• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2009. gada 31. marta noteikumi Nr. 279 "Noteikumi par kārtību, kādā personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijās, un prasībām sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 3.04.2009., Nr. 53 https://www.vestnesis.lv/ta/id/190188-noteikumi-par-kartibu-kada-personas-sanem-socialas-rehabilitacijas-pakalpojumus-socialas-rehabilitacijas-institucijas-un-prasib...

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.280

Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.440 "Kārtība, kādā vadošā iestāde, sertifikācijas iestāde, sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde veic pārbaudi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas vietā"

Vēl šajā numurā

03.04.2009., Nr. 53

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 279

Pieņemts: 31.03.2009.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.
Ministru kabineta noteikumi Nr.279

Rīgā 2009.gada 31.martā (prot. Nr.22 17.§)
Noteikumi par kārtību, kādā personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijās, un prasībām sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
3.panta otro daļu, 13.panta pirmās daļas 6.punktu un 17.panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus par valsts budžeta līdzekļiem;

1.2. funkcionālos traucējumus, kuri personai darbspējīgā vecumā (no 15 ga­­­diem līdz vecuma pensijas piešķiršanai no­teiktā vecuma sasniegšanai atbil­stoši likumam “Par valsts pensijām”) dod tiesības saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus par valsts budžeta līdzekļiem;

1.3. prasības sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem.
2. Līdz 21 dienu ilgu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kursu (turp­māk – pakalpojumi) sociālās rehabilitācijas institūcijā ir tiesīgas saņemt šādas personas:

2.1. personas ar funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā (turp­māk – personas ar funkcionāliem traucējumiem), ja funkcionālie traucējumi atbilst šajos noteikumos noteiktajiem kritērijiem;

2.2. likuma “Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem” 2. un 4.pantā minētās per­sonas;

2.3. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likuma 15.pantā minētās personas.
3. Ja funkcionālo traucējumu smaguma pakāpe paaugstinās, šo noteikumu 2.1.apakš­punktā minētās personas pakalpojumus var saņemt atkārtoti, bet ne biežāk kā reizi divos gados, izņemot gadījumus, ja persona pakalpojumus pie­prasa vai ir saņēmusi steidzamības kārtā. Atkārtotus pakalpojumus var saņemt 14 dienas (izņemot per­sonas, kurām ārsta atzinumā pamatdiagnozē norādīti diagnožu kodi G35, G80-G83.9, I69.8, T90.5, T90.8-T90.9, T91-T93.9, T95-T95.9 saskaņā ar Starptautisko statistisko slimību un veselības problēmu klasifikācijas 10.redakciju (turpmāk – SSK-10)). Ja funkcionālo traucējumu smaguma pakāpe paaugstinās šo noteikumu 2.2. vai 2.3.apakšpunktā minētajām personām, tās var saņemt pakalpojumus arī saskaņā ar šo noteikumu 4., 5., 9. un 10.punktu.
4. Šo noteikumu 2.2.apakšpunktā minētās personas pakalpojumus var sa­ņemt reizi trijos gados. Ja minētās personas atbilst šo noteikumu 2.1.apakš­punktā minētajam nosacījumam, tās var saņemt pakalpojumus arī saskaņā ar šo noteikumu 3., 9., 10. un 11.punktu.
5. Šo noteikumu 2.3.apakšpunktā minētās personas pakalpojumus var saņemt reizi gadā. Ja minētās personas atbilst šo noteikumu 2.1.apakšpunktā minētajam nosacījumam, tās var saņemt pakalpojumus arī saskaņā ar šo no­tei­kumu 3., 9., 10. un 11.punktu.
6. Visām šo noteikumu 2.1.apakšpunktā minētajām personām, ja personas funkcionālie traucējumi atbilst šajos noteikumos minētajiem kritērijiem, kā arī šo noteikumu 2.2. un 2.3.apakšpunktā minētajām personām ir tiesības saņemt pakalpojumus steidzamības kārtā, ja tos pieprasa sešu mēnešu laikā pēc me­dicīniskās rehabilitācijas kursa pabeigšanas. Pieprasot pakalpojumus steidza­mības kārtā, persona nezaudē savu kārtas numuru pakalpojumu saņēmēju rindā.
7. Personai ir pienākums līdzdarboties pakalpojumu sniedzēja izstrādātā individuālā sociālās rehabilitācijas plāna īstenošanā, kā arī ievērot pakalpojumu sniedzēja noteikto kārtību.
8. Pašvaldību sociālie dienesti informē attiecīgās pašvaldības iedzīvotājus un ģimenes ārstus par iespējām saņemt pakalpojumus, kā arī par pakalpojumu saņemšanas nosacījumiem un kārtību.
II. Pakalpojumu sniegšana personām ar funkcionāliem traucējumiem
9. Lai saņemtu pakalpojumus, persona:

9.1. vēršas pie ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta. Ārsts sniedz atzinumu, kurā norāda šādu informāciju:

9.1.1. funkcionālo traucējumu izraisījušās pamatdiagnozes kodu un blakus diagnozes kodu atbilstoši SSK-10 (1.pielikums);

9.1.2. medicīniskās kontrindikācijas (ja tādas ir), kuru dēļ persona ne­drīkstētu saņemt pakalpojumus;

9.1.3. saņemtās medicīniskās reha­bili­tācijas laiku spe­ciali­zētā reha­bilitācijas centrā vai slimnīcā par valsts budžeta līdzekļiem – per­sonām ar pirm­reizēju saslimšanu, kas izraisījusi funkcionālos traucējumus, kuru dēļ nepie­ciešams pakalpojumus saņemt steidzamības kārtā;

9.1.4. ceļu satiksmes negadījumā cietušām personām, kuras ieguvušas funkcionālos traucējumus izraisošas traumas, norāda, ka funkcionālie traucējumi radušies pēc ceļu satiksmes negadījuma;

9.2. iesniedz pašvaldības sociālajā dienestā rakstisku iesniegumu par pakalpojumu piešķiršanu un šo noteikumu 9.1.apakš­punktā minēto atzinumu. Ja pakalpojumi nepieciešami bērnam, iesniegumu iesniedz bērna likumiskais pārstāvis.
10. Lai persona, kas atrodas medicīniskās rehabilitācijas institūcijā, sa­ņemtu pakalpojumus steidzamības kārtā:

10.1. personas ārstējošais ārsts novērtē personu un sniedz atzinumu, kurā iekļauj šo noteikumu 9.1.apakšpunktā minēto informāciju, norādot, vai personai pēc medicīniskās rehabilitācijas nepieciešama sociālā rehabilitācija steidzamības kārtā;

10.2. sociālais darbinieks vai ārstējošais ārsts attiecīgās personas klāt­būtnē novērtē personas pašaprūpes, mobilitātes un ar mājas dzīvi saistīto darbību funk­cionālo traucējumu smaguma pakāpi atbilstoši Bartela indeksam (2.pieli­kums), identificē sociālās funkcionēšanas problēmu, kura risināma sociālās rehabilitācijas laikā, sastāda novērtējuma protokolu (3.pielikums) un pieņem lēmumu par personas atbilstību vai neatbilstību pakalpojuma saņemšanai, ja nav ievērotas šajos noteikumos minētās prasības;

10.3. ārstniecības iestāde nosūta Sociālo pakalpojumu pārvaldei šo noteikumu 10.1. un 10.2.apakšpunktā minētos dokumentus un personas iesniegumu par pakalpojumu piešķiršanu.
11. Pašvaldības sociālais dienests reģistrē dokumentus un 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 9.punktā minēto dokumentu saņemšanas:

11.1. attiecīgās personas klātbūtnē (izņemot šo noteikumu 10.punktā minētos gadī­jumus) novērtē personas pašaprūpes, mobilitātes un ar mājas dzīvi saistīto darbību funkcionālo traucējumu smaguma pakāpi atbilstoši Bartela indeksam (2.pielikums), identificē sociālās funkcionēšanas problēmu, kura risināma sociālās rehabilitācijas laikā, un sastāda novērtējuma protokolu (3.pielikums), ja nepieciešams, novērtēšanā iesaistot ģimenes ārstu vai ārstējošo ārstu;

11.2. pieņem vienu no šādiem lēmumiem un informē personu:

11.2.1. par nepieciešamību piešķirt pakalpojumus, ja personas pašaprūpes, mobilitātes un ar mājas dzīvi saistīto darbību funkcionālo traucējumu smaguma pakāpe atbilstoši Bartela indeksam ir novērtēta no 0 līdz 19 punktiem:

11.2.1.1. ja personas pašaprūpes, mobilitātes un ar mājas dzīvi saistīto darbību funkcionālo traucējumu smaguma pakāpe atbilstoši Bartela indeksam ir novērtēta no 0 līdz 6 punktiem, lēmumā norāda pavadošās personas finansējuma avotu, lai tā uzturētos sociālās rehabilitācijas institūcijā;

11.2.1.2. ja pakalpojums piešķirams bērnam, lēmumā norāda, vai kopā ar bērnu sociālās rehabilitācijas institūcijā jāuzturas arī bērna likumiskajam pār­stāvim vai personai, kas bērnu aprūpē. Ja likumiskais pārstāvis vai persona, kas bērnu aprūpē:

11.2.1.2.1. atbilst šo noteikumu 2.1., 2.2. vai 2.3.apakšpunktā noteiktajam statusam, lēmumā norāda, ka bērna likumiskais pārstāvis vai persona, kas bērnu aprūpē, pakalpojumu saņem vienlaikus ar bērnu un to apmaksā par valsts bu­džeta lī­dzekļiem;

11.2.1.2.2. neatbilst šo noteikumu 2.1., 2.2. vai 2.3.apakšpunktā noteiktajam statusam, lēmumā norāda likumiskā pārstāvja vai personas finan­sē­juma avotu, lai tā uzturētos sociālās rehabilitācijas institū­cijā un aprūpētu bērnu;

11.2.2. par personas neatbilstību pakalpojumu saņemšanai, ja:

11.2.2.1. personas funkcionālo traucējumu smaguma pakāpe neatbilst šo noteikumu 11.2.1.apakšpunktā minētajai pakāpei;

11.2.2.2. vērtējumā atbilstoši Bartela indeksam (2.pielikums) persona 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. un 10.punktā ir saņēmusi maksimālo punktu skaitu;

11.2.2.3. ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta atzinumā pamatdiagnozes kods neatbilst šo noteikumu 1.pielikumam vai ģimenes ārsts vai ārstējošais ārsts ir sniedzis atzinumu, ka personai ir medicīniskas kontrindikācijas pakalpojumu saņemšanai;

11.2.2.4. persona atkārtoti pieprasa pakalpojumus, bet viņas funkcionālo traucējumu smaguma pakāpe nav paaugstinājusies, izņemot gadījumu, ja per­sona pakalpojumus pieprasa vai ir saņēmusi steidzamības kārtā;

11.2.2.5. iesniegtie dokumenti neatbilst šo noteikumu 9. vai 10.punktā minētajām prasībām;

11.3. nosūta Sociālo pakalpojumu pārvaldei šo noteikumu 11.2.1.apakš­punktā minēto lēmumu un novērtējuma protokolu, kā arī šo noteikumu 9.punktā minētos dokumentus.
III. Pakalpojumu sniegšana politiski represētajām personām, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušajām personām
12. Lai saņemtu pakalpojumus, persona vai tās likumiskie pārstāvji ie­sniedz pašvaldības sociālajā dienestā atbilstoši dzīvesvietai:

12.1. rakstisku iesniegumu;

12.2. politiski represētās personas apliecības, Černobiļas atom­elektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieka apliecības vai Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu);

12.3. ģimenes (ārstējošā) ārsta izsniegtu izziņu par personas veselības stāvokli un medicīnisku kontrindikāciju neesību pakalpojumu saņemšanai.
13. Pašvaldības sociālais dienests piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 12.punktā minēto dokumentu saņemšanas:

13.1. reģistrē dokumentus;

13.2. pieņem lēmumu par nepieciešamību piešķirt pakalpojumus un infor­mē par to personu;

13.3. pieņem lēmumu atteikt pakalpojumu piešķiršanu un informē par to personu, ja:

13.3.1. nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti;

13.3.2. nav ievēroti šo noteikumu 4. un 5.punktā noteiktie termiņi atkārtotai pakalpojuma saņemšanai;

13.3.3. ģimenes ārsts ir sniedzis atzinumu, ka personai ir medicīniskās kontrindikācijas pakalpojumu saņemšanai;

13.4. nosūta Sociālo pakalpojumu pārvaldei pieņemto lēmumu, kā arī šo noteikumu 12.punktā minētos dokumentus.
IV. Lēmums par pakalpojumu sniegšanas uzsākšanu, pārcelšanu un izbeigšanu
14. Sociālo pakalpojumu pārvalde:

14.1. 20 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 10.3., 11.3. vai 13.4.apakš­punktā minēto dokumentu saņemšanas izvērtē tos un pieņem vienu no šādiem lēmumiem, informējot personu un attiecīgo pašvaldības sociālo dienestu:

14.1.1. par pakalpojumu piešķiršanu, izsniedzot norīkojumu personai uz sociālās rehabilitācijas institūciju;

14.1.2. par pakalpojumu piešķiršanu steidzamības kārtā šo noteikumu 6.punktā noteiktajos gadījumos, izsniedzot norīkojumu personai uz sociālās reha­bilitācijas institūciju;

14.1.3. par atteikumu piešķirt pakalpojumu, ja atbilstoši iesniegtajiem dokumentiem personai nav tiesību saņemt pakalpojumus;

14.1.4. par personas uzņemšanu pakalpojumu saņēmēju rindā. Persona var tikt vienlaikus uzņemta un atrasties vienā pakalpojumu saņēmēju rindā, ko atsevišķi veido šo noteikumu 2.1., 2.2. un 2.3.apakš­punktā minētajām personām;

14.2. pieprasa dokumentu iesniedzējam trūkstošos dokumentus, ja nav iesniegti visi šo noteikumu 10.3., 11.3. vai 13.4.apakš­punktā minētie dokumenti, un pēc visu dokumentu saņemšanas pieņem vienu no šo noteikumu 14.1.apakš­punktā minētajiem lēmumiem.
15. Lai pārceltu Sociālo pakalpojumu pārvaldes lēmumā norādīto pa­kalpojumu saņemšanas laiku, persona vai tās likumiskais pārstāvis iesniedz Sociālo pakalpojumu pārvaldē pamatotu iesniegumu ar lūgumu pārcelt pakalpojumu saņemšanas laiku, bet ne ilgāk par sešiem mēnešiem, un pārcelšanu pamatojošus dokumentus.
16. Pakalpojumu saņemšanu iespējams pārcelt šādos gadījumos:

16.1. persona pakalpojumu saņemšanai noteiktajā laikā ārstējas stacionārā;

16.2. sakarā ar pirmās pakāpes radinieka nāvi.
17. Sociālo pakalpojumu pārvalde:

17.1. izskata šo noteikumu 15.punktā minēto iesniegumu un iesniegtos dokumentus un 10 darbdienu laikā pieņem lēmumu par:

17.1.1. pakalpojumu pārcelšanu personai vēlamā laikā saskaņā ar pakal­pojuma sniegšanas grafiku vai uz pirmo brīvo vietu;

17.1.2. atteikumu pārcelt pakalpojumus personai vēlamā laikā, ja nav ievē­rotas šajos noteikumos minētās prasības;

17.2. informē personu un attiecīgo pašvaldības sociālo dienestu par pieņemto lēmumu.
18. Pakalpojumu sniedzējs:

18.1. izvērtē klienta vajadzības un ar paš­aprūpi un mobilitāti saistīto funkcionālo traucējumu smaguma pakāpi un vienojas ar klientu par pakalpojuma saņemšanas apjomu un ilgumu;

18.2. pieņem lēmumu par pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanu, ja:

18.2.1. personai veselības stāvokļa dēļ nepieciešama ārstēšana ārstniecības iestādē. Pēc personas ārstēšanas ārstniecības iestādē pakalpojumu sniegšanu atsāk;

18.2.2. personai pakalpojumi piešķirti, pamatojoties uz nepatiesi sniegtām ziņām;

18.2.3. persona vai tās likumiskais pārstāvis iesniedz rakstisku iesniegumu par pakalpojumu izbeigšanu;

18.2.4. persona pakalpojumu sniedzēja telpās vai teritorijā lieto alkoholu vai citas apreibinošas vielas vai atrodas alkohola vai citu apreibinošo vielu reibumā;

18.2.5. persona apdraud citu personu veselību un dzīvību;

18.2.6. persona bojā pakalpojumu sniedzējas iestādes mantiskās vērtības;

18.2.7. persona neievēro vai pārkāpj šo noteikumu 7.punktā minētās prasības.
V. Prasības pakalpojumu sniedzējiem
19. Pakalpojumu sniedzēji nodrošina:

19.1. personas funkcionālo traucējumu smaguma pakāpes atkārtotu novērtēšanu;

19.2. individuālā sociālās rehabilitācijas plāna sastādīšanu (norāda nepieciešamo pakalpojuma veidu un apjomu) un īstenošanu, sniedzot:

19.2.1. profesionāla sociālā darbinieka pakalpojumus;

19.2.2. profesionāla psihologa pakalpojumus;

19.2.3. fizioterapeita pakalpojumus;

19.2.4. ergoterapeita pakalpojumus;

19.3. ārsta un medicīnas māsas pakalpojumus;

19.4. pirmo medicīnisko palīdzību jebkurā diennakts laikā;

19.5. ģimenes (ārstējošā) ārsta noteiktās medikamentozās terapijas kursa kontroli;

19.6. personas veselības stāvoklim atbilstošu ēdināšanu;

19.7. inventāru un telpas, kas aprīkotas atbilstoši normatīvajos aktos par prasībām veselības aprūpes un sociālās aprūpes institūcijām noteiktajām prasībām:

19.7.1. telpas personu uzņemšanai;

19.7.2. telpas personu izmitināšanai;

19.7.3. sanitārās telpas, kas aprīkotas atbilstoši higiēnas prasībām sociālās aprūpes institūcijās;

19.7.4. ēdamzāle;

19.7.5. fizioterapijas kabinets un zāle;

19.7.6. ergoterapijas kabinets;

19.7.7. sociālā darbinieka kabinets:

19.7.8. psihologa kabinets;

19.7.9. fizikālās terapijas kabinets;

19.7.10. hidroterapijas kabinets;

19.7.11. ārsta kabinets;

19.7.12. medicīnas māsas kabinets;

19.8. atpūtas un sporta nodarbību iespējas;

19.9. darba aizsardzības, vides drošības, vides pieejamības, ugunsdrošības un higiēnas prasību ievērošanu.
20. Pakalpojumu sniedzēji pēc pakalpojumu kursa pabeigšanas rakstiski nosūta personas ģimenes (ārstējošajam) ārstam un attiecīgās pašvaldības sociāla­jam dienestam informāciju par personas funkcionālo traucējumu smaguma pakāpes izmaiņām un ieteikumus, lai saglabātu vai uzlabotu attiecīgo līmeni.
VI. Noslēguma jautājums
21. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004.gada 28.decem­bra noteikumus Nr.1067 “Noteikumi par kārtību, kādā personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijās, un prasībām sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sniedzējiem” (Latvijas Vēstnesis, 2004, 210.nr.; 2005, 80.nr.; 2006, 86.nr.).
Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs V.Dombrovskis

Labklājības ministrs U.Augulis
1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 31.marta noteikumiem Nr.279
Slimības izraisītie funkcionālie traucējumi

Nr.
p.k.

Slimību grupa, kas izraisījusi funkcionālo traucējumu

Medicīniskās diagnozes kods (atbilstoši Starptautiskajai statistisko slimību un veselības problēmu klasifikācijas 10.redakcijai)

Slimības izraisīto funkcionālo traucējumu klasifikācija

1.

Nervu sistēmas slimības

G20, G50-G64, G71-G72, I60-I69.8, M40-M54

Funkcionālie traucējumi atbilstoši Starptautiskās funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācijas (SFK) sadaļai “Aktivitātes un dalība” (domēni d4, d5, d6):

– pašaprūpes traucējumi;

– mobilitātes traucējumi;

– ar mājas dzīvi saistīto darbību traucējumi

2.

Skeleta, muskuļu un saistaudu slimības ar kustību un balsta orgānu funkciju traucējumiem, ķirurģiskās slimības un deformācija

M00-M25, M40-M54, M91-M93.9, M95.3-M96.9, M91-M96, T90.5, T90.8-T90.9, T91-T93, T95

3.

Muguras smadzeņu bojājuma sekas

T91.3

4.

Multiplā skleroze

G35

5.

Bērnu cerebrālās triekas sekas (pieaugušajiem)

G80-G83

6.

Iedzimtas kroplības, deformācijas

Q01.0-Q07.9, Q65, Q66.8, Q67.5, Q68-Q70, Q71-Q74, Q76-Q78, Q93.1-Q93.4

Labklājības ministrs U.Augulis
2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 31.marta noteikumiem Nr.279
Bartela indekss

Nr.
p.k.

Pašaprūpes, mobilitātes un ar mājas dzīvi saistītās darbības
atbilstoši Bartela indeksam

Punkti

1.

Ēšana:

1.1.

nespēj pats veikt šo darbību

0

1.2.

nepieciešama palīdzība (piemēram, sagriezt, uzziest sviestu)

1

1.3.

neatkarīgs

2

2.

Pārvietošanās (no gultas uz krēslu un atpakaļ):

2.1.

sēžot nespēj saglabāt līdzsvaru

0

2.2.

pārvietojoties nepieciešama liela fiziska palīdzība, var sēdēt

1

2.3.

pārvietojoties nepieciešama neliela fiziska vai vārdiska palīdzība

2

2.4.

neatkarīgs

3

3.

Kustīgums (staigāšana vai riteņkrēsla lietošana):

3.1.

nekustīgs

0

3.2.

nepieciešama liela fiziska palīdzība, staigājot vai pārvietojoties ar riteņkrēslu

1

3.3.

nepieciešama neliela fiziska palīdzība, staigājot vai pārvietojoties ar riteņkrēslu

2

3.4.

neatkarīgs, bet neatkarības saglabāšanai var lietot jebkādas palīgierīces (piemēram, spieķi, riteņkrēslu)

3

4.

Kāpnes un citi alternatīvi augstuma pārvarēšanas ceļi:

4.1.

nespēj pārvietoties pa kāpnēm vai citiem alternatīviem augstuma pārvarēšanas ceļiem (piemēram, uzbrauktuvi, liftu, kāpņu liftu)

0

4.2.

nepieciešama fiziska vai vārdiska palīdzība, pārvietojoties pa kāpnēm vai citiem alternatīviem augstuma pārvarēšanas ceļiem

1

4.3.

neatkarīgs, bet neatkarības saglabāšanai izmanto citus alternatīvus augstuma pārvarēšanas ceļus

2

5.

Ģērbšanās:

5.1.

atkarīgs

0

5.2.

nepieciešama palīdzība, bet apmēram pusi no darbībām var veikt pats

1

5.3.

neatkarīgs (ieskaitot darbības ar pogām, rāvējslēdzējiem, kurpju saitēm u.tml.) vai lieto pielāgotu apģērbu ar aizdari vai bez tās

2

6.

Rūpes par izskatu:

6.1.

nepieciešama palīdzība personiskajā higiēnā

0

6.2.

patstāvīgi skujas un apkopj seju (matus, zobus)

1

7.

Vannošanās:

7.1.

atkarīgs

0

7.2.

neatkarīgs

1

8.

Vēdera izeja:

8.1.

nespēj kontrolēt izvadi (vai nepieciešama klizma)

0

8.2.

reti nesaturēšanas gadījumi

1

8.3.

kontrolē izvadi (paškontrole)

2

9.

Urinācija:

9.1.

nespēj kontrolēt izvadi (nepieciešama katetrizācija)

0

9.2.

reti nesaturēšanas gadījumi

1

9.3.

kontrolē izvadi

2

10.

Tualetes lietošana:

10.1.

atkarīgs

0

10.2.

nepieciešama neliela palīdzība

1

10.3.

neatkarīgs

2

Labklājības ministrs U.Augulis
3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 31.marta noteikumiem Nr.279
Personas ar funkcionāliem traucējumiem novērtējuma protokols sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai

Vārds, uzvārds ________________________________________________________________

Personas kods ________________________________________________________________

Dzīvesvietas adrese ____________________________________________________________

Diagnoze (atbilstoši medicīniskās diagnozes kodam) ____________________________________

Nr.
p.k.

Darbības atbilstoši Bartela indeksam

Punktu skaits*

1.

Ēšana

2.

Pārvietošanās (no gultas uz krēslu un atpakaļ)

3.

Kustīgums

4.

Kāpšana pa kāpnēm un citiem alternatīviem augstuma pārvarēšanas ceļiem

5.

Ģērbšanās

6.

Rūpes par izskatu

7.

Vannošanās

8.

Vēdera izeja

9.

Urinācija

10.

Tualetes lietošana

Punktu skaits kopā

Indikācija pakalpojuma saņemšanai

0–19

Piezīme. * Persona, kuras spējas tabulas 2., 3. un 10.punktā novērtētas ar 0 punktiem vai kuras spējas tabulas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. un 10.punktā novērtētas ar maksimālo punktu skaitu, neatbilst Ministru kabineta 2009.gada 31.marta noteikumos Nr.279 ‘’Noteikumi par kārtību, kādā personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijās, un prasībām sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem’’ noteiktajām prasībām par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu piešķiršanu.

Secinājumi ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Amatpersona(-as) _________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Novērtējamās personas paraksts ______________________________________________________

Datums __________________

Labklājības ministrs U.Augulis

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!