• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2009. gada 14. jūlija noteikumi Nr. 769 "Vecāko amatpersonu sanāksmes Eiropas Savienības jautājumos nolikums". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 21.07.2009., Nr. 114 https://www.vestnesis.lv/ta/id/195056-vecako-amatpersonu-sanaksmes-eiropas-savienibas-jautajumos-nolikums

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta rīkojums Nr.475

Grozījumi darbības programmā "Uzņēmējdarbība un inovācijas"

Vēl šajā numurā

21.07.2009., Nr. 114

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 769

Pieņemts: 14.07.2009.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.
Ministru kabineta noteikumi Nr.769

Rīgā 2009.gada 14.jūlijā (prot. Nr.48 4.§)
Vecāko amatpersonu sanāksmes Eiropas Savienības jautājumos nolikums
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 13.pantu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Vecāko amatpersonu sanāksme Eiropas Savienības jautājumos (turpmāk – sanāksme) nodrošina valsts pārvaldes iestāžu un citu institūciju sadarbību jautājumos, kas saistīti ar Latvijas Republikas dalību Eiropas Savienības lēmumu ierosināšanas, sagatavošanas un pieņemšanas procesā.
2. Sanāksmei ir šādi uzdevumi:

2.1. izskatīt sanāksmes dalībnieku priekšlikumus par Latvijas Republikas prioritātēm saistībā ar tās dalību Eiropas Savienībā;

2.2. izskatīt sanāksmes dalībnieku priekšlikumus par vienotas, ar Latvijas Republikas dalību Eiropas Savienībā saistītas valsts politikas īstenošanu;

2.3. izskatīt nacionālo pozīciju par Eiropas Savienības politikas dokumentu, Eiropas Savienības tiesību akta projektu vai citu jautājumu, ja tas ir vairāku valsts pārvaldes iestāžu kompetencē vai būtiski skar Latvijas Republikas intereses;

2.4. noteikt par Eiropas Komisijas un Eiropas Savienības Ministru padomes darba grupām un komitejām, kā arī par Eiropas Savienības politikas dokumentiem, Eiropas Savienības tiesību aktu projektiem vai citiem jautājumiem atbildīgās valsts pārvaldes iestādes un līdzatbildīgās institūcijas, ņemot vērā attiecīgo valsts pārvaldes iestāžu un institūciju nolikumā un citos normatīvajos aktos noteikto kompetenču sadalījumu, kā arī izskatīt strīdus gadījumus par atbildības un kompetenču sadalījumu;

2.5. izskatīt atbildības un kompetenču sadalījumu, Latvijas Republikas pozīciju vai jebkuru citu ar nacionālajām pozīcijām saistītu jautājumu, par kuru nav iespējams vienoties nacionālās pozīcijas izstrādes gaitā;

2.6. lemt par nacionālās pozīcijas projekta vai cita sanāksmes kompetencē esoša jautājuma iesniegšanu izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē vai Ministru kabinetā;

2.7. apstiprināt nacionālās pozīcijas projekta izstrādes nepieciešamību par Eiropas Savienības politikas dokumentiem un Eiropas Savienības tiesību aktu projektiem un tā izstrādes termiņus;

2.8. izskatīt citus sanāksmes dalībnieku ierosinātus jautājumus, kas saistīti ar Latvijas Republikas dalību Eiropas Savienībā.
II. Sanāksmes sastāvs un darbība
3. Sanāksmes sastāvā ar balsstiesībām iekļauj pa vienam pārstāvim no katras ministrijas, īpašu uzdevumu ministra sekretariāta un Latvijas Bankas, kurš attiecīgajā valsts iestādē ir atbildīgs par Eiropas Savienības jautājumiem (turpmāk – vecākā amatpersona Eiropas Savienības jautājumos). Vecākās amatpersonas Eiropas Savienības jautājumos prombūtnes laikā attiecīgās valsts iestādes intereses pārstāv vecākās amatpersonas Eiropas Savienības jautājumos vietnieks. Vecākās amatpersonas Eiropas Savienības jautājumos un viņu vietniekus sanāksmes sastāvā iekļauj, pamatojoties uz attiecīgās ministrijas valsts sekretāra, īpašu uzdevumu ministra sekretariāta vadītāja vai valsts iestādes vadītāja pilnvarojumu.
4. Sanāksmes personālsastāvu pēc ārlietu ministra ierosinājuma apstiprina Ministru prezidents. Ārlietu ministrija informāciju par sanāksmes sastāvu ievieto ministrijas mājaslapā internetā.
5. Sanāksmē ar padomdevēja tiesībām piedalās šādu institūciju pārstāvji:

5.1. Saeimas Eiropas lietu komisija;

5.2. Valsts kanceleja;

5.3. Ministru prezidenta birojs;

5.4. Valsts valodas centrs;

5.5. Nacionālā radio un televīzijas padome;

5.6. Valsts kontrole;

5.7. Ģenerālprokuratūra;

5.8. Finanšu un kapitāla tirgus komisija;

5.9. Latvijas Pašvaldību savienība;

5.10. Latvijas Darba devēju konfederācija un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (tās pārstāv Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretariāts).
6. Vecākās amatpersonas Eiropas Savienības jautājumos un viņu vietnieki ir sanāksmes locekļi. Sanāksmes locekļi un pārstāvji, kas sanāksmē piedalās ar padomdevēja tiesībām, ir sanāksmes dalībnieki.
7. Sanāksmes priekšsēdētājs ir Ārlietu ministrijas vecākā amatpersona Eiropas Savienības jautājumos. Sanāksmes priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa funkcijas pilda Ārlietu ministrijas vecākās amatpersonas Eiropas Savienības jautājumos vietnieks.
III. Sanāksmes sēdes, to sagatavošana un norise
8. Sanāksmes sēdes (turpmāk – sēde) parasti notiek reizi nedēļā (parasti pirmdienās). Sēdes laiku, vietu un darba kārtību nosaka sanāksmes priekšsēdētājs. Sēdes darbu materiāltehniski nodrošina Ārlietu ministrija.
9. Sanāksmes dalībnieki ir tiesīgi uzaicināt sēdē piedalīties ekspertus, kuru kompetencē ir izskatāmie jautājumi. Biedrību un nodibinājumu pārstāvji, uz kuriem attiecas kāds no sēdes darba kārtības jautājumiem, sēdes var apmeklēt, piesakoties Ārlietu ministrijā ne vēlāk kā trīs stundas pirms sēdes sākuma.
10. Jautājumus sēdes darba kārtībā iekļauj pēc sanāksmes dalībnieka priekšlikuma ne vēlāk kā trīs darbdienas pirms sēdes (izņēmuma gadījumā – vismaz trīs stundas pirms sēdes). Nacionālās pozīcijas izskatīšanu sēdē var ierosināt arī biedrības un nodibinājumi, iepriekš informējot par attiecīgo jautājumu atbildīgo sanāksmes locekli. Sēdes darba kārtību ne vēlāk kā darbdienu pirms sēdes ievieto Ārlietu ministrijas mājaslapā internetā.
11. Valsts pārvaldes iestāde vai cita institūcija, kuras kompetencē ir izskatāmais jautājums, ne vēlāk kā darbdienu pirms sēdes elektroniski nosūta sēdē izskatāmos materiālus Ārlietu ministrijai. Ņemot vērā informācijas pieejamības ierobežojumus, Ārlietu ministrija sēdes materiālus nekavējoties elektroniski nosūta sanāksmes dalībniekiem un sēdes apmeklētājiem.
12. Materiālus, kas saistīti ar Eiropas Savienības Ministru padomes sanāksmes un tās Pastāvīgo pārstāvju komitejas darbu, pēc saskaņošanas ar sanāksmes priekšsēdētāju ne vēlāk kā trīs stundas pirms sēdes sākuma nosūta Ārlietu ministrijai.
13. Ja nepieciešams, sanāksmes priekšsēdētājs var sasaukt ārkārtas sēdi, par to paziņojot ne vēlāk kā darbdienu pirms sēdes. Ārkārtas sēdes darba kārtību un izskatāmos materiālus, ņemot vērā informācijas pieejamības ierobežojumus, Ārlietu ministrija ne vēlāk kā trīs stundas pirms sēdes elektroniski nosūta sanāksmes dalībniekiem un sēdes apmeklētājiem.
IV. Sanāksmes lēmumi
14. Sanāksme ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz divas trešdaļas sanāksmes locekļu. Sanāksme lēmumus pieņem vienbalsīgi. Ja sanāksmes laikā netiek panākta vienošanās, sanāksmes priekšsēdētājs vai valsts iestāde, kuras kompetencē ir attiecīgais jautājums, var ierosināt to izskatīt Valsts sekretāru sanāksmē vai Ministru kabinetā.
15. Vecākā amatpersona Eiropas Savienības jautājumos atbilstoši pārstāvētās valsts iestādes kompetencei:

15.1. informē pārstāvētās valsts pārvaldes iestādes un tās padotībā esošās iestādes darbiniekus par sanāksmes lēmumiem;

15.2. nodrošina sanāksmes lēmumu izpildi noteiktajos termiņos.
16. Sēdes protokolē Ārlietu ministrijas norīkota amatpersona. Protokolā norāda darba kārtību, personas, kuras piedalījušās sēdē un izteikušās par attiecīgo jautājumu, un pieņemtos lēmumus.
17. Ārlietu ministrija sēdes protokola projektu divu darbdienu laikā pēc sēdes elektroniski nosūta sanāksmes dalībniekiem un sēdes apmeklētājiem. Darbdienas laikā pēc protokola projekta saņemšanas sanāksmes dalībniekiem un sēdes apmeklētājiem ir tiesības izteikt iebildumus pret protokola projektu, norādot pamatojumu. Saskaņoto protokolu paraksta sanāksmes priekšsēdētājs (sēdes vadītājs). Ārlietu ministrija triju darbdienu laikā pēc sēdes parakstīto protokolu ievieto Ārlietu ministrijas mājaslapā internetā.
V. Noslēguma jautājums
18. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004.gada 5.oktobra noteikumus Nr.842 “Vecāko amatpersonu sanāksmes Eiropas Savienības jautājumos nolikums” (Latvijas Vēstnesis, 2004, 162.nr.; 2005, 88., 206.nr.; 2006, 128.nr.).
Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ārlietu ministra vietā – tieslietu ministrs M.Segliņš

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!