Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
2009. gada 11. jūnija likums "Grozījumi Maksātnespējas likumā". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 26.06.2009., Nr. 97 https://www.vestnesis.lv/ta/id/193678-grozijumi-maksatnespejas-likuma

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Grozījumi Militārā dienesta likumā

Vēl šajā numurā

26.06.2009., Nr. 97

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Saeima

Veids: likums

Pieņemts: 11.06.2009.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Maksātnespējas likumā

Izdarīt Maksātnespējas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2007, 24.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 19.pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) Maksātnespējas procesā, kas pasludināts vienlaikus ar tiesiskās aizsardzības procesa izbeigšanu, administratora pienākumus turpina pildīt administrators, kurš iecelts tiesiskās aizsardzības procesā.”

2. Papildināt 25.panta 3.punktu pēc vārdiem “tiesiskās aizsardzības process” ar vārdiem “izņemot šā likuma 19.panta septītajā daļā minēto gadījumu”.

3. Izteikt 32.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Komercsabiedrībai ir tiesības iesniegt tiesā pieteikumu par tiesiskās aizsardzības procesa lietas ierosināšanu, ja komercsabiedrībai ir ierobežota maksātspēja un ja tā ne mazāk kā trīs gadus ir reģistrēta Uzņēmumu reģistra attiecīgajā reģistrā un ir iesniegti normatīvajos aktos paredzētie gada pārskati par pēdējiem trim pārskata gadiem.”

4. 33.pantā:

papildināt pirmās daļas 3.punktu pēc vārda “procentu” ar vārdu “proporcionāla”;

izteikt otro un trešo daļu šādā redakcijā:

“(2) Nodrošinātā kreditora pamatparāda vai procentu samazināšana vai dzēšana ir iespējama, ja tam piekrīt attiecīgais nodrošinātais kreditors.

(3) Nodokļu prasījumiem nodokļu pamatparāda summas, nokavējuma naudas un soda naudas samazinājums, nodokļa samaksas termiņa pagarināšana vai nodokļa parāda dzēšana, kā arī kārtējo nodokļu maksājumu samaksas termiņa pagarināšana ir iespējama, ja tam piekrīt attiecīgā nodokļa administrācija (kreditors).”

5. Papildināt 34.panta otro daļu ar 7.1 un 7.2 punktu šādā redakcijā:

“71) visu to saistību kopējo summu, kuru izpildes termiņš iestājas pēc tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanas termiņa beigām;

72) tās komercsabiedrības ieķīlātās mantas sarakstu, kura ir nepieciešama tiesiskās aizsardzības procesa  īstenošanai;”.

6. 36.panta pirmajā daļā:

papildināt 2.punktu ar vārdiem “izņemot šā likuma 40.panta trešajā daļā minēto gadījumu”;

papildināt daļu ar 5., 6., 7. un 8.punktu šādā redakcijā:

“5) līgumsoda pieauguma apturēšana;

6) to procentu pieauguma apturēšana, kuri pārsniedz likumiskos procentus, izņemot gadījumus, kad Latvijas Bankas noteiktā refinansēšanas likme pārsniedz likumisko procentu apmēru, jo tad piemērojama Latvijas Bankas noteiktā refinansēšanas likme;

7) nokavējuma naudas (arī tad, ja tā noteikta kā līgumsods) pieauguma apturēšana;

8) nodokļu prasījumu nokavējuma naudas aprēķināšanas apturēšana.”

7. 37.pantā:

papildināt ceturto daļu pēc vārdiem “vai dzēšanu” ar vārdiem “kā arī kārtējo nodokļu maksājumu samaksas termiņa pagarināšanu”;

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānā var paredzēt priekšrocības atbilstoši piešķirto līdzekļu apmēram personām, kuras piešķir līdzekļus plāna īstenošanai. Ja tiesiskās aizsardzības process tiek izbeigts un vienlaikus tiek pasludināts juridiskās personas maksātnespējas process, iegūtās priekšrocības paliek spēkā un prasījumi pret parādnieku, kuri izriet no plāna īstenošanai piešķirtajiem līdzekļiem, uzskatāmi par maksātnespējas procesa izdevumiem. Piešķirtās priekšrocības nedrīkst aizskart nodrošināto kreditoru intereses.”

8. 38.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanai ir jāsaņem piekrišana no neno-drošinātajiem kreditoriem, kuru galvenie prasījumi kopumā veido vairāk nekā pusi no galveno prasījumu summas.”;

izslēgt ceturto daļu;

izteikt sestās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Komercsabiedrība, nosūtot saskaņošanai visiem nenodrošinātajiem kreditoriem tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu, vienlaikus to nosūta administratoram un nodrošinātajiem kreditoriem atzinuma sniegšanai par plāna īstenošanas iespējamību.”

9. 40.pantā:

izslēgt otro daļu;

papildināt pantu ar trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

“(3) Nodrošinātais kreditors var prasīt komercsabiedrības ieķīlātās mantas pārdošanu, ja šā likuma 36.panta pirmās daļas 2.punktā minētais aizliegums ietekmē viņa intereses un ieķīlātās mantas pārdošana būtiski neietekmē komercsabiedrības tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna izpildi.

(4) Lēmumu atļaut komercsabiedrības ieķīlātās mantas pārdošanu pieņem tiesa, kurā ierosināta attiecīgā tiesiskās aizsardzības procesa lieta.”

10. Aizstāt 42.pantā vārdu “gadu” ar vārdiem “diviem gadiem”.

11. 45.pantā:

izslēgt otrās daļas 1.punktu;

aizstāt otrās daļas 2.punktā vārdus “atbalstījušas divas trešdaļas” ar vārdiem “atbalstījusi vairāk nekā puse nenodrošināto”;

izteikt trešās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

“(3) Administrators iesniedz tiesā maksātnespējas procesa pieteikumu, vienlaikus lūdzot izbeigt tiesiskās aizsardzības procesu, ja:”;

papildināt pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:

“(41) Komercsabiedrība iesniedz tiesā maksātnespējas procesa pieteikumu, vienlaikus lūdzot izbeigt tiesiskās aizsardzības procesu, ja tā nespēj nokārtot tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānā noteiktās saistības (50.panta 6.punkts).”;

izslēgt piekto un septīto daļu.

12. 46.pantā:

papildināt pantu ar otro un trešo daļu šādā redakcijā:

“(2) Ja tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu šajā likumā noteiktajā kārtībā un termiņā nav atbalstījusi vairāk nekā puse nenodrošināto kreditoru un tiesiskās aizsardzības process tiek izbeigts, tad šā likuma 36.pantā minētie aizliegumi tiek atcelti un apturētā līgumsoda, procentu un nokavējuma naudas summa par neizpildītajām saistībām tiek aprēķināta pilnā apmērā. Šādā gadījumā tiek atjaunota arī pēc tiesiskās aizsardzības procesa lietas ierosināšanas apturētā tiesvedība un sprieduma izpildes lietvedība.

(3) Ja, izbeidzot tiesiskās aizsardzības procesu, tiek pasludināts juridiskās personas maksātnespējas process, apturētā tiesvedība un sprieduma izpildes lietvedība netiek atjaunota un šā likuma 36.panta pirmās daļas 2. un 4.punktā minētie aizliegumi netiek atcelti, kā arī netiek atcelta līgumsoda, procentu un nokavējuma naudas summas par neizpildītajām saistībām pieauguma apturēšana.”;

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

13. Papildināt likumu ar VII1 nodaļu šādā redakcijā:

“VII1 nodaļa

Ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process

46.1 pants. Ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process

(1) Komercsabiedrībai ir tiesības vienlaikus iesniegt pieteikumu par tiesiskās aizsardzības procesa lietas ierosināšanu un lūgt tiesu pasludināt tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanu, ja pastāv šādi nosacījumi:

1) komercsabiedrība ir izstrādājusi ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu atbilstoši šā likuma 33. un 37.panta noteikumiem;

2) ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu ir saskaņojuši kreditori, kuru galvenie prasījumi kopumā veido vairāk nekā pusi no galveno prasījumu summas;

3) komercsabiedrība ir vienojusies ar administratoru un kreditoriem par administratoru ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesā;

4) komercsabiedrība ir saņēmusi administratora atzinumu par ārpustiesas tiesiskās aizsardzības pasākumu plāna īstenošanas iespējamību.

(2) Ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesā piemēro šā likuma normas, ja šajā nodaļā nav noteikts citādi.

(3) Ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesā nepiemēro šā likuma 32.panta pirmajā daļā noteiktos kritērijus.

(4) Ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesā nepiemēro šā likuma 33.pantā minētās metodes, kurām ir nepieciešama attiecīgās nodokļu administrācijas piekrišana.

(5) Ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesā nepiemēro šā likuma 33.panta otrās daļas noteikumus par nepieciešamību saņemt nodrošinātā kreditora piekrišanu procentu samazinājumam.

(6) Ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesā piemēro šā likuma 33.panta otrās daļas noteikumus par nepieciešamību saņemt nodrošinātā kreditora piekrišanu pamatparāda samazināšanai, ja nodrošinātā kreditora pamatparāda samazinājums pārsniedz desmit procentus.

46.2 pants. Administrators ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesā

(1) Administratoru ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesā ieceļ tiesa pēc komercsabiedrības ieteikuma.

(2) Komercsabiedrības un tās kreditoru vienošanās par administratora izvēli (46.1 panta pirmās daļas 3.punkts) ir uzskatāma par panāktu, ja ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu ir saskaņojis šā likuma 46.1 panta pirmās daļas 2.punktā minētais minimālais kreditoru skaits.

46.3 pants. Ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāns

(1) Ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānam ir jānodrošina, ka plānu nesaskaņojušo kreditoru ieguvums no tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanas ir vismaz tikpat liels kā gadījumā, ja tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna apstiprināšanas brīdī komercsabiedrībai pasludinātu maksātnespējas procesu un uzsāktu bankrota procedūru.

(2) Ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānā papildus šā likuma 37.panta otrajā daļā noteiktajām ziņām norāda:

1) administratoru ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesā;

2) pamatojumu ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna atbilstībai šā panta pirmās daļas prasībām.

(3) Šā likuma 36.pantā minētās sekas iestājas pēc tam, kad tiesa ir apstiprinājusi ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu.”

14. 50.pantā:

aizstāt 2.punktā vārdus un skaitli “kuras atsevišķi vai kopā pārsniedz 1000” ar vārdiem un skaitli “no kurām pamatparāda summa atsevišķi vai kopā pārsniedz 1500”;

papildināt pantu ar 7.punktu šādā redakcijā:

“7) ir iestājies kāds no šā likuma 45.panta trešajā daļā minētajiem gadījumiem.”

15. Papildināt 52.panta pirmo daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

“4) administrators tiesiskās aizsardzības procesā.”

16. Aizstāt 53.panta ceturtajā daļā vārdus un skaitli “kuru prasījumu apmērs atsevišķi vai kopā pārsniedz 1000” ar vārdiem un skaitli “kuru galvenā prasījuma apmērs atsevišķi vai kopā pārsniedz 1500”.

17. Aizstāt 54.panta trešās daļas pirmajā teikumā skaitļus un vārdus “4. un 5.punktā” ar skaitļiem un vārdiem “4., 5. un 6.punktā”.

18. Papildināt likumu ar 56.1 pantu šādā redakcijā:

56.pants. Administratora maksātnespējas pieteikums tiesiskās aizsardzības procesā

(1) Administrators, iesniedzot maksātnespējas procesa pieteikumu atbilstoši šā likuma 50.panta 7.punktā minētajai pazīmei, pieteikumā norāda:

1) tās tiesas nosaukumu, kurā iesniegts pieteikums;

2) parādnieka firmu, reģistrācijas numuru un atrašanās vietu (juridisko adresi);

3) pieteikuma priekšmetu un pamatojumu;

4) parādnieka pārstāvi vai pārstāvjus maksātnespējas procesa lietā.

(2) Pieteikumam pievieno dokumentus, kuri pamato pieteikumā minētos faktus.”

19. Papildināt 60.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Šā panta noteikumus nepiemēro, ja, pamatojoties uz šā likuma 50.panta 6. vai 7.punktā minēto pazīmi, tiek pasludināts maksātnespējas process.”

20. 63.pantā:

papildināt pirmo daļu ar 1.1 punktu šādā redakcijā:

“11) nekavējoties pieņem lēmumu par parādnieka pārstāvja vai pārstāvju noteikšanu maksātnespējas procesa lietā un iesniedz šo lēmumu tiesā, kā arī nosūta parādnieka pārstāvim vai pārstāvjiem, ja, pamatojoties uz šā likuma 50.panta 6.punktā minēto pazīmi, pēc komercsabiedrības maksātnespējas procesa pieteikuma tiek pasludināts maksātnespējas process;

papildināt pirmās daļas 2.punktu ar vārdiem “un sastāda parādnieka bilanci”;

aizstāt otrajā daļā vārdu “pieteikumu” ar vārdu “iesniegumu”.

21. Izteikt 64.panta 10.punktu šādā redakcijā:

“10) atteikties no jebkura prasījuma vai slēgt jebkuru izlīgumu parādnieka vārdā attiecībā uz parādnieka prasījumiem pret trešajām personām, ja par to nobalso trīs ceturtdaļas klātesošo balsstiesīgo kreditoru;”.

22. Izteikt 66.panta 5.punktu šādā redakcijā:

“5) izstrādāt izlīguma projektu vai sanācijas plānu;”.

23. 70.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Kreditoru prasījumi pret parādnieku iesniedzami administratoram mēneša laikā no dienas, kad maksātnespējas reģistrā izdarīts ieraksts par parādnieka maksātnespējas procesa pasludināšanu. Tiesa var noteikt garāku kreditoru prasījumu iesniegšanas termiņu, kas nedrīkst pārsniegt trīs mēnešus, ja pret parādnieku Latvijā uzsākta Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1. vai 2.punktā noteiktā maksātnespējas procedūra.”;

aizstāt otrajā un trešajā daļā vārdus “tiesas noteikto” ar vārdiem “šā panta pirmajā daļā minēto”.

24. 73.pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ja kreditora prasījums neatbilst normatīvo aktu prasībām, administrators nekavējoties nosūta kreditoram lūgumu piecu dienu laikā, bet ne vēlāk kā piecas dienas pēc kreditoru prasījumu pieteikšanas termiņa beigām novērst konstatētos trūkumus. Ja kreditors novērš trūkumus noteiktajā termiņā, uzskatāms, ka kreditora prasījums iesniegts noteiktajā termiņā. Ja kreditors nenovērš trūkumus noteiktajā termiņā, administrators pieņem lēmumu par kreditora prasījuma neatzīšanu vai daļēju atzīšanu piecu dienu laikā no trūkumu novēršanai dotā termiņa beigām.”;

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

25. 74.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Pēc kreditoru prasījumu pārbaudes administrators pieņem pamatotu lēmumu par kreditora prasījuma atzīšanu, neatzīšanu vai daļēju atzīšanu. Administrators pilnībā vai daļēji neatzīst kreditora prasījumu, par kuru pastāv strīds starp parādnieku un kreditoru.”;

papildināt septīto daļu pēc vārdiem “prasījuma neatzīšanu” ar vārdiem “vai prasījuma daļēju atzīšanu triju dienu laikā pēc tā pieņemšanas”;

izteikt astoto daļu šādā redakcijā:

“(8) Lēmumu par kreditora prasījuma atzīšanu, neatzīšanu vai daļēju atzīšanu administrators pieņem piecu dienu laikā pēc šā prasījuma saņemšanas. Ja prasījums iesniegts pēc kreditoru prasījumu pieteikšanas termiņa beigām, lēmumu par attiecīgā kreditora prasījuma atzīšanu, neatzīšanu vai daļēju atzīšanu administrators pieņem ne vēlāk kā mēneša laikā pēc kreditora prasījuma saņemšanas.”

26. Izslēgt 75.panta otro daļu.

27. Papildināt 77.pantu ar 8.daļu šādā redakcijā:

“(81) Balsstiesīgi kreditori ir tiesīgi balsot tikai “par” vai “pret”.”

28. 78.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus “tiesas noteiktajā” ar vārdiem un skaitli “šā likuma 70.panta pirmajā daļā minētajā” un vārdus “atzītajai prasījuma summai” — ar vārdiem “atzītajai galvenā prasījuma summai”;

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Balsu skaitu kreditoru sapulcē nosaka, mazāko balsstiesīgā kreditora galvenā prasījuma summu uzskatot par vienu balsi; pārējo balsstiesīgo kreditoru balsu skaitu nosaka, dalot katra balsstiesīgā kreditora galvenā prasījuma summu ar mazāko balsstiesīgā kreditora galvenā prasījuma summu.”;

aizstāt piektajā daļā vārdus “pamatparāda summai” ar vārdiem “galvenā prasījuma summai”.

29. Izteikt 80.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Paziņojumā par kreditoru sapulci administrators norāda parādnieka firmu, reģistrācijas numuru, pieteikto un atzīto kreditoru prasījumu kopējo summu. Ja kreditoru prasījumu reģistrā ir reģistrēti vairāk par simt kreditoriem, paziņojumā par kreditoru sapulci administrators uzaicina kreditorus, kuru prasījumi nepārsniedz vienu procentu no visu atzīto prasījumu summas, apvienoties un pilnvarot vienu pārstāvi.”

30. Izteikt 81.panta pirmās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

“5) parādnieka bilances apstiprināšana (63.panta pirmās daļas 2.punkts);”.

31. Papildināt 82.panta pirmo daļu ar vārdiem “izņemot gadījumu, ja tiesā apstiprināts izlīgums”.

32. Izslēgt 83.panta pirmajā daļā vārdus “izlīguma vai”.

33. 99.pantā:

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Ja, pārdodot ieķīlāto parādnieka mantu, saņemta naudas summa, kas nesedz nodrošināto kreditoru prasījumus, attiecīgie kreditori pēc administratora lēmuma pieņemšanas prasījumu nesegtajā daļā iegūst nenodrošinātā kreditora statusu. Administratora lēmumā atsevišķi norāda nesegtā galvenā prasījuma un nesegto blakusprasījumu apmēru. Ja nodrošinātais kreditors savus prasījumus administratoram pieteicis šā likuma 70.panta pirmajā daļā minētajā termiņā, nodrošinātajam kreditoram prasījuma nesegtajā daļā piešķiramas balsstiesības šā likuma 78.pantā noteiktajā kārtībā.”;

papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) Šā panta sestajā daļā minēto lēmumu administrators pieņem un nosūta kreditoram piecu dienu laikā no dienas, kad kreditoram pārskaitīti pārdošanā iegūtie naudas līdzekļi, kā arī informē par to kreditorus nākamajā kreditoru sapulcē.”

34. 108.pantā:

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

“(11) Izlīguma projektā var paredzēt priekšrocības atbilstoši piešķirto līdzekļu apmēram personām, kuras piešķir līdzekļus izlīguma izpildei. Ja izlīgums netiek izpildīts un tiek uzsākta bankrota procedūra, iegūtās priekšrocības paliek spēkā un prasījumi pret parādnieku, kuri izriet no izlīguma izpildei piešķirtajiem līdzekļiem, uzskatāmi par maksātnespējas procesa izdevumiem. Piešķirtās priekšrocības nedrīkst aizskart nodrošināto kreditoru intereses.”;

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Izlīguma projektu, pamatojoties uz kreditoru sapulces lēmumu un kreditoru sapulcē pieņemtajiem izlīguma noteikumiem, izstrādā parādnieka pārstāvis vai administrators.”

35. 111.pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Kreditoru sapulce nevar lemt par sanācijas piemērošanu, kamēr ir spēkā izlīgums.”;

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

36. 113.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Pēc izlīguma apstiprināšanas tiesā tiek atjaunota parādnieka pārvaldes institūciju darbība. Administrators uzrauga parādnieka pārvaldes institūciju darbību un izlīguma noteikumu ievērošanu.”;

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Pēc izlīguma izpildīšanas administrators iesniedz tiesā pieteikumu par maksātnespējas procesa izbeigšanu. Pieteikumam viņš pievieno pierādījumus, kas apstiprina tajā minētos faktus.”

37. Papildināt likumu ar 113.1 un 113.2 pantu šādā redakcijā:

113.pants. Izlīguma atcelšana

(1) Administrators, kreditors vai kreditoru grupa var lūgt tiesu atcelt izlīgumu, ja:

1) to noslēdzot, ir pārkāpti šā likuma noteikumi;

2) tā noslēgšana panākta, lietojot viltu vai spaidus, vai notikusi maldība;

3) parādnieks nepilda tā noteikumos paredzētās saistības.

(2) Lēmumu par izlīguma atcelšanu pieņem tiesa.

(3) Ja tiesa atceļ izlīgumu, administrators pārņem parādnieka mantas pārvaldīšanu un šā likuma 82.pantā paredzētajā kārtībā sasauc kreditoru sapulci cita maksātnespējas stāvokļa risinājuma noteikšanai.

113.2 pants. Izlīguma apturēšana

Izlīgums tiek pilnībā vai daļēji apturēts, ja saskaņā ar Padomes regulas Nr.1346/2000 33.panta 1.punktā norādītās personas pieteikumu tiesa apturējusi pret parādnieku Latvijā uzsākto šīs regulas 3.panta 2.punktā noteikto maksātnespējas procedūru saskaņā ar minētās regulas 33.pantu.”

38. Papildināt 115.panta pirmo daļu ar 3.punktu šādā redakcijā:

“3) izlīgums ir atcelts.”

39. Aizstāt 116.panta piektajā daļā vārdus “klātesošo kreditoru” ar vārdiem “klāt-esošo balsstiesīgo kreditoru”.

40. Papildināt 119.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Sanācijas plānā var paredzēt priekšrocības atbilstoši piešķirto līdzekļu apmēram personām, kuras piešķir līdzekļus sanācijas plāna īstenošanai. Ja sanācijas plāns netiek izpildīts un tiek uzsākta bankrota procedūra, iegūtās priekšrocības paliek spēkā un prasījumi pret parādnieku, kuri izriet no plāna īstenošanai piešķirtajiem līdzekļiem, uzskatāmi par maksātnespējas procesa izdevumiem. Piešķirtās priekšrocības nedrīkst aizskart nodrošināto kreditoru intereses.”

41. Izteikt 121.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Sanācijas plāns ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse klātesošo balss­tiesīgo kreditoru.”

42. Izteikt 131.pantu šādā redakcijā:

131.pants. Bankrota procedūras uzsākšana

Administrators uzsāk bankrota procedūru, ja:

1) pirmajā kreditoru sapulcē nav pieņemta izlīguma iespēja un nav atbalstīta sanācijas iespēja;

2) sanācijas plāns nav pieņemts;

3) sanācijas plāns nav apstiprināts;

4) ir iestājušies Padomes regulas Nr.1346/2000 27.pantā noteiktie apstākļi.”

43. Izslēgt 132.pantu.

44. 137.pantā:

aizstāt piektajā daļā vārdus “tiesas noteiktajā” ar vārdiem un skaitli “šā likuma 70.panta pirmajā daļā minētajā”;

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Pēc šā panta otrajā un trešajā daļā minēto maksātnespējas procesa izmaksu segšanas un šā panta ceturtajā un piektajā daļā noteikto kreditoru prasījumu apmierināšanas atlikušie parādnieka naudas līdzekļi tiek sadalīti to pārējo nenodrošināto kreditoru prasījumu pamatparāda apmērā (bez procentiem) apmierināšanai, kuri iesniegti šā likuma 70.panta pirmajā daļā minētajā kreditoru prasījumu pieteikšanas termiņā. Šajā kārtā tiek apmierināti arī nodrošināto kreditoru prasījumi to neno-drošinātajā daļā un nodrošināto kreditoru prasījumi to nesegtajā daļā saskaņā ar šā likuma 99.panta sesto daļu, ja nodrošinātā kreditora prasījums iesniegts šā likuma 70.panta pirmajā daļā minētajā termiņā.”;

izteikt astoto daļu šādā redakcijā:

“(8) Pēc šā panta otrajā un trešajā daļā minēto maksātnespējas procesa izmaksu segšanas un šā panta ceturtajā, piektajā un sestajā daļā noteikto kreditoru prasījumu apmierināšanas atlikušie parādnieka naudas līdzekļi tiek sadalīti to nenodrošināto kreditoru prasījumu pamatparāda apmērā (bez procentiem) apmierināšanai, kuri iesniegti pēc šā likuma 70.panta pirmajā daļā minētā kreditoru prasījumu pieteikšanas termiņa, bet ne vēlāk kā gada laikā no dienas, kad maksātnespējas reģistrā ierakstītas ziņas par parādnieka maksātnespējas procesa pasludināšanu. Šajā kārtā tiek apmierināti arī nodrošināto kreditoru prasījumi to nenodrošinātajā daļā un nodrošināto kreditoru prasījumi to nesegtajā daļā saskaņā ar šā likuma 99.panta sesto daļu, ja nodrošinātā kreditora prasījums iesniegts pēc šā likuma 70.panta pirmajā daļā minētā termiņa beigām.”

45. Izteikt 138.pantu šādā redakcijā:

138.pants. Bankrota procedūras pabeigšana

Lēmumu par bankrota procedūras pabeigšanu pieņem noslēguma kreditoru sapulce ne vēlāk kā mēnesi pēc bankrota procedūras pasākumu izpildes. Lēmums par bankrota procedūras pabeigšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse klātesošo balsstiesīgo kreditoru.”

46. 139.pantā:

aizstāt panta nosaukumā vārdus “izbeigšanas nosacījumi” ar vārdu “izbeigšana”;

aizstāt otrās daļas 2.punktā vārdu “noslēgts” ar vārdu “izpildīts”;

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Pieteikumam par maksātnespējas procesa lietas izbeigšanu, ja pabeigta bankrota procedūra, papildus šā panta trešajā daļā minētajiem dokumentiem, pievieno savas darbības pārskatu un apliecinājumu par naudas līdzekļu pārpalikuma samaksu Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktajā maksātnespējas procedūrā iesaistītajam likvidatoram, ja tiesa pret parādnieku uzsākusi minētās regulas 3.panta 2.punktā noteikto maksātnespējas procedūru.”

47. 151.pantā:

aizstāt 1.punktā vārdus “piecdesmit minimālās mēnešalgas” ar skaitli un vārdu “5000 latus”;

aizstāt 2.punktā vārdus “simt minimālās mēnešalgas” ar skaitli un vārdu “10 000 latus”.

48. Izteikt 163.pantu šādā redakcijā:

“163.pants. Fiziskās personas mantas pārdošanas un kreditoru prasījumu apmierināšanas plāna īstenošanas kārtība

(1) No fiziskās personas līdzekļiem, kā arī no līdzekļiem, kas iegūti šīs personas mantas pārdošanas rezultātā, izņemot līdzekļus, kas iegūti šā panta piektajā daļā noteiktajā gadījumā, vispirms tiek pilnībā segti uzturlīdzekļu maksājumi un pēc tam šā likuma XXXI nodaļā noteiktās maksātnespējas procesa izmaksas.

(2) Pēc maksātnespējas procesa izmaksu segšanas tiek nodrošināta samaksa fiziskajai personai un tās apgādībā esošajām personām attiecīgās fiziskās personas mantas pārdošanas un kreditoru prasījumu apmierināšanas plānā noteiktās naudas summas apmērā, kas uz katru cilvēku nav mazāka par minimālo mēnešalgu.

(3) Kreditoru prasījumi tiek apvienoti vienā grupā bez prioritātēm. Pēc šā panta pirmajā un otrajā daļā minēto maksājumu veikšanas ne retāk kā reizi mēnesī proporcionāli katra kreditora prasījuma summai tiek apmierināti kreditoru prasījumi, ievērojot šā panta piektajā daļā minēto gadījumu.

(4) Kreditoru prasījumu apmierināšanu uzsāk ne vēlāk kā divus mēnešus pēc fiziskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanas.

(5) No naudas, kas saņemta, pārdodot par nodrošinājumu kalpojošo (ieķīlāto) fiziskās personas mantu, vispirms sedzami izsoles izdevumi, tajā skaitā ieķīlātās mantas vērtēšanas izmaksas un šā likuma 175.panta ceturtajā daļā noteiktā administratora atlīdzība, un pēc tam apmierināms nodrošinātā kreditora prasījums.

(6) Ja, pārdodot par nodrošinājumu kalpojošo (ieķīlāto) fiziskās personas mantu, saņemta naudas summa, kas pārsniedz nodrošināto kreditoru prasījumus un izsoles izdevumus, no šīs summas atlikušie naudas līdzekļi ieskaitāmi fiziskās personas līdzekļos, kas izlietojami šā panta pirmajā, otrajā, trešajā un ceturtajā daļā noteiktajā kārtībā.

(7) Ja, pārdodot par nodrošinājumu kalpojošo (ieķīlāto) fiziskās personas mantu, saņemta naudas summa, kas nesedz nodrošināto kreditoru prasījumus un izsoles izdevumus, nodrošināto kreditoru prasījumi nesegtajā daļā apmierināmi no citiem fiziskās personas līdzekļiem atbilstoši šā panta trešās un ceturtās daļas noteikumiem.”

49. Aizstāt 174.panta otrajā daļā vārdu “septiņus” ar vārdu “piecus”.

50. 184.panta pirmajā daļā:

aizstāt 1.punktā vārdus “piecu minimālo mēnešalgu” ar vārdiem “triju minimālo mēnešalgu”;

aizstāt 2.punkta “a” apakšpunktā vārdus “triju minimālo mēnešalgu” ar vārdiem “vienas minimālās mēnešalgas”.

51. Aizstāt 185.panta pirmās daļas 6.punktā vārdus “un darījumu apdrošināšanu” ar vārdiem “apsekošanu un darījumu pārbaudi, kā arī mantas un darījumu apdrošināšanu”.

52. Papildināt 189.panta pirmo un otro daļu pēc vārda “Kreditors” ar vārdiem “komercsabiedrība (tiesiskās aizsardzības procesā)”.

53. Pārejas noteikumos:

izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

“2. Maksātnespējas administrācija, lemjot par maksātnespējas procesa administrācijas izmaksu segšanu maksātnespējas procesos, kuri uzsākti atbilstoši likumam “Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju”, piemēro Ministru kabineta 2006.gada 14.marta noteikumus Nr.201 “Maksātnespējas procesa administratora atlīdzības un administrācijas izmaksu segšanas kārtība”, izņemot noteikumus par administratora atlīdzības apmēru (neskaitot papildu atlīdzību par katru darbinieku, kura prasījums apmierināts no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem), kas nosakāms saskaņā ar šo likumu.”;

papildināt pārejas noteikumus ar 2.1 punktu šādā redakcijā:

“2.1 Maksātnespējas procesos, kuri uzsākti atbilstoši likumam “Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju”, administrators nav tiesīgs saņemt atlīdzību no Maksātnespējas administrācijai šim mērķim piešķirtajiem līdzekļiem, ja:

1) administrators divu mēnešu laikā pēc parādnieka izslēgšanas no attiecīgā publiskā reģistra nav iesniedzis Maksātnespējas administrācijai pieprasījumu savas atlīdzības segšanai;

2) parādnieks šajos procesos izslēgts no attiecīgā publiskā reģistra līdz 2009.gada 2.jūlijam un administrators līdz 2009.gada 30.novembrim nav iesniedzis Maksātnespējas administrācijai pieprasījumu savas atlīdzības segšanai;

3) administrators ar tiesas lēmumu atcelts no administratora pienākumu pildīšanas likuma “Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju” 28.panta pirmās daļas 2. vai 3.punktā paredzētajā gadījumā vai ja administratora sertifikāts anulēts, jo administrators, lai saņemtu sertifikātu sniedzis nepatiesas ziņas.”;

papildināt pārejas noteikumus ar 8. un 9.punktu šādā redakcijā: 

“8. Ja tiesiskās aizsardzības procesa īstenošana ir uzsākta līdz 2009.gada 30.jūnijam un nav izbeigta, tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanas termiņu var pagarināt uz laiku, kas nav ilgāks par diviem gadiem no dienas, kad stājies spēkā tiesas spriedums par tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanu. Tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanas termiņa pagarināšanai piemēro šā likuma noteikumus par tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna grozīšanu.

9. Ja fiziskās personas maksātnespējas process ir pasludināts līdz 2009.gada 30.jūnijam un nav izbeigts, fiziskajai personai ir pienākums 30 dienu laikā no šo grozījumu spēkā stāšanās dienas iesniegt savas mantas pārdošanas un kreditoru prasījumu apmierināšanas plāna grozījumus apstiprināšanai tiesā.”

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

Likums Saeimā pieņemts 2009.gada 11.jūnijā.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2009.gada 26.jūnijā

 

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2009.gada 1.jūliju.

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!