• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2008. gada 3. decembra rīkojums Nr. 765 "Grozījumi ilgtermiņa politikas pamatnostādnēs "Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas 2006.–2015.gadam. Nacionāla valsts"". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 5.12.2008., Nr. 190 https://www.vestnesis.lv/ta/id/184794

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta rīkojums Nr.766

Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 7.septembra rīkojumā Nr.574 "Par Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2007.–2013.gadam ekspertu foruma izveidi"

Vēl šajā numurā

05.12.2008., Nr. 190

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: rīkojums

Numurs: 765

Pieņemts: 03.12.2008.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta rīkojums Nr.765

Rīgā 2008.gada 3.decembrī (prot. Nr.86 23.§)

Grozījumi ilgtermiņa politikas pamatnostādnēs “Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas 2006.–2015.gadam. Nacionāla valsts”

 

Izdarīt ilgtermiņa politikas pamatnostādnēs “Valsts kultūrpolitikas vadlī­nijas 2006.–2015.gadam. Nacionāla valsts” (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.264) šādus grozījumus:

1. Aizstāt pamatnostādņu tekstā vārdus “Koncepcija par nemateriālā kultūras mantojuma reģistru” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Koncepcija par Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu” (attiecīgā locījumā).

2. Aizstāt pamatnostādņu tekstā vārdus “Valsts ārējās kultūrpolitikas pro­gramma” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Koncepcija par ārējās kultūrpolitikas veidošanas organizatorisko sistēmu” (attiecīgā locījumā).

3. Aizstāt pamatnostādņu tekstā vārdus “Koncepcija par kultūras namu darbības attīstību” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Kultūras centru darbības attīstības programma” (attiecīgā locījumā).

4. Aizstāt pamatnostādņu tekstā vārdus “radošās industrijas” ar vārdiem “radošā industrija” (attiecīgā locījumā).

5. Izteikt III nodaļas 3.1.4.punkta ceturto rindkopu šādā redakcijā:

“Pirmās desmitgades kultūrpolitikas izvērtējums kopumā liek secināt, ka kultūrpolitikā dominējusi esošās situācijas saglabāšanas pozīcija. Ņemot vērā budžeta iespējas, kas vienmēr ir bijušas krietni mazākas nekā vajadzības, saglabājot esošo situāciju un neveicot neko radikālu, sabiedrība nav sajutusi būtiskas izmaiņas (to apliecina viedoklis, ka Latvijā nav kultūrpolitikas).”

6. Svītrot VI nodaļas 1.tabulas 1.1.4.apakš­punktā vārdus “un Rīcības plānu bērnu un jauniešu kultūras attīstībai”.

7. Izteikt VI nodaļas 1.tabulas 1.6.2.apakš­punktu šādā redakcijā:

“1.6.2. KM sadarbībā ar IZM, VKKF, humanitārajiem institūtiem un pašvaldībām veikt pasākumus, lai Latvijā īstenotu Konvenciju par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu, t.sk.:

– izstrādāt un iesniegt MK Koncepciju par nemateriālā kultūras manto­juma saglabāšanu;

– izveidot Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma reģistru lokālo un etnisko tradīciju apzināšanai, dokumentēšanai un saglabāšanai un nodrošināt reģistra sasaisti ar Latvijas kultūras kartēšanas projektu;

– paredzēt pasākumus nemateriālā kultūras mantojuma izpētes centru attīstībai Latvijā (piemēram, nemateriālā kultūras mantojuma centrs Balvos Ziemeļlatgales mantojuma izpētei);

– veidot ciešu sadarbību un koordināciju starp valsts, pašvaldību un NVO sektoriem, īpašu uzmanību pievēršot vietējo pašvaldību iesaistīšanai un motivēšanai nemateriālā kultūras mantojuma apzināšanā un saglabāšanā;

– izveidot Nemateriālā kultūras mantojuma padomi un nodrošināt tās darbību;

– sadarbībā ar Latvijas augstskolām plānot un nodrošināt profesionālu speciālistu sagatavošanu darbam nemateriālā kultūras mantojuma jomā.”

8. Aizstāt VI nodaļas 6.2.punktā (teksta daļā, kurā minētas risināmās pro­blēmas) otrās rindkopas pirmajā teikumā vārdu “definētas” ar vārdu “definēta”.

9. Aizstāt VI nodaļas 6.2.punktā (teksta daļā, kurā minēts politikas rezul­tāts) otrās rindkopas pirmajā teikumā vārdu “raksturīgās” ar vārdu “raksturīgā”.

10. Izteikt VI nodaļas 2.tabulas 2.2.6.apakš­punktu šādā redakcijā:

“2.2.6. Sadarbojoties EM, LIAA, KM, pašvaldībām un radošajām profe­sionālajām organizācijām, veidot pastāvīgu sadarbību un komunikāciju starp radošo profesiju pārstāvjiem un uzņēmējiem jaunu produktu ar augstu pievie­noto vērtību radīšanai un attīstībai, t.sk. atbalstīt projektus ar augstu inovatīvo potenciālu reģionu centros, paplašinot to starptautisko atpazīstamību Latvijas tēla veidošanas kontekstā (piemēram, Marka Rotko mākslas un informācijas centrs).”

11. Izteikt VI nodaļas 4.tabulas 4.2.1.apakš­punktu šādā redakcijā:

“4.2.1. Lai sekmētu mērķtiecīgu un koordinētu reģionālo kultūras procesu pārvaldību pēc administratīvi teritoriālās reformas pabeigšanas, KM sadarbībā ar LPS, RAPLM un plānošanas reģioniem izstrādāt KM Koncepciju par reģionālās kultūrpārvaldības modeļiem.”

12. Papildināt VI nodaļas 4.tabulu ar 4.4.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

“4.4.5. Atbalstīt iniciatīvas, kas vērstas uz kultūrvides līdzsvarotu attīstī­bu, nostiprinot sasaisti starp kultūras mantojumu, jaunradi, izglītību un pētniecī­bu, t.sk. atbalstot restaurācijas un pētniecības centru veidošanu Latvijas muze­jos, ja tiem ir atbilstošas iestrādes un priekšnosacījumi (piemēram, muzejos Ventspilī, Tukumā, Cēsīs, Rundālē un Krustpilī).”

13. Svītrot VI nodaļas 4.tabulas 4.5.2.apakš­punktā vārdus “Rīcības plānu kultūras nozares cilvēkresursu attīstībai un”.

14. Svītrot VI nodaļas 4.tabulas 4.5.4.apakš­punktu.

15. Izteikt VI nodaļas 5.tabulas 5.1.1.apakš­punktu šādā redakcijā:

“5.1.1. KM sadarbībā ar IZM veikt pētījumus par kultūras lomu mūžiz­glītības procesā un zināšanu sabiedrības veidošanā.”

16. Svītrot VI nodaļas 5.tabulas 5.4.1.apakš­punktu.

17. Svītrot VI nodaļas 5.tabulas 5.5.1.apakš­punktā vārdus “izstrādāt Rīcības plānu kultūras informācijas sistēmas attīstībai, īpašu uzmanību pievēršot satura kvalitātei un pieejamībai”.

18. Izteikt VI nodaļas 6.tabulas 6.3.6.apakš­punktu šādā redakcijā:

“6.3.6. KM sadarbībā ar ĀM, RAPLM un LPS nodrošināt savlaicīgu Latvijas kandidātpilsētu atlasi un sagatavošanos Eiropas kultūras galvaspilsētas pieteikšanai.”

19. Izteikt VI nodaļas 7.tabulas 7.1.1.apakš­punktu šādā redakcijā:

“7.1.1. KM veikt pētījumu par kultūras un kultūrpolitikas pētniecības tradīcijām un tendencēm Latvijā un ārvalstīs un sagatavot priekšlikumus kultūras pētniecības sistēmas izveidei Latvijā, t.sk.:

– izveidot vienotu kultūras statistikas datu, ekonomisko rādītāju un indikatoru sis­tēmu politikas un darbības rezultātu mērīšanai un attīstības stratēģijas plānošanai, kā arī rādītāju salīdzināšanai ar citām nozarēm;

– veikt pētījumus par kultūras procesu ietekmi uz valsts konkurētspējas un iedzīvotāju labklājības celšanu, kultūras nozaru ieguldījumu valsts iekšējo un ārējo investīciju piesaistē;

– izveidot Latvijas digitālo kultūrkarti un nodrošināt pastāvīgu tās atjau­nošanu un pieejamību;

– izstrādāt pastāvīgu kultūras procesu pētniecības un monitoringa institucionālo risinājumu.”

20. Svītrot VI nodaļas 7.tabulas 7.5.2.apakš­punktu.

21. Svītrot VI nodaļas 7.tabulas 7.6.1.apakš­punktā vārdus “un kā jaunu politikas iniciatīvu MK iesniegt programmu “Atbalsts izcilībai kultūrā””.

22. Svītrot VI nodaļas 7.tabulas 7.6.6.apakš­punktu.

23. Izteikt VII nodaļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1.

Pēc Valsts kultūrpolitikas vadlīniju apstiprināšanas Kultūras ministrija trīs reizes iesniedz Ministru kabinetā Rīcības plānu politikas pamatnostādņu “Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas
2006.–2015.gadam. Nacionāla valsts” īstenošanai.

2008., 2010. un 2013.gadā līdz 15.janvārim

KM”

24. Aizstāt VII nodaļas 2.1.3.apakš­punktā skaitļus “01.09.2006.” ar skaitļiem “31.12.2008.”.

25. Svītrot VII nodaļas 2.1.4.apakšpunktu.

26. Aizstāt VII nodaļas 2.2.1.apakš­punktā skaitļus “01.04.2008.” ar skaitļiem “01.04.2011.”.

27. Aizstāt VII nodaļas 2.2.3.apakš­punktā skaitļus “01.04.2008.” ar skaitļiem “01.04.2011.”.

28. Aizstāt VII nodaļas 2.2.4.apakš­punktā skaitļus “15.06.2007.” ar skaitļiem “01.06.2008.”.

29. Aizstāt VII nodaļas 2.2.7.apakš­punktā skaitļus “15.12.2008.” ar skaitļiem “15.12.2012.”.

30. Svītrot VII nodaļas 2.2.8. un 2.2.9.apakš­punktu.

31. Aizstāt VII nodaļas 2.3.3.apakš­punktā skaitļus “01.09.2006.” ar skaitļiem “01.06.2011.”.

32. Papildināt VII nodaļu ar 2.3.4.apakš­punktu šādā redakcijā:

“2.3.4. Koncepcija par kārtību, kādā akreditētie muzeji, rīkojot starptautiskas izstādes Latvijā, zaudējumu gadījumā var saņemt valsts garantētu atlīdzību

01.06.2009.

KM”

33. Svītrot VII nodaļas 2.4.2., 2.4.3., 2.4.4. un 2.4.5.apakšpunktu.

34. Aizstāt VII nodaļas 2.5.1.apakš­punktā skaitļus “01.06.2008.” ar skaitļiem “01.05.2010.”.

35. Svītrot VII nodaļas 2.5.3.apakšpunktu.

36. Aizstāt VII nodaļas 2.5.4.apakš­punktā skaitļus “15.12.2009.” ar skait­ļiem “15.12.2010.”.

37. Aizstāt VII nodaļas 2.5.5.apakš­punktā skaitļus “01.06.2007.” ar skaitļiem “15.12.2010.”.

38. Svītrot VII nodaļas 2.5.9., 2.5.10., 2.5.11., 2.5.12., 2.5.13. un 2.5.14.apakšpunktu.

39. Papildināt VII nodaļu ar 2.5.23.apakš­punktu šādā redakcijā:

“2.5.23. Likums par nacionālas nozīmes kultūras institūciju

15.12.2009.

KM”

40. Svītrot VII nodaļas 2.6.apakšpunktu.

41. Izteikt VII nodaļas 4.punktu šādā redakcijā:

“4.

Kultūras ministrija laikposmā no 2007.gada līdz 2016.gadam trīs reizes sniedz pārskata ziņojumu par Valsts kultūrpolitikas vadlīniju īstenošanas rezultātiem.

2007., 2010. un 2016.gadā līdz 1.jūlijam

KM”

42. Papildināt VII nodaļu ar 5.punktu šādā redakcijā:

“5.

Kultūras ministrija laikposmā no 2008.gada līdz 2016.gadam katru gadu sniedz pārskatu par Rīcības plāna politikas pamatnostādņu “Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas 2006.–2015.gadam. Nacionāla valsts” īstenošanai rezultātiem.

2009., 2010., 2011., 2012., 2013., 2014. un 2015.gadā līdz 1.jūlijam

KM”

Ministru prezidents I.Godmanis

Kultūras ministre H.Demakova

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!