Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2009. gada 26. maija noteikumi Nr. 485 "Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 10.06.2009., Nr. 90 https://www.vestnesis.lv/ta/id/193115-biologiskas-lauksaimniecibas-uzraudzibas-un-kontroles-kartiba

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.503

Noteikumi par zivju izkraušanas kontroli un zivju tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaudi

Vēl šajā numurā

10.06.2009., Nr. 90

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 485

Pieņemts: 26.05.2009.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.
Ministru kabineta noteikumi Nr.485

Rīgā 2009.gada 26.maijā (prot. Nr.33 46.§)
Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība
Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības
likuma 11.panta pirmo daļu un trešās daļas 1.punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtību saskaņā ar:

1.1. Padomes 2007.gada 28.jūnija Regulu (EEK) Nr.834/2007 par biolo­ģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un par Regulas (EEK) Nr.2092/91 atcelšanu (turpmāk – Padomes Regula Nr.834/2007);

1.2. Komisijas 2008.gada 5.septembra Regulu (EK) Nr.889/2008, ar ko paredz sīki izstrādātus bioloģiskās ražošanas, marķēšanas un kontroles notei­kumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr.834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu (turpmāk – Komisijas Regula Nr.889/2008);

1.3. Komisijas 2008.gada 8.decembra Regulu (EK) Nr.1235/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr.834/2007 par bioloģisko produktu importēšanas kārtību no trešām valstīm (turpmāk – Komisijas Regula Nr.1235/2008).
2. Padomes Regulas Nr.834/2007 27. un 30.pantā un Komisijas Regulas Nr.889/2008 9.panta 4.punktā, 18.panta 1.punktā, 29.panta 1.punktā, 36.panta 2. un 3.punktā, 40.panta 1.punkta “a” apakšpunkta “v” apakšpunktā un 2.punktā, 42., 47., 58.panta 1.punkta “c” apakšpunktā, 95.panta 1. un 2.punktā un VIII pielikumā noteiktās kompetentās institūcijas funkcijas un Komisijas Regu­las Nr.889/2008 29.panta 2.punktā, 91.panta 3.punktā un 92.panta 2.punktā no­teik­tās dalībvalsts funkcijas veic Pārtikas un veterinārais dienests.
3. Komisijas Regulas Nr.1235/2008 13.panta 1. un 8.punktā noteiktās dalībvalsts iestādes funkcijas veic Pārtikas un veterinārais dienests.
4. Komisijas Regulas Nr.889/2008 45., 48., 50., 55. un 95.panta 6.punktā noteiktās kompetentās iestādes funkcijas veic Valsts augu aizsardzības dienests.
5. Padomes Regulā Nr.834/2007 un Komisijas Regulā Nr.889/2008 noteik­tās kontroles organizāciju funkcijas un Padomes Regulas Nr.834/2007 28.panta 1.punkta “a” apakšpunktā noteiktās kompetentās iestādes funkcijas veic:

5.1. biedrības “Vides kvalitāte” sertifikācijas institūcija “Vides kvalitāte”;

5.2. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Sertifikācijas un testēšanas centrs”.
II. Bioloģiskās lauksaimniecības atbilstību apliecinoši dokumenti
6. Jebkura fiziska vai juridiska persona, kura ražo, sagatavo vai importē no kādas trešās valsts bioloģiskās lauksaimniecības dzīvniekus un produktus, lai tos pārdotu, vai arī kura pārdod šādus dzīvniekus un produktus, ja vien tā nav Padomes Regulas Nr.834/2007 28.panta 2.punktā minētā persona (turpmāk – operators), uzsākot darbību bioloģiskajā lauksaimniecībā, vienā no šo noteikumu 5.punktā minētajām kontroles institūcijām (turpmāk – kontroles institūcija) iesniedz Komisijas Regulas Nr.889/2008 63.pantā noteikto informāciju un iesnie­­­gumu par iekļaušanu bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā (pie­li­kums):

6.1. par dzīvniekiem un primāro produktu ražošanu – līdz attiecīgā gada 1.aprīlim;

6.2. par produktu pirmapstrādi, pārstrādi, realizāciju, tai skaitā izmanto­šanu sabiedriskajā ēdināšanā, un importēšanu no trešajām valstīm – visu gadu.
7. Operators var iekļaut bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā sabiedriskās ēdināšanas jomu, ja tas ievēro Komisijas Regulas Nr.889/2008 63., 64., 65., 66. un 67.pantā noteiktās prasības un ja tas atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

7.1. ēdienu gatavošanā katra mēneša laikā iegādāto bioloģisko produktu (izņemot alkoholiskos dzērienus) īpatsvars (latos) ir lielāks par 50 procentiem;

7.2. ēdienu porcijas, atsevišķi porcijas komponenti un izejvielas ir iegūtas saskaņā ar Padomes Regulas Nr.834/2007 un Komisijas Regulas Nr.889/2008 nosacījumiem.
8. Šo noteikumu 7.1.apakšpunktā minētajam nosacījumam atbilstošais operators iesniedz kontroles institūcijā informāciju par ēdienu gatavošanā mēneša laikā iegā­dāto bioloģisko produktu īpatsvaru (latos) no kopējā iegādāto produktu apjoma (izņemot alko­holiskos dzērienus):

8.1. pirms darbības uzsākšanas bioloģiskajā lauksaimniecībā – vienlaikus ar šo noteikumu 6.punktā minēto iesniegumu;

8.2. pēc darbības uzsākšanas bioloģiskajā lauksaimniecībā – reizi ceturksnī.
9. Kontroles institūcija, saņemot šo noteikumu 6.punktā minētos doku­men­tus un iesniegumu, izvērtē operatora atbilstību Padomes Regulas Nr.834/2007 un Komisijas Regulas Nr.889/2008 prasībām un pieņem lēmumu:

9.1. izsniegt bioloģiskās lauksaimniecības sertifikātu šo noteikumu 6.2.apakš­punktā minētajai darbībai, izņemot sabiedrisko ēdināšanu;

9.2. neizsniegt bioloģiskās lauksaimniecības sertifikātu;

9.3. izsniegt izziņu par pārejas perioda uz bioloģisko lauksaim­niecību uzsākšanu (turpmāk – izziņa);

9.4. izsniegt šo noteikumu 7.1.apakšpunktā minētajam nosacījumam atbilsto­šajam operatoram apliecinājumu par tiesībām lietot norādi par bioloģisko lauksaimnie­cību uzņēmuma apzīmēšanai reklāmas un informatīvajos materiālos;

9.5. izsniegt šo noteikumu 7.2.apakš­punktā minētajiem nosacījumiem atbil­stošajam operatoram apliecinājumu par ēdienu porciju, atsevišķu porcijas komponentu un izejvielu atbilstību bioloģiskās lauksaimniecības prasībām.
10. Bioloģiskās lauksaimniecības sertifikātā norāda Komisijas Regulas Nr.889/2008 XII pielikumā noteikto informāciju. Izziņā un šo noteikumu 9.4. un 9.5.apakšpunktā minētajā apliecinājumā (turpmāk – apliecinājums) norāda ope­ratora nosaukumu, faktisko un juridisko adresi, darbības jomu, kontroles institūcijas nosaukumu, adresi un koda numuru.
11. Kontroles institūcija 10 darbdienu laikā pēc Komisijas Regulas Nr.889/2008 65.panta 3.punktā minētā ziņojuma izvērtēšanas pieņem lēmumu par attiecīgā operatora, kas darbojas bioloģiskajā lauksaimniecībā, atbilstību Pa­do­­­mes Regulas Nr.834/2007 un Komisijas Regulas Nr.889/2008 prasībām un nepieciešamību:

11.1. izsniegt bioloģiskās lauksaimniecības sertifikātu šo noteikumu 6.1.apakš­punktā minētajai darbībai vai veikt izmaiņas šo noteikumu 9.1.apakš­punktā minētajā bioloģiskās lauksaimniecības sertifikātā;

11.2. veikt izmaiņas apliecinājumā;

11.3. operatoram veikt korektīvās darbības, lai novērstu neatbilstības;

11.4. operatoram noņemt produkta vai produktu partijas marķējumā no­rādi par bioloģisko lauksaimniecību saskaņā ar Komisijas Regulas Nr.889/2008 91.panta 2.punktu;

11.5. noteikt atkārtotu pārejas perioda uzsākšanu visam operatora uzņē­mumam vai nozarei;

11.6. anulēt saskaņā ar šo noteikumu 9.punktu izsniegto bioloģiskās lauk­saim­niecības sertifikātu vai apliecinājumu;

11.7. noteikt prasību operatoru neiekļaut kontroles sistēmā divus gadus pēc lēmuma pieņemšanas, ja konstatēts tīšs Padomes Regulas Nr.834/2007 30.panta 1.punkta 2.daļā minētais pārkāpums.
III. Operatora pienākumi un tiesības
12. Operators izvēlas, kurā no šo noteikumu 5.punktā minētajām kon­troles institūcijām iesniegt iesniegumu par iekļaušanu bioloģiskās lauksaim­niecības kontroles sistēmā, un sedz kontroles institūcijas izdevumus, kas saistīti ar kontroli un uzraudzību atbilstoši Padomes Regulas Nr.834/2007 28.panta 4.punktam.
13. Operators, realizējot bioloģiskās lauksaimniecības produkciju, uzrāda bioloģiskās lauksaimniecības sertifikātu.
14. Šo noteikumu 7.1.apakšpunktā minētajam nosacījumam atbilstošais ope­rators norādi par bioloģisko lauksaimniecību var lietot vienīgi uzņēmuma apzīmēšanai reklāmas un informatīvajos materiālos.
15. Operators, kas nodarbojas ar sabiedrisko ēdināšanu un ir ieguvis apliecinājumu atbilstoši šo noteikumu 9.5.apakšpunktā minētajām prasībām, nodrošina, ka:

15.1. produkti, kas ražoti saskaņā ar Padomes Regulas Nr.834/2007 un Komisijas Regulas Nr.889/2008 prasībām, tiek pieņemti un uzglabāti, novēršot sajaukšanos ar konvencionālajiem produktiem;

15.2. ēdienu gatavošanā vienlaikus netiek izmantotas bioloģiskas izejvielas un tādas pašas konvencionālas vai pārejas periodā iegūtas izejvielas.
16. Operators (izņemot šo noteikumu 7.punktā minēto operatoru) katru gadu līdz 1.februārim attiecīgajā kontroles institūcijā, kurā tas ir iesniedzis iesniegumu par iekļaušanu bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā, iesniedz informāciju par iepriekšējā gadā bioloģiskās lauksaimniecības kontrolei pakļautajām platībām, audzētajām kultūrām, dzīvniekiem, saražotās, pārstrā­dātās un izlietotās produkcijas veidu un apjomu.
17. Operators katru gadu attiecīgajā kontroles institūcijā, kurā tas ir iesniedzis iesniegumu par iekļaušanu bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sis­tēmā, iesniedz iesniegumu ar pamatojumu atļaujas saņemšanai attiecībā uz Ko­misijas Regulas Nr.889/2008:

17.1. 40.panta 2.punktā, 42.panta “a” apakšpunktā, 95.panta 1. un 2.punktā minēto atļauju – no 19.oktobra līdz 23.oktobrim;

17.2. 9.panta 4.punktā, 18.panta 1.punktā, 42.panta “b” apakšpunktā minēto atļauju un 36.panta 2.punktā minēto lēmumu – visu gadu.
18. Operators, kas vienlaikus apsaimnieko gan bioloģiskas, gan kon­vencionālas ražošanas vienības, katru gadu līdz 1.aprīlim attiecīgajā kontroles institūcijā, kurā tas ir iesnie­dzis iesniegumu par iekļaušanu bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā, iesniedz Komisijas Regulas Nr.889/2008 40.panta 1.punkta “a” apakšpunkta “v” apakšpunktā noteikto pārejas plānu.
19. Operators saskaņā ar Komisijas Regulas Nr.889/2008 95.panta 6.punktu var lietot ēku un iekārtu tīrīšanas un dezin­fekcijas līdzekļus, ko Valsts augu aizsardzības dienests ir reģistrējis saskaņā ar nor­matīvajiem aktiem par augu aizsardzības līdzekļu reģistrāciju un kuri paredzēti augkopībā izmantotu ēku un iekārtu tīrīšanai un dezinfekcijai.
IV. Atļauju izsniegšana konvencionālās lauksaimniecības pārtikas produktu sastāvdaļu izmantošanai bioloģisko pārtikas produktu pārstrādē
20. Iesniegumu ar pamatojumu atļaujas saņemšanai Komisijas Regulas Nr.889/2008 29.pantā minētajā gadījumā operators iesniedz Pārtikas un vete­rinārajā dienestā.
21. Pārtikas un veterinārais dienests saskaņā ar Komisijas Regulas Nr.889/2008 29.panta 1.punktu 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 20.punktā minētā iesnieguma saņemšanas izsniedz operatoram atļauju izmantot konven­cionālās lauksaimniecības izcelsmes pārtikas produkta sastāvdaļu, ja izpildīti Komisijas Regulas Nr.889/2008 29.panta 1.punkta nosacījumi.
22. Operators maksā valsts nodevu šo noteikumu 20.punktā minētās atļaujas saņemšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atļaujas izsniegšanu tādu pārtikas produktu sastāvdaļu izmantošanai, kas nav iegūtas ar bioloģiskās lauksaimniecības metodi.
23. Ja ir nepieciešams iekļaut Padomes Regulas Nr.889/2008 IX pieli­kumā pārtikas sastāvdaļu, Zemkopības ministrija saskaņā ar Komisijas Regulas Nr.889/2008 29.panta 4.punktu iesniedz iesniegumu komitejai, kas izveidota saskaņā ar Padomes Regulas Nr.834/2007 37.pantu.
V. Nacionālās atkāpes
24. Ja operatoram nav vairāk par 20 liellopiem, neskaitot teļus līdz sešu mēnešu vecumam, piemēro atkāpi, kas noteikta Komisijas Regulas Nr.889/2008 39.pantā atbilstoši Padomes Regulas Nr.834/2007 22.panta 2.punkta “a” apakš­punktam. Saimniecībās, kurās tiek piemērota šajā punktā minētā atkāpe, nepiemēro prasības, kas noteiktas Komisijas Regulas Nr.889/2008 III pielikumā.
25. Ja bioloģiskajā saimniecībā nav vairāk par 100 mājputniem, kurus netur aplokos un kuri var brīvi pārvietoties, piemēro atkāpi, kas noteikta Ko­misijas Regulas Nr.889/2008 23.panta 5.punktā.
VI. Bioloģiskās lauksaimniecības produktu marķēšana
26. Operators (izņemot šo noteikumu 7.1. un 7.2.apakšpunktā minētajiem nosacījumiem atbilstošo operatoru) bioloģiskās lauksaimniecības produktus marķē atbilstoši normatīvajiem aktiem par produktu marķēšanu, kā arī saskaņā ar Padomes Regulas Nr.834/2007 IV sadaļu un Komisijas Regulas Nr.889/2008 III sadaļu. Marķējumā norāda kontroles institūcijas kodu, ko Pārtikas un veteri­nārais dienests saskaņā ar šo noteikumu 45.3.apakšpunktu ir paziņojis savā mājaslapā internetā.
27. Norādi par bioloģiskās lauksaimniecības ražošanas metodi neizmanto:

27.1. to dzīvnieku sugu un no tiem iegūto produktu marķējumā, kuri nav noteikti Komisijas Regulas Nr.889/2008 7.pantā un citos normatīvajos aktos par bioloģisko lauksaimniecību;

27.2. ēdienu porciju, atsevišķu porcijas komponentu un izejvielu mar­ķējumā – šo noteikumu 7.1.apakšpunktā minētajam nosacījumam atbilstošais ope­rators.
28. Operators, kas nodarbojas ar sabiedrisko ēdināšanu un ir saņēmis aplie­cinājumu saskaņā ar šo noteikumu 9.5.apakš­punktu, ēdienu porcijas vai atse­višķus porcijas komponentus marķē ar norādi par bioloģiskās ražošanas metodi, ja produkta lauksaimnieciskās izcelsmes sastāvdaļas un izejvielas ir iegūtas saskaņā ar Padomes Regulas Nr.834/2007 un Komisijas Regulas Nr.889/2008 prasībām.
VII. Informācijas izvērtēšana par bioloģiskās lauksaimniecības sēklu un veģetatīvo pavairošanas materiālu un tās iekļaušana Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmā
29. Valsts augu aizsardzības dienests Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmā (turpmāk – sistēma) iekļauj šādu informāciju par pieejamo bioloģiskās lauksaimniecības sēklu un veģetatīvo pavairošanas materiālu (attiecīgo informāciju publicē arī savā mājaslapā internetā):

29.1. sēklām un sēklas kartupeļiem (turpmāk – sēklas) – sugu, šķirni, sēklas kategoriju, sēklas kvalitāti apliecinošā dokumenta numuru un derīguma termiņu;

29.2. veģetatīvajam pavairošanas materiālam – sugu un šķirni, bāzes, pirmsbāzes vai sertificētam materiālam – pavairošanas materiāla kategoriju un sertifikāta numuru;

29.3. tirdzniecībai piedāvāto sēklu daudzumu (kilogramos) vai veģetatīvā pavairošanas materiāla daudzumu (gabalos vai kilogramos);

29.4. pārdevēja kontaktinformāciju.
30. Sistēmas pārzinis ir Valsts augu aizsardzības dienests. Valsts augu aizsardzības dienests nodrošina iekļautās informācijas saglabāšanu:

30.1. sistēmas aktīvajā datubāzē:

30.1.1. sēklām – līdz sēklu kvalitāti apliecinošā dokumenta derīguma termiņa beigām vai līdz brīdim, kamēr sēklas ir nopirktas;

30.1.2. veģetatīvajam pavairošanas materiālam – līdz augu pases vai etiķetē norādītā derīguma termiņa beigām, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem par augu karantīnu vai pavairojamo materiālu ir nepieciešamas augu pases vai etiķetes, vai līdz brīdim, kamēr veģetatīvais pavairošanas materiāls ir nopirkts;

30.2. sistēmas arhīva datubāzē – sešus gadus.
31. Lai informāciju par pieejamo bioloģiskās lauksaimniecības sēklas un veģetatīvo pavairošanas materiālu iekļautu sistēmā, operators ne vēlāk kā šo noteikumu 32.punktā minētajā termiņā iesniedz Valsts augu aizsardzības dienestā iesniegumu. Iesniegumā papildus Komisijas Regulas Nr.889/2008 51.panta 1.punktā noteiktajai informācijai norāda:

31.1. operatora reģistrācijas numuru Uzņēmumu reģistrā;

31.2. šo noteikumu 11.1.apakšpunktā minētā bioloģiskās lauksaim­niecī­bas sertifikāta numuru;

31.3. sēklaudzētāja kodu (sēklām) vai reģistrācijas numuru Fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā (veģetatīvajam pavairošanas materiālam, ja tam saskaņā ar normatīvajiem aktiem par augu karantīnu vai pavairojamo materiālu ir nepieciešamas augu pa­ses vai etiķetes);

31.4. informāciju par pieejamo sēklas vai veģetatīvo pavairošanas materi­ālu:

31.4.1. sēklām – sugu, šķirni, sēklas kategoriju, sēklas kvalitāti aplie­cinošā dokumenta numuru, dokumenta izdošanas vietu un derīguma termiņu;

31.4.2. veģetatīvajam pavairošanas materiālam:

31.4.2.1. sugu, šķirni;

31.4.2.2. Valsts augu aizsardzības dienesta izdotā pārbaudes akta numuru un datumu, kurā pieņemts lēmums lietot augu pasi vai etiķeti, – materiālam, kam saskaņā ar normatīvajiem aktiem par augu karantīnu un pavairojamo materiālu ir nepieciešamas augu pases vai etiķetes;

31.4.2.3. bāzes, pirmsbāzes vai sertificētam materiālam – materiāla kategoriju un sertifikāta numuru;

31.4.3. tirdzniecībai piedāvāto sēklu daudzumu (kilogramos) vai veģetatīvā pavairošanas materiāla daudzumu (gabalos vai kilogramos);

31.5. iesnieguma iesniedzēja vai tā pārstāvja vārdu, uzvārdu, parakstu un datumu.
32. Pēdējais iesniegtās informācijas atjaunošanas termiņš sistēmā:

32.1. sēklas materiālam un sēklas kartupeļiem:

32.1.1. segto platību dārzeņiem – 20.janvāris;

32.1.2. vasarāju labībai, kartupeļiem, bietēm, lopbarības augiem, liniem, vasaras rapsim, vasaras ripsim un pārējiem eļļas augiem un šķiedraugiem, atklātā lauka dārzeņiem – 5.aprīlis;

32.1.3. ziemas rapsim, ziemas ripsim – 20.jūlijs;

32.1.4. ziemāju labībām – 5.septembris;

32.2. citam veģetatīvajam pavairošanas materiālam:

32.2.1. dārzeņiem un citiem lakstaugiem – 5.aprīlis;

32.2.2. zemenēm – 20.jūlijs;

32.2.3. augļu kokiem un krūmogulājiem – 5.septembris.
33. Valsts augu aizsardzības dienests piecu darbdienu laikā pēc šo notei­kumu 31.punktā minētā iesnieguma saņemšanas izvērtē iesniegtās informācijas atbilstību šo noteikumu 31.punktam un 32.punktā noteiktajam termiņam un pieņem lēmumu par informācijas iekļaušanu sistēmā vai atteikumu iekļaut informāciju sistēmā.
34. Ja Valsts augu aizsardzības dienests, izvērtējot informāciju, kas iesniegta saskaņā ar šo noteikumu 31.punktu, konstatē, ka tā neatbilst minētā punkta prasībām vai normatīvajiem aktiem par sēklaudzēšanu un sēklu tirdzniecību, par veģetatīvo pavairošanas materiālu vai par bioloģisko lauk­saimniecību, Valsts augu aizsardzības dienests par to rakstiski informē operatoru. Operators neatbilstības novērš 10 darbdienu laikā pēc Valsts augu aizsardzības dienesta informācijas saņemšanas. Līdz neatbilstību novēršanai informāciju sistēmā neiekļauj.
35. Operators vienas darbdienas laikā pēc izmaiņām sēklu vai veģetatīvā pavairošanas materiāla daudzumā rakstiski par to informē Valsts augu aiz­sardzības dienestu. Valsts augu aizsardzības dienests informāciju sistēmā atjauno triju darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas
36. Valsts augu aizsardzības dienests noraida operatora iesniegto reģistrācijas iesniegumu vai svītro jau izdarītu reģistrācijas ierakstu saskaņā ar Komisijas Regulas Nr.889/2008 50.panta 2.punktu. Valsts augu aizsardzības dienests triju darbdienu laikā rakstiski informē operatoru par šo lēmumu.
VIII. Atļauju izsniegšana konvencionālās sēklas (sēklu maisījumu) un veģetatīvā pavairošanas materiāla izmantošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā
37. Valsts augu aizsardzības dienests:

37.1. sistēmā norāda sugas, kurām piešķirta vispārējā atļauja saskaņā ar Komisijas Regulas Nr.889/2008 45.panta 8.punktu;

37.2. izsniedz individuālo atļauju tādu sēklu (sēklu maisījumu) un veģe­tatīvā pavairošanas materiāla izmantošanai, kas nav iegūti ar bioloģiskās lauk­saimniecības ražošanas metodi (turpmāk – individuālā atļauja) saskaņā ar Komisijas Regulas Nr.889/2008 45.panta 5.punktu.
38. Lai saņemtu individuālo atļauju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atļaujas izsniegšanu tādu sēklu un veģetatīvā pavairošanas materiāla izman­tošanai, kas nav iegūti ar bioloģiskās lauksaimniecības metodi, operators Valsts augu aizsardzības dienestā iesniedz valsts nodevas samaksu apliecinošu dokumentu vai tā aplie­cinātu kopiju, kas sagatavota atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu, un attiecīgu iesniegumu. Iesniegumā norāda šādu informāciju:

38.1. operatora nosaukumu, juridisko adresi, reģistrācijas numuru Uzņē­mumu reģistrā vai vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi;

38.2. bioloģiskās lauksaimniecības sertifikāta numuru un kontroles insti­tūcijas koda numuru;

38.3. tās sugas un šķirnes nosaukumu, kuras izmantošanai vēlas saņemt atļauju (sēklu maisījumiem norāda tirdzniecības nosaukumu);

38.4. nepieciešamo sēklas materiāla vai veģetatīvā pavairošanas materiāla daudzumu;

38.5. paskaidrojumu par konkrētiem apstākļiem individuālās atļaujas nepie­ciešamībai saskaņā ar Komisijas Regulas Nr.889/2008 45.panta 5.punktu;

38.6. par ķīmisko apstrādi fitosanitāros nolūkos;

38.7. tās personas nosaukumu, juridisko adresi, reģistrācijas numuru Uzņēmumu reģistrā vai vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi, no kuras paredzēts iegādāties sēklas materiālu vai veģetatīvo pavairošanas materiālu;

38.8. iesnieguma iesniedzēja vai tā pārstāvja vārdu, uzvārdu, parakstu, datumu.
39. Operators atbilstoši Komisijas Regulas Nr.889/2008 45.panta 9.punktam iesniedz Valsts augu aizsardzības dienestā šo noteikumu 38.punktā minēto iesniegumu ne vēlāk kā līdz šādam termiņam:

39.1. sēklas materiālam un sēklas kartupeļiem:

39.1.1. segto platību dārzeņiem – līdz 30.janvārim;

39.1.2. vasarāju labībai, kartupeļiem, bietēm, lopbarības augiem, liniem, vasaras rapsim, vasaras ripsim un pārējiem eļļas augiem un šķiedraugiem, atklātā lauka dārzeņiem – līdz 15.aprīlim;

39.1.3. ziemas rapsim, ziemas ripsim – līdz 30.jūlijam;

39.1.4. ziemāju labībai – līdz 15.septembrim;

39.2. citam veģetatīvajam pavairošanas materiālam:

39.2.1. dārzeņiem un citiem lakstaugiem – līdz 15.aprīlim;

39.2.2. zemenēm – līdz 30.jūlijam;

39.2.3. augļu kokiem un krūmogulājiem – līdz 15.septembrim.
40. Ja iesniegumā nav norādīta visa šo noteikumu 38.punktā minētā infor­mācija, Valsts augu aizsardzības dienests rakstiski pieprasa izdarīt precizējumus. Precizējumus operators veic 10 darbdienu laikā pēc Valsts augu aizsardzības dienesta pieprasījuma saņemšanas.
41. Valsts augu aizsardzības dienests 20 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 32.punktā minētā informācijas atjaunošanas termiņa sistēmā izvērtē iesniegto iesniegumu un pieņem lēmumu:

41.1. izsniegt individuālo atļauju saskaņā ar Komisijas Regulas Nr.889/2008 45.panta 5. un 7.punktu;

41.2. neizsniegt individuālo atļauju.
42. Valsts augu aizsardzības dienests lēmumu izsniegt individuālo atļauju pieņem, ja operators ir:

42.1. ievērojis šo noteikumu un Komisijas Regulas Nr.889/2008 45.panta prasības par individuālās atļaujas piešķiršanas nosacījumiem;

42.2. iesniedzis valsts nodevas samaksu apliecinošu dokumentu vai tā apliecinātu kopiju atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu.
43. Par pieņemto lēmumu Valsts augu aizsardzības dienests operatoru rakstiski informē 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 41.punktā minētā lēmu­ma pieņemšanas.
44. Valsts augu aizsardzības dienests atļaujā norāda:

44.1. izdevējiestādi;

44.2. individuālās atļaujas numuru;

44.3. operatora nosaukumu, juridisko adresi, reģistrācijas numuru Uzņēmumu reģistrā vai vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi;

44.4. sugu vai norādi “sēklu maisījums”;

44.5. šķirni vai – sēklu maisījumam – tirdzniecības nosaukumu;

44.6. saskaņā ar šo noteikumu 38.4.apakš­punktu operatora norādīto sēklas vai veģetatīvā pavairošanas materiāla daudzumu;

44.7. pamatojumu individuālās atļaujas saņemšanai atbilstoši Komisijas Regulas Nr.889/2008 45.panta 5.punktam;

44.8. individuālās atļaujas izdošanas datumu.
IX. Institūciju kompetence
45. Pārtikas un veterinārais dienests:

45.1. informāciju par apstiprinātajām kontroles institūcijām un kontroles institūcijai izsniegtā apstiprinājuma anulēšanu publicē savā mājaslapā internetā;

45.2. piešķirot kontroles institūcijām koda numuru, izmanto terminu BIO, lai norādītu par bioloģiskās ražošanas metodi, un veido atsauces numuru kā div­ciparu skaitli 01, 02 vai 03;

45.3. paziņo kontroles institūcijām koda numuru un šo informāciju ievieto Pārtikas un veterinārā dienesta mājaslapā internetā;

45.4. veic kontroles institūciju uzraudzību un katru gadu pārbauda līdz pieciem procentiem no kontrolei pakļautajiem operatoriem atbilstoši operatoru riska novērtējumam;

45.5. lai izpildītu Komisijas Regulas Nr.889/2008 91.panta 3.punktā no­tei­k­tās prasības, atklājot produktu, kas neatbilst Padomes Regulas Nr.834/2007 un Komisijas Regulas Nr.889/2008 nosacījumiem, kaut gan attiecīgais produkts ir marķēts kā atbilstošs, aptur šā produkta izplatīšanu vai izņem to no apgrozības saskaņā ar normatīvajiem aktiem par izplatīšanai nederī­gas pārtikas turpmākās izmantošanas kārtību.
46. Ja šo noteikumu 45.4.apakšpunktā minētās pārbaudes laikā tiek konstatētas neatbilstības Padomes Regulas Nr.834/2007, Komisijas Regulas Nr.889/2008 un šo noteikumu prasībām, Pārtikas un veterinārais dienests piecu darbdienu laikā pēc pārbaudes nosūta kontroles institūcijai attiecīgu ziņojumu. Kontroles institūcija 20 darbdienu laikā pēc Pārtikas un veterinārā dienesta ziņojuma saņemšanas nosūta Pārtikas un veterinārajam dienestam atbildi par veiktajiem pasākumiem, lai novērstu Pārtikas un veterinārā dienesta konstatētās neatbilstības.
47. Kontroles institūcija katru gadu līdz 31.oktobrim iesniedz Pārtikas un veterinārajā dienestā šo noteikumu 17.1.apakšpunktā minētos ope­ratoru iesniegumus un pamatojumu atļaujas izsniegšanai Komisijas Regulas Nr.889/2008 40.panta 2.punktā, 42.punkta “a” apakšpunktā un 95.panta 1. un 2.punktā minētajos gadījumos.
48. Kontroles institūcija reizi mēnesī iesniedz Pārtikas un veterinārajā dienestā šo noteikumu 17.2.apakšpunktā minētos operatoru iesniegumus atļaujas izsniegšanai Komisijas Regulas Nr.889/2008 9.panta 4.apakšpunktā, 18.pantā, 36.panta 2. un 3.punktā un 42.panta “b” apakšpunktā minētajos gadījumos.
49. Pārtikas un veterinārais dienests 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 47. un 48.punktā minētā iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu un nosūta to kon­troles institūcijai. Kontroles institūcija par piešķirto atļauju informē operatoru. Atļaujas derīguma termiņš ir viens gads.
50. Pārtikas un veterinārais dienests 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas Komisijas Regulas Nr.889/2008 47.pantā minētajos gadījumos pieņem lēmumu un nosūta to iesnieguma iesniedzējam un kontroles institūcijai.
51. Pārtikas un veterinārais dienests 10 darbdienu laikā pēc pārejas plāna un kontroles institūcijas atzinuma saņemšanas par operatora iespējām īstenot pārejas plānu izvērtē to un nosūta apstiprinājumu kontroles institūcijai. Kontroles institūcija par apstiprināto pārejas plānu informē operatoru.
52. Pārtikas un veterinārais dienests informāciju par katru importēto vai noraidīto bioloģiskās lauksaimniecības produktus saturošu kravu iekļauj Pārtikas un veterinārā dienesta robežkontroles informācijas sistēmā un par to informē kontroles institūciju, kas kontrolē importētāju. Robežkontroles informācijas sistēmas pārzinis ir Pārtikas un veterinārais dienests.
53. Kontroles institūcija Pārtikas un veterinārajā dienestā iesniedz:

53.1. informāciju par anulētajiem bioloģiskās lauksaimniecības sertifi­kā­tiem, apliecinājumiem un operatoru produktu marķējumā noņemtajām šo notei­kumu 26.punktā minētajām norādēm – divu dienu laikā pēc lēmuma pie­ņem­šanas;

53.2. informāciju par operatoriem izsniegtajiem bioloģiskās lauksaim­niecības sertifikātiem, izziņām un apliecinājumiem – piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 9.punktā minētā lēmuma pieņemšanas;

53.3. to operatoru sarakstu, kas bijuši pakļauti kontrolei līdz iepriekšējā gada 31.decembrim, – katru gadu līdz 10.janvārim;

53.4. gada darbības programmu atbilstoši šo noteikumu 55.punktam – katru gadu līdz 31.martam;

53.5. gada pārskatu atbilstoši šo noteikumu 56.punktam – katru gadu līdz 31.janvārim;

53.6. operatora iesniegto pārejas plānu un atzinumu par operatora iespējām īstenot šo noteikumu 18.punktā minēto pārejas plānu – katru gadu līdz 1.maijam.
54. Pārtikas aprites uzraudzības informācijas sistēmas pārzinis ir Pārtikas un veterinārais dienests. Pārtikas un veterinārais dienests nodrošina datubāzes uztu­rēšanu par bioloģiskās lauksaimniecības kontrolei pakļautajiem opera­toriem.
55. Kārtējā gada darbības programmā kontroles institūcija norāda Padomes Regulas 834/2007 27.panta 5.punkta “b” apakš­punktā un 6.punktā minēto informāciju un:

55.1. izmaiņas institūcijas struktūrā, produktu bioloģiskās lauksaim­niecības kontroles procedūrā, kvalitātes rokasgrāmatā (turpmāk – institūcijas dokumentācija);

55.2. izmaiņas iekšējos kvalitātes auditos, plānotajos pasākumos;

55.3. izmaiņas darbinieku amatu aprakstos un darbiniekiem plānojamās mācības;

55.4. operatoru iedalījumu pēc riska pakāpēm un papildpasākumu plānu atbilstoši Komisijas Regulas Nr.889/2008 88.panta 3.punktam;

55.5. plānotos kontroles apmeklējumus, tostarp ārpuskārtas kontroles apmeklējumus;

55.6. līgumu kopijas ar laboratorijām, kuras akreditētas Metroloģijas un akreditācijas valsts aģentūrā atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025 : 2005 “Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības” un par kurām Ekonomikas ministrija ir publicējusi paziņojumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” vai citas dalībvalsts paziņotā institūcijā (turpmāk – laboratorijas), un Komisijas Regulas Nr.889/2008 izpildes kontrolei nepie­ciešamo plānoto paraugu ņemšanas plānu.
56. Kārtējā gada pārskatā kontroles institūcija norāda informāciju par:

56.1. iekšējiem kvalitātes auditiem, vadības pārskatiem un to rezultātiem;

56.2. saņemtajām sūdzībām par neatbilstībām Padomes Regulas Nr.834/2007, Komisijas Regulas Nr.889/2008 un šo noteikumu prasībām, kā arī to izskatīšanas kārtību;

56.3. darbiniekiem, to atbildību un notikušajām mācībām;

56.4. operatoriem un kontrolei pakļautajām platībām;

56.5. operatoriem piešķirtajiem un anulētajiem bioloģiskās lauksaim­niecības sertifikātiem, izziņām un apliecinājumiem;

56.6. operatora kontroles apmeklējumiem, konstatētajiem pārkāpumiem un piemērotajām sankcijām;

56.7. operatoru noņemtajām norādēm produktu marķējumā;

56.8. veiktajiem produktu izsekojamības pasākumiem;

56.9. operatoru iedalījumu pēc riska pakāpēm un to izvērtējumu;

56.10. sadarbību ar laboratorijām, laboratorisko izmeklējumu programmu un to izpildi, kā arī par šo noteikumu 55.6.apakš­punktā noteikto paraugu analīžu rezultātiem;

56.11. problēmām attiecībā uz Padomes Regulas Nr.834/2007, Komisijas Regulas Nr.889/2008 un šo noteikumu piemērošanu un šo problēmu iespējamiem risinājumiem.
57. Ja mainīta šo noteikumu 55.1.apakš­punktā norādītā kontroles insti­tūcijas dokumentācija, kontroles institūcijas rekvizīti, operatora rekvizīti vai darbības joma, kontroles institūcija 10 darbdienu laikā pēc attiecīgās infor­mācijas saņemšanas rakstiski informē par to Pārtikas un veterināro dienestu.
58. Kontroles institūcija divu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 11.4., 11.5., 11.6. un 11.7.apakšpunktā minētā lēmuma pieņemšanas rakstiski ziņo Valsts augu aizsardzības dienestam, ja lēmums pieņemts attiecībā uz personu, kas nodarbojas ar bioloģisko sēklu vai veģetatīvā pavairošanas materiāla audzē­šanu un ir reģistrēta Valsts augu aizsardzības dienesta Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā vai Fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā.
59. Kontroles institūcijas katru gadu līdz 30.aprīlim Zemkopības ministrijai nosūta šo noteikumu 16.punktā minētās informācijas apkopojumu.
60. Kontroles institūcijas 10 darbdienu laikā pēc Zemkopības ministrijas pieprasījuma saņemšanas sniedz Zemkopības ministrijai papildu informāciju par bioloģiskās lauksaimniecības statistikas datiem.
61. Valsts augu aizsardzības dienests savā mājaslapā internetā publicē informāciju par šo noteikumu 29.punktā minēto sistēmu, lai nodrošinātu Komisijas Regulas Nr.889/2008 52.panta 2.punkta izpildi.
62. Ja operators maina kontroles institūciju, tad institūcija, kuras kontrolē bijis operators, nodod tās rīcībā esošo dokumentu kopijas par operatora kontro­lēm tai kontroles institūcijai, ko norādījis operators. Prasība iesniegt minēto doku­mentu kopijas attiecināma tikai uz papīra formā sagatavotiem dokumentiem.
X. Eiropas Komisijas un Eiropas Savienības dalībvalstu informēšana
63. Pārtikas un veterinārais dienests informē Eiropas Komisiju un Eiropas Savienības dalībvalstis:

63.1. par neatbilstību vai pārkāpumu saistībā ar Komisijas Regulas Nr.889/2008 piemērošanu attiecībā uz citas dalībvalsts produktu saskaņā ar minētās Regulas 92.panta 2.punktu;

63.2. saskaņā ar Komisijas Regulas Nr.889/2008 94.panta 1.punkta “c” apakšpunktu.
64. Valsts augu aizsardzības dienests informē Eiropas Komisiju un Eiropas Savienības dalībvalstis par iepriekšējā gadā izsniegtām atļaujām saskaņā ar Komisijas Regulas Nr.889/2008 55.pantu.
65. Zemkopības ministrija:

65.1. katru gadu līdz 1.jūlijam nosūta Eiropas Komisijai informāciju saskaņā ar Komisijas Regulas Nr.889/2008 93.panta 1.punktu;

65.2. saskaņā ar Komisijas Regulas Nr.889/2008 48.panta 3.punktu infor­mē Eiropas Komisiju un Eiropas Savienības dalībvalstis par šo noteikumu 30., 52. un 54.punktā minēto sistēmu pārzini;

65.3. saskaņā ar Komisijas Regulas Nr.889/2008 94.panta 1.punkta “a” un “b” apakšpunktu informē Eiropas Komisiju par kompetentajām iestādēm un kontroles institūcijām bioloģiskajā lauksaimniecībā;

65.4. saskaņā ar Komisijas Regulas Nr.889/2008 36.panta 4.punkta trešo daļu informē Eiropas Komisiju un Eiropas Savienības dalībvalstis par lēmumu pieprasīt obligātos pasākumus.
Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs V.Dombrovskis

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
Pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 26.maija noteikumiem Nr.485

KN485P_PAGE_1.JPG (114399 bytes)

KN485P_PAGE_2.JPG (76745 bytes)

Zemkopības ministrs J.Dūklavs

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!