• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2008. gada 8. septembra noteikumi Nr. 726 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.2.1.apakšaktivitāti "Natura 2000 teritoriju aizsardzības administratīvās infrastruktūras izveide"". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 9.10.2008., Nr. 157 https://www.vestnesis.lv/ta/id/182145-noteikumi-par-darbibas-programmas-infrastruktura-un-pakalpojumi-papildinajuma-3-4-1-2-1-apaksaktivitati-natura-2000-teritoriju-...

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.787

Noteikumi par maksājumiem, izpērkot (pērkot) lauku apvidus zemi

Vēl šajā numurā

09.10.2008., Nr. 157

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 726

Pieņemts: 08.09.2008.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.
Ministru kabineta noteikumi Nr.726

Rīgā 2008.gada 8.septembrī (prot. Nr.63 21.§)
Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.2.1.apakšaktivitāti “Natura 2000 teritoriju aizsardzības administratīvās infrastruktūras izveide”
Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā īsteno darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.prioritātes “Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskajai aktivitātei nodrošināšana” 3.4.1.pasākuma “Vide” 3.4.1.2.1.apakšaktivitāti “Natura 2000 teritoriju aizsardzības administratīvās infrastruktūras izveide” (turpmāk – aktivitāte), projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus, prasības projekta iesniedzējam un atbildīgo iestādi.
2. Aktivitātes mērķis ir saglabāt Latvijas dabas vides kvalitāti atbilstoši Eiropas Savienības direktīvu prasībām, valsts starptautiskajām saistībām un vietējām vajadzībām, novērst esošos un iespējamos draudus dabas vērtībām, vienlaikus nodrošinot maksimāli efektīvu resursu izlietojumu dabas vērtību saglabāšanā un atjaunošanā.
3. Aktivitātes ietvaros īstenotos projektus līdzfinansē no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem. Aktivitātes ietvaros pieejamais publiskais finansējums sastāv no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma 1405608 latu apmērā un valsts budžeta finansējuma 248048 latu apmērā.
4. Aktivitātes mērķa grupa ir aizsargājamo dabas teritoriju administrācijas un apmeklētāji.
5. Atbildīgā iestāde ir Vides ministrija. Vides ministrija nodrošina visas starpniek­institūcijas funkcijas, tai skaitā atbilstoši kompetencei nodrošina, lai netiktu pārsniegts aktivitātes īstenošanai pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, un uzrauga pieejamā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apguvi, tai skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr.1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi aktivitātes un projektu līmenī, kontrolējot projektu finanšu plānu izpildi.
6. Aktivitāti īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.
II. Projekta atbalstāmās darbības, attiecināmās un neattiecināmās izmaksas
7. Aktivitātes ietvaros tiek atbalstīta tādu administratīvo zīmju un informatīvo stendu izveide un izvietošana dabā, kas ietver pamatinformāciju par Natura 2000 teritoriju.
8. Aktivitātes ietvaros netiek atbalstīta:

8.1. antropogēno slodzi samazinošās infrastruktūras un izglītojošās un informatīvās infrastruktūras izveidošana, tai skaitā informācijas centru izveidošana;

8.2. administratīvo informatīvo zīmju atjaunošana.
9. Ievērojot nosacījumus, kas ietverti Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr.1260/1999, Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 5.jūlija Regulas (EK) Nr.1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un Regulas (EK) Nr.1183/1999 atcelšanu, attiecināmas ir izmaksas par tādu administratīvo zīmju, informatīvo stendu un norāžu izgatavošanu, transportēšanu un izvietošanu dabā, kas ietver pamatinformāciju par Natura 2000 teritoriju.
10. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta (turpmāk – projekts) kopējo budžetu veido arī finanšu rezerve, kas var būt līdz pieciem procentiem no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Projekta finanšu rezervi izmanto šo noteikumu 9.punktā noteikto attiecināmo izmaksu segšanai, pirms finanšu rezerves izmantošanas attiecīgi grozot vienošanos par projekta īstenošanu (turpmāk – vienošanās).
11. Izmaksas nevar uzskatīt par attiecināmām, ja projekta iesnieguma iesniegšanas dienā objekti ir pieņemti ekspluatācijā un ir parakstīti preču nodošanas un pieņemšanas akti. Neattiecināmi ir projekta administrēšanas izdevumi. Projekta vadībai paredzētie izdevumi nedrīkst pārsniegt trīs procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.
12. Projekta izmaksās neiekļauj:

12.1. zemes iegādes izmaksas;

12.2. transportlīdzekļu un citu projekta īstenošanai iegādātu ilglietojuma iekārtu (tai skaitā datoru) izmaksas;

12.3. infrastruktūras uzturēšanas izdevumus.
III. Prasības projekta iesniedzējam
13. Projekta iesniedzējs ir valsts iestādes (Dabas aizsardzības pārvalde, īpaši aizsargājamo dabas teritoriju administrācijas), kuras atbilstoši īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem nodrošina informatīvo zīmju izveidošanu (sagatavošanu) un izvietošanu.
14. Uz Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu nevar pretendēt:

14.1. ja projekta iesniedzējam uz projekta iesnieguma iesniegšanas mēneša pirmo datumu ir nodokļu parādi;

14.2. ja projekta iesniedzējs ir saņēmis no vietējiem, reģionālajiem, valsts vai Eiropas Savienības līdzekļiem atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām citu programmu ietvaros.
IV. Uzaicinājums iesniegt projekta iesniegumu
15. Projektu iesniegumu atlasi izsludina trijās projektu iesniegumu atlases kārtās. Pirmo projektu iesniegumu atlasi izsludina trīs gadu periodam, pārējās divas projektu iesniegumu atlases – divu gadu periodam:

15.1. pirmajai projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 602 408 lati;

15.2. otrajai projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 401 600 latu;

15.3. trešajai projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir vismaz 401 600 latu;

15.4. ja pirmajai un otrajai projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums netiek piešķirts vai izlietots, to novirza projektu iesniegumu trešās atlases kārtas finansēšanai.
16. Atbildīgā iestāde uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu nosūta pa pas­tu vai elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un sagatavotu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu) šo noteikumu 13.punktā minētajām iestādēm:

16.1. pirmajai projektu iesniegumu atlases kārtai – ne vēlāk kā divus mēnešus pēc šo noteikumu stāšanās spēkā;

16.2. otrajai projektu iesniegumu atlases kārtai – līdz 2010.gada 1.martam;

16.3. trešajai projektu iesniegumu atlases kārtai – līdz 2012.gada 1.martam.
17. Projekta iesniegumu atbildīgajā iestādē iesniedz divu mēnešu laikā pēc uzaicinājuma nosūtīšanas šo noteikumu 13.punktā minētajām iestādēm.
V. Projektu iesniegumu iesniegšanas nosacījumi un vērtēšanas kritēriji
18. Maksimālā Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta intensitāte nepārsniedz 85 procentus no kopējām attiecināmajām izmaksām, 15 procenti tiek finansēti no valsts budžeta.
19. Minimālās attiecināmās izmaksas aktivitātes ietvaros vienam projektam nav noteiktas, maksimālās attiecināmās izmaksas vienam projektam nedrīkst pārsniegt aktivitātes projektu iesniegumu atlases kārtā pieejamo Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu.
20. Projekta kopējās neattiecināmās izmaksas nedrīkst pārsniegt 30 procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.
21. Projektu iesniegumu skaits projekta iesniedzējam projektu iesniegumu atlases kārtā nav ierobežots.
22. Projekta iesniedzējs iesniegumu sagatavo datorrakstā latviešu valodā un iesniedz atbildīgajā iestādē tās norādītajā termiņā vienā no šādiem veidiem:

22.1. papīra formā, aizpildot projekta iesnieguma veidlapu (1.pielikums). Projekta iesniegumu paraksta attiecīgā projekta iesniedzēja institūcijas vadītājs vai viņa pilnvarota persona. Projekta iesniedzējs papīra formā iesniedz vienu caurauklotu projekta oriģinālu un vienu caurauklotu tā kopiju (bez pielikumiem), kā arī iesniedz projekta iesnieguma elektronisko versiju (bez pielikumiem). Pievienoto dokumentu lapas numurē;

22.2. elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un noformētu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti (2.pielikums):

22.2.1. tam jābūt izstrādātam DOC, XLS, PDF vai JPG datnes formātā;

22.2.2. papildus iesniedzamajiem dokumentiem jābūt izstrādātiem un noformētiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti.
23. Projekta iesniedzējs projekta iesnieguma veidlapai pielikumā pievieno šādus dokumentus:

23.1. būvdarbu tāmi saskaņā ar publisko iepirkumu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteikto paredzamās līgumcenas noteikšanas kārtību;

23.2. saskaņojumu ar pašvaldībām par administratīvo zīmju izvietošanu;

23.3. saskaņojumu ar zemes īpašnieku par administratīvo zīmju izvietošanu;

23.4. projekta naudas plūsmas prognozi;

23.5. projekta finanšu līdzekļu kustību projekta īstenošanas laikā;

23.6. projekta indikatīvo iepirkumu plānu.
24. Projektu iesniegumus vērtē pēc administratīvajiem, atbilstības, kvalitātes un finansējuma piešķiršanas kritērijiem (2.pielikums).
25. Administratīvie kritēriji ir šādi:

25.1. projekta iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu;

25.2. projekta iesniegums ir iesniegts atbildīgās iestādes norādītajā termiņā;

25.3. projekta iesniegums iesniegts atbilstoši projekta iesnieguma noformēšanas prasībām saskaņā ar šo noteikumu 22.punktu (2.pielikums);

25.4. projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts (1.pielikums);

25.5. projekta iesniegumam pievienoti visi norādītie pielikumi atbilstoši šo noteikumu 23.punktam (2.pielikums).
26. Atbilstības kritēriji ir šādi:

26.1. ir zemes īpašnieka saskaņojums administratīvās zīmes un stenda izvietošanai;

26.2. projektā paredzētās informatīvās zīmes atbilst īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem;

26.3. katrai Natura 2000 teritorijai, par kuru iesniegts projekta iesniegums, ir izstrādāts dabas aizsardzības plāns un paredzētās darbības atbilst dabas aizsardzības plānam;

26.4. projekta iesniegums atbilst aktivitātes mērķim atbilstoši šo noteikumu 2.punktam;

26.5. projekta iesniegums atbilst aktivitātes atbalstāmajām darbībām atbilstoši šo noteikumu 7.punktam;

26.6. projekta iesniegums atbilst aktivitātes attiecināmajām izmaksām atbilstoši šo noteikumu 9. un 10.punktam;

26.7. projekta iesniegums atbilst aktivitātes neattiecināmajām izmaksām atbilstoši šo noteikumu 11.punktam;

26.8. projekta aprakstā sniegta nepieciešamā informācija par veicamajām darbībām;

26.9. projekta laika grafiks atbilst plānotajām aktivitātēm;

26.10. projekta iesniegumā sniegtā informācija apliecina, ka projekta iesniedzējs nodrošinās projekta rezultātu ilgtspējību;

26.11. projekta iesniegumā norādītie fiziskie rādītāji atbilst projekta aprakstam;

26.12. pieprasītā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma atbalsta intensitāte nepārsniedz 85 procentus no projekta attiecināmajām izmaksām;

26.13. projekta budžetā iekļautās izmaksas ir pamatotas;

26.14. projekta naudas plūsmas prognoze ir pamatota;

26.15. projekta indikatīvais iepirkuma plāns ir pamatots;

26.16. projekta iesniegumā atspoguļotā plānotā projekta ieviešanas struktūrshēma un plānotie cilvēkresursi nodrošina normatīvajos aktos noteiktās finansējuma saņēmēja funkcijas;

26.17. projektā plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi atbilst normatīvajiem aktiem par Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansēto projektu publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumu īstenošanu;

26.18. projekta iesniedzējs – valsts iestāde – atbilstoši īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem nodrošina informatīvo zīmju izveidošanu (sagatavošanu) un izvietošanu.
27. Kvalitātes kritēriji ir šādi:

27.1. projektā plānoto aktivitāšu gatavība uzsākšanai (punktu skaits – no nulles līdz trim punktiem, jāiegūst vismaz divi punkti);

27.2. projekta īstenošanas risku izvērtējums, tai skaitā novērtēts iespējamais izmaksu pieaugums (punktu skaits – no nulles līdz trim punktiem, jāiegūst vismaz divi punkti);

27.3. izveidojamās infrastruktūras ilgtspējīgās lietošanas novērtējums (punktu skaits – no nulles līdz trim punktiem, jāiegūst vismaz viens punkts);

27.4. projekta ieguldījums īpaši aizsargājamās dabas teritorijas apsaimniekošanas pasākumu plāna izpildē. Ieguldījumu aprēķina procentos, nosakot, kādu daļu no dabas aizsardzības plānā paredzētajām administratīvajām zīmēm un informatīvajiem stendiem (naudas izteiksmē) paredzēts uzstādīt projekta ietvaros (punktu skaits – no nulles līdz trim punktiem, jāiegūst vismaz viens punkts);

27.5. izmaksu atdeves novērtējuma rādītājs – infrastruktūras plānotais kalpošanas laiks (gados) attiecībā pret sākotnējām kopējām izmaksām (latos) (punktu skaits – līdz trim punktiem, kritērijs dod papildu punktus). Vidējo projektu iesniegumu atlases kārtas rādītāju aprēķina projektu iesniegumiem, kuri atbilst administratīvajiem un atbilstības kritērijiem. Vidējais izmaksu atdeves novērtējuma rādītājs ir projektu izmaksu atdeves novērtējuma rādītāju summa attiecībā pret atlases kārtas projektu iesniegumu skaitu;

27.6. Natura 2000 teritorijas apdraudētība jeb antropogēnā slodze uz Natura 2000 teritoriju saskaņā ar dabas aizsardzības plānu. Dabas aizsardzības plāns izstrādāts atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību (punktu skaits – no trim līdz pieciem punktiem, jāiegūst vismaz trīs punkti).
28. Finansējuma piešķiršanas kritēriji:

28.1. projekta iesniegums atbilst administratīvajiem, atbilstības un kvalitātes kritērijiem, un kvalitātes kritēriju kopējais vērtējums ir vismaz deviņi punkti;

28.2. sarindojot šo noteikumu 28.1.apakš­punktā minētajā kritērijā ar “Jā” novērtētos projektu iesniegumus prioritārā secībā, sākot ar visvairāk punktus ieguvušo projekta iesniegumu, projektu iesniegumu atlases kārtā projekta iesniegumam pietiek finansējuma.
VI. Projektu iesniegumu vērtēšanas un lēmumu pieņemšanas kārtība
29. Atbildīgās iestādes vadītājs izveido ierobežotas projektu iesniegumu atlases Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju (turpmāk – vērtēšanas komisija) un apstiprina tās nolikumu. Vērtēšanas komisijas sastāvā ir atbildīgās iestādes, Vides ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības un nevalstisko vides organizāciju pārstāvji, kā arī vadošās iestādes pārstāvis novērotāja statusā. Novērotājs sagatavo atzinumu par vērtēšanas komisijas darbu un iesniedz atbildīgās iestādes vadītājam tādos termiņos, kādos vērtēšanas komisija sagatavo atzinumu par projektu iesniegumu vērtēšanas rezultātiem.
30. Atbildīgā iestāde:

30.1. mēneša laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās izstrādā un apstiprina atklātas projektu iesniegumu atlases projektu iesniegumu vērtēšanas metodiku un projektu iesniegumu veidlapas aizpildīšanas metodiku;

30.2. mēneša laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās ievieto savā mājaslapā internetā (www.vidm.gov.lv) ierobežotas projektu iesniegumu atlases projektu iesnieguma veidlapu (1.pielikums), projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapu (2.pielikums), projektu iesniegumu vērtēšanas metodiku un projektu īstenošanai nepieciešamos metodiskos materiālus;

30.3. reģistrē iesniegtos projektu iesniegumus, piešķir tiem identifikācijas numuru un divu nedēļu laikā projekta iesniedzējam izsniedz, nosūta elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) vai pa pastu apliecinājumu par projekta iesnieguma saņemšanu.
31. Projekta iesnieguma atbilstību administratīvajiem, atbilstības un finansējuma piešķiršanas kritērijiem vērtē ar “Jā” vai “Nē” (“Jā” – atbilst, “Nē” – neatbilst). Projekta iesnieguma atbilstību kvalitātes kritērijiem vērtē, piešķirot noteiktu punktu skaitu. Ja projekta iesnieguma administratīvais vai atbilstības kritērijs nav attiecināms uz konkrēto projekta iesniedzēju, projekta iesniegumu attiecībā uz šo kritēriju nevērtē.
32. Par projektu iesniegumu atbilstību šo noteikumu 27.5.apakšpunktā minētajam kritērijam projekta iesniegums saņem papildu punktus.
33. Ja projekta iesniegums nav iesniegts atbildīgajā iestādē noteiktajā termiņā (šo noteikumu 17.punkts) vai nav sagatavots latviešu valodā, atbildīgās iestādes vadītājs pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.
34. Vērtēšanas komisija vērtē projektu iesniegumus šādā secībā:

34.1. vispirms vērtē projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 25. un 26.punktā minētajiem kritērijiem. Ja vērtējums kādā no šiem kritērijiem ir “Nē”, projekta iesniegumu noraida un vērtēšanu neturpina. Ja projekta iesniegums šajos kritērijos novērtēts ar “Jā”, projekta iesniegumu vērtē pēc šo noteikumu 27.punktā minētajiem kritērijiem, piešķirot noteiktu punktu skaitu;

34.2. ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 27.punktā minētajiem kritērijiem un minēto kritēriju kopējais vērtējums ir vismaz deviņi punkti, projekta iesniegumu vērtē pēc šo noteikumu 28.1.apakšpunktā minētā kritērija un iekļauj projektu iesniegumu prioritārajā sarakstā;

34.3. ja projekta iesniegums neatbilst šo noteikumu 27.punktā minētajiem kritērijiem un minēto kritēriju kopējais vērtējums nav vismaz deviņi punkti, projekta iesniegumu noraida un vērtēšanu neturpina;

34.4. pēc projektu iesniegumu prioritārā saraksta izveidošanas projekta iesniegumu vērtē pēc šo noteikumu 28.2.apakšpunktā minētā kritērija.
35. Ja divi vai vairāki projektu iesniegumi ir saņēmuši vienādu punktu summu, tos sarindo projektu iesniegumu prioritārajā sarakstā šādā secībā:

35.1. projekta iesniegums ar augstāko vērtējumu par šo noteikumu 27.1.apakš­punktā minēto kritēriju;

35.2. projekta iesniegums ar augstāko vērtējumu par šo noteikumu 27.6.apakš­punktā minēto kritēriju;

35.3. projekta iesniegums ar augstāko vērtējumu par šo noteikumu 27.5.apakš­punktā minēto kritēriju;

35.4. projekta iesniegums ar augstāko vērtējumu par šo noteikumu 27.4.apakš­punktā minēto kritēriju.
36. Atbildīgās iestādes vadītājs pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja tas atbilst šo noteikumu 25., 26., 27. un 28.punktā minētajiem kritērijiem un 27.punktā minēto kritēriju kopējais vērtējums ir vismaz deviņi punkti.
37. Lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu var ietvert šādus nosacījumus, kas projekta iesniedzējam jāizpilda lēmumā norādītajā termiņā, lai tas varētu noslēgt vienošanos:

37.1. precizēt informāciju par projekta iesniedzēju (kontaktinformāciju un rekvizītus) (1.pielikums);

37.2. precizēt iesniegtos dokumentus atbilstoši šo noteikumu 23.punktam;

37.3. precizēt izmaiņas kopējā attiecināmo izmaksu summā un attiecināmās izmaksas atbilstoši šo noteikumu 9. un 10.punktam;

37.4. precizēt izmaiņas kopējā neattiecināmo izmaksu summā un neattiecināmās izmaksas atbilstoši šo noteikumu 11.punktam;

37.5. precizēt projekta laika grafiku atbilstoši plānotajām aktivitātēm saskaņā ar šo noteikumu 26.9.apakšpunktu;

37.6. precizēt naudas plūsmas prognozi atbilstoši šo noteikumu 26.14.apakšpunktam;

37.7. precizēt projekta indikatīvo iepirkumu plānu atbilstoši šo noteikumu 26.15.apakšpunktam;

37.8. precizēt projekta iesniegumā ietverto plānoto projekta īstenošanas struktūrshēmu un plānoto cilvēkresursu nodrošinājumu atbilstoši šo noteikumu 26.16.apakšpunktam;

37.9. precizēt informāciju par publicitātes pasākumiem atbilstoši šo noteikumu 26.17.apakšpunktam.
38. Šo noteikumu 37.punktā minētajā lēmumā ietvertos nosacījumus projekta iesniedzējs izpilda atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā, kas nav ilgāks par diviem mēnešiem no attiecīgā lēmuma saņemšanas dienas. Šajā lēmumā noteikto termiņu nevar pagarināt.
39. 20 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 38.punktā minētā termiņa beigām vērtēšanas komisija vērtē, kā izpildīts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumiem, un atbildīgā iestāde sagatavo atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi.
40. Ja projekta iesniedzējs lēmumā ietvertos nosacījumus nav izpildījis noteiktajā termiņā vai šo noteikumu 39.punktā minētais atzinums ir negatīvs, projekta iesniegums uzskatāms par noraidītu. Atzinuma tiesiskumu kontrolē tāpat kā lēmumam, kurā ietverto nosacījumu izpildes kontrolei šis atzinums ir sagatavots. Projekta iesniegumā norādīto finansējumu, ja lēmumā ietvertie nosacījumi nav izpildīti, novirza nākamajai projektu iesniegumu atlases kārtai.
41. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta projekta iesniedzējam pa pastu vai elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu).
VII. Iepirkuma procedūra, iepirkuma līguma slēgšana
42. Iepirkuma procedūru veic Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmējs (turpmāk – finansējuma saņēmējs).
43. Atbildīgā iestāde mēneša laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās publicē Vides ministrijas mājaslapā internetā (www.vidm.gov.lv) iepirkumu vadlīnijas un iepirkuma procedūru dokumentu paraugus.
44. Pirmo iepirkuma procedūru izsludina triju mēnešu laikā pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas.
45. Ja finansējuma saņēmējs neievēro iepirkumu regulējošajos norma­tīvajos aktos noteiktās prasības, izmaksas, kas rodas šādi noslēgto iepirkuma līgumu ietvaros, uzskata par neattiecināmām projekta izmaksām.
VIII. Projekta īstenošanas noteikumi
46. Visus finansējuma saņēmēja izdevumus pamato ar juridiski saistošiem līgumiem un grāmatvedības dokumentiem.
47. Finansējuma saņēmējs visas projekta aktivitātes īsteno divu gadu laikā no vienošanās noslēgšanas.
48. Finansējuma saņēmējs ne retāk kā reizi trijos mēnešos nodrošina aktuālās informācijas ievietošanu tā mājaslapā internetā par projekta īstenošanas procesu.
49. Ja pēc vienošanās noslēgšanas projektā nepieciešami grozījumi, finansējuma saņēmējs iesniedz atbildīgajā iestādē grozījumu pieprasījumu atbilstoši vienošanās termiņiem un noteikumiem.
50. Finansējuma saņēmējs nodrošina pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu atbildīgajā iestādē vienošanās noteiktajā kārtībā.
IX. Aktivitātes uzraudzība pēc projektu īstenošanas
51. Finansējuma saņēmējs ir tieši atbildīgs par projekta īstenošanu un rezultātu uzturēšanu vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas.
52. Finansējuma saņēmējs piecus gadus pēc projekta īstenošanas reizi gadā saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikumu sniedz atbildīgajai iestādei informāciju par:

52.1. projekta ietvaros sasniegto rezultātu atbilstību projekta iesniegumā noteiktajiem mērķiem;

52.2. projekta ietvaros sasniegtajiem projekta iznākuma un rezultāta rādītājiem;

52.3. sabiedrības informēšanas pasākumiem par projekta rezultātiem un ieguvumiem sabiedrībai.
53. Šo noteikumu 3.pielikumā minēto veidlapu finansējuma saņēmējs pirmo reizi iesniedz gada laikā pēc projekta īstenošanas un turpmāk – reizi gadā vienošanās noteiktajā kārtībā.
54. Atbildīgā iestāde vismaz piecus gadus pēc visu projektu īstenošanas nodrošina informācijas uzkrāšanu un analīzi par aktivitātes mērķu sasniegšanu (ja vienošanās dokumentā nav noteikts ilgāks laikposms).
Ministru prezidents I.Godmanis

Vides ministrs R.Vējonis
Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 8.septembra noteikumiem Nr.726
Vides ministrs R.Vējonis
2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 8.septembra noteikumiem Nr.726
Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapa

Nr.

Kritērijs

Vērtējums

1. KVALITĀTES KRITĒRIJI

Vērtējums punktos

1.

Projektā plānoto aktivitāšu gatavība uzsākšanai:

Jāiegūst vismaz 2 punkti

1.1.

projekts nav gatavs uzsākšanai (iepirkuma saraksts nav sagatavots vai sagatavots nekvalitatīvi)

0

1.2.

projektam ir zema gatavība uzsākšanai (veikts kopējo izmaksu novērtējums)

1

1.3.

projektam ir vidēja gatavība uzsākšanai (ir sagatavots un pamatots iepirkuma saraksts (tāme), veikts detalizēts izmaksu novērtējums)

2

1.4.

projektam ir augsta gatavība uzsākšanai (sagatavota tehniskā dokumentācija iepirkuma procedūras veikšanai)

3

2.

Projekta īstenošanas risku izvērtējums, tai skaitā novērtēts iespējamais izmaksu pieaugums:

Jāiegūst vismaz 2 punkti

2.1.

projekta iesniegumā nav izvērtēti iespējamie riski

0

2.2.

projekta iesniegumā iespējamie riski izvērtēti nepilnīgi, pasākumu plāns identificēto risku novēršanai nav izstrādāts vai izstrādāts nepilnīgi

1

2.3.

projekta iesniegumā iespējamie riski izvērtēti kvalitatīvi, pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai izstrādāts nepilnīgi

2

2.4.

projekta iesniegumā iespējamie riski izvērtēti kvalitatīvi, izstrādāts pamatots pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai

3

3.

Izveidojamās infrastruktūras ilgtspējīgās lietošanas novērtējums:

Jāiegūst vismaz 1 punkts

3.1.

plānotais kalpošanas laiks nav novērtēts

0

3.2.

izveidojamās infrastruktūras plānotais kalpošanas laiks ir mazāks par 5 gadiem

1

3.3.

izveidojamās infrastruktūras plānotais kalpošanas laiks ir no 5 līdz 10 gadiem

2

3.4.

izveidojamās infrastruktūras plānotais kalpošanas laiks pārsniedz 10 gadus

3

4.

Projekta ieguldījums īpaši aizsargājamās dabas teritorijas apsaimniekošanas pasākumu plāna izpildē. Projekta ietvaros paredzēts uzstādīt administratīvās zīmes un informatīvos stendus (% no dabas aizsardzības plānā paredzētā (naudas izteiksmē)):

Jāiegūst vismaz 1 punkts

4.1.

mazāk par 50 %

0

4.2.

no 50 līdz 70 % (neieskaitot)

1

4.3.

no 70 līdz 100 % (neieskaitot)

2

4.4.

100 %

3

5.

Izmaksu atdeves novērtējuma rādītājs (infrastruktūras plānotais kalpošanas laiks (gados) attiecībā pret sākotnējām kopējām izmaksām (latos)). Vidējais projektu iesniegumu atlases kārtas rādītājs, kas ir aprēķināts projektu iesniegumiem, kuri atbilst administratīvajiem un atbilstības kritērijiem (projektu izmaksu atdeves novērtējuma rādītāju summa attiecībā pret atlases kārtas projektu iesniegumu skaitu):

Kritērijs dod papildu punktus

5.1.

mazāks par vidējo aprēķināto projekta izmaksu atdeves novērtējuma rādītāju, un tā starpība ir 10 % (ieskaitot) un vairāk

1

5.2.

vienāds ar vidējo aprēķināto projekta izmaksu atdeves novērtējuma rādītāju, par 10 % to pārsniedz vai ir par 10 % mazāks

2

5.3.

lielāks par vidējo aprēķināto projekta izmaksu atdeves novērtējuma rādītāju, un tā starpība ir 10 % (ieskaitot) un vairāk

3

1.1. Kritēriji par horizontālām prioritātēm

Vērtējums punktos

6.

Natura 2000 teritorijas apdraudētība jeb antropogēnā slodze uz Natura 2000 teritoriju saskaņā ar dabas aizsardzības plānu (ilgtspējīga attīstība):

Jāiegūst vismaz 3 punkti

6.1.

maz apmeklēta teritorija

3

6.2.

intensīvi apmeklēta teritorija

5

2. ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

2.1. Projekta atbilstības kritēriji

Jā/Nē

7.

Ir zemes īpašnieka saskaņojums administratīvās zīmes un stenda izvietošanai

N

8.

Projektā paredzētās informatīvās zīmes atbilst īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem

N

9.

Katrai Natura 2000 teritorijai, par kuru iesniegts projekta iesniegums, ir izstrādāts dabas aizsardzības plāns un paredzētās darbības atbilst dabas aizsardzības plānam

N

10.

Projekta iesniegums atbilst aktivitātes:

10.1.

mērķim – saglabāt Latvijas dabas vides kvalitāti atbilstoši Eiropas Savienības direktīvu prasībām, valsts starptautiskajām saistībām un vietējām vajadzībām; novērst esošos un nākotnes draudus dabas vērtībām, vienlaikus nodrošinot maksimāli efektīvu resursu izlietojumu dabas vērtību saglabāšanā un atjaunošanā

N

10.2.

atbalstāmajām darbībām – tādu administratīvo zīmju un informatīvo stendu izveide un izvietošana dabā, kas ietver pamatinformāciju par Natura 2000 teritoriju

N

10.3.

attiecināmajām izmaksām

P

10.4.

neattiecināmajām izmaksām

P

11.

Projekta iesniegumā projekta apraksts sniedz nepieciešamo informāciju par veicamajām darbībām

N

11.1.

sniegts veicamo darbību tehniskais raksturojums

11.2.

norādīti rezultāta un iznākuma rādītāji, un tie atbilst aktivitātes mērķim

11.3.

norādīti veicamo darbību kvalitatīvie un kvantitatīvie ieguldījumi

12.

Projekta laika grafiks atbilst plānotajām aktivitātēm

P

13.

Projekta iesniegumā sniegtā informācija apliecina, ka projekta iesniedzējs nodrošinās projekta rezultātu ilgtspējību:

N

13.1.

ir atbilstoša institucionālā struktūra

13.2.

ir atbilstoši plānotas projekta īstenošanas rezultātā izbūvētās infrastruktūras uzturēšanas izmaksas

13.3.

ir vai būs pieejams personāls, lai atbilstoši uzturētu projekta īstenošanas rezultātā radīto infrastruktūru

14.

Projekta iesniegumā norādītie fiziskie rādītāji atbilst projekta aprakstam

N

15.

Pieprasītā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma atbalsta intensitāte nepārsniedz 85 % no projekta attiecināmajām izmaksām

N

16.

Projekta budžetā iekļautās izmaksas ir pamatotas:

N

16.1.

ietver visas projekta īstenošanai nepieciešamās izmaksu pozīcijas

16.2.

atbilst tirgus cenām

16.3.

ir samērīgas un pamatotas, norādīti skaidri pieņēmumi

16.4.

ir tieši nepieciešamas projekta īstenošanai

17.

Projekta naudas plūsmas prognoze ir pamatota:

P

17.1.

parāda gan finansējuma pieprasījumu, gan izmaksu prognozi

17.2.

atbilst plānotajam laika grafikam

17.3.

atbilst iepirkumu plānam un līguma specifikai

17.4.

atbilst projekta finanšu plānam

17.5.

atbilst Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu maksājumu veikšanas nosacījumiem

18.

Projekta indikatīvais iepirkuma plāns ir pamatots:

P

18.1.

aptver visas projekta darbības un pakalpojumus un norāda to izmaksas

18.2.

darbu sadalījums līgumos ir pamatots (atbilst darbu apjomam un specifikācijai)

18.3.

līgumu ieviešanas laika grafiks ir pamatots, atbilst tiesību aktu prasībām publiskā iepirkuma jomā attiecībā uz izvēlēto iepirkuma metodi

18.4.

līgumu izpildes termiņi, tai skaitā iepirkumu procedūra, atbilst normatīvajiem aktiem un projekta laika grafikam

19.

Projekta iesniegumā atspoguļotā plānotā projekta ieviešanas struktūrshēma un plānotie cilvēkresursi nodrošina normatīvajos aktos noteiktās finansējuma saņēmēja funkcijas:

P

19.1.

projekta administratīvajai (piemēram, iepirkums, līgumu administrācija, lietvedība) vadībai

19.2.

projekta finanšu (piemēram, grāmatvedības uzskaite, maksājumu pārbaude un veikšana, finanšu plānošana) vadībai

19.3.

projekta tehniskajai vadībai

20.

Projektā plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi atbilst normatīvajiem aktiem par Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansēto projektu publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumu īstenošanu

P

2.2. Projekta iesniedzēja atbilstības kritēriji

Jā/Nē

21.

Projekta iesniedzējs – valsts iestāde – atbilstoši īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem nodrošina informatīvo zīmju izveidošanu (sagatavošanu) un izvietošanu

N

3. ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI

Jā/Nē/NA

22.

Projekta iesniegums ir iesniegts atbildīgās iestādes norādītajā termiņā

N

23.

Projekta iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu

N

24.

Projekta iesniegums iesniegts atbilstoši šādām iesnieguma noformēšanas prasībām:

P

24.1.

iesniegums sagatavots atbilstoši aktivitātes iesnieguma veidlapai

24.2.

iesniegums sagatavots latviešu valodā

24.3.

iesniegums sagatavots datorrakstā (ja projekta iesniegums netiek iesniegts elektroniski)

24.4.

iesniegumu parakstījusi pilnvarota persona

24.5.

iesniegts viens projekta oriģināls un viena kopija, kā arī elektroniskā versija bez pielikumiem (ja projekta iesniegums netiek iesniegts elektroniski)

24.6.

gan projekta oriģināls, gan kopija iesniegta caurauklota, pievienoto dokumentu lapas numurētas (ja projekta iesniegums netiek iesniegts elektroniski)

24.7.

projekta iesniegums ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām (ja projekta iesniegums iesniegts elektroniski):

24.7.1.

parakstīts ar drošu elektronisko parakstu

24.7.2.

izstrādāts DOC, XLS, PDF vai JPG datņu formātā

24.7.3.

papildus iesniedzamie dokumenti ir izstrādāti un noformēti atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām

25.

Projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts

N

26.

Projekta iesniegumam pievienoti visi norādītie pielikumi:

P

26.1.

būvdarbu tāme saskaņā ar publisko iepirkumu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteikto paredzamās līgumcenas noteikšanas kārtību

26.2.

saskaņojums ar pašvaldībām par administratīvo zīmju izvietošanu

26.3.

saskaņojums ar zemes īpašnieku par administratīvo zīmju izvietošanu

26.4.

projekta naudas plūsmas prognoze

26.5.

projekta indikatīvais iepirkumu plāns

4. FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJI

Jā/Nē

27.

Projekta iesniegums atbilst administratīvajiem, atbilstības un kvalitātes kritērijiem, kā arī kvalitātes kritēriju kopējais vērtējums ir vismaz 9 punkti

N

28.

Sarindojot 27.punktā minētajā kritērijā ar “Jā” novērtētos projektu iesniegumus prioritārā secībā (sākot ar visvairāk punktus ieguvušo projekta iesniegumu), projekta iesniegumu atlases kārtā projektu iesniegumam pietiek finansējuma

N

Apzīmējumi:

N – ja vērtējums negatīvs, projekta iesniegumu noraida.

P – pieņem lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu (projekta iesniedzējam jānodrošina atbilstība kritērijiem, precizējot projekta iesniegumu lēmumā noteiktajā termiņā).

NA (neattiecas) – ja norādītais kritērijs nav attiecināms uz konkrēto projekta iesniedzēju, projekts netiek vērtēts attiecībā uz šo kritēriju.

Vides ministrs R.Vējonis
3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 8.septembra noteikumiem Nr.726
Vides ministrs R.Vējonis

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!