• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2009. gada 14. jūlija noteikumi Nr. 774 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.5.aktivitātes "Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts" pirmo kārtu". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 28.07.2009., Nr. 118 https://www.vestnesis.lv/ta/id/195347

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.776

Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 16.augusta noteikumos Nr.613 "Kārtība, kādā akreditē profesionālās izglītības programmas, izglītības iestādes un eksaminācijas centrus un atestē profesionālās izglītības iestāžu vadītājus"

Vēl šajā numurā

28.07.2009., Nr. 118

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 774

Pieņemts: 14.07.2009.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.774

Rīgā 2009.gada 14.jūlijā (prot. Nr.48 32.§)

Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.1.5.aktivitātes “Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts” pirmo kārtu

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu

 

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.prioritātes “Nodarbinātības veicināšana un veselība darbā” 1.3.1.pasākuma “Nodarbinātība” 1.3.1.5.aktivitātes “Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts” pirmo kārtu (turpmāk – aktivitāte);

1.2. Eiropas Sociālā fonda projektu (turpmāk – projekts) iesniegumu vērtēšanas kritērijus;

1.3. prasības projekta iesniedzējam;

1.4. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību, kā arī atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu.

2. Aktivitātes mērķis ir atbalstīt nodarbinātības līmeņa paaugstināšanas un bezdarba mazināšanas pasākumus pašvaldībās.

3. Aktivitātes mērķa grupa ir reģistrēts bezdarbnieks, kurš nesaņem bezdarbnieka pabalstu.

4. Projekta ietvaros atbalstāmas šādas darbības:

4.1. darba praktizēšana pašvaldībās, saņemot stipendiju (viena mērķa grupas dalībnieka piedalīšanās pasākumā vismaz divas nedēļas, bet ne ilgāk par sešiem mēnešiem gada laikā);

4.2. darba praktizēšanai nepieciešamo materiālu un instrumentu nodroši­nāšana;

4.3. pasākuma īstenošanas monitorings un kontrole;

4.4. pasākuma rezultātu un ietekmes novērtējums;

4.5. projekta administrēšana;

4.6. informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu.

5. Aktivitāti īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

6. Šo noteikumu 4.1. un 4.2.apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanā Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs piemēro normatīvos aktus par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem, ciktāl šie noteikumi nenosaka citādi.

7. Aktivitātes pirmajai kārtai pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 24 000 000 latu, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 20 400 000 latu un valsts budžeta finansējums 3 600 000 latu.

II. Atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes atbildība un to kompetences sadalījums

8. Aktivitātes ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas nodrošina Labklājības ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde). Atbildīgā iestāde:

8.1. izveido ierobežotas projektu iesniegumu atlases projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju (turpmāk – komisija);

8.2. nosūta ierobežotam projektu iesniedzēju lokam uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu;

8.3. sniedz projekta iesniedzējam informāciju par projekta iesnieguma sagatavošanu un izstrādā palīgmateriālu projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai;

8.4. nodrošina projektu iesniegumu vērtēšanu un pieņem pārvaldes lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu;

8.5. uzkrāj datus par projektu iesniegumiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu;

8.6. piedalās vienošanās par projekta īstenošanu (turpmāk – vienošanās) projekta izstrādē;

8.7. saskaņo šo noteikumu 52.punktā noteiktos projekta grozījumus un, ja ir iebildumi, sniedz sadarbības iestādei atzinumu par konstatētajiem trūkumiem;

8.8. plāno un īsteno informatīvus pasākumus par aktivitātes īstenošanu, tai skaitā publicē informāciju par aktivitātes ietvaros apstiprinātajiem projektiem;

8.9. nodrošina, lai netiktu pārsniegts šo noteikumu 7.punktā noteiktais aktivitātes īstenošanai pieejamais attiecināmais finansējums, un uzrauga pieejamā Eiropas Sociālā fonda finansējuma apguvi, tai skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr.1260/1999 (turpmāk – Padomes regula Nr.1083/2006), 93.panta 1. un 2.punktā noteiktā principa izpildi aktivitātes līmenī.

9. Sadarbības iestādes funkcijas nodrošina Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk – sadarbības iestāde). Sadarbības iestāde:

9.1. izstrādā vienošanās projektu;

9.2. slēdz vienošanos ar finansējuma saņēmēju;

9.3. izstrādā metodiskos palīgmateriālus finansējuma saņēmējam, kurš projekta ietvaros veic iepirkumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un ir pasūtītājs minētā likuma izpratnē;

9.4. izskata finansējuma saņēmēja iepirkuma plānu un iesniedz to Iepirkumu uzraudzības birojā;

9.5. sniedz Labklājības ministrijai informāciju valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu sagatavošanai, ievērojot normatīvos aktus, kas nosaka valsts budžeta finanšu vadības un valsts budžeta līdzekļu plānošanas kārtību Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai un maksājumu veikšanai;

9.6. nodrošina projektu īstenošanas uzraudzību un kontroli, tai skaitā veic pārbaudes projektu īstenošanas vietās un vada Padomes regulas Nr.1083/2006 93.panta 1. un 2.punktā noteiktā principa izpildi projektu līmenī;

9.7. sniedz informāciju finansējuma saņēmējam par vienošanās noteikumu izpildi;

9.8. pārbauda finansējuma saņēmēja iesniegtos maksājumu pieprasījumus, apstiprina attiecināmo izdevumu summas un sagatavo maksājuma uzdevumus, kā arī sagatavo izdevumu deklarācijas un nosūta tās pārbaudei vadošajai iestādei;

9.9. apstiprina grozījumus projektā, ievērojot šo noteikumu 51. un 53.punkta nosacījumus, bet 52.punktā noteiktajos gadījumos grozījumus apstiprina tad, ja tie saskaņoti ar atbildīgo iestādi atbilstoši šo noteikumu 8.7.apakšpunktam;

9.10. sniedz informāciju atbildīgajai iestādei par aktivitātes īstenošanai pieejamā Eiropas Sociālā fonda finansējuma apguvi;

9.11. uzkrāj datus par projektiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu;

9.12. plāno un īsteno sabiedrības informēšanas pasākumus par projektu īstenošanu;

9.13. izskata un apstiprina Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmēja iesniegtos projekta progresa pārskatus.

10. Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā.

III. Projekta iesniedzēji un projekta izmaksu kopsumma

11. Projekta iesniedzējs ir iestāde (darba tirgus institūcija), kas saskaņā ar Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumu īsteno valsts politiku bezdarba samazināšanas un bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta jomā.

12. Ja projekta iesniegumu apstiprina, projekta iesniedzējs ir vienīgais finansējuma saņēmējs, kas vienojas ar sadarbības iestādi par projekta īstenošanu.

13. Projekta minimālā attiecināmo izmaksu kopsumma nav ierobežota, maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma ir 24 000 000 latu.

IV. Projektu iesniegumu atlase

14. Atbildīgā iestāde projekta iesniedzējam nosūta uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu (turpmāk – uzaicinājums).

15. Uzaicinājumā norāda:

15.1. projekta iesnieguma iesniegšanas kārtību, ja to iesniedz personīgi, nosūta pa pastu vai elektroniski;

15.2. projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu. Termiņš nav īsāks par 10 darbdienām no uzaicinājuma nosūtīšanas dienas;

15.3. tīmekļa vietni, kurā ievietoti projekta iesnieguma sagatavošanai izmantojamie dokumenti (šie noteikumi un palīgmateriāls projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai);

15.4. tīmekļa vietni, kurā ievietots vienošanās projekts.

16. Projekta iesniedzējs iesniedz projekta iesniegumu, ievērojot šādus nosacījumus:

16.1. projekta iesniedzējs iesniedz vienu projekta iesniegumu;

16.2. projekta iesniegums sastāv no aizpildītas projekta iesnieguma veidlapas (1.pielikums) un šādiem tās pielikumiem:

16.2.1. dokumentiem, kas pamato projekta budžetā paredzēto materiāli tehnisko līdzekļu, aprīkojuma, telpu īres un nomas izmaksu aprēķinus (attiecināms, ja projekta īstenošanai plāno minētās izmaksas);

16.2.2. dokumentiem, kas pamato projekta budžetā paredzēto Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta jomas izmaksu aprēķinus, atbilstoši Padomes regulas Nr.1083/2006 34.panta 2.punktam (attiecināms, ja projekta īstenošanai plāno minētās izmaksas);

16.3. projekta iesnieguma veidlapas sadaļas, apakšsadaļas un to nosaukumus projekta iesniedzējs nemaina un nedzēš;

16.4. projekta iesniedzējs nodrošina projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 2.pielikumā noteiktajiem administratīvajiem, atbilstības un kvalitātes kritērijiem;

16.5. aizpildot projekta iesnieguma veidlapas sadaļas, projekta iesniedzējs nodrošina informācijas savstarpēju atbilstību, tas ir, aprakstot projekta aktualitāti, identificējot problēmu un tās risinājumu, saista to ar projekta mērķi, sasniedzamajiem rezultātiem, izvēlēto mērķa grupu, plānotajām aktivitātēm, laika un attiecināmo izmaksu plānojumu, kā arī projekta īstenošanas noteikumiem;

16.6. projekta iesniedzējs nepieciešamās projekta izmaksas plāno atbilstoši šo noteikumu 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42. un 43.punktā noteiktajām izmaksām un to apmēra ierobežojumiem, sniedzot projektā plānoto izmaksu pamatojumu (tai skaitā pamatojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta jomas izmaksu saikni ar projekta aktivitātēm un nepieciešamību projekta īstenošanai atbilstoši Padomes regulas Nr.1083/2006 34.panta 2.punktam) un nodrošinot to atbilstību projekta mērķim, plānotajām aktivitātēm, sasniedzamajiem rezultātiem un laika plānojumam. Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta finansējumu projekta iesniegumā plāno tikai projekta attiecināmo izmaksu segšanai;

16.7. projekta iesniedzējs projekta iesniegumu atbildīgajā iestādē var iesniegt vienā no šādiem veidiem:

16.7.1. papīra formā trijos eksemplāros (oriģinālu un divas kopijas ar attiecīgu norādi “oriģināls” vai “kopija”). Projekta iesniegumu noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasības;

16.7.2. elektroniska dokumenta formā (projekta iesniegumu paraksta ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām);

16.8. projekta iesniegumu iesniedz šo noteikumu 15.2.apakšpunktā minētajā termiņā personīgi, pa pastu vai elektroniski.

17. Atbildīgā iestāde reģistrē iesniegto projekta iesniegumu tā saņemšanas dienā, kā arī piešķir tam identifikācijas numuru. Apliecinājumu par projekta iesnieguma saņemšanu atbildīgā iestāde projekta iesniedzējam izsniedz personīgi uzreiz vai divu darbdienu laikā pēc tā saņemšanas nosūta pa pastu vai elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu).

18. Atbildīgajai iestādei ir tiesības organizēt papildu ierobežotu projektu iesniegumu atlasi, ja:

18.1. šo noteikumu 15.2.apakšpunktā minētajā termiņā projekta iesniegums nav iesniegts;

18.2. projekta iesniegums ir noraidīts;

18.3. projekta iesniegums apstiprināts par summu, kas ir mazāka par šo noteikumu 7.punktā noteikto aktivitātei pieejamo kopējo attiecināmo finansējumu.

V. Projektu iesniegumu vērtēšana

19. Aktivitātes ietvaros iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanu nodrošina komisija. Komisiju izveido šādā kārtībā:

19.1. komisijas priekšsēdētājs, balsstiesīgie komisijas locekļi un to aizvietotāji ir no Labklājības ministrijas, komisijas locekļi novērotāja statusā bez balsstiesībām – no vadošās iestādes un sadarbības iestādes. Komisijas personālsastāvu apstiprina atbildīgās iestādes vadītājs;

19.2. komisijas locekļa vai tā aizvietotāja prombūtnē viņu aizstāj cits pilnvarots pārstāvis. Šādu pilnvarojumu noformē rakstiski komisijas nolikumā noteiktajā kārtībā.

20. Komisijas darbību nosaka atbildīgās iestādes izstrādāts un apstiprināts nolikums.

21. Projekta iesnieguma atbilstību vērtē, pamatojoties uz šo noteikumu 2.pielikumā minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un izmantojot atbildīgās iestādes izstrādāto procedūru aprakstu par projektu iesniegumu atlasi un vērtēšanu, kā arī projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapas, kas izstrādātas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kuri nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas plānošanas dokumentu sagatavošanas un šo fondu ieviešanas kārtību un Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas izveidošanas prasības. Šajā punktā minētos dokumentus atbildīgā iestāde publicē tīmekļa vietnē (www.lm.gov.lv/sf).

22. Projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 2.pielikuma 1. un 2.punktā minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem vērtē ar “Jā” (atbilst) un “Nē” (neatbilst). Projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 2.pielikuma 3.punktā minētajiem kritērijiem vērtē, piešķirot noteiktu punktu skaitu.

VI. Lēmuma pieņemšana par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu un tā paziņošana

23. Atbildīgā iestāde projekta iesniegumu apstiprina, ja:

23.1. projekta iesniegums atbilst visiem šo noteikumu 2.pielikumā noteiktajiem administratīvajiem kritērijiem un atbilstības kritērijiem;

23.2. projekta iesniegums šo noteikumu 2.pielikumā noteikto kvalitātes kritēriju vērtējumā saņēmis vismaz minimālo punktu skaitu.

24. Atbildīgā iestāde projekta iesniegumu apstiprina ar nosacījumu, ja projekta iesniegumu nepieciešams precizēt atbilstoši kādam no šo noteikumu 2.pielikuma 1. un 2.punktā noteiktajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem, kuri pieļauj projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu.

25. Šo noteikumu 24.punktā minētie nosacījumi var ietvert:

25.1. papildu skaidrojuma iesniegšanu par projekta iesniegumā iekļauto informāciju;

25.2. projekta īstenošanas laika vai izmaksu plānojuma precizēšanu sadalījumā pa gadiem;

25.3. attiecināmo izmaksu precizēšanu (samazināšanu vai izslēgšanu), ciktāl tas neietekmē šo noteikumu 38. un 40.punktā, kā arī 37.1., 39.2., 39.3., 39.4. un 39.5.apakš­punktā noteiktos izmaksu ierobežojumus;

25.4. citas tiesiski pamatotas darbības, lai nodrošinātu projekta iesniegu­ma atbilstību šo noteikumu 2.pielikuma 1. un 2.punktā noteiktajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem, kuri pieļauj projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu.

26. Atbildīgā iestāde neturpina projekta iesnieguma vērtēšanu un to noraida, ja iestājies vismaz viens no šādiem apstākļiem:

26.1. projekta iesniegums neatbilst kādam no šo noteikumu 2.pielikuma 1. un 2.punktā noteiktajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem, kurus neizpildot projekta iesniegumu noraida;

26.2. projekta iesniegumam nav pievienots šo noteikumu 16.2.1. vai 16.2.2.apakš­punktā noteiktais pielikums (attiecināms, ja projekta iesniegumā plāno materiāli tehnisko līdzekļu, aprīkojuma, telpu īres un nomas, kā arī Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta jomas izmaksas);

26.3. projekta iesnieguma vērtējums kādā no šo noteikumu 2.pielikuma 3.punktā minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem saņēmis zemāku vērtējumu par minimālo punktu skaitu.

27. Pārvaldes lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstipri­nāšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc pārvaldes lēmuma pieņemšanas nosūta projekta iesniedzējam.

28. Pārvaldes lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu atbildīgā iestāde iekļauj informāciju par vienošanās slēgšanas nosacījumiem.

29. Atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc pārvaldes lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu informē par to sadarbības iestādi un nosūta tai pārvaldes lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu un divas apstiprinātā projekta kopijas. Atbildīgā iestāde apstiprināto projektu var nosūtīt elektroniska dokumenta formā, ja tas iesniegts šo noteikumu 16.7.2.apakšpunktā noteiktajā kārtībā. Sadarbības iestāde slēdz vienošanos piecu darbdienu laikā pēc šajā punktā minēto dokumentu saņemšanas.

30. Pārvaldes lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu atbildīgā iestāde norāda projekta iesniegumā veicamos precizējumus saskaņā ar šo noteikumu 24. un 25.punktu.

31. Pārvaldes lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs nodrošina un informāciju par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi sniedz atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā, kas nav garāks par 60 dienām no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Minēto informāciju projekta iesniedzējs var iesniegt vienā no šādiem veidiem:

31.1. papīra formā trijos eksemplāros (oriģinālu un divas kopijas ar attiecīgu norādi “oriģināls” vai “kopija”). Informāciju par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasības;

31.2. elektroniska dokumenta formā (informāciju par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi paraksta ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām).

32. Komisija izvērtē šo noteikumu 31.punktā minēto informāciju, un atbildīgā iestāde sagatavo atzinumu par pārvaldes lēmumā ietverto nosacījumu izpildi 10 darbdienu laikā pēc atbildīgās iestādes noteiktā informācijas iesniegšanas termiņa beigām.

33. Ja projekta iesniedzējs ir izpildījis pārvaldes lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertos nosacījumus, atbildīgā iestāde divu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 32.punktā noteiktā termiņa beigām projekta iesniedzējam nosūta atzinumu par pārvaldes lēmumā ietverto nosacījumu izpildi, bet sadarbības iestādei četru darbdienu laikā – pārvaldes lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, atzinumu par pārvaldes lēmumā ietverto nosacījumu izpildi un divas apstiprinātā projekta kopijas, kā arī divas projekta iesniedzēja iesniegtās dokumenta kopijas ar informāciju par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi. Atbildīgā iestāde apstiprināto projektu sadarbības iestādei var nosūtīt elektroniska dokumenta formā, ja tas ir iesniegts šo noteikumu 16.7.2.apakšpunktā noteiktajā kārtībā. Sadarbības iestāde slēdz vienošanos piecu darbdienu laikā pēc šajā punktā minēto dokumentu saņemšanas.

34. Ja projekta iesniedzējs nav izpildījis pārvaldes lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertos nosacījumus vai nav izpildījis tos noteiktajā termiņā, projekta iesniegums ir uzskatāms par noraidītu. Atzinumu par to, ka lēmumā ietvertie nosacījumi nav izpildīti, atbildīgā iestāde nosūta projekta iesniedzējam divu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 32.punktā minētā termiņa beigām.

35. Ja pieņemts pārvaldes lēmums noraidīt projekta iesniegumu vai projekta iesniedzējs nav izpildījis pārvaldes lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertos nosacījumus, atbildīgā iestāde papildus šo noteikumu 27.punktā noteiktajam projekta iesniedzējam atdod vai nosūta pa pastu divas projekta iesnieguma kopijas. Atbildīgā iestāde projekta iesniedzējam projekta iesniegumu var nosūtīt elektroniski, ja tas ir iesniegts šo noteikumu 16.7.2.apakšpunktā noteiktajā kārtībā.

VII. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

36. Projekta ietvaros attiecināmās izmaksas plāno šādās izmaksu pozīcijās:

36.1. tiešās izmaksas jeb projekta īstenošanas izmaksas šādās izmaksu apakšpozīcijās:

36.1.1. mērķa grupas nodrošinājuma izmaksas;

36.1.2. Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta jomas izmaksas atbilstoši Padomes regulas Nr.1083/2006 34.panta 2.punktam;

36.1.3. pārējās projekta īstenošanas izmaksas;

36.1.4. projekta informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu;

36.1.5. neparedzētās izmaksas;

36.2. netiešās izmaksas kā vienu izdevumu pozīciju šādās izmaksu apakšpozīcijās:

36.2.1. projekta administrēšanas izmaksas;

36.2.2. projekta iesnieguma un tā pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas.

37. Šo noteikumu 36.1.1.apakšpunktā noteiktā izmaksu apakšpozīcija ietver šādas izmaksas:

37.1. ikmēneša stipendija 100 latu apmērā par viena mēneša darba dienām šo noteikumu 4.1.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai;

37.2. iekšzemes transporta izdevumi šo noteikumu 4.1.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai;

37.3. normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm paredzēto veselības pārbaužu izmaksas šo noteikumu 3.punktā minētajām personām.

38. Šo noteikumu 36.1.2.apakšpunktā noteiktā izmaksu apakšpozīcija ietver šo noteikumu 4.2.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanas izmaksas – darba praktizēšanai nepieciešamo materiālu, inventāra un instrumen­tu iegādes izmaksas pašvaldībām –, un tās nedrīkst pārsniegt 10 procentus no projekta kopējām attiecināmajām tiešajām izmaksām.

39. Šo noteikumu 36.1.3.apakšpunktā minētā izmaksu apakšpozīcija ietver šādas izmaksas:

39.1. iepirkumu procedūras īstenošanas izmaksas;

39.2. atlīdzības (izņemot pabalstu un kompensāciju, no kurām neaprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, prēmiju, materiālās stimulēšanas un naudas balvu) un uzņēmuma līguma izmaksas, projekta īstenošanas personāla iekšzemes komandējumu un dienesta braucienu izmaksas (dienas nauda, naktsmītnes un transporta izdevumi), biroja preču un inventāra, kā arī citu preču un materiālu izmaksas pakalpojuma nodrošināšanai (kancelejas preču un inventāra priekšmetu vērtībā līdz 150 latiem par vienību izmaksas, ja to kalpošanas laiks ir mazāks par gadu) un elektronisko sakaru pakalpojumu izmaksas. Ja uzņēmējs ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā kā Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmēja darba ņēmējs, attiecināmas ir arī darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu izmaksas;

39.3. atlīdzības izmaksas (piemaksa vai ikmēneša darba alga, ja ir noslēgts darba līgums par darba vadītāja pienākumu izpildi) bezdarbnieka darba vadītājam 50 % apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas, ja īsteno šo noteikumu 4.1.apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību un darba vadītājs pārrauga ne mazāk kā 15 bezdarbnieku. Ja darba vadītājs pārrauga mazāk par 15 bezdarbniekiem, dotāciju aprēķina proporcionāli pārraugāmo bezdarbnieku skaitam;

39.4. atlīdzības izmaksas (piemaksas vai ikmēneša darba alga) vienam darba praktizēšanas vietu organizētājam katrā pašvaldībā 50 % apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas;

39.5. telpu īres un nomas izmaksas, iekārtu, inventāra, instrumentu un aparatūras remonta, tehniskās apkalpošanas, īres un nomas izmaksas. Šo izmaksu apmērs nedrīkst pārsniegt piecus procentus no projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām.

40. Šo noteikumu 36.1.5.apakšpunktā minētās izmaksu apakšpozīcijas apmērs nepārsniedz piecus procentus no kopējām projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām. Projekta ietvaros šīs izmaksas plāno kā vienu izdevumu pozīciju, un tās izlieto iepriekš neplānotu izdevumu segšanai projekta tiešo attiecināmo izmaksu ietvaros.

41. Šo noteikumu 36.2.1.apakšpunktā minētā izmaksu apakšpozīcija ietver šādas izmaksas, ko izmanto šo noteikumu 4.5.apakš­punktā noteikto atbalstāmo darbību īstenošanai:

41.1. atlīdzības izmaksas (izņemot pabalstus un kompensācijas, no kurām neaprēķina ienākuma nodokli, un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kā arī prēmijas, materiālās stimulēšanas un naudas balvas);

41.2. iekšzemes komandējumu un darba braucienu izmaksas (dienas nauda, izdevumi par naktsmītni, transportu un degvielu);

41.3. pasta, telefona un citu sakaru pakalpojumu izmaksas;

41.4. komunālo pakalpojumu izmaksas (tai skaitā, telpu apsaimniekošanas un uzturēšanas izmaksas);

41.5. telpu īres un nomas maksa;

41.6. biroja preču un inventāra (inventāra priekšmetu vērtībā līdz 150 latiem par vienību, ja to kalpošanas laiks ir mazāks par gadu) izmaksas.

42. Šo noteikumu 36.2.2.apakšpunktā noteiktā izmaksu apakšpozīcija ietver atlīdzības izmaksas projekta iesnieguma sagatavošanai.

43. Neatgūstamie pievienotās vērtības nodokļa maksājumi ir attiecināmās izmaksas.

44. Finansēšanai no Eiropas Sociālā fonda un attiecināmajiem valsts budžeta līdzekļiem, kas minēti šo noteikumu 7.punktā, neattiecina izmaksas:

44.1. kas nav norādītas šo noteikumu 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43.punktā un 36.1.4.apakšpunktā vai neatbilst šo noteikumu 38. un 40.punktā un šo noteikumu 37.1., 39.2., 39.3., 39.4. un 39.5.apakšpunktā minētajam attiecināmo izmaksu apmēra ierobežojumam;

44.2. par kurām finansējuma saņēmējs ir uzņēmies saistības un veicis maksājumus pirms šo noteikumu spēkā stāšanās (izņemot šo noteikumu 42.punktā minētās izmaksas).

VIII. Projekta īstenošanas nosacījumi

45. Projekta īstenošanu plāno no dienas, kad noslēgta vienošanās par Eiropas Sociālā fonda projekta īstenošanu, līdz 2010.gada 31.decembrim.

46. Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republikas teritorija. Projekta ietvaros starptautiskā sadarbība nav attiecināma.

47. Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus, kas noteikti Komisijas 2006.gada 8.decembra Regulā (EK) Nr.1828/2006, kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, kā arī normatīvajos aktos par Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu.

48. Finansējuma saņēmējs savā tīmekļa vietnē, ja tāda ir, ne retāk kā reizi trijos mēnešos ievieto aktuālu informāciju par projekta īstenošanu.

49. Īstenojot projektu, Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs nodrošina šo noteikumu 36.1.2.apakšpunktā minēto izmaksu atsevišķu uzskaiti un dokumentēšanu vienošanās nosacījumos noteiktajos dokumentos.

50. Eiropas Savienības struktūrfondu projekta īstenošanai nepieciešamos finanšu līdzekļus plāno, projekta īstenošanu finansē un maksājumus valsts budžeta iestādei veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē Eiropas Savienības fonda finansējuma saņemšanas nosacījumus. Ja nepieciešams, attiecīgo finanšu līdzekļu plānošanu, finansēšanu un maksājumu veikšanu nodrošina šādā kārtībā:

50.1. finansējuma saņēmējs organizē pašvaldību (novadu un republikas pilsētu) finanšu līdzekļu novirzīšanu projekta attiecināmo izmaksu segšanai;

50.2. pašvaldību (novadu un republikas pilsētu) veiktos izdevumus finansējuma saņēmējs iekļauj maksājuma pieprasījumā;

50.3. kad saņemti atbilstošie valsts budžeta līdzekļi, finansējuma saņēmējs tos pārskaita pašvaldībai (novadam un republikas pilsētai) veikto izdevumu apmērā.

51. Grozījumus projektā izdara atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu, ciktāl šajos noteikumos nav noteikts citādi.

52. Sadarbības iestāde iesniedz saskaņošanai atbildīgajā iestādē projekta grozījumus, ja izmaiņas ir saistītas ar:

52.1. projekta mērķi;

52.2. Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmēja maiņu;

52.3. projekta īstenošanas termiņu;

52.4. projekta sasniedzamajiem rezultātiem;

52.5. projekta kopējo attiecināmo izmaksu summu vai to plānojumu sadalījumā pa gadiem.

53. Nepārsniedzot šo noteikumu 38. un 40.punktā un šo noteikumu 37.1., 39.2., 39.3., 39.4. un 39.5.apakšpunktā noteiktos attiecināmo izmaksu apmēra ierobežojumus un iepriekš saskaņojot ar sadarbības iestādi, finansējuma saņēmējs projekta ietvaros var veikt:

53.1. izmaksu pārdali starp šo noteikumu 36.1.1., 36.1.2., 36.1.3. un 36.1.4.apakš­punktā noteiktajām izmaksu apakšpozīcijām, nepārsniedzot piecus procentus no pārdalāmās izmaksu apakšpozīcijas kopējās attiecināmo izmaksu summas;

53.2. izmaksu pārdali starp šo noteikumu 37., 38. un 39.punktā noteik­tajām izmaksām. Šī izmaksu pārdale veicama šo noteikumu 36.1.1., 36.1.2. un 36.1.3.apakšpunktā noteikto izmaksu apakšpozīciju ietvaros, nepārsniedzot 10 procentus no pārdalāmo izmaksu kopējās attiecināmo izmaksu summas;

53.3. izmaksu pārdali šo noteikumu 36.1.4.apakšpunktā minētās izmaksu apakš­pozīcijas ietvaros, nepārsniedzot 10 procentus no pārdalāmo izmaksu kopējās attiecināmo izmaksu summas;

53.4. izmaksu pārdali šo noteikumu 37.1., 37.2., 37.3., 39.1., 39.2., 39.3., 39.4. un 39.5.apakšpunktā minēto izmaksu ietvaros, nepārsniedzot 20 procentus no pārdalāmo izmaksu kopējās attiecināmo izmaksu summas;

53.5. šo noteikumu 40.punktā noteikto izmaksu pārdali.

IX. Noslēguma jautājumi

54. Par šo noteikumu 36.2.apakšpunktā minēto netiešo izmaksu nemainīgās likmes apmēru lemj Ministru kabinets.

55. Līdz šo noteikumu 54.punktā minēto netiešo izmaksu nemainīgās likmes apmēra noteikšanai:

55.1. šo noteikumu 36.2.apakšpunktā minētās izmaksas plāno ne vairāk kā piecu procentu apmērā no projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām;

55.2. projekta maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma ir 21 600 000 latu;

55.3. aizpildot projekta iesniegumu, projekta iesniedzējs nepieciešamās projekta izmaksas plāno atbilstoši šo noteikumu 54.punktā un 55.1. un 55.2.apakšpunktā noteiktajam;

55.4. vērtējot projektu iesniegumus, šo noteikumu 2.pielikuma 1.15. un 1.17.apakšpunktā minētajā kritērijā papildus izvērtē arī projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 55.1. un 55.2.apakšpunktā noteiktajam izmaksu apmēra ierobežojumam;

55.5. ietverot šo noteikumu 25.4.apakš­punktā minētos nosacījumus, ievēro šo noteikumu 55.1.apakšpunktā noteikto izmaksu apmēra ierobežojumu;

55.6. izdarot grozījumus projektā, ievēro šo noteikumu 55.1.apakšpunktā noteikto izmaksu apmēra ierobežojumu.

56. Pēc netiešo izmaksu nemainīgās likmes apmēra noteikšanas šo noteikumu 36.2.apakšpunktā minētās izmaksas plāno un attiecina saskaņā ar netiešo izmaksu nemainīgās likmes apmēru.

57. Ja projekta īstenošana ir uzsākta, pirms noteikts šo noteikumu 54.punktā minētais netiešo izmaksu nemainīgās likmes apmērs, netiešo izmaksu nemainīgo likmi piemēro no vienošanās noslēgšanas dienas.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Labklājības ministrs U.Augulis

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 29.jūliju.

1.pielikums

PDF 222kb

Labklājības ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums

Ministru kabineta

2009.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.774

KN774P1_PAGE_01.JPG (71345 bytes)

KN774P1_PAGE_02.JPG (47765 bytes)

KN774P1_PAGE_03.JPG (115100 bytes)

KN774P1_PAGE_04.JPG (102473 bytes)

KN774P1_PAGE_05.JPG (98606 bytes)

KN774P1_PAGE_06.JPG (102803 bytes)

KN774P1_PAGE_07.JPG (26172 bytes)

KN774P1_PAGE_08.JPG (41098 bytes)

KN774P1_PAGE_09.JPG (52452 bytes)

KN774P1_PAGE_10.JPG (52819 bytes)

KN774P1_PAGE_11.JPG (72045 bytes)

KN774P1_PAGE_12.JPG (30208 bytes)

KN774P1_PAGE_13.JPG (137842 bytes)

KN774P1_PAGE_14.JPG (17394 bytes)

Labklājības ministrs U.Augulis


 

Labklājības ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums

Ministru kabineta

2009.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.774

PROJEKTA IESNIEGUMA VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

1. ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Kritērija ietekme uz lēmuma pieņemšanu

( P*, N** )

Jā/ Nē

1.1.

Projekta iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu ierobežotai projektu iesniegumu atlasei

X

N

1.2.

Projekta iesniegums ir iesniegts atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā

X

N

1.3.

Projekta iesniegumu ir parakstījusi projekta iesniedzēja pilnvarotā persona (atbildīgā amatpersona)

X

N

1.4.

Iesniegtais projekta iesniegums ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā)

X

N

1.5.

Projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā

X

N

1.6.

Projekta iesniegums ir sagatavots valsts valodā

X

N

1.7.

Ir iesniegts šo noteikumu 16.7.1.punktā noteiktais projekta iesnieguma eksemplāru (oriģināla un kopiju) skaits un tie ir atbilstoši apliecināti (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā)

X

P

1.8.

Projekta iesnieguma oriģināls un tā kopijas ir cauršūtas (caurauklotas) (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā)

X

P

1.9.

Projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts un sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai un ir pievienoti šo noteikumu 16.2. punktā noteiktie pielikumi

X

P

1.10.

Projekta iesnieguma kopijas atbilst projekta iesnieguma oriģinālam (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā)

X

P

1.11.

Visas projekta iesnieguma eksemplāru (oriģināla un kopiju) lapas ir numurētas (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā)

X

P

1.12.

Projekta iesnieguma finanšu aprēķins ir veikts latos

X

P

1.13.

Projekta iesnieguma finanšu aprēķins ir izstrādāts aritmētiski precīzi un atbilstoši projekta iesnieguma veidlapas prasībām

X

P

1.14.

Projekta iesniegumā paredzētais ESF finansējuma apmērs nepārsniedz šo noteikumu 7.punktā noteikto finansējuma apmēru

X

P

1.15.

Projekta iesniegumā norādītā attiecināmo izmaksu kopsumma nepārsniedz šo noteikumu 13.punktā noteikto maksimālo projekta finansējuma apmēru

X

P

1.16.

Projekta iesniegumā iekļautās izmaksas atbilst šo noteikumu 37., 38., 39., 40., 41., 42. un 43.punktā un šo noteikumu 36.1.4.apakšpunktā noteiktajām izmaksām

X

P

1.17.

Projekta iesniegumā plānotās izmaksas nepārsniedz šo noteikumu 38. un 40.punktā un šo noteikumu 37.1., 39.2., 39.3., 39.4. un 39.5.apakšpunktā noteiktos izmaksu apmēra ierobežojumus

X

P

1.18.

Projekta īstenošanas termiņi un izmaksu sadalījums pa gadiem atbilst šo noteikumu 45.punktā noteiktam projekta īstenošanas periodam

X

P

2. ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Kritērija ietekme uz lēmuma pieņemšanu

( P*, N** )

2.1.

Projekta mērķis sekmē šo noteikumu 2.punktā noteiktā aktivitātes mērķa sasniegšanu

X

N

2.2.

Projekta iesniegumā plānoto izdevumu nepieciešamība ir pamatota

X

P

2.3.

Projekta iesniegums pamato izvēlētās mērķa grupas vajadzības un identificē risināmās problēmas

X

P

2.4.

Projekta iesniegumā plānotās projekta aktivitātes paredz projektā definētās problēmas risināšanu

X

P

2.5.

Projekta iesniegums paredz nodrošināt sasniegto rezultātu uzturēšanu pēc projekta pabeigšanas

X

P

2.6.

Projekta iesniegumā ir definēti projekta īstenošanas personāla darba pienākumi un tā kvalifikācijas prasības

X

P

2.7.

Projekta iesniegumā ir definēti projekta administrēšanas personāla darba pienākumi un tā kvalifikācijas prasības

X

P

2.8.

Projekta iesniegums atspoguļo esošo un plānoto materiāli tehnisko nodrošinājumu (attiecināms, ja projekta īstenošanai tiek plānots materiāli tehniskais nodrošinājums)

X

P

2.9.

Projekta iesniegums atspoguļo projekta vadības, uzraudzības un kvalitātes nodrošināšanas sistēmu

X

P

2.10.

Projekta iesniegumā plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi atbilst šo noteikumu 47. un 48.punktā noteiktajām prasībām

X

P

3. KVALITĀTES KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Mini­mālais nepiecie­šamais punktu skaits

Apakškritēriji/Punktu skala

Maksi­mā­lais iegūs­ta­mais punktu skaits un punktu piešķir­­šanas kārtība

3.1.

Projekta iesniedzējs līdzšinējā darbībā ir nodrošinājis pakalpojumus, kas veicina bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu iekļaušanu darba dzīvē

3.1.1. Projekta iesniedzējs līdzšinējā darbībā ir nodrošinājis pakalpojumus, kas veicina bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu iekļaušanu darba dzīvē – 8 punkti

8V

Nav

3.1.2. Projekta iesniedzējs līdzšinējā darbībā nav nodrošinājis pakalpojumus, kas veicina bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu iekļaušanu darba dzīvē – 0 punktu

3.2.

Projekts nodrošina nodarbinātības veicināšanas pasākumu pieejamību visā Latvijas teritorijā

3.2.1. projekts nodrošina nodarbinātības veicināšanas pasākumu pieejamību visā Latvijas teritorijā - 4 punkti

4V

Nav

3.2.2. projekts nenodrošina nodarbinātības veicināšanas pasākumu pieejamību visā Latvijas teritorijā – 0 punktu

3.3.

Projektā paredzēti reģionālajai, ekonomiskajai un sociālajai situācijai atbilstoši nodarbinātību veicinoši pasākumi

3.3.1.projektā plānotie nodarbinātību veicinošie pasākumi ir atbilstoši reģionālajai situācijai – 2 punkti

6S

2 punkti

3.3.2.projektā plānotie nodarbinātību veicinošie pasākumi ir atbilstoši ekonomiskajai situācijai – 2 punkti

3.3.3.projektā plānotie nodarbinātību veicinošie pasākumi ir atbilstoši sociālajai situācijai – 2 punkti

3.4. projektā nav paredzēti reģionālajai, ekonomiskajai un sociālajai situācijai atbilstoši nodarbinātību veicinoši pasākumi – 0 punktu

3.4.

Projektā ir atspoguļoti kritēriji nodarbinātības veicināšanas pasākumos iesaistāmo personu loka un skaita noteikšanai pašvaldībās

3.4.1. projektā ir atspoguļoti kritēriji nodarbinātības veicināšanas pasākumos iesaistāmo personu loka un skaita noteikšanai pašvaldībās - 8 punkti

8V

Nav

3.4.2. projektā nav atspoguļoti kritēriji nodarbinātības veicināšanas pasākumos iesaistāmo personu loka un skaita noteikšanai pašvaldībās – 0 punktu

3.5.

Projekta iesniegumā ir identificēti un atspoguļoti projekta īstenošanas riski, novērtēta to ietekme un iestāšanās varbūtība, kā arī noteikti riskus mazinoši pasākumi

3.5.1. projekta iesniegums satur projekta īstenošanas termiņu risku analīzi – 2 punkti

6 S

4 punkti

3.5.2. projekta iesniegums satur projekta īstenošanas finanšu risku analīzi – 2 punkti

3.5.3. projekta iesniegums satur aktivitāšu rezultātu un uzraudzības rādītāju izpildes risku analīzi – 2 punkti

3.5.4. projekta iesniegumā nav identificēti un atspoguļoti projekta īstenošanas riski, nav novērtēta to ietekme un iestāšanās varbūtība, kā arī nav noteikti riskus mazinoši pasākumi – 0 punktu.

3.6.

Projektā paredzētas specifiskas aktivitātes, kas sekmē vienlīdzīgu iespēju pamatprincipu (dzimumu līdztiesības, aktīvās novecošanās un personu ar invaliditāti tiesību) ievērošanu

3.6.1.projektā paredzētas specifiskas aktivitātes, kas sekmē dzimumu līdztiesības ievērošanu - 2 punkti

6S

2 punkti

3.6.2. projektā paredzētas specifiskas aktivitātes, kas sekmē personu ar invaliditāti tiesību ievērošanu – 2 punkti

3.6.3. projektā paredzētas specifiskas aktivitātes, kas sekmē aktīvās novecošanās principu ievērošanu – 2 punkts

3.6.4. projektā nav paredzētas aktivitātes, kas sekmē vienlīdzīgu iespēju pamatprincipu ievērošanu – 0 punktu.

* Kritērija neatbilstības gadījumā atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, ievērojot Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.774 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.1.5.aktivitātes „Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts” pirmo kārtu” noteikto.

** Kritērija neatbilstības gadījumā atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.

V Piemēro vienu atbilstošo kritēriju.

S Piemēro visus atbilstošos kritērijus (summējot tiem piemērojamo punktu skaitu).

Labklājības ministrs U.Augulis

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!