• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2009. gada 6. janvāra instrukcija Nr. 1 "Kārtība, kādā valsts budžeta iestādes sagatavo budžeta izpildes pārskatu, naudas plūsmas pārskatu un pārskatu par darbības finansiālajiem rezultātiem". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 10.01.2009., Nr. 5 https://www.vestnesis.lv/ta/id/186268

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.10

Noteikumi par valsts statistikas pārskatiem veselības aprūpes jomā

Vēl šajā numurā

10.01.2009., Nr. 5

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: instrukcija

Numurs: 1

Pieņemts: 06.01.2009.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta instrukcija Nr.1

Rīgā 2009.gada 6.janvārī (prot. Nr.1 10.§)

Kārtība, kādā valsts budžeta iestādes sagatavo budžeta izpildes pārskatu, naudas plūsmas pārskatu un pārskatu par darbības finansiālajiem rezultātiem

Izdota saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 13.novembra noteikumu Nr.749
“Noteikumi par valsts budžeta iestāžu un pašvaldību gada pārskatu
sagatavošanas kārtību” 59.8., 61.6. un 75.14.1.apakšpunktu

 

I. Vispārīgais jautājums

1. Instrukcija nosaka kārtību, kādā valsts budžeta iestādes (turpmāk – budžeta iestādes) sagatavo gada pārskatu par budžeta izpildi, naudas plūsmas pārskatu un pārskatu par darbības finansiālajiem rezultātiem.

II. Pārskata par budžeta izpildi sagatavošana

2. Sagatavojot gada pārskatu par budžeta izpildi, budžeta iestādes aizpilda Ministru kabineta 2007.gada 13.novembra noteikumu Nr.749 “Noteikumi par valsts budžeta iestāžu un pašvaldību gada pārskatu sagatavošanas kārtību” 18.pielikumā ietverto veidlapu Nr.2 “Pārskats par budžeta izpildi” (turpmāk – veidlapa Nr.2).

3. Aizpildot veidlapas Nr.2 aili “Likums/plāns gadam”, datus norāda atbilstoši likumam par valsts budžetu kārtējam gadam tajā noteikto rādītāju apjomā par budžeta iestādi kopā un sadalījumā pa programmām un apakšpro­grammām.

4. Aizpildot veidlapas Nr.2 aili “Plāns tāmē gadam”, iekļauj rādītājus pilnā apjomā atbilstoši budžeta ieņēmumu un izdevumu ekonomiskajām katego­rijām un finansēšanas daļā atbilstoši normatīvajos aktos budžeta jomā noteiktajai klasifikācijai. Iestādes ieņēmumi un izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz tāmē apstiprinātos plānotos ieņēmumu un izdevumu (atbilstoši ekonomiskajām kategorijām) apjomus.

5. Aizpildot veidlapu Nr.2 par budžeta veidu “Ziedojumi un dāvinājumi” un “Citu budžetu līdzekļi”, neaizpilda aili “Likums/plāns gadam”.

6. Aizpildot veidlapu Nr.2 par budžeta veidu “Citu budžetu līdzekļi”, rindā “Cita informācija” norāda informāciju par institūciju, no kuras saņemti līdzekļi, – datumu, rīkojuma numuru, ministriju un budžeta programmu.

7. Veidlapu Nr.2 sagatavo kā:

7.1. ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes konsolidēto pārskatu (veidlapas Nr.2 rindā “Ministrijas, centrālās valsts budžeta iestādes, pašvaldības nosaukums” norāda attiecīgās ministrijas vai iestādes nosaukumu – “X ministrijas konsolidētais pārskats”);

7.2. pārskatu par konsolidācijas posteņiem (veidlapas Nr.2 rindā “Ministrijas, centrālās valsts budžeta iestādes, pašvaldības nosaukums” norāda attiecīgās ministrijas vai iestādes nosaukumu – “X ministrijas konsolidācijas posteņi”);

7.3. budžeta iestādes kopsavilkuma pārskatu atbilstoši likumā par valsts budžetu kārtējam gadam noteiktajai struktūrai;

7.4. programmas un apakšprogrammas izpildi atbilstoši likumā par valsts budžetu kārtējam gadam noteiktajai struktūrai.

8. Dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem, kas saņemta kā apropriācija no valsts budžeta, norāda veidlapas Nr.2 ieņēmumu daļā atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijas 7.grupai klasifikācijas kodā 21.7.0.0, bet finansēšanas daļā – budžeta finansēšanas klasifikācijas kodā F22010010 “Pieprasījuma noguldījums” kā palielinājumu ar mīnusa (-) zīmi. Budžeta iestādes pārskata gada beigās sniedz papildinformāciju par neizmantoto valsts budžeta dotāciju “Slēgtie budžeta asignējumi”.

9. Budžeta iestādes naudas līdzekļu atlikumu iestādes kasē un naudu ceļā (pārskatam pievieno darījumu apliecinošu dokumentu par skaidras naudas iemaksu budžeta iestādes norēķinu kontā gada pēdējā dienā) norāda:

9.1. ieņēmumu daļā budžeta ieņēmumu klasifikācijas grupas “Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi” sastāvā;

9.2. finansēšanas daļā budžeta finansēšanas klasifikācijas kodā F21010010 “Naudas līdzekļu palielinājums” ar mīnusa (-) zīmi;

9.3. papildinformācijā par naudas līdzekļu atlikumu gada beigās no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem.

10. Ailē “Budžeta izpilde – pārskata periodā – pavisam” norādītos datus saskaņo ar datiem, kas norādīti Valsts kases kopsavilkumā par ieņēmumiem un veiktajiem izdevumiem ekonomiskās klasifikācijas, programmu un apakšpro­grammu griezumā, izņemot datus par naudas līdzekļu atlikumu iestādes kasē uz pārskata perioda beigām.

11. Veidlapā Nr.2 sniedz papildinformāciju par:

11.1. naudas līdzekļu atlikumu gada sākumā un gada beigās:

11.1.1. no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem;

11.1.2. no ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļiem un noguldīju­miem;

11.1.3. no naudas līdzekļiem akcijām un citas līdzdalības komersantu pašu kapitālā;

11.1.4. no naudas līdzekļiem aizdevumiem;

11.2. slēgtiem budžeta asignējumiem par pārskata gadā neizlietoto dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un neizmantotajiem līdzekļiem no Finanšu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas “Līdzekļi neparedzētiem gadīju­miem”, norādot to kā negatīvu skaitli, tai skaitā:

11.2.1. no Eiropas Savienības politiku instrumentu un citas ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu piešķirtajiem asignējumiem;

11.2.2. no pārējiem vispārējā kārtībā piešķirtajiem asignējumiem.

12. Naudas līdzekļu atlikumu no ziedojumiem un dāvinājumiem pārskata gada sākumā un beigās norāda papildinformācijā pie maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem.

13. Ja likumā par valsts budžetu kārtējam gadam apstiprinātajām programmām Ministru kabinets par pasākuma izpildītāju noteicis konkrētu budžeta iestādi, attiecīgā iestāde, aizpildot veidlapu Nr.2, rindā “Budžeta veids” norāda “Pamatbudžets”. Programmas informāciju neiekļauj budžeta iestādes veidlapas Nr.2 kopsavilkumā atbilstoši šīs instrukcijas 7.3.apakšpunktam, bet norāda veidlapā Nr.2 pa konsolidācijas posteņiem atbilstoši šīs instrukcijas 7.2.apakš­punktam.

14. Ja likumā par valsts budžetu kārtējam gadam apstiprinātajām programmām nav noteikts izpildītājs un ar Ministru kabineta rīkojumu gada laikā pilnībā nav sadalīti apropriācijas kārtībā valsts budžeta līdzekļi, aili “Likums/plāns gadam” aizpilda budžeta iestāde, kas atbildīga par līdzekļu sadalīšanu, un programmas informāciju norāda veidlapā Nr.2 pa konsolidācijas posteņiem un konsolidētajā pārskatā atbilstoši šīs instrukcijas 7.2.apakšpunktam.

15. Aizpildot veidlapu Nr.2 par programmu vai apakšprogrammu par Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem vai citiem ārvalstu finanšu palīdzības pasākumiem, rindā “Budžeta veids” norāda “Pamatbudžets”, ievērojot šādus nosacījumus:

15.1. budžeta iestāde, kurai noteiktas vadošās iestādes funkcijas projektu ieviešanā, neaizpilda aili “Izpilde pēc uzkrāšanas principa” par citām budžeta iestādēm piešķirtajiem līdzekļiem;

15.2. budžeta iestāde, kas saņem šos līdzekļus, aizpildot rindu “Budžeta veids”, norāda “Citu budžetu līdzekļi” saskaņā ar šīs instrukcijas 19.punktu.

16. Datus par iepriekšējo gadu valsts budžeta programmām (apakšpro­grammām), kas nav iekļautas likumā par valsts budžetu kārtējam gadam, pēc uzkrāšanas principa norāda programmā (apakšprogrammā), no kuras finansē iestādes pamatdarbību pārskata gadā.

17. Budžeta veidu “Citu budžetu līdzekļi” klasificē atbilstoši šādam iedalījumam:

17.1. līdzekļi, kas piešķirti ar Ministru kabineta rīkojumu (norāda rīkojuma numuru un datumu);

17.2. līdzekļi, kas piešķirti, pamatojoties uz finansēšanas plānu (norāda citas nozares ministriju un programmu, no kuras saņemti līdzekļi);

17.3. no valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu budžeta izpilde;

17.4. pārējie citu budžetu līdzekļi.

18. Budžeta iestādes, kurām saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumiem piešķirti līdzekļi no valsts īpašuma objektu privatizācijas, attiecīgos līdzekļus norāda:

18.1. ieņēmumu daļā atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijas kodam 12.3.1.0 “Ieņēmumi no privatizācijas”;

18.2. finansēšanas daļā atbilstoši budžeta finansēšanas klasifikācijas kodam F21010010 “Naudas līdzekļu palielinājums” ar mīnusa (-) zīmi;

18.3. izdevumu daļā saskaņā ar budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (turpmāk – budžeta izdevumu klasifikācija);

18.4. ailē “Budžeta izpilde – pārskata periodā – pavisam” norādītos datus saskaņo ar datiem, kas norādīti Valsts kases kopsavilkumā par kases ieņēmu­miem un veiktajiem izdevumiem ekonomiskās klasifikācijas, programmu un apakšprogrammu griezumā.

19. No citām budžeta iestādēm apropriācijas kārtībā saņemtos budžeta līdzekļus saskaņā ar finansēšanas plānu norāda:

19.1. ieņēmumu daļā atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijai;

19.2. izdevumu daļā saskaņā ar budžeta izdevumu klasifikāciju;

19.3. finansēšanas daļā atbilstoši budžeta finansēšanas klasifikācijai kodā F22010010 “Pieprasījuma noguldījuma veikšana” ar mīnusa (-) zīmi.

20. No valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, aizpildot veidlapu Nr.2 par budžeta veidu “Citu budžetu līdzekļi”, datus norāda pilnā apjomā:

20.1. ieņēmumu daļā atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijai;

20.2. izdevumu daļā saskaņā ar budžeta izdevumu klasifikāciju;

20.3. finansēšanas daļā atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai klasifikā­cijai.

21. Pārējos citu budžetu līdzekļus norāda:

21.1. ieņēmumu daļā atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijai;

21.2. izdevumu daļā saskaņā ar budžeta izdevumu klasifikāciju;

21.3. finansēšanas daļā atbilstoši budžeta finansēšanas klasifikācijai kodā F22010010 “Pieprasījuma noguldījuma veikšana” ar mīnusa (-) zīmi.

22. Veidlapas Nr.2 ailē “Izpilde pēc uzkrāšanas principa” norāda grāmat­vedības kontu plāna sestajā, septītajā un astotajā grupā norādītos datus.

III. Konsolidētā pārskata par budžeta izpildi sagatavošana

23. Sagatavojot konsolidēto pārskatu par budžeta izpildi atbilstoši šīs instrukcijas 7.1.apakšpunktam, lieto šādus konsolidācijas veidus:

23.1. summēšana – pārskatu apvienošana, summējot no budžeta zemākā līmeņa uz augstāko pa visiem norādītajiem posteņiem atbilstoši šīs instrukcijas 7.3.apakš­punktā minētajam pārskatam;

23.2. savstarpējo darījumu (pēc naudas plūsmas principa, pēc uzkrāšanas principa) izslēgšana atbilstoši šīs instrukcijas 7.2.apakšpunktā minētajam pārskatam:

23.2.1. darījumi (pēc naudas plūsmas principa, pēc uzkrāšanas principa), kas veikti starp konsolidācijā iesaistītajām iestādēm. Darījumus izslēdz, ievērojot mazākuma principu, tas ir, izslēdz savstarpēji ekonomiski atbilstošo pozīciju mazākās vērtības;

23.2.2. ja centrālajai iestādei ir noteikta vadošās iestādes funkcija projektu ieviešanā vai ar Ministru kabineta rīkojumu noteikts apropriācijas izlietojums un apstiprināts pasākumu finansēšanas plāns, izslēdz darījumus par citas budžeta iestādes budžeta izpildi pārskata periodā pēc naudas plūsmas principa;

23.3. ja likumā par valsts budžetu kārtējam gadam apstiprinātajām programmām Ministru kabinets par pasākuma izpildītāju noteicis konkrētu budžeta iestādi, šos darījumus iekļauj veidlapas Nr.2 naudas plūsmā atbilstoši šīs instrukcijas 13. un 14.punktam.

IV. Naudas plūsmas pārskata sagatavošana

24. Sagatavojot gada pārskatu par naudas plūsmu, aizpilda Ministru kabineta 2007.gada 13.novembra noteikumu Nr.749 “Noteikumi par valsts budžeta iestāžu un pašvaldību gada pārskatu sagatavošanas kārtību” 4.pielikumā ietverto veidlapu Nr.2-NP “Naudas plūsmas pārskats” (turpmāk – veidlapa Nr.2-NP).

25. Naudas plūsmu norāda, lietojot tiešo metodi, tas ir, norādot bruto saņemtās un samaksātās naudas līdzekļu summas sadalījumā pa budžeta veidiem. Naudas līdzekļu atlikumā perioda beigās neiekļauj datus par citu budžeta līdzekļu konta atlikumiem, kas uz laiku atrodas iestādes rīcībā. Dati ir vienādi ar konsolidētās veidlapas Nr.2 ailē “Budžeta izpilde pārskata periodā pavisam” norādītajiem datiem.

26. Postenī A1 “Ieņēmumi no pamatdarbības” norāda:

26.1. nodokļu ieņēmumus (sociālās apdrošināšanas iemaksas) atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijas grupai 1.0.;

26.2. nenodokļu ieņēmumus atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijas grupai 2.0.;

26.3. maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijas grupai 3.0.;

26.4. ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumus atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijas grupai 4.0.;

26.5. naudas līdzekļus, kuri saņemti kā transferti atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijas grupai 5.0. (transferti starp valsts struktūrām, izņemot komersantus; transferti starp padotības iestādēm; transferti starp pašvaldību struktūrām, izņemot komersantus; transferti starp vispārējās valdības struktūrām, izņemot komersantus);

26.6. ziedojumus un dāvinājumus atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikā­cijas grupai 6.0.;

26.7. citus ieņēmumus (iepriekš neklasificētos).

27. Postenī A2 “Izdevumi no pamatdarbības” norāda:

27.1. darba samaksu atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodam 1100;

27.2. darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas, sociāla rakstura pabalstus un kompensācijas atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodam 1200;

27.3. komandējumu un dienesta braucienu izdevumus atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodam 2100;

27.4. pakalpojumu izdevumus atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodam 2200, 2712 vai 2800;

27.5. krājumu, materiālu, preču un grāmatu iegādes izdevumus atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodam 2300, 2400 vai 2711;

27.6. nodokļu maksājumus atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodam 2500;

27.7. subsīdijas, dotācijas un sociālos pabalstus atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodam 3000, 6000, 7700 vai 7600;

27.8. procentu izdevumus atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodam 4000  (ja tie neattiecas uz ieguldījumu darbību vai finansēšanas darbību);

27.9. transfertus (ar apropriāciju no pamatbudžeta uz speciālo budžetu, no pamatbudžeta uz pamatbudžetu, no valsts budžeta uz pašvaldību budžetiem, no speciālā budžeta uz pašvaldību budžetiem) atbilstoši budžeta izdevumu klasifi­kācijas kodam 7000 vai 9000, izņemot šīs instrukcijas 27.7.apakšpunktā minētos izdevumus:

27.9.1. uzturēšanas izdevumus atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodam 7000 (transferti starp valsts struktūrām, izņemot komersantus; transferti starp padotības iestādēm; transferti starp pašvaldību struktūrām, izņemot komer­santus; transferti starp vispārējās valdības struktūrām, izņemot komersantus);

27.9.2. kapitālos izdevumus atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodam 9000 (transferti starp valsts struktūrām, izņemot komersantus; transferti starp padotības iestādēm; transferti starp pašvaldību struktūrām, izņemot komer­santus; transferti starp vispārējās valdības struktūrām, izņemot komersantus);

27.10. citus pamatdarbības izdevumus (iepriekš neklasificētos).

28. Postenī B1 “Ieņēmumi no ieguldījumu darbības” norāda:

28.1. nemateriālo ieguldījumu pārdošanas ieņēmumus atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijas grupai 2.0.;

28.2. pamatlīdzekļu pārdošanas ieņēmumus atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijas grupai 2.0.;

28.3. akciju un vērtspapīru pārdošanas ieņēmumus atbilstoši budžeta finansēšanas klasifikācijas kodam F500000;

28.4. citu ieguldījumu darbības ieņēmumus.

29. Postenī B2 “Izdevumi no ieguldījumu darbības” norāda:

29.1. nemateriālo ieguldījumu iegādes izdevumus atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodam 5100;

29.2. nemateriālo ieguldījumu izveidošanas izdevumus atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodam 5100;

29.3. pamatlīdzekļu iegādes izdevumus atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodam 5200 vai 5800;

29.4. pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigtās celtniecības izdevumus atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodam 5200 vai 5800;

29.5. akciju un vērtspapīru iegādes izdevumus atbilstoši budžeta finansē­šanas klasifikācijas kodam F30010000 vai F50010000;

29.6. citus izdevumus (iepriekš neklasificētos, tai skaitā procentu izdevu­mus atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodam 4000, ja tie neattiecas uz pamatdarbību vai uz finansēšanas darbību).

30. Postenī C1 “Ieņēmumi no finansēšanas darbības” norāda:

30.1. pašu emitēto akciju pārdošanas ieņēmumus atbilstoši budžeta finansēšanas klasifikācijas kodam F30320010;

30.2. saņemtās aizdevumu atmaksas atbilstoši budžeta finansēšanas klasifikācijas kodam F40110020, F40210020 vai F40310020;

30.3. saņemtos aizņēmumus atbilstoši budžeta finansēšanas klasifikācijas kodam F40320010 vai F40120010;

30.4. citus ienākumus no finanšu darbības (iepriekš neklasificētos).

31. Postenī C2 “Izdevumi no finansēšanas darbības” norāda:

31.1. pašu emitēto akciju iegādes izdevumus atbilstoši budžeta finansēšanas klasifikācijas kodam F30120000;

31.2. aizdevumu izsniegšanu (normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā) atbilstoši budžeta finansēšanas klasifikācijas kodam F40110010, F40210010 vai F40310010;

31.3. aizņēmumu atmaksu atbilstoši budžeta finansēšanas klasifikācijas kodam F40120020, F40320020 vai F40220020;

31.4. citus izdevumus no finanšu darbības (iepriekš neklasificētos, tai skaitā procentu izdevumus atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodam 4000, ja tie neattiecas uz pamatdarbību vai uz ieguldījumu darbību).

32. Informāciju, kas norādīta veidlapas Nr.2-NP ar naudas plūsmu saistītajās ailēs – citi ieņēmumi vai izdevumi no pamatdarbības, ieguldījumu darbības un finanšu darbības –, skaidro veidlapas Nr.2-NP pielikumā.

33. Postenī D1 “Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem” norādītie dati atbilst veidlapas Nr.2 ieņēmumu daļas 7.grupā klasifikācijas kodā 21.7.0.0 norādītajiem datiem. Saņemto dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem veidlapā Nr.2-NP norāda pilnā apjomā.

34. Postenī D2 “Slēgtie asignējumi” norāda pārskata gadā neizlietoto dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un neizmantotos līdzekļus no Finanšu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas “Līdzekļi neparedzētiem gadīju­miem” kā negatīvu skaitli.

35. Ārvalstu valūtas kursu svārstību ietekmi uz naudas līdzekļiem norāda veidlapas Nr.2-NP V sadaļā “Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts (+,-)”.

36. Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumā perioda sākumā (NL1.) norāda naudas līdzekļus Valsts kases kontos, norēķinu kontos un budžeta iestādes kasē, kā arī naudu ceļā. Minētie dati atbilst:

36.1. veidlapas Nr.2 kopsavilkumā sniegtajai papildinformācijai par naudas līdzekļu atlikumiem gada sākumā;

36.2. veidlapas Nr.1-1 “Naudas līdzekļu atlikumu izvietojums” ailē “Pārskata perioda sākumā” kontu grupā 2600 norādītajai informācijai.

37. Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumā perioda beigās (pēc asignējumu slēgšanas) (NL2.) norāda naudas līdzekļus Valsts kases kontos, norēķinu kontos un budžeta iestādes kasē, kā arī naudu ceļā. Minētie dati atbilst:

37.1. veidlapas Nr.2 kopsavilkumā sniegtajai papildinformācijai par naudas līdzekļu atlikumiem gada beigās;

37.2. veidlapas Nr.1-1 “Naudas līdzekļu atlikumu izvietojums” ailē “Pārskata perioda beigās” kontu grupā 2600 norādītajai informācijai.

V. Pārskata par darbības finansiālajiem rezultātiem sagatavošana

38. Sagatavojot gada pārskatu par darbības finansiālajiem rezultātiem, budžeta iestāde aizpilda Ministru kabineta 2007.gada 13.novembra noteikumu Nr.749 “Noteikumi par valsts budžeta iestāžu un pašvaldību gada pārskatu sagatavošanas kārtību” 2.pielikumā ietverto veidlapu Nr.4-3 “Pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem” (turpmāk – veidlapa Nr.4-3).

39. Veidlapā Nr.4-3 norāda datus saskaņā ar uzkrāšanas principu.

40. Veidlapas Nr.4-3 ailē “Posteņa nosaukums” datus grupē šādi:

40.1. ieņēmumi un izdevumi no pamatdarbības;

40.2. finanšu ieņēmumi un izdevumi (akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, parāda vērtspapīru pārdošana vai iegāde, pārvērtēšanas rezerves samazinājums vai palielinājums, valūtas kursa svārstības, pamatlīdzekļu pārdošana, ja tā nav iestādes pamatdarbība);

40.3. ārkārtas ieņēmumi un izdevumi (norāda līdzekļus neparedzētiem gadījumiem, kas atbilstoši likumam par valsts budžetu kārtējam gadam nav budžeta iestādes pamatbudžetā).

41. Veidlapas Nr.4-3 ailē “Pārskata periods”:

41.1. ailes “Pamatbudžets” dati ir vienādi ar konsolidētās veidlapas Nr.2 rindas “Budžeta veids” – “Pamatbudžets” ailē “Izpilde pēc uzkrāšanas principa” norādītajiem datiem;

41.2. ailes “Speciālais budžets” dati ir vienādi ar konsolidētās veidlapas Nr.2 rindas “Budžeta veids” – “Speciālais budžets” ailē “Izpilde pēc uzkrāšanas principa” norādītajiem datiem;

41.3. ailes “Ziedojumi un dāvinājumi” dati ir vienādi ar konsolidētās veidlapas Nr.2 rindas “Budžeta veids” – “Ziedojumi un dāvinājumi” ailē “Izpilde pēc uzkrāšanas principa” norādītajiem datiem;

41.4. ailē “Citi budžeti” datus samazina par no valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu datiem, kas norādīti konsolidētajā veidlapā Nr.2 rindas “Budžeta veids” – “Citu budžetu līdzekļi” ailē “Izpilde pēc uzkrāšanas principa”.

42. Postenī A1 “Ieņēmumi no pamatdarbības” norāda:

42.1. nodokļu ieņēmumus (sociālās apdrošināšanas iemaksas) atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijas grupai 1.0.;

42.2. nenodokļu ieņēmumus atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijas grupai 2.0.;

42.3. maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijas grupai 3.0., izņemot valūtas kursa svārstības;

42.4. ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumus atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijas grupai 4.0., izņemot valūtas kursa svārstības;

42.5. transfertus atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijas grupai 5.0. (transferti starp valsts struktūrām, izņemot komersantus; transferti starp pašval­dību struktūrām, izņemot komersantus; transferti starp padotības iestādēm; transferti starp vispārējās valdības struktūrām, izņemot komersantus);

42.6. ziedojumus un dāvinājumus atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijas grupai 6.0., izņemot valūtas kursa svārstības;

42.7. dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijas kodam 21.7.0.0 mīnus neizmantotā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem “Slēgtie budžeta asignējumi”;

42.8. citus ieņēmumus no pamatdarbības (inventarizācijā konstatēto pārpalikumu, ieņēmumus no nedrošo debitoru parādu un avansu maksājumu uzkrājumu samazinājuma, nefinanšu aktīvu sākotnējo atzīšanu un citus ar iestādes darbību saistītos ieņēmumus).

43. Postenī A2 “Izdevumi no pamatdarbības” norāda:

43.1. darba samaksu atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodam 1100;

43.2. darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas, sociāla rakstura pabalstus un kompensācijas atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodam 1200;

43.3. komandējumu un dienesta braucienu izdevumus atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodam 2100;

43.4. pakalpojumu izdevumus atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodam 2200, 2712 vai 2800;

43.5. krājumu, materiālu, preču un grāmatu iegādes izmaksas atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodam 2300, 2400 vai 2711;

43.6. nodokļu maksājumus atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodam 2500;

43.7. subsīdijas, dotācijas un sociālos pabalstus atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodam 3000, 6000, 7700 vai 7600;

43.8. procentu izdevumus atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodam 4000;

43.9. transfertus (transferti starp valsts struktūrām, izņemot komersantus; transferti starp padotības iestādēm; transferti starp pašvaldību struktūrām, izņemot komersantus; transferti starp vispārējās valdības struktūrām, izņemot komersantus) atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodam 7000 vai 9000, izņemot šīs instrukcijas 43.7.apakšpunktā minētos izdevumus;

43.10. nolietojuma un amortizācijas izmaksas atbilstoši pārskata periodā aprēķinātajam nolietojumam vai amortizācijai, tai skaitā korekcijas;

43.11. citus izdevumus no pamatdarbības – inventarizācijās konstatētos iztrūkumus, izdevumus debitoru prasību un aizdevumu dzēšanas norakstīšanai, izdevumus nedrošo debitoru parādu un avansu maksājumu uzkrājumu veidošanai, vērtības norakstīšanai, izslēdzot aktīvus no uzskaites, un citus ar iestādes pamatdarbību saistītos izdevumus.

44. Postenī B1 “Finanšu ieņēmumi” norāda:

44.1. uzkrājumu nedrošajiem aizdevumiem samazinājumu – atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijas grupai 2.0. kodā 8.9.2.0;

44.2. ieņēmumus no kapitālsabiedrības kapitāla daļu un vērtspapīru pārvērtēšanas – atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijas grupai 2.0. kodā 8.1.0.0;

44.3. ieņēmumus no valūtas kursa svārstībām – kodā 21.1.1.0, 21.3.1.0 un 23.1.1.0;

44.4. citus ieņēmumus no finanšu darbības.

45. Postenī B2 “Finanšu izdevumi” norāda:

45.1. kapitālsabiedrību akciju un vērtspapīru iegādi;

45.2. ilgtermiņa finanšu ieguldījumu pārvērtēšanas izdevumus atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodam 5000;

45.3. izdevumus no valūtas kursa svārstībām – atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodam 8000;

45.4. uzkrājumu veidošanu nedrošiem aizdevumiem;

45.5. citus izdevumus no finanšu darbības.

46. Postenī B3 “Ieņēmumi (+) vai izdevumi (-) no pamatlīdzekļu realizācijas” norāda neto rezultātu no nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu realizācijas.

VI. Noslēguma jautājums

47. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2008.gada 29.janvāra instrukciju Nr.3 “Kārtība, kādā valsts budžeta iestādes sagatavo budžeta izpildes pārskatu, naudas plūsmas pārskatu un pārskatu par darbības finansiālajiem rezultātiem” (Latvijas Vēstnesis, 2008, 19.nr.).

Ministru prezidents I.Godmanis

Finanšu ministrs A.Slakteris

Redakcijas piebilde: instrukcija stājas spēkā ar 2009.gada 11.janvāri.

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!