• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2009. gada 30. jūnija noteikumi Nr. 675 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.3.3.aktivitāti "Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā"". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 20.08.2009., Nr. 132 https://www.vestnesis.lv/ta/id/196289

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.917

Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumos Nr.425 "Kārtība, kādā atsavināma valsts un pašvaldību manta"

Vēl šajā numurā

20.08.2009., Nr. 132

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 675

Pieņemts: 30.06.2009.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.
Ministru kabineta noteikumi Nr.675

Rīgā 2009.gada 30.jūnijā (prot. Nr.45 52.§)
Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.3.3.aktivitāti “Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā”
Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas “Infrastruktūra un pakal­pojumi” papildinājuma 3.4.prioritātes “Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiska­jai aktivitātei nodrošināšana” 3.4.3.pasākuma “Kultūrvides sociālekonomiskā ietekme” 3.4.3.3.aktivitāti “Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kul­tūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izman­tošanā” (turpmāk – aktivitāte);

1.2. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus (turpmāk – projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji);

1.3. prasības Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniedzējam (turpmāk – projekta iesniedzējs);

1.4. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību;

1.5. atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu.
2. Aktivitātes mērķis ir nodrošināt tādu kultūras pieminekļu saglabāšanu, pieejamību sabiedrībai un sociālekonomisku izmantošanu, kas atrodas privāt­īpašumā un nodrošina nozīmīgas publiskas funkcijas.
3. Aktivitātes īstenošanas veids ir atklāta projektu iesniegumu atlase. Atklātu projektu iesniegumu atlasi atbildīgā iestāde organizē vienā kārtā par visu aktivitātē pieejamo finansējumu, izsludinot paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu. Ja projektu iesniegumu iesniegšanas kārtā netiek pieteikti projektu iesniegumi visam aktivitātē pieejamajam finansējumam, atbildīgā iestāde organizē projektu iesniegumu iesniegšanas otro kārtu par atlikušo finansējumu.
4. Aktivitāti līdzfinansē no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem. Kopējais aktivitātes ietvaros pieejamais finansējums ir ne mazāks kā 3 999 999 lati, no kuriem Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 1 999 999 lati un privātais finansējums ne mazāk kā 2 000 000 latu.
5. Aktivitātes ietvaros pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums vienam projektam ir ne vairāk kā 1 999 999 lati un ne mazāk kā 250 000 latu. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma intensitāte nepār­sniedz 50 % no kopējām attiecināmajām izmaksām.
6. Aktivitātes īstenošanu nodrošina atbildīgā iestāde un sadarbības iestāde. Atbildīgā iestāde ir Kultūras ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde), sadarbības iestāde ir Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (turpmāk – sadarbības iestāde).
7. Atbildīgā iestāde:

7.1. nodrošina aktivitātes īstenošanu, uzraudzību un kontroli, tai skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispā­rīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr.1260/1999 (turpmāk – Padomes Regula Nr.1083/2006), 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi aktivitā­tes līmenī;

7.2. nodrošina projektu iesniegumu atlasi un vērtēšanu, tai skaitā izstrādā projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas nolikumu;

7.3. nodrošina projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas izveidošanu;

7.4. izstrādā projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodiku un sniedz projekta iesniedzējam informāciju par projekta iesnieguma sagatavošanu;

7.5. izstrādā objekta darbības plāna izstrādes metodiku;

7.6. pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstip­rināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu un informē par to projekta iesniedzēju (ja projekta iesniegums tiek apstiprināts, informē arī sadarbības iestādi);

7.7. uzkrāj datus par projekta iesniegumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu;

7.8. saskaņo ar sadarbības iestādi standarta līgumu par projekta īstenošanu;

7.9. saskaņo līguma grozījumus, ja grozījumi skar īstenošanas termiņu, sagaidāmos rezultātus, izmaiņas kopējo attiecināmo izmaksu apjomā vai to sadalījumā pa gadiem;

7.10. analizē aktivitātes īstenošanas problēmas un sniedz priekšlikumus vadošajai iestādei par aktivitātes īstenošanas uzlabošanu;

7.11. sniedz sabiedrībai informāciju un nodrošina publicitāti jautājumos, kas saistīti ar aktivitāti, atbilstoši normatīvajiem aktiem par tādas informācijas publiskošanu, kas saistīta ar Eiropas Savienības fondu projektiem, un publici­tātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu.
8. Sadarbības iestāde:

8.1. nodrošina aktivitātes īstenošanu, uzraudzību un kontroli, tai skaitā Padomes Regulas Nr.1083/2006 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi projektu līmenī;

8.2. izstrādā standarta līgumu par projekta īstenošanu;

8.3. slēdz līgumu ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmēju (turpmāk – finansējuma saņēmējs) par projekta īstenošanu;

8.4. veic projekta iepirkumu pirmspārbaudi atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu iepirkumu pirms­pārbaudi;

8.5. izstrādā palīgmateriālus finansējuma saņēmējiem par publiskā iepirkuma veikšanu;

8.6. sniedz informāciju finansējuma saņēmējam par projektu īstenošanu un līguma noteikumu izpildi;

8.7. analizē projektu īstenošanas problēmas un sniedz priekšlikumus vadošajai iestādei par projektu īstenošanas uzlabošanu;

8.8. pārbauda finansējuma saņēmēja iesniegtos maksājuma pieprasījumus, apstiprina attiecināmo izdevumu summas, sagatavo maksājuma uzdevumus, kā arī sagatavo izdevumu deklarācijas un nosūta tās pārbaudei vadošajai iestādei;

8.9. izvērtē projekta riskus, katru gadu sagatavo pārbaužu plānu projekta īstenošanas vietās un veic minētās pārbaudes;

8.10. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uzkrāj Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmā datus par projektiem, izņemot šo noteikumu 7.7.apakšpunktā minētos datus;

8.11. sadarbojas ar atbildīgo iestādi sabiedrības informēšanas jautājumos.
9. Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā.
II. Prasības projekta iesniedzējam
10. Aktivitātes ietvaros projekta iesniegumu var iesniegt juridiska vai komercreģistrā reģistrēta fiziska persona, kuras īpašumā ir kultūras piemineklis.
11. Prasības projekta iesniedzējam:

11.1. tas ar tiesas lēmumu nav atzīts par maksātnespējīgu (tai skaitā neat­rodas sanācijas procesā vai tiesiskās aizsardzības procesā), tā saimnieciskā darbība nav izbeigta vai saskaņā ar komercreģistra informāciju tas neatrodas likvidācijas procesā (ja attiecināms);

11.2. tas nav sniedzis nepatiesu informāciju sadarbības iestādei saistībā ar struktūrfondu līdzfinansēto projektu īstenošanu;

11.3. tā interesēs fiziska persona nav izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, kas skāris Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses, un tam nav piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi;

11.4. tas nav saņēmis finansējumu vai neparedz saņemt finansējumu par tām pašām attiecināmajām izmaksām citu aktivitāšu ietvaros no vietējiem, reģio­nālajiem, valsts vai Eiropas Savienības līdzekļiem;

11.5. tas ir ievērojis finansējuma saņemšanas nosacījumus atbilstoši nor­matīvajiem aktiem, kuri regulē valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, un maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtību.
12. Aktivitātes ietvaros projekta iesniedzējs var iesniegt tikai vienu projekta iesniegumu.
III. Atbalstāmās un neatbalstāmās darbības, attiecināmās un neattiecināmās izmaksas
13. Projekta ietvaros atbalstāmās darbības ir tādu privāto kultūras man­tojuma objektu saglabāšana un atjaunošana, kuros tiek nodrošināta atjaunojamo objektu plaša pieejamība sabiedrībai.
14. Aktivitātes ietvaros atbalsta tikai tādas darbības, kuras ir tieši saistītas ar projekta ietvaros veiktajām darbībām un ir samērīgas un pamatotas.
15. Finansējumu nepiešķir darbībām, par kurām finansējuma saņēmējs veicis samaksu pirms līguma noslēgšanas par projekta īstenošanu, izņemot šo noteikumu 16.1.1.apakšpunktā minēto gadījumu.
16. Aktivitātes ietvaros attiecināmas ir šādas izmaksas:

16.1. tiešās attiecināmās izmaksas:

16.1.1. projekta sagatavošanas izmaksas (izņemot veidlapas aizpildīšanas izmaksas), kas radušās pēc 2009.gada 1.janvāra, – to apmērs nepārsniedz 10 procentu no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām, kas veiktas, ievērojot publisko iepirkumu jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības, tai skaitā izmaksas, kas saistītas ar projekta tehniskās dokumentācijas un tehniski ekonomiskā pamatojuma sagatavošanu;

16.1.2. šādas būvprojekta sagatavošanas izmaksas, kas nepārsniedz 10 procentu no projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām:

16.1.2.1. inženierizpētes izmaksas;

16.1.2.2. būvobjekta apsekošanas izmaksas;

16.1.2.3. kultūrvēsturiskās izpētes izmaksas;

16.1.2.4. kultūrvēsturiskās inventarizācijas izmaksas;

16.1.3. projekta uzraudzības izmaksas:

16.1.3.1. būvuzraudzības izmaksas;

16.1.3.2. autoruzraudzības izmaksas;

16.1.3.3. arheoloģiskās uzraudzības izmaksas;

16.1.4. ēku un būvju remonta, restaurācijas un konservācijas izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem kultūras pieminekļu aizsardzības jomā;

16.1.5. kultūras piemineklim piegulošās teritorijas labiekārtošanas un apzaļumošanas izmaksas, ja teritorija iekļauta kultūras pieminekļa aizsardzības zonā;

16.1.6. pievienotās vērtības nodoklis, kas tieši saistīts ar līdzfinansēto projektu, ja projekta iesniedzējs to nevar atgūt pilnībā vai daļēji atbilstoši nodokļus regulējošajiem normatīvajiem aktiem;

16.2. netiešās attiecināmās izmaksas – neparedzētie izdevumi projekta īstenošanai nepārsniedz piecus procentus no kopējām projekta tiešajām attie­cināmajām izmaksām (neparedzētos izdevumus, ja nepieciešams, var izmantot ar projekta īstenošanu saistīto tiešo attiecināmo izmaksu segšanai).
17. Aktivitātes ietvaros neattiecināmas ir izmaksas, kas saistītas ar infor­mācijas un publicitātes pasākumiem par projekta īstenošanu.
18. Aktivitātes ietvaros nav attiecināmas šādas izmaksas:

18.1. administratīvās izmaksas;

18.2. procentu maksājumi, maksājumi par naudas pārskaitījumiem, komi­sijas nauda, zaudējumi par valūtas maiņu un citas izmaksas, kas nav noteiktas kā attiecināmas;

18.3. muitas nodokļi un nodevu maksājumi, pievienotās vērtības nodoklis, izņemot šo noteikumu 16.1.6.apakšpunktā minēto gadījumu;

18.4. soda naudas, līgumsodi, nokavējuma procenti, naudas sodi un ties­vedības izdevumi;

18.5. nekustamā īpašuma pirkuma vai nomas izmaksas;

18.6. izmaksas, kas attiecas uz līzinga darījumiem;

18.7. izmaksas, kas veiktas, pirms noslēgts līgums par projekta īste­nošanu, izņemot šo noteikumu 16.1.1.apakšpunktā minēto gadījumu.
IV. Projektu iesniegumu atlases izsludināšana un projektu iesniegumu iesniegšana
19. Atbildīgā iestāde paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu izsludina vismaz mēnesi pirms projektu iesniegumu atlases uzsākšanas:

19.1. laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”;

19.2. atbildīgās iestādes mājaslapā internetā (www.km.gov.lv).
20. Šo noteikumu 19.punktā minētajā paziņojumā norāda:

20.1. aktivitātes nosaukumu;

20.2. aktivitātes mērķi;

20.3. projektu iesniegumu pieņemšanas sākuma un beigu datumu;

20.4. projektu iesniegumu iesniegšanas kārtību;

20.5. plānotos informatīvos pasākumus;

20.6. jautājumu iesniegšanas iespējas;

20.7. papildinformācijas saņemšanas iespējas.
21. Lai pieteiktos finansējuma saņemšanai, projekta iesniedzējs atbildīga­jā iestādē iesniedz projekta iesniegumu:

21.1. projekta iesnieguma veidlapu (1.pielikums);

21.2. šādus papildu dokumentus:

21.2.1. statūtu kopija (ja projekta iesniedzējs ir biedrība vai nodibinā­jums);

21.2.2. pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas apliecības kopija, ja projekta iesniedzējs ir ar pievienotās vērtības nodokli apliekama persona;

21.2.3. Valsts ieņēmumu dienesta izziņa, kas apliecina, ka projekta iesniedzējam nav nodokļu parādu (izziņa projekta iesnieguma iesniegšanas dienā nedrīkst būt vecāka par 30 kalendāra dienām), vai projekta iesniedzēja piekrišanas vēstule (vēstules oriģinālu iesniedz atsevišķi, neiesietu projekta iesniegumā), kurā projekta iesniedzējs pilnvaro atbildīgo iestādi pieprasīt Valsts ieņēmumu dienestā izziņu par to, ka projekta iesniedzējam nav nodokļu parāda (ir nodokļu parāds) (2.pielikums);

21.2.4. tās institūcijas vai personas izziņa, kura pēc projekta apstip­rināšanas piešķirs kredītresursus vai citus finanšu līdzekļus (ja tādus ir paredzēts piesaistīt). Izziņā minētais piešķiramā finansējuma apmērs kopā ar projekta iesniedzēja rīcībā esošajiem līdzekļiem nosedz pirmajā projekta ieviešanas gadā plānotos izdevumus. Ja kredītresursus vai citus finanšu līdzekļus piešķir institūcija vai persona, kura nav kredītiestāde, valsts vai pašvaldība, vai arī valsts vai pašvaldības iestāde, papildus iesniedz šīs institūcijas vai personas gada pārskatu par iepriekšējo gadu vai kādu citu dokumentu, kurš apliecina līdzekļu pieejamību izziņā norādītajā apjomā;

21.2.5. būvvaldes apstiprināta objekta pilna tehniskā projekta kopija (ja attiecināms);

21.2.6. būvvaldes apstiprināta objekta tehniskā projekta kopija nulles ciklam (ja attiecināms);

21.2.7. projekta skiču kopija (ja attiecināms);

21.2.8. būvvaldes izdota plānošanas un arhitektūras uzdevuma kopija (ja attiecināms);

21.2.9. visu inženierkomunikāciju īpašnieku vai apsaimniekotāju izdoto tehnisko noteikumu kopijas (ja attiecināms);

21.2.10. paraksttiesīgas personas apliecinājums, ka līdz atbildīgās iestādes norādītajam termiņam projekta iesniedzējs iesniegs būvvaldes apstiprinātu pilnu objekta tehnisko projektu (ja attiecināms);

21.2.11. izstrādāta iepirkumu dokumentācija par būvniecību (ja attie­cināms);

21.2.12. atbilstoši Latvijas būvnormatīva LBN 501-06 būvizmaksu no­teikšanas kārtībai izstrādātas būvniecības izmaksu tāmes kopija, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, vai prognozētās būvniecības izmaksu tāme, norādot un nodalot visas darbu un materiālu izmaksu pozīcijas, kas ir iekļautas projekta attiecināmajās un neattiecināmajās izmaksās (ja attiecināms);

21.2.13. projekta iesniedzēja aptaujas lapa par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu projekta ietvaros, ja projekta attiecināmajās izmaksās ir iekļauts pievienotās vērtības nodoklis (aptaujas lapa sagatavota saskaņā ar normatīvajiem aktiem par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu ietvaros); BR />
21.2.14. Vides pārraudzības valsts biroja lēmuma kopija par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu vai atzinuma kopija par ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu (ja attiecināms);

21.2.15. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinuma kopija, kas apliecina, ka iecerētais projekts atbilst kultūras pieminekļu aizsardzības prasībām (ja attiecināms);

21.2.16. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas izziņas kopija par aktivitātes ietvaros atjaunojamā kultūras pieminekļa statusu vai projekta iesniedzēja piekrišanas vēstule (vēstules oriģinālu iesniedz atsevišķi, neiesietu projekta iesniegumā), kurā projekta iesniedzējs pilnvaro atbildīgo iestādi pieprasīt Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā izziņu par aktivitātes ietvaros atjaunojamā kultūras pieminekļa statusu (3.pielikums) (ja attiecināms);

21.2.17. zemesgrāmatā reģistrētas projekta iesniedzēja īpašumtiesības apliecinoša dokumenta kopija par īpašumu, kurā veic investīcijas. Ja īpašums nav reģistrēts zemesgrāmatā, iesniedz Valsts zemes dienesta izziņu (oriģinālu) par īpašuma piederību projekta iesniedzējam un sastāvu, kā arī pamatlīdzekļu uzskaites kartītes kopiju par īpašumu, kurā veic investīcijas, vai projekta iesniedzēja piekrišanas vēstuli (vēstules oriģinālu iesniedz atsevišķi, neiesietu projekta iesniegumā), kurā projekta iesniedzējs pilnvaro atbildīgo iestādi pieprasīt Valsts zemes dienestā izziņu par īpašuma piederību projekta iesniedzējam un sastāvu, kā arī pamatlīdzekļu uzskaites kartītes kopiju par īpašumu, kurā veic investīcijas (4.pielikums);

21.2.18. spēkā esoša objekta darbības plāna kopija (darbības plāns izstrādāts atbilstoši atbildīgās iestādes izstrādātajai metodikai par objekta darbības plāna izstrādi).
22. Projekta iesnieguma oriģinālu noformē saskaņā ar normatīvajiem ak­tiem par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu.
23. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu atbildīgajā iestādē var iesniegt:

23.1. papīra formā, iesniedzot personīgi atbildīgajā iestādē vai nosūtot pa pastu ierakstītā vēstulē;

23.2. elektroniska dokumenta veidā, iesniedzot personīgi atbildīgajā iestādē, nosūtot pa pastu ierakstītā vēstulē vai nosūtot uz atbildīgās iestādes elektroniskā pasta adresi.
24. Ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā, to iesniedz trijos eksemplāros (oriģinālu, kopiju un identisku elektronisko kopiju elektroniskajā datu nesējā) ar attiecīgām norādēm. Katru projekta iesnieguma eksemplāru iesniedz caurauklotu, sanumurētu, ar satura rādītāju, uz pēdējās lapas aizmugurē diegu galus pielīmē, apzīmogo ar projekta iesniedzēja zīmogu un uz uzlīmes norāda informāciju par dokumenta lapu skaitu, apliecinājumu par dokumenta satura pareizību, dokumenta autora nosaukumu, parakstu, datumu un dokumenta izstrādāšanas vietu. Projekta iesniedzēja piekrišanas vēstules (ja attiecināms) iesniedz atsevišķi, necaurauklotas projekta iesniegumā, atbilstoši šo noteikumu 2., 3. un 4.pielikumam.
25. Ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta veidā, to paraksta ar drošu elektronisko parakstu, pievieno laika zīmogu un noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti.
26. Ja projekta iesniegumu iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē, to ievieto aploksnē vai kastē, uz kuras norāda šādu infor­māciju:

26.1. adresāts: Kultūras ministrija, K.Valdemāra iela 11a, Rīga, LV-1364;

26.2. aktivitātes nosaukums;

26.3. projekta iesniedzēja nosaukums un adrese;

26.4. projekta nosaukums;

26.5. norāde “Neatvērt pirms vērtēšanas uzsākšanas”.
27. Ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta veidā, nosūtot uz atbildīgās iestādes elektroniskā pasta adresi, elektroniskā pasta paziņojuma sadaļā “Tēma” norāda šo noteikumu 26.punktā minēto informāciju.
28. Atbildīgā iestāde reģistrē iesniegto projekta iesniegumu tā saņem­šanas dienā. Apliecinājumu par projekta iesnieguma saņemšanu atbildīgā iestāde projekta iesniedzējam izsniedz personīgi uzreiz vai piecu darbdienu laikā pēc projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa beigām nosūta pa pastu vai elek­troniski elektroniska dokumenta veidā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
V. Projektu iesniegumu vērtēšana un lēmumu pieņemšana
29. Aktivitātes ietvaros iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanu nodro­šina projektu iesniegumu vērtēšanas komisija (turpmāk – komisija). Komisijas sastāvā iekļauj pārstāvjus no Kultūras ministrijas un tās padotības iestādes – Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas. Komisija darbojas atbilstoši atbildīgās iestādes apstiprinātajam nolikumam.
30. Komisijas sēdēs novērotāja statusā bez balsstiesībām var piedalīties vadošās iestādes un sadarbības iestādes pārstāvji.
31. Projekta iesnieguma atbilstību administratīvajiem, atbilstības un finansējuma piešķiršanas kritērijiem vērtē ar “Jā” – atbilst un “Nē” – neatbilst. Projekta iesnieguma atbilstību kvalitātes kritērijiem vērtē, piešķirot noteiktu punktu skaitu.
32. Ja projekta iesniegumā nav informācijas, lai izvērtētu projekta iesnie­guma atbilstību vienam vai vairākiem vērtēšanas kritērijiem, kā arī ja minētā informācija nav salasāma vai nav iesniegta latviešu valodā, uzskata, ka projekta iesniegums neatbilst attiecīgajam kritērijam, vai attiecīgajā kritērijā piešķir zemāko vērtējumu.
33. Kritēriju vērtēšanas secība:

33.1. vispirms komisija vērtē projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 5.pielikuma 24., 25., 26., 27. un 33.punktā minētajiem kritērijiem. Ja projekta iesniegums neatbilst kaut vienam no minētajiem kritērijiem, projekta iesnieguma vērtēšanu atbilstoši pārējiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem neturpina;

33.2. ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 5.pielikuma 24., 25., 26., 27. un 33.punktā minētajiem kritērijiem, projekta iesniegumu vērtē atbil­stoši šo noteikumu 5.pielikuma 12., 13., 14., 17., 19., 20., 21. un 22.punktā minētajiem kritērijiem. Ja projekta iesniegums neatbilst kaut vienam no minētajiem kritērijiem, projekta iesnieguma vērtēšanu atbilstoši pārējiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem neturpina;

33.3. ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 5.pielikuma 12., 13., 14., 17., 19., 20., 21. un 22.punktā minētajiem kritērijiem, projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šo noteikumu 5.pielikumā minētajiem kvalitātes kritērijiem. Ja projekta iesniegums vērtējumā par atbilstību kvalitātes kritērijiem saņem mazāk nekā 37 punktus, projekta iesnieguma vērtēšanu atbilstoši pārējiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem neturpina;

33.4. ja projekta iesniegums vērtējumā par atbilstību kvalitātes kritērijiem ir saņēmis 37 punktus vai vairāk, projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šo notei­kumu 5.pielikumā minētajiem finansējuma piešķiršanas kritērijiem. Ja projekta iesniegums neatbilst kaut vienam finansējuma piešķiršanas kritērijam, projekta iesnieguma vērtēšanu atbilstoši pārējiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem neturpina;

33.5. ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 5.pielikumā minētajiem finansējuma piešķiršanas kritērijiem, projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šo noteikumu 5.pielikuma 11., 15., 16., 18., 23., 28., 29., 30., 31., 32., 34. un 35.punktā minētajiem kritērijiem.
34. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu pieņem, ja projekta iesniegums ir saņēmis vismaz 37 punktus vērtējumā par atbilstību projekta kvalitātes un horizontālo prioritāšu kritērijiem un novērtēts ar “Jā” par atbilstību projekta atbilstības un projekta iesniedzēja atbilstības kritērijiem, adminis­tratīvajiem kritērijiem un finansējuma piešķiršanas kritērijiem.
35. Ja vairāki projektu iesniegumi saņem vienādu punktu skaitu, priekš­roku dod projekta iesniegumam ar augstāku izmaksu atdeves novērtējuma rādītāju. Ja arī pēc projektu iesniegumu izvērtēšanas atbilstoši izmaksu atdeves novērtējuma rādītājam vērtējums ir vienāds, priekšroku dod projekta iesnie­gumam ar zemāku pieprasītā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma intensitāti un projekta īstenošanas rezultātā atjaunotais un saglabātais objekts ir sabiedriskas nozīmes būve, kurā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kultūras pieminekļu saglabāšanu un aizsardzību var rīkot kultūras un valsts nozīmes pasākumus.
36. Lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu var ietvert šādus nosacījumus, kas jāizpilda projekta iesniedzējam, lai tas varētu noslēgt līgumu par projekta īstenošanu:

36.1. iesniegt papildu skaidrojumu;

36.2. nodrošināt projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 5.pielikuma 28., 29., 30., 31., 32., 34. un 35.punktā minētajiem administratīvajiem kritēri­jiem;

36.3. nodrošināt projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 5.pielikuma 11., 15., 16., 18. un 23.punktā minētajiem atbilstības kritērijiem;

36.4. precizēt projekta iesnieguma izmaksas, tai skaitā projekta iesnieguma būvniecības izmaksu tāmi vai projekta finansējuma avotus, projekta finansēšanas plānu vai projekta budžeta kopsavilkumu, ja ir pieļautas aritmētiskas aprēķinu kļūdas;

36.5. precizēt spēkā esošo objekta darbības plānu;

36.6. precizēt projekta īstenošanas uzsākšanas laiku un laika grafiku vai izmaksu plānojumu sadalījumā pa gadiem.
37. Lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu pieņem, ja projekta iesniegums neatbilst šādiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem:

37.1. šo noteikumu 5.pielikuma 24., 25., 26., 27. un 33.punktā minētajiem administratīvajiem kritērijiem;

37.2. šo noteikumu 5.pielikuma 12., 13., 14., 17., 19., 20., 21. un 22.pun­ktā minētajiem atbilstības kritērijiem;

37.3. šo noteikumu 5.pielikuma 36. un 37.punktā minētajiem finansējuma piešķiršanas kritērijiem.
38. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu atbildīgā iestāde paziņo projekta iesniedzējam piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
39. Ja pieņemts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosa­cījumu, lēmumā ietverto nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs nodrošina atbil­dīgās iestādes noteiktajā termiņā, kas nav ilgāks par mēnesi no attiecīgā lēmuma saņemšanas dienas.
40. Komisija izvērtē projekta iesniedzēja iesniegto informāciju, un atbildīgā iestāde sagatavo atzinumu par tās atbilstību lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertajiem nosacījumiem.
41. Ja projekta iesniedzējs neizpilda lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertos nosacījumus vai neizpilda tos noteiktajā termiņā, projekta iesniegums ir uzskatāms par noraidītu.
42. Atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi atbildīgā iestāde projekta iesniedzējam nosūta divu darbdienu laikā pēc atzinuma parakstīšanas.
VI. Projekta īstenošanas nosacījumi
43. Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republikas teritorija.
44. Atbildīgā iestāde trīs gadus pēc darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” slēgšanas nodrošina projekta radīto ieņēmumu uzraudzību, tai skaitā to ieņēmumu atgūšanu vai ieturēšanu, kas netika ņemti vērā, aprēķinot projektam pieejamā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apjomu.
45. Projekta iesniegumā minētās aktivitātes finansējuma saņēmējs īsteno četru gadu laikā pēc līguma noslēgšanas ar sadarbības iestādi par projekta īstenošanu, bet ne vēlāk kā līdz 2015.gada 30.jūnijam.
46. Ja iepirkuma konkurss nav izsludināts pirms līguma noslēgšanas ar sadarbības iestādi par projekta īstenošanu, finansējuma saņēmējs pirmo iepirkuma konkursu izsludina ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas. Ja pirmo iepirkuma konkursu neizsludina minētajā termiņā, sadarbības iestāde par to ziņo atbildīgajai iestādei. Atbildīgā iestāde var lemt par līguma laušanu.
47. Finansējuma saņēmējam ir pieejams avansa maksājums ne vairāk kā 35 procentu apmērā no kopējā projektam piešķirtā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apjoma.
48. Finansējuma saņēmējs pieprasa avansa maksājumu, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

48.1. finansējuma saņēmējs ar sadarbības iestādi ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu;

48.2. finansējuma saņēmējs ir iesniedzis sadarbības iestādē iepirkumu plānu;

48.3. projekta īstenošanas uzsākšanai ir atvērts atsevišķs norēķinu konts Valsts kasē, kurā veic un saņem visus ar projekta īstenošanu saistītos maksā­jumus;

48.4. finansējuma saņēmējs ir iesniedzis sadarbības iestādē bankas garantiju par avansa summu.
49. Finansējuma saņēmējs nodrošina, lai aktuālā informācija par projekta īstenošanas gaitu tiktu ievietota finansējuma saņēmēja mājaslapā internetā (ja tāda ir) ne retāk kā reizi trijos mēnešos.
Ministru prezidents V.Dombrovskis

Kultūras ministrs I.Dālderis
Kultūras ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.675

N675.LAB.-PIEL1_PAGE_01.JPG (90979 bytes)

N675.LAB.-PIEL1_PAGE_02.JPG (114772 bytes)

N675.LAB.-PIEL1_PAGE_03.JPG (101603 bytes)

N675.LAB.-PIEL1_PAGE_04.JPG (88739 bytes)

N675.LAB.-PIEL1_PAGE_05.JPG (104285 bytes)

N675.LAB.-PIEL1_PAGE_06.JPG (122695 bytes)

N675.LAB.-PIEL1_PAGE_07.JPG (77156 bytes)

N675.LAB.-PIEL1_PAGE_08.JPG (51501 bytes)

N675.LAB.-PIEL1_PAGE_09.JPG (215397 bytes)

N675.LAB.-PIEL1_PAGE_10.JPG (73014 bytes)

Kultūras ministrs I.Dālderis
2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.675

N675.LAB.-PIEL2.JPG (58686 bytes)

Kultūras ministrs I.Dālderis
3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.675

N675.LAB.-PIEL3.JPG (76404 bytes)

Kultūras ministrs I.Dālderis
4.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.675

N675.LAB.-PIEL4.JPG (75818 bytes)

Kultūras ministrs I.Dālderis
Kultūras ministrijas iesniegtajā redakcijā

5.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.675
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

Kvalitātes kritēriji

Projekta kvalitātes kritēriji

Vērtēšanas sistēma

Punktu skaits

1.

Būvniecības projekta gatavība projekta iesnieguma iesniegšanas brīdī:

1.1. projekta iesniegumam pievienots būvvaldē apstiprināts pilns objekta tehniskais projekts, būvniecības izmaksu tāme, izstrādāta iepirkumu dokumentācija;

1.2. projekta iesniegumam pievienots būvvaldē apstiprināts objekta tehniskais projekts nulles ciklam, būvniecības izmaksu tāme, izstrādāta iepirkumu dokumentācija, paraksttiesīgas personas apliecinājums, ka līdz atbildīgās iestādes norādītajam termiņam projekta iesniedzējs iesniegs būvvaldes apstiprinātu pilnu objekta tehnisko projektu;

1.3. projekta iesniegumam pievienots projekta skiču projekts, prognozētā būvniecības izmaksu tāme, paraksttiesīgas personas apliecinājums, ka līdz atbildīgās iestādes norādītajam termiņam projekta iesniedzējs iesniegs būvvaldes apstiprinātu pilnu objekta tehnisko projektu;

1.4. projekta iesniegumam pievienots būvvaldes apstiprināts plānošanas un arhitektūras uzdevums, atbilstošo iestāžu izdotie tehniskie noteikumi, paraksttiesīgas personas apliecinājums, ka līdz atbildīgās iestādes norādītajam termiņam projekta iesniedzējs iesniegs būvvaldes apstiprinātu pilnu objekta tehnisko projektu;

1.5. projekta iesniegumam nav pievienoti kritērijā pieprasītie dokumenti.

Kritērijā jāsaņem vismaz 1 punkts

7

 5

 3

 1

  

0

2.

Izstrādāts un projekta iesniegumam pievienots spēkā esošs objekta darbības plāns par laika posmu no projekta pabeigšanas brīža:

2.1. vairāk par astoņiem gadiem;

2.2. no pieciem (ieskaitot) līdz astoņiem gadiem;

2.3. mazāk par pieciem gadiem.

Kritērijā jāsaņem vismaz 3 punkti

6

3

0

3.

Projekta īstenošanas risku (būvniecības, preču piegādes, iepirkuma un realizācijas riski, iespējamais izmaksu sadārdzinājums) izvērtējums:

3.1. projekta iesniegumā veikts visu iespējamo risku izvērtējums, izstrādāts pasākumu plāns visu identificēto risku novēršanai vai samazināšanai;

3.2. projekta iesniegumā iespējamie riski identificēti daļēji (būvniecības, iespējamais izmaksu sadārdzinājums), izstrādāts pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai;

3.3. projekta iesniegumā nav veikts iespējamo risku izvērtējums.

Kritērijā jāsaņem vismaz 4 punkti

6

 4

 0

4.

Objekta darbības plānā paredzēti publicitātes un informācijas pasākumi, kuru ietvaros plānotas aktivitātes :

4.1. starptautiskā mērogā;

4.2. valsts mērogā;

4.3. reģiona mērogā;

4.4. projekta iesniegumā nav paredzēti objekta publicitātes un informācijas pasākumi.

Kritērijā jāsaņem vismaz 2 punkti

6

4

2

0

5.

Projekta rezultātā saglabāts un atjaunots kultūras piemineklis, kas ir:

5.1. valsts nozīmes aizsargājams koka arhitektūras piemineklis;

5.2. valsts aizsargājams kultūras piemineklis;

5.3. vietējas nozīmes aizsargājams koka arhitektūras piemineklis;

5.4. vietējas nozīmes aizsargājams kultūras piemineklis.

Kritērijā jāsaņem vismaz 2 punkti

8

6

4

2

6.

Projekta rezultātā atjaunotais un saglabātais objekts ir sabiedriskas nozīmes būve, kurā:

6.1. saskaņā ar normatīvajos aktos par kultūras pieminekļu saglabāšanu un aizsardzību noteiktajām funkcijām var rīkot kultūras un valsts nozīmes pasākumus;

6.2. saskaņā ar objekta darbības plānā noteiktajām funkcijām var rīkot kultūras un valsts nozīmes pasākumus;

6.3. objektā nav paredzēts rīkot kultūras un valsts nozīmes pasākumus.

Kritērijā jāsaņem vismaz 3 punkti

6

 3

0

7.

Projektu paredzēts īstenot:

7.1. līdz diviem gadiem ieskaitot;

7.2. no diviem līdz trīs gadiem ieskaitot;

7.3. no trīs līdz četriem gadiem;

7.4. ilgāk par četriem gadiem.

Kritērijā jāsaņem vismaz 1 punkts

6

4

2

0

Kritēriji par horizontālajām prioritātēm

Vērtēšanas sistēma

Punktu skala

8.

Pieprasītā Eiropas Reģionālās attīstības fonda intensitāte ir :

8.1. līdz 40 procentiem;

8.2. no 40,01 procenta līdz 45 procentiem;

8.3. no 45,01 procenta līdz 49,99 procentiem;

8.4. no 50 procentiem.

Kritērijs nav izslēdzošs

5

3

1

0

9.

 

Izmaksu atdeves novērtējuma rādītājs (iedzīvotāju skaits administratīvajā teritorijā, kuriem projekta īstenošanas rezultātā nodrošināta pieeja kultūras un valsts nozīmes pasākumiem, pret ieguldītajām investīcijām (izteikts latos), izteikts procentos):

9.1. mazāk nekā 0,7 procenti;

9.2. no 1,4 procentiem līdz 0,7 procentiem (ieskaitot);

9.3. vairāk nekā 1,4 procenti (ieskaitot).

Kritērijs nav izslēdzošs

 4

2

0

10.

Projekta iesniegumā paredzētas specifiskas darbības vienlīdzīgu iespēju principa nodrošināšanai, īpaši uzlabojot vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem:

10.1. četras vai vairāk specifiskas darbības vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai;

10.2. viena līdz trīs specifiskas darbības vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai;

10.3. nav paredzētas specifiskas darbības vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai.

Kritērijā jāsaņem vismaz 2 punkti

3

2

0

Atbilstības kritēriji

Projekta atbilstības kritēriji

Vērtēšanas sistēma

Jā/Nē

Noraidāms
vai precizējams*

11.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma apjoms nepārsniedz maksimāli iespējamo līdzfinansējuma apjomu.

P

12.

Projekta mērķis atbilst aktivitātes mērķim - nodrošināt tādu kultūras pie­minekļu saglabāšanu, pieejamību sabiedrībai un sociālekonomisku izmantošanu, kas atrodas privātīpašumā un nodrošina nozīmīgas publiskas funkcijas.

N

13.

Projekta iesniegumā plānotās darbības un sagaidāmie rezultāti un to rādītāji ir precīzi definēti, pamatoti un izmērāmi, vērsti uz projekta mērķa un rezultatīvo rādītāju sasniegšanu, mērķa grupas vajadzību apmierināšanu.

N

14.

Objekts, kurā plānotas investīcijas, atrodas projekta iesniedzēja īpašumā.

N

15.

Projekta iesniegums apraksta projekta vadības, uzraudzības un kvalitātes nodrošināšanas sistēmu.

P

16.

Projekta iesniegumā iekļautās izmaksas atbilst Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteiktajām izmaksām.

P

17.

Finansējuma saņēmējs nodrošinās nepieciešamos resursus projekta īstenošanai.

N

18.

Projekta ietvaros plānotie publicitātes un informācijas pasākumi atbilst normatīvo aktu prasībām, kas nosaka publicitātes un informācijas pasākumus Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansēto projektu īstenošanai.

P

19.

Projekta iesniedzējs ir apņēmies nodrošināt finansējumu no saviem līdzekļiem projekta izmaksu pieauguma gadījumā.

N

20.

Projektā plānotās darbības netiek un nav finansētas vai līdzfinansētas no valsts un pašvaldības budžeta līdzekļiem un citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī nepārklājas ar darbībām, kas tiek finansētas citu Eiropas Savienības fondu aktivitāšu un citu finanšu instrumentu ietvaros.

N

21.

Projekta iesniegumā paredzēto darbu rezultātā saglabājas objekta kultūrvēsturiskā vērtība (autentiskums).

N

 

Projekta iesniedzēja atbilstības kritēriji

Vērtēšanas sistēma

Jā/Nē

Noraidāms
vai precizējams*

22.

Projekta iesniedzējs ir fiziska vai juridiska persona, kura īpašumā ir kultūras piemineklis.

N

23.

Projekta iesniedzējam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu.

P

Administratīvie kritēriji

Vērtēšanas sistēma

Jā/Nē

Noraidāms
vai precizējams*

24.

Projekta iesniegums ir iesniegts noteiktajā termiņā.

N

25.

Projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā.

N

26.

Projekta iesniegums ir sagatavots latviešu valodā.

N

27.

Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu ir iesniedzis vienā no šādiem veidiem:

27.1. pa pastu vai personīgi aizzīmogotā iepakojumā (aploksnē vai kastē);

27.2. elektroniska dokumenta veidā un parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un pievienotu laika zīmogu.

N

28.

Projekta iesnieguma oriģināleksemplārs ir caurauklots (cauršūts), un projekta iesnieguma lapas ir numurētas (ja attiecināms).

P

29.

Projekta iesniegums iesniegts divos eksemplāros, no kuriem viens ir orģināleksemplārs, otrs – kopija un uz tiem ir attiecīgas norādes (ja attiecināms).

P

30.

Projekta iesnieguma kopija atbilst projekta iesnieguma oriģinālam (ja attiecināms).

P

31.

Projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteiktajām prasībām.

P

32.

Projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts, tajā skaitā projekta iesniegumā iekļauti visi noteikumos nosauktie papildus iesniedzamie dokumenti.

P

33.

Projekta iesniegumu ir parakstījusi paraksttiesīgā persona atbilstoši normatīvajiem aktiem.

N

34.

Projekta iesniegumā finanšu aprēķins ir aritmētiski precīzi un pareizi izstrādāts.

P

35.

Projekta iesniegumā finanšu aprēķins ir veikts latos.

P

Finansējuma piešķiršanas kritēriji

Vērtēšanas sistēma

Jā/Nē

Noraidāms
vai precizējams*

36.

Ja projekta iesniegums atbilst 12., 13., 14., 17., 19., 20., 21., 22., 24., 25., 26., 27., 33., vērtēšanas kritērijam, kā arī 1.vērtēšanas kritērijā ir saņēmis vismaz vienu punktu, 2.vērtēšanas kritērijā ir saņēmis vismaz trīs punktus, 3.vērtēšanas kritērijā ir saņēmis vismaz četrus punktus, 4. un 5.vērtēšanas kritērijā ir saņēmis katrā vismaz divus punktus, 6.vērtēšanas kritērijā ir saņēmis vismaz trīs punktus, 7.vērtēšanas kritērijā ir saņēmis vismaz vienu punktu un 10.vērtēšanas kritērijā ir saņēmis vismaz divus punktus, tad kvalitātes vērtēšanas kritērijos kritēriju kopējais vērtējums ir vismaz 37 punkti.

N

37.

Sarindojot 36.punktā ar “Jā” novērtētos projektu iesniegumus prioritārā secībā, sākot ar visvairāk punktus ieguvušo projekta iesniegumu, projekta iesniegumam pietiek aktivitātē pieejamais finansējums.

N

KOPĀ

57

Ja projekta iesniegums ieguvis mazāk par 37 punktiem, tas tiek noraidīts.

*Noraidāms – negatīvā vērtējuma gadījumā projekta iesniegumu noraida;

Precizējams – negatīva vērtējuma gadījumā var pieņemt lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu.

Kultūras ministrs I.Dālderis

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!