• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2009. gada 24. marta noteikumi Nr. 269 "Noteikumi par garantijām komersantu konkurētspējas uzlabošanai". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 1.04.2009., Nr. 51 https://www.vestnesis.lv/ta/id/190013

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta rīkojums Nr.213

Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.maija rīkojumā Nr.330 "Par Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes sastāvu"

Vēl šajā numurā

01.04.2009., Nr. 51

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 269

Pieņemts: 24.03.2009.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.269

Rīgā 2009.gada 24.martā (prot. Nr.21 70.§)

Noteikumi par garantijām komersantu konkurētspējas uzlabošanai

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 31.panta pirmās daļas 3.punktu

 

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka atbalsta piešķiršanas nosacījumus garantiju veidā komersantu konkurētspējas uzlabošanai (turpmāk – garantijas), kuras izsniedz sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Garantiju aģentūra” (turpmāk – Latvijas Garantiju aģentūra).

2. Atbalstu sniedz līdz 2010.gada 31.decembrim.

3. Garantiju izsniegšanas kārtību, kompensāciju izmaksu un zaudējumu samazināšanas pasākumus nosaka saskaņā ar civiltiesiskajiem līgumiem, kas noslēgti starp Latvijas Garantiju aģentūru un kredītiestādēm vai to meitas sabiedrībām. 

II. Neatbalstāmās nozares, darbības un komersanti

4. Atbalstu nepiešķir šādām nozarēm:

4.1. zivsaimniecība un akvakultūra, uz ko attiecas Padomes 1999.gada 17.decembra Regula (EK) Nr.104/2000 par zivsaimniecības un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju;

4.2. lauksaimniecības produktu primārā ražošana saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr.1857/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr.70/2001 (turpmāk – Regula Nr.1857/2006), 2.panta 2.punktu;

4.3. lauksaimniecības produktu pārstrāde un tirdzniecība saskaņā ar Regulas Nr.1857/2006 2.panta 3. un 4.punktu šādos gadījumos:

4.3.1. ja atbalsta apjomu nosaka, pamatojoties uz to produktu cenu un daudzumu, kurus attiecīgais komersants iepircis no sākotnējiem ražotājiem vai laidis tirgū;

4.3.2. ja atbalstu daļēji vai pilnībā nodod sākotnējiem ražotājiem;

4.4. vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība;

4.5. finanšu un apdrošināšanas darbības;

4.6. transportlīdzekļu, mašīnu un iekārtu, individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un iekārtu iznomāšana;

4.7. operācijas ar nekustamo īpašumu;

4.8. azartspēles un derības;

4.9. ieroču, munīcijas, tabakas izstrādājumu, alus un alkoholisko dzērienu ražošana un tirdzniecība.

5. Atbalstu nepiešķir šādām darbībām un komersantiem:

5.1. darbībām, kas saistītas ar eksportu uz trešajām valstīm vai Eiropas Savienības dalībvalstīm, – atbalstu, kas tieši saistīts ar eksportētajiem daudzumiem, ar izplatīšanas tīkla izveidošanu un darbību vai ar citiem kārtējiem izdevumiem, kas saistīti ar eksporta darbībām;

5.2. darbībām, lai importētu preču vietā izmantotu vietējās preces;

5.3. komersantiem, kuriem ar tiesas lēmumu pasludināts maksātnespējas process vai kuriem ar tiesas lēmumu īstenots tiesiskās aizsardzības process, kuru saimnieciskā darbība ir izbeigta vai kuri saskaņā ar komercreģistra informāciju atrodas likvidācijas procesā;

5.4. komersantiem, kuriem uz 2008.gada 1.jūliju zaudējumi bija lielāki nekā puse no pamatkapitāla un vairāk nekā ceturtdaļa no šiem kapitāla zaudējumiem radās iepriekšējo 12 mēnešu laikā;

5.5. lielajiem komersantiem, kuriem uz 2008.gada 1.jūliju konstatējamas šādas grūtībās nonākuša komersanta pazīmes: zaudējumu pieaugums, apgrozījuma samazināšanās, gatavās produkcijas krājumu pieaugums, jaudas pārpalikums, naudas plūsmas samazināšanās, parādu pieaugums, procentu likmju celšanās un krītoša vai nulles neto aktīvu vērtība. Šo noteikumu izpratnē lielie komersanti ir komercsabiedrības, kas neatbilst Komisijas 2008.gada 6.augusta Regulas (EK) Nr.800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88.pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula) (turpmāk – Komisijas Regula Nr.800/2008), 1.pielikumā noteiktajām definīcijām;

5.6. komersantiem, kuru locekļiem, kam ir neierobežota atbildība par komersanta parādu, uz 2008.gada 1.jūliju bija zudusi vairāk nekā puse no kapitāla (saskaņā ar to pārskatiem) un vairāk nekā ceturtdaļa no šā kapitāla tika zaudēta iepriekšējos 12 mēnešos.

6. Latvijas Garantiju aģentūra var noteikt komersantiem papildu nosacījumus, ja tādi ir noteikti normatīvajos aktos par finansējuma piešķiršanu Latvijas Garantiju aģentūrai. Minēto informāciju Latvijas Garantiju aģentūra nekavējoties publicē tīmekļa vietnē www.lga.lv. 

III. Atbalstāmie finanšu pakalpojumi un garantijas apjoms

7. Atbalstu var saņemt, ja garantijas sniedz par šādiem finanšu pakalpo­jumiem:

7.1. aizdevums investīciju veikšanai;

7.2. apgrozāmo līdzekļu aizdevums;

7.3. finanšu līzings;

7.4. faktorings, kurā parādnieki ir Latvijā reģistrēti komersanti, un klients (komersants) saskaņā ar noslēgto faktoringa līgumu atbild faktoram (kredīt­iestāde vai tās meitas sabiedrība) par nodotā vai nododamā prasījuma drošību.

8. Atbalstu nepiešķir par spēkā esošām finanšu saistībām (izņemot atbalstu, kuru var piešķirt, ja garantijas sniedz par šo noteikumu 7.1. un 7.3.apakš­punktā minētajiem finanšu pakalpojumiem ar nosacījumu, ka pamatsummas atmaksa ir atlikta vismaz uz gadu, bet ne vairāk kā uz diviem gadiem).

9. Atbalstu var saņemt komersanti, ja:

9.1. garantija sedz līdz 80 % no finanšu pakalpojuma, bet vienam komersantam ne vairāk kā EUR 3 000 000 ekvivalentu latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa garantijas piešķiršanas dienā;

9.2. garantijas termiņš nepārsniedz 10 gadus šo noteikumu 7.1. un 7.3.apakšpunktā minētajiem finanšu pakalpojumiem un trīs gadus šo noteikumu 7.2. un 7.4.apakšpunktā minētajiem finanšu pakalpojumiem. 

IV. Garantijas prēmijas aprēķināšanas kārtība

10. Garantijas prēmiju aprēķina, piemērojot gada prēmijas likmes (1.pieli­kums) atbilstoši komersanta kredīta kvalitātei un nodrošinājuma līmenim, kas noteikti saskaņā ar Latvijas Garantiju aģentūras kredīta kvalitātes novērtēšanas sistēmu.

11. Atbalstu var saņemt, ja garantijas kredīta kvalitāte nav mazāka par šo noteikumu 1.pielikumā noteikto kredīta kvalitātes klasi “Maksātspēja ir atkarīga no labvēlīgu apstākļu noturīguma”.

12. Jaundibinātiem komersantiem gada prēmijas likmi nenosaka augstāku par 1,2 % un zemāku par prēmijas likmi, ko piemēro mātes komersantam (komersantiem). Šo noteikumu izpratnē par jaundibinātu uzskata komersantu, kas komercreģistrā reģistrēts ne vēlāk kā pirms trim gadiem. 

V. Subsīdijas ekvivalenta aprēķināšana un atbalsta kumulācija

13. Subsīdijas ekvivalentu komersantiem aprēķina kā starpību starp atbil­stošās kredīta kvalitātes klases gada drošās zonas prēmijas likmi (1.pielikums) un piemēroto gada prēmijas likmi naudas izteiksmē. Ja garantijas ilgums pārsniedz gadu, starpība starp likmēm tiek diskontēta, izmantojot Eiropas Komisijas Latvijai apstiprināto atsauces likmi, kuras bāzes likmei tiek pieskaitīti 100 bāzes punkti.

14. Atbalsts vienam komersantam šo noteikumu ietvaros nepārsniedz EUR 500 000 subsīdijas ekvivalentu latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa garantijas piešķiršanas dienā.

15. Nosakot šo noteikumu 14.punktā noteikto pieļaujamo atbalsta apmēru, ņem vērā citu komersantam iepriekš piešķirto atbalstu saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr.1998/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – Komisijas Regula Nr.1998/2006), kā arī tādu atbalstu citu atbalsta programmu ietvaros, kuru Eiropas Komisija apstiprinājusi kā īpašu ekonomiskās krīzes situācijas jaunu atbalsta pasākumu ar maksimāli pieļaujamo atbalsta apmēru vienam komersantam EUR 500 000 ekvivalentu latos.

16. Pirms atbalsta piešķiršanas komersants iesniedz Latvijas Garantiju aģentūrā deklarāciju par jebkādu atbilstoši Komisijas Regulai Nr.1998/2006 saņemto atbalstu, atbilstoši šiem noteikumiem saņemto atbalstu un citu atbalstu, kas saņemts citu tādu atbalsta programmu ietvaros, kuru Eiropas Komisija apstiprinājusi kā īpašu ekonomiskās krīzes situācijas jaunu atbalsta pasākumu ar maksimāli pieļaujamo atbalsta apmēru vienam komersantam EUR 500 000 ekvivalentu latos, norādot informāciju par kārtējo gadu un diviem iepriek­šējiem kalendāra gadiem:

16.1. komersants iesniedz Latvijas Garantiju aģentūrā deklarāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaiti un piešķiršanas kārtību un de minimis uzskaites veidlapu paraugiem, ja atbalsts saņemts saskaņā ar Komisijas Regulu Nr.1998/2006;

16.2. komersants iesniedz Latvijas Garantiju aģentūrā deklarāciju saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu, ja atbalsts saņemts šo noteikumu ietvaros vai citu tādu atbalsta programmu ietvaros, kuru Eiropas Komisija apstiprinājusi kā īpašu ekonomiskās krīzes situācijas jaunu atbalsta pasākumu ar maksimāli pieļaujamo atbalsta apmēru vienam komersantam EUR 500 000 ekvivalentu latos.

17. Latvijas Garantiju aģentūra pārbauda, vai atbalsta kopējā summa, ko komersants saņēmis laikposmā no 2008.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.decembrim atbilstoši Komisijas Regulai Nr.1998/2006, šiem noteikumiem un citu tādu atbalsta programmu ietvaros, kuru Eiropas Komisija apstiprinājusi kā īpašu ekonomiskās krīzes situācijas jaunu atbalsta pasākumu ar maksimāli pieļaujamo atbalsta apmēru vienam komersantam EUR 500 000 ekvivalentu latos, nepārsniegs EUR 500 000.

18. Noteikumu ietvaros saņemto atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām nedrīkst summēt ar atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas Regulu Nr.1998/2006.

19. Atbalstu drīkst summēt ar valsts atbalstu par vienām un tām pašām izmaksām, ja šādas kumulācijas rezultātā atbalsta intensitāte nepārsniedz Komisijas Regulā Nr.800/2008 vai Eiropas Komisijas apstiprinātajā atbalsta programmā, vai individuālajā atbalsta projektā noteikto maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti. 

VI. Atbalsta uzskaite

20. Latvijas Garantiju aģentūra nodrošina uzskaiti par šo noteikumu ietvaros sniegto atbalstu, tai skaitā informāciju, kas apliecina, ka atbalstu saskaņā ar šiem noteikumiem nav saņēmuši komersanti, kas atbilst šo noteikumu 5.3., 5.4. un 5.5.apakš­punktā minētajiem nosacījumiem. Minēto uzskaiti Latvijas Garantiju aģentūra uzglabā 10 gadus un pēc pieprasījuma iesniedz Eiropas Komisijai.

21. Atbalsta uzskaiti veic saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikumu.

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs V.Dombrovskis

Ekonomikas ministrs A.Kampars

 

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 2.aprīli.


 

 

1.pielikums

Ministru kabineta

2009.gada 24.marta noteikumiem Nr.269

Gada prēmijas likmes

Kredītu kvalitāte

Reitingu aģentūras “Standard and Poor’s” reitings

Reitingu aģentūras
Fitch” reitings

Reitingu aģentūras “Moody’s” reitings

Gada prēmijas likme (gada drošās zonas prēmijas likme)

nodrošinājuma līmenis*

augsts

parasts

zems

Visaugstākā kvalitāte

AAA

AAA

Aaa

0,2 % (0,4 %)

0,2 % (0,4 %)

0,2 % (0,4 %)

Ļoti augsta maksātspēja

AA +

AA

AA –

AA +

AA

AA –

Aa 1

Aa 2

Aa 3

0,2 % (0,4 %)

0,2 % (0,4 %)

0,2 % (0,4 %)

Augsta maksātspēja

A +

A

A –

A +

A

A –

A 1

A 2

A 3

0,2 % (0,4 %)

0,25 % (0,55 %)

0,25 % (0,55 %)

Pietiekama maksātspēja

BBB +

BBB

BBB –

BBB +

BBB

BBB –

Baa 1

Baa 2

Baa 3

0,25 % (0,55 %)

0,3 % (0,8 %)

0,3 % (0,8 %)

Maksātspēja jutīgi reaģē uz nelabvēlīgiem apstākļiem

BB +

BB

BB +

BB

Ba 1

Ba 2

0,3 % (0,8 %)

0,7 %
(2 %)

0,7 %
(2 %)

BB –

B +

BB –

B +

Ba 3

B 1

0,7 %
(2 %)

1,2 % (3,8 %)

1,2 % (3,8 %)

Maksātspēju varētu mazināt nelabvēlīgi apstākļi

B

B –

B

B –

B 2

B 3

0,7 %
(2 %)

1,2 % (3,8 %)

2 %
(6,3 %)

Maksātspēja ir atkarīga no labvēlīgu apstākļu noturīguma

CCC +

CCC

CCC –

CC

CCC +

CCC

CCC –

CC

C

Caa 1

Caa 2

Caa 3

1,2 % (3,8 %)

2 %
(6,3 %)

3 %
(9,8 %)

Netiek pildītas vai gandrīz netiek pildītas saistības

SD

D

DDD

DD

D

Ca

C

 

Piezīme.

* Augsts nodrošinājuma līmenis – zaudējumi saistību neizpildes gadījumā ir 30 % vai mazāki. Parasts nodrošinājuma līmenis – zaudējumi saistību neizpildes gadījumā ir no 31 % līdz 59 %. Zems nodrošinājuma līmenis – zaudējumi saistību neizpildes gadījumā ir lielāki par 60 %. Jaundibinātiem komersantiem gada drošās zonas prēmijas likme ir 3,8 %, bet ne zemāka par drošās zonas prēmijas likmi, ko piemēro mātes komersantam (komersantiem).

Ekonomikas ministrs A.Kampars


 

2.pielikums

Ministru kabineta

2009.gada 24.marta noteikumiem Nr.269

Uzskaites veidlapa par saņemto atbalstu saskaņā ar atbalsta programmām, kuras Eiropas Komisija apstiprinājusi kā īpašas ekonomiskās krīzes situācijas atbalsta programmas ar maksimāli pieļaujamo atbalsta apmēru vienam komersantam EUR 500 000 ekvivalentu latos

KN269P2.JPG (78084 bytes)

Ekonomikas ministrs A.Kampars


 

3.pielikums

Ministru kabineta

2009.gada 24.marta noteikumiem Nr.269

Uzskaites veidlapa atbalsta piešķiršanai, kuru Eiropas Komisija ir apstiprinājusi kā īpašas ekonomiskās krīzes situācijas atbalstu ar maksimāli pieļaujamo atbalsta apmēru vienam komersantam EUR 500 000 ekvivalentu latos

KN269P3_PAGE_1.JPG (102194 bytes)

KN269P3_PAGE_2.JPG (35809 bytes)

Ekonomikas ministrs A.Kampars

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!