• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2008. gada 7. oktobra noteikumi Nr. 835 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.2.1.aktivitāti "Biznesa inkubatori"". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 29.10.2008., Nr. 168 https://www.vestnesis.lv/ta/id/183034-noteikumi-par-darbibas-programmas-uznemejdarbiba-un-inovacijas-papildinajuma-2-3-2-1-aktivitati-biznesa-inkubatori-

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.876

Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi

Vēl šajā numurā

29.10.2008., Nr. 168

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 835

Pieņemts: 07.10.2008.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.
Ministru kabineta noteikumi Nr.835

Rīgā 2008.gada 7.oktobrī (prot. Nr.72 16.§)
Noteikumi par darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.3.2.1.aktivitāti “Biznesa inkubatori”
Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.3.prioritātes “Uzņēmējdarbības aktivitātes un kon­kurēt­spējas celšana” 2.3.2.pasākuma “Uzņēmējdarbības infrastruktūra un aprīkojuma uzlabošana” 2.3.2.1.aktivitāti “Biznesa inkubatori” (turpmāk – aktivitāte);

1.2. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu iesnie­gumu vērtēšanas kritērijus;

1.3. prasības projekta iesnieguma iesniedzējam;

1.4. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību, kā arī sadarbības iestādes funkcionālās pado­tības formu.
2. Aktivitātes mērķis ir veicināt jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu komersantu veidošanos un attīstību Latvijas reģionos, nodrošinot tos ar komerc­darbībai nepieciešamo vidi un konsultatīvajiem pakalpojumiem.
3. Aktivitātes ietvaros sasniedzamie uzraudzības rādītāji:

3.1. izveidoto biznesa inkubatoru skaits;

3.2. attīstīto biznesa inkubatoru platība.
4. Aktivitātes mērķa grupa ir pašvaldības, kuru teritorijā tiks veicināta komercdarbība, biznesa inkubatora operatori un biznesa inkubatoros izvietotie, izveidotie un citu veidu atbalstu saņēmušie komersanti (turpmāk – biznesa inkubatoros iekļautie komersanti).
5. Aktivitātes īstenošanas veids ir ierobežota projektu iesniegumu atlase.
6. Aktivitātes ietvaros īstenotos projektus 85 % apmērā līdzfinansē no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem un 15 % apmērā no valsts budžeta līdzekļiem.
7. Kopējais aktivitātes pieejamais publiskais finansējums ir 20 208 601 lats, ko veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 17 179 418 latu apmērā un valsts budžeta finansējums 3 029 182 latu apmērā.
8. Pieejamais finansējums ir sadalīts plānošanas reģioniem šādā apmērā:

8.1. Rīgas plānošanas reģions, izņemot Rīgu, Jūrmalu un Rīgas rajonu, – 2 020 860 latu, radošo industriju nozaru biznesa inkubators Rīgā – 2 020 860 latu;

8.2. Vidzemes plānošanas reģions – 4 041 720 latu;

8.3. Latgales plānošanas reģions – 4 041 720 latu;

8.4. Zemgales plānošanas reģions – 4 041 720 latu;

8.5. Kurzemes plānošanas reģions – 4 041 720 latu.
9. Aktivitātes īstenošanu nodrošina atbildīgā iestāde un sadarbības iestāde. Atbildīgās iestādes funkcijas veic Ekonomikas ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde). Sadarbības iestādes funkcijas veic valsts aģentūra “Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” (turpmāk – sadarbības iestāde). Sadarbības iestāde atrodas atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā.
10. Atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes kompetence:

10.1. atbildīgās iestādes kompetence:

10.1.1. nodrošina aktivitātes īstenošanu, uzraudzību un kontroli;

10.1.2. piemēro n+3 un n+2 principu aktivitātes līmenī, īstenojot Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr.1260/1999 (turpmāk – Padomes Regula Nr.1083/2006), 93.panta 1. un 2.punktā minēto principu;

10.1.3. izveido Eiropas Reģionālās attīstības fonda ierobežotas projektu iesniegumu atlases projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju;

10.1.4. izstrādā projektu iesniegumu veidlapas vērtēšanas un pārbaudes lapas aizpildīšanas kārtību;

10.1.5. nosūta ierobežotam projektu iesniedzēju lokam uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu;

10.1.6. sniedz projekta iesniedzējam informāciju par projekta iesnieguma sagatavošanu;

10.1.7. izvērtē projekta iesniegumu un pieņem pārvaldes lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu;

10.1.8. uzkrāj datus par projekta iesniegumu normatīvajos aktos par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu noteiktajā kārtībā;

10.1.9. piedalās vienošanās par projekta īstenošanu (turpmāk – vienošanās) projekta izstrādē;

10.1.10. plāno un īsteno informatīvus pasākumus par aktivitātes īstenošanu, tai skaitā publicē informāciju par aktivitātes ietvaros apstiprināto projektu;

10.1.11. ievieto atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē paziņojumu par projekta iesnieguma pieņemšanu, pārtraukšanu vai izbeigšanu;

10.2. sadarbības iestādes kompetence:

10.2.1. izstrādā vienošanās projektu un slēdz vienošanos ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmēju;

10.2.2. izskata Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmēja iepirkuma plānu un iesniedz to Iepirkumu uzraudzības birojā;

10.2.3. sniedz informāciju Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmējam par vienošanās noteikumu izpildi;

10.2.4. veic Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmēja iesniegto maksājumu pieprasījumu pārbaudi, apstiprina attiecināmo izdevumu summas un sagatavo maksājuma uzdevumus, sagatavo izdevumu deklarācijas un nosūta tās vadošajai iestādei pārbaudīšanai;

10.2.5. nodrošina informācijas sagatavošanu atbildīgajai iestādei par aktivitātes īstenošanai pieejamā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apguvi;

10.2.6. uzkrāj datus par projektiem normatīvajos aktos par Eiropas Savienības fondu vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu noteiktajā kārtībā pēc vienošanās noslēgšanas ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmēju;

10.2.7. plāno un īsteno sabiedrības informēšanas pasākumus par projektu īstenošanu;

10.2.8. nodrošina aktivitātes ietvaros apstiprinātā projekta uzraudzību un kontroli;

10.2.9. uzraugot naudas plūsmu plānu, piemēro n+3 un n+2 principu projektu līmenī, īstenojot Padomes Regulas Nr.1083/2006 93.panta 1. un 2.punktā minēto principu;

10.2.10. analizē problēmas aktivitātēs un projekta īstenošanā un sniedz atbildīgajai iestādei priekšlikumus par aktivitātes un projekta īstenošanas uzlabošanu;

10.2.11. izskata un apstiprina Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmēja iesniegtos starpposma vai noslēguma pārskatus.
II. Prasības projekta iesniedzējam, projektu iesniegumu iesniegšana un atlase
11. Projekta iesniedzējs ir valsts aģentūra, kuras darbības mērķis ir sekmēt uzņēmējdarbības attīstību.
12. Projekta īstenošanā projekta iesniedzējs nodrošina projekta vadītāja un projekta vadības komandas kapacitāti.
13. Atbildīgā iestāde nosūta uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu projekta iesniedzējam, kas atbilst šo noteikumu 11.punktā minētajai prasībai.
14. Uzaicinājumā norāda projekta iesnieguma iesniegšanas kārtību tā iesniegšanai personīgi, nosūtīšanai pa pastu vai elektroniski. Uzaicinājumam pievieno projekta iesnieguma sagatavošanai izmantojamos dokumentus saskaņā ar normatīvajiem aktiem Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanas jomā.
15. Pēc atbildīgās iestādes uzaicinājuma saņemšanas projekta iesniedzējs iesniedz projekta iesniegumu, kas sastāv no:

15.1. aizpildītas standarta Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapas (turpmāk – projekta iesnieguma veidlapa);

15.2. iepirkuma dokumentācijas, kas nepieciešama šo noteikumu 40.1.apakš­punktā minētās iepirkuma procedūras uzsākšanai.
16. Iepirkuma dokumentācijā par saim­nieciski izdevīgāko biznesa inkubatora pakalpojumu sniedzēju iekļauj:

16.1. informāciju par biznesa inkubatora operatoru;

16.2. biznesa plānu (ar apliecinājumu par finanšu plāna ilgtspēju);

16.3. informāciju par uzņēmējdarbības atbalstu;

16.4. informāciju par ieguldījumu reģiona ekonomiskajai izaugsmei.
17. Projekta iesniegumu var iesniegt papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā. Projekta iesniegumu, kas noformēts papīra formā, var iesniegt atbildīgajā iestādē vai nosūtīt pa pastu ierakstītā vēstulē. Projekta iesniegumu, kas noformēts elektroniska dokumenta veidā, var iesniegt atbildīgajā iestādē, nosūtot uz atbildīgās iestādes elektronisko pasta adresi, kas norādīta uzaicinājumā par projektu iesniegumu iesniegšanu.
18. Iesniedzamie dokumenti atbilst šādām prasībām:

18.1. projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts, sagatavots datorrakstā un latviešu valodā;

18.2. projekta iesnieguma oriģināls ir noformēts atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu.
19. Ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā, to iesniedz divos eksemplāros (viens oriģināls un viena kopija). Katru projekta iesnieguma eksemplāru iesniedz cietos vākos, caurauklotu, sanumurētu, uz pēdējās lapas aizmugurē diegu galiem jābūt pielīmētiem un uz uzlīmes jābūt norādītai informācijai par dokumentā sanumurēto un cauraukloto lapu skaitu, apliecinājumam par dokumentu kopiju pareizību, dokumenta autora nosaukumam, dokumenta datumam, dokumenta izstrādāšanas vietas nosaukumam un parakstam. Uz oriģināl­eksemplāra pirmās lapas jābūt norādei “Oriģināls”, savukārt uz kopijas pirmās lapas jābūt norādei “Kopija”.
20. Ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta veidā, tas atbilst šādām prasībām:

20.1. tas ir izstrādāts un noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām;

20.2. tas ir izstrādāts DOC, XLS, PDF vai JPG datņu formā;

20.3. projekta iesnieguma veidlapa ir parakstīta ar drošu elektronisku parakstu un apliecināta ar laika zīmogu pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām;

20.4. papildu iesniedzamo dokumentu oriģināli ir parakstīti ar autora drošu elektronisku parakstu un apliecināti ar laika zīmogu.
21. Ja projekta iesniegumu sūta pa pas­tu, tad domstarpību gadījumā par tā iesniegšanas laiku tiek uzskatīts laiks, kad sūtījums nodots pastā.
22. Projekta iesniedzēja pienākums ir sagatavot un uzglabāt projekta iesnieguma oriģinālu un ar projekta īstenošanu saistīto dokumentu oriģinālus līdz pro­jekta iesnieguma vērtēšanas beigām, bet, ja projekta iesniegums tiek apstip­rināts, – līdz 2021.gada 31.decembrim, kā arī sniegt pieeju šiem dokumentiem Eiropas Komisijai un Latvijas Republikas institūcijām.
III. Projektu iesniegumu vērtēšana
23. Iesniegtā projekta iesnieguma vērtēšanu nodrošina atbildīgās iestādes izveidota projektu iesniegumu vērtēšanas komisija (turpmāk – komisija). Komisijas sastāvā ietilpst:

23.1. 15 pārstāvju ar balsstiesībām:

23.1.1. kopskaitā astoņi pārstāvji no Ekonomikas ministrijas, atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes;

23.1.2. viens pārstāvis no Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas;

23.1.3. viens pārstāvis no Kultūras ministrijas;

23.1.4. viens pārstāvis no katra plānošanas reģiona (kopā pieci pārstāvji);

23.2. Finanšu ministrijas un vadošās iestādes pārstāvji (ar novērotāja tiesībām).
24. Projekta iesnieguma vērtēšanas komisijas locekļi un šo noteikumu 42.punktā minēto iepirkuma komisiju locekļi ir valsts amatpersonas.
25. Projekta iesnieguma vērtēšanas komisijas darbību nosaka atbildīgās iestādes izstrādāta un apstiprināta kārtība.
26. Projekta iesnieguma vērtēšanas komisiju izveido šādā kārtībā:

26.1. komisijas priekšsēdētāju un balsstiesīgos komisijas locekļus apstiprina atbildīgās iestādes vadītājs;

26.2. komisijas priekšsēdētāja prombūtnē viņu aizstāj cits atbildīgās iestādes pilnvarots pārstāvis;

26.3. ja nepieciešams, atbildīgā iestāde projektu iesniegumu vērtēšanai var piesaistīt neatkarīgus ekspertus atbilstoši normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā.
27. Vērtēšanas komisija vērtē projekta iesniedzēja atbilstību pēc šādiem kritērijiem (1.pielikums):

27.1. kvalitātes kritēriji:

27.1.1. biznesa inkubatoru telpu pieejamība;

27.1.2. biznesa inkubatoru pakalpojumu pieejamība;

27.1.3. biznesa inkubatoros iekļauto jauno mazo un vidējo komersantu skaits;

27.1.4. biznesa inkubatoros iekļauto mazo un vidējo komersantu darbības profils;

27.2. kritēriji par horizontālām prioritātēm:

27.2.1. horizontālā prioritāte “Makro­ekonomiskā stabilitāte”;

27.2.2. horizontālā prioritāte “Ilgtspējīga attīstība”;

27.2.3. horizontālā prioritāte “Vienādas iespējas”;

27.2.4. horizontālā prioritāte “Informācijas sabiedrība”;

27.3. atbilstības kritēriji:

27.3.1. projekta iesnieguma atbilstības kritēriji:

27.3.1.1. projekta mērķis ir veicināt jaunu komersantu veidošanos;

27.3.1.2. projekta ietvaros atbalstu biznesa inkubatoros iekļautajiem komersantiem sniedz ne ilgāk kā piecus gadus;

27.3.1.3. projektā ir izstrādāta nepieciešamā iepirkuma dokumentācija un prasības. Projekta iesniedzējam ir izstrādāta skaidra un saprotama biznesa inkubatoru operatoru atlases kārtība;

27.3.1.4. projektā ir definēti projekta īstenošanas personālam veicamie darba pienākumi un tā kvalifikācijas prasības;

27.3.1.5. projekta ietvaros ir paredzēts atbalstīt vismaz vienu biznesa inkubatoru katrā plānošanas reģionā un vienu radošās industrijas biznesa inkubatoru Rīgā. Projekta ietvaros nav paredzēts atbalstīt biznesa inkubatoru operatorus Rīgā, Rīgas rajonā vai Jūrmalā, izņēmums – paredzēts atbalstīt vienu radošās industrijas biznesa inkubatoru Rīgā;

27.3.1.6. projekta izmaksas (kopējās projekta attiecināmās izmaksas, kopējās projekta neattiecināmās izmaksas un kopējās projekta izmaksas) projektu izmaksu tāmē ir aprēķinātas aritmētiski pareizi un ievērojot aktivitātē noteiktos attiecināmo izmaksu ierobežojumus;

27.3.1.7. pieprasītais finansējuma apmērs ir aprēķināts pareizi un atbilst šo noteikumu 7.punktā noteiktajam apmēram;

27.3.1.8. pieprasītais finansējuma apmērs nepārsniedz šo noteikumu 8.punktā noteikto finansējuma apmēru attiecīgajam plānošanas reģionam;

27.3.1.9. projekta attiecināmo izmaksu veidi un apmērs atbilst aktivitātē noteiktajam;

27.3.1.10. projekta iesniegumā plānotās aktivitātes un sasniedzamie rezultāti ir precīzi definēti, pamatoti, izmērāmi, atbilstoši projekta īstenošanas laika grafikam un vērsti uz projekta mērķa sasniegšanu;

27.3.1.11. projekta īstenošanas ilgums nepārsniedz šo noteikumu 45.punktā noteikto termiņu;

27.4. projekta iesniedzēja atbilstības kritēriji:

27.4.1. projekta iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu ierobežotai projektu iesniegumu atlasei;

27.4.2. projekta iesniedzējs ir valsts aģentūra;

27.4.3. projekta iesniedzēja darbības mērķis ir sekmēt uzņēmējdarbības attīstību;

27.5. administratīvie kritēriji:

27.5.1. projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai, pievienoti visi šo noteikumu 15.punktā minētie dokumenti, un tie ir no­for­mēti atbilstoši attiecīgajiem normatīvajiem aktiem;

27.5.2. projekta iesnieguma oriģinālam ir dokumenta juridiskais spēks;

27.5.3. projekta iesnieguma veidlapa ir pilnībā aizpildīta;

27.5.4. projekta iesnieguma oriģināla lapas ir sanumurētas;

27.5.5. projekta iesniegumā nav neatrunātu labojumu – dzēsumu, aizkrā­sojumu, svītrojumu un papildinājumu;

27.5.6. projekta iesniegumā lietotā naudas vienība ir lats;

27.5.7. projekta iesniegums iesniegts projektu iesniegumu iesniegšanas termiņā;

27.5.8. projekta iesnieguma veidlapa ir aizpildīta latviešu valodā un datorrakstā;

27.5.9. projekta iesniegums ir iesniegts divos eksemplāros.
28. Projekta iesniedzējam projekta iesnieguma veidlapas 5.punktā ‘’Horizontālās prioritātes’’ ir jāsniedz informācija par projekta ietekmi uz horizontālo prioritāti “Vienlīdzīgas iespējas”.
29. Projekta iesnieguma atbilstību projektu iesniegumu administratīvajiem un atbilstības vērtēšanas kritērijiem vērtē ar “Jā” vai “Nē” (“Jā” – atbilst, “Nē” – neatbilst). Projekta iesnieguma atbilstību projektu iesniegumu kvalitātes vērtēšanas kritērijiem vērtē, piešķirot noteiktu punktu skaitu. Projekta iesnieguma atbilstību vērtē, pamatojoties uz šo noteikumu 27.punktā minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un izmantojot projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas kārtību, projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapas, kas noteiktas normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās insti­tūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu un nosaka Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas izveidošanas prasības.
30. Uzsākot vērtēšanu, vispirms vērtē projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 27.5.7.apakšpunktā minētajam kritērijam. Vērtēšanu pēc pārējiem administratīvajiem kritērijiem, atbilstības kritērijiem un kvalitātes kritērijiem turpina tikai tādā gadījumā, ja nav konstatēta neatbilstība šo noteikumu 27.5.7.apakšpunktā minētajam kritērijam.
IV. Kārtība, kādā pieņem un paziņo lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu
31. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu pieņem, ja tas atbilst šādiem nosacījumiem:

31.1. projekta iesniedzējs atbilst visiem projektu iesniegumu atbilstības un administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, kas minēti šo noteikumu 27.3.1., 27.4. un 27.5.apakš­punktā;

31.2. projekta iesniegums atbilstoši projektu iesniegumu kvalitātes vērtēšanas kritērijiem ieguvis vismaz 23 punktus.
32. Lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu pieņem, ja tiek izpildīts vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

32.1. projekta iesniedzējs neatbilst kritērijiem, kuri ir minēti šo noteikumu 27.3.1.1., 27.3.1.5., 27.4.1., 27.4.2., 27.4.3. un 27.5.7.apakšpunktā;

32.2. projekta iesniegums atbilstoši projektu iesniegumu kvalitātes vērtēšanas kritērijiem nav ieguvis vismaz 23 punktus;

32.3. projekta iesniegums atbilstoši projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem ieguvis šādu vērtējumu:

32.3.1. par kvalitātes kritēriju, kurš minēts šo noteikumu 27.1.1.apakš­punktā, – mazāk nekā piecus punktus;

32.3.2. par kvalitātes kritēriju, kurš minēts šo noteikumu 27.1.2.apakšpunktā, – mazāk nekā piecus punktus;

32.3.3. par kvalitātes kritēriju, kurš minēts šo noteikumu 27.1.3.apakšpunktā, – mazāk nekā astoņus punktus.
33. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu var ietvert šādus nosacījumus, kuri jāizpilda, lai projekta iesniedzējs varētu noslēgt vienošanos par projekta īstenošanu:

33.1. jāprecizē projekta iesnieguma izmaksu tāme, ja ir pieļautas aritmē­tiskas aprēķinu kļūdas. Veicot precizējumus, attiecināmo izmaksu kopsumma, finansējuma apjoms un intensitāte nevar tikt palielināta;

33.2. jāsniedz papildu informācija, ja projekta iesniegumā nav ietverta pilnīga informācija vai ietvertā informācija ir neskaidra;

33.3. jāprecizē finansējuma apmērs atbilstoši šo noteikumu 50. un 64.punktā minētajām prasībām;

33.4. jāprecizē projekta īstenošanas laiks;

33.5. jāapliecina nodokļu un citu valsts vai pašvaldību noteikto obligāto maksājumu samaksa pilnā apmērā un normatīvajos aktos noteiktajos termiņos;

33.6. projekta iesniegums jānoformē atbilstoši šo noteikumu 18., 19. un 20.punkta prasībām.
34. Informāciju, kas minēta šo noteikumu 33.punktā, pieprasa pēc projekta vērtēšanas. Pēc attiecīgās informācijas iesniegšanas vērtējums par kvalitātes kritērijiem netiek mainīts.
35. Atbildīgās iestādes lēmumā ietverto nosacījumu izpildes termiņš nevar būt garāks par sešām nedēļām no lēmuma nosūtīšanas dienas. Informāciju par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs iesniedz atbildīgajā iestādē. Atbildīgā iestāde izvērtē projekta iesniedzēja iesniegto informāciju un:

35.1. ja projekta iesniedzējs ir nodrošinājis lēmumā ietverto nosacījumu izpildi, atbildīgā iestāde pieņem atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi;

35.2. ja projekta iesniedzējs nav nodrošinājis lēmumā ietverto nosacījumu izpildi vai nosacījumi netiek izpildīti lēmumā noteiktajā termiņā, projekta iesniegums uzskatāms par noraidītu un atbildīgā iestāde pieņem atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu neizpildi.
36. Šo noteikumu 35.punktā minētais nosacījumu izpildes termiņš nevar tikt pagarināts.
37. Lēmumu par projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu piecu darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas nosūta pa pastu projekta iesniedzējam.
38. Ja projekta iesnieguma iesniegšanas noteiktajā termiņā projekta iesniedzējs neiesniedz projekta iesniegumu vai projekta iesniegumu noraida, atbildīgā iestāde rakstiski nosūta aktivitātes ietvaros noteiktajam projekta iesniedzējam atkārtotu uzaicinājumu atbilstoši šo noteikumu 13. un 14.punktā noteiktajām prasībām.
39. Kārtību, kādā projekta iesniedzējs ir tiesīgs apstrīdēt atbildīgās iestādes pieņemtos lēmumus un šo noteikumu 35.punktā minēto atzinumu, nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma IV nodaļa.
V. Projekta īstenošanas noteikumi un atbalstāmās darbības
40. Aktivitātes ietvaros ir atbalstāma biznesa inkubēšanas pakalpojumu apmaksa, ievērojot šādus pamatprincipus:

40.1. atbilstoši Publisko iepirkumu likumā noteiktajai kārtībai ir izvēlēti saimnieciski izdevīgākie biznesa inkubatora pakalpojumu sniedzēji;

40.2. biznesa inkubatorā tiek atbalstīta un veicināta komercdarbības attīstība, tā darbības pamatfunkcija ir veicināt jaunu komersantu izveidi, nodrošinot tos ar telpām un konsultācijām uzņēmējdarbības pamatjautājumos;

40.3. biznesa inkubācija ir unikāls un elastīgs komercdarbības attīstības process – infrastruktūras un personāla apvienojums, kas veidots, lai palīdzētu attīstīties jauniem un nelieliem komersantiem, atbalstot tos agrīnās attīstības stadijā ar ikdienas konsultācijām par pamata komercdarbības attīstības jautājumiem;

40.4. biznesa inkubatora operators ir persona, kas apsaimnieko biznesa inkubatoru un sniedz pakalpojumus biznesa inkubatorā iekļautajiem komersantiem;

40.5. biznesa inkubatorā iekļautie komersanti, komersanti, kuri darbojas biznesa inkubatora telpās, saņem šo noteikumu 62.punktā minētos pakalpojumus no biznesa inkubatora operatora vai no biznesa inkubatora operatora piesaistītajiem izpildītājiem.
41. Iepirkuma konkursu par saimnieciski izdevīgāko biznesa inkubatora pakalpojumu sniedzēju izsludina ne vēlāk kā triju mēnešu laikā no projekta iesnieguma apstiprināšanas dienas. Ja konkurss netiek izsludināts minētajā termiņā, sadarbības iestāde var lemt par līguma izbeigšanu ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmēju.
42. Lai izvēlētos biznesa inkubatora pakalpojumu sniedzējus, Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmējs izveido divas biznesa inkubatora pakalpojumu sniedzēju iepirkuma komisijas:

42.1. reģionālo biznesa inkubatora pakalpojuma sniedzēju iepirkuma komisiju, kuras sastāvā ietilpst:

42.1.1. 13 pārstāvju ar balsstiesībām:

42.1.1.1. kopskaitā septiņi pārstāvji no Ekonomikas ministrijas, atbildīgās iestādes, sadarbības iestādes un Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmēja;

42.1.1.2. viens pārstāvis no Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas;

42.1.1.3. viens pārstāvis no katra plānošanas reģiona (kopā pieci pārstāvji);

42.1.2. pārstāvji no Finanšu ministrijas un vadošās iestādes (ar novērotāja tiesībām);

42.2. radošo industriju biznesa inkubatora pakalpojuma sniedzēju iepirkuma komisiju, kuras sastāvā ietilpst:

42.2.1. 10 pārstāvju ar balsstiesībām:

42.2.1.1. kopskaitā septiņi pārstāvji no Ekonomikas ministrijas, atbildīgās iestādes, sadarbības iestādes un Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmēja;

42.2.1.2. viens pārstāvis no Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas;

42.2.1.3. divi pārstāvji no Kultūras ministrijas;

42.2.2. pārstāvji no Finanšu ministrijas un vadošās iestādes (ar novērotāja tiesībām).
43. Aktivitātes ietvaros neattiecināmas ir šādas izmaksas:

43.1. izmaksas, kas radušās pirms šo noteikumu spēkā stāšanās;

43.2. samaksa natūrā;

43.3. ieguldījumi natūrā;

43.4. izmaksas, kas radušās ārkārtējo gadījumu un to seku novēršanai;

43.5. vispārīgās izmaksas, kas saistītas ar projekta iesnieguma sagatavošanu, tajā skaitā konsultāciju pakalpojumi;

43.6. apdrošināšanas izmaksas;

43.7. projekta īstenošanai nepieciešamā konta atvēršanas un uzturēšanas izmaksas;

43.8. samaksa par aizdevuma vai līzinga izskatīšanu, noformēšanu un rezervēšanu, procentu maksājumi, līgumsods, nokavējuma procenti, maksa par finanšu transakcijām;

43.9. muitas nodokļi, nodevas un soda maksājumi;

43.10. citas izmaksas, kas nav saistītas ar šīs programmas ietvaros segtām izmaksām.
44. Saskaņā ar vienošanos Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmējs iesniedz sadarbības iestādē starp­posmu pārskatus:

44.1. ceturkšņa pārskatu – noslēdzoties kārtējam kalendāra ceturksnim;

44.2. gada pārskatu – noslēdzoties kārtējam kalendāra gadam.
45. Projekta īstenošanas ilgums ir līdz 2014.gada 31.decembrim.
46. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmējs ir atbildīgs par visas ar projekta īstenošanu saistītās informācijas nodrošināšanu un uzturēšanu, kā arī tas nodrošina pieeju visiem ar projekta īstenošanu saistītajiem dokumentiem, finanšu līdzekļiem un citām materiālajām vērtībām, kas attiecas uz veicamo finanšu kontroli vai auditu, vienošanās izpildes kontrolē iesaistītajām institūcijām, Valsts kontrolei, kā arī neatkarīgiem auditoriem.
47. Sadarbības iestādei ir tiesības jebkurā projekta īstenošanas posmā veikt finanšu kontroles attiecībā uz vienošanās ieviešanu un pieprasīt visus nepieciešamos dokumentus, kas saistīti ar vienošanās nosacījumu izpildi.
48. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmējs nodrošina aktuālās informācijas ievietošanu par projekta ieviešanas gaitu Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmēja iestādes tīmekļa vietnē ne retāk kā reizi trijos mēnešos.
VI. Biznesa inkubatora operatora darbība
49. Biznesa inkubatora operatori nodrošina vizuālās identitātes prasības atbilstoši normatīvajiem aktiem par vizuālās identitātes prasību ievērošanu Eiropas Savienības fondos.
50. Biznesa inkubatora operators nodrošina visus šo noteikumu 62.punktā minētos pakalpojumus.
51. Minimālā biznesa inkubatora telpu platība ir 2000 m2. Minimālā telpu platība biznesa inkubatora operatoram ir jāizveido divu gadu laikā.
52. Biznesa inkubatora operators nodrošina Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmējam pieeju pamatojuma dokumentiem par visiem veiktajiem attiecināmajiem izdevumiem un darbībām pakalpojuma līguma ietvaros.
53. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmējs ar biznesa inkubatora operatora pakalpojumu sniedzēju noslēdz līgumu par pakalpojumu sniegšanu. Līgumā nosaka līguma priekšmetu, pakalpojuma sniegšanas noteikumus, līgumslēdzēju pušu pienākumus, tiesības, saistības, atbildību, finansēšanas un savstarpējo norēķinu kārtību, līguma izpildes termiņu un vietu, ievērojot šo noteikumu prasības. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmējs uzrauga biznesa inkubatora sniegto pakalpojumu kvalitāti saskaņā uz noslēgto līgumu ar biznesa inkubatora operatoru. Ja pakalpojumi sniegti nekvalitatīvi vai iesniegti tādi dokumenti, kas satur nepatiesu informāciju, radot zaudējumus Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmējam, Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmējs tiesīgs lauzt līgumu ar biznesa inkubatora operatoru.
54. Biznesa inkubatora operators saskaņā ar šo noteikumu 64.punktu nodrošina de minimis atbalsta prasību ievērošanu, sniedzot atbalstu biznesa inkubatorā iekļautajiem komersantiem.
55. Biznesa inkubatora operators veic biznesa inkubatorā iekļauto komersantu pārbaudes par atbilstību šo noteikumu 60. un 61.punktā noteiktajām prasībām.
56. Biznesa inkubatora operators var sniegt pakalpojumus komersantiem, kas ir iekļauti biznesa inkubatorā pirms šo noteikumu spēkā stāšanās, ņemot vērā šādus nosacījumus:

56.1. biznesa inkubatorā iekļautais komersants atbilst visām šo noteikumu prasībām;

56.2. netiek segtas izmaksas, kas ir radušās pirms šo noteikumu spēkā stāšanās.
57. Biznesa inkubatora operators, izmantojot parauga veidlapas, kas pievienotas tehniskajai specifikācijai, kopā ar piedāvājumu iesniedz Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmējam biznesa inkubatorā iekļauto komersantu minimālā atbalsta (de minimis) uzskaites kārtību. Ja pēc līguma noslēgšanas biznesa inkubatora operators izdara grozījumus minētajā kārtībā, viņam piecu darbdienu laikā par to ir jāpaziņo Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmējam, iesniedzot biznesa inkubatorā iekļauto komersantu minimālā atbalsta nodrošināšanas un uzraudzības kārtību ar veiktajiem grozījumiem.
58. Ne vēlāk kā līdz attiecīgā kalendāra gada 1.oktobrim biznesa inkubatora operators iesniedz Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmējam apstiprināšanai nākamā gada darbības plānu. Attiecīgā gada darbības plānu iesniedz kopā ar projekta iesniegumu. Darbības plānus izstrādā saskaņā ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmēja izstrādāto paraugu.
59. Visus maksājumus Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmējs veic bezskaidras naudas norēķinu veidā uz atsevišķu pakalpojuma līguma īstenošanai atvērto biznesa inkubatora operatora kontu, kuru biznesa inkubatora operators norāda līgumā, starpposmu vai noslēguma pārskatā.
VII. Nosacījumi biznesa inkubatorā iekļautajiem komersantiem
60. Aktivitātes ietvaros biznesa inkubatora pakalpojumus sniedz komersantiem, kas ir reģistrēti Latvijas Republikas komercreģistrā, ievērojot šādus nosacījumus:

60.1. biznesa inkubatorā uzņem komersantu, kurš atbilst sīkā vai mazā komersanta statusam saskaņā ar Eiropas Komisijas 2008.gada 6.augusta Regulas (EK) Nr.800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88.pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula), I pielikumā sniegto mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju definīciju;

60.2. līguma noslēgšanas dienā ar biznesa inkubatora operatoru un iestājoties biznesa inkubatorā, komersants reģistrēts komercreģistrā ne ilgāk par diviem gadiem;

60.3. biznesa inkubatorā var iestāties komersants, kura saistītais komersants jau saņem atbalstu šajā vai citā biznesa inkubatorā, ja saistītie komersanti ievēro šo noteikumu 64.punktā minētās de minimis atbalsta piešķiršanas prasības un šo noteikumu 60.1.apakšpunktā minēto sīkā vai mazā komersanta statusa nosacījumu;

60.4. biznesa inkubatora pakalpojumus vai daļu no biznesa inkubatoru sniegtajiem pakalpojumiem komersants var saņemt ne ilgāk kā četrus gadus pēc kārtas.
61. Aktivitātes ietvaros biznesa inkubatora pakalpojumus nesniedz:

61.1. komersantiem, kuri darbojas šādās nozarēs (2.pielikums):

61.1.1. lauksaimniecības produktu ražošanas nozarē;

61.1.2. zivsaimniecības un akvakultūras nozarē;

61.1.3. ogļrūpniecības nozarē;

61.1.4. kuģu būvju nozarē;

61.1.5. finanšu starpniecības nozarē;

61.1.6. tirdzniecības nozarē;

61.1.7. komercpakalpojumu nozarē;

61.1.8. transporta nozarē;

61.1.9. alkoholisko dzērienu ražošanas nozarē;

61.1.10. tabakas izstrādājumu nozarē;

61.1.11. azartspēļu nozarē;

61.2. ja komersants ar tiesas lēmumu atzīts par maksātnespējīgu, tai skaitā atrodas sanācijas procesā vai tiesiskās aizsardzības procesā, tā saimnieciskā darbība ir izbeigta vai saskaņā ar komercreģistrā pieejamo informāciju tas atrodas likvidācijas procesā;

61.3. ja komersants nav samaksājis nodokļus un citus valsts vai pašvaldību noteiktos obligātos maksājumus pilnā apmērā un noteiktajos termiņos;

61.4. ja komersanta interesēs fiziskā persona ir izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, kura rezultātā skartas Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses, un projekta iesniedzējam saskaņā ar Krimināllikumu ir piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi;

61.5. ja komersants saņēmis vai paredz saņemt finansējumu par tām pašām attiecināmajām izmaksām citu aktivitāšu ietvaros no vietējiem, reģionālajiem, valsts vai Eiropas Savienības līdzekļiem;

61.6. ja komersants nav ievērojis vai ir pārkāpis finansējuma saņemšanas nosacījumus.
62. Aktivitātes ietvaros biznesa inkubatora operators biznesa inkubatorā iekļautajiem komersantiem nodrošina šādus minimālos pakalpojumus:

62.1. telpu noma un apsaimniekošana (aprīkotu vai neaprīkotu darba vietu noma (elektrība, gāze, ūdens, sētnieks, apsardze, atkritumu apsaimniekošana));

62.2. komunikāciju pakalpojumi (internets, tālrunis, juridiskā adrese);

62.3. sekretariāta pakalpojumi;

62.4. biznesa vadības (atbalsta) konsultācijas:

62.4.1. biznesa plāna izvērtēšanas un sagatavošanas konsultācijas (finanšu plānošana);

62.4.2. grāmatvedība;

62.4.3. papildu finansējuma piesaistīšanas iespējas (banku kredīti, riska kapitāls (riska kapitāla fondi, komerceņģeļi)) un piesaistīšana;

62.4.4. papildu atbalsta iespējas (informācija un konsultācijas par citiem atbalsta instrumentiem, piemēram, EEN (Enterprise Europe Network), VAP (Valsts atbalsta programmas), Altum);

62.4.5. pārdošanas un mārketinga konsultācijas (tirgus identificēšana);

62.4.6. juridiskie pakalpojumi (līgumu sagatavošana ar vietējiem piegādātājiem vai pasūtītājiem un valsts piegādātājiem un pasūtītājiem eksporta veicināšanai, darba līgumu sagatavošana un līgumprojektu sagatavošana citu valstu valodās);

62.5. sadarbības organizēšana vietējā un starptautiskā līmenī (sadarbības tīklu veidošanas pakalpojumi);

62.6. personāla atlases pakalpojumi;

62.7. “virtuālā inkubācija”, biznesa inkubatora operatora sniegto uzņēmēj­darbības atbalsta pakalpojumu sniegšana tiem komersantiem, kas darbojas ārpus biznesa inkubatora telpām (šo noteikumu 62.2., 62.3., 62.4. un 62.5.apakšpunktā minētie pakalpojumi).
63. Šo noteikumu 62.punktā minēto pakalpojumu izmaksas biznesa inkubatorā iekļautajiem komersantiem, kuri atbilst šo noteikumu 60.punktā minētajām prasībām, biznesa inkubatora operators var segt no aktivitātes līdzek­ļiem, ņemot vērā šādu proporciju:

63.1. ja komersants iestājas biznesa inkubatorā pirmajā gadā pēc komersanta reģistrācijas komercreģistrā:

63.1.1. līdz 85 % pirmajā gadā;

63.1.2. līdz 60 % otrajā gadā;

63.1.3. līdz 40 % trešajā gadā;

63.1.4. līdz 10 % ceturtajā gadā;

63.2. ja komersants iestājas biznesa inkubatorā otrajā gadā pēc komersanta reģistrācijas komercreģistrā:

63.2.1. līdz 80 % pirmajā gadā;

63.2.2. līdz 55 % otrajā gadā;

63.2.3. līdz 35 % trešajā gadā;

63.2.4. līdz 10 % ceturtajā gadā.
64. Biznesa inkubatora operatora sniegto pakalpojumu ietvaros atbalsts inkubatorā iekļautajiem komersantiem tiek sniegts saskaņā ar de minimis atbalsta nosacījumiem, kas noteikti Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulā (EK) Nr.1998/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2006.gada 28.decembris, Nr. L 379, 5.–10.lpp.) un normatīvajos aktos par de minimis piešķiršanu.
Ministru prezidents I.Godmanis

Ekonomikas ministra vietā – tieslietu ministrs G.Bērziņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 7.oktobra noteikumiem Nr.835
Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji

Darbības programmas numurs un nosaukums

2.

“Uzņēmējdarbība un inovācijas”

Prioritātes numurs un nosaukums

2.3.

“Uzņēmējdarbības veicināšana”

Pasākuma numurs un nosaukums

2.3.2.

“Uzņēmējdarbības infrastruktūra un aprīkojuma uzlabojumi”

Aktivitātes numurs un nosaukums

2.3.2.1.

“Biznesa inkubatori”

Projektu atlases veids

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Atbildīgā iestāde

Ekonomikas ministrija


1. KVALITĀTES KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Piezīmes

Piešķirot punktus

Minimālais skaits – 23 punkti (kopsummā par visiem kritērijiem)

1.1.

Biznesa inkubatoru telpu pieejamība

Šajā kritērijā tiek vērtēts, cik pieejamas ir biznesa inkubatora telpas. Augstāks novērtējums tiek piešķirts, ja biznesa inkubators ir decentralizēts un tā telpas ir vairāk kā vienā pilsētā vai pagastā reģiona ietvaros.

25 punkti – piecos plānošanas reģionos biznesa inkubatora telpas ir iekārtotas vismaz divās pilsētās vai pagastos, kā arī plānots finansēt radošās industrijas biznesa inkubatoru, kuram ir telpas Rīgā;

20 punktu – četros plānošanas reģionos biznesa inkubatora telpas ir iekārtotas vismaz divās pilsētās vai pagastos, kā arī plānots finansēt radošās industrijas biznesa inkubatoru, kuram ir telpas Rīgā;

15 punktu – trijos plānošanas reģionos biznesa inkubatora telpas ir iekārtotas vismaz divās pilsētās vai pagastos, kā arī plānots finansēt radošās industrijas biznesa inkubatoru, kuram ir telpas Rīgā;

10 punktu – divos plānošanas reģionos biznesa inkubatora telpas ir iekārtotas vismaz divās pilsētās vai pagastos, kā arī plānots finansēt radošās industrijas biznesa inkubatoru, kuram ir telpas Rīgā;

5 punkti – vienā plānošanas reģionā biznesa inkubatora telpas ir iekārtotas vismaz divās pilsētās vai pagastos, kā arī plānots finansēt radošās industrijas biznesa inkubatoru, kuram ir telpas Rīgā;

0 punktu – nevienā plānošanas reģionā biznesa inkubatora telpas nav iekārtotas vismaz divās pilsētās vai pagastos, un nav plānots finansēt radošās industrijas biznesa inkubatoru, kuram ir telpas Rīgā

25

Minimālais skaits* –
5 punkti

1.2.

Biznesa inkubatoru pakalpojumu pieejamība

Šajā kritērijā tiek vērtēts, cik pieejami ir biznesa inkubatora pakalpojumi. Augstāks novērtējums tiek piešķirts, ja biznesa inkubators sniedz pakalpojumus arī tiem uzņēmumiem, kas atrodas ārpus biznesa inkubatora telpām (“virtuāls inkubators”).

25 punkti – piecos plānošanas reģionos biznesa inkubatora pakalpojumi ir pieejami arī tiem uzņēmumiem, kas atrodas ārpus biznesa inkubatora telpām;

20 punktu – četros plānošanas reģionos biznesa inkubatora pakalpojumi ir pieejami arī tiem uzņēmumiem, kas atrodas ārpus biznesa inkubatora telpām;

15 punktu – trijos plānošanas reģionos biznesa inkubatora pakalpojumi ir pieejami arī tiem uzņēmumiem, kas atrodas ārpus biznesa inkubatora telpām;

10 punktu – divos plānošanas reģionos biznesa inkubatora pakalpojumi ir pieejami arī tiem uzņēmumiem, kas atrodas ārpus biznesa inkubatora telpām;

5 punkti – vienā plānošanas reģionā biznesa inkubatora pakalpojumi ir pieejami arī tiem uzņēmumiem, kas atrodas ārpus biznesa inkubatora telpām;

0 punktu – nevienā plānošanas reģionā biznesa inkubatora pakalpojumi nav pieejami uzņēmumiem, kas atrodas ārpus biznesa inkubatora telpām

25

Minimālais skaits –
5 punkti

1.3.

Biznesa inkubatorā iekļauto jauno mazo un vidējo komersantu skaits

20 punktu – reģionālajos biznesa inkubatoros vidēji gadā iekļauti vairāk nekā 125 jaunie mazie un vidējie komersanti un radošās industrijas biznesa inkubatoros Rīgā – vairāk nekā 15 jauno mazo un vidējo komersantu;

14 punktu – reģionālajos biznesa inkubatoros vidēji gadā iekļauti vairāk nekā 100 jauno mazo un vidējo komersantu un radošās industrijas biznesa inkubatoros Rīgā – vairāk nekā 10 jauno mazo un vidējo komersantu;

8 punkti – reģionālajos biznesa inkubatoros vidēji gadā iekļauti vairāk nekā 50 jauno mazo un vidējo komersantu un radošās industrijas biznesa inkubatoros Rīgā – vairāk nekā pieci jaunie mazie un vidējie komersanti;

0 punktu – reģionālajos biznesa inkubatoros vidēji gadā iekļauti mazāk nekā 50 jauno mazo un vidējo komersantu un radošās industrijas biznesa inkubatoros Rīgā – mazāk nekā pieci jaunie mazie un vidējie komersanti

20

Minimālais skaits –
8 punkti

1.4.

Biznesa inkubatorā iekļauto mazo un vidējo komersantu darbības profils

10 punktu – paredzēts biznesa inkubatorā iekļaut uzņēmumus, kas ražos produkciju ar augstu pievienoto vērtību, kā arī darbojas radošās industrijas vai zinātnes un pētījumu jomā;

0 punktu – nav paredzēts biznesa inkubatorā iekļaut uzņēmumus, kas ražos produkciju ar augstu pievienoto vērtību, kā arī darbojas radošās industrijas vai zinātnes un pētījumu jomā

10

Minimālais skaits –
0 punktu

2. KRITĒRIJI PAR HORIZONTĀLĀM PRIORITĀTĒM

Piešķirot punktus

2.1.

Horizontālā prioritāte “Makroekonomiskā stabilitāte”

5 punkti – īstenojot projektu, tiks radītas jaunas darba vietas;

0 punktu – īstenojot projektu, netiks radītas jaunas darba vietas

5

Minimālais skaits –
5 punkti

2.2.

Horizontālā prioritāte “Ilgtspējīga attīstība”

5 punkti – paredzēts biznesa inkubatorā iekļaut uzņēmumus, kas darbojas atbilstoši vides aizsardzības prasībām un izmanto videi draudzīgas tehnoloģijas un (vai) ražo videi draudzīgus produktus/pakalpojumus;

0 punktu – nav paredzēts biznesa inkubatorā iekļaut uzņēmumus, kas darbojas atbilstoši vides aizsardzības prasībām un izmanto videi draudzīgas tehnoloģijas un (vai) ražo videi draudzīgus produktus/pakalpojumus

5

Minimālais skaits –
0 punktu

2.3.

Horizontālā prioritāte “Vienādas iespējas”

Projektā ir plānots izvēlēties vienu vai vairākus biznesa inkubatora operatorus, kuri nodrošinās vienu vai vairāku pamatprincipu ievērošanu:

1. Tiks iesaistīti darbinieki, kas atbilst definīcijai par “neizdevīgiem darbiniekiem”:

• persona, kas jaunāka par 25 gadiem, kurai iepriekš nav bijis pirmā regulāri apmaksāta darba;

• persona, kurai ir fizisko, garīgo vai psihisko traucējumu radīta ievērojama darbnespēja, bet kura tomēr spēj konkurēt darba tirgū;

• ikviens darbinieks migrants, kurš pārvietojas vai ir pārvietojies Kopienā, vai kļūst par Kopienas rezidentu, lai uzsāktu darbu, un kuram ir vajadzīgas profesionālās un (vai) valodas mācības;

• ikviena persona, kas vēlas atsākt darba gaitas pēc vismaz triju gadu pārtraukuma, jo īpaši persona, kas pametusi darbu sakarā ar grūtībām, lai saskaņotu darba dzīvi un ģimenes dzīvi, pirmajos sešos mēnešos pēc pieņemšanas darbā;

• ikviena persona, kas vecāka par 45 gadiem un kas nav ieguvusi vidējo izglītību vai tai līdzvērtīgu izglītību;

• ikviena persona, kas ilgu laiku bijusi nenodarbināta – persona, kas bez darba bijusi 12 mēnešus pēc kārtas, ir uzskatāma par “neizdevīgu darbinieku” pirmos sešus mēnešus pēc pieņemšanas darbā.

2. Biznesa inkubatora operators ir apzinājis darbinieku sociālo portretu un dalījumu pēc dzimuma, vecuma un invaliditātes.

3. Biznesa inkubatora operators veiks spe­ciālus pasākumus, ņemot vērā darbi­nieku atšķirīgās vajadzības saistībā ar dzi­mumu, vecuma grupu un citiem iespē­jamiem sociālās atstumtības riskiem.

5 punkti – projektā tiks nodrošināta trīs pamatprincipu ievērošana;

3 punkti – projektā tiks nodrošināta divu pamatprincipu ievērošana;

1 punkts – projektā tiks nodrošināta viena pamatprincipa ievērošana;

0 punktu – projektā netiks nodrošināta pamatprincipu ievērošana

5

Minimālais skaits –
0 punktu

2.4.

Horizontālā prioritāte “Informācijas sabiedrība”

5 punkti – projektā paredzēts iesaistīt inkubatora uzņēmumus, kas darbojas informācijas tehnoloģiju risinājumu un informācijas tehnoloģiju pakalpojumu jomā;

0 punktu – projektā nav paredzēts iesaistīt inkubatora uzņēmumus, kas darbojas informācijas tehnoloģiju risinājumu un informācijas tehnoloģiju pakalpojumu jomā

5

Minimālais skaits –
0 punktu

3. ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

3.1. PROJEKTA ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Jā/Nē

3.1.1.

Projekta mērķis ir veicināt jaunu komersantu veidošanos

N**

3.1.2.

Projekta ietvaros atbalstu biznesa inkubatoros iekļautajiem komersantiem sniedz ne ilgāk kā piecus gadus

P***

3.1.3.

Projektā ir izstrādāta nepieciešamā iepirkuma dokumentācija un prasības.

Projekta iesniedzējam ir izstrādāta skaidra un saprotama biznesa inkubatoru operatoru atlases kārtība

P

3.1.4.

Projektā ir definēti projekta īstenošanas personālam veicamie darba pienākumi un tā kvalifikācijas prasības

P

3.1.5.

Projekta ietvaros ir paredzēts atbalstīt vismaz vienu biznesa inkubatoru katrā plānošanas reģionā un vienu radošās industrijas biznesa inkubatoru Rīgā.

Projekta ietvaros nav paredzēts atbalstīt biznesa inkubatoru operatorus Rīgā, Rīgas rajonā vai Jūrmalā, izņēmums – paredzēts atbalstīt vienu radošās industrijas biznesa inkubatoru Rīgā

N

3.1.6.

Projekta izmaksas (kopējās projekta attiecināmās izmaksas, kopējās projekta neattiecināmās izmaksas un kopējās projekta izmaksas) projektu izmaksu tāmē ir aprēķinātas aritmētiski pareizi un ievērojot aktivitātē noteiktos attiecināmo izmaksu ierobežojumus

P

3.1.7.

Pieprasītais finansējuma apmērs ir aprēķināts pareizi un atbilst aktivitātē noteiktajam apmēram

P

3.1.8.

Pieprasītais projekta finansējuma apmērs nepārsniedz noteikto finansējuma apmēru attiecīgajam plānošanas reģionam

P

3.1.9.

Projekta attiecināmo izmaksu veidi un apjoms atbilst aktivitātē noteiktajam

P

3.1.10.

Projekta iesniegumā plānotās aktivitātes un sasniedzamie rezultāti ir precīzi definēti, pamatoti, izmērāmi, atbilstoši projekta īstenošanas laika grafikam un vērsti uz projekta mērķa sasniegšanu

P

3.1.11.

Projekta īstenošanas ilgums nepārsniedz aktivitātē noteikto laika periodu

P

3.2. PROJEKTA IESNIEDZĒJA ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Jā/ Nē

3.2.1.

Projekta iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu ierobežotai projektu iesniegumu atlasei

N

3.2.2.

Projekta iesniedzējs ir valsts aģentūra

N

3.2.3.

Projekta iesniedzēja darbības mērķis ir sekmēt uzņēmējdarbības attīstību

N

4. ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Jā/ Nē

4.1.

Projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai, ir pievienoti visi papildus iesniedzamo dokumentu sarakstā minētie dokumenti, un tie ir noformēti atbilstoši attiecīgo normatīvo aktu prasībām

P

4.2.

Projekta iesnieguma oriģinālam ir dokumenta juridiskais spēks

P

4.3.

Projekta iesnieguma veidlapa ir pilnībā aizpildīta

P

4.4.

Projekta iesnieguma oriģināla lapas ir sanumurētas

P

4.5.

Projekta iesniegumā nav neatrunātu labojumu – dzēsumu, aizkrāsojumu, svītrojumu un papildinājumu

P

4.6.

Projekta iesniegumā lietotā naudas vienība ir lats

P

4.7.

Projekta iesniegums iesniegts projektu iesniegumu iesniegšanas termiņā

N

4.8.

Projekta iesniegums ir aizpildīts latviešu valodā un datorrakstā

P

4.9.

Projekta iesniegums ir iesniegts divos eksemplāros

P

 Piezīmes.

1. * Minimālais punktu skaits atsevišķam kritērijam vai vairākiem kritērijiem.

2. ** N – ja saņemts negatīvs vērtējums, projekta iesniegumu noraida.

3. *** P – ja saņemts negatīvs vērtējums, var pieņemt lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu (projekta iesniedzējs nodrošina atbilstību kritērijam lēmumā noteiktajā laikā).

Ekonomikas ministra vietā – tieslietu ministrs G.Bērziņš
2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 7.oktobra noteikumiem Nr.835
Nozaru saraksts, kurām nav paredzēts atbalsts

Neatbalstāmo nozaru ierobežojumi ir attiecināmi uz komersantu ražotajiem produktiem vai pakalpojumiem, kurus komersanti piedāvā tirgū, izņemot gadījumus, ja norādīts citādi.

I. Tērauda rūpniecība

1. Atbilstoši Valsts reģionālā atbalsta pamatnostādņu 2007.–2013.gadam 1.pielikumam tērauda rūpniecības nozares ierobežojums ir attiecināms uz komersantiem, kas ražo šādus produktus:

Nr.
p.k.

Izstrādājums

Kombinētās nomenklatūras kods
(KN 2007)1

1.1.

Čuguns

7201

1.2.

Ferosakausējumi

7202 11 20, 7202 11 80, 7202 99 10

1.3.

Dzelzsrūdas tiešā reducēšanā iegūtie produkti un citi porainās dzelzs produkti

7203

1.4.

Dzelzs un neleģētais tērauds

7206

1.5.

Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti

7207 11 11, 7207 11 14, 7207 11 16, 7207 12 10, 7207 19 12, 7207 19 80, 7207 20 11, 7207 20 15, 7207 20 17, 7207 20 32,7207 20 52, 7207 20 80

1.6.

Dzelzs vai neleģētā tērauda plakani velmējumi

7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 51, 7208 52, 7208 53, 7208 54 00, 7208 90, 7209 15 00, 7209 16, 7209 17, 7209 18, 7209 25 00, 7209 26, 7209 27, 7209 28, 7209 90, 7210 11 00, 7210 12, 7210 20 00, 7210 30 00, 7210 41 00, 7210 49 00, 7210 50 00, 7210 61 00, 7210 69 00, 7210 70, 7210 90, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, 7211 23, 7211 29 00, 7211 90, 7212 10, 7212 20 00, 7212 30 00, 7212 40, 7212 50, 7212 60 00

1.7.

Dzelzs vai neleģētā tērauda karsti velmēti stieņi brīvi tītos saišķos

7213 10 00, 7213 20 00, 7213 91, 7213 99

1.8.

Pārējie dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi

7214 20 00, 7214 30 00, 7214 91, 7214 99, 7215 90 00

1.9.

Dzelzs un neleģētā tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili

7216 10 00, 7216 21 00, 7216 22 00, 7216 31, 7216 32, 7216 33, 7216 40, 7216 50, 7216 99 00

1.10.

Nerūsējošs tērauds

7218 10 00, 7218 91 10, 7218 91 80, 7218 99 11, 7218 99 20

1.11.

Nerūsējošā tērauda plakani velmējumi

7219 11 00, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 21, 7219 22, 7219 23 00, 7219 24 00, 7219 31 00, 7219 32, 7219 33, 7219 34, 7219 35, 7219 90, 7220 11 00, 7220 12 00, 7220 20, 7220 90

1.12.

Nerūsējošā tērauda stieņi

7221 00, 7222 11, 7222 19, 7222 30 97, 7222 40 10, 7222 40 90

1.13.

Citāda leģētā tērauda plakani velmējumi

7225 11 00, 7225 19, 7225 30, 7225 40, 7225 50, 7225 91 00, 7225 92 00, 7225 99 00, 7226 11 00, 7226 19, 7226 20 00, 7226 91, 7226 92 00, 7226 99

1.14.

Citāda leģētā tērauda stieņi

7224 10, 7224 90 02, 7224 90 03, 7224 90 05, 7224 90 07, 7224 90 14, 7224 90 31, 7224 90 38, 7227 10 00, 7227 20 00, 7227 90, 7228 10 20, 7228 20 10, 7228 20 91, 7228 30 20, 7228 30 41, 7228 30 49, 7228 30 61, 7228 30 69, 7228 30 70, 7228 30 89, 7228 60, 7228 70, 7228 80 00

1.15.

Rievkonstrukcijas

7301 10 00

1.16.

Sliedes un gulšņi

7302 10 21, 7302 10 23, 7302 10 29, 7302 10 40, 7302 10 50, 7302 10 90, 7302 40 00, 7302 90 00

1.17.

Bezšuvju caurules, cauruļvadi un dobie profili

7303 00, 7304

1.18.

Metināta dzelzs vai tērauda caurules un cauruļvadi, kuru ārējais diametrs pārsniedz 406,4 mm

7305

Piezīme.

Komisijas 2006.gada 17.oktobra Regula (EK) Nr.1549/2006, ar ko groza I pielikumu Padomes Regulā (EEK) Nr.2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu.

II. Sintētisko šķiedru ražošana

2. Atbilstoši Valsts reģionālā atbalsta pamatnostādņu 2007.–2013.gadam 2.pielikumam ierobežojums attiecas uz komersantiem, kuri iesaistīti šādos mākslīgo šķiedru ražošanas palīgprocesos:

2.1. visu veidu poliestera, poliamīda, akrila vai polipropilēna šķiedru un diegu (neatkarīgi no to izmantošanas veida) ekstrūzija vai teksturēšana;

2.2. polimerizācija (ieskaitot polikondensāciju), ja tā iekārtu izmantošanā ir apvienota ar ekstrūziju;

2.3. jebkādi palīgprocesi, kuri saistīti ar vienlaicīgu ekstrūzijas vai teksturēšanas jaudu uzstādīšanu, ko veic projekta iesniedzējs vai cits tās pašas grupas komersants, un kuri attiecīgajā komercdarbības veidā izmantoto iekārtu ziņā parasti tiek apvienoti ar šādām jaudām.

3. Sintētisko šķiedru ražošanas nozare ietilpst Eiropas Savienības Ekonomiskās darbības statistisko klasifikāciju (turpmāk – NACE) 1.1.red. grupā 24.7 “Sintētisko šķiedru ražošana” (NACE 2.red. grupā 20.6 “Sintētisko šķiedru ražošana”). 

III. Lauksaimniecības produktu ražošana

4. Ierobežojums attiecas uz Eiropas Kopienas dibināšanas līguma I pielikumā minēto lauksaimniecības produktu primāro ražošanu, kā arī to produktu ražošanu un tirdzniecību, kas atdarina vai aizstāj pienu un piena produktus, kā norādīts Padomes 1987.gada 2.jūlija Regulas (EEK) Nr.1898/87 par to apzīmējumu aizsardzību, kurus izmanto piena un piena produktu tirdzniecībā, 3.panta 2.punktā. 

IV. Zivsaimniecība un akvakultūra

5. Ierobežojumus nosaka saskaņā ar NACE 1.1.red. B sekciju “Zvejniecība” (NACE 2.red. 03.nodaļu “Zivsaimniecība”).

V. Ogļu rūpniecība

6. Atbilstoši Padomes 2002.gada 23.jūlija Regulai Nr.1407/2002 par valsts atbalstu ogļu rūpniecībai ogles tiek definētas kā augstas kvalitātes, vidējas kvalitātes, kā arī zemas kvalitātes A un B kategorijas ogles ANO Eiropas Ekonomikas komisijas izstrādātās starptautiskās ogļu kodifikācijas sistēmas nozīmē (Starptautiskā vidējas kvalitātes un augstas kvalitātes ogļu kodifikācijas sistēma (1998), Ogļu slāņa starptautiskā klasifikācija (1998) un Starptautiskā zemas kvalitātes ogļu kodifikācijas sistēma (1999)).

7. Ogļu rūpniecības nozare ietilpst NACE 1.1.red. grupā 10.1 “Akmeņogļu ieguve, apstrāde un aglomerācija” un grupā 10.2 “Brūnogļu (lignīta) ieguve, apstrāde un aglomerācija” (NACE 2.red. nodaļā 05 “Ogļu un brūnogļu (lignīta) ieguve”).

VI. Alkoholisko dzērienu ražošana

8. Ierobežojumus nosaka saskaņā ar NACE 1.1.red. grupu 15.9 “Dzērienu ražošana”, izņemot klasi 15.97 “Iesala ražošana” un klasi 15.98 “Minerālūdeņu un bezalkoholisko dzērienu ražošana” (NACE 2.red. 11.nodaļā “Dzērienu ražošana”, izņemot klasi 11.06 “Iesala ražošana” un klasi 11.07 “Bezalkohola dzērienu ražošana, minerālūdeņu un pudelēs iepildītu citu ūdeņu ražošana”).

VII. Tabakas izstrādājumu ražošana

9. Ierobežojumus nosaka saskaņā ar NACE 1.1.red. 16.nodaļu “Tabakas izstrādājumu ražošana” (NACE 2.red. 12.nodaļu “Tabakas izstrādājumu ražošana”).

VIII. Kuģu būve

10. Atbilstoši Nostādnēm par valsts atbalstu kuģu būvei kuģu būve tiek definēta kā pašpiedziņas jūras tirdzniecības kuģu būve Kopienā.

11. Kuģu būves nozare ietilpst NACE 1.1.red. klasē 35.11 “Kuģu būve un remonts” (NACE 2.red. klasē 30.11 “Kuģu un peldošo iekārtu būve”).

IX. Tirdzniecība

12. Ierobežojumus nosaka saskaņā ar NACE 1.1.red. G sekciju “Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu, motociklu individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un iekārtu remonts”, izņemot grupu 50.2 “Automobiļu apkope un remonts” un grupu 52.7 “Individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un iekārtu remonts” (NACE 2.red. G sadaļu “Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts”, izņemot grupu 45.2 “Automobiļu apkope un remonts”).

X. Finanšu starpniecība

13. Ierobežojumus nosaka saskaņā ar NACE 1.1.red. J sekciju “Finanšu starpniecība” (NACE 2.red. K sadaļu “Finanšu un apdrošināšanas darbības”).

XI. Komercpakalpojumi

14. Ierobežojumus nosaka saskaņā ar NACE 1.1.red. 70.nodaļu “Operācijas ar nekustamo īpašumu” un 71.nodaļu “Transportlīdzekļu, mašīnu un iekārtu, individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves apa­ratūras un iekārtu iznomāšana” (NACE 2.red. L sadaļu “Operācijas ar nekustamo īpašumu” un 77.nodaļu “Iznomāšana un ekspluatācijas līzings”).

XII. Azartspēles

15. Ierobežojumus nosaka saskaņā ar NACE 1.1.red. klasi 92.71 “Azartspēles un derības” (NACE 2.red. 92.nodaļu “Azartspēles un derības”).

Ekonomikas ministra vietā – tieslietu ministrs G.Bērziņš

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!