• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumi Nr. 981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 4.09.2009., Nr. 141 https://www.vestnesis.lv/ta/id/197039

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.982

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.150 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.4.2.apakšaktivitāti "Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem...VAIRĀK

Vēl šajā numurā

04.09.2009., Nr. 141

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 981

Pieņemts: 01.09.2009.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.
Ministru kabineta noteikumi Nr.981

Rīgā 2009.gada 1.septembrī (prot. Nr.55 15.§)
Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14.panta 25.punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka bērnu nometņu (turpmāk – nometne) organizēšanas un darbības kārtību.
2. Nometne ir mērķtiecīgi organizēts pasākums, kurā vairāk nekā puse dalībnieku ir bērni (turpmāk – dalībnieks) un kas paredzēts, lai saskaņā ar nometnes programmu nodrošinātu dalībnieku saturīgu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu un sekmētu vispusīgu attīstību.
3. Pēc diennakts laika, kurā dalībnieks uzturas nometnē, nometnes iedala:

3.1. dienas nometne – nometne bez nakšņošanas;

3.2. diennakts nometne – nometne ar nakšņošanu.
4. Pēc dalībnieku izmitināšanas nometnes iedala:

4.1. nometne telpās;

4.2. nometne ārpus telpām;

4.3. nometnes telpās un ārpus telpām.
5. Pēc dalībnieku sastāva nometnes iedala:

5.1. atvērta nometne – nometne paredzēta jebkuram dalībniekam;

5.2. slēgta nometne – nometne paredzēta konkrētai dalībnieku mērķgrupai.
II. Nometnes organizētājs, tā tiesības un pienākumi
6. Nometni ir tiesības organizēt:

6.1. valsts un pašvaldību institūcijai (turpmāk – institūcija);

6.2. fiziskai personai, ja tā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēta komercreģistrā kā individu­ālais komersants vai saimnieciskās darbības veicējs;

6.3. juridiskai personai.
7. Nometnes organizētājs (turpmāk – organizētājs) ir atbildīgs par nometnes organizēšanu un darbību.
8. Pirms nometnes darbības uzsākšanas organizētājs:

8.1. slēdz darba līgumu vai uzņēmuma līgumu, vai līgumu par brīvprātīgo darbu ar nometnes vadītāju un citiem nometnes darbības nodrošināšanai nepieciešamiem darbiniekiem (turpmāk – darbinieki);

8.2. nodrošina nometnes programmas izstrādi un apstiprina to. Programmā ietver nometnes darbības mērķus, uzdevumus, mērķgrupu un citus jautājumus, kurus organizētājs uzskata par būtiskiem;

8.3. nodrošina nometnes darba kārtības noteikumu un drošības noteikumu izstrādi, ņemot vērā diennakts laiku, kurā dalībnieki uzturas nometnē, izmitināšanas veidu un nometnes programmu, un apstiprina minētos noteikumus. Nometnes drošības noteikumos atbilstoši nometnes darbības programmai iekļauj nosacījumus traumu un ievainojumu profilaksei;

8.4. nodrošina nometnes iekšējās kārtības noteikumu izstrādi. Minētajos noteikumos norāda dalībnieku tiesības, pienākumus, atbildību un citus būtiskus jautājumus, kas jāievēro nometnes dalībniekiem, atrodoties nometnē;

8.5. saņem Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta atzinumu par nometnes vietas atbilstību ugunsdrošības prasībām;

8.6. saņem Veselības inspekcijas atzinumu, ka nometne gatava uzsākt darbību;

8.7. reģistrē Pārtikas un veterinārajā dienestā dalībnieku ēdināšanas pakalpojumu;

8.8. slēdz rakstisku līgumu ar dalībnieka likumisko pārstāvi par dalībnieka (tai skaitā ārvalstnieka) uzņemšanu nometnē. Līgumā nosaka dalībnieka, likumiskā pārstāvja un organizētāja tiesības un pienākumus. Ja nometnē piedalās dalībnieku (tai skaitā ārvalstnieku) grupa, kurai ir viens likumiskais pārstāvis, rakstisku līgumu ar likumisko pārstāvi slēdz par visiem grupas dalībniekiem kopumā;

8.9. iepazīstina dalībnieka likumisko pārstāvi ar nometnes iekšējās kārtības noteikumiem;

8.10. iesniedz Valsts izglītības satura centram informāciju par nometni (1.pielikums) iekļaušanai vienotās informācijas sistēmā.
9. Šo noteikumu 8.5. un 8.6.apakšpunktā minētais atzinumus nav nepieciešams:

9.1. nometnei ārpus telpām;

9.2. nometnei telpās un ārpus telpām par nometnes darbību ārpus telpām;

9.3. ja attiecīgais atzinums par nometnes norises vietu jau ir un tam nav beidzies termiņš;

9.4. ja mainās nometnes veids no dienas nometnes uz diennakts nometni.
10. Nometnes darbības laikā organizētājs nodrošina:

10.1. nometnes programmas īstenošanu;

10.2. neatliekamo medicīnisko palīdzību dalībniekiem, darbiniekiem un nometnes vadītājam;

10.3. iespēju dalībniekiem, darbiniekiem un nometnes vadītājam izsaukt operatīvos dienestus;

10.4. dalībnieku ēdināšanu, ievērojot veselīga uztura ieteikumus un pārtikas apritē noteiktās higiēnas prasības;

10.5. dalībnieku informēšanu un apmācību par ievainojumu un traumu profilakses jautājumiem atbilstoši nometnes darbības programmai;

10.6. vismaz vienu darbinieku (neskaitot saimnieciskos darbiniekus) uz 10 dalībniekiem;

10.7. civilās aizsardzības, ugunsdrošības, darba aizsardzības, vides aizsardzības un citu prasību ievērošanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

10.8. šādas informācijas izvietošanu nometnē ikvienai personai redzamā vietā:

10.8.1. nometnes juridiskā un faktiskā adrese, kontakttālrunis;

10.8.2. organizētāja nosaukums vai vārds un uzvārds, kontakttālrunis;

10.8.3. nometnes vadītāja vārds un uzvārds, kontakttālrunis;

10.8.4. tās ārstniecības personas vai ārstniecības iestādes kontakttālrunis un atrašanās vieta, ar kuru ir noslēgta vienošanās par dalībnieku, darbinieku un nometnes vadītāja medicīnisko apkalpošanu;

10.8.5. informācija par operatīvo dienestu izsaukšanu;

10.8.6. dalībnieku guļvietu izvietojuma plāns diennakts nometnē;

10.8.7. nometnes iekšējās kārtības noteikumi un drošības noteikumi;

10.8.8. nometnes dienas kārtība;

10.8.9. konfesija, kas darbojas reliģiska satura nometnē;

10.9. dalībnieku drošību saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likumu;

10.10. nometnes vadītāju ar mobilo saziņas līdzekli un medicīnisko aptieciņu pirmās palīdzības sniegšanai, ja saskaņā ar nometnes programmu paredzēta dalībnieku došanās ārpus nometnes teritorijas.
III. Nometnes vadītājs un viņa pienākumi
11. Par nometnes vadītāju var būt persona, kura apguvusi Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprināto nometņu vadītāju kursu programmu un saņēmusi Valsts izglītības satura centra apliecību par programmas apguvi. Valsts izglītības satura centrs ziņas par apliecības iegūšanu reģistrē valsts informācijas sistēmā “Bērnu un jauniešu nometņu vadītājiem izsniegto apliecību datubāze”.
12. Nometnes vadītājs:

12.1. īsteno nometnes programmu, nodrošinot izglītojošu, saturīgu un lietderīgu brīvā laika organizēšanu, un vada nometnes darbu;

12.2. pirms nometnes darbības uzsākšanas iepazīstina darbiniekus ar darba kārtības noteikumiem, iekšējās kārtības noteikumiem un drošības noteikumiem (tai skaitā darba drošības un ugunsdrošības noteikumiem), veicot par to ierakstu nometnes žurnālā (2.pielikums);

12.3. pirms nometnes darbības uzsākšanas iepazīstina dalībniekus ar iekšējās kārtības noteikumiem un drošības noteikumiem (tai skaitā darba drošības un ugunsdrošības noteikumiem), veicot par to ierakstu nometnes žurnālā, un ir atbildīgs par minēto noteikumu ievērošanu;

12.4. nodrošina dalībnieku drošību, kā arī veselības un dzīvības aizsardzību;

12.5. nodrošina dalībnieku tiesību un interešu ievērošanu;

12.6. ir atbildīgs par rotaļu un sporta ierīču, inventāra, aprīkojuma un nodarbībās izmantojamo materiālu drošumu, nekaitīgumu un atbilstību dalībnieku vecumam;

12.7. ir atbildīgs par dalībnieku saudzīgu izturēšanos pret vidi;

12.8. nodrošina ar mobilo saziņas līdzekli un medicīnisko aptieciņu pirmās palīdzības sniegšanai darbinieku, kurš vada dalībnieku grupu, ja saskaņā ar nometnes programmu dalībnieki dodas ārpus nometnes teritorijas;

12.9. nekavējoties informē organizētāju, likumiskos pārstāvjus un atbildīgās institūcijas, ja ir apdraudēta dalībnieka drošība, veselība vai dzīvība;

12.10. nepieļauj nepiederošu personu uzturēšanos nometnes teritorijā;

12.11. aizpilda nometnes žurnālu (2.pielikums).
IV. Dalībnieka likumiskā pārstāvja pienākumi
13. Dalībnieka likumiskie pārstāvji, slēdzot ar organizētāju šo noteikumu 8.8.apakš­punktā minēto līgumu, iesniedz šādus dokumentus:

13.1. anketu, kurā norādīta šāda informācija par dalībnieku:

13.1.1. vārds, uzvārds, dzimšanas dati;

13.1.2. deklarētās un faktiskās dzīvesvietas adrese;

13.1.3. dalībnieka likumisko pārstāvju vārds, uzvārds, kontakttālrunis;

13.1.4. peldētprasme;

13.1.5. iepriekšējā dalība nometnēs;

13.1.6. cita, pēc likumisko pārstāvju domām, būtiska informācija par dalībnieku;

13.2. ne ātrāk kā 10 darbdienas pirms nometnes darbības uzsākšanas izsniegtu primārās veselības aprūpes ārsta izziņu (vai tās kopiju) par dalībnieka veselības stāvokli, kurā norādīta šāda informācija:

13.2.1. veiktās vakcinācijas;

13.2.2. pedikulozes pārbaude;

13.2.3. alerģijas;

13.2.4. hroniskās saslimšanas;

13.2.5. speciālo medikamentu lietošana.
14. Ārvalstnieki primārās veselības aprūpes ārsta izziņas iesniedz atbilstoši mītnes valsts normatīvo aktu prasībām.
15. Dalībnieka likumiskie pārstāvji un apmeklētāji ievēro nometnes iekšējās kārtības noteikumus.
V. Nometnes darbības saskaņošana
16. Par nometnes organizēšanu un darbības sākuma datumu organizētājs informē pašvaldību, kuras administratīvajā teritorijā tā notiks (turpmāk – pašvaldība).
17. Organizētājs mēnesi pirms nometnes darbības uzsākšanas iesniedz pašvaldībā iesniegumu par nometnes organizēšanu. Iesniegumā norāda šādu informāciju:

17.1. nometnes organizētāja kontaktinformācija – juridiskās personas vai institūcijas nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontakttālrunis vai fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās un faktiskās dzīvesvietas adrese un kontakttālrunis;

17.2. nometnes vadītāja vārds, uzvārds, kontakttālrunis;

17.3. nometnes nosaukums, darbības laiks un vieta, nometnes veids atbilstoši dalībnieka uzturēšanās laikam diennaktī nometnē un izmitināšanas veidam, nometnes programma;

17.4. dalībnieku skaits un vecums.
18. Organizētājs šo noteikumu 17.punktā minētajam iesniegumam pievieno šādu dokumentu kopijas (izņemot, ja dokumentus iesniedz elektroniski):

18.1. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta atzinumu par nometnes vietas atbilstību ugunsdrošības prasībām (izņemot šo noteikumu 9.punktā minētos gadījumus);

18.2. Veselības inspekcijas atzinumu par nometnes gata­vību uzsākt darbību (izņemot šo noteikumu 9.punktā minētos gadījumus);

18.3. dokumentu, kas apliecina, ka dalībnieku ēdināšanas pakalpojums reģistrēts Pārtikas un veterinārajā dienestā.
VI. Noslēguma jautājumi
19. Noteikumu izpildi atbilstoši kompetencei kontrolē tiesīb­aizsardzības iestādes un šādas uzraudzības institūcijas:

19.1. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests;

19.2. Veselības inspekcija;

19.3. Pārtikas un veterinārais dienests;

19.4. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija.
20. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2001.gada 23.oktobra noteikumus Nr.447 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” (Latvijas Vēstnesis, 2001, 154.nr.; 2002, 143.nr.; 2005, 43.nr.; 2008, 87.nr.).
Ministru prezidenta vietā – finanšu ministrs E.Repše

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 1.septembra noteikumiem Nr.981
Informācija par nometni

KN981-PIEL1_PAGE_1.JPG (37612 bytes)

KN981-PIEL1_PAGE_2.JPG (9264 bytes)

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 1.septembra noteikumiem Nr.981
KN981-PIEL2_PAGE_1.JPG (29571 bytes)

KN981-PIEL2_PAGE_2.JPG (28463 bytes)

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!