• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2009. gada 23. jūlija rīkojums Nr. 492 "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no nekustamā īpašuma "Lūznavas Profesionālā vidusskola" Lūznavas pagastā". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 28.07.2009., Nr. 118 https://www.vestnesis.lv/ta/id/195375-par-atteikumu-nodot-privatizacijai-dalu-no-nekustama-ipasuma-luznavas-profesionala-vidusskola-luznavas-pagasta

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta rīkojums Nr.493

Par ģenerāļa speciālās dienesta pakāpes piešķiršanu S.Čepjolkinam

Vēl šajā numurā

28.07.2009., Nr. 118

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: rīkojums

Numurs: 492

Pieņemts: 23.07.2009.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta rīkojums Nr.492

Rīgā 2009.gada 23.jūlijā (prot. Nr.48 8.§)

Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no nekustamā īpašuma “Lūznavas Profesionālā vidusskola” Lūznavas pagastā

 

1. Ministru kabinets (Rīgā, Brīvības bulvārī 36, LV-1520) ir izskatījis Artūra Tjuša (adrese – Lūznavas pagasts, Rabskovas sādža, p/n Zosna, LV-4651) iesniegto privatizācijas ierosinājumu (reģistrēts Privatizācijas aģentūras privatizācijas ierosinājumu reģistrā 2006.gada 31.augustā ar Nr.2.2753).

2. Artūrs Tjušs ierosina privatizēt nekustamā īpašuma “Lūznavas Profesionālā vidusskola” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7868 002 0112) Rēzeknes rajona Lūznavas pagastā sastāvā ietilpstošās trīs neapbūvētās zemes vienības (zemes vienību kadastra apzīmējumi 7868 001 0505, 7868 001 0506 un 7868 002 0092).

3. Pēc privatizācijas ierosinājuma izskatīšanas Ministru kabinets konstatē:

3.1. nekustamais īpašums “Lūznavas Profesionālā vidusskola” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7868 002 0112) Lūznavas pagastā (turpmāk – nekustamais īpašums) 2005.gada 17.februārī ir ierakstīts Lūznavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.277 uz valsts vārda Izglītības un zinātnes ministrijas personā (zemesgrāmatā nav veikti grozījumi atbilstoši Lūznavas pagasta padomes 2007.gada 13.septembra lēmumam Nr.22 “Par zemesgabala sadali”, ar kuru saskaņā no nekustamā īpašuma atdalīta zemes vienība (zemes vienības kadastra apzīmējums 7868 002 0402) 1,5 ha platībā);

3.2. saskaņā ar Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 2008.gada 27.augusta kadastra izziņu Nr.11-26-L1/2122 nekustamais īpašums sastāv no 21 zemes vienības 202,0586 ha kopplatībā un 25 būvēm. Neapbūvētās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 7868 001 0505) platība ir 21,8 ha, neapbūvētās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 7868 001 0506) platība ir 9,3 ha, un neapbūvētās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 7868 002 0092) platība ir 28,8 ha;

3.3. saskaņā ar Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 2008.gada 27.augusta kadastra izziņu Nr.11-26-L1/2122 un zemes robežu plāniem:

3.3.1. uz zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 7868 001 0505) atrodas meža zeme 1,6 ha platībā;

3.3.2. uz zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 7868 001 0506) atrodas meža zeme 2,6 ha platībā;

3.3.3. uz zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 7868 002 0092) atrodas meža zeme 0,3 ha platībā;

3.4. saskaņā ar Meža likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu mežs ir eko­sis­tēma visās tā attīstības stadijās, savukārt saskaņā ar 3.panta pirmās daļas 2.punktu meža zeme ir zeme, uz kuras ir mežs, zeme zem meža infrastruktūras objek­tiem, kā arī mežā ietilpstošie un tam piegulošie pārplūstošie klajumi, purvi un lauces;

3.5. saskaņā ar Meža likuma 44.panta pirmo daļu valsts meža zeme ir Zemkopības ministrijas Meža departamenta zeme pēc stāvokļa 1940.gada 21.jūlijā, kura zemes reformas laikā nav nodota pastāvīgā lietošanā citām fiziskām vai juridiskām personām, kā arī tā meža zeme, kas pieder vai piekrīt valstij. Savukārt Meža likuma 44.panta trešā daļa nosaka, ka valsts meža zeme nav privatizējama, izņemot šā panta ceturtajā daļā noteiktos gadījumus, ja valsts meža zemi privatizē uz zemesgabala esošo ēku (būvju) īpašnieks: lauku apvidos – zemi, ko aizņem ēkas (būves) un pagalms, kā arī šo ēku (būvju) uzturēšanai nepieciešamo zemi līdz 0,5 hektāru platībā un pilsētās – zemi, ko aizņem ēkas (būves) tādā platībā, kādā šī zeme ir ēku (būvju) īpašnieku likumīgā lietošanā (apbūvei), līdz 0,12 hektāru platībā;

3.6. ņemot vērā šā rīkojuma 3.3., 3.4. un 3.5.apakšpunktu, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta otrās daļas 3.punktu privatizācijas ierosinātāja Artūra Tjuša viedokļa noskaidrošana nav nepieciešama, jo Meža likuma 44.panta trešā daļa aizliedz valsts meža zemes privatizāciju.

4. Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta trešo daļu Ministru kabinets, lemjot par neapbūvēta zemesgabala nodošanu privatizācijai, izvērtē, vai attiecīgais zemesgabals ir nepieciešams valsts pārvaldes funkciju vai valsts vai pašvaldības komercdarbības veikšanai saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu.

Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta piektā daļa nosaka, ka tikai Ministru kabinets var pieņemt lēmumu par atteikumu nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 5.panta otrās daļas 2.punktā minēto apbūvētu zemesgabalu, kā arī neapbūvētu zemesgabalu. Ministrijas vai citas institūcijas iebildumi pret konkrētā valsts īpašuma nodošanu privatizācijai nevar būt par pamatu tam, lai šā valsts īpašuma objekta privatizācijas ierosinājumu Ministru kabinets neizskatītu pēc būtības. Lēmumā par atteikumu nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 5.panta otrās daļas 2.punktā minēto apbūvētu zemesgabalu, kā arī neapbūvētu zemesgabalu norādāms, kuras valsts pārvaldes funkcijas veikšanai vai kādas komercdarbības veikšanai attiecīgais objekts vai zemesgabals nepieciešams.

5. Saskaņā ar Meža likuma 1.panta 13.punktu un 2.panta pirmo daļu Meža likuma un tajā iekļauto normu mērķis ir regulēt visu Latvijas mežu ilgtspējīgu apsaimniekošanu, lai saglabātu to bioloģisko daudzveidību, produktivitāti un vitalitāti, kā arī atjaunošanās spēju un spēju pildīt nozīmīgas ekoloģiskās, ekonomiskās un sociālās funkcijas tagad un nākotnē.

6. Ņemot vērā šā rīkojuma 3.3., 3.4., 3.5. un 3.6.apakšpunktu un 5.punktu, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 65.panta pirmo daļu Ministru kabinetam nav jāvērtē, vai zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 7868 001 0505) daļa 1,6 ha platībā, zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 7868 001 0506) daļa 2,6 ha platībā un zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 7868 002 0092) daļa 0,3 ha platībā ir nepieciešama valsts pārvaldes funkciju vai valsts vai pašvaldības komercdarbības veikšanai, jo Ministru kabinetam dotajā gadījumā nav rīcības brīvības.

7. Ievērojot minētos apsvērumus un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta trešo un piekto daļu un Meža likuma 44.panta trešo daļu, Ministru kabinets nolemj atteikt nodot privatizācijai šādas nekustamā īpašuma sastāvā ietilpstošo neapbūvēto zemes vienību daļas:

7.1. zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 7868 001 0505) daļu 1,6 ha platībā;

7.2. zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 7868 001 0506) daļu 2,6 ha platībā;

7.3. zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 7868 002 0092) daļu 0,3 ha platībā.

8. Šo rīkojumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un 188.panta pirmo daļu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601) mēneša laikā no šā rīkojuma publicēšanas dienas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ekonomikas ministrs A.Kampars

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!