Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2008. gada 4. augusta noteikumi Nr. 637 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.3.2.aktivitāti "Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana"". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 17.09.2008., Nr. 144 https://www.vestnesis.lv/ta/id/181139-noteikumi-par-darbibas-programmas-cilvekresursi-un-nodarbinatiba-papildinajuma-1-5-3-2-aktivitati-planosanas-regionu-un-vietejo...

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.667

Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.2.2.apakšaktivitāti "Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība"

Vēl šajā numurā

17.09.2008., Nr. 144

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 637

Pieņemts: 04.08.2008.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.
Ministru kabineta noteikumi Nr.637

Rīgā 2008.gada 4.augustā (prot. Nr.55 41.§)
Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.3.2.aktivitāti “Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”
Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā īsteno darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.prioritātes “Administratīvās kapacitātes stiprināšana” 1.5.3.pasākuma “Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana” 1.5.3.2.aktivitāti “Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” (turpmāk – aktivitāte), nosaka projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus, prasības projektu iesniedzējiem, atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību, kā arī atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu.
2. Aktivitātes mērķis ir paaugstināt plānošanas reģionu un novadu pašvaldību attīstības, tai skaitā stratēģiskās plānošanas, kapacitāti, kā arī veidot un attīstīt pašvaldību grupu un plānošanas reģionu sadarbības tīklus, lai nodrošinātu kvalitatīvu plānošanas reģionu un vietējo paš­valdību attīstības plānošanas procesu.
3. Aktivitātes mērķa grupas ir plānošanas reģioni, pilsētu pašvaldības un novadu pašvaldības.
4. Aktivitāti īsteno atklātas projektu iesniegumu atlases veidā.
5. Aktivitātes īstenošanu finansē no nacionālā publiskā finansējuma un Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem.
6. Kopējais aktivitātei pieejamais finansējums ir 3 618 090 latu, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 3 075 376 lati un nacionālais publiskais finansējums 542 714 latu.
7. Eiropas Sociālā fonda finansējuma intensitāte nepārsniedz maksimāli pieļaujamo apmēru – ne vairāk kā 85 procenti no kopējām attiecināmajām izmaksām.
8. Nacionālo publisko finansējumu nodrošina projekta iesniedzējs vismaz 15 procentu apmērā no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.
9. Plānošanas reģions kā valsts budžeta finansēta iestāde projekta finansējumu nodrošina no valsts budžeta līdzekļiem, kas neietilpst noteiktajā valsts budžeta mērķdotācijā plānošanas reģioniem.
10. Projekta īstenošanas ilgums nepārsniedz 20 mēnešus no dienas, kad noslēgta vienošanās vai līgums par projekta īstenošanu, bet ne ilgāk kā līdz 2014.gada 31.decembrim.
II. Atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcijas un kompetence
11. Aktivitātes īstenošanu nodrošina Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija kā atbildīgā iestāde (turpmāk – atbildīgā iestāde) un Valsts reģionālās attīstības aģentūra kā sadarbības iestāde (turpmāk – sadarbības iestāde).
12. Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā.
13. Atbildīgās iestādes kompetence:

13.1. nodrošināt aktivitātes īstenošanu, uzraudzību un kontroli, analizēt pro­blēmas aktivitātes īstenošanā un iesniegt vadošajai iestādei un Eiropas Sa­vienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda uzraudzības komitejai priekšlikumus par aktivitātes īstenošanas uzlabošanu;

13.2. nodrošināt, lai netiktu pārsniegts aktivitātes īstenošanai pieejamais Eiropas Sociālā fonda finansējums, un uzraudzīt pieejamā Eiropas Sociālā fonda finansējuma apguvi, tai skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr.1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi aktivitātes līmenī;

13.3. izstrādāt projektu iesniegumu vērtēšanas un projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapas aizpildīšanas metodiku;

13.4. nodrošināt informācijas un publicitātes pasākumus aktivitātes līmenī;

13.5. lietot Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmu aktivitātes uzraudzībai;

13.6. izvērtēt sadarbības iestādes pieņemtos lēmumus par projektu grozījumu saskaņošanu vai noraidīšanu.
14. Sadarbības iestādes kompetence:

14.1. nodrošināt ar aktivitāti saistītos informācijas un publicitātes pasā­kumus, tai skaitā projektu iesniedzēju informēšanu par projektu iesniegumu veidlapas aizpildīšanu un atlases nosacījumiem;

14.2. publicēt mājaslapā internetā ( www.vraa.gov.lv ) visu ar projektu iesniegumu atlasi saistīto dokumentāciju;

14.3. izstrādāt un saskaņot ar atbildīgo iestādi vērtēšanas komisijas nolikumu, projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodiku, kārtību, kādā nodrošina projektu iesniegumu atlasi un vērtēšanu, kā arī pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumiem vai no­raidīšanu;

14.4. izveidot projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju (turpmāk – vērtēšanas komisija);

14.5. nodrošināt projektu iesniegumu atlasi un vērtēšanu;

14.6. pieņemt lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu un uzraudzīt nosacījumu izpildi;

14.7. izskatīt maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafiku;

14.8. izstrādāt vienošanos vai līguma projektu un slēgt vienošanos vai līgumu ar Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējiem (turpmāk – finansējuma saņēmējs) par projektu īstenošanu;

14.9. noteiktā kārtībā administrēt valsts budžetā šim mērķim piešķirtos līdzekļus – pārbaudīt finansējuma saņēmēju iesniegtos maksājumu pieprasījumus, apstiprināt attiecināmo izdevumu summas, sagatavot maksājumu uzdevumus un izdevumu de­klarācijas;

14.10. izskatīt un apstiprināt iesniegtos projekta progresa pārskatus;

14.11. izvērtēt un pieņemt lēmumu par projekta grozījumiem;

14.12. uzkrāt datus par projektiem Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

14.13. nodrošināt, lai netiktu pārsniegts šo noteikumu 6.punktā minētais aktivitātes īstenošanai pieejamais Eiropas Sociālā fonda finansējums, un uzraudzīt pieejamā Eiropas Sociālā fonda finansējuma apguvi, tai skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr.1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi projektu līmenī;

14.14. nodrošināt projektu uzraudzību un kontroli, tai skaitā veikt pārbaudes projektu īstenošanas vietās;

14.15. izskatīt finansējuma saņēmēja iepirkuma plānu un iesniegt to Iepirkumu uzraudzības birojā.
III. Prasības projekta iesniedzējam
15. Tiesības iesniegt projekta iesniegumu ir:

15.1. plānošanas reģionam;

15.2. Rīgas, Daugavpils, Jelgavas, Jēkabpils, Liepājas, Rēzeknes, Val­mieras, Ventspils, Cēsu, Aizkraukles, Gulbenes, Kuldīgas, Līvānu, Madonas, Saldus, Smiltenes un Talsu pilsētas pašvaldībai;

15.3. novada pašvaldībai, kas izveidota saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo iedalījumu;

15.4. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai;

15.5. Latvijas Republikā reģistrētai biedrībai vai nodibinājumam.
16. Finansējumu var saņemt Latvijas Republikā reģistrētas biedrības vai nodibinājumi, ja viens no to darbības virzieniem vērsts uz pašvaldību attīstību, tai skaitā uz attīstības plānošanu.
17. Projekta iesniedzējam ir pieejami stabili un pietiekami finanšu līdzekļi, lai nodrošinātu projekta finansējuma daļu, ko projekta īstenošanai paredzēts segt no projekta iesniedzēja puses, un projekta īstenošanas nepār­trauktību.
18. Ja projekta iesniedzējs atrodas finanšu stabilizācijas procesā, projekta iesniegumam jāpievieno finanšu ministra rakstisks apliecinājums projektam saskaņā ar normatīvajiem aktiem par pašvaldību finanšu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību.
19. Projekta iesniedzējs nodrošina, lai projekta vadības grupai ir atbilstoša pieredze un pietiekama projekta vadības kapacitāte, profesionālās zināšanas un projekta iesniegumā ir pamatots, kā tiks nodrošināta projekta īstenošana un uzraudzība.
20. Projekta iesniedzējs var iesniegt projekta iesniegumu partnerībā ar pašvaldību, plānošanas reģionu, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, biedrību vai nodibinājumu, kas atbilst nosacījumiem, kas ir noteikti projekta iesniedzējam.
21. Īstenojot projektu partnerībā, partneru saistības nosaka juridiski noformēta partneru vienošanās vai līgums par pušu atbildības pakāpi projektā, ieguldījumu apjomu un īstenošanas gaitā izmantoto un radīto materiālo labumu īpašumtiesībām, kas izriet no finansējuma saņēmēja saistībām.
IV. Projekta iesnieguma atbilstība
22. Projekta iesniegums vērsts uz aktivitātes mērķa sasniegšanu – paaugstināt plānošanas reģionu, pilsētu un novadu pašvaldību attīstības, tai skaitā stratēģiskās plānošanas, kapacitāti, kā arī veidot un attīstīt pašvaldību grupu un plānošanas reģionu sadarbības tīklus, lai nodrošinātu kvalitatīvu plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas procesu.
23. Projekta iesniegumā atbalstāmās darbības nepārklājas ar darbībām, kas ir paredzētas citu Eiropas Savienības fondu aktivitāšu ietvaros.
24. Maksimālā kopējo attiecināmo izmaksu summa vienam projektam ir 52 710 latu.
25. Minimālā kopējo attiecināmo izmaksu summa vienam projektam ir 7 028 lati.
26. Projekta iesniegumā pamatota projekta īstenošanas un uzraudzības nodrošināšana.
27. Projekta iesniegumā definētās darbības ir vērstas uz aktivitātes mērķa grupu vajadzību apmierināšanu.
28. Projekta iesniegumā plānotie rezultāti, to indikatori un rezultātu ietekme ir precīzi definēta, izmērāma un sekmē aktivitātes mērķa sasniegšanu.
29. Plānotie projekta rezultāti ir vērsti uz vismaz viena uzraudzības rādītāja izpildi:

29.1. attīstības plānošanas dokumentu izstrāde vai aktualizācija, veicinot plānošanas reģionu un pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugsti­nāšanu;

29.2. tādu sadarbības tīklu izveide, kuru darbība vērsta uz kvalitatīvu plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas procesa nodrošināšanu.
30. Projekta iesniegumā plānotās darbības ir vērstas uz horizontālo prioritāšu īstenošanu:

30.1. teritorijas līdzsvarota attīstība – projekta iesniegumā norāda plānoto ieguldījumu teritoriālās ietekmes mērogu;

30.2. makroekonomiskā stabilitāte – projekta iesniedzēja finansējuma daļa ir lielāka nekā minimāli noteiktā;

30.3. vienlīdzīgas iespējas – projektā paredzēta tieša vai netieša pozitīva ietekme dzimumu līdztiesības un aktīvās novecošanās, kā arī personu ar invaliditāti tiesību pamatprincipu ievērošanā.
31. Projekta iesniegumam pievieno šādus pavaddokumentus:

31.1. projekta vadībā iesaistītā personāla dzīves gaitas aprakstus (Curriculum Vitae);

31.2. vienošanos vai līgumu ar partneri, ja projektu īsteno partnerībā;

31.3. ja projekta iesniedzējs atrodas finanšu stabilizācijas procesā, tas iesniedz finanšu ministra rakstisku apliecinājumu projektam saskaņā ar normatīvajiem aktiem par pašvaldību finanšu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību.
V. Atbalstāmās un neatbalstāmās darbības
32. Projekta ietvaros atbalstāmas šādas darbības:

32.1. plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana;

32.2. pašvaldību grupu un organizāciju, plānošanas reģionu, biedrību vai nodibinājumu sadarbības tīklu veidošana un attīstīšana, kas vērsti uz attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšanu;

32.3. vidēja termiņa attīstības plānošanas esošo vai jaunu dokumentu aktualizācija un izstrāde plānošanas reģionu un vietējā pārvaldes līmenī.
33. Projekta ietvaros nav atbalstāmas šādas darbības:

33.1. kas vērstas uz plānošanas reģionu, pilsētu un novadu pašvaldību administratīvās kapacitātes stiprināšanu, izmantojot politikas plānošanas un politikas ietekmes novērtēšanas metodes un instrumentus atbilstoši darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.5.1.pasākumam;

33.2. kuras nav uzskaitītas šo noteikumu 32.punktā, nav saistītas ar aktivitātes mērķi vai nav atbalstāmas aktivitātes ietvaros;

33.3. kas vērstas uz Eiropas Sociālā fonda finansējuma izmantošanu, lai piešķirtu aizdevumus fiziskām un juridiskām personām;

33.4. kas nav vērstas uz noteikto pašvaldību autonomo funkciju izpildi un plānošanas reģionu kompetenci.
VI. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas
34. Attiecināmās izmaksas šīs aktivitātes izpratnē ir:

34.1. tiešās izmaksas – projekta īstenošanas izmaksas:

34.1.1. samaksa par projekta ietvaros piesaistītā lektora vai eksperta sniegto pakalpojumu;

34.1.2. apmācību, semināru, forumu vai konferenču organizēšanas izmaksas, tai skaitā telpu un aprīkojuma noma, kancelejas preces;

34.2. netiešās izmaksas:

34.2.1. pievienotās vērtības nodokļa maksājumi, kas tiešā veidā saistīti ar projektu, ja finansējuma saņēmējs tos nevar atgūt, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību;

34.2.2. ar projekta darbībām saistīto publicitātes pasākumu izmaksas.
35. Partnerības gadījumā par attiecināmajām izmaksām uzskata tikai vadošā partnera izmaksas.
36. Izmaksas ir attiecināmas šādos gadījumos:

36.1. tās ir nepieciešamas šo noteikumu 32.punktā minēto darbību īstenošanai un atbilst drošas finanšu vadības principiem;

36.2. tās ir veiktas pēc vienošanās vai līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas;

36.3. tās ir uzskaitītas finansējuma saņēmēja grāmatvedības uzskaites reģistros, nodalītas no pārējām izmaksām, identificējamas, pārbaudāmas un apliecinātas ar pamatojošo dokumentu oriģināliem;

36.4. tās ir veiktas saskaņā ar publiskā iepirkuma normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un pamatotas ar attiecīgiem dokumentiem.
37. Neattiecināmās izmaksas ir:

37.1. izmaksas, kas šo noteikumu 34.punktā nav noteiktas kā attie­cināmas;

37.2. izmaksas, kas pārsniedz šo noteikumu 24.punktā noteikto mak­simālo attiecināmo izmaksu kopsummu;

37.3. izmaksas, kas radušās pirms vai pēc perioda, kas noteikts saskaņā ar vienošanos vai līgumu par projekta īstenošanu, tai skaitā projekta sagatavošanas izmaksas;

37.4. projekta administrēšanā iesaistītā personāla atlīdzība, kas nepārsniedz piecus procentus no projekta kopējām attiecināmajām tiešajām izmaksām;

37.5. izmaksas, kas saistītas ar finansējuma saņēmēja noslēgtajiem apakš­līgumiem par pakalpojumu sniegšanu vai darbu veikšanu, ja minētie apakšlīgumi palielina projekta izmaksas;

37.6. samaksa par aizdevuma izskatīšanu, noformēšanu un rezervēšanu, procentu maksājumi, līgumsodi, maksājumi par naudas pārskaitījumiem, komisijas nauda un zaudējumi sakarā ar valūtas maiņu, soda nauda un nokavējuma procenti, un tiesvedības izdevumi;

37.7. projekta administrēšanā iesaistītajam personālam izmaksātās visu veidu prēmijas, naudas balvas, dāvanas vai cita materiāla stimulēšana;

37.8. veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšana;

37.9. izdevumi par audita pakalpojumiem;

37.10. iepirkuma dokumentu sagatavošanas izmaksas;

37.11. nekustamā īpašuma pirkuma vai nomas izmaksas;

37.12. transportlīdzekļa iegāde, noma vai līzinga maksājumi;

37.13. ieguldījumi natūrā, piemēram, zeme, nekustamais īpašums – pilnībā vai tā daļa, ilg­lietojamas preces, izejmateriāli un personas veikts neapmaksāts labdarības darbs;

37.14. stipendijas atsevišķām personām studijām vai mācību kursiem.
38. Ja projekta īstenošanas gaitā rodas neattiecināmie izdevumi, finan­sējuma saņēmējs sedz tos no sava budžeta līdzekļiem un uzskaita saskaņā ar vienošanos vai līgumu par projekta īstenošanu. Šo noteikumu 37.4.apakšpunktā minētās neattiecināmās izmaksas plānošanas reģions sedz no valsts budžeta līdzekļiem, kas neietilpst noteiktajā valsts budžeta mērķdotācijā plānošanas reģionam.
VII. Projekta iesnieguma iesniegšana, vērtēšana un lēmumu pieņemšana
39. Projektu iesniegumu atlasi izsludina kārtās:

39.1. pirmo atlases kārtu sadarbības iestāde izsludina mēnesi pēc šo noteikumu spēkā stāšanās. Projekta iesniegumus var iesniegt plānošanas reģioni, Rīgas, Daugavpils, Jelgavas, Jēkabpils, Liepājas, Rēzeknes, Valmieras, Ventspils, Cēsu, Aizkraukles, Gulbenes, Kuldīgas, Līvānu, Madonas, Saldus, Smiltenes, Talsu pilsētas pašvaldības, saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo iedalījumu izveidotās novadu pašvaldības, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Latvijas Republikā reģistrētas biedrības un nodibinājumi. Pirmās atlases kārtai pieejamais finansējums veido 50 procentu no aktivitātei pieejamā kopējā attiecināmā finansējuma;

39.2. otro atlases kārtu sadarbības iestāde izsludina līdz 2009.gada 31.oktobrim. Otrās atlases kārtas ietvaros projekta iesniegumus var iesniegt plānošanas reģioni, pilsētu pašvaldības, novadu pašvaldības, kuras neiesniedza projekta iesniegumu pirmajā atlasē vai kuru projekta iesniegums netika apstiprināts pirmajā atlasē, un novadu pašvaldības, kuras nevarēja iesniegt projekta iesniegumu pirmajā atlases kārtā;

39.3. ja šo noteikumu 39.1. un 39.2.apakš­punktā minētajās atlases kārtās līdz 2013.gada 1.martam netiek apgūts viss aktivitātei pieejamais finansējums, sadarbības iestāde rīko atkārtotu projektu iesniegumu atlasi šajos noteikumos noteiktajā kārtībā, izsludinot atkārtotu atlasi – plānošanas reģioniem, pilsētu pašvaldībām, novadu pašvaldībām, kuras neiesniedza projekta iesniegumu iepriekšējās atlases kārtās vai kuru projekta iesniegums netika apstiprināts iepriekšējās atlases kārtās.
40. Sadarbības iestāde, izsludinot šo noteikumu 39.punktā minētās atlases kārtas, publicē sludinājumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” par projektu iesniegumu iesniegšanu, nosaka projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par 30 darbdienām, un paziņojumu par atlases izsludināšanu ievieto sadarbības iestādes mājaslapā internetā (www.vraa.gov.lv).
41. Projekta iesniedzējs atklātas projektu atlases ietvaros var saņemt Eiropas Sociālā fonda finansējumu viena projekta īstenošanai.
42. Sadarbības iestāde izveido projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju. Komisijas sastāvā ir divi Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas pārstāvji, viens Valsts kancelejas pārstāvis un trīs Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārstāvji.
43. Vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs ir sadarbības iestādes vadītājs vai sadarbības iestādes nozīmēta amatpersona.
44. Vērtēšanas komisijā novērotāja statusā sadarbības iestāde uzaicina piedalīties vadošās iestādes pārstāvjus.
45. Projekta iesniedzējs sagatavo un iesniedz sadarbības iestādē projekta iesniegumu atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai (1.pielikums).
46. Projekta iesniedzējs, aizpildot projekta iesnieguma veidlapu, ievēro šādus nosacījumus:

46.1. projekta iesniegumu sagatavo un aizpilda atbilstoši projekta iesnieguma veidlapas prasībām un noformē atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

46.2. projekta iesniegumu sagatavo un iesniedz datorrakstā latviešu valodā. Ja pavaddokumenti nav latviešu valodā, tiem pievieno apliecinātu dokumenta tulkojumu valsts valodā saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

46.3. aprēķinot projekta iesnieguma finanšu datus, lieto naudas vienību – lats;

46.4. visu informāciju norāda precīzi un detalizēti, lai projekta iesniegumu varētu izvērtēt atbilstoši projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijiem;

46.5. projekta iesniegumu aizpilda bez svītrojumiem, dzēsumiem, aizkrāsojumiem, neatrunātiem labojumiem un papildinājumiem;

46.6. projekta iesniedzējs projekta iesniegumam pievieno pavad­dokumentu oriģinālus vai notariāli apstiprinātas kopijas, vai kopijas, uz kurām ir atbilstošas iestādes apliecinājums par kopijas atbilstību oriģinālam.
47. Projekta iesniegumu projekta iesniedzējs iesniedz sadarbības iestādē vienā eksemplārā:

47.1. personīgi vai nosūta pa pastu. Projekta iesnieguma veidlapa ir pil­nībā aizpildīta, cauršūta (caurauklota) un sanumurēta, pievienoti visi pielikumi, kā arī pievienota identiska elektroniska projekta iesnieguma kopija. Nosūtot projekta iesniegumu pa pastu, to ievieto aizzīmogotā iepakojumā (aploksnē);

47.2. elektroniskā dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
48. Ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā:

48.1. sūtot pa pastu, par projekta iesniegšanas laiku uzskatāms brīdis, kad projekta iesniegums ir nodots pastā (pasta zīmogs). Ja rodas domstarpības, projekta iesniedzējam jāpierāda fakts, kad sūtījums nodots pastā;

48.2. iesniedzot personīgi, par projekta iesniegšanas laiku uzskatāms sadarbības iestādes spiedogā uz projekta iesnieguma norādītais saņemšanas datums.
49. Ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā, par projekta iesnieguma iesniegšanas laiku ir uzskatāms brīdis, kad projekta iesniegums ir nosūtīts pa elektronisko pastu vai izmantojot iestādes pārziņā esošās speciālās tiešsaistes formas. Ja rodas domstarpības, projekta iesniedzējam jāpierāda fakts, ka projekta iesniegums ir nosūtīts līdz projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa beigām. Ja sadarbības iestāde apgalvo, ka projekta iesniegums nav saņemts, tai minētais apgalvojums jāpamato.
50. Vērtēšanas komisija projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šo noteikumu 51., 52. un 53.punktā minētajiem kritērijiem.
51. Administratīvie kritēriji:

51.1. projekta iesniegums ir iesniegts:

51.1.1. pa pastu vai personīgi aizzīmogotā iepakojumā (aploksnē vai kastē);

51.1.2. elektroniska dokumenta veidā un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu;

51.2. projekta iesniegums iesniegts noteiktajā termiņā;

51.3. projekta iesniegums ir iesniegts vienā oriģināleksemplārā (šis nosacījums neattiecas, ja projekta iesniegums tiek iesniegts elektroniska dokumenta formā);

51.4. iesniegtais projekta iesnieguma oriģināleksemplārs ir cauršūts (caurauklots) (šis nosacījums neattiecas, ja projekta iesniegums tiek iesniegts elektroniska dokumenta formā);

51.5. visas projekta iesnieguma oriģināleksemplāra lapas ir numurētas (šis nosacījums neattiecas, ja projekta iesniegums tiek iesniegts elektroniska dokumenta formā);

51.6. projekta iesniegumam ir pievienota elektroniskā versija (šis nosacījums neattiecas, ja projekta iesniegums tiek iesniegts elektroniska dokumenta formā);

51.7. projekta iesniegumā finanšu aprēķins ir veikts latos;

51.8. projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts un sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai;

51.9. projekta iesniedzējs ir parakstījis un pievienojis apliecinājumu, kurā iekļauta informācija par projekta iesniedzēja līdzfinansējuma apmēru;

51.10. projekta iesniegums sagatavots datorrakstā;

51.11. projekta iesniegums sagatavots latviešu valodā;

51.12. projekta iesniegumā ir iekļauti visi noteiktie pavaddokumenti;

51.13. ja papildus iesniedzamie dokumenti nav latviešu valodā, dokumentiem ir pievienots apliecināts tulkojums valsts valodā saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

51.14. projekta iesniegumā nav neatrunātu labojumu, dzēsumu, aizkrāsojumu, svītrojumu, papildinājumu (šis nosacījums neattiecas, ja projekta iesniegums tiek iesniegts elektroniska dokumenta formā).
52. Atbilstības kritēriji:

52.1. projekta iesniegums atbilst aktivitātes mērķim – paaugstināt plānošanas reģionu un novadu pašvaldību attīstības, tai skaitā stratēģiskās plānošanas, kapacitāti, kā arī veidot un attīstīt pašvaldību grupu un organizāciju un plānošanas reģionu sadarbības tīklus, lai nodrošinātu kvalitatīvu plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas procesu;

52.2. projekta ietvaros plānotās darbības ir saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām pašvaldību autonomajām funkcijām vai plānošanas reģionu kompetencēm;

52.3. projekta darbības atbilst izvirzītajām prasībām;

52.4. projekta vadības komandai ir atbilstoša pieredze un pietiekama projekta vadības kapacitāte, profesionālās zināšanas, un projekta iesniegumā ir pamatots, kā tiks nodrošināta projekta īstenošana un uzraudzība;

52.5. projekta iesniegumā iekļautās attiecināmās izmaksas atbilst noteiktajām attiecināmajām izmaksām;

52.6. projekta iesniegumā paredzētās izmaksas ir atbilstošas projektā plānotajām darbībām;

52.7. projekta iesniegumā ir skaidri definētas mērķa grupas – plānošanas reģioni, pilsētu pašvaldības, novadu pašvaldības;

52.8. projekta iesniegumā plānotie rezultāti, to indikatori un rezultātu ietekme ir precīzi definēta, izmērāma un sekmēs aktivitātes mērķu sasniegšanu;

52.9. projekta budžetā iekļautie izdevumi ir samērīgi, pamatoti, atbilstoši pašreizējām tirgus cenām un nepieciešami projekta īstenošanai;

52.10. projekta iesnieguma finanšu aprēķins ir izstrādāts aritmētiski precīzi un pareizi;

52.11. projekta Eiropas Savienības līdzfinansējums nepārsniedz pieļaujamo apmēru;

52.12. projekta īstenošanas laiks nepārsniedz noteikto pieļaujamo mak­simālo projekta īstenošanas ilgumu;

52.13. projekta ietvaros plānotās darbības nepārklājas ar darbībām, kas tiek finansētas citu Eiropas Savienības struktūrfondu aktivitāšu un citu finanšu instrumentu ietvaros;

52.14. projekta kopējais attiecināmais finansējuma apmērs nav mazāks kā 7 028 lati;

52.15. projekta kopējais attiecināmais finansējuma apmērs nav lielāks kā 52 710 latu;

52.16. administratīvās izmaksas nepārsniedz piecus procentus no projekta kopējām attiecināmajām tiešajām izmaksām;

52.17. projekta iesniedzējs plāno īstenot publicitātes un informācijas pasākumus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

52.18. projekta iesniedzējs aktivitātes ietvaros var būt:

52.18.1. plānošanas reģions;

52.18.2. Rīgas, Daugavpils, Jelgavas, Jēkabpils, Liepājas, Rēzeknes, Valmieras, Ventspils, Cēsu, Aizkraukles, Gulbenes, Kuldīgas, Līvānu, Madonas, Saldus, Smiltenes, Talsu pilsētas pašvaldība;

52.18.3. novada pašvaldība, kas izveidota saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo iedalījumu;

52.18.4. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija;

52.18.5. Latvijas Republikā reģistrēta biedrība un nodibinājums;

52.19. projekta iesniedzējs atbilst izvirzītajām prasībām;

52.20. projekta partneris atbilst izvirzītajām prasībām, ja projektā tiek iesaistīts partneris vai vairāki partneri;

52.21. projekta iesniegumā ir pamatota partnera piesaistes nepieciešamība.
53. Kvalitātes kritēriji:

53.1. projekta darbības:

53.1.1. vērstas uz attīstības plānošanas dokumentu izstrādi vai aktualizāciju, veicinot plānošanas reģionu vai pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšanu un sadarbības tīklu izveidi plānošanas reģionu un pašvaldību līmenī – četri punkti;

53.1.2. vērstas uz attīstības plānošanas dokumentu izstrādi vai aktualizāciju, veicinot plānošanas reģionu vai pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšanu vai sadarbības tīklu izveidi plānošanas reģionu un pašvaldību līmenī – divi punkti;

53.1.3. nav vērstas uz attīstības plānošanas dokumentu izstrādi vai aktualizāciju un sadarbības tīklu izveidi plānošanas reģionu un pašvaldību līmenī – nulle punktu;

53.2. īstenojot projektu, tiks nodrošināta vai sekmēta šādu plānošanas dokumentu sagatavošana plānošanas reģionu vai pašvaldību līmenī:

53.2.1. nodrošināta attīstības programmas sagatavošana – četri punkti;

53.2.2. nodrošināta nozaru attīstības programmas sagatavošana – trīs punkti;

53.2.3. nodrošināta vai sekmēta citu plānošanas dokumentu sagatavošana – viens punkts;

53.2.4. netiks nodrošināta vai sekmēta attīstības plānošanas dokumentu sagatavošana – nulle punktu;

53.3. projekta ietvaros plānota:

53.3.1. metodiskā vadība attīstības plānošanas jautājumos, tai skaitā metodiska materiāla sagatavošana – četri punkti;

53.3.2. semināri vai pieredzes apmaiņa par attīstības plānošanas jautājumiem – trīs punkti;

53.3.3. netiek plānota metodiskā vadība, semināri vai pieredzes apmaiņa attīstības plānošanas jautājumos – nulle punktu;

53.4. projekta rezultātu ietekme uz īstenošanas teritoriju:

53.4.1. projekta īstenošana aptver Latvijas teritoriju vai plānošanas reģionu – četri punkti;

53.4.2. projekta īstenošana aptver vairākas pašvaldības – trīs punkti;

53.4.3. projekta īstenošana aptver vienu pašvaldību – divi punkti;

53.5. projekta iesniedzējs piedalās politikas plānošanas, ieviešanas vai uzraudzības procesā:

53.5.1. valsts vai reģionālā līmenī – četri punkti;

53.5.2. vietējā līmenī – divi punkti;

53.6. projekta īstenošanā iesaistīti sadarbības partneri:

53.6.1. projekta īstenošanā iesaistīti vairāk nekā divi sadarbības partneri – četri punkti;

53.6.2. projekta īstenošanā iesaistīts viens vai divi sadarbības partneri – divi punkti;

53.6.3. projekta īstenošanā nav iesaistīti sadarbības partneri – nulle punktu;

53.7. projekta iesniegumā ir pamatota problēma un problēmas risinājums:

53.7.1. analizēta pašvaldībā vai plānošanas reģionā esošo plānošanas dokumentu izstrādes pakāpe, kvalitāte un izvērtēta alternatīva, pamatota konkrētu attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un (vai) metodiskās vadības un (vai) sadarbības tīklu izveides nepieciešamība – četri punkti;

53.7.2. pamatota konkrētu attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un (vai) metodiskās vadības un (vai) sadarbības tīklu izveides nepieciešamība, bet nav analizēta pašvaldībā vai plānošanas reģionā esošo plānošanas dokumentu izstrādes pakāpe, kvalitāte un nav izvērtēta alternatīva – divi punkti;

53.7.3. nav pamatota konkrētu attīstības plānošanas dokumentu izstrādes, metodiskās vadības un (vai) sadarbības tīklu izveides nepieciešamība – nulle punktu;

53.8. projekta iesniegumā izvirzītais projekta mērķis (mērķi) ir pamatots, sasniedzams un ir skaidri norādīta sasaiste starp definēto mērķi un plānotajām darbībām:

53.8.1. mērķis ir pamatots, sasniedzams un ir skaidri norādīta un pamatota sasaiste ar plānotajām darbībām – trīs punkti;

53.8.2. mērķis ir pamatots, sasniedzams, bet netiek pamatota sasaiste ar plānotajām darbībām – divi punkti;

53.8.3. mērķis ir pamatots, nav norādīta sasaiste ar plānotajām darbībām – viens punkts;

53.8.4. mērķis nav pamatots, nav norādīta sasaiste ar plānotajām darbībām – nulle punktu;

53.9. projekta iesniegums atspoguļo, kā projekts ietekmēs mērķa grupas, plānotās darbības ir saistītas ar mērķa grupu vajadzībām, projekts ir atbilstošs mērķa grupu problēmu risināšanai un skaidri norāda pieprasījumu pēc projekta rezultātiem:

53.9.1. atspoguļota projekta ietekme uz mērķa grupām, plānotās darbības ir saistītas ar mērķa grupu vajadzībām, projekts ir atbilstošs mērķa grupu problēmu risināšanai un skaidri norāda pieprasījumu pēc projekta rezultātiem – trīs punkti;

53.9.2. atspoguļota projekta ietekme uz mērķa grupām, plānotās darbības ir saistītas ar mērķa grupu vajadzībām, projekts ir atbilstošs mērķa grupu problēmu risināšanai, nav norādīts pieprasījums pēc projekta rezultātiem – divi punkti;

53.9.3. atspoguļota projekta ietekme uz mērķa grupām, plānotās darbības ir saistītas ar mērķa grupu vajadzībām, bet nav norādīts, ka projekts ir atbilstošs mērķa grupu problēmu risināšanai un nav norādīts pieprasījums pēc projekta rezultātiem – viens punkts;

53.9.4. nav atspoguļota projekta ietekme uz mērķa grupām – nulle punktu;

53.10. projekta darbības ir pamatotas, samērīgas ar plānoto laika grafiku un nodrošina rezultātu sasniegšanu:

53.10.1. projekta darbības ir pamatotas, samērīgas ar plānoto laika grafiku un nodrošina rezultātu sasniegšanu, ir definēti un analizēti iespējamie projekta īstenošanas riski, tas ir, novērtēts iespējamais izmaksu sadārdzinājuma risks, projekta īstenošanas komandas riski – četri punkti;

53.10.2. projekta darbības ir pamatotas, samērīgas ar plānoto laika grafiku un nodrošina rezultātu sasniegšanu, definēti iespējamie projekta īstenošanas riski, tas ir, piemēram, novērtēts iespējamais izmaksu sadārdzinājuma risks, projekta īstenošanas komandas riski – divi punkti;

53.10.3. projekta darbības ir pamatotas, samērīgas ar plānoto laika grafiku un nodrošina rezultātu sasniegšanu, nav definēti iespējamie projekta īstenošanas riski, tas ir, piemēram, nav novērtēts iespējamais izmaksu sadārdzinājuma risks, projekta īstenošanas komandas riski – viens punkts;

53.10.4. projekta darbības nav pamatotas un samērīgas ar plānoto laika grafiku – nulle punktu;

53.11. projekta iesniegumā norādīta papildinātība ar citu Eiropas Savie­nības fondu vai citu finanšu instrumentu ietvaros atbalstāmajām aktivitātēm:

53.11.1. projekta iesniegumā norādīta papildinātība ar vismaz vienu Eiropas Savienības fondu vai citu finanšu instrumentu ietvaros atbalstāmo aktivitāti – divi punkti;

53.11.2. projekta iesniegumā nav norādīta papildinātība ar Eiropas Savienības fondu vai citu finanšu instrumentu ietvaros atbalstāmajām aktivitātēm – nulle punktu;

53.12. projekta iesniegumā atspoguļota projektā sasniegto rezultātu lietošana pēc projekta pabeigšanas un pamatota projekta finansiālā un administratīvā ilgtspēja:

53.12.1. projektā tiks nodrošināta sasniegto rezultātu lietošana vairāk nekā septiņus gadus pēc projekta pabeigšanas un ir pamatota projekta finansiālā un administratīvā ilgtspēja – četri punkti;

53.12.2. projektā tiks nodrošināta sasniegto rezultātu lietošana no pieciem līdz septiņiem gadiem pēc projekta pabeigšanas un ir pamatota projekta finansiālā vai administratīvā ilgtspēja – trīs punkti;

53.12.3. projektā tiks nodrošināta sasniegto rezultātu lietošana no trijiem līdz pieciem gadiem pēc projekta pabeigšanas un ir pamatota projekta finansiālā vai administratīvā ilgtspēja – divi punkti;

53.12.4. projektā tiks nodrošināta sasniegto rezultātu lietošana mazāk nekā trīs gadus pēc projekta pabeigšanas un nav pamatota projekta finansiālā un administratīvā ilgtspēja – nulle punktu;

53.13. projekta darbības tiks īstenotas teritorijās, kurās iedzīvotāju skaits ir:

53.13.1. lielāks par 40 000 iedzīvotājiem – četri punkti;

53.13.2. no 20 000 līdz 40 000 iedzīvotājiem – trīs punkti;

53.13.3. no 10 000 līdz 20 000 iedzīvotājiem – divi punkti;

53.13.4. mazāks par 10 000 iedzīvotājiem – viens punkts;

53.14. vai projektā paredzētā tieša vai netieša pozitīva ietekme uz vienlīdzīgu iespēju horizontālo prioritāti:

53.14.1. projektam ir tieša pozitīva ietekme – divi punkti;

53.14.2. projektam ir netieša pozitīva ietekme – viens punkts;

53.14.3. projekts attiecībā uz šo prioritāti ir neitrāls – nulle punktu;

53.15. projekta ietekme uz prioritāti “makroekonomiskā stabilitāte”. Projekta iesniedzēja finansējuma daļa ir lielāka nekā minimāli noteiktā finansējuma daļa:

53.15.1. vairāk par 10 procentiem – trīs punkti;

53.15.2. seši līdz 10 procentu – divi punkti;

53.15.3. līdz 5,99 procentiem – viens punkts;

53.15.4. nulle procentu – nulle punktu.
54. Projekta iesnieguma atbilstību administratīviem un atbilstības kritērijiem vērtē ar “Jā” vai “Nē” (“Jā” – atbilst, “Nē” – neatbilst).
55. Vērtēšanas komisija vērtēšanas procesu sāk, izvērtējot projekta iesnieguma atbilstību administratīvajiem kritērijiem.
56. Ja projekta iesniegums neatbilst kādam no šo noteikumu 51.1., 51.2., 51.3., 51.4., 51.6., 51.7., 51.10., 51.11., 51.12. vai 51.14.apakšpunktā minētajiem kritērijiem, vērtēšanas komisija neturpina konkrētā projekta iesnieguma vērtēšanu.
57. Projektu iesniegumus, kas pilnībā atbilst šo noteikumu 51.1., 51.2., 51.3., 51.4., 51.6., 51.7., 51.10., 51.11., 51.12. vai 51.14.apakšpunktā minētajiem kritērijiem un daļēji atbilst šo noteikumu 51.5., 51.8., 51.9. un 51.13.apakšpunktā minētajiem kritērijiem, izvērtē saskaņā ar atbilstības kritērijiem.
58. Ja projekta iesniegums neatbilst šo noteikumu 52.1., 52.13. un 52.18.apakšpunktā minētajiem kritērijiem, vērtēšanas komisija neturpina konkrētā projekta iesnieguma vērtēšanu.
59. Projektu iesniegumus, kas pilnībā atbilst šo noteikumu 52.1., 52.13. un 52.18.apakšpunktā minētajiem kritērijiem un daļēji atbilst šo noteikumu 52.2., 52.3., 52.4., 52.5., 52.6., 52.7., 52.8., 52.9., 52.10., 52.11., 52.12., 52.14., 52.15., 52.16., 52.17., 52.19., 52.20. un 52.21.apakšpunktā minētajiem kritērijiem, izvērtē saskaņā ar kvalitātes kritērijiem.
60. Vērtēšanas komisija projekta iesnieguma atbilstību kvalitātes kritērijiem vērtē, piešķirot noteiktu punktu skaitu.
61. Sadarbības iestādes vadītājs pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

61.1. projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 51. un 52.punktā minētajiem kritērijiem, par atbilstību 53.2., 53.8., 53.9. un 53.10.apakšpunktā minētajiem kritērijiem iegūts vismaz viens punkts, par atbilstību 53.1., 53.7. un 53.12.apakšpunktā minētajiem kritērijiem iegūti vismaz divi punkti un par atbilstību 53.3.apakšpunktā minētajam kritērijam iegūti vismaz trīs punkti;

61.2. projekta iesnieguma vērtējums par atbilstību projekta iesnieguma kvalitātes kritērijiem nav mazāks par 18 punktiem;

61.3. izsludinātās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros ir pieejams Eiropas Sociālā fonda finansējums.
62. Sadarbības iestādes vadītājs pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu un norāda projekta iesniegumā veicamos precizējumus, kas izdarāmi šo noteikumu 68.punktā minētajā termiņā:

62.1. projekta iesniegumu nepieciešams precizēt atbilstoši kādam no šo noteikumu 51.5., 51.8., 51.9. un 51.13.apakšpunktā minētajiem kritērijiem;

62.2. projekta iesniegumu nepieciešams precizēt atbilstoši kādam no šo noteikumu 52.2., 52.3., 52.4., 52.5., 52.6., 52.7., 52.8., 52.9., 52.10., 52.11., 52.12., 52.14., 52.15., 52.16., 52.17., 52.19., 52.20. un 52.21.apakšpunktā minētajiem kritērijiem.
63. Šo noteikumu 62.punktā minētais nosacījums var ietvert:

63.1. papildu skaidrojuma iesniegšanu;

63.2. projekta īstenošanas uzsākšanas laika un laika grafika precizēšanu vai izmaksu plānojuma precizēšanu sadalījumā pa gadiem;

63.3. izmaksu precizēšanu – samazināšanu vai izslēgšanu, aritmētiskās atbilstības nodrošināšanu;

63.4. citu darbību veikšanu, lai nodrošinātu projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 51.5., 51.8., 51.9., 51.13., 52.4., 52.6., 52.7., 52.8., 52.9., 52.10., 52.14., 52.15., 52.16., 52.17. un 52.21.apakšpunktā minētajiem kritērijiem.
64. Ja šo noteikumu 62. un 63.punktā minēto nosacījumu izpilde ietekmē kāda cita šo noteikumu 51., 52. un 53.punktā minētā vērtēšanas kritērija atbilstības vērtējumu, sadarbības iestāde lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu papildina ar atbilstošiem norādījumiem.
65. Sadarbības iestādes vadītājs pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu šādos gadījumos:

65.1. projekta iesniegums neatbilst vismaz vienam šo noteikumu 56.punktā minētajam projekta iesnieguma administratīvajam kritērijam;

65.2. projekta iesniegums neatbilst vismaz vienam šo noteikumu 58.punktā minētajam atbilstības kritērijam;

65.3. projekta iesniegums nav ieguvis vismaz 18 punktu vērtējumā par atbilstību projekta iesnieguma kvalitātes kritērijiem;

65.4. sarindojot projekta iesniegumus atbilstoši iegūtajam punktu skaitam par atbilstību kvalitātes kritērijiem, pieejamais Eiropas Sociālā fonda finansējums izsludinātās projektu iesniegumu atlases ietvaros projekta iesnieguma finansēšanai nav pietiekams.
66. Ja vairāki projektu iesniegumi vērtējumā ir saņēmuši vienādu punktu skaitu, priekšroka tiek dota tam projekta iesniegumam, kura īstenošanas vietas teritorijas attīstības indekss ir zemāks.
67. Ja nepieciešams, sadarbības iestāde projektu iesniegumu vērtēšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piesaista neatkarīgus ekspertus.
68. Lēmumā ietverto nosacījumu izpildes termiņš nepārsniedz 20 darbdienas no lēmuma pieņemšanas dienas.
69. Sadarbības iestāde koordinē šo noteikumu 62.punktā minēto nosacījumu izpildes uzraudzību. Sadarbības iestāde sagatavo atzinumu par lēmuma ar nosacījumu izpildi piecu darbdienu laikā pēc nosacījumu izpildes.
70. Atzinumu par nosacījumu izpildi sadarbības iestāde nosūta projekta iesniedzējam divu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 69.punktā minētā termiņa beigām.
71. Ja projekta iesniedzējs nav nodrošinājis vai daļēji nodrošinājis lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi vai nav ievērojis šo noteikumu 68.punktā minēto termiņu, projekta iesniegumu uzskata par noraidītu. Šo noteikumu 69.punktā minētā atzinuma tiesiskuma kontrole notiek tāpat kā lēmumam, kurā ietverto nosacījumu izpildes kontrolei šis atzinums ir sagatavots.
72. Sadarbības iestāde piecu darbdienu laikā šo noteikumu 61., 62. un 65.punktā minēto lēmumu pa pastu (ierakstītā vēstulē) nosūta projekta iesniedzējam un rakstiski informē atbildīgo iestādi par pieņemtajiem lēmumiem.
73. Sadarbības iestāde nodrošina, ka informācija par apstiprinātajiem projektu iesniegumiem tiks publicēta tās mājaslapā internetā (www.vraa.gov.lv).
VIII. Vienošanās vai līguma slēgšana, projekta īstenošana, maksājumu veikšanas kārtība un piešķirtā finansējuma izlietošanas uzraudzība
74. Sadarbības iestāde vienošanos vai līgumu par projekta īstenošanu ar finansējuma saņēmēju slēdz 30 darbdienu laikā pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas vai pēc šo noteikumu 69.punktā minētā atzinuma saņemšanas saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
75. Projekta iesniedzējs 15 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 61.punktā minētā lēmuma saņemšanas vai šo noteikumu 62.punktā minētajā lēmumā ietverto nosacījumu izpildes iesniedz sadarbības iestādē maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafiku (2.pielikums).
76. Ja finansējuma saņēmējs līdzfinansē projektu no kredīta līdzek­ļiem, tas 30 darbdienu laikā pēc vienošanās vai līguma noslēgšanas iesniedz sadarbības iestādē Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes atzinumu par aizdevuma piešķiršanu un garantijas vēstuli no kredītiestādes.
77. Ja projekta iesniedzējs 30 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par Eiropas Savienības fonda projekta iesnieguma apstiprināšanu nav ieradies sadarbības iestādē slēgt vienošanos vai līgumu, sadarbības iestāde vienošanos vai līgumu neslēdz.
78. Projektu iesniegumi, kuri atbilst šo noteikumu 61.1.apakšpunktā minētajiem nosacījumiem, bet nav atbalstīti šo noteikumu 65.4.apakšpunktā norādītā iemesla dēļ, var saņemt finansējumu, ja atlases kārtā ir pieejams papildu finansējums.
79. Finansējuma saņēmējs piecu darbdienu laikā pēc vienošanās vai līguma noslēgšanas iesniedz iepirkuma plānu (3.pielikums) izskatīšanai sadarbības iestādē.
80. Sadarbības iestāde triju darbdienu laikā pēc iepirkuma plāna izskatīšanas iesniedz to Iepirkumu uzraudzības birojā.
81. Ja maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafikā rodas neparedzētas izmaiņas, finansējuma saņēmējs sadarbības iestādē piecu darbdienu laikā iesniedz aktualizēto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafiku.
82. Finansējuma saņēmējs nodrošina konta atvēršanu Valsts kasē projekta finanšu pārskaitījumu veikšanai.
83. Plānošanas reģionam, īstenojot Eiropas Savienības fonda projektu, maksājumus veic no Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas budžeta līdzekļiem, kas paredzēti Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanai.
84. Sadarbības iestāde atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtību, pārskaita plānošanas reģionam avansa maksājumu, nepārsniedzot 40 procentu no projektam paredzētā Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta finansējuma apmēra, ņemot vērā termiņus un kārtību, ko nosaka vienošanās par projekta īstenošanu.
85. Sadarbības iestāde atbilstoši termiņiem un kārtībai, kāda noteikta saskaņā ar vienošanos vai līgumu, nodrošina pašvaldībai avansa maksājumu ne vairāk kā 20 procentu apmērā no kopējā projektam piešķirtā finansējuma.
86. Sadarbības iestāde, nodrošinot avansa un starpposma maksājumus finansējuma saņēmējam, ievēro nosacījumu, ka to kopsumma nedrīkst pārsniegt 90 procentu no projektam piešķirtā Eiropas Sociālā fonda finansējuma un valsts budžeta dotācijas.
87. Finansējuma saņēmējs sadarbības iestādē iesniedz maksājuma pieprasījumu ar izdevumu attaisnojošo dokumentu kopijām un projekta progresa pārskatu atbilstoši termiņiem un kārtībai, kāda noteikta saskaņā ar vienošanos vai līgumu.
88. Šo noteikumu 87.punktā minētos dokumentus var iesniegt sadarbības iestādē personīgi, nosūtot pa pastu aizzīmogotā aploksnē vai elektroniski ne biežāk kā reizi ceturksnī, ja saskaņā ar vienošanos vai līgumu nav noteikts citādi. Ja maksājuma pieprasījuma dokumenti nav sagatavoti latviešu valodā, iesniedz apliecinātu dokumentu tulkojumu valsts valodā saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Dokumentu oriģinālu pārbaude, ja nepieciešams, tiek veikta projekta īstenošanas vietā.
89. Sadarbības iestāde ne vēlāk kā 30 darbdienu laikā pārbauda šo noteikumu 87.punktā minētos dokumentus, apstiprina maksājuma pieprasījumā iekļauto attiecināmo izdevumu summu, kas attiecināma finansēšanai no Eiropas Sociālā fonda un atbilst summai, kas minēta saskaņā ar vienošanos vai līgumu, un sagatavo maksājuma uzdevumu. Ja sadarbības iestāde konstatē, ka maksājuma pieprasījumu nepieciešams precizēt, finansējuma saņēmējs sniedz trūkstošās ziņas ne ilgāk kā piecu darbdienu laikā. Sadarbības iestāde precizēto maksājuma pieprasījumu atkārtoti izskata termiņā, kas pagarināts par laiku, kurā tika iesniegtas trūkstošās ziņas, un sagatavo maksājuma uzdevumu iesniegšanai Valsts kasē.
90. Sadarbības iestāde proporcionāli samazina piešķirtā finansējuma apmēru šādos gadījumos:

90.1. ja faktiskais finanšu līdzekļu izlietojums ir mazāks, nekā paredzēts saskaņā ar vienošanos vai līgumu par projekta īstenošanu;

90.2. ja nav īstenota kāda no aktivitātēm, kas minēta saskaņā ar vienošanos vai līgumu, bet tiek sasniegts projekta mērķis;

90.3. ja nav iesniegti finanšu līdzekļu izlietojumu apliecinošie dokumenti;

90.4. ja maksājuma pieprasījumā norādītās attiecināmās izmaksas nav samērīgas un ekonomiski pamatotas;

90.5. ja finansējuma saņēmējs ir maldinājis atbildīgo vai sadarbības iestādi, sniedzot nepatiesu informāciju.
91. Sadarbības iestādei ir tiesības starpposma vai noslēguma pārskata izvērtēšanas laikā, kā arī pēc maksājuma veikšanas pieprasīt no finansējuma saņēmēja papildu informāciju par projekta īstenošanu.
92. Izmaiņas maksājuma pieprasījumā pēc tā iesniegšanas var veikt gadījumos, kas noteikti saskaņā ar vienošanos vai līgumu par projekta īstenošanu.
93. Sadarbības iestāde, veicot maksājumus finansējuma saņēmējiem, kontrolē aktivitātē pieejamo finansējuma summu, nepieļaujot aktivitātes summas pārsniegšanu.
94. Finansējuma saņēmējs nodrošina, ka attiecināmie izdevumi, kuru atmaksu veic no Eiropas Sociālā fonda un nacionālā publiskā finansējuma līdzekļiem, kā arī attiecināmie izdevumi, kurus sedz no finansējuma saņēmēja līdzekļiem, kā arī ar projekta īstenošanu saistītie ieņēmumi, naudas plūsma, aktīvi un pasīvi grāmatvedības uzskaitē ir identificējami, nodalīti un pārbaudāmi.
95. Sadarbības iestāde nosaka termiņu konstatēto neatbilstību novēršanai, ja tiek konstatētas neatbilstības piešķirtā finansējuma izlietojumā.
96. Ja noteiktajā termiņā konstatētās neatbilstības netiek novērstas, finansējuma saņēmējs atmaksā sadarbības iestādei nepamatoti veiktos izde­vumus. Sadarbības iestāde sniedz informāciju par konstatētajām neatbilstībām saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
97. Visas izmaiņas projekta īstenošanā finansējuma saņēmējs saskaņo ar sadarbības iestādi.
98. Izmaiņas, kas skar projekta mērķi, projekta īstenošanas laika grafiku, projekta īstenošanas vietu, projekta budžetu, attiecināmās izmaksas, neattiecināmās izmaksas, sasniedzamos rezultātus un uzraudzības rādītājus, sadarbības iestāde 10 darbdienu laikā saskaņo ar atbildīgo iestādi.
99. Informējot sabiedrību par projekta īstenošanu, finansējuma saņēmējs ievēro kārtību, kādā struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina struktūrfondu publicitāti un vizuālās identitātes prasību ievērošanu.
100. Finansējuma saņēmējs ir tieši atbildīgs par projektā sasniegto rezultātu izmantošanu pēc projekta pabeigšanas trīs līdz septiņus gadus.
101. Atbildīgā iestāde, sadarbības iestāde un finansējuma saņēmējs glabā visu ar projekta īstenošanu saistīto dokumentu oriģinālus līdz 2021.gada 31.decembrim, kā arī nodrošina Eiropas Komisijas un Latvijas Republikas institūcijām pieeju šai dokumentācijai, lai veiktu projekta īstenošanas pārbaudes.
Ministru prezidents I.Godmanis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 4.augusta noteikumiem Nr.637
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns
2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 4.augusta noteikumiem Nr.637
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns
3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 4.augusta noteikumiem Nr.637
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!