• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2008. gada 16. decembra noteikumi Nr. 1059 "Noteikumi par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 29.12.2008., Nr. 201 https://www.vestnesis.lv/ta/id/185789

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.1060

Metroloģijas un akreditācijas valsts aģentūras nolikums

Vēl šajā numurā

29.12.2008., Nr. 201

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 1059

Pieņemts: 16.12.2008.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.
Ministru kabineta noteikumi Nr.1059

Rīgā 2008.gada 16.decembrī (prot. Nr.93 83.§)
Noteikumi par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību
Izdoti saskaņā ar likuma “Par atbilstības novērtēšanu” 13.panta pirmo daļu
un Vides aizsardzības likuma 39.panta ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka:

1.1. nacionālās akreditācijas sistēmas darbību, kas ietver testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju, pārvaldības sistēmu, personāla un produktu ser­tificēšanas institūciju, inspicēšanas institūciju un vides verificētāju (turpmāk – atbilstības novērtēšanas institūcija) novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību;

1.2. kārtību, kādā izveido un uztur akreditēto atbilstības novērtēšanas institūciju sarakstu.
2. Metroloģijas un akreditācijas valsts aģentūras (turpmāk – aģentūra) struktūrvienība – Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs (turpmāk – birojs) Eiropas Savienības tiesību aktu izpratnē nacionālā līmenī darbojas kā nacionālā akreditācijas institūcija.
3. Birojs publicē aģentūras mājaslapā internetā Eiropas un starptautisko akreditācijas organizāciju dokumentu sarakstus, kurus piemēro šo noteikumu izpildei (turpmāk – piemērojamie dokumenti).
II. Nacionālās akreditācijas sistēmas darbība
4. Birojs novērtē, akreditē un uzrauga atbilstības novērtēšanas institūcijas saskaņā ar standartu LVS EN ISO/IEC 17011:2004 “Atbilstības novērtēšana. Vispārējās prasības akreditācijas institūcijām, kuras akreditē atbilstības novērtēšanas institūcijas” un sais­tošajiem piemērojamiem dokumentiem.

5. Birojs nereglamentētajā sfērā novērtē, akreditē un uzrauga:

5.1. inspicēšanas institūcijas atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17020:2005 “Galvenie kritēriji dažādu veidu institūcijām, kas veic inspicēšanu” un piemērojamiem dokumentiem;

5.2. pārvaldības sistēmu sertificēšanas institūcijas atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17021:2007 “Atbilstības novērtēšana. Prasības institūcijām, kas nodrošina pārvaldības sistēmu auditu un sertifikāciju” un piemērojamiem dokumentiem;

5.3. personāla sertificēšanas institūcijas atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17024:2005 “Atbilstības novērtēšana. Vispārīgās prasības personu sertificēšanas institūcijām” un piemērojamiem dokumentiem;

5.4. testēšanas un kalibrēšanas laboratorijas atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 “Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības” un piemērojamiem dokumentiem;

5.5. testēšanas laboratorijas, kas darbojas medicīnas jomā, atbilstoši standartam LVS EN ISO 15189:2008 “Medicīnas laboratorijas. Īpašās prasības kvalitātei un kompetencei” vai standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 “Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības” un piemērojamiem dokumentiem;

5.6. produktu sertificēšanas institūcijas atbilstoši standartam LVS EN 45011:2004 “Vispārīgās prasības institūcijām, kas nodarbojas ar produktu sertifikācijas sistēmām” un piemērojamiem dokumentiem;

5.7. vides verificētājus atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 19.marta Regulai (EK) Nr.761/2001, ar ko organizācijām atļauj brīvprātīgi piedalīties Kopienas vides vadības un audita sistēmā, un piemērojamiem dokumentiem.

6. Birojs atbilstības novērtēšanas institūcijas reglamentētajā sfērā novērtē, akreditē un uzrauga atbilstoši šo noteikumu 5.punktā minētajiem kritērijiem un normatīvajos aktos par atbilstības novērtēšanu noteiktajiem kritērijiem, kā arī saskaņā ar piemērojamiem dokumentiem.
III. Akreditācijas kārtība
7. Aģentūra, pamatojoties uz atbilstības novērtēšanas institūcijas iesniegumu par tās akreditāciju, slēdz ar atbilstības novērtēšanas institūciju līgumu. Līgumā nosaka novērtēšanas procedūras un pušu pienākumus atbilstoši šo noteikumu II nodaļā minētajām prasībām.
8. Birojs novērtē atsevišķi katra veida atbilstības novērtēšanas institūcijas saskaņā ar šo noteikumu 5. vai 6.punktā minētajām prasībām, ievērojot šādu akreditācijas secību:

8.1. atbilstības novērtēšanas institūcija sniedz birojam tā pieprasīto novērtēšanai nepieciešamo informāciju;

8.2. birojs:

8.2.1. norīko vērtētājus un ekspertus, kas ir kompetenti attiecīgajā vērtēšanas jomā;

8.2.2. analizē dokumentus pieteiktajā akreditācijas sfērā un novērtē atbilstības novērtēšanas institūciju, tai skaitā prasmes pārbaudes dažādās institūcijas darbības vietās;

8.2.3 pēc novērtēšanas vizītes sniedz atbilstības novērtēšanas institūcijai novērtēšanas pārskatu;

8.3. atbilstības novērtēšanas institūcija novērtēšanas pārskatā minētajā termiņā veic darbības, lai novērstu konstatētās neatbilstības.
9. Pamatojoties uz novērtēšanas rezultātiem, birojs pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

9.1. piešķirt akreditāciju, ja atbilstības novērtēšanas institūcija ir izpildījusi šo noteikumu 5. vai 6.punktā minēto normatīvo aktu prasības. Akreditāciju sākotnēji piešķir uz četriem gadiem, pēc atkārtotas akreditācijas procedūras akreditācijas termiņš ir pieci gadi;

9.2. nepiešķirt akreditāciju, ja atbilstības novērtēšanas institūcija nav izpildījusi šo noteikumu 5. vai 6.punktā minēto normatīvo aktu prasības;

9.3. saglabāt akreditāciju, ja akreditētā atbilstības novērtēšanas institūcija izpildījusi šo noteikumu 5. vai 6.punktā minēto normatīvo aktu prasības;

9.4. apturēt akreditāciju uz laiku līdz sešiem mēnešiem, ja akreditētajā atbilstības novērtēšanas institūcijā novērtēšanas laikā konstatētās neatbilstības nav tik būtiskas, lai atceltu akreditāciju visā akreditācijas sfērā vai tās daļā;

9.5. atcelt akreditāciju, ja akreditētā atbilstības novērtēšanas institūcija nav izpildījusi šo noteikumu 5. vai 6.punktā minēto normatīvo aktu prasības vai šo noteikumu 8.2.3.apakšpunktā minētajā pārskatā noteiktajā termiņā nav novērsusi novērtēšanas laikā konstatētās neatbilstības;

9.6. paplašināt akreditācijas sfēru, ja akreditētā atbilstības novērtēšanas institūcija ir izpildījusi šo noteikumu 5. vai 6.punktā minēto normatīvo aktu prasības papildus pieteiktajā akreditācijas sfērā;

9.7. sašaurināt akreditācijas sfēru, ja akreditētā atbilstības novērtēšanas institūcija nav izpildījusi šo noteikumu 5. vai 6.punktā minēto normatīvo aktu prasības attiecīgajā akreditācijas sfēras daļā.
10. Lēmumu par akreditācijas atcelšanu, apturēšanu vai sfēras sašaurinā­šanu pieņem arī tad, ja saņemts akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas attiecīgs iesniegums.
11. Lēmumu par akreditācijas apturēšanu vai atcelšanu aģentūra pieņem arī tad, ja akreditētā atbilstības novērtēšanas institūcija nepilda šo noteikumu 7.punktā minētā līguma nosacījumus.
12. Mēneša laikā pēc šo noteikumu 9.1., 9.6. un 9.7.apakšpunktā minēto lēmumu pieņemšanas birojs noformē akreditētās atbilstības novērtēšanas institūcijas akreditācijas apliecību un tās pielikumu.
13. Birojs:

13.1. izstrādā atbilstības novērtēšanas institūcijas novērtēšanas vizīšu plānu atkārtotai novērtēšanai un citām ar novērtēšanu saistītām darbībām, kas nepieciešamas, lai pastāvīgi uzraudzītu, kā akreditētās atbilstības novērtēšanas institūcijas izpilda akreditācijas prasības;

13.2. nosaka laika intervālus starp novērtēšanas vizītēm, kas nepārsniedz divus gadus;

13.3. plāno uzraudzības novērtēšanas vizītes, ņemot vērā citas uzraudzī­bas darbības;

13.4. var veikt ārpuskārtas novērtēšanu, ja saņemtas sūdzības par atbilstības novērtēšanas institūcijas darbību vai informācija par izmaiņām tās darbībā, kā arī ņemot vērā citas uzraudzības darbības;

13.5. glabā atbilstības novērtēšanas institūcijas novērtēšanas pārskatus un nodrošina to konfidencialitāti.
14. Testēšanas un kalibrēšanas laboratorijas piedalās prasmes pārbaudēs vai citās salīdzināšanas programmās.
15. Akreditētā atbilstības novērtēšanas institūcija uz atbilstības novērtēšanas institūcijas novērtēšanas rezultātiem lieto akreditācijas zīmi (pielikums).
16. Akreditācijas zīmi nedrīkst lietot, lai maldinātu. Tās lietošana nedrīkst būt pretrunā ar šo noteikumu 12.punktā minētajām prasībām.
17. Birojs reizi mēnesī rakstiski informē Vides pārraudzības valsts biroju par attiecīgajā pārskata mēnesī akreditētajiem vides verificētājiem un norāda šo noteikumu 18.punktā minēto informāciju.
IV. Akreditēto atbilstības novērtēšanas institūciju saraksta izveidošana un uzturēšana
18. Birojs izveido un uztur akreditēto atbilstības novērtēšanas institūciju sarakstu. Sarakstā ietver šādu informāciju:

18.1. atbilstības novērtēšanas institūcijas akreditācijas numurs;

18.2. atbilstības novērtēšanas institūcijas nosaukums, juridiskā adrese un faktiskās darbības vietas adrese;

18.3. atbilstības novērtēšanas institūcijas akreditācijas sfēra;

18.4. akreditācijas apliecības derīguma termiņš;

18.5. akreditācijas apturēšanas termiņš šo noteikumu 9.4.apakšpunktā minētajos gadījumos.
19. Birojs aktualizē akreditēto atbilstības novērtēšanas institūciju sarakstā ietverto informāciju par akreditētajām atbilstības novērtēšanas institūcijām. Saraksts pieejams aģentūras mājaslapā internetā.
V. Noslēguma jautājumi
20. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2008.gada 11.februāra noteikumus Nr.96 “Noteikumi par atbilstības novērtēšanas institūciju akreditāciju un uzraudzību” (Latvijas Vēstnesis, 2008, 26.nr.).
21. Noteikumi stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.
Ministru prezidents I.Godmanis

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
Pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 16.decembra noteikumiem Nr.1059
Akreditācijas zīme

1. Akreditācijas logo:

1.1. izmēri (ieteicami A4 formāta lapai) – augstums 10 mm, platums 15 mm;

1.2. viena no šādām krāsām:

1.2.1. melna;

1.2.2. tumši zilas un gaiši zilas krāsas salikums:

1.2.2.1. T burts un zvaigznes – Pantone 5415C krāsu skalā;

1.2.2.2. pārējā logo daļa – Pantone 654C krāsu skalā.

2. Atbilstības novērtēšanas institūcijas akreditācijas numuru veido:

2.1. X – attiecīgs atbilstības novērtēšanas institūcijas apzīmējums:

2.1.1. T – testēšanas laboratorijai;

2.1.2. K – kalibrēšanas laboratorijai;

2.1.3. S1 – produktu sertificēšanas institūcijai;

2.1.4. S2 – pārvaldības sistēmu sertificēšanas institūcijai;

2.1.5. S3 – personāla sertificēšanas institūcijai;

2.1.6. I – inspicēšanas institūcijai;

2.1.7. LV–V – vides verificētājam;

2.1.8. M – medicīnas laboratorijai;

2.2. YYYY – akreditētās atbilstības novērtēšanas institūcijas numurs.

Ekonomikas ministrs K.Gerhards

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!