• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 1999. gada 13. jūlija noteikumi Nr. 250 "Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 16.07.1999., Nr. 231/232 https://www.vestnesis.lv/ta/id/19209-kartiba-kada-veicami-pasvaldibu-savstarpejie-norekini-par-izglitibas-iestazu-vai-socialas-aprupes-iestazu-sniegtajiem-pakalpoju...

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.251

Atsevišķu alkohola aprites likuma normu piemērošanas kārtība

Vēl šajā numurā

16.07.1999., Nr. 231/232

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 250

Pieņemts: 13.07.1999.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 250

Rīgā 1999.gada 13.jūlijā (prot. Nr. 35, 2.§)

Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldību finansu izlīdzināšanu" 16.pantu

 

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā pašvaldības, kuru administratīvajā teritorijā pierakstītie iedzīvotāji izmanto citas pašvaldības izglītības iestādes vai sociālās aprūpes iestādes sniegtos pakalpojumus, noslēdz līgumus ar attiecīgajām pašvaldībām par šiem iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu samaksu. .

2. Pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā ir pierakstīti pašvaldības izglītības iestāžu skolēni un audzēkņi (turpmāk — audzēkņi), ja viņi apmeklē citas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošās izglītības iestādes, līdz attiecīgā budžeta gada 1.aprīlim noslēdz līgumu par vienam audzēknim nepieciešamajām izmaksām pašvaldības izglītības iestādē, kā arī par kārtību, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem (1.pielikums). Līguma pielikumā, kas ir līguma neatņemama sastāvdaļa, tiek norādīts faktiskais audzēkņu skaits, kas attiecīgajā laikposmā apmeklē pašvaldības izglītības iestādi.

3. Pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā sniegtos pakalpojumus izmanto citas pašvaldības administratīvajā teritorijā pierakstītie iedzīvotāji, šo noteikumu izpratnē ir pakalpojuma sniedzējs. Pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā pierakstītie iedzīvotāji saņem pakalpojumu, ir pakalpojuma saņēmējs.

4. Lai vienotos par savstarpējiem norēķiniem, pakalpojuma sniedzējs saskaņo ar pakalpojuma saņēmēju kārtību, kādā slēdzams līgums par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.

5. Pakalpojuma sniedzējs katru ceturksni saskaņo audzēkņu skaitu ar to pašvaldību, kuras administratīvajā teritorijā pierakstītie audzēkņi apmeklē attiecīgo izglītības iestādi, precizē audzēkņu skaitu un līdz kārtējā ceturkšņa pēdējā mēneša piecpadsmitajam datumam nosūta pašvaldībai jaunu šo noteikumu 2.punktā minētā līguma pielikumu.

6. Pakalpojuma saņēmējam ir pienākums slēgt šo noteikumu 2.punktā minēto līgumu par sniegtajiem pakalpojumiem attiecīgajā administratīvajā teritorijā pierakstītajiem audzēkņiem, kuri apmeklē citas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes, sākumskolas, pamatskolas, vidusskolas vai vakara un neklātienes (maiņu) vispārējās izglītības iestādes (bez vecuma ierobežojuma), izņemot šo noteikumu 8.punktā minētās iestādes.

7. Ja attiecīgā izglītība nav iegūstama pakalpojuma saņēmēja administratīvajā teritorijā, pakalpojuma saņēmējam savstarpējo norēķinu veidā jāsedz attiecīgajā administratīvajā teritorijā pierakstītā audzēkņa transporta izdevumi līdz izglītības iestādei vai jāslēdz līgums par uzturēšanās izdevumiem internātā saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja iesniegto pašvaldības domes (padomes) apstiprināto izdevumu tāmi.

8. Ja interešu izglītības iestāde atrodas rajona pilsētas vai pagasta pašvaldības pakļautībā, rajona padome nodod attiecīgajai pašvaldībai finansējumu. Kārtību, kādā tiek finansētas interešu izglītības iestādes rajona ietvaros, nosaka rajona padome, pamatojoties uz rajona pilsētu un pagastu pašvaldību savstarpējo vienošanos.

9. Pašvaldību savstarpējie norēķini par interešu izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem ārpus rajona administratīvās teritorijas netiek paredzēti, ja rajona padome nav lēmusi citādi.

10. Pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā pierakstītie iedzīvotāji ar 1998.gada 1.janvāri izmanto citu pašvaldību pakļautībā esošo sociālās aprūpes iestāžu sniegtos pakalpojumus, uz nenoteiktu laiku slēdz līgumus par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem (2.pielikums). Izmaiņas tiek norādītas līguma pielikumā, kas ir līguma neatņemama sastāvdaļa.

11. Finansējums pakalpojuma sniedzējam par sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem iedzīvotājiem, kuri ievietoti minētajās iestādēs līdz 1998.gada 1.janvārim, tiek nodrošināts likumā "Par pašvaldību finansu izlīdzināšanu" noteiktajā kārtībā, un savstarpējie norēķini par minētajiem iedzīvotājiem sniegtajiem pakalpojumiem netiek veikti, izņemot šo noteikumu 14.punktā minētos gadījumus.

12. Lai vienotos par savstarpējiem norēķiniem par sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, pakalpojuma saņēmējs saskaņo ar pakalpojuma sniedzēju kārtību, kādā slēdzams attiecīgais līgums.

13. Pakalpojuma saņēmējs norēķinās par saņemtajiem sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem atbilstoši attiecīgās pašvaldības domes (padomes) apstiprinātajai pakalpojuma sniedzēja pakļautībā esošās sociālās aprūpes iestādes izdevumu tāmei. Savstarpējos norēķinos netiek ņemti vērā pakalpojuma sniedzēja pakļautībā esošās sociālās aprūpes iestādes nekustamā īpašuma uzturēšanas izdevumi, investīcijas un pakalpojumu saņēmēju iemaksas (pensijas, atskaitījumi u.c.).

14. Ja bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu audzināšanas iestādes, kā arī veco ļaužu pansionāti tiek nodoti rajona pilsētas vai pagasta pakļautībā, rajona padome nodod attiecīgajai pašvaldībai finansējumu, kuru rajona padome par attiecīgo iemītnieku ir saņēmusi no pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda. Ja pakalpojuma sniedzējs attiecīgo finansējumu nesaņem no rajona pašvaldības, tam ir tiesības griezties Pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda padomē (turpmāk — padome), lai ar Valsts kases starpniecību saņemtu minēto finansējumu.

15. Pakalpojuma saņēmējam, kurš nepiekrīt piedāvātajiem līguma nosacījumiem un atsakās slēgt līgumu, rakstiski jāpamato atteikuma iemesls.

16. Ja pakalpojuma sniedzējs uzskata, ka atteikums slēgt līgumu nav pamatots, vai noslēgtais līgums netiek pildīts, pakalpojuma sniedzējam ir tiesības griezties padomē ar lūgumu izskatīt jautājumu par attiecīgo pakalpojumu finansēšanu.

17. Padomē iesniedzami šādi dokumenti:

17.1. izglītības iestāžu sniegto pakalpojumu finansēšanas jomā:

17.1.1. audzēkņu saraksts, kur norādīta administratīvā teritorija, kurā audzēknis ir pierakstīts, un izglītības iestāde, kuru viņš apmeklē;

17.1.2. šo noteikumu 2.punktā minētā līguma kopija, atteikuma vēstules kopija vai apliecinošs dokuments, kad vēstule nosūtīta;

17.1.3. pašvaldības domes (padomes) apstiprinātā izglītības iestādes izdevumu tāme;

17.2. sociālās aprūpes iestāžu sniegto pakalpojumu finansēšanas jomā:

17.2.1. šo noteikumu 10.punktā minētā līguma kopija;

17.2.2. pašvaldības domes (padomes) apstiprinātā sociālās aprūpes iestādes izdevumu tāme.

18. Padome jautājumu par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem izskata padomes kārtējā sēdē pēc pakalpojuma sniedzēja iesnieguma saņemšanas, ja ir iesniegti visi šo noteikumu 17.punktā minētie dokumenti un to kopijas nosūtītas pakalpojuma saņēmējam.

19. Ja padome atzīst prasību par pamatotu, tā pieņem lēmumu par nepieciešamo līdzekļu ieturēšanu ar Valsts kases starpniecību par labu pakalpojuma sniedzējam. Padome lēmumu piecu darbdienu laikā nosūta Valsts kasei izpildei un par to informē attiecīgās pašvaldības.

20. Veicot pašvaldību savstarpējos norēķinus ar padomes starpniecību, par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem (ja līgumā nav noteikts citādi) piemēro šādas maksimālās izmaksas budžeta gadā par vienu audzēkni:

20.1. vispārējās izglītības iestādē — 126 lati;

20.2. vakara un neklātienes (maiņu) vispārējās izglītības iestādē — 105 lati;

20.3. pirmsskolas izglītības iestādē — 346 lati;

20.4. diennakts pirmsskolas izglītības iestādē — saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja iesniegto pašvaldības domes (padomes) apstiprināto izdevumu tāmi.

21. Pašvaldības pēc vienošanās slēdz savstarpējo norēķinu līgumus par pašvaldību arodizglītības iestādēs esošo audzēkņu mācību procesa nodrošināšanu saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja iesniegto attiecīgās pašvaldības domes (padomes) apstiprināto tāmi.

22. Samaksu par sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem nosaka atbilstoši noslēgtajam līgumam. Ja pašvaldības nevar vienoties par konkrētiem savstarpējo norēķinu apmēriem, padomei ir tiesības noteikt piemērojamo maksimālo samaksu par minētajiem pakalpojumiem.

23. Izglītības iestāžu un sociālās aprūpes iestāžu sniegto pakalpojumu izmaksas aprēķināmas par budžeta gadu, maksājumi izdarāmi ne retāk kā reizi ceturksnī līdz tā pēdējā mēneša piecpadsmitajam datumam. Pakalpojuma sniedzēja pienākums ir 10 dienu laikā informēt maksātāju par izmaiņām pakalpojumu saņēmēju sarakstos, ja tā rezultātā mainās līgumā noteiktā maksājuma summa. Pakalpojuma sniedzējs un pakalpojuma saņēmējs pēc savstarpējas vienošanās var noteikt citu samaksas kārtību.

24. Valsts kase, pamatojoties uz padomes lēmumu, nepieciešamo summu noraksta no attiecīgās pašvaldības iedzīvotāju ienākuma nodokļa vai dotācijām, kas pašvaldībai izmaksājamas no pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda, un informē par to attiecīgo pašvaldību un padomi.

25. Ja pašvaldības nav pilnīgi norēķinājušās par izglītības iestāžu un sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem attiecīgajā budžeta gadā, to parāda saistības pāriet uz nākamo budžeta gadu. Dokumenti par pašvaldību savstarpējo norēķinu parādiem par iepriekšējo budžeta gadu pašvaldībai līdz kārtējā budžeta gada 1.jūlijam jāiesniedz izskatīšanai padomē.

26. Šo noteikumu 2.punktā norādītais līguma slēgšanas termiņš 1999.gadā tiek pagarināts līdz 1.septembrim.

27. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1997.gada 30.decembra noteikumus Nr.448 "Noteikumi par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 1./2.nr.).  

Ministru prezidents V.Krištopans  

Finansu ministrs I.Godmanis

11_250~1.JPG (157679 BYTES)

12_250~1.JPG (165432 BYTES)

13_250~1.JPG (25010 BYTES)

21_250~1.JPG (164910 BYTES)

22_250~1.JPG (200795 BYTES)

23_250~1.JPG (55412 BYTES)

 

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!