pozitīvu atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi.
37. Ja lēmumā ietvertie nosacījumi nav izpildīti vai nav izpildīti šo noteikumu 34.punktā minētajā termiņā vai šo noteikumu 35.punktā minētais atbildīgās iestādes atzinums ir negatīvs, projekta iesniegums ir uzskatāms par noraidītu, un atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 35.punktā minētā termiņa beigām nosūta projekta iesniedzējam negatīvu atzinumu.
38. Līgumā par projekta īstenošanu, kas noslēgts starp atbildīgo iestādi un finansējuma saņēmēju, atbildīgā iestāde norāda iepirkuma procedūras uzsākšanas termiņu (ja iepirkuma procedūra nav uzsākta agrāk) un maksājuma pieprasījuma sagatavošanas un Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmēja izdevumu atmaksas veidu. Maksājuma pieprasījumu var sagatavot un izdevumus var atmaksāt latos vai Eiropas Savienības vienotajā valūtā.
Ministru prezidents V.Dombrovskis

Satiksmes ministrs K.Gerhards
Satiksmes ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 25.augusta noteikumiem Nr.971
Satiksmes ministrs K.Gerhards
Satiksmes ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 25.augusta noteikumiem Nr.971
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

1. ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI

 Vērtēšanas sistēma

Kritērija ietekme uz lēmuma pieņemšanu (P*, N**)

 Jā/Nē

1.1.

Projekta iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu

  

 N

1.2.

Projekta iesniegums ir iesniegts atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā

  

 N

1.3.

Projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā

  

 N

1.4.

Ja projekta kopējās izmaksas ir vismaz 35 140 200 latu, projekta iesnieguma veidlapa aizpildīta latviešu un angļu valodā. Ja projekta kopējās izmaksas ir mazākas par 35 140 200 latiem, projekta iesniegums sagatavots latviešu valodā

  

 N

1.5.

Ir iesniegts projekta iesnieguma oriģināleksemplārs un kopija (šis nosacījums neattiecas, ja projekta iesniegums tiek iesniegts elektroniska dokumenta formā)

  

 P

1.6.

Projekta iesnieguma lapas ir numurētas (šis nosacījums neattiecas, ja projekta iesniegums tiek iesniegts elektroniska dokumenta formā)

  

 P

1.7.

Projekta iesnieguma kopija atbilst projekta iesnieguma oriģinālam (šis nosacījums neattiecas, ja projekta iesniegums tiek iesniegts elektroniska dokumenta formā)

  

 P

1.8.

Projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši aktivitātes projekta iesnieguma veidlapai

  

N

1.9.

Projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts

  

 P

1.10.

Ja projekta iesniedzējs plāno līdzfinansēt projektu no kredīta līdzekļiem, ir pievienota garantijas vēstule no Kredītiestādes vai projekta iesniedzēja lēmums, kas apliecina iespēju piesaistīt kredītresursus projekta īstenošanai nepieciešamajā apjomā

P

1.11.

Projekta iesniegumam ir pievienoti visi pielikumi un pavaddokumenti

P

1.12.

Projekta iesniegumam ir pievienota projekta iesnieguma elektroniskā versija (pielikumus var nepievienot) (šis nosacījums neattiecas, ja projekta iesniegums tiek iesniegts elektroniska dokumenta formā)

P

1.13.

Projekta iesnieguma finansēšanas plāns un budžeta kopsavilkums ir bez aritmētiskām kļūdām

P

1.14.

Projekta iesniegumā nav neatrunātu labojumu - dzēsumu, aizkrāsojumu, svītrojumu vai papildinājumu

N

1.15.

Projekta iesniegumu ir parakstījusi projekta iesniedzēja paraksttiesīgā persona vai tās pilnvarota persona (ir pievienots pilnvaras apliecinošs dokuments)

N

1.16.

Kohēzijas fonda līdzfinansējuma procentuālais un summārais apjoms ir aprēķināts pareizi

P

2. Atbilstības kritēriji

  

  

2.1. Projekta iesniedzēja atbilstības kritēriji

 Vērtēšanas sistēma

Piezīmes

 Jā/Nē

2.1.1.

Projekta iesniedzējs ir valsts kapitālsabiedrība, kas pārvalda valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūru vai valsts kapitālsabiedrība, kura saskaņā ar sabiedriskā transporta pakalpojumus regulējošajiem normatīvajiem aktiem sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionālos starppilsētu nozīmes dzelzceļa maršrutos

  

N

2.1.2.

Projekta iesniedzējs nav pasludināts par maksāt­nespējīgu (tajā skaitā, neatrodas sanācijas procesā vai tiesiskās aizsardzības procesā), neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta un tam nav un netiek piemērota procedūra, kas varētu ierobežot vai apturēt tā darbību.

  

N

2.1.3.

Projekta iesniedzējam nav nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu

  

 N

2.1.4.

Projekta iesniedzēja rīcībā ir pietiekami un stabili finanšu resursi, lai nodrošinātu nacionālo finansējumu

  

 N

2.1.5.

Projekta iesniedzējs ir apņēmies nodrošināt finansējumu no saviem līdzekļiem projekta izmaksu pieauguma gadījumā

  

 N

2.1.6.

Objekts, kurā paredzēts veikt investīcijas, atrodas projekta iesniedzēja īpašumā (kritēriju piemēro, ja projekta īstenošana paredz dzelzceļa infrastruktūras modernizāciju)

  

 N

2.1.7.

Iegādātie pamatlīdzekļi paliks iesniedzēja īpašumā vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas

  

N

2.2. Projekta atbilstības kritēriji

 Vērtēšanas sistēma

Piezīmes  

 Jā/Nē

2.2.1.

Projekta iesniegumā ir raksturota projekta vadības, ieviešanas un uzraudzības shēma

  

 N

2.2.2.

Projekta iesniegumā ir raksturoti projekta ieviešanai nepieciešamie resursi (iesaistāmā personāla skaits, kvalifikācija, pienākumi un materiāli tehniskā bāze)

N

2.2.3.

Projekta vadības personālam ir atbilstoša pieredze un pietiekama projekta vadības kapacitāte, profesionālās un tehniskās zināšanas - projekta vadības personālā tiks nodarbināti: 1) viens sertificēts būvinženieris ar vismaz triju gadu pieredzi dzelzceļa infrastruktūras objektu būvniecības jomā (ja projekta īstenošana paredz dzelzceļa infrastruktūras modernizāciju) vai tehniskais eksperts ar vismaz triju gadu pieredzi dzelzceļa ritošā sastāva ekspluatācijā un uzturēšanā; 2) viens projekta vadītājs ar vismaz triju gadu pieredzi projektu vadīšanā; 3) viens grāmatvedis – finansists ar vismaz triju gadu pieredzi finanšu uzskaitē

P

2.2.4.

Projektam ir veikta izmaksu un ieguvumu analīze

N

2.2.5.

Projekta izmaksu un ieguvumu analīzē ir izmantota reālā finansiālā diskonta likme – 5 procenti

N

2.2.6.

Projekta izmaksu un ieguvumu analīzē ir izmantota sociālā diskonta likme - 5,5 procenti

N

2.2.7.

Projekta ekonomiskā neto pašreizējā vērtība (ENPV) ir lielāka par 0

N

2.2.8.

Projekta ekonomiskā ienesīguma norma (ERR) ir lielāka par 5,5 procentiem

N

2.2.9.

Projektam ir veikta jutīguma un risku analīze

N

2.2.10.

Projekta īstenošana tiks pabeigta līdz 2015.gada 31.augustam

N

2.2.11.

Projekts nodrošina n+2 un n+3 principa ievērošanu

N

2.2.12.

Projekts atbilst aktivitātes mērķim - Rīgas piepilsētas dzelzceļa pasažieru pārvadājumu sistēmas modernizēšana un integrācija Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā, pasažieru pārvadājumu kvalitātes un efektivitātes paaugstināšana, ieviešot jaunas tehnoloģijas, attīstot ritošo sastāvu (t.sk., dīzeļvilcienu ritošā sastāva atjaunošana – jaunu vilcienu iegāde) un infrastruktūru, tādējādi atslogojot Rīgas ielu tīklu un it sevišķi tiltus, vienlaicīgi samazinot apkārtējās vides piesārņojumu, ko rada autotransports, un vides piesārņojuma risku, kas var rasties satiksmes negadījumu rezultātā.

N

2.2.13.

Projekta budžetā iekļautās izmaksas atbilst vidējām prognozētajām tirgus cenām projekta īstenošanas gadā un ir nepieciešamas projekta rezultātu sasniegšanai un plānoto darbību īstenošanai

N

2.2.14.

Ir veikta projekta īstenošanas variantu analīze un piedāvāts tāds projekta risinājums, kurš nodrošina maksimālu pasažieru plūsmas novirzīšanu no privātā autotransporta uz dzelzceļa transportu

N

2.2.15.

Projekta iesniegumā plānotie uzraudzības rādītāji ir precīzi definēti un izmērāmi

N

2.2.16.

Projektam pieprasītais Kohēzijas fonda līdzfinansējuma apjoms nepārsniedz 100 079 289 latus

N

2.2.17.

Projekts netiek un nav ticis finansēts vai līdzfinansēts no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem, kā arī projekta ietvaros plānotās darbības nepārklājas ar darbībām, kas tiek finansētas citu Eiropas Savienības fondu aktivitāšu un citu finanšu instrumentu ietvaros

N

2.2.18.

Projektā plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi atbilst ar Eiropas Savienības fondu vadību saistītajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām

P

2.2.19.

Tiks nodrošināta projekta rezultātu ilgtspēja – projekta rezultātu uzturēšana vismaz 15 gadus pēc projekta pabeigšanas.

N

2.2.20.

Projekta iesniegumā norādītās izmaksu pozīcijas un to apjoms atbilst Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteiktajām izmaksām un to apjomam

P

3. KVALITĀTES KRITĒRIJI

 Vērtēšanas sistēma

 Piezīmes

 Punkti vai Jā/Nē

3.1.

 Projekta ekonomiskā ienesīguma norma
(turpmāk – ERR)

  

Punktus piešķir atbilstoši ERR lielumam. Kritērija īpatsvars 90%

3.2.

Projekta īstenošanas laiks

Kritērija īpatsvars 5%  

3.2.1.

mazāk par 4 gadiem

3

3.2.2.

no 4 līdz 5 gadiem

2

3.2.3.

ilgāks par 5 gadiem

1

3.3.

Projekta ietekme uz horizontālo prioritāti “Informācijas sabiedrība”

  

  Kritērija īpatsvars 5 %

3.3.1.

Projektā ir paredzēti pasākumi horizontālās prioritātes “Informācijas sabiedrība” veicināšanai (piemēram, informācijas sistēmu izveide dzelzceļa stacijās, elektroniskā biļešu rezervēšanas sistēma)

  

3.3.2.

Projektā nav paredzēti pasākumi horizontālās prioritātes “Informācijas sabiedrība” sabiedrība”

 0

  

3.4.

Projektā paredzētas specifiskas aktivitātes vienlīdzīgu iespēju principa nodrošināšanai, īpaši uzlabojot vides un informācijas pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem

N  

3.5.

Īstenojot projektu tiks novērsta vai samazināta negatīvā ietekme uz vides kvalitāti

N  

4. FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJS

 Vērtēšanas sistēma 

Jā/Nē 

Piezīmes

4.1.

Ja projekta iesniegums atbilst 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.8., 1.14., 1.15., 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4., 2.1.5., 2.1.6., 2.1.7., 2.2.1., 2.2.2., 2.2.4., 2.2.5., 2.2.6., 2.2.7., 2.2.8., 2.2.9., 2.2.10., 2.2.11., 2.2.12., 2.2.13., 2.2.14., 2.2.15., 2.2.16., 2.2.17., 2.2.19., 3.4. un 3.5.apakšpunktā noteiktajiem vērtēšanas kritērijam, kā arī 3.1., 3.2., 3.3.vērtēšanas kritērijā kopā saņēmis vairāk par 500 punktiem, tad, sarindojot projektu iesniegumus prioritārā secībā, sākot ar visvairāk punktus ieguvušo projekta iesniegumu, projekta iesniegumam pietiek aktivitātē pieejamais finansējums.

N

Piezīmes:

* Ja kritērijs neatbilst, atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu

** Ja kritērijs neatbilst, atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu

Satiksmes ministrs K.Gerhards

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!