• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2008. gada 20. novembra noteikumi Nr. 951 "Kārtība, kādā sociālo pakalpojumu sniedzējs tiek reģistrēts sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā un izslēgts no tā". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 25.11.2008., Nr. 183 https://www.vestnesis.lv/ta/id/184208-kartiba-kada-socialo-pakalpojumu-sniedzejs-tiek-registrets-socialo-pakalpojumu-sniedzeju-registra-un-izslegts-no-ta

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.952

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.aprīļa noteikumos Nr.288 "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība"

Vēl šajā numurā

25.11.2008., Nr. 183

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 951

Pieņemts: 20.11.2008.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.951

Rīgā 2008.gada 20.novembrī (prot. Nr.81 26 .§)

Kārtība, kādā sociālo pakalpojumu sniedzējs tiek reģistrēts sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā un izslēgts no tā

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 17.panta otro daļu

 

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā sociālo pakalpojumu (turpmāk – pakalpojumi) sniedzēju reģistrē sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā (turpmāk – reģistrs) un izslēdz no tā.

2. Reģistra pārzinis ir Labklājības ministrijas padotībā esošā Sociālo pakalpojumu pārvalde (turpmāk – pārvalde).

3. Reģistrā reģistrē privātpersonas, valsts un pašvaldību iestādes un to institūcijas, filiāles un struktūrvienības, kuras sniedz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktos sociālos pakalpojumus.

4. Reģistrējot pakalpojumu sniedzēju, pārvalde izsniedz reģistrācijas apliecību (1.pielikums). Reģistrācijas apliecību izsniedz uz nenoteiktu laiku.

5. Ja pakalpojumu sniedzējs sniedz dažādu veidu pakalpojumus, pakalpojumu sniedzējam izsniedz atsevišķu reģistrācijas apliecību katram pakalpojumam.

6. Ja ir vairākas faktiskās pakalpojumu sniegšanas adreses (pakalpojumu sniedzēja struktūrvienības vai filiāles atrodas dažādās vietās), pakalpojumu sniedzējam izsniedz atsevišķu reģistrācijas apliecību atbilstoši katrai pakalpojumu sniegšanas vietai un reģistrē kā atsevišķu pakalpojumu sniedzēju.

7. Reģistrā iekļautās ziņas par pakalpojumu sniedzēju un sniegto pakalpojumu ir brīvi pieejamas. Ja nepieciešamas papildu ziņas, pārvalde pēc rakstiska pieprasījuma saņemšanas tās bez maksas sniedz valsts un pašvaldību iestādēm, bet par maksu – privātpersonām.

8. Lai reģistrētu pakalpojumu sniedzēju, pakalpojumu sniedzēja vadītājs vai viņa pilnvarota persona pirms pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas, bet ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc tam, kad uzsākta pakalpojuma sniegšana, iesniedz pārvaldē:

8.1. iesniegumu (2.pielikums);

8.2. pakalpojumu sniedzēja statūtu (nolikuma) kopiju (uzrādot oriģinālu), izņemot tiešās valsts pārvaldes iestādes. Ja dokumentus iesniedz elektroniski, pakalpojuma sniedzēja statūtu (nolikuma) oriģināls nav jāuzrāda.

9. Ja pakalpojumu sniedzējs sniedz dažādu veidu pakalpojumus, pārvalde izvērtē atsevišķi katru pakalpojumu.

10. Mēneša laikā pēc šo noteikumu 8.punktā minēto dokumentu vai 15.punktā norādīto ziņu iesniegšanas pārvalde pieņem lēmumu par pakalpojumu sniedzēja reģistrēšanu vai par atteikumu reģistrēt pakalpojumu sniedzēju, ja nav ievērotas šajos noteikumos minētās prasības.

11. Pieņemot lēmumu par pakalpojumu sniedzēja reģistrēšanu, pārvalde piešķir pakalpojumu sniedzējam vienu vai vairākus reģistrācijas kodus, informē par to pakalpojumu sniedzēju, izsniedz vienu vai vairākas reģistrācijas apliecības, kā arī izdara ierakstu reģistrā.

12. Reģistrā ieraksta:

12.1. ziņas par pakalpojumu sniedzēju un sniedzamo pakalpojumu:

12.1.1. reģistrācijas numurs un datums;

12.1.2. pakalpojumu sniedzēja nosaukums;

12.1.3. juridiskā adrese un faktiskā adrese;

12.1.4. pakalpojumu sniedzēja juridiskais statuss;

12.1.5. tālruņa un faksa numurs, elektroniskā pasta adrese, mājaslapas adrese internetā (ja tāda ir);

12.1.6. pakalpojumu sniedzēja vienotais reģistrācijas numurs, bet, ja pakalpojumu sniedzējs ir struktūrvienība vai filiāle, – tās privātpersonas vai valsts iestādes, pašvaldības vai institūcijas vienotais reģistrācijas numurs, kura izveidojusi struktūrvienību vai filiāli;

12.1.7. sociālā pakalpojuma sniegšanas forma;

12.1.8. sniedzamais pakalpojums vai sniedzamie pakalpojumi;

12.1.9. klienti pēc vecuma un dzimuma;

12.1.10. klientu grupa, kurai tiek sniegti pakalpojumi;

12.1.11. vispārīga informācija par pakalpojumu sniedzēju;

12.1.12. pakalpojumu sniedzēja vadītāja vārds, uzvārds un amats;

12.1.13. ja pakalpojumu sniedzējs ir struktūrvienība vai filiāle, – tās privātpersonas vai valsts iestādes, pašvaldības vai institūcijas vadītāja vārds, uzvārds un amats, kura to izveidojusi;

12.2. pakalpojumu sniedzējam piešķirtos reģistrācijas kodus. Katrs reģistrācijas kods ir veidots atbilstoši šādām prasībām:

12.2.1. pirmā daļa ir saskaņā ar Latvijas Republikas Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatoru (ATVK) administratīvajai teritorijai un teritoriālajai vienībai piešķirtais kods (septiņas zīmes);

12.2.2. otrā daļa ir saskaņā ar Preču statistisko klasifikāciju pa saimniecības nozarēm (CPA) piešķirtais kods;

12.2.3. trešā daļa ir pakalpojumu sniedzēja kods atbilstoši šo noteikumu 3.pielikumam (sešas zīmes);

12.3. pārvaldes veikto pārbaužu datumus;

12.4. ziņas atbilstoši pēdējās pārbaudes rezultātiem par pakalpojumu sniedzēja atbilstību prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par sociālo pakalpojumu sniedzējiem;

12.5. atzīmi par izslēgšanu no reģistra, izslēgšanas datumu un izslēgšanas pamatojumu.

13. Pakalpojumu sniedzējs reģistrācijas apliecību saņem pēc tam, kad ir iesniedzis maksājuma dokumentu, kas apliecina valsts nodevas samaksu par reģistrācijas apliecības izsniegšanu.

14. Pārvalde pieņem lēmumu par reģistrācijas atlikšanu, ja:

14.1. nav iesniegti visi šo noteikumu 8.punktā minētie dokumenti;

14.2. iesniegtie dokumenti ir nepilnīgi aizpildīti vai iesniegtajos statūtos (nolikumā) nav norādīts, ka iesniedzējs sniedz iesniegumā minētos pakalpojumus;

14.3. pārvaldei rodas pamatotas šaubas par sniegtās informācijas patiesumu.

15. Lēmumu par reģistrācijas atlikšanu pārvalde pieņem 14 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 8.punktā minēto dokumentu iesniegšanas un par to rakstiski informē pakalpojumu sniedzēju. Pakalpojumu sniedzēja vadītājs vai viņa pilnvarota persona 14 darbdienu laikā pēc lēmuma saņemšanas iesniedz lēmumā par reģistrācijas atlikšanu norādītos dokumentus un ziņas vai pamatotu lūgumu pagarināt dokumentu iesniegšanas termiņu.

16. Pārvalde pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt pakalpojumu sniedzēju, ja:

16.1. pakalpojums neatbilst Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā minētajiem pakalpojumu veidiem;

16.2.  14 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 15.punktā minētā lēmuma saņemšanas par reģistrācijas atlikšanu nav iesniegti minētajā lēmumā norādītie dokumenti un ziņas vai pamatots lūgums pagarināt dokumentu iesniegšanas termiņu;

16.3. ir sniegtas nepatiesas ziņas;

16.4. pakalpojumu sniedzējs neatbilst prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par sociālo pakalpojumu sniedzējiem.

17. Reģistrētā pakalpojumu sniedzēja vadītājam vai pilnvarotai personai, bet gadījumos, ja pakalpojumu sniedzējs ir struktūrvienība vai filiāle, – tās privātpersonas, valsts iestādes, pašvaldības vai institūcijas vadītājam, kura to izveidojusi, ir pienākums 10 darbdienu laikā informēt pārvaldi par darbības apturēšanu, izbeigšanu vai izmaiņām pakalpojumu organizēšanā un sniegšanā, iesniedzot izmaiņas apliecinošus dokumentus.

18. Pārvalde izvērtē šo noteikumu 17.punktā minētos dokumentus un izdara izmaiņas reģistrā vai 14 darbdienu laikā pieņem lēmumu par izmaiņu reģistrēšanu un jaunas reģistrācijas apliecības izsniegšanu vai pakalpojumu sniedzēja izslēgšanu no reģistra.

19. Ja ir mainījusies pakalpojumu sniedzēja juridiskā adrese, tālruņa vai faksa numurs, elektroniskā pasta adrese, mājaslapas adrese internetā (ja tāda ir) vai pakalpojumu sniedzēja vadītājs, pārvalde izdara atbilstošas izmaiņas reģistrā, nemainot pakalpojumu sniedzēja reģistrācijas apliecību.

20. Ja pārvalde saņem citu informāciju par reģistrēto pakalpojumu sniedzēju, tā piecu darbdienu laikā, bet ne retāk kā reizi mēnesī aktualizē informāciju reģistrā.

21. Ja reģistrācijas apliecība ir nozaudēta vai sabojāta, pārvalde izsniedz reģistrācijas apliecības dublikātu (ja reģistrācijas apliecība izsniegta elektroniska dokumenta veidā, – oriģinālu), pamatojoties uz pakalpojumu sniedzēja iesniegumu. Pārvalde dublikātu sagatavo divu nedēļu laikā pēc iesnieguma saņemšanas. Pakalpojumu sniedzējam apliecības dublikātu (ja reģistrācijas apliecība izsniegta elektroniska dokumenta veidā, – oriģinālu) izsniedz pēc tam, kad iesniegts maksājuma dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu par reģistrācijas apliecības izsniegšanu. Saņemot reģistrācijas apliecības dublikātu, pakalpojuma sniedzējs sabojāto apliecību nodod pārvaldē.

22. Pārvalde pieņem lēmumu par pakalpojumu sniedzēja vai sniegtā pakalpojuma izslēgšanu no reģistra, ja:

22.1. saņemts pakalpojumu sniedzēja rakstisks iesniegums par izslēgšanu no reģistra;

22.2. pakalpojumu sniedzējs ir izbeidzis darbību;

22.3. pakalpojumu sniedzējs neatbilst prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par sociālo pakalpojumu sniedzējiem, ir administratīvi sodīts par neatbilstību noteiktajām prasībām un nav novērsis konstatētās nepilnības pārvaldes noteiktajā termiņā;

22.4. ir stājies spēkā tiesas lēmums par pakalpojumu sniedzēja saimnieciskās darbības apturēšanu, izbeigšanu vai maksātnespēju;

22.5. pārvalde konstatē, ka pakalpojumu sniedzējs pārtraucis pakalpojuma sniegšanu.

23. Ja pakalpojumu sniedzējs vai tā sniegtais pakalpojums izslēgts no reģistra, pakalpojumu sniedzēja vadītājam vai pilnvarotai personai, bet gadījumos, ja pakalpojumu sniedzējs ir struktūrvienība vai filiāle, – tās privātpersonas, valsts iestādes, pašvaldības vai institūcijas vadītājam, kura to izveidojusi, ir pienākums iepriekš izsniegto apliecību nodot pārvaldē.

24. Pārvalde reģistrēto pakalpojumu sniedzēju sarakstu, kā arī to pakalpojumu sniedzēju sarakstu, kuri ir izslēgti no reģistra, publicē pārvaldes mājaslapā internetā. Sarakstā norāda:

24.1. reģistrētajiem pakalpojumu sniedzējiem:

24.1.1. pakalpojumu sniedzēja nosaukumu, reģistrācijas datumu un reģistrācijas numuru;

24.1.2. pakalpojumu sniedzēja juridisko statusu;

24.1.3. pakalpojumu sniegšanas formu;

24.1.4. sniedzamo pakalpojumu;

24.1.5. klientus (pēc vecuma un dzimuma), kam tiek sniegti pakalpojumi;

24.1.6. klientu grupu, kam tiek sniegti pakalpojumi;

24.1.7. pakalpojumu sniedzēja juridisko adresi un faktisko adresi, ja tā atšķiras no juridiskās adreses;

24.1.8. pakalpojumu sniedzēja tālruņa un faksa numuru, elektroniskā pasta adresi, mājaslapas adresi internetā (ja tāda ir);

24.2. no reģistra izslēgtajiem pakalpojumu sniedzējiem vai atsevišķiem pakalpojumiem:

24.2.1. pakalpojumu sniedzēja nosaukumu un reģistrācijas numuru;

24.2.2. pakalpojumu sniedzēja juridisko statusu;

24.2.3. pakalpojumu sniedzēja vai sniegtā pakalpojuma izslēgšanas datumu un izslēgšanas pamatojumu.

25. Pakalpojumu sniedzējs, kurš ir uzsācis pakalpojumu sniegšanu pirms šo noteikumu spēkā stāšanās un nav reģistrēts reģistrā, iesniedz iesniegumu reģistrācijai 12 mēnešu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās.

26. Reģistrācijas apliecības, kuras izsniegtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgas līdz to derīguma termiņa beigām. Ja pakalpojumu sniedzējs nolēmis turpināt pakalpojuma sniegšanu pēc reģistrācijas apliecības derīguma termiņa beigām, pakalpojumu sniedzēja vadītājs vai viņa pilnvarota persona iesniedz pārvaldē šo noteikumu 8.1.apakšpunktā minēto iesniegumu ar lūgumu pārreģistrēt pakalpojumu sniedzēju un izsniegt reģistrācijas apliecību, kā arī nodod iepriekš izsniegto reģistrācijas apliecību.

27. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2005.gada 1.februāra noteikumus Nr.78 “Kārtība, kādā sociālo pakalpojumu sniedzējs tiek reģistrēts sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā un izslēgts no tā” (Latvijas Vēstnesis, 2005, 20.nr.; 2006, 68.nr.).

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 12.decembra Direktīvas 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū.

Ministru prezidents I.Godmanis

Labklājības ministre I.Purne

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2008.gada 26.novembri.

 
 

1.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 20.novembra noteikumiem Nr.951

KN951P1.JPG (50164 bytes)

Labklājības ministre I.Purne


 

2.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 20.novembra noteikumiem Nr.951

KN951P2_PAGE_1.JPG (62755 bytes)

KN951P2_PAGE_2.JPG (112024 bytes)

KN951P2_PAGE_3.JPG (133977 bytes)

KN951P2_PAGE_4.JPG (77309 bytes)

Labklājības ministre I.Purne


 

3.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 20.novembra noteikumiem Nr.951

Sociālo pakalpojumu sniedzēja koda trešās daļas atšifrējums

1.pozīcija

2.pozīcija

3.pozīcija

01 – ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija

02 – sociālās rehabilitācijas institūcija

03 – krīzes centrs

04 – profesionālās rehabilitācijas institūcija

05 – patversme

06 – nakts patversme

07 – dienas aprūpes centrs

08 – aprūpe mājās

09 – grupu dzīvoklis

10 – pusceļa māja

11 – servisa dzīvoklis

12 – specializētās darbnīcas

13 – sociālā darba pakalpojums

14 – pašvaldības sociālais dienests

99 – cits

01 – meitenes

02 – zēni

03 – bērni (abu dzimumu)

04 – bērni, kuri uzturas kopā ar vecākiem, tuviniekiem, aizbildņiem

05 – pilngadīgas personas (sievietes)

06 – pilngadīgas personas (vīrieši)

07 – pilngadīgas personas (abu dzimumu)

08 – visu vecumu un dzimumu personas

01 – bērni bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni

02 – personas ar garīga rakstura traucējumiem

03 – personas, kas cietušas no prettiesiskām darbībām

04 – personas, kas atkarīgas no psihoaktīvām vielām

05 – krīzes situācijā nonākušas personas

06 – redzes invalīdi

07 – dzirdes invalīdi

08 – invalīdi ar fiziska rakstura traucējumiem

09 – personas, kas atgriezušās no ieslodzījuma vietas

10 – cilvēku tirdzniecības upuri

11 – pensijas vecuma personas

99 – citi

Labklājības ministre I.Purne

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!