• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2009. gada 29. jūlija rīkojums Nr. 509 "Par Veselības ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu reorganizāciju". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 31.07.2009., Nr. 121 https://www.vestnesis.lv/ta/id/195595-par-veselibas-ministrijas-padotiba-esoso-valsts-parvaldes-iestazu-reorganizaciju

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta rīkojums Nr.510

Par zemes vienības "Dzelzceļa sliežu pievedceļš" Lielvārdes novadā, Lielvārdē, saglabāšanu valsts īpašumā Aizsardzības ministrijas valdījumā

Vēl šajā numurā

31.07.2009., Nr. 121

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: rīkojums

Numurs: 509

Pieņemts: 29.07.2009.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta rīkojums Nr.509

Rīgā 2009.gada 29.jūlijā (prot. Nr. 48 57.§
50 72.§)

Par Veselības ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu reorganizāciju

 

1. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta pirmo, trešo un ceturto daļu un Publisko aģentūru likuma 8.panta pirmo daļu reorganizēt šādas valsts pārvaldes iestādes:

1.1. līdz 2009.gada 1.septembrim – valsts aģentūru “Sabiedrības veselības aģentūra” un tās funkcijas sadalīt starp Veselības ministriju, Veselības inspekciju, valsts aģentūru “Latvijas infektoloģijas centrs”, Katastrofu medicīnas centru un Veselības ekonomikas institūtu (valsts aģentūra “Sabiedrības veselības aģentūra” beidz pastāvēt);

1.2. līdz 2009.gada 1.oktobrim:

1.2.1. Zāļu cenu valsts aģentūru un uz tās bāzes izveidot tiešās pārvaldes iestādi “Veselības ekonomikas institūts”;

1.2.2. Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūru un uz tās bāzes izveidot tiešās pārvaldes iestādi “Veselības norēķinu centrs”;

1.2.3. Medicīnas profesionālās izglītības centru un tā funkcijas sadalīt starp Veselības ministriju, Veselības norēķinu centru, Veselības inspekciju un Veselības ekonomikas institūtu (Medicīnas profesionālās izglītības centrs beidz pastāvēt);

1.2.4. Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūru un tās funkcijas sadalīt starp Veselības ministriju, Veselības inspekciju, Veselības ekonomikas institūtu un Zāļu valsts aģentūru (Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūra beidz pastāvēt).

2. Šā rīkojuma 1.punktā minētās iestādes tiek reorganizētas šādā kārtībā:

2.1. valsts aģentūras “Sabiedrības veselības aģentūra” funkciju, pārvaldes uzdevumu, tiesību, saistību, finanšu līdzekļu, mantas un lietvedības pārņēmēji ir:

2.1.1. Veselības ministrija šādās jomās:

2.1.1.1. sabiedrības veselības veicināšanas politikas īstenošana, veselības veicināšanas programmu izstrāde un to īstenošanas metodiskā vadība;

2.1.1.2. metodoloģiskā atbalsta sniegšana ārstniecības iestādēm sabied­rības veselības jautājumos;

2.1.1.3. iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu sistemātiska pētnie­cība un izvērtēšana;

2.1.1.4. dažādu sabiedrības grupu izglītošana jautājumos, kas ietekmē veselību un veselīgu dzīvesveidu;

2.1.1.5. informācijas sagatavošana un ieteikumu izstrāde valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, citām juridiskām un fiziskām personām jautājumos, kas saistīti ar veselības veicināšanu;

2.1.2. Veselības inspekcija šādās jomās:

2.1.2.1. slimību uzraudzība (izņemot infekcijas slimības), kā arī tādu vides faktoru uzraudzība, kuri izraisa saslimšanu;

2.1.2.2. veselības veicināšanas īstenošanas uzraudzība reģionālajā līmenī;

2.1.3. valsts aģentūra “Latvijas infektoloģijas centrs” šādās jomās:

2.1.3.1. infekcijas slimību, tai skaitā HIV infekcijas un seksuālās transmisijas infekciju, monitorings;

2.1.3.2. infekcijas slimību epidemioloģiskā uzraudzība;

2.1.3.3. infekcijas slimību specifiskās profilakses aptveres efektivitātes uzraudzība;

2.1.3.4. metodoloģiskā atbalsta sniegšana ārstniecības iestādēm infekto­loģijas jomā;

2.1.3.5. dažādu sabiedrības grupu izglītošana infekcijas slimību profilak­ses jautājumos;

2.1.4. Katastrofu medicīnas centrs šādās jomās:

2.1.4.1. ārkārtējo situāciju pārvaldīšanas koordinēšana, ja rodas draudi sabiedrības veselībai;

2.1.4.2. Pasaules Veselības organizācijas koordinācijas punkta funkciju nodrošināšana Starptautisko veselības aizsardzības noteikumu darbības jomā;

2.1.5. Veselības ekonomikas institūts šādās jomās:

2.1.5.1 metodoloģiskā atbalsta sniegšana ārstniecības iestādēm klīnisko vadlīniju ieviešanas jautājumos;

2.1.5.2. sabiedrības veselības monitorings;

2.1.5.3. Eiropas Narkotiku un narkotiku atkarības monitoringa centra nacionālā koordinatora, nacionālā references centra un nacionālā koordinācijas punkta funkciju nodrošināšana Eiropas narkotiku informācijas un monitoringa datortīklā (Reitox);

2.1.5.4. garīgās veselības, narkotisko, psihotropo un toksisko vielu, alkohola un tabakas valsts starpnozaru informācijas un monitoringa sistēmas veidošana, attīstība un darbības koordinēšana;

2.2. Zāļu cenu valsts aģentūras funkciju, pārvaldes uzdevumu, tiesību, saistību, finanšu līdzekļu, mantas un lietvedības pārņēmējs ir Veselības ekonomikas institūts;

2.3. Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūras funkciju, pārvaldes uzdevumu, tiesību, saistību, finanšu līdzekļu, mantas un lietvedības pārņēmēji ir:

2.3.1. Veselības ekonomikas institūts šādās jomās:

2.3.1.1. veselības aprūpes pakalpojumu cenu aprēķināšana;

2.3.1.2. veselības aprūpes pakalpojumu finanšu un apjoma rādītāju analīze, veselības aprūpes pakalpojumu apjoma prognozēšana un šo pakalpo­jumu nepieciešamības izvērtēšana;

2.3.1.3. jaunu veselības aprūpes pakalpojumu ieviešanas finanšu aprēķinu izstrāde;

2.3.2. Veselības norēķinu centrs šādās jomās:

2.3.2.1. valsts obligātās veselības apdrošināšanas finanšu līdzekļu administrēšana;

2.3.2.2. līgumu slēgšana par valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu;

2.3.2.3. veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšana;

2.3.2.4. samaksas veikšana par veselības aprūpes pakalpojumiem, kā arī ambulatorajai ārstniecībai paredzētajām zālēm, medicīniskajām ierīcēm un precēm;

2.3.2.5. valsts budžeta līdzekļu izlietojuma uzraudzība saskaņā ar noslēg­tajiem līgumiem;

2.3.2.6. līdzekļu atguve regresa kārtībā par personu ārstēšanu, ja ārstēšana ir prettiesiskas darbības, bezdarbības vai noziedzīga nodarījuma sekas;

2.3.2.7. veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas iespēju un to sniegšanas uzraudzība, pārbaudot atbilstību normatīvajiem aktiem un līgumiem ar veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem;

2.4. Medicīnas profesionālās izglītības centra funkciju, pārvaldes uzdevumu, tiesību, saistību, finanšu līdzekļu, mantas un lietvedības pārņēmēji ir:

2.4.1. Veselības ministrija šādās jomās:

2.4.1.1. rezidentu sadale;

2.4.1.2. ārstniecības personu tālākizglītības plānošana un organizēšana;

2.4.1.3. ārstniecības personu tālākizglītības procesa attīstība un kvalitātes nodrošināšana un novērtēšana;

2.4.1.4. Eiropas Sociālā fonda projekta “Veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai” administrēšana;

2.4.2. Veselības norēķinu centrs šādās jomās:

2.4.2.1. rezidentūras finansēšana;

2.4.2.2. ārstniecības personu tālākizglītībai piešķirto valsts budžeta līdzekļu administrēšana;

2.4.3. Veselības inspekcija – ārstniecības personu (māsu, vecmāšu, ārsta palīgu (feldšeru), māsas palīgu un kosmētiķu) reģistrācija ārstniecības personu reģistrā;

2.4.4. Veselības ekonomikas institūts – vispārējo informācijas tehnoloģiju prasmju apgūšanas nodrošināšana veselības aprūpē strādājošām personām, lai īstenotu e-veselības kvalitatīvu ieviešanu veselības aprūpes sistēmā;

2.5. Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūras funkciju, pārvaldes uzdevumu, tiesību, saistību, finanšu līdzekļu, mantas un lietvedības pārņēmēji ir:

2.5.1. Veselības ekonomikas institūts šādās jomās:

2.5.1.1. sabiedrības veselības un veselības aprūpes statistiskās informā­cijas iegūšana, apkopošana, apstrāde un analīze;

2.5.1.2. ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra papildināšana un uzturēšana;

2.5.1.3. e-veselības pamatnostādņu ieviešana;

2.5.2. Veselības inspekcija šādās jomās:

2.5.2.1. ārstniecības iestāžu atbilstības normatīvajos aktos noteiktajām obligātajām prasībām kontrole;

2.5.2.2. veselības nozares kontrole un tirgus uzraudzība veselības aprūpes un farmācijas jomā, tai skaitā medicīnisko ierīču lietotāju un ražotāju uzraudzības audita nodrošināšana;

2.5.2.3. ārstniecības personu un ārstniecības iestāžu reģistru papildināšana un uzturēšana;

2.5.3. Veselības ministrija – Eiropas Savienības fondu finansēto projektu ieviešanā;

2.5.4. Zāļu valsts aģentūra šādās jomās:

2.5.4.1. ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšana;

2.5.4.2. medicīnisko ierīču reģistrācija;

2.5.4.3. modrības sistēmas (Vigilance) nodrošināšana un nepārtraukta tehniskā uzraudzība;

2.5.4.4. ārstniecības iestāžu asins kabinetu, Valsts asinsdonoru centra un asins sagatavošanas nodaļu atbilstības novērtēšana;

2.5.4.5. audu un orgānu ieguves un uzglabāšanas centru atbilstības novērtēšana;

2.5.4.6. zāļu, medicīnas ierīču un medicīnas tehnoloģiju atbilstības novērtēšana un lietošanas drošības uzraudzība;

2.5.4.7. medicīnisko ierīču klīnisko pētījumu uzraudzība.

3. Ar šā rīkojuma 1.punktā minēto valsts pārvaldes iestāžu reorganizāciju saistītos izdevumus segt no attiecīgajai iestādei piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.

4. Šā rīkojuma 1.punktā minētās valsts pārvaldes iestādes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodod dokumentus Latvijas Valsts arhīvā.

5. Līdz Veselības ekonomikas institūta izveidošanai šā rīkojuma 2.1.5.apakšpunktā minētās funkcijas pilda Zāļu cenu valsts aģentūra.

6. Atzīt par spēku zaudējušiem šādus Ministru kabineta rīkojumus:

6.1. Ministru kabineta 2009.gada 19.jūnija rīkojumu Nr.412 “Par Veselības ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu reorganizāciju” (Latvijas Vēstnesis, 2009, 97.nr.);

6.2. Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija rīkojumu Nr.444 “Par Veselības ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu funkciju optimizācijas plānu” (Latvijas Vēstnesis, 2009, 106.nr.).

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Veselības ministre B.Rozentāle

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!