Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2009. gada 2. jūnija noteikumi Nr. 507 "Dabas aizsardzības pārvaldes nolikums". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 10.06.2009., Nr. 90 https://www.vestnesis.lv/ta/id/193117

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.509

Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumos Nr.404 "Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju"

Vēl šajā numurā

10.06.2009., Nr. 90

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 507

Pieņemts: 02.06.2009.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.507

Rīgā 2009.gada 2.jūnijā (prot. Nr.37 22.§)

Dabas aizsardzības pārvaldes nolikums

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta pirmo daļu

 

I. Vispārīgais jautājums

1. Dabas aizsardzības pārvalde ir vides ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

II. Dabas aizsardzības pārvaldes funkcijas, uzdevumi un tiesības

2. Dabas aizsardzības pārvaldei (turpmāk – pārvalde) ir šādas funkcijas:

2.1.  Saeimas un Ministru kabineta izveidoto īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (turpmāk – aizsargājamā teritorija) pārvaldīšana;

2.2.  valsts dabas aizsardzības politikas īstenošana sugu un biotopu aizsardzības jomā;

2.3.  uzraudzības institūcijas funkcijas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām;

2.4. kompensāciju izmaksu administrēšana atbilstoši likumam “Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos”.

3. Lai nodrošinātu funkciju izpildi, pārvalde veic šādus uzdevumus:

3.1. organizē un uzrauga dabas aizsardzības plānu izstrādi un atjaunošanu aizsargājamām teritorijām, kā arī veicina un koordinē minēto plānu ieviešanu;

3.2. sniedz priekšlikumus par jaunu aizsargājamo teritoriju izveidošanu, aizsargājamās teritorijas kategorijas vai aizsargājamo teritoriju aizsardzības un izmantošanas noteikumu maiņu, kā arī aizsargājamās teritorijas iekļaušanu starptautiskajos aizsargājamo teritoriju tīklos;

3.3. sniedz atzinumu par aizsargājamās teritorijas statusa likvidēšanas pamatotību;

3.4. organizē sugu un biotopu aizsardzības plānu izstrādi un atjaunošanu, kā arī veicina minēto plānu ieviešanu;

3.5. organizē īpaši aizsargājamo sugu, to dzīvotņu, kā arī aizsargājamo biotopu optimālus uzturēšanas un atjaunošanas, kā arī aizsardzības pasākumus;

3.6. reizi divos gados sagatavo ziņojumu par īpaši aizsargājamo sugu indivīdu iegūšanu;

3.7. plāno un organizē nepieciešamos dabas aizsardzības pasākumus aizsargājamās teritorijās;

3.8. īsteno starptautiskos projektus Latvijā dabas aizsardzības jomā, kā arī uzrauga to īstenošanu;

3.9. sadarbojas ar kompetentām valsts iestādēm, kuras kontrolē starptau­tisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām un veic Dzīvnieku aizsardzības likumā noteikto uzraudzību un kontroli;

3.10. kontrolē aizsargājamo teritoriju, kā arī dabas aizsardzību regulējošo normatīvo aktu ievērošanu;

3.11. izsniedz un anulē atļaujas, kā arī aptur to darbību, sniedz atzinumus un saskaņojumus aizsargājamās teritorijās dabas aizsardzības jomā, kā arī sniedz atzinumus atbilstoši normatīvajiem aktiem par ietekmes uz vidi novērtējumu;

3.12. nodrošina informatīvo zīmju izvietošanu dabā aizsargājamo teritoriju ārējo robežu apzīmēšanai;

3.13. koordinē un veic aizsargājamās teritorijās zinātniskos pētījumus un monitoringu dabaszinātņu jomā, apkopo un glabā zinātnisko pētījumu rezultātus un monitoringa datus, uzkrāj un apkopo informāciju par veiktajiem, notiekošajiem un nepieciešamajiem dabas aizsardzības pasākumiem aizsargājamās teritorijās;

3.14. nodrošina sabiedrībai informāciju par aizsargājamām teritorijām un to aizsardzības režīmu, izglīto sabiedrību dabas aizsardzības jautājumos;

3.15. sniedz teritoriju plānojumu izstrādei nepieciešamo informāciju par aizsargājamām teritorijām;

3.16. saskaņā ar normatīvajiem aktiem un dabas aizsardzības plāniem apsaimnieko Vides ministrijas valdījumā esošo valsts nekustamo īpašumu;

3.17. veicina sabiedrības (tai skaitā zemes īpašnieku) iesaistīšanu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošanā;

3.18. veic citus vides un meža apsaimniekošanas normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.

4. Pārvaldei ir šādas tiesības:

4.1. pieprasīt un bez maksas saņemt no valsts un pašvaldību iestādēm informāciju, kas nepieciešama pārvaldes uzdevumu izpildei;

4.2. sadarboties ar privātpersonām un valsts un pašvaldību iestādēm dabas aizsardzības jomā;

4.3. atbilstoši kompetencei īstenot starptautisko sadarbību dabas aizsardzības jomā, darboties starptautiskajās organizācijās, piedalīties starptautiskos projektos un programmās, tai skaitā Eiropas Savienības struktūr­fondu līdzfinansētos projektos;

4.4. veidot tūrisma un vides izglītības infrastruktūras objektus atbilstoši aizsargājamās teritorijas aizsardzības mērķim;

4.5. slēgt privāttiesiskus darījumus, kas nepieciešami to Vides ministrijas valdījumā esošo valsts nekustamo īpašumu apsaimniekošanai, kuri nodoti pārvaldes turējumā, kā arī pārvaldes darbības nodrošināšanai;

4.6. saņemt ziedojumus, dāvinājumus, pašvaldību un ārvalstu finansiālo palīdzību;

4.7. atbilstoši kompetencei sniegt maksas pakalpojumus saskaņā ar Ministru kabineta apstiprināto pārvaldes sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.

III. Pārvaldes struktūra un amatpersonas kompetence

5. Pārvaldei ir šādas struktūrvienības:

5.1. centrālās struktūrvienības – departamenti un to nodaļas;

5.2. teritoriālās struktūrvienības – Rāznas nacionālā parka administrācija, Ķemeru nacionālā parka administrācija, Slīteres nacionālā parka administrācija, Ziemeļvid­zemes biosfēras rezervāta administrācija, Teiču dabas rezervāta administrācija un Gaujas nacionālā parka administrācija (turpmāk – teritoriālās struktūrvienības).

6. Pārvaldes darbu vada ģenerāldirektors.

7. Ģenerāldirektoru ieceļ amatā un atbrīvo no amata vides ministrs.

8. Ģenerāldirektors veic Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktās tiešās pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas, kā arī:

8.1. ir tiesīgs atcelt pārvaldes amatpersonu izdotos administratīvos aktus, lēmumus un iekšējos normatīvos aktus;

8.2. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv pārvaldi.

9. Ģenerāldirektoram ir vietnieki. Ģenerāldirektora vietnieku kompetenci nosaka ģenerāldirektors.

10. Teritoriālās struktūrvienības darbu vada direktors.

11. Teritoriālās struktūrvienības direktors:

11.1. nodrošina dabas aizsardzību regulējošajos normatīvajos aktos noteikto uzdevumu izpildi savas teritoriālās struktūrvienības robežās;

11.2. pārvalda aizsargājamās teritorijas un īsteno valsts dabas aizsardzības politiku aizsargājamās teritorijās;

11.3. rīkojas ar struktūrvienībai piešķirtajiem budžeta līdzekļiem atbilstoši pārvaldes ģenerāldirektora apstiprinātajai tāmei.

IV. Pārvaldes darbības tiesiskuma nodrošināšana un pārskatu sniegšana

12. Pārvaldes darbības tiesiskumu nodrošina ģenerāldirektors. Ģenerāldirektors ir atbildīgs par pārvaldes lēmumu pārbaudes sistēmas izveidošanu un darbību.

13. Pārvaldes amatpersonu izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu ģenerāldirektoram, ja ārējos normatīvajos aktos nav noteikts citādi. Ģenerāldirektora lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

14. Ģenerāldirektora izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt Vides ministrijā, ja ārējos normatīvajos aktos nav noteikts citādi. Vides ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

15. Pārvalde normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavo publisko gada pārskatu par tās funkciju un uzdevumu izpildi un finanšu līdzekļu izlietojumu.

16. Pārvalde pēc Vides ministrijas pieprasījuma sniedz informāciju par finanšu līdzekļu izlietojumu un konkrētu uzdevumu izpildi.

V. Noslēguma jautājumi

17. Atzīt par spēku zaudējušiem:

17.1. Ministru kabineta 2004.gada 21.decembra noteikumus Nr.1032 “Teiču dabas rezervāta administrācijas nolikums” (Latvijas Vēstnesis, 2004, 209.nr.);

17.2. Ministru kabineta 2004.gada 21.decembra noteikumus Nr.1047 “Gaujas nacionālā parka administrācijas nolikums” (Latvijas Vēstnesis, 2004, 207.nr.);

17.3. Ministru kabineta 2004.gada 21.decembra noteikumus Nr.1048 “Ķemeru nacionālā parka administrācijas nolikums” (Latvijas Vēstnesis, 2004, 207.nr.);

17.4. Ministru kabineta 2004.gada 28.decembra noteikumus Nr.1056 “Slīteres nacionālā parka administrācijas nolikums” (Latvijas Vēstnesis, 2004, 209.nr.);

17.5. Ministru kabineta 2005.gada 22.februāra noteikumus Nr.147 “Dabas aizsardzības pārvaldes nolikums” (Latvijas Vēstnesis, 2005, 35.nr.; 2008, 61.nr.);

17.6. Ministru kabineta 2005.gada 2.augusta noteikumus Nr.578 “Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācijas nolikums” (Latvijas Vēstnesis, 2005, 122.nr.);

17.7. Ministru kabineta 2007.gada 30.janvāra noteikumus Nr.89 “Rāznas nacionālā parka administrācijas nolikums” (Latvijas Vēstnesis, 2007, 20.nr.).

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs V.Dombrovskis

Vides ministrs R.Vējonis

 

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 11.jūniju.

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!