• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2009. gada 31. marta noteikumi Nr. 288 "Valsts reģionālās attīstības aģentūras nolikums". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 3.04.2009., Nr. 53 https://www.vestnesis.lv/ta/id/190179

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta rīkojums Nr.221

Par Rēzeknes rajona pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu

Vēl šajā numurā

03.04.2009., Nr. 53

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 288

Pieņemts: 31.03.2009.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.288

Rīgā 2009.gada 31.martā (prot. Nr.22 38.§)

Valsts reģionālās attīstības aģentūras nolikums

Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 8.panta trešo daļu

 

I. Vispārīgie jautājumi

1. Valsts reģionālās attīstības aģentūra (turpmāk – aģentūra) ir reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde. Ministrs pārraudzību īsteno ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas starpniecību.

2. Aģentūras darbības mērķis ir īstenot atbalsta pasākumus līdzsvarotai valsts reģionālajai attīstībai, nodrošinot normatīvajos aktos deleģēto valsts, Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu ieviešanu, pētniecisko darbību, kā arī administratīvo atbalstu starptautisko programmu sekretariātiem. 

II. Aģentūras funkcijas, uzdevumi un tiesības

3. Aģentūrai ir šādas funkcijas:

3.1. valsts, Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu finan­sēto aktivitāšu ieviešana un uzraudzība;

3.2. analītiskās un pētnieciskās darbības nodrošināšana un koordinēšana saistībā ar teritoriālās attīstības procesiem valstī;

3.3. Eiropas telpiskās plānošanas novērošanas tīkla (turpmāk – ESPON) Latvijas nacionālā kontaktpunkta darbības nodrošināšana;

3.4. reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodrošināšana;

3.5. pašvaldību vienotās informācijas sistēmas attīstība un uzturēšana.

4. Lai nodrošinātu funkciju izpildi, aģentūra veic šādus uzdevumus:

4.1. nodrošina Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas kompetencē esošo valsts, Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu projektu iesniegumu vērtēšanu, kā arī slēdz līgumus par projektu īstenošanu, nodrošina to uzraudzību un kontroli;

4.2. uztur valsts, Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu ietvaros atbalstīto projektu datubāzi un arhīvu;

4.3. nodrošina Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa “Eiropas terito­riālā sadarbība” programmu pirmā līmeņa finanšu kontroli;

4.4. nodrošina Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa “Eiropas terito­riālā sadarbība” programmu apvienoto tehnisko sekretariātu uzņemošās institūcijas funkcijas un to uzturēšanu;

4.5. nodrošina Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa “Eiropas terito­riālā sadarbība” pārrobežu sadarbības programmu informācijas punktu uzņemošās institūcijas funkcijas un to uzturēšanu;

4.6. veic un koordinē pētniecisko darbību reģionālās attīstības jomā, nodrošinot pētījumu pēctecību, pētījumu rezultātu saglabāšanu un pieejamību;

4.7. veic statistiskās informācijas analīzi un novērtēšanu reģionālās attīs­tības jomā, organizē statistisko datu strukturētu uzglabāšanu;

4.8. katru gadu sagatavo pārskatu “Reģionu attīstība Latvijā”;

4.9. koordinē ESPON pētnieciskās sadarbības tīklu Latvijā un sniedz atzinumus par ESPON programmas projektu starpziņojumiem un gala ziņojumiem;

4.10. nodrošina reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas sistēmas izstrādi, ieviešanu, uzturēšanu un attīstību;

4.11. nodrošina pašvaldību vienotās informācijas sistēmas pieejamību pašvaldībām, sistēmas attīstību un uzturēšanu;

4.12. nodrošina teritoriju plānošanas informācijas sistēmas izstrādi, ievie­šanu, uzturēšanu un attīstību;

4.13. nodrošina Baltijas jūras reģiona valstu sekretariāta “Vīzija un stratēģijas apkārt Baltijas jūrai” uzņemošās institūcijas funkcijas;

4.14. nodrošina publicitātes un informācijas pasākumus par administrē­tajām valsts, Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu finansētajām aktivitātēm;

4.15. nodrošina mācības un seminārus par aģentūras kompetencē esoša­jiem jautājumiem;

4.16. izstrādā priekšlikumus normatīvo aktu pilnveidošanai reģionālās attīstības jomā.

5. Funkciju un uzdevumu izpildes nodrošināšanai aģentūra sadarbojas ar valsts pārvaldes iestādēm, Eiropas Savienības institūciju struktūrvienībām un amatpersonām, citām juridiskām un fiziskām personām.

6. Šo noteikumu 3. un 4.punktā minētās funkcijas un uzdevumus aģentūra veic atbilstoši reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra apstiprinātajai aģentūras vidēja termiņa darbības un attīstības stratēģijai un saskaņā ar noslēgto pārvaldes līgumu.

7. Aģentūrai ir šādas tiesības:

7.1. pieprasīt un saņemt no valsts pārvaldes iestādēm, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā no fiziskajām un juridiskajām personām aģentūras funkciju izpildei nepieciešamo informāciju;

7.2. publicēt informatīvus materiālus un sniegt informāciju plašsaziņas līdzekļos par aģentūras kompetencē esošajiem jautājumiem;

7.3. organizēt un vadīt seminārus un konferences, kā arī piedalīties starptautisko organizāciju rīkotajos pasākumos aģentūras kompetencē esošajos jautājumos;

7.4. pieaicināt ekspertus, lai veiktu ar aģentūras darbību saistītus uzdevu­mus. 

III. Aģentūras pārvalde

8. Aģentūras darbu vada aģentūras direktors. Aģentūras direktors veic Publisko aģentūru likumā, Valsts pārvaldes iekārtas likumā un aģentūras pārvaldes līgumā noteiktās tiešās pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas. Aģentūras direktoram var būt vietnieki.

9. Aģentūras direktors ir civildienesta ierēdnis. Aģentūras direktoru ieceļ amatā un atbrīvo no amata Valsts civildienesta likumā noteiktajā kārtībā.

10. Aģentūra ir tiesīga veidot struktūrvienības. Aģentūras struktūrvienības darbojas saskaņā ar struktūrvienības vadītāja izdotu un aģentūras direktora apstiprinātu reglamentu.

11. Aģentūra pēc saskaņošanas ar reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministru ir tiesīga veidot teritoriālās struktūrvienības šajos noteikumos paredzēto funkciju veikšanai.

12. Aģentūras direktors atbilstoši kompetencei bez īpaša pilnvarojuma pārstāv aģentūru. 

IV. Aģentūras manta un finanšu līdzekļi

13. Aģentūras finanšu līdzekļus veido:

13.1. valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem;

13.2. ārvalstu finanšu palīdzība;

13.3. ziedojumi un dāvinājumi.

14. Aģentūra Likumā par budžetu un finanšu vadību noteiktajā kārtībā ar finanšu ministra atļauju ir tiesīga ņemt aizņēmumus un uzņemties saistības. Pirms finanšu ministra atļaujas saņemšanas aģentūra attiecīgā darījuma nosacījumus saskaņo ar reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministru.

15. Aģentūra ar tās valdījumā nodoto mantu rīkojas Publisko aģentūru likumā noteiktajā kārtībā un atbilstoši pārvaldes līgumam.  

V. Aģentūras darbības tiesiskuma nodrošināšana un pārskatu sniegšana

16. Aģentūras direktora izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

17. Aģentūra sagatavo un iesniedz Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā publisko, kārtējo un gada pārskatu par aģentūras darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu.  

VI. Noslēguma jautājums

18. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004.gada 8.marta noteikumus Nr.130 “Valsts reģionālās attīstības aģentūras nolikums” (Latvijas Vēstnesis, 2004, 39.nr.; 2006, 48.nr.).

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs V.Dombrovskis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns

 

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 4.aprīli.

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!